Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023

Τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας- Τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸν Ἅγιο Πορφύριο, Ἀρχ. Σάββα Ἀγιορείτου

 

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἁγ. Λουκᾶ στοὺς εἰκονομάχους ὅλων τῶν ἐποχῶν , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Πῶς ἑνωνόμαστε ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλο καὶ πὼς ἀξιοποιοῦμε τὰ χαρίσματά μας , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἀποφυγὴ τῆς ὑπερηφάνειας ὅταν ἔχουμε δάκρυα στὴν προσευχή, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΚΗΡΥΓΜΑ_554. Ἀποφυγὴ τῆς ὑπερηφάνειας ποὺ μᾶς προσβάλλει ὅταν ἔχουμε δάκρυα στὴν προσευχή, Ἁγ. Νείλου- Λόγος πὲρὶ προσευχῆς, Φιλοκαλία τόμος Ἂ'/Κεφ 7-8, 
Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 17-10-2023 Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://hristospanagia3.blogspot.com

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ/ΑΓ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΗΛ, 18-10-2023

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ/ΑΓ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΗΛ, 18-10-2023 
https://www.youtube.com/live/1vF2z4M4JF0?si=gSgUjLJXNkK2W1WT

Ἡ ἀναβολὴ τῆς ἐξομολόγησης στερεῖ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου

Ἡ ἀναβολὴ τῆς ἐξομολόγησης στερεῖ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου, 6-10-2023

 

Ὁ στόχος διὰ τοῦ γάμου εἰναι ἡ τέλεια ἀγάπη , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ὁ θάνατος εἰναι καλὸ καὶ γιὰ τοὺς καλοὺς καὶ γιὰ τοὺς κακούς , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Φώτης Μιχαήλ: Ὠφέλιμα ἀποσπάσματα ἀπὸ ὁμιλίες τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου


Ἐπιμέλεια κειμένου: Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

Ἀξίζει νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ μιὰ φράση τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἡ ὁποία περιγράφει τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ ταυτόχρονα καταδεικνύει τὸ τελικό της ἀποτέλεσμα, ποὺ εἶναι ἡ ἀπώλεια, ἡ κόλαση.

Οἱ λέξεις κλειδιὰ εἶναι ἡ λέξη «πάθος» στὴν ἀρχή, καὶ στὸ τέλος ἡ λέξη «Σόδομα».

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης λέει ἀκριβῶς τὰ ἑξῆς:

«Πάντα μὲν οὖν ἄτιμα τὰ πάθη, μάλιστα δὲ ἡ κατὰ τῶν ἀρρένων μανία... Τοιαύτη γὰρ ἦν ἡ μίξις τῶν ἀνδρῶν τῆς γῆς Σοδόμων».

Δηλαδή: Ὅλα ἀναμφιβόλως τὰ πάθη εἶναι ἀτιμωτικά, κατ᾿ ἐξοχήν, ὅμως, ἡ ἀρρενομανία... Τέτοια ἀκριβῶς ἦταν ἡ σεξουαλικὴ ἀνάμειξη τῶν ἀνδρῶν τῆς γῆς τῶν Σοδόμων.

Ὅπως γίνεται φανερό, ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος δὲν τὰ βάζει μὲ τοὺς πάσχοντες, ἀλλὰ μὲ τὰ πάθη.

Ἔτσι καὶ ἐμεῖς, ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις ἡμῶν Πατράσι, ὀφείλουμε τὸ πάθος νὰ τὸ μισήσουμε, ἀλλὰ τὸν πάσχοντα ἀδελφὸ μας νὰ τὸν συμπονέσουμε, νὰ τὸν ἀγαπήσουμε καὶ νὰ προσευχηθοῦμε γι᾿ αὐτόν.

__________________________________

1. «Ἐξεμισθώσαμεν τὴν σάρκα ἑαυτῶν τῷ διαβόλῳ, τῷ χαλεπῷ πορνοβοσκῷ».
Νοικιάσαμε τὴν σάρκα μας στὸν διάβολο, σ’ αὐτὸν τὸν σκληρὸ πορνοβοσκό.

2. «Τί ἐστι μολυσμὸς σαρκός; Μοιχεία, πορνεία, ἀσέλγεια πᾶσα».
Ποιός εἶναι ὁ μολυσμὸς τῆς σαρκός; Εἶναι ἡ μοιχεία, ἡ πορνεία, ἡ ἀσέλγεια.

Οἱ Κληρικοὶ καὶ Μοναχοὶ στὰ ἔσχατα χρόνια. Τοῦ Ἰωάννου Ρίζου

Στὰ ἐνταλτήρια γράμματα μὲ τὰ ὁποῖα ἐφοδίαζε ἡ Ἐκκλησία τοὺς χειροτονηθέντες Ἀρχιερεῖς,τὸ πρῶτο καθῆκον ποὺ τοὺς ὑπενθύμιζε ἦταν ἡ φύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Διὰ τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἀρχιερωσύνης «τὰ τῆς καθαρᾶς καὶ ἀμωμήτου πίστεως διαφυλάττεται γνωρίσματα καὶ ἀνόθευτον ταύτης ἐναστράπτει τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ κάλλος». Καί«τὰ θεῖα καὶ ἀποστολικὰ θεσπίσματα, χερσὶν ὑπτίαις, εἰσδέχεσθαι καὶ ὡς θεοχαράκτους πλάκας ταῦτα τιμᾶν καὶ φυλάττειν».[1]
Καὶ μόνον τὸ ὄνομα τοῦ Ἐπισκόπου –παρατηρεῖ ὁ Ζωναρᾶς στὴν ἑρμηνεία τοῦ ΝΗ΄ Ἀποστολικοῦ Κανόνα– πρέπει νὰ εἶναι μία διαρκὴς ὑπόμνηση τοῦ πνευματικοῦ χρέους τοῦ ἐπισκόπου ἀπέναντι στὸν λαό. Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ὁ φρουρός, ποὺ ἀπὸ ὑψηλὸ μέρος ἐπισκοπεῖ, μηπως ἀντιληφθεῖ ἔγκαιρα κάποια ἐχθρικὴ ἐνέργεια. Ἀλλοίμονο ἐὰν ὁ Ἐπίσκοπος κοιμηθεῖ. Ἡ πόλη θὰ καταστραφεῖ ἐξ αἰτίας του. Πρὸς αὐτὸν ἀπευθύνεται ἡ φωνὴ τοῦ Ἰεζεκιήλ: «Υἱὲ ἀνθρώπου, σκοπὸν τέθεικά σε τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ καὶ τῷ οἴκῳ Ἰούδα· εἰ μὴ διαστείλῃ, μηδὲ λαλήσῃς ἀποθανεῖται ὁ ἄνομος ἐν τῇ ἀνομίᾳ αὐτοῦ καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητήσω».[2]

Ὅταν ὁ ὕπαρχος τοῦ αὐτοκράτορα Οὐάλεντα (304-378), ὁ Μόδεστος, πίεζε τοὺς Ἐπισκόπους νὰ ὑπογράψουν ὑπὲρ τοῦ ἀρειανισμοῦ, ὁ Μ. Βασίλειος ἀπτόητος ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς γιὰ δήμευση τῆς περιουσίας του, ἐξορία καὶ θανατικὴ καταδίκη, ἀρνοῦνταν. Ὁ Μόδεστος ἐξοργισμένος τοῦ εἶπε ὅτι κανεὶς Ἐπίσκοπος δὲν τοῦ μίλησε ἔτσι. Καὶ ὁ Μ. Βασίλειος ἀπάντησε: «Φαίνεται ὅτι δὲν συνάντησες πραγματικὸ Ἐπίσκοπο». Τέτοιοι ἦταν οἱ Ἐπίσκοποι τοῦ Χριστοῦ. Πῶς θὰ εἶναι ὅμως οἱ Κληρικοὶ καὶ Μοναχοὶ τῶν ἐσχάτων χρόνων; Τί λένε οἱ Ἅγιοί μας;

Ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος
«Οἱ ποιμένες ὡς λύκοι γενήσονται. Οἱ Ἱερεῖς τὸ ψεῦδος ἀσπάσονται. Οἱ Μοναχοὶ τὰ τοῦ κόσμου ποθήσουσιν...».[3]

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
«Οἱ κληρικοὶ θὰ γίνουν οἱ χειρότεροι καὶ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων»[4]

Ὁ ἅγιος Νεῖλος ὁ Ἁγιορείτης
«Ὅταν πλησιάσῃ ὁ καιρὸς τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου θὰ σκοτισθῇ ἡ διάνοια τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ πάθη τῆς σαρκὸς καὶ θὰ πληθυνθῇ σφόδρα ἡ ἀσέβεια καὶ ἡ ἀνομία... Οἱ ποιμένες τῶν Χριστιανῶν Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς θὰ εἶναι ἄνδρες κενόδοξοι, μὴ γνωρίζοντες παντελῶς τὴν δεξιὰν ὁδὸν ἀπὸ τὴν ἀριστεράν... Αἱ Ἐκκλησίαι δὲ τοῦ Θεοῦ θὰ στερηθοῦν εὐλαβῶν καὶ εὐσεβῶν Ποιμένων καὶ ἀλλοίμονον τότε εἰς τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εὑρισκομένους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι θὰ στερηθοῦν τελείως τὴν πίστιν, διότι δὲν θὰ βλέπουν ἀπὸ κανένα φῶς ἐπιγνώσεως...».[5]

Βίος καὶ διδάγματα ἀπὸ τὸν Ἁγ. Λουκᾶ, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Βίος καὶ διδάγματα ἀπὸ τὸν Ἁγ. Λουκᾶ τὸν ἀφιερωσαντα τὴν ζωή του στὸν Κύριο, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 17-10-2023
 Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Ἡ κατάργηση τῆς κυριακάτικης ἀργίας καί τό ἀπαιτούμενο μποϊκοτάζ

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέσπιδος 11 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 8025211 estiapm@gmail.com

«Ἐκεῖνο τό κέρδος ὁπού γίνεται τήν Κυριακήν εἶνε ἀφωρισμένο καί κατηραμένο» ( Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Δέν προλαβαίνουμε νά μετρᾶμε ἀντιχριστιανικούς νόμους ἀπό τίς κυβερνήσεις πού ὁρκίστηκαν στό Εὐαγγέλιο νά ὑπηρετοῦν τόν ἑλληνικό λαό. Τελευταῖο χρονικά χτύπημα, ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας στό χῶρο τῆς βιομηχανίας καί σέ ἄλλους κλάδους, σέ συνέχεια τῆς συστηματικῆς συρρίκνωσης τῆς ἱερῆς ἀργίας, μέ τή μέθοδο τοῦ βρασμένου βατράχου, μέχρι τήν ὁλοσχερῆ κατάργησή της.

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού οἱ λόγοι ἐπιβίωσης τούς ἀναγκάζουν νά ἐργάζονται μέ ὡράρια ἐξαντλητικά. Αὐτοί περιμένουν ὡς ψυχοσωματική λύτρωση τήν Κυριακή, τήν ἡμέρα πού ἀφιερώνουν στόν Κύριο καί στήν ψυχή τους. Παρά τήν κούραση, θυσιάζουν λίγο ἀπό τόν ὕπνο τους γιά νά λάβουν ὡς ἐπιβράβευση τή χαρά πού δίνει ἡ συμμετοχή στή Θεία Λειτουργία. Ἀποφορτίζονται ἀπό τά ἀρνητικά τῆς ἑβδομάδας καί γεμίζουν μέ δύναμη γιά τήν ἑπόμενη. Θυμοῦνται ὅτι εἶναι ἄνθρωποι καί ὄχι ρομπότ στήν ὑπηρεσία τοῦ κέρδους.

Κυριακή Δ Λουκᾶ.«Οἱ ἐκκοσμικευμένοι ἀκροαταί». Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

[:Λουκά 8,5-15]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

με θέμα:

«ΟΙ ΕKKOΣΜΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΑΤΑΙ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 15-10-1995]

[Β323]

Όταν μιλούσε ο Κύριος, αγαπητοί μου, είχε πάντοτε μπροστά Του ένα πυκνό ακροατήριον. Και ο λόγος του Θεού έπεφτε στις καρδιές άλλοτε απαλά, άλλοτε συγκλονιστικά και άλλοτε υποκριτικά και αδιάφορα. Και ο λόγος ήταν πάντοτε ο ίδιος για όλους. Οι καρδιές, όμως, των ακροατών ήταν διαφορετικές. Ο σπόρος του λόγου έπεφτε σε διαφορετικά εδάφη. Γι'αυτό ο Κύριος είπε την παραβολή του σπορέως, που ακούσαμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Ήθελε οι ακροαταί Του να συνειδητοποιήσουν την ποιότητα του εδάφους που ο καθένας είχε.

Και ο Κύριος μίλησε για τέσσερις κατηγορίες «εδαφών»-ακροατών. Στην πρώτη κατηγορία, μας πληροφορεί ο Κύριος, ο σπόρος, ο λόγος του Θεού, πέφτει, λέει, «παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό». Δεν έπεσε ένα μέρος του σπόρου εις το χωράφι. Αλλά στο μονοπάτι δίπλα, εις τον δρόμον, που ήταν πατημένη γη. Ήρθαν όμως και τα πουλιά, αφού δεν μπόρεσε αυτός ο σπόρος να ανακατευθεί με το χώμα και το μέρος αυτό του σπόρου, το κατέφαγαν, λέγει, τα πουλιά του ουρανού. Πρόκειται για τους ανθρώπους εκείνους που η καρδιά τους είναι γη πατημένη. Δηλαδή δεν φυτρώνει τίποτα. Είναι οι πωρωμένοι άνθρωποι. Τίποτε δεν εγγίζει την καρδιά τους. Ούτε κι αυτή ακόμη δύναται να εγγίσει η χάρις του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος είναι ελεύθερος.

Επιπλέον, κι αν έμεινε κάτι μέσα στην καρδιά, έρχεται, λέγει η παραβολή, έρχεται ο διάβολος και παίρνει από την καρδιά τους ό,τι άκουσαν. Και συμπληρώνει ο Κύριος ερμηνεύοντας την παραβολή: «ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν». Για να φθάσουν, αφού δεν θα άκουγαν ή δεν θα ήθελαν να ακούσουν ή δεν θα ήθελαν να κατανοήσουν, ώστε να φθάσουν να μην πιστέψουν κι έτσι να μη σωθούν. Στο βάθος οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι άπιστοι. Αυτό το έδειξαν τελευταία -μην σας κάνει εντύπωση, πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου- οι γιορτές της Πάτμου. Μαζεύτηκαν άνθρωποι, είπαν, έκαναν, έδειξαν, προεβλήθησαν και μοιάζουν όλοι αυτοί σαν την πρώτη κατηγορία, που έπεσε ο σπόρος παρά την οδόν, από την γιορτή -όπως τουλάχιστον φάνηκε- δεν άγγιξε τίποτα την καρδιά τους. Από το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν ήγγισε τίποτα στην καρδιά τους… Αντίθετα μάλιστα, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την γιορτή χωρίς να πάρουν τίποτε. Κρίμα…

Έχομε και την δευτέρα κατηγορία ακροατών. Είναι οι «ἐπὶ τὴν πέτραν», μας λέγει ο Κύριος, που ο σπόρος γίνεται δεκτός, αλλά γρήγορα χάνεται η ικμάδα, η υγρασία. Γιατί πάνω στην πέτρα έχει λίγο χώμα, εκεί πήγε να φυτρώσει, κάτω από το χώμα αυτό το λίγο δεν μπορούσε να διατηρηθεί υγρασία, ικμάδα, και ξηραίνεται ο σπόρος αυτός. Δηλαδή με άλλα λόγια είναι οι άνθρωποι, οι επιπόλαιοι άνθρωποι, που δεν διαθέτουν βάθος ψυχής και ακούν, χαίρονται, αλλά γρήγορα ξεχνούν.

Είναι και η τρίτη κατηγορία ακροατών. Εκεί, μας λέγει ο Κύριος ότι ο σπόρος πέφτει «ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό». Ήταν ένα μέρος που στο χωράφι, που εκεί φύτρωσαν και αγκάθια. Μεγάλωσε ο σίτος, μεγάλωσαν και τα αγκάθια και επειδή τα αγκάθια, τα αγριόχορτα, μεγαλώνουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα, έπνιξαν, λέγει, τα βλαστάρια του σίτου. Ο λόγος του Θεού εκεί δεν μπορεί να αναπτυχθεί, όπως ερμηνεύει ο Κύριος, γιατί οι ποικίλες βιοτικές φροντίδες αποπνίγουν κάθε αγαθή προαίρεση. Και τέλος, μας λέγει η παραβολή, ότι υπάρχει και η τέταρτη κατηγορία, που είναι η γη η αγαθή· που καρποφορεί τριακονταπλάσια, εξηκονταπλάσια και εκατονταπλάσια.

«Βόμβα» τό δημογραφικό: Μείωση τῶν γεννήσεων κατά 10,3% τό 2022 σύμφωνα μέ τήν ΕΛΣΤΑΤ

Ὅλο καί γηραιότερος γίνεται ὁ πληθυσμός στήν Ἑλλάδα, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα στοιχεία τῆς ΕΛΣΤΑΤ οἱ γεννήσεις στή χώρα μας τό 2022, κατέγραψαν μείωση κατά 10,3%.
Συγκεκριμένα σύμφωνα μέ τά στοιχεία τῆς ΕΛΣΤΑΤ, οἱ γεννήσεις στήν Ἑλλάδα κατά τό 2022 ἀνήλθαν σέ 76.541 (39.558 ἀγόρια καί 36.983 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση κατά 10,3% σέ σχέση μέ τό 2021 πού ἦταν 85.346 (43.998 ἀγόρια καί 41.348 κορίτσια).

Στίς γεννήσεις δέν συμπεριλαμβάνονται οἱ γεννήσεις... νεκρών βρεφών, οἱ ὁποῖες κατά τό 2022 ἀνήλθαν σέ 446, μειωμένες κατά 1,5% σέ σχέση μέ τό 2021 πού ἦταν 453.

Στόν ἀντίοδα οἱ θάνατοι, κατά τό 2022, ἀνήλθαν σέ 140.801 (70.802 ἄνδρες καί 69.999 γυναῖκες) καταγράφοντας μείωση κατά 2,2% σέ σχέση μέ τό 2021 πού ἦταν 143.923 (73.420 ἄνδρες καί 70.503 γυναῖκες). Οἱ θάνατοι βρεφών ἡλικίας κάτω τοῦ ἔτους ἀνήλθαν σέ 239, μειώνοντας τό δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι
βρεφών ἡλικίας κάτω τοῦ ἔτους ἀνά 1.000 γεννήσεις ζώντων) ἀπό 3,48 τό 2021 σέ 3,12 τό 2022.

18 Ὀκτωβρίου. † Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ εὐαγγελιστοῦ, 18 Ὀκτωβρίου (Κλσ. δ΄ 5-11, 14-18).

Κολ. 4,5             Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι.

Κολ. 4,5                     Να συμπεριφέρεσθε με σύνεσιν και φρόνησιν προς τους ανθρώπους που ευρίσκονται έξω από την Εκκλησίαν του Χριστού, εκμεταλλευόμενοι κάθε ευκαιρίαν, δια να πράττετε το αγαθόν, κερδίζοντες έτσι τον καιρόν σας.

Ἡ ἡμισέληνος μέ τό ἄστρο. Τό σύμβολο τῆς Κωνσταντινούπολης.

Η ημισέληνος με το άστρο ήταν το σύμβολο της αρχαίας πόλης του Βυζαντίου στην αρχαιότητα. Το σύμβολο αυτό το κράτησε και ο Μέγας Κωνσταντίνος και εμφανίζεται στις ασπίδες των Παλατινων Σχολών της Ανατολής σύμφωνα με το Notitia Dignitatum.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ, 18-10-2023

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ, 18-10-2023 
https://www.youtube.com/live/ZbLHXiilUt0?si=D7wiUX-3cNUURszU

Δέν εἶναι δυνατό νά καθαρίσομε τήν καρδιά μας χωρίς συχνή ἐπίκληση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

28. Δεν είναι δυνατόν η Ερυθρά Θάλασσα να φανεί στο στερέωμα ανάμεσα στ’ αστέρια, ούτε είναι δυνατόν, άνθρωπος που ζει πάνω στη γη να μην αναπνέει τον αέρα. Έτσι δεν είναι δυνατό να καθαρίσομε την καρδιά μας από τις εμπαθείς σκέψεις και να διώξομε τους νοητούς εχθρούς απ’ αυτή χωρίς συχνή επίκληση του Ιησού Χριστού. 

Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος
________________________________


Απόσπασμα απο: ”Προς το Θεόδουλο, λόγος περί νήψεως και αρετής, χωρισμένος σε 203 κεφάλαια (τα λεγόμενα αντιρρητικά και ευκτικά).” Πηγή: greekdownloads.wordpress.com


ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible