Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Προγαμιαῖες σχέσεις, Ἀρχιμ. Σάββα ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

Ὀφείλουμε νά μιλᾶμε, γιά νά ὑπάρξει ἀνάσχεση στό κακό, Ἀρχιμ. Σάββα ἁγιορείτου

 

Ἐάν ἕνας ἱερέας ἀκούσια ἡ ἑκούσια συμμετάσχει στόν θάνατο ἀνθρώπου, ἄν ἐπιτρέπεται νά λειτουργεῖ

 

Σέ ἕνα περιβάλλον ὅπου γίνονται κατακρίσεις, κι ἐμεῖς δέν συμμετέχουμε, ἀλλά ἀκοῦμε

 

Ἄν μαλώσουμε μέ κάποιον, ἀλλά συγχωρεθοῦμε, πρέπει νά τό ἐξομολογηθοῦμε; , Ἀρχιμ. Σάββα ἁγιορείτου

 

Ἠ φυσική κατάσταση τοῦ νοῦ εἰναι νά μήν ἔχει φαντασίες, Ἠσύχιου τοῦ Πρεσβύτερου -Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Κήρυγμα 475.Ἠ φυσική κατάσταση τοῦ νοῦ εἰναι νά μήν ἔχει φαντασίες, Ἠσύχιου τοῦ Πρεσβύτερου - Πρός τόν Θεόδουλο, Λόγος περί νήψεως καί ἀρετῆς χωρισμένος σέ 203 κεφάλαια (τά λεγόμενα ἀντιρρητικά καί εὐκτικά), Φιλοκαλία τόμος Α', Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου, 16-11-2022

Ἡ ψυχή πού νήφει γλυκαίνεται καί δοξολογεῖ τόν Κύριο, Ἠσύχιου τοῦ Πρεσβύτερου -Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

 Κήρυγμα 474. Ἡ ψυχή πού νηφει γλυκαίνεται καί δοξολογεῖ τόν Κύριο,  Ἠσύχιου τοῦ Πρεσβύτερου - Πρός τόν Θεόδουλο, Λόγος περί νήψεως καί ἀρετῆς χωρισμένος σέ 203 κεφάλαια (τά λεγόμενα ἀντιρρητικά καί εὐκτικά), Φιλοκαλία τόμος Α', Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου, 15-11-2022

Ὅσο προσέχεις στήν διάνοια τόσο θά προσεύχεσαι μέ πόθον, Ἠσύχιου τοῦ Πρεσβύτερου - Πρός τόν Θεόδουλο.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

 Κήρυγμα 473. Ὅσο προσέχεις στήν διάνοια τόσο θά προσεύχεσαι μέ πόθον,  Ἠσύχιου τοῦ Πρεσβύτερου - Πρός τόν Θεόδουλο, Λόγος περί νήψεως καί ἀρετῆς χωρισμένος σέ 203 κεφάλαια (τά λεγόμενα ἀντιρρητικά καί εὐκτικά), Φιλοκαλία τόμος Α', Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου, 15-11-2022

Τότε φωτίζεται ὁ νοῦς ὅταν ἀδειάσει ἀπό ὅλα -νοήματα, λογισμούς, φαντασίες, Ἅγιου Ἠσύχιου τοῦ Πρεσβύτερου - Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Κήρυγμα 472. Τότε φωτίζεται ὁ νοῦς ὅταν ἀδειάσει ἀπό ὅλα -νοήματα, λογισμούς, φαντασίες, Ἅγιου Ἠσύχιου τοῦ Πρεσβύτερου - Πρός τόν Θεόδουλο, Λόγος περί νήψεως καί ἀρετῆς χωρισμένος σέ 203 κεφάλαια (τά λεγόμενα ἀντιρρητικά καί εὐκτικά), Φιλοκαλία τόμος Α', Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου, 14-11-2022

Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου


ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ

Πολλῆς ὠφελείας καὶ σωτηρίας εἶναι πρόξενον, εὐλογημένοι Χριστιανοί, νὰ διηγῆταί τινας τῶν ἁγίων Μαρτύρων τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ κατορθώματα, καὶ οὐ μόνον ἐκεῖνος ὁποῦ τὰ διηγεῖται ὠφελεῖται, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀκούοντες ἔχουσι μέγα διάφορον εἰς τὴν ψυχήν τους. Διότι, ὅταν ἀκούῃ τις, πῶς ἐπολιτεύθη ὁ δεῖνα Ἅγιος, πῶς ἐμαρτύρησε, πῶς ἔχυσε τὸ αἷμα του ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, παρακινεῖται καὶ ἐκεῖνος πρὸς μίμησιν καὶ πάντοτε προθυμεῖται ὁ τοιοῦτος, ἐὰν ἔλθῃ καιρὸς νὰ ὑπομείνῃ καὶ αὐτὸς τὰ ὅμοια. Πάντων μὲν οὖν τῶν ἐνδόξων Μαρτύρων, ὡς εἶπον, αἱ διηγήσεις δίδουσι μέγα διάφορον εἰς τὴν τοῦ διηγουμένου ψυχὴν καὶ εἰς τὴν τῶν ἀκουόντων, ἐξόχως δὲ τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, τοῦ σήμερον ἑορταζομένου, ἡ διήγησις πολλὴν ὠφέλειαν ψυχικὴν δύνεται νὰ δώσῃ καὶ εἰς τὸν λέγοντα καὶ εἰς τοὺς ἀκούοντας. Διὰ τοῦτο, εὐσεβέστατοι Ἄρχοντες, γενῆτε πρόθυμοι εἰς τὴν ἀκρόασιν τῆς διηγήσεως, καὶ δεήθητε καὶ ἐσεῖς τοῦ Ἁγίου, νὰ μὲ δώσῃ λόγον ἱκανὸν νὰ διηγηθῶ τὸ Μαρτύριόν του καὶ τὰ θαύματά του.
Διότι ἐγὼ ἔπαθα ὥσπερ εἷς πτωχὸς ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἀποτολμήσας νὰ φιλεύσῃ τὸν Βασιλέα μὲ ὅλον του τὸ στράτευμα, πῶς εἰς τὰ ὕστερα ἀνάγκη νὰ ἐντραπῇ, ὅτι δὲν δύνεται νὰ ἔχῃ τόσην ὑπηρεσίαν, οὐδὲ φαγητὰ ἄξια διὰ βασιλέα καὶ τόσον λαόν. Τὸ αὐτὸ συνέβη καὶ εἰς ἐμέ ἐπειδὴ ἐγὼ μὲν εἶμαι πτωχὸς εἰς τὸν λέγειν καὶ ἀδύνατος νὰ διηγοῦμαι τοιούτου μεγάλου Ἁγίου μαρτύριον. ἡ δὲ αὐθεντία σας ὡς βλέπω, ἔχετε μεγάλην προθυμίαν νὰ ἀκούετε, καὶ ἀναμένετε ὅλοι σας νὰ φιλευθῆτε πνευματικῶς ἀπὸ ἑνὸς πτωχοῦ στόμα. Διὰ τοῦτο γοῦν, παρακαλῶ τὴν ἀντίληψίν σας, δεηθῆτε τοῦ θεοῦ, ἵνα διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, δώσης μοι λόγον πρέποντα ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος, διότι βούλομαι νὰ ἀρχίσωι τὴν περὶ τοῦ Ἁγίου διήγησιν, καὶ ἀκούσατε τὴν προθύμως, ἵνα λάβητε καὶ τὸν ἄξιον μισθὸν παρ᾿ αὐτοῦ.

«Ἅγιέ μου καί θεῖε μου, σ' εὐχαριστῶ»!(Ἅγιος Νεκτάριος)


Συνέντευξη του Αναστασίου Κεφαλά, ανιψιού του αγίου Νεκταρίου στον Μανώλη Μελινό
[…] Αναστάσιος Κεφαλάς: Διότι, κύριε Μελινέ, όταν ήρθε η εποχή να πάω στην Αλβανία, μου συνέβη γεγονός θαυμαστό. Παρ’ ότι ήμουν του ναυτικού επειδή είχα γεννηθεί στη Χίο, μας ‘ριξαν στο πεζικό γιατί είχε ανάγκη το κράτος. Όντως πήγα.
Έλαβα μέρος σε μια μάχη στην περιοχή Πωπότιστα, μέσα στην Αλβανία, κοντά στην Κορυτσά. Ήταν χωριό. Πολεμήσαμε με τους Ιταλούς εκεί. Αλλά κι οι Αλβανοί δεν μας άφηναν ήσυχους.
Θα σας διηγηθώ τώρα ένα από τα ζωντανά θαύματα του Αγίου (του αγίου Νεκταρίου) μας. Ήταν Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1940. Αμέσως μετά την κήρυξη του πολέμου. Στην αρχή μας είχαν στείλει στα σύνορα της Αλεξανδρουπόλεως. Κατόπιν μας μετακίνησαν.
Μανώλης Μελινός: Μήπως θυμάστε σε ποιο τάγμα υπηρετούσατε;
Αν. Κεφαλάς: Ναι. Εικοστό τρίτο σύνταγμα πεζικού. Ήταν των νήσων Λέσβου, Χίου και Σάμου. Μας είχαν ρίξει όλους εκεί. Λοιπόν, όπως βαδίζαμε για να πάμε στο προκαθορισμένο σημείο ν’ αναλάβουμε τις θέσεις μάχης, παραπάτησα σ’ ένα φράχτη με ξύλα και αγκαθωτά σύρματα που ήταν καλυμμένος από το χιόνι και δεν φαινόταν τίποτε.
Το μέρος για μας, καθώς ήταν χιονισμένο, φαινόταν ίδιο. Μέρα μεσημέρι αυτά! Εκεί καθώς βαδίζαμε, χώθηκε το πόδι μου κι έπεσα στο βαθύ χαντάκι. Καθώς έπεφτα, ακούω μια φωνή, τη φωνή του λοχαγού μας:
– Πάει ο Κεφαλάς, τον χάσαμε.
Εγώ είχα κυριολεκτικά χαθεί μέσα στα χιόνια. Ήταν κατηφορικό το βουνό εκεί. Φράχτης εδώ, φράχτης παραπέρα. Πέφτοντας έκανα δυο-τρεις βόλτες. Ευτυχώς πού είχα στην πλάτη μου το γυλιό (σ.σ. ο σάκος με τα είδη εκστρατείας που μεταφέρει ο κάθε στρατιώτης στην πλάτη του). Είχα και το όπλο μου.
Ο λοχαγός δίνει αμέσως εντολή:

Τεχνική ἐλέγχου τῶν ὀνείρωνΤεχνική ἐλέγχου τῶν ὀνείρων

“Συνειδητόν” ἤ “Διαυγές” Ὄνειρον (lucid dream)

Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Ναυπλιώτης

Σὲ διαφήμιση γνωστῆς μάρκας ἠλεκτρονικῶν διαβάζουμε:

«Ἂν ὑποφέρετε ἀπὸ συχνοὺς ἐφιάλτες καὶ ἀνήσυχο ὕπνο ἦρθε ἡ ὥρα νὰ δοκιμάσετε τὴ νέα ἐφαρμογὴ Dream: On γιὰ iPhone, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ δημιουργό της, καθηγητὴ Richard Wiseman, ἔχει τὴ μοναδικὴ ἱκανότητα νὰ ἐλέγχει τὰ ὄνειρά μας! Γιὰ νὰ ἐνεργοποιήσετε τὴν ἐφαρμογή, πρέπει ἀρχικὰ νὰ θέσετε τὸ ξυπνητήρι (ὥρα καὶ τόνο) σας ὅπως καὶ τὸ θέμα (soundscape) τοῦ τί θέλετε νὰ ὀνειρευτεῖτε. Στὴ συνέχεια τοποθετεῖτε προσεκτικά τό τηλέφωνό σας στὴν ἄκρη τοῦ κρεβατιοῦ μὲ τὴν ὀθόνη νὰ κοιτᾶ πρὸς τὰ κάτω. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ αὐτὴ τὸ Dream:On παρακολουθεῖ τὶς κινήσεις σας ὅσο κοιμᾶστε καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ θεωρεῖ ὅτι ξεκινᾶτε νὰ ὀνειρεύεστε παίζει τὸ soundscape τῆς ἐπιλογῆς σας…».1

Ἡ ἐφαρμογὴ αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ μόνη καθὼς πολλὲς ἑταιρεῖες ἔτρεξαν νὰ προλάβουν τὸν συν­αγωνισμὸ τοῦ καλύτερου λογισμικοῦ γιὰ ἔλεγχο ὀνείρων. Ἡ ἐφαρμογὴ DreamZ ἐγγυᾶται καὶ αὐτὴ τὸν ἔλεγχο τῶν ὀνείρων σας.

Τί εἶναι τὸ συνειδητὸν ἢ «διαυγὲς ὄνειρον»;

Ἕνα συνειδητὸ ὄνειρο εἶναι ἕνα ὄνειρο, στὸ ὁποῖο γνωρίζετε ὅτι ὀνειρεύεσθε, ἐνῷ εἶσθε ἀκόμα στὸ ὄνειρο. Αὐτὴ ἡ συνειδητοποίηση σᾶς δίνει τὴν εὐαισθητοποίηση / συνείδηση / διαύγεια στὸ ὄνειρο. Ἡ λέξη «διαύγεια» σημαίνει νὰ ἔχεις σαφεῖς σκέψεις καὶ κατανόηση. Ὡστόσο, ἕνα συνειδητὸ ὄνειρο δὲν εἶναι ἁπλὰ τὸ ὄνειρο ὅπου ἔχετε τὴ κατανόησή του. Ὁ ἐπίσημος ὁρισμὸς τοῦ συνειδητοῦ ὀνείρου σημαίνει ὅτι ὁ ὀνειροπόλος πρέπει νὰ συνειδητοποιήσει ὅτι… ὀνειρεύεται.

Τί εἶναι ὁ Ἔλεγχος Ὀνείρου;

Ἔλεγχος Ὀνείρου εἶναι συχνὰ αὐτὸ ποὺ οἱ ἄνθρωποι σκέφτονται, ὅταν θέλουν νὰ κάνουν ἐνδιαφέροντα πράγματα σὲ ἕνα ὄνειρο, σὰν νὰ ἦταν πραγματικὴ ζωή. Γιὰ παράδειγμα: Νὰ ἔχουν σοῦπερ δύναμη, τηλεμεταφορά, τηλεκίνηση, νὰ ἐπισκέπτονται ἄλλους πλανῆτες, καὶ ὁ κατάλογος συνεχίζεται μὲ μοναδικὸ ὅριο τὴ φαντασία σας. Σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικοὺς τοῦ χώρου ὁ Ἔλεγχος Ὀνείρου δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ «διαυγὲς ὄνειρο», καθὼς μπορεῖ κάποιος νὰ ἔχει Ἔλεγχο στὸ ὄνειρό του, ἀλλὰ χωρὶς ἀπόλυτη διαύγεια καὶ ἀντίστροφα κάποιος μὲ ἀπόλυτη διαύγεια νὰ μὴ ἔχει καθόλου ἔλεγχο. Γενικὰ ἔλεγχος θεωρεῖται, ὅταν κάποιος δρᾶ σὲ ἕνα ὄνειρο ἀπολύτως συνειδητὰ μὲ πρόθεση νὰ ἀλλάξει ἢ νὰ καθορίσει τὸ περιεχόμενό του.

Καταγραφὴ Ὀνείρων

Ἁπλότης καί ἁπαλότης στόν πνευματικό ἀγῶνα, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
«Ἰδού προείρηκα ὑμῖν ἅπαντα»[1]. Ὁ Κύριος μᾶς προλέγει αὐτά πού πρόκειται νά συμβοῦν λίγο πρίν τήν Δευτέρα Του Παρουσία. Μᾶς καλεῖ σέ πνευματική ἐγρήγορση, σέ πνευματικό ἀγῶνα, σέ προσπάθεια γιά κάθαρση, φωτισμό καί θέωση. Σέ ἕνωση μαζί Του, ἔτσι ὥστε νά σωθοῦμαι. Θά πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε στήν πνευματική ζωή, γιά νά μπορέσουμε νά καθαριστοῦμε ἀπό τόν ρύπο τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν καί ἔτσι νά σωθοῦμε.

«Τέλεια, βαθιά φιλοσοφημένη εἶναι ἡ θρησκεία μας», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος. «Τό ἁπλό εἶναι καί τό πιό πολύτιμο. Ἔτσι νά ἀγωνίζεσθε στήν πνευματική ζωή, ἁπλά, ἁπαλά, χωρίς βία. Ἡ ψυχή ἁγιάζεται καί καθαίρεται μέ τήν μελέτη τῶν λόγων τῶν Πατέρων, μέ τήν ἀποστήθιση ψαλμῶν, ἁγιογραφικῶν χωρίων, μέ τήν ψαλτική, μέ τήν εὐχή»[2]. Μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους καθαρίζεται ὁ νοῦς, ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία ἔχει ἀμαυρωθεῖ μετά τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων καί τό κατ' εἰκόνα πρίν εἶναι ἀμαυρωμένο.

«Δοθεῖτε λοιπόν, λέγει ὁ Ἅγιος, σέ αὐτά τά πνευματικά καί ἀφῆστε τα ὅλα τά ἄλλα. Στήν λατρεία τοῦ Θεοῦ μποροῦμε νά φτάσουμε εὔκολα, ἀναίμακτα. Εἶναι δύο δρόμοι πού μᾶς ὁδηγοῦν στόν Θεό, ὁ σκληρός καί κουραστικός μέ τίς ἄγριες ἐπιθέσεις κατά τοῦ κακοῦ καί ὁ εὔκολος μέ τήν ἀγάπη». Ὁ Ἅγιος ἐννοεῖ ἀφενός μέν τήν πολύ μεγάλη ἄσκηση πού ἔκαναν πολλοί Ἅγιοι, τόν δρόμο τόν αἱματηρό καί ὅπως λέει στήν συνέχεια, ἔχυσαν αἷμα καί ἔλαβαν πνεῦμα καί ἔφτασαν σέ πολύ μεγάλη ἀρετή, καί ὑπάρχει καί ὁ ἄλλος δρόμος τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό, τοῦ θείου ἔρωτος, ὁ ὁποῖος, ὅπως λέει ὁ Ὅσιος, ἐγώ βρίσκω ὅτι εἶναι πιό σύντομος καί σίγουρος, γιατί ἔτσι ὁ ἄνθρωπος, χωρίς πολύ κόπο ἀλλά ἐπειδή ἀγαπᾶ, τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ταπεινώνεται, ὑπακούει στόν Θεό ἐπειδή Τόν ἀγαπάει.

Πειραιῶς Σεραφείμ: «Γιατί δέν δέχθηκα σέ κοινωνία Σκοπιανούς “Κληρικούς”»

Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ:
«Γιατί δεν δέχθηκα σε κοινωνία Σκοπιανούς “Κληρικούς”»

Ο Πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος μάς διδάσκει: «ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου», (Α΄ Καθ. Πετρ. 3,15) και μας οδηγεί.
Πειρώμενος να εφαρμόσω την Αποστολικήν προτροπήν, με αφορμή την όχληση που προεκλήθη με την μη παροχή Κανονικής αδείας σε Σκοπιανούς «Κληρικούς», οι οποίοι συνοδεύοντες επισκέπτες της Πρωτευούσης μας από την χώρα τους, θέλησαν να προσκυνήσουν το Ιερό Σέβασμα της Αγίας Ζώνης, που τίθεται προς ευλογίαν του λαού του Θεού, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς και παρεκάλεσαν να τελέσουν σχετικήν παράκλησιν και δέησιν, γνωρίζων σε αυτούς ότι δεν τους αποδέχομαι για Κανονικούς λόγους, σε Εκκλησιαστική Κοινωνία, επάγομαι τα κάτωθι:
1. Το μόρφωμα της λεγομένης «Εκκλησίας των Σκοπίων» που αυτοπροσδιορίζεται ως δήθεν «Μακεδονική Ορθόδοξος Εκκλησία», υπήρξε δόλιο κατασκεύασμα της Διεθνούς του Κομμουνισμού, της Comintern, και των αιμοσταγών δικτατόρων, Ιωσήφ Στάλιν και Ιωσήφ Μπροζ (Τίτο), με πολιτικό πρόταγμα την διαρπαγή της Ελληνικής Μακεδονίας, της Ιστορίας της, του ονόματός της και της εδαφικής της εκτάσεως με το μύθευμα του δήθεν «μακεδονισμού».

Ἦρθε ἡ Παναγία χθές τό μεσημέρι καί μέ γύρισε καί στό ἅγιον Ὄρος καί εἶδα τά Μοναστήρια..(Ἅγ.Ἀρσένιος Καππαδόκης)


[....]Όταν ο Άγιος Αρσένιος ο Καππάδοκης βρισκόνταν στο νοσοκομείο στην Κέρκυρα και είχε μείνει μόνο με τον ψάλτη του τον Πρόδρομο, ο Πατήρ του είπε: «Έλα να αποχαιρετηθούμε, Πρόδρομε, γιατί μεθαύριο φεύγω για την άλλη ζωή.
Ήρθε η Παναγία χθες το μεσημέρι και μου το είπε και με γύρισε και στο Άγιον Όρος και είδα τα Μοναστήρια, που πολύ επιθυμούσα να ιδώ, αλλά δεν είχα αξιωθή. Τι να σου διηγηθώ, Πρόδρομε! Τι πολλά Μοναστήρια που έχει το Άγιον Όρος! Τι μεγάλους Ναούς! Τι μεγαλοπρέπεια!».
Και μετά από αυτά του λέγει: «Να μη στενοχωρεθής που θα πεθάνη η Κυριακή, η γυναίκα σου, μετά από οχτώ ημέρες· και του Στεφάνου Καραμουρατίδη η γυναίκα, η Αλμαλού, θα πεθάνη και αυτή μετά από δεκατρείς ημέρες».

Οἱ ἄγγελοι ἔχουν τρομερή ἀγάπη πρός τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου...


Οι άγγελοι έχουν τρομερή αγάπη προς την ψυχή του ανθρώπου, γιατί είναι οι μεγάλοι αδελφοί μας και γνωρίζουν τι εστί παράδεισος και τι εστί κόλαση. Πανηγυρίζουν, όταν έλθει η ώρα να ανεβάσουν μια ψυχή σωσμένη προς τα επάνω.

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας

πηγή
https://proskynitis.blogspot.com/2022/11/blog-post_8.html

16 Νοεμβρίου. † Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Εὐαγγελιστοῦ, Τρ. δ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ῥωμ. ι΄ 11 - ια΄ 2).

Ρωμ. 10,11         λέγει γὰρ ἡ γραφή· πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.

Ρωμ. 10,11                 Αλλωστε και η Αγία Γραφή λέγει· “καθένας, που πιστεύει εις αυτόν, είτε Ιουδαίος είναι είτε εθνικός, δεν θα εντροπιασθή ούτε θα ίδη να διαψεύδεται η πίστις του”.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible