Ο συνομιλητής μου είναι εντυπωσιασμένος. Συνεχίζω…