Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή 12 Απριλίου 2015

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS † YÉRONTAS ATANASIO MITILINEOS

π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Ὁμιλία 3η
LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS
YÉRONTAS ATANASIO MITILINEOS
Homilía 3ª El Nuevo testamento sobre la Resurrección de los muertos
3.1 Saduceos, Fariseos y la resurrección de los muertos
3.2 Demostraciones lógicas y la apocálipsis-revelación de Dios
3.3 El Señor sobre la resurrección de los muertos
3.4 Los Apóstoles sobre la resurrección de los muertos
3.5 El libro del Apocalipsis
3.6 I Epístola a los Corintios
3.7 La Tradición de la Iglesia sobre la resurrección de los muertos
3.8 San Clemente de Roma
3.9 San Tatiano el Apologeta
3.10 San Isidoro el Pilusiotis

Ὁμιλία 3η Ἡ Καινή Διαθήκη γιά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.
Ἡ Καινή Διαθήκη γιά τήν ἀ νάσταση τῶν νεκρῶν. . 73
1 Σαδδουκαῖοι, Φαρισαῖοι καί ἀνάσταση νεκρῶν. .... 73
2 Οἱ λο γι κές ἀ πο δεί ξεις καί ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. 78
3 Ὁ Κύριος γιά τήν ἀ νάσταση τῶν νεκρῶν. ............... 81
4 Οἱ Ἀπόστολοι γιά τήν ἀ νάσταση τῶν νεκρῶν. ....... 87
5 Τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. ................................. 93
6 Α΄  Πρός Κο ριν θί ους ἐπιστολή. ......................... 97
7 Ἡ Πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας γιά τήν ἀ νάσταση
τῶν νεκρῶν.  .............................................................. 100
8 Ὁ Ἅ γι ος Κλή μης Ρώ μης. ....................................... 101
9 Ὁ Ἅγι ος Τα τια νός ὁ Ἀ πο λο γη τής. ....................... 103
10 Ὁ Ἅγι ος Ἰ σί δω ρος ὁ Πη λου σι ώ της.  .................... 104
Como ya hemos dicho, queridos hermanos, la resurrección de los muertos es dogma exclusivamente de la fe Cristiana. Todo el Nuevo Testamento proclama dos kerigmas alegres: la Resurrección de Cristo y, en potencia de esta, la resurrección de los muertos. Pero vamos a ver algunos testimonios del Nuevo testamento, igual que hemos visto algunos del Antiguo Testamento.

Ταπείνωση καί νήψη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ-Πνευματικά γυμνάσματα,Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ.
ΟΜΙΛΙΑ Π.ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΣΤΙΣ 18/03/2010


http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 

Ὑπακοή στόν Γέροντα-Πνευματικό ὁδηγό. Τό μεγαλεῖο τῆς Πνευματικῆς Πατρότητας α μέρος

 

Β. Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Ὑπακοή στόν Γέροντα-Πνευματικό ὁδηγό. Τό μεγαλεῖο τῆς Πνευματικῆς Πατρότητας

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς διδάσκουν ὅτι γιά νά θεραπευθεῖ ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἔχει Πνευματικό ὁδηγό δηλ. Γέροντα διακριτικό. Ὁ Ὅσιος ἀνεπιφύλακτα συνιστοῦσε τήν ἀναγκαιότητα τῆς ὑποταγῆς τοῦ πιστοῦ σέ διακριτικό Γέροντα-πνευματικό ὁδηγό. Αὐτός εἶναι ἀναγκαῖος ὄχι μόνο γιά τούς ἁπλούς πιστούς ἀλλά καί γιά τούς ἱερεῖς-πνευματικούς, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης ἔχουν ἀνάγκη ἀπό διά βίου μετάνοια-ἐξομολόγηση.
Δέν πρέπει νά ἀναζητοῦμε μορφωμένους Πνευματικούς-Γέροντες ἀλλά χαριτωμένους. «Μπορεῖ ὁ Γέροντας νά εἶναι κι ἀγράμματος», παρατηρεῖ ὁ Ὅσιος Πορφύριος, «ἀλλά νά εἶναι ἀνώτερος ἀπ' τόν μορφωμένο, ὅταν ἔχει ζήσει ὡς ὑποτακτικός καί ἔχει ἀποκτήσει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ»[76].

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί τό Ἰσλάμ (Β΄)

Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου: Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί τό Ἰσλάμ (Β)Τό B΄ μέρος ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς κατά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (βλ. σχετική ἀναφορά τεῦχ. 222  Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου: Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίαςκαί τό Ἰσλάμ (Α΄) ).

2. Οἱ τέσσερες φάσεις ἀντιμετωπίσεως τοῦ Ἰσλάμ ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

Ὅταν ἐμφανίσθηκε ὁ Ἰσλαμισμός τόν 7ο αἰώνα καί ἄρχισε νά ἐπεκτείνεται ἐπικινδύνως πρός δυσμάς καί εἰσέδυσε μέσα στήν Χριστιανική Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία, ἄρχισαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας νά τόν ἀντιμετωπίζουν.

Διακρίνουμε τέσσερεις φάσεις ἀντιμετωπίσεως τοῦ Ἰσλαμισμοῦ ἀπό πλευρᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἤτοι τήν πρώτη φάση ἀπό τόν 8ο αἰώνα ἕως τά μέσα τοῦ 9ου αἰῶνος· τήν δεύτερη φάση ἀπό τά μέσα τοῦ 9ου αἰῶνος μέχρι τόν 13ο αἰώνα· τήν τρίτη φάση ἀπό τόν 14ο αἰώνα μέχρι τόν 15ο αἰώνα πού ἔπεσε ἡ Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία καί ἄρχισε ἡ περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας· καί τήν τέταρτη φάση πού ἀρχίζει ἀπό τό 15ο  αἰώνα καί μετά πού χαρακτηρίζεται ὡς περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας. Θά παραθέσω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.


Στήν πρώτη φάση (8ος ἕως μέσα 9ου) ὁ Ἰσλαμισμός ἀντιμετωπιζόταν περισσότερο ὡς χριστιανική αἵρεση καί ἡ στάση τῶν Πατέρων ἀπέναντί του ἦταν μᾶλλον σκωπτική καί ὑποτιμητική.

Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου: Μελέτη Εις την Ανάστασιν του Κυρίου_mp3+κείμενο


undefined

Π. Σάββας 2010-04-16_ΠΩΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ_ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ.mp3


Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 16-04-10 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Μελέτη

Εις την Ανάστασιν του Κυρίου,
εις την οποίαν χρεωστούμεν να συγχαρώμεν

Α'. Με τον αναστάντα Χριστόν.
Β'. Με την αγιωτάτην Μητέρα Του.
Γ'. Με το σώμα μας.

         Συλλογίσου αγαπητέ, ότι παρακινούμενοι ημείς από τον προφήτην Δαυίδ όπου λέγει να αγαλλώμεθα εις την ημέραν της Αναστάσεως του Κυρίου.«αύτη η ημέρα, ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή» (Ψαλμ. ριζ' 23) έχομεν χρέος εν πρώτοις να συγχαρώμεν τον Ιησούν Χριστόν, ο Οποίος εις την χαρμόσυνόν Του Ανάστασιν απέκτησε πάλιν με κέρδος άπειρον όλα εκείνα όπου είχε χάσει εις το πάθος Του. Τέσσαρα πράγματα είχε χάσει τότε: την χαράν, την ωραιότητα, την τιμήν και την ζωήν. Τώρα δε όπου ανέστη ανέλαβε την ζωήν, αλλά τι λογής ζωήν; Μίαν ζωήν όπου εθανάτωσε τελείως τον θάνατον και δια τούτο θέλει είναι δια πάντα ζωή μοναχή, χωρίς να φοβήται να λάβη άλλην μίαν φοράν θάνατον.«Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκ έτι αποθνήσκει.θάνατος αυτού ουκ έτι κυριεύει» (Ρωμ. στ' 9).

Τί ἔμαθα ἀπό τόν παπα-Στέφανο. Τά δύσκολα ἕπονται


ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΠΟΝΤΑΙ.
Απ’ έδώ καί πέρα έλεγε μην περιμένετε χαρούμενες καί ευτυχισμένες μέρες. Απ’ εδώ καί πέρα έρχονται πιο δύσκολα, έλεγε. Έρχονται δοκιμασίες.
Προσπαθούσε να μάς θωρακίσει πνευματικά καί προβληματίσει με γραφές καί περικοπές από τά ιερά κείμενα.
Όμως οι καλοί άνθρωποι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε έλεγε.

ΘΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
Θα κάνω προσευχή για καλούς ανθρώπους έλεγε. Καί θυμήθηκα τώρα εκείνο πού λέει το Ευαγγέλιο: Ότι αν δεν συντόμευαν τά χρόνια εκείνα (πού λέει ότι έκολοβώθησαν οι ήμερες)  Ούτε ένας άνθρωπος δεν θα σωζόταν. Ψυχή ζώσα, πού λέει ό λόγος. Τόσο δύσκολα είναι τά πράγματα.

Ὅταν ὁ Ὄλεγκ Βολκώφ συνάντησε τόν Ἅγιο Λουκᾶ τόν Ἰατρό Ή ζωή μου στην πόλη συνεχιζόταν κανονικά. Ό καθηγητής συνήθως έστελνε σε μένα για να με ειδοποιήσει κάποιον από τούς  συνεργάτες του, συνήθως κάποια από τις ηλικιωμένες νοσοκόμες πού είχαν αφιερωθεί στη φροντίδα των κληρικών. Πήγαινα στο κρατικό νοσοκομείο τού Αρχάγγελου καί κάποιος από τούς νοσοκόμους με οδηγούσε στο χειρουργείο. Ό καθηγητής με κοίταξε από τις πόρτες του χειρουργείου φορώντας τη μάσκα, τη λευκή μπλούζα, το άσπρο σκουφάκι τού χειρουργού, καί με παρακαλούσε να τον περιμένω λίγο. Έπειτα εμφανιζόταν. Ναι, ήταν ό ίδιος ό καθηγητής, ψηλός, με μεγαλοπρεπέστατη κορμοστασιά, αλλά τώρα φορούσε το ράσο του, το σκουφάκι τού μοναχού καί το παλιό εγκόλπιο πού κρεμόταν σέ μια άμορφη αλυσίδα στο στήθος του. Έτρεχα γρήγορα να πάρω τήν ευλογία του καί ό Αρχιεπίσκοπος Λουκάς -αυτός ήταν ό καθηγητής- με σταύρωνε αργά καί μου έδινε τήν ευλογία του. Έπειτα ασπαζόμασταν τρεις φορές ό ένας τον άλλον καί υστέρα γυρνούσε πίσω στην πόρτα από τήν οποία έβγαινε, εκεί όπου τον περίμεναν οι βοηθοί του καί οι νοσοκόμες. Τούς ευλογούσε καί με μια κίνηση τής κεφαλής του τούς έδινε άδεια να φύγουν.

Μητροπολίτης Σάμου Εὐσέβιος: Ποιοί ἀπό αὐτούς ἀνήκουν στούς 144.000 ἐκλεκτούς;

O Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος, στην εγκύκλιο του για την Κυριακή των Βαΐων, απευθύνεται στους Ιεχωβάδες και τους καλεί να δώσουν απαντήσεις στους αιρετικούς ισχυρισμούς τους.

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος:
Αγαπητοί μου Πατέρες και Αδελφοί,
«Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγεν».
Όπως ψάλλουμε από χθες, μας συγκέντρωσε σήμερα η χάρις του Αγίου Πνεύματος για να υποδεχθούμε κι εφέτος τον Χριστό, ως τον Νικητή του θανάτου, μετά την θαυμαστή ανάσταση του τετραημέρου νεκρού Λαζάρου. Κρατούμε τα βαΐα των φοινίκων με τα δαφνόφυλλα, ως σύμβολα της νίκης του Χριστού επί του θανάτου και εισερχόμαστε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, όπου ο Κύριος Ιησούς Χριστός με την δική του εκ νεκρών ανάσταση θα αποδείξει περίτρανα ότι είναι όχι μόνο ο νικητής του θανάτου, αλλά και ο Αρχηγός της ζωής.
Τις ίδιες αυτές άγιες και μεγάλες ημέρες οι αυτοαποκαλούμενοι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» και πάλι προγραμματίζουν να «θυμηθούν», όπως λένε στα φυλλάδιά τους τον θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Προς τούτο διένειμαν με αφθονία μία πρόσκληση -τυπωμένη στη Γερμανία για λογαριασμό του Κέντρου τους στην Πενσυλβάνια της Αμερικής (Watch Tower Bible Society of Pennsylvania)- στην οποία αναφέρουν πως η ανάμνηση του θανάτου του Χριστού είναι την Παρασκευή 3 Απριλίου μετά τη δύση του ηλίου.
Βέβαια μας ξενίζει το γεγονός, ότι άλλη μέρα είναι κατ’ αυτούς η επέτειος και άλλη μέρα πραγματοποιούν την θρησκευτική τους εκδήλωση, αλλά πιο πολύ μας ξενίζει το γεγονός ότι επικαλούνται την ενημέρωση, που θα γίνει από την τοπική τους εκκλησία.
Ποιά Εκκλησία; Πως έχουν την αντίληψη, ότι αποτελούν Εκκλησία; Θρησκεία ναί, αλλά Εκκλησία από που κι ως που; Τι σχέση έχουν με τον ορισμό της Εκκλησίας, όπως περιγράφεται στην Αγία Γραφή και σημειώνεται στην δογματική μας διδασκαλία;

«Οἱ χριστιανοί ,γενικά, δέν πρέπει νά παίζουν μουσικά ὄργανα, οὔτε νά χορεύουν καί νά τραγουδοῦν» (Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Χρηστοήθεια A΄ καί Β΄ μέρος΄)(mp3)

Τό ὀλίσθημα τῆς ἐκκοσμίκευσης στή μουσική καί ζωγραφική τῶν παπικῶν καί ὄχι μόνο(Σχολιασμός και για το νοσηρό συναισθηματισμό, των ‘’εκουσίων’’ σταυρώσεων Παπικών στις Φιλιππίνες)Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

________________

Ο συναισθηματισμός των Παπικών ένεκα του ολισθήματος της εκκοσμίκευσης, μετά την αποκοπή αυτών από τη Μία Αγία Εκκλησία, έχει παρεισφρύσει  στη ζωγραφική και τη μουσική που χρησιμοποιούν στους ναούς των.

Ακούοντας κανείς το «Αλληλούϊα» του Χαίντελ και συγκρίνοντάς το με τον τρόπο που ψάλλεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αντιλαμβάνεται ευκόλως τη διαφορά.  Ταπεινά ο Ορθόδοξος, με την αρμόζουσα παρασημαντική ευρέπεια, δοξολογεί τον υπέρ ημών Παθόντα και Ταφέντα και Αναστάντα Κύριο.  

Αν δει κανείς ένα πίνακα ζωγραφικής της Σταύρωσης, σε ναό των Παπικών, με τη νατουραλιστική εικαστική παρουσίαση και τα συγκρίνει με την Ορθόδοξη εικονογράφηση, θα διαπιστώσει ότι η Ορθόδοξη Αγιογραφία, έχει το θεολογικό βάθος που κουβαλά η Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση.

Ο συναισθηματισμός των Παπικών ένεκα του ολισθήματος της εκκοσμίκευσης, έχει παρεισφρύσει  δυστυχώς και σε αυτό τον τρόπο εορτασμού των  Αγίων Παθών, με αποκορύφωμα νοσηρού συναισθηματισμού, το γεγονός των ‘’εκουσίων’’ σταυρώσεων ανθρώπων στις Φιλιππίνες, τη χώρα που έχει τους περισσότερους Παπικούς.

Χριστός Ἀνέστη! Δημοσιεύσεις γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας

Η επιστήμη μπροστά στη σταύρωση και την ανάσταση του Ιησού Χριστού_mp3+κείμενοundefined 

Π. Σάββας 2008-05-18_Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 18-05-08 (Συνάξεις ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Γ. ΜΑΚΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

Διάλεξις δοθείσα εντός τού Πανεπιστημιακού χώρου εις φοιτητικήν ευκαιρίαν(Απρίλιος 1978)
  

       Αγαπητοί μου φίλοι,

   Είναι πραγματικά ένα μεγάλο προνόμιο το ότι δίνεται η ευκαιρία να συναντηθούμε σ΄ ένα αμφιθέατρο Πανεπιστημιακό, όχι μ΄ εκείνο το στεγνό και στενό, αν και απαραίτητο περιεχόμενο της μεταδόσεως ορισμένων επιστημονικών γνώσεων, αλλά σ΄ εκείνη την ατμόσφαιρα και το επίπεδο τής στενής και χωρίς περιορισμούς, ως προς το βάθος και το πλάτος τής γνωριμίας, σε επίπεδο πού έχουν σχέση με την ψυχική ζωή τόσον των ταγμένων για να σας διδάσκουν μερικές γνώσεις όσον και των φοιτητών πού έρχονται εδώ για να αποκτήσουν, για νά οικοδομήσουν τον ψυχικό τους κόσμο και γι΄ αυτό πρέπει νά δώσω και στην ανώνυμη αυτή ομάδα των συναδέλφων σας, πού σκέφθηκαν νά πάρουν αυτήν την πρωτοβουλία, όσο και σ΄ όλους εσάς πού είχατε την καλοσύνη νά έλθετε απόψε, νά δώσω την έκφραση τής μεγάλης μου ευχαριστίας πού σκέφθηκαν και μένα και με κάλεσαν εδώ για νά σας μιλήσω.

ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ – Ἡ πραγματικότης καί οἱ ἀμφισβητίες

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΚΟΚΟΡΗ
Λένε, ότι άτομα μεμυημένα, τεχνηέντως αλοίφουν το φυτίλι των κεριών με φωσφορούχες ύλες οι οποίες κάποια στιγμή αυταναφλέγονται.
Όμως γενώνται προβληματισμοί και ερωτήματα, όπως :
  1. Πόσος χρόνος χρειάζεται για ν΄αναφλεγεί ο φώσφορος ερχόμενος σε επαφή με το οξυγόνο;
    Είναι γνωστό ότι απαιτείται ελάχιστος χρόνος, ίσως μερικών λεπτών, όχι ωρών. Αλλά ας τους κάνουμε την χάρη να δεχθούμε χρόνο 1-2 ωρών.
    Οι χριστιανοί αγοράζουν την δέσμη των 33 κεριών πολλές ώρες, μερικές φορές και αρκετές ημέρες πρίν από τους εμπόρους της αγοράς των Ιεροσολύμων.
    Παραμένουν μέσα στο Ναό της Αναστάσεως ή και έξω από αυτόν πολλές φορές από το βράδυ της Μ. Παρασκευής, και περιμένουν το Άγιο Φώς το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου. Αυτό σημαίνει ότι τα κεριά εμποτισμένα με φώσφορο πρέπει να αυταναφλεγούν πρίν την ώρα της αφής του Αγίου Φωτός και ταυτόχρονα, πράγμα αδύνατον!
  2. Πώς η αυτανάφλεξη γίνεται μόνο μέσα στον ιερό χώρο και κατά την διάρκεια της τελετής και όχι πρίν ή μετά; Τέτοιος συγχρονισμός;!

Nά εἴμαστε μέ τόν Θεό ….( Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ )

Κοιτάξτε το μεγαλειώδες θέαμα που ο Θεός μας φανέρωσε στη δημιουργία του κόσμου, στην κατασκευή του ανθρώπου «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» Του.
Εκείνο που αναζητούμε δεν περιορίζεται στη μικρή μας καθημερινή ζωή.

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Πάσχα 12-04-2015

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2015. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Πράξεις Των Αποστόλων κεφ. α΄ 1 - 8 

α΄ 1 - 8Ευαγγέλιον: Κατά Ιωάννην κεφ. Α΄ 1 - 17

Α΄ 1 - 17 
 


Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible