Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Θὰ λέμε πάντοτε ΟΧΙ στην αμαρτία καὶ ὁ Θεὸς θὰ εἶναι μαζί μας! , 28-10-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


Απόσπασμα - Σήμερα ποὺ εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας, ὀφείλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε τὴν Παναγία μας, ἡ ὁποία ὀφθαλμοφανῶς μᾶς προστάτεψε. Καὶ πάρα πολλοὶ ἀξιωματικοὶ καὶ στρατιῶτες στὸ μέτωπο τοῦ ’40, Τὴν εἶδαν νὰ σκεπάζει καὶ νὰ πολεμᾶ μαζί μας ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἦλθαν, ἐντελῶς ἄδικα, νὰ καταλάβουν τὴν πατρίδα μας. Καὶ εἶναι, ὅπως λέει ἕνας σύγχρονος Ἁγιορείτης, ἁμαρτία νὰ μὴν ὑπερασπίζεται κανεὶς τὴν ἐλευθερία του· γιατὶ ἡ ἐλευθερία εἶναι ἕνα δῶρο θεόσδοτο, εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ.

Καὶ σήμερα, ποὺ πάλι οἱ τυραννίσκοι καὶ οἱ διάδοχοι ἐκείνων τῶν φασιστῶν, πάλι παίρνουν τὴν ἐλευθερία μας, πάλι πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε καὶ νὰ πολεμήσουμε γιὰ τὴν ἐλευθερία μας, ὅπως πολεμᾶνε καὶ μᾶς δίνουν τὸ παράδειγμα οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ ὁποῖοι παρόλο ποὺ δὲν ἔχουν τὴν Ὀρθοδοξία, δὲν εἶναι στὴν Ἀλήθεια, ὅμως διασώζουν τὰ στοιχεῖα αὐτά, τὰ βασικὰ τοῦ κατ’ εἰκόνα, καὶ περιφρουροῦν τὸ θεόσδοτο αὐτὸ δῶρο, καὶ ἀγωνίζονται νὰ τὸ διαφυλάξουν· τὸ θεόσδοτο δῶρο ποὺ λέγεται ἐλευθερία. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου σᾶς καταδυναστεύουν. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει πάντοτε, ἁπλῶς ἀλλάζουμε ἄρχοντες. Ἀλλάζουμε τυραννίσκους. Καὶ οἱ μέν, καὶ οἱ δέ, καὶ οἱ ἀπὸ δεξιὰ καὶ οἱ ἀπὸ ἀριστερά, καὶ οἱ πάντες, τελικά, τί εἶναι; Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ καταδυναστεύουν τὸν λαό. Ἀλλὰ καὶ ὁ λαός, βεβαίως, ὑπόκειται σὲ μεγάλα ἁμαρτήματα. Καὶ γι’ αὐτὸ παραχωρεῖ ὁ Θεὸς νὰ παιδαγωγεῖται ἀπὸ ἀνάξιους ἄρχοντες. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἀνάξιοι ἄρχοντες δὲν πολεμοῦν μόνο τὸν λαό τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους λαούς. Γι’ αὐτὸ γίνονται καὶ οἱ πόλεμοι. Καὶ ἐπειδὴ ὅλοι αὐτοὶ εἶναι δοῦλοι στὸ χρῆμα καὶ στὴν φιλαργυρία, γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ὑποκινοῦν πολέμους, μὲ σκοπὸ τὸ ἴδιον ὄφελος. Ἐμεῖς ὅμως, ποὺ ἔχουμε τὴν Ἀλήθεια, καὶ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Σκέπη τῆς Παναγίας μας, δὲν θὰ πάψουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε, νὰ καθαριζόμαστε, νὰ μετανοοῦμε, καὶ ἔτσι θὰ νικοῦμε κάθε ἐχθρό. Καὶ αὐτοὺς τοὺς αἰσθητοὺς ἐχθρούς, τοὺς ὑποδουλωμένους εἰς τὴν φιλαργυρία ποὺ λυσσαλέα ἐπιτίθενται ἐναντίον μας κάθε στιγμή, εἴτε κρυφὰ εἴτε φανερά, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῶν νοητῶν ἐχθρῶν, τῶν δαιμόνων. Θά ἤθελα νὰ δώσω ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας καὶ στοὺς ἀδελφούς μας ποὺ ταλαιπωροῦνται, καὶ ἔχασαν τὴν ἐργασία τους. Ποὺ ζοῦν τώρα στὴν ἔνδεια, καὶ ἔχουν καὶ οἰκογένειες πολλοὶ ἀπ’ αὐτούς. Οἱ ὑγειονομικοί, οἱ γιατροί, οἱ νοσοκόμοι, ποὺ εἶναι κατὰ πάντα ἀξιέπαινοι καὶ ἐγκαταλελειμμένοι σχεδὸν ἀπὸ ὅλους, δυστυχῶς σήμερα, τώρα, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐπηγγέλλοντο ὅτι εἶναι προστάτες τῶν ἐργατῶν, ἐργατοπατέρες, καὶ τάχατες ἀγωνίζονται γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων τοῦ λαοῦ, κτλ. Ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν ἐξαφανιστεῖ, καὶ κανένας δὲν μιλάει γιὰ νὰ τοὺς προστατέψει, νὰ μιλήσει γιὰ τὸ δίκαιο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀκριβῶς, ὑφίστανται ὅλη αὐτὴν τὴν ταλαιπωρία καὶ τὴν ἐξουδένωση. Γιατὶ μὲ γενναιότητα μάχονται νὰ φυλάξουν αὐτὸ τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα καὶ δῶρο ποὺ μᾶς ἔχει δώσει ὁ Θεὸς, ποὺ λέγεται ἐλευθερία, ποὺ λέγεται αὐτεξούσιο. Καὶ ἀντιτίθενται στὴν καταδυναστεία κάποιων ἀνθρώπων, ποὺ φασιστικὰ θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν αὐτὸ τὸ διαβόλιο, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει ἄλλο σκοπὸ παρὰ νὰ κάνει τοὺς ἀνθρώπους εἵλωτες, νὰ τοὺς κάνει τελείως, πλέον, χωρὶς ἐλευθερία, χωρὶς βούληση. Νὰ ὑπόκεινται στὶς ἐντολὲς τῆς ἐλὶτ ὡς ρομπότ, καὶ νὰ ἐκτελοῦν αὐτὲς τὶς ἐντολές. Τοὺς συμπαριστάμεθα καὶ τοὺς βοηθᾶμε, καὶ θὰ τοὺς βοηθήσουμε μὲ ὅποιον τρόπο μποροῦμε, γιατὶ πράγματι εἶναι ἀξιέπαινοι! Καὶ μπροστὰ στὸν Θεὸ θὰ ἔχουν πολὺ μεγάλο μισθό, καὶ δείχνουν ἀκριβῶς τὸν δρόμο καὶ σὲ ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους, οἱ ὁποῖοι δὲν πρέπει νὰ ὑποκύψουν στὶς πιέσεις τῶν ἀθέων, τῶν παγκοσμιοποιητῶν- σιωνιστῶν, ὅλων αὐτῶν οἱ ὁποῖοι κινοῦνται πάντοτε ἐναντίον τῆς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ὑποκινούμενοι ἀπὸ τὸν ἀρχηγό τους, τὸν ἑωσφόρο. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ ἑωσφόρου, νὰ καταργήσει τὴν Δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Νὰ πληγώσει τὸν Θεό, πληγώνοντας τὰ δημιουργήματά του, καταστρέφοντας τὰ δημιουργήματά του, ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Ἐμεῖς θὰ παραμείνουμε κάτω ἀπὸ τὴν Σκέπη τοῦ Θεοῦ μας καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ νά ‘μαστε βέβαιοι ὅτι τελικὰ θὰ νικήσουμε. Νὰ μὴ διστάσουμε νὰ λέμε πάντοτε ΟΧΙ! Ὅπως εἶπαν οἱ πρόγονοί μας στοὺς φασίστες, ἔτσι θὰ ποῦμε καὶ ἐμεῖς στοὺς ὁποιουσδήποτε σύγχρονους φασίστες, ποὺ κάτω ἀπὸ τὸ κάλυμμα τῆς ὑγείας ἤ δὲν ξέρω ποιὸ ἄλλο κάλυμμα, ἐπιτίθενται γιὰ νὰ μᾶς ἀφαιρέσουν τὴν ἐλευθερία μας· τὸ θεόσδοτο αὐτὸ δῶρο. Θὰ λέμε πάντοτε ΟΧΙ, καὶ ὁ Θεὸς θὰ εἶναι μαζί μας, καὶ ἡ νίκη θὰ εἶναι μαζί μας! Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα! Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ί κατορθώνει ἡ θερμή πίστις, (Τιτ. 3, 8-15), 17-10-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (κήρυγμα)

 ΚΗΡΥΓΜΑ-Τί κατορθώνει ἡ θερμή πίστις, Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφ. Θεοτόκη, Ἑρμ. ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων, (Τιτ. 3, 8-15), 17-10-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἄς μή βάζουμε ἐμπόδιο στή συνείδησή μας, Ἀββά Ἡσαΐα, 27 Λογοι, Φιλοκαλία, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Ας μη βάζουμε εμπόδιο στη συνείδησή μας, Αββά Ησαΐα, 27 Λογοι, Φιλοκαλία, 29-10-2021, Αρχιμ. Σάββα Αγιορειτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com Κάνετε ἐγγραφή στό κανάλι μας "Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos" τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://www.youtube.com/channel/UCEtO...

Ἡ Εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς Ε Λουκᾶ. Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 16, εδάφια 19-31

19῎Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. 20 Πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος. 21 Καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.

22 Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 23 Καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 24 Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ ᾿Αβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25 Εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ· τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· 26 Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 27 Εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου·28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 29 Λέγει αὐτῷ ᾿Αβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 30 Ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. 31 Εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

19 Συνεχίζοντας ο Κύριος τη διδασκαλία Του για την καλή χρησιμοποίηση του πλούτου, είπε και την ακόλουθη παραβολή: Υπήρχε κάποιος πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος φορούσε βασιλικά ενδύματα.

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς Ε Λουκᾶ. Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ

Β΄προς Κορινθίους, κεφάλαιο ΙΑ΄,εδάφια 31-33 και κεφάλαιο ΙΒ΄, εδάφια 1-9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 31 Ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 32 Ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με θέλων, 33 καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 1Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. 2 Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 3 Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· 4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. 5 Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου. 6 Ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. 7 Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. 8 Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ· 9 καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παναγιώτη Τρεμπέλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄31 Θα σας πω πράγματα που ίσως σας φανούν απίστευτα. Αλλά ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Οποίος είναι ευλογημένος στους αιώνες, γνωρίζει ότι δεν λέω ψέματα. 32 Στη Δαμασκό ο διοικητής που είχε διοριστεί από τον βασιλιά Αρέτα φρουρούσε την πόλη των Δαμασκηνών, επειδή ήθελε να με συλλάβει.

«Εἶναι καιρὸς νὰ δώσουμε Μαρτυρία» Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας

Σήμερα, ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παῒσιος, δὲν εἶναι καιρὸς μαρτυρίου. Δηλαδή, δὲν μᾶς ζητάει ὁ Θεὸς νὰ γίνουμε μάρτυρες, νὰ δώσουμε τὴ ζωή μας, ἀλλὰ εἶναι καιρὸς νὰ δώσουμε Μαρτυρία γιὰ τὸν Χριστὸ μὲ τὴ ζωή μας, μὲ τὴ στάση μας, μὲ τὴ σταθερότητά μας, μὲ τὰ λόγια μας καὶ μὲ τὰ ἔργα μας. Νὰ ἀντισταθοῦμε στὸ κακό.
Ἔχω γυναῖκες- καὶ ἐδῶ, μοῦ φαίνεται- ποὺ τὶς πολεμᾶνε οἱ ἴδιοι οἱ ἱερεῖς τους. Πᾶνε στὶς ἐνορίες, Γερόντισσα, ντυμένες σεμνά, καὶ τίς βάζει μπροστὰ ὁ παπάς καὶ τίς λέει: «Γιατί ντύνεσαι ἔτσι, καὶ δὲν ντύνεσαι ὅπως ὅλες»; Γιατί δὲν εἶσαι ρινόκερος… Τὰ λέω αὐτὰ γιὰ νὰ μὴν ντρέπεστε καὶ νὰ μὴ δειλιάζετε καὶ νὰ μὴ μπερδεύεστε. «Γιατί», λέει, «ὁ παπὰς τὸ εἶπε». Καὶ ἐπειδὴ τὸ εἶπε ὁ παπάς; Καὶ ὁ Δεσπότης νὰ τὸ πεῖ, καὶ ὁ Πατριάρχης νὰ τὸ πεῖ, ὅταν εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ τὸ κάνω.
Ἦταν ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής· ἁπλὸς μοναχὸς ἤτανε. Ὅλη ἡ Ἐκκλησία ἡ ἐπίσημη, ἡ διοικούσα, καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Πατριάρχες, εἴχανε τότε προσκυνήσει μία αἵρεση τοῦ Μονοθελητισμοῦ, ποὺ ἔλεγε δηλαδή, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶχε μία θέληση. Ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ αἵρεση ἐνῷ ὁ Χριστὸς εἶχε δύο θελήσεις, γιατὶ ἤτανε καὶ εἶναι καὶ Τέλειος Θεὸς καὶ Τέλειος Ἄνθρωπος. Ὁπότε, ἔχει καὶ τὴν Θεία θέληση καὶ τὴν ἀνθρώπινη· καὶ τὴν Θεία ἐνέργεια καὶ τὴν ἀνθρώπινη. Γι’ αὐτὸ καὶ βλέπουμε ὅτι πεινοῦσε, διψοῦσε. Ἦταν ἄνθρωπος. Κουραζόταν. Τὰ εἶχε ὅλα τὰ ἀνθρώπινα, ἐκτὸς τὴν ἁμαρτία.

Ἡ Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἔδιωξε τήν πανώλη ἀπό τήν Ρώμη.


Maria Salus Populi Romani
Βασιλική της Santa Maria Maggiore
(Ρώμη)

Ἡ Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἔδιωξε τήν πανώλη ἀπό τήν Ρώμη.


Τό 510μ.Χ. ἔπεσε στή Ρώμη μεγάλο θανατικό, τόσο πού πέθαιναν τήν ἡμέρα δύο χιλιάδες ἄνθρωποι. Ὁ Πάπας λοιπόν τοῦ καιροῦ ἐκείνου (ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Διάλογος) ἔδωσε ἐντολή νά βγάλουν τή Σεβάσμια Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, τήν ὁποία ἱστόρισε ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς, καί νά κάμουν Λιτανεία καί δέηση πρός τόν Κύριο νά σταματήσει ὁ θάνατος.
Καθώς λοιπόν πήγαινε ὁ Ἀρχιερεύς εἰς τήν Εἰκόνα, παρακαλώντας τήν πολυεύσπλαχνο Μητέρα νά εὐμενίσει τόν Δεσπότη, νά καταπαύσει τό θυμό καί τή δίκαιη ἀγανάκτησή Του, ἔβλεπαν ὅλοι, ἀπό ὅπου καί ἄν περνοῦσε ἡ Ἁγία Εἰκόνα, νά φεύγει ἡ φθορά τοῦ ἀέρος, καί νά ἀφανίζεται μπροστά ἀπό τή σεβάσμια Εἰκόνα Αὐτῆς, σάν σύννεφο, πού τό διώκει βίαιος ἄνεμος καί ἔμενε ἡ ἀτμόσφαιρα γαλήνια καί λαμπρότατη.

Τεχνητή ψυχική μόλυνση τῆς κοινωνίας

Τεχνητή ψυχική μόλυνση της κοινωνίας

Ιρίνα Μεντβέντεβα, Διευθύντρια του Δημόσιου Ινστιτούτου Δημογραφικής Ασφάλειας της Ρωσίας

Μετάφραση: Ευάγγελος Αργυρόπουλος

«Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία τα βαριά ψυχιατρικά συμπτώματα είναι συμπτώματα που ανήκουν στην πραγματική ψυχιατρική και παρουσιάζονται ως πρότυπα μόδας και συμπεριφοράς», λέει η Ιρίνα Μεντβέντεβα, Διευθύντρια του Δημόσιου Ινστιτούτου Δημογραφικής Ασφάλειας.

«Οι υποταγές ψυχιατρικά οδηγούν σε παραβίαση της ηθικής, και η ηθική διαστρέβλωση συνεπάγεται απαραιτήτως ψυχική παραμόρφωση. "

Σύμφωνα με την πεποίθηση της Μεντβέντεβα, η τεχνητή ψυχική μόλυνση εμφανίζεται, ιδίως στη νεότερη γενιά, ακόμη και τα παιδιά. Μερικές φορές ονομάζεται ′′ σεξουαλική διαφώτιση ", μερικές φορές προσφέρεται κάτι άλλο, ενώ κάθε είδους αθλιότητα που είναι δηλητηριώδης για την ηθική ενός ατόμου και για την ψυχική του υγεία εξυπηρετούνται με πολύ όμορφα ′′ ανθρωπιστικά κόλπα ".

«Δώστε προσοχή» λέει η ψυχίατρος, «τώρα προπαγανδίζουν ενεργά βρώμικα μαλλιά zasal, σκισμένες κάλτσες, βρώμικα τζιν, παλτά παρδαλά ή πουκάμισα με μήκος που δεν ταιριάζουν ή κουμπωμένα σε λάθος κουμπιά. Στα ψυχιατρεία, γνωρίζουν ότι στην ιστορία της νόσου υπάρχει ένα τέτοιο γράφημα: η ευπρέπεια του ασθενούς. Εάν ο ασθενής δεν είναι ευπρεπής, αυτό είναι δείκτης μιας πολύ σοβαρής ψυχιατρικής διαταραχής. Όταν ένα άτομο φορά συνεχώς σκισμένες κάλτσες ή σκισμένα καλσόν, δεν λούζει τα μαλλιά του ή κουμπώνει λάθος το πουκάμισό του, είναι ένα ψυχιατρικό σύμπτωμα που δυστυχώς υπάρχει ως ένδειξη νεανικής μόδας σήμερα».

Ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Απόπειρα δολοφονίας του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Από το πρωινό τούτο της 27ης του Νοέμβρη, ο Γρηγόριος είχε την επισκοπική ευθύνη για την Κωνσταντινούπολη. Στη διάθεσή του όλοι οι ναοί. Δεν είχε τυπικά ενθρονιστεί μα ήτανε κι αναγνωριζότανε απ’ όλους επίσκοπος κανονικός. Οι περισσότεροι αρειανοί και μάλιστα οι λαϊκοί ενώθηκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μείνανε όμως αρκετοί φανατικοί και ιδιαίτερα κληρικοί, που κάνανε ό,τι περνούσε από το χέρι τους, για να βλάψουνε το Γρηγόριο. Συγκεντρώνονταν, οργάνωναν τη δράση τους και τις επιθέσεις τους. Φτάσανε στο σημείο να οργανώσουνε ακόμα και τη δολοφονία του Γρηγορίου. Εκεί έφτασε το μίσος.
Τα μελετήσανε όλα σε όλες τις λεπτομέρειες. Πλησίασαν ένα δικό τους, ένα νεαρό και φανατικό. Του υποσχεθήκανε πολλά. Εκείνος δέχτηκε μ’ ευκολία. Και μ’ ένα θράσος φοβερό. Τη νύχτα, κλείνανε καλά τις πόρτες οι άνθρωποι του Γρηγορίου, γιατί πάντα φοβόντουσαν το κακό. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να επιτεθεί ο δολοφόνος μια ώρα, που να μην έχει κόσμο στην αυλή του Αβλάβιου. Να μην υπάρχει άνθρωπος εκεί στην άκρη, στο χαμηλό σπιτάκι με το κελί του Γρηγορίου.
Ήταν χειμωνιάτικο απόγευμα, προς το τέλος του Δεκέμβρη. Πήρε να σκοτεινιάζει γρήγορα. Ο κόσμος μαζεύτηκε νωρίς. Το χιονόνερο έστελνε βιαστικά τους ανθρώπους στα σπίτια τους. Οι αρειανοί όπλισαν μ’ ένα μαχαίρι το νεαρό δολοφόνο και τον έστειλαν εκεί που ήξερε. Με προφυλάξεις, έφτασε στο αρχοντικό του Αβλάβιου. Η μεγάλη πόρτα του κήπου ήτανε ανοιχτή. Την περίμενε κλειστή και παραξενεύτηκε. Μπαίνανε από κει όσοι πήγαιναν για το ναό της Αναστασίας. Τέτοια ώρα όμως κανείς δεν ερχόταν· ακολουθίες τέτοια ώρα, τέτοια μέρα, δε γίνονταν. Ο νεαρός δεν πολυσκέφτηκε. Δρασκέλισε αθόρυβα. Προχώρησε για το σπιτάκι με την πλάτη στο φράχτη, να παρακολουθεί, μήπως φανεί κίνηση. Το μυαλό και τα μάτια καρφωμένα στο σπιτάκι. Κίνηση εκεί καμία. Επομένως, δεν είχε ’ρθει ακόμα ο Θεόφιλος· αυτός που έκανε τις πρόχειρες δουλειές του σπιτιού. Προχώρησε ακόμα λίγο. Κοντοστάθηκε. Τα μάτια στο σπιτάκι. Έβλεπε μόνο το φωτάκι στο κελί του επισκόπου. Θα προσευχότανε ή θα διάβαζε. Αυτές τις μέρες ήτανε πάλι άρρωστος. Αποκλειόταν να κυκλοφορεί όρθιος.

29 Ὀκτωβρίου. Ἀναστασίας ὀστομάρτυρος τῆς 'Ρωμαίας (γ΄ αἱ), Ἀβραμίου ὁσίου (+360). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Παρ. ιθ´ ἑβδ. ἐπιστ. (Φιλιπ. α´ 27 - β´ 4).

Φιλιπ. 1,27         Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούσω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου,

Φιλιπ. 1,27                Μονον σας παρακαλώ να πορεύεσθε και να φέρεσθε κατά τρόπον άξιον του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε όταν έλθω και σας ίδω, είτε όταν δεν κατορθώσω να έλθω και είμαι απών, ακούσω όμως πληροφορίας δια σας, να βεβαιωθώ ότι στέκεσθε και μένετε σταθεροί στον πνευματικόν αγώνα, συναγωνιζόμενοι δια την πίστιν του Ευαγγελίου όλοι μαζή με ένα φρόνημα και με μία ψυχήν,

ΤΟ ΟΡΑΜΑ!!!


Η μοναχή ΣΑΜΦΟΡΑ είπε:

- Λίγο πριν τον θάνατο του πατέρα Αμβρόσιου, είδα ένα όνειρο. Είναι σαν να στέκομαι σε έναν όμορφο κήπο. Τα φύλλα τρέμουν στα δέντρα, και το καθένα από αυτά επαναλαμβάνει την προσευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό» ... Και εδώ υπάρχει ένας λευκός ναός.

Μπαίνω και βλέπω ότι ο τρούλος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μόλις σκέφτηκα γιατί συμβαίνει αυτό, άκουσα μια φωνή: "Αυτός είναι ο τόπος κατοικίας για τον Γέροντα Αμβρόσιο και σύντομα θα τελειώσει".

Και καθώς ο ιερέας είχε ήδη πεθάνει, είδα σε ένα όνειρο ότι το φέρετρό του στεκόταν εκεί. Και τώρα τέσσερις άγγελοι με λευκές ρόμπες κατεβαίνουν από τον ουρανό, και στα χέρια τους έχουν κεριά και θυμιατήρια. Ρώτησα γιατί αυτοί,είναι τόσο λαμπεροί, κατέβηκαν στον τάφο του γέροντα και μου απάντησαν: «Γιατί είναι τόσο καθαρός».

Τί συμβολίζουν τά σήμαντρα καί τά τάλαντα;


Τι συμβολίζουν τα σήμαντρα και τα τάλαντα;

Πριν τη διάδοση της καμπάνας ήταν σε χρήση τα σήμαντρα, τόσο στα Μοναστήρια όσο και στους ενοριακούς Ναούς. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, επανήλθε η χρήση τους, καθώς απαγορεύτηκε ο χτύπος της καμπάνας.
Σήμερα είναι σε χρήση μόνον στα Μοναστήρια. Ανάλογα με την Ακολουθία του νυχθημέρου, είναι σε χρήση και το αντίστοιχο σήμαντρο.

Με αυτή την ονομασία αναφέρονται:

α) Το τάλαντο ή χειροσήμαντρο, το οποίο είναι μια μακρόστενη σανίδα που στις άκρες μπορεί να έχει τρείς ή πέντε οπές.

Ας μη βάζουμε εμπόδιο στη συνείδησή μας, Αββά Ησαΐα, 27 Λογοι, Φιλοκαλία, 29-10-2021, Αρχιμ. Σάββα Αγιορειτου

https://youtu.be/dxrJ2_VVNYQ
Συν Θεω ζωντανή μετάδοση σε λίγο 

Ἡ καρδιά...

"Όταν η καρδιά ανάβει, ολόκληρος ο άνθρωπος παίρνει φωτιά. Όταν η καρδιά ηττηθεί, όλα γκρεμίζονται. Όταν η καρδιά σπάει, όλα σπάνε. Από την καρδιά πηγάζει αγάπη ή μίσος, σοφία ή βλακεία, καθαρότητα ή λάσπη, ζωή ή ο θάνατος. Εάν η πίστη ενός χριστιανού βρίσκεται στην καρδιά, τότε η πίστη του είναι μια ανίκητη δύναμη. Μια τέτοια καρδιά δίνει επίσης στη γλώσσα τη δύναμη να μιλήσει πειστικά ".

Αγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/10/blog-post_538.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible