Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023

Ἡ ἀδικαιολόγητη δικαιολογία- Ἁγ. Παΐσίου Ἁγιορείτου, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

Η αδικαιολόγητη δικαιολογία- Αγ. Παΐσίου Αγιορείτου (Πνευματικός αγωνας), 5-11-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης 
http://hristospanagia3.blogspot.com, 
 http://hristospanagia.gr 
καί τό νέο ἱστολόγιο 
http://agiapsychanalysi.blogspot.com

 

Can the faithful worship in a liturgical setting in where the altar has not been consecrated yet?F. SAVVAS THE ATHONITE

The relics of Saints are used to consecrate the Holy Altar of the Orthodox Church.  Is it necessary that each church have relics in the Holy Altar, and if not, are the faithfull to attend service or Liturgy? , F. Savvas the Athonite  Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Is there a correlation between the introduction of Digital ID systems & the Mark of the beast?F. SAVVAS THE ATHONITE

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ/ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, 5-11-2023

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ/ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, 5-11-2023 
https://www.youtube.com/live/JelRlto2qWE?si=68Y-OJA49TDYmuXd

Τό ἡσυχαστικὸ καὶ φιλοκαλικὸ κίνημα

Γράφει ὁ Γεώργιος Μαντζαρίδης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Τὰ δύο κινήματα.

Δύο μεγάλα πνευματικὰ κινήματα τοῦ ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ, ποὺ εἶχαν βαρυσήμαντες ἐπιπτώσεις στὴ ζωὴ καὶ τὴν πορεία, ὄχι μόνο τοῦ μοναχισμοῦ ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἦταν τὸ ἡσυχαστικὸ καὶ τὸ φιλοκαλικό. Ἀξίζει μάλιστα νὰ σημειωθεῖ, ὅτι καὶ τὰ δύο αὐτὰ κινήματα ξεκίνησαν ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ εἶχαν τὴν ἀναφορά τους σὲ αὐτό.

Τὸ ἡσυχαστικὸ κίνημα.

Τὸ πρῶτο κίνημα, τὸ ἡσυχαστικό, ἐκδηλώθηκε τὸν δέκατο τέταρτο αἰῶνα. Κατὰ τὴν κρίσιμη αὐτὴ ἱστορικὴ καμπὴ τῆς ἀκμῆς τοῦ λογοκρατικοῦ πνεύματος καὶ τῆς διαδόσεως τοῦ σχολαστικισμοῦ τῆς Δύσεως, τὸ ἡσυχαστικὸ κίνημα διέσωσε καὶ πρόβαλε τὴν ταυτότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῶν ὀρθόδοξων λαῶν. Μὲ κύριο ἐκφραστή του τὸν ἁγιορείτη μοναχὸ καὶ στὴ συνέχεια ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, τὸ ἡσυχαστικὸ κίνημα πρόβαλε τὸν ἐμπειρικὸ χαρακτῆρα τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ἀντέκρουσε τὴ νοησιαρχικὴ διδασκαλία τοῦ Βαρλαάμ τοῦ Καλαβροῦ καὶ τῶν ὁμοφρόνων του...

Ἡ ἐπικράτηση τοῦ ἡσυχαστικοῦ κινήματος ἔδωσε νέες δυνάμεις στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τὸ ἡσυχαστικὸ πνεῦμα διαδόθηκε γρήγορα, ὄχι μόνο μέσα στὴν περιοχὴ τῆς περιορισμένης ἤδη κατὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο. Ἔδωσε νέα πνοὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ διακυβέρνησή καὶ ζωή, τοποθέτησε σὲ δευτερεύουσα μοῖρα ἐθνικὲς διεκδικήσεις καὶ πρόσφερε στοὺς πιστοὺς ἰσχυρὰ πνευματικὰ στηρίγματα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν δεινῶν καὶ τῶν κινδύνων, ποὺ ἀπειλοῦσαν τὴν αὐτοκρατορία.

Ἤδη ἀπὸ τὸ 1325, πρὶν ξεσπάσει ἡ διαμάχη μεταξὺ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ τοῦ Βαρλαάμ, ὁ ὅσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης μετέφερε τὸν ἡσυχασμὸ στὴν Βουλγαρία, ἐνῶ ὁ μαθητὴς καὶ συνεχιστὴς τῆς παραδόσεως τοῦ ὁσίου Γρηγορίου, Βούλγαρος μοναχὸς Θεοδόσιος, ἑδραίωσε τὸν ἡσυχασμὸ στὸ βουλγαρικὸ χῶρο. Τὸ ἔργο του συνέχισε ὁ μαθητὴς του Εὐθύμιος, μετέπειτα πατριάρχης Τυρνόβου (1375-1393). Κατὰ τὴν πατριαρχία τοῦ Εὐθυμίου, τὸ Τύρνοβο ἔγινε κέντρο μεταδόσεως τοῦ ἡσυχασμοῦ στὶς σλαβικὲς χῶρες.

Στὴν Σερβία.

Μεγάλη, ἐπίσης, ἐξάπλωση εἶχε ὁ ἡσυχασμὸς καὶ στὴν Σερβία. Εἶναι χαρακτηριστικὸ, ὅτι πρῶτοι οἱ Σέρβοι μετέφρασαν ἔργα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ τίμησαν τὸν ἴδιο ὡς ἅγιο ἤδη πρὶν τὴν ἐπίσημη ἀναγνώρισή του. Ἡ ἐξάπλωση τοῦ ἡσυχασμοῦ εἶχε σαφῆ ἐπίδραση καὶ στὴν τέχνη καὶ τὸν πολιτισμό τῆς Σερβίας, ὅπως καὶ ὁλόκληρου τοῦ βαλκανικοῦ χώρου.

Στὴν Ρουμανία.

Στὴν Ρουμανία τὸ ἡσυχαστικὸ πνεῦμα διαδόθηκε γρήγορα σὲ ὅλα τὰ κοινωνικὰ στρώματα. Σὲ αὐτὸ συνέβαλε πολὺ ὁ γνωστὸς ἡσυχαστὴς Νεῖλος, μητροπολίτης Βλαχίας καὶ πρώην πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ ἡγεμόνας τῆς Βλαχίας Νeagos Basarab (1512-1521), μαθητὴς τοῦ Νείλου, συνέταξε τὴ Διδασκαλία πρὸς τὸν υἱόν του Θεοδόσιον, ποὺ θεωρεῖται μνημειῶδες ἐθνικὸ ἀλλὰ καὶ ἡσυχαστικὸ ἔργο τῆς Ρουμανίας. Ἔχοντας ὑπόψιν του προηγούμενα παραδείγματα βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων (Βασιλείου Μακεδόνος, Μανουὴλ Β’ κ.ά.), ποὺ ἔγραψαν συμβουλὲς γιὰ τοὺς διαδόχους τους, παρουσίασε τὸν τύπο τοῦ ἡσυχαστῆ ἡγέτη, ξεκινῶντας ἀπὸ τὸ μονάρχη καὶ ἐπεκτεινόμενος στοὺς πατριάρχες, τοὺς ἐπισκόπους, τοὺς ἡγουμένους, τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς φτωχούς. Ἔτσι, παράλληλα πρὸς τὸν Ἡγεμόνα τοῦ Μακιαβέλη (1469-1527), παρουσιάζεται ὁ ἡσυχαστὴς ἡγεμόνας, φιλοτεχνημένος μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ὀρθόδοξης παραδόσεως. Πεποίθηση τοῦ συγγραφέα εἶναι, ὅτι ἡ χριστιανικὴ τελειότητα μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ χωρὶς τὴ φυγὴ ἀπὸ τὸν κόσμο.

Στὴν Ρωσία.

Ἐντυπωσιακὲς, ὅμως, ἦταν καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ ἡσυχασμοῦ στὴν Ρωσία. Ἐκτός ἀπὸ τὶς σημαντικὲς ἐπιδράσεις, ποὺ ἄσκησε στὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτικὴ τῆς Ρωσίας, ἐνέπνευσε καὶ ἰδιαίτερα πνευματικὰ κινήματα μὲ οὐσιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν κοινωνικὴ ζωή. Ὁ ὅσιος Νεῖλος τῆς Σόρας, ποὺ ἄρχισε τὴ μοναχικὴ ζωή του στὴν Ρωσία, ἀνικανοποίητος ἀπὸ τὴν ἐκεῖ πνευματικὴ κατάσταση, ἐπισκέφθηκε τὸ Ἅγιον Ὅρος, ὅπου καὶ παρέμεινε πολλὰ ἔτη. Φρόντισε ἰδιαίτερα νὰ γνωρίσει καὶ νὰ ζήσει τὴν ἡσυχαστικὴ παράδοση, τὴν ὁποία καὶ θέλησε νὰ μεταφέρει ἀκολούθως στὴν πατρίδα του. Συγκεντρώνοντας τὸ ἐνδιαφέρον τῆς μοναχικῆς ζωῆς στὸν ἔσω ἄνθρωπο καὶ προσπαθῶντας νὰ διατηρήσει πιστὰ τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν ἀκτημοσύνη τῆς ἀποστολικῆς περιόδου, προκάλεσε τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῶν Ἰωσηφιτῶν μοναχῶν, ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὴν Ρωσία. Ὁ Ὅσιος Ἰωσήφ τοῦ Βολώκ, προβάλλοντας τὸ κοινοτικὸ πνεῦμα τῆς μοναχικῆς ζωῆς καὶ προσέχοντας ἰδιαίτερα τὴν ἐξωτερικὴ συμπεριφορὰ τῶν μοναχῶν, ἔβλεπε τὰ μοναστήρια ὡς κέντρα προετοιμασίας γιὰ τὴ μέλλουσα ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία. Ὁ Ἰωσὴφ καὶ οἱ ὀπαδοί του ὑποστήριζαν τὴν ἀνάγκη ὑπάρξεως περιουσίας στὶς μονὲς γιὰ τὴν πραγματοποίηση κοινωνικοῦ ἔργου. Ὁ Νεῖλος καὶ οἱ ὀπαδοί του ἦταν ὑπέρμαχοι τῆς ἀκτημοσύνης. Τὸ 1515, ἄρχισε μεταξὺ τῶν δύο μερίδων διαμάχη, ποὺ διήρκεσε περισσότερο ἀπὸ πενῆντα χρόνια, μὲ τελικὴ ἐπικράτηση τῶν Ἰωσηφιτῶν. Μὲ τὴν ἔκβαση αὐτὴ παραμερίστηκε στὴν Ρωσία ἡ ἡσυχαστικὴ παράδοση, παρήκμασε βαθμηδὸν ὁ μοναχισμὸς καὶ ἄνοιξε ὁ δρόμος γιὰ τὴν εἴσοδο τοῦ δυτικοῦ πνεύματος καὶ τὴν ἐκκοσμίκευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς.

Τὸ φιλοκαλικὸ κίνημα.

Τὸ φιλοκαλικὸ κίνημα, γνωστὸ καὶ ὡς κίνημα τῶν Κολλυβάδων, ποὺ ξεκίνησε πάλι ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ δέκατου ὄγδοου αἰῶνα, ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα πνευματικὰ γεγονότα τῆς περιόδου τῆς τουρκοκρατίας. Τὸ κίνημα αὐτὸ ἔφερε τὴν ἀνανέωση τοῦ ἡσυχαστικοῦ πνεύματος καὶ ἄσκησε βαθειὰ ἐπίδραση σὲ ὁλόκληρο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο. Σκοπός τοῦ φιλοκαλικοῦ κινήματος ἦταν ἡ πνευματικὴ στήριξη τῶν Ὀρθοδόξων μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς πατερικῆς παραδόσεως καὶ τῆς λειτουργικῆς ζωῆς. Οἱ ἅγιοι Μακάριος Κορίνθου (1731-1805) καὶ Νικόδημος Ἁγιορείτης (1749-1809) ἐξέδωσαν τὴ Φιλοκαλία γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1782. Οἱ ἴδιοι ἐξέδωσαν τὴ Συναγωγὴ τοῦ Παύλου Εὐεργετηνοῦ, ἐνῶ ἰδιαιτέρως ὁ ἅγιος Νικόδημος πολλὰ ἄλλα συγγράμματα. Ἐπιχείρησε μάλιστα νὰ ἐκδώσει καὶ τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀλλὰ τὰ χειρόγραφα, ποὺ στάλθηκαν στὴν Βιέννη γιὰ νὰ τυπωθοῦν χάθηκαν. Τὸ φιλοκαλικὸ κίνημα συνέβαλε οὐσιαστικὰ στὴν ἀνανέωση τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀνασύνδεση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὶς πνευματικές του ρίζες. Στὸ πνεῦμα τοῦ κινήματος αὐτοῦ βρίσκονται καὶ οἱ δύο σπουδαῖοι λογοτέχνες Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης.

Ἡ διάδοσή του στὸν ὀρθόδοξο κόσμο.

Τὴ διάδοση τοῦ φιλοκαλικοῦ πνεύματος στὴν Μολδαβία καὶ τὴν Ρωσία ἀνέλαβε ὁ Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-1794). Μετὰ σύντομη ἐγκαταβίωση σὲ μονὲς τῆς πατρίδας του καὶ τῆς Μολδαβίας ὁ Παΐσιος, μὲ τὸ ὄνομα Πλάτων, ἐπισκέφθηκε τὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἐκεῖ ἔζησε ὡς ἐρημίτης καὶ ὡς γέροντας ἀδελφότητα στὴ Σκήτη τοῦ Προφήτη Ἠλία κοντὰ στὴ μονὴ Παντοκράτορος. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς του στὸ Ἅγιον Ὅρος ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ πρωτεργάτες τοῦ φιλοκαλικοῦ κινήματος καὶ ἄρχισε νὰ ἐργάζεται γιὰ τὴ συλλογὴ καὶ τὴ μετάφραση ἀσκητικῶν κειμένων. Τὸ 1763 ἐπέστρεψε μὲ τὴ συνοδεία του στὴν Μολδαβία, ὅπου συγκρότησε μεγάλες μοναστικὲς ἀδελφότητες, καὶ παράλληλα πρὸς τὰ μοναχικά του καθήκοντα φρόντισε γιὰ τὴ μετάφραση τῆς Φιλοκαλίας. Αὐτὴ δημοσιεύθηκε στὰ σλαβονικὰ στὴν Μόσχα τὸ 1793, ἕνδεκα χρόνια μετὰ τὴ δημοσίευση τῆς ἑλληνικῆς στὴν Βενετία τὸ 1782 ἀπὸ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη, καὶ διαδόθηκε εὐρύτατα ὄχι μόνο μεταξὺ τῶν μοναχῶν, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν λαϊκῶν.

Τὸ φιλοκαλικὸ κίνημα ἐπηρέασε βαθύτατα τὴ θρησκευτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ στὴν Ρωσία. Στὸ κλίμα αὐτὸ, καλλιεργήθηκε ὁ θεσμὸς τῶν πνευματικῶν Γερόντων (Στάρετς) καὶ ἀναδείχθηκαν πολλὰ μοναστικὰ κέντρα, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα διακρίθηκαν ἰδιαίτερα τὸ Σάρωφ καὶ ἡ Ὄπτινα. Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ διαδόθηκε σὲ ὅλα τὰ στρώματα τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ καὶ ἀναπτύχθηκε βαθύτατη λαϊκὴ εὐσέβεια. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ βιβλίο «Οἱ περιπέτειες ἑνὸς προσκυνητοῦ», ποὺ ἔχει γραφεῖ κατὰ τὸ 1853, πρωτοτύπως στὰ ρωσικὰ ἀπὸ ἄγνωστο συγγραφέα καὶ κυκλοφόρησε εὐρύτατα σὲ ὅλο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο. Ἔτσι, μετὰ τὴν κρίση ποὺ ὑπέστη ἡ ὀρθόδοξη παράδοση κατὰ τὸν δέκατο ἕκτο καὶ τὸν δέκατο ἕβδομο αἰῶνα μὲ τὶς ἔντονες δυτικὲς ἐπιδράσεις, καὶ μετὰ τὴν ἀναζήτηση νέων προσανατολισμῶν κατὰ τὸν αἰῶνα ποὺ ἀκολούθησε, διαμορφώθηκε νέα κατάσταση. Δίπλα στοὺς λογοκράτες καὶ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ γερμανικοῦ ἰδεαλισμοῦ παρουσιάσθηκαν οἱ σλαβόφιλοι, ποὺ ἀνασυνδέθηκαν μὲ τὶς βυζαντινὲς πηγὲς τῆς σλαβικῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν σλαβοφίλων προῆλθε καὶ πλειάδα ρώσων λογοτεχνῶν καὶ φιλοσόφων, ὅπως ὁ Ντοστογιέφσκι καὶ ὁ Μπερδιάγιεφ, ποὺ σφράγισαν μὲ τὴν παρουσία τους τὴν πνευματικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ ζωὴ τῆς Ρωσίας ἀλλὰ καὶ γενικότερα τῆς Εὐρώπης κατὰ τοὺς νεώτερους χρόνους. Ἀξιόλογη, τέλος, ἦταν ἡ ἐπίδραση τοῦ φιλοκαλικοῦ κινήματος στὴν Ρουμανία, ὅπως καὶ στὸν ὑπόλοιπο ὀρθόδοξο κόσμο, ὅπου ὅμως οἱ σχετικοὶ καρποὶ φάνηκαν ἀργότερα.


http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2023/10/blog-post_65.html#more

Ἡ Θαυματουργή εἰκόνα τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ στήν Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν Νενητα Χίου


Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΉ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΝΗΤΑ ΧΙΟΥ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΔΕΟΣ ΜΕ ΥΨΟΣ 1.80 εκ.
Η Μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Νένητα.. χωριο της νοτιοανατολικης Χιου.. ιδρύθηκε το 1305 προς τιμή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.. από την μοναχή Ξένη.. η οποία καταγόταν απ’ το Βασιλειώνικο....
Στην αρχή.. η μονή ήταν αφιερωμένη στην Παναγία και είχε 87 καλόγριες....
Το 1306 μετονομάσθηκε σε «Μονή Ταξιαρχών».. ύστερα από θαυματουργή εύρεση της Εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ...
Πρόκειται για ένα πνευματικό καταφύγιο.. όπου ο ολοζώντανος Ταξιάρχης φυλάττει.. σκέπει και φωτίζει κάθε ψυχή που τον επικαλείται και αιτείται τη βοήθειά του...

Χιλιάδες πιστοί σπεύδουν στο γλυκό Μοναστηράκι αυτό.. για να προσκυνήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής στους Πρωτάγγελους και Αρχάγγελους των νοερών.. αύλων.. ουρανίων δυνάμεων των Ασωμάτων.. των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.....
Το όμορφο αυτό μοναστηράκι.. με τις λίγες μοναχές.. δημιουργήθηκε κατά τρόπο θαυμαστό και διαχρονικά.. από την όλη πορεία της Μονής διαπιστώνεται.. ότι αγαπήθηκε από τον ευλαβή κόσμο που το στήριξε και το στηρίζει μέχρι σήμερα...
Τα Νένητα.. ένας μεγάλος οικισμός.. απλωμένος στην επίπεδη στέψη μιας πλατιάς ράχης.. από όπου εποπτεύει τους ελαιώνες και την ακτή.. απέχει περίπου 18 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου και 2 χιλιομετρα απο την θαλασσα...
Κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους.. τα Νένητα ήταν το μεγαλύτερο χωριό από όλα τα Μαστιχοχώρια με 2,5 χιλιάδες κατοίκους.. ενώ σήμερα αριθμεί περίπου 1180 κατοίκους...
Σήμερα τα Νένητα είναι ένα από μεγαλύτερα χωριά της Χίου με πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα....
Παρά την έντονη μετακίνηση του πληθυσμού των χωριών προς την πόλη.. φαινόμενο που παρατηρείται στα περισσότερα χωριά του νησιού.. τα Νένητα παραμένουν ένα ζωντανό και πολυπληθές χωριό που χρόνο με το χρόνο αναβαθμίζεται...
Οι κάτοικοι των Νενήτων ασχολούνται με τη γεωργία και παράγουν μαστίχα..ελιές.. ελαιόλαδο.. αμύγδαλα και σταφύλια...
Τα Νένητα είναι ένα από τα 21 χωριά (Μαστιχοχώρια) της νότιας Χίου όπου καλλιεργείται.. εκεί και πουθενά αλλού στον κόσμο.. το μαστιχόδεντρο ή μαστιχοφόρος σχίνος (Pistacia lentiscus).. από το οποίο εξάγεται η μαστίχα....

ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σέ γνωρίζω ἀπό τήν κόψη

Σε γνωρίζω από την κόψη

(Αριστείδης Π. Δασκαλάκης, 22/10/23)

Δεν ξέρω αν ήταν όνειρο ή πραγματικότητα. Όραμα ή αποκύημα φαντασίας παιδικής.

Μα τόσο πολύ επίδρασε στην ψυχή μου, που χάραξε πολλές σελίδες των τρυφερών μου χρόνων.Ήταν παραμονή μεγάλης εορτής. 27η Οκτωβρίου. Νωρίς ξάπλωσα, γιατί το πρωί θα παρέλαυνα με το σχολείο.

Προσπάθησα μα δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Στριφογύριζα νευρικά, ενόψει των εορταστικών ημερών, της χαράς και αναμονής των εντυπωσιακών εκδηλώσεων.

Πήρα να διαβάσω ένα βιβλίο. Τίτλος του, «το έπος του ΄40».

Άρχισα να το ξεφυλλίζω. Μα εκεί που τα βλέφαρα βάραιναν και ετοιμαζόμουν να παραδοθώ σε βαθύ λήθαργο, ένας πολύ δυνατός θόρυβος τάραξε την ηρεμία της στιγμής.

Πετάχτηκα αλαφιασμένος απ’ το κρεβάτι.

Έτρεξα κι άνοιξα το παράθυρο να εντοπίσω την πηγή του κρότου.

Μα τι αντίκρισα; H γειτονιά είχε αλλάξει πρόσωπο. Δεν υπήρχαν , ούτε ο δρόμος ο γνωστός, ούτε το μπακάλικο της κυρα Ευαγγελίας, ούτε τίποτε απ΄τις γνωστές γωνιές και τα σπίτια των φίλων μου.

Αντιθέτως είδα μπροστά μου, μια μεγάλη πεδιάδα με μικρούς λόφους διάσπαρτους. Πολλοί δρόμοι-αλέες τη διέσχιζαν . Τα ψηλά πλατάνια και οι λεύκες, σαν τείχος απροσπέλαστο έκλειναν την πρόσβαση απ’ τον ένα δρόμο στον άλλο.

Βλέπω το πρώτο μονοπάτι. Διακρίνω περσικά στρατεύματα. Μετά τη νίκη στη μάχη των Θερμοπυλών κατεβαίνουν για το νότο μα δεν βρίσκουν Έλληνα. Βλέπω τον βασιλιά των περσών Ξέρξη να ρωτά τον αυλικό του. Μαθαίνει πως βρίσκονται στην Ολυμπία, για την τέλεση της έβδομης Ολυμπιάδας. Ρωτώντας τι είναι αυτό και ποιο το βραβείο του νικητή, ακούει έκθαμβος πως είναι ένα κλαδί αγριελιάς που το λένε κότινο.

Κυριακή Ε Λουκᾶ. «'Η παραβολή τοῦ πλούσιου καί τοῦ Λαζάρου. Δύο ψυχογραφίες».Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ[: Λουκά, 16, 19-31]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

με θέμα:

« Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. ΔΥΟ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΕΣ»

(Έκδοσις Β΄)

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 4-11-1995]

[Β323]

Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, αγαπητοί μου, που ακούσαμε στη σημερινήν ευαγγελική περικοπή, είναι μία κατασκευασμένη ιστορία, που ο Κύριος ήθελε να δώσει μία απάντηση εις τους Φαρισαίους.

Σημειώνει ο ευαγγελιστής Λουκάς: «Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν». Κάθε κήρυγμα του Κυρίου, προπαντός περί πτωχείας, περί εκουσίου πτωχείας, όταν οι Φαρισαίοι άκουγαν αυτά, φιλάργυροι υπάρχοντες, ήσαν φιλοχρήματοι και φιλάργυροι άνθρωποι, τον εξεμυκτήριζον, τον κορόιδευαν τον Ιησούν. «Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν, βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ». «Σεις», λέει, «είσαστε εκείνοι οι οποίοι δικαιώνετε τους εαυτούς σας μπροστά στους ανθρώπους και δείχνετε ότι έχετε αγιότητα. Όμως ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές σας, και εκείνο που είναι εις τους ανθρώπους υψηλόν, -δηλαδή υπερηφάνεια-, αυτό στον Θεό μπροστά είναι βδέλυγμα, είναι σίχαμα».

Κι έτσι ο Κύριος είπε την παραβολήν αυτήν, του πλουσίου και του Λαζάρου και ήθελε να τους δείξει ότι δεν πρέπει να καυχώνται δια τον πλούτον των, δια την τιμή των, δια την αξιοπρέπειά των κ.τ.λ., γιατί τα πράγματα αλλάζουν μετά τον θάνατον. Αλλάζει το σκηνικό. Και τους είπε ότι υπάρχουν δύο σκηνικά. Το ένα στη Γη, με την παρούσα ζωή. Το άλλο στον ουρανό, μετά τον θάνατο. Κι εκεί ακριβώς ο Κύριος οικοδομεί την παραβολήν αυτήν.

Όμως, όπως πάντα, κάθε λόγος του Κυρίου είναι πολυσήμαντος. Έτσι και η παραβολή αυτή, δεν θέλει μόνον απλώς να διδάξει ό,τι είπαμε, αλλά έχει και άλλες πολλές πλευρές, τις οποίες εξυπηρετεί. Ο λόγος του Θεού, ποτέ δεν εξαντλείται. Και το σημαντικόν, ότι σε κάθε εποχή κατανοείται ο λόγος του Θεού περισσότερο και περισσότερο, ανακαλύπτεται πάντοτε κάτι καινούριο, το οποίον έχει να μας δώσει ως απάντηση.

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς Ε Λουκᾶ. Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 16, εδάφια 19-31

19῎Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. 20 Πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος. 21 Καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.

22 Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 23 Καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 24 Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ ᾿Αβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25 Εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· 26 Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 27 Εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου·28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 29 Λέγει αὐτῷ ᾿Αβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 30 Ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. 31 Εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

19Συνεχίζοντας ο Κύριος τη διδασκαλία Του για την καλή χρησιμοποίηση του πλούτου, είπε και την ακόλουθη παραβολή:

Καταγγελία Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν στό ΕΣΡ γιά τή σειρά “φόνοι στό καμπαναριό”


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ»

Της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Θέσπιδος αρ. 11

ΚΑΤΑ

Του τηλεοπτικού σταθμού με την επωνυμία Άλφα Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ και το διακριτικό τίτλο ALPHA, που εδρεύει στην Κάτω Κηφισιά Αττικής επί της οδού Βιλτανιώτη αρ. 36

Ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA προβάλλει σε ώρες υψηλής τηλεθέασης για όλες τις ηλικίες και συγκεκριμένα στις 21.00 κάθε Παρασκευή, μία σειρά μυθοπλασίας με τον τίτλο «φόνοι στο καμπαναριό» και υπότιτλο «μια θεϊκή κωμωδία», όπου η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα γυναικείο ορθόδοξο μοναστήρι, όπου συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα, με τα οποία διακωμωδείται ο θεσμός του μοναχισμού και οι χιλιάδες ορθόδοξοι μοναχοί και μοναχές ανά την Ελλάδα και τον κόσμο.

Επιπλέον, διακωμωδούνται σημαντικές πτυχές της ορθοδόξου πίστεως, όπως οι ιερές εικόνες, τα άγια λείψανα, οι ιερές ακολουθίες. Οι μοναχές παρουσιάζονται σαν να είναι αλλοπρόσαλλα άτομα που βλέπουν οράματα ή πιστεύουν σε λαϊκές δεισιδαιμονίες ασύμβατες με την ορθόδοξη πίστη, όπως η προστασία από τα σκόρδα.

Η ως άνω κωμωδία, αποτελεί πρόκληση για το θρησκευτικό συναίσθημα εκατομμυρίων Ελλήνων, αλλά και για κάθε δημοκρατικό άνθρωπο που απορρίπτει τις οποιεσδήποτε θρησκευτικές διακρίσεις και χλευασμούς, ως αναχρονιστικές και ρατσιστικές.

Ἠ ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς Ε Λουκᾶ. Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ

Προς Γαλάτας, κεφάλαιο ΣΤ΄, εδάφια 11-18

11῎Ιδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 12Ὃσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. 13Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. 14 Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. 15 Ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 16 Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ.17 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. 18 ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παναγιώτη Τρεμπέλα

11 Δείτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι. 12 Όσοι θέλουν να κάνουν καλή εντύπωση και να αρέσουν στους ανθρώπους για πράγματα που αναφέρονται στη σάρκα, αυτοί σας παρακινούν και σας παρασύρουν να περιτέμνεσθε, μόνο και μόνο για να μην καταδιώκονται απ’ τους Ιουδαίους για το κήρυγμα που αναφέρεται στον σταυρό του Χριστού.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ\ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 5-11-2023

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ\ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 5-11-2023 
https://www.youtube.com/live/uZzOGqoAxEI?si=lU-5i3nrnzqloNId

Ὁ Κύριος δέν ἀπαντᾶ σέ κάθε μας προσευχή...


''Ο Κύριος δεν απαντά σε κάθε μας προσευχή, διότι αν επρόκειτο να ικανοποιεί κάθε αίτημα μας, θα ήμασταν βέβαιοι ότι κανείς πάνω στη γη δεν είναι σοφότερος ή αξιότερος από μας. θα πιστεύαμε ότι δεν έχουμε ανάγκη τη συμβουλή κανενός για οτιδήποτε.

5 Νοεμβρίου. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΒ΄ (Ε΄ ΛΟΥΚΑ). Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης τῶν μαρτύρων (γ΄ αἰ.). Ἑρμᾶ καὶ Λίνου ἐκ τῶν 70 (α΄ αἰ.). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Κυρ. κβ΄ ἐπιστ. (Γαλ. ς´ 11-18).

Γαλ. 6,11           Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί.

Γαλ. 6,11                    Ιδέτε με πόσην λεπτομέρειαν και σαφήνειαν σας έγραψα με το ίδιό μου το χέρι.

Γαλ. 6,12           ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται.

Γαλ. 6,12                   Οσοι θέλουν να φανούν ευπρόσωποι και να αρέσουν στους ανθρώπους του κόσμου δια πράγματα, που αναφέρονται εις την σάρκα, αυτοί σας πειθαναγκάζουν να περιτέμνεσθε, όχι από πεποίθησιν εις την αξίαν της περιτομής, αλλά μόνον και μόνον δια να μη καταδιώκωνται από τους Εβραίους εξ αιτίας του κηρύγματος περί του σταυρού του Χριστού.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible