Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016

Μπορεῖ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος νὰ προσδώσει ἐκκλησιαστικότητα στοὺς αἱρετικοὺς;_2ο Μέρος_mp3


Π. Σάββας 2016-06-05_Μπορεῖ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος νὰ προσδώσει ἐκκλησιαστικότητα στοὺς αἱρετικοὺς;_2ο Μέρος_mp3


Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 05-06-2016 (Σύναξη στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας ).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Ἡ ἀπολυτότης τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀλήθειας

Η ΑΠΟΛΥΤΟΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Αὐγουστίνου Μύρου, ∆ρ. Θ.

   Μὲ ἀφορµὴ τὴν προγραµµατισµένη νὰ συγκληθῆ προσεχῶς Ἁγία καὶ Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο καὶ τὰ ὅσα σχετικὰ µὲ αὐτὴν γράφονται καὶ συζητοῦνται, θὰ ἤθελα, συµµετέχοντας ταπεινὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ αὐτὴ διαδικασία, νὰ ὑπενθυµίσω καὶ νὰ ὑπογραµµίσω κάποια βασικὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσµατα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τὰ ὁποῖα πιστεύω πὼς εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ὀρθὴ προσέγγιση τῶν πρὸς συζήτηση θεµάτων καὶ καθοριστικὰ γιὰ τὴν διαµόρφωση ὀρθοδόξων θέσεων καὶ συµπερασµάτων, τὰ ὁποῖα θὰ στοιχοῦνται στὴν µία, σταθερὴ καὶ ἀταλάντευτη γραµµὴ ὅλων τῶν ἁγίων ὅλων τῶν αἰώνων.
Τέτοια βασικὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσµατα, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν προσεκτικὴ µελέτη τῆς προφορικῆς, τῆς γραπτῆς καὶ τῆς βιωµατικῆς λατρευτικῆς ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας µας, εἶναι ἡ ἀπολυτότητα τῆς ἀποκεκαλυµµένης ἀληθείας, ἡ ἀποκλειστικότητα τῆς λατρευτικῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπης καὶ ἡ µοναδικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Αἱ σχέσεις Παπισµοῦ-Μασονίας κατά τούς τελευταίους αἰῶνας Ὁ ἄλλοτε ἄγριος πόλεμος καί ἡ προσπάθεια διά εἰρήνευσιν (3ον)


2016-06-10_184129

Μασόνοι: -«Κανδηλανάπται» οἱ τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας;
 Ἐνῷ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι µαζί µας!
Σὲ παλαιότερο τεκτονικὸ ἔντυπο, ἕνας ἐξέχων Μασόνος σὲ ἐπίσηµη ὁµιλία του πρὸς τοὺς ἀδελφούς του, δείχνοντας τὴν µεγάλη ἐχθρότητα τοῦ Τεκτονισµοῦ κατὰ τῆς τότε Παπικῆς Ἐκκλησίας ἐκφώνησε τὰ ἑξῆς:

Ἀγαπητοὶ Ἀδερφοί, τὸ παχὺ βαῖνον ἅρµα τοῦ Τεκτονικοῦ Τάγµατος ἦτο ἑπόµενον νὰ ἐξυπνήση τοὺς βαρούχειον κοιµωµένους [µεγάλης διάρκειας ὕπνου] κανδηλανάπτας τῆς Ρωµαϊκῆς Ἐκκλησίας, διὰ νὰ συγκαλέσωσι συνέδρια ἀντιτεκτονικὰ καὶ ἐκσφενδονίζωσι µίαν ἔτι φορὰν µύδρους πλήρεις ἀέρος κατ’ ἐκείνων [τῶν Μασόνων], οἵτινες τοὺς κατεκρήµνισαν ἐκ τῆς κοσµικῆς ἐξουσίας καὶ ἐδίδαξαν τὸν ἄνθρωπον, ὅτι ὡς χριστιανὸς πρέπει νὰ ἐκτελῆ τὰ ὑπὸ τῶν θείων καὶ κοινωνικῶν νόµων ἐπιβαλλόµενα καθήκοντα, καὶ ὅτι τὰ ἱερὰ σανδάλια, ἅτινα ὁ Ποντίφηξ ἔτεινε αὐτῷ [εἰς τοὺς παπικοὺς] εἰς ἀσπασµὸν µετεῖχον τῆς ἁγιότητος ὅσον αὐτὸς [ὁ Πάπας] µετεῖχε τοῦ ἀλαθήτου, ὅπερ οἱ θεράποντές του [οἱ ὑπηρέτες του, οἱ πιστοί του] τῷ ἀνεγνώρισαν…

Ρωσία:Ἡ μορφή τῆς Παναγίας ἀποτυπώθηκε πάνω στό τζάμι!


Image of the Holy Theotokos appears on the glass of an icon at a church in Russia
Ένα θαυμαστό γεγονός έλαβε μέρος στον Καθεδρικό Ναό της Γεννήσεως του Κυρίου στο Χαμπαρόσκ της Ρωσίας.Στο τζάμι της εικόνας της Παναγίας ο ''Ακένωτος Κρατήρ''αποτυπώθηκε η μορφή της Παναγίας

Ἀπορριπτέο ἀπό ὀρθοδόξου ἀπόψεως τό ''ὑπερασπιστικό" Ὑπόμνημα τοῦ Σεβ. ΜεσσηνίαςἈπεγνωσμένες προσπάθειες γιά νά  "ὀρθοδοξοποιηθοῦν"
τά αἱρετίζοντα Κείμενα τῆς Μεγάλης Συνόδου
 
Ἀπορριπτέο ἀπό ὀρθοδόξου ἀπόψεως
τό  ''ὑπερασπιστικό" Ὑπόμνημα
τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας

● Προφανής ἡ προσπάθεια προασπίσεως καί διασώσεως τοῦ οἰκουμενιστικοῦ πυρῆνος τοῦ ἐπιμάχου Κειμένου τῆς Μεγάλης Συνόδου περί τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθ. Ἐκκλησίας μετά τῶν αἱρετικῶν
● Εὐδιάκριτη, παρά τήν ἀντιφατικότητα καί τή θεολογική διγλωσσία τοῦ ὑπομνηματικοῦ κειμένου, ἡ ἀποφυγή σαφοῦς ὀρθοδόξου ὁμολογίας
 
ὑπό Δημητρίου Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου
 
Ὅσο πλησιάζει ὁ χρόνος συγκλήσεως τῆς φερομένης ὡς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τόσο αὐξάνει καί ἡ ἀγωνία τῶν θιασωτῶν αὐτῆς. Ἡ ἔντονη κριτική, ἡ ὁποία ἀσκεῖται ὑπό ἀρκετῶν ἐγκρίτων Θεολόγων (Πανεπιστημιακῶν ἤ μή, Κληρικῶν, μοναχῶν ἤ λαϊκῶν) σέ μία σειρά θεμάτων περί τήν σύγκληση αὐτῆς καί κυρίως τά προσυμπεφωνημένα Κείμενά της, ἐπιτείνει τήν ἀνησυχία καί ἐνισχύει τόν φόβο τους γιά τό ἐνδεχόμενο κάποιας ἐμπλοκῆς.
Διότι, μπορεῖ ἡ προεγκεκριμμένη καινοτόμος διαδικασία λειτουργίας αὐτῆς καί λήψεως τῶν ἀποφάσεών της νά ἔχει ἤδη ἀποκλείσει πολλά, ἄν ὄχι ὅλα, τά δυσάρεστα γιά τούς διοργανωτές της ἐνδεχόμενα, πάντοτε, ὅμως, παραμένει ἀνοικτό τό ζήτημα τῆς ἐκφράσεως διαφωνιῶν ἤ καί ἀπορρίψεως ἐπιμάχων θέσεων, ἱκανῶν νά ἐκπέμψουν "ἀρνητικά" μηνύματα καί νά προκαλέσουν ἀνάλογες ἐπιπτώσεις.

Ἐπιστολές Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ πρός τούς Πατριάρχες Ἀντιοχείας, Σερβίας καί Βουλγαρίας γιά τήν ἄρνηση συμμετοχῆς τους στή Μεγάλη ΣύνοδοἘν Πειραιεῖ τῇ 10Ἰουνίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Δημοσιοποιoῦνται αἱ εὐχαριστήριαι ἐπιστολαί τάς ὁποίας ἀπέστειλεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ πρός τήν Α.Θ. Μακαριότητα τόν Πατριάρχην Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννην Ι΄, τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Σερβίας κ. Εἰρηναῖον καί τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Βουλγαρίας κ. Νεόφυτον,διά τήν ἄρνησιν συμμετοχῆς Αὐτῶν εἰς τήν συγκληθησομένην Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον μέ τήν συγκεκριμένην θεματολογίαν καί διαδικασίαν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
……………………………………….

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 10 Ἰουνίου 2016

Τῇ Α. Θειοτάτῃ Μακαριότητι

Τῷ Πατριάρχῃ τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας

Συρίας, Ἀραβίας, Κιλικίας, Ἰβηρίας καί πάσης Ἀνατολῆς

Κυρίῳ κ. ΙΩΑΝΝΗι

Εἰς ΔΑΜΑΣΚΟΝ

Μακαριώτατε καί Θειότατε Δέσποτα,


      Πάνυ εὐλαβῶς καί μετά πλείστης τιμῆς καί υἱϊκῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης προάγομαι ὅπως ἐπικοινωνήσω μετά τῆς περισπουδάστου μοι Ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος, τοῦ πολιοῦ Προκαθημένου τῆς κατά Ἀντιόχειαν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ. ΙΕΡΑΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. «Γέροντα, γιατί σέ ἀγαπᾶ τόσο πολύ ὁ κόσμος; Ὑπάρχει κανένα μυστικό;». Μετά ἀπό πολλές πιέσεις τούς διηγήθηκε τήν Ἀγάπη πού χάρισε στόν λεπρό μοναχό... Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ

Ο πατήρ Ιερόθεος Κουρούνης γεννήθηκε στην Κάλυμνο το 1855.

Δεν τελείωσε το σχολείο, γιατί σε ηλικία 9 ετών έφυγε για το  Άγιον Όρος. Εκεί παρέμεινε έξι περίπου χρόνια ως υποτακτικός σε Γέροντα. Ή υπακοή και η προσευχή του έδωσαν την δύναμη να μπορέσει να ακολουθήσει σταθερά τον δρόμο του μοναχισμού και να αναδεχθεί στο μέλλον ένας άξιος λειτουργός του Κυρίου. Κατά την παραμονή του στο Άγιον Όρος συνέβη κάτι πού του προξένησε θαυμασμό και μίμηση ενός θεάρεστου έργου του Γέροντά του. Παρατήρησε ότι ό Γέροντάς του έφευγε κάθε πρωί από το κελί και γύριζε πολύ αργά. Τού κίνησε την περιέργεια και κάποια ημέρα πήρε την απόφαση να τον ακολουθήσει, για να δει πού πάει και τί κάνει. Έμεινε κατάπληκτος, όταν τον είδε να περιποιείται ένα λεπρό μοναχό. Τόσο τον θαύμασε, πού ζήτησε την ευλογία του για να το κάνει και αυτός. Έτσι ο μικρός δόκιμος έπλεε σε πελάγη ευτυχίας! Το διακόνημά του κράτησε όσο έμεινε στο Άγιον Όρος. Εκεί πήρε το Μέγα και Αγγελικό Σχήμα και χειροτονήθηκε Ιερέας.

Πρωτοπρ. ∆ιονύσιος Τάτσης, Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» θά ἀποφασίσει κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;


Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» θά ἀποφασίση κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
 
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση
 
ΕΝΑΣ εἶναι ὁ σκοπός τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» τῶν Ὀρθοδόξων: Νά ἀρθροῦν ὅλα τά ἐµπόδια στήν πορεία τῶν οἰκουµενιστῶν πρός τήν ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν” µέ τήν Μία καί µοναδική Ἐκκλησία, χωρίς τήν παραµικρή µετακίνηση τῶν αἱρετικῶν ἀπό τίς διαστρεβλωτικές τους ἀπόψεις σχετικά µέ τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνουν οἱ ἀτέλειωτοι θεολογικοί διάλογοι, οἱ ὁποῖοι ἐπί δεκαετίες διεξάγονται καί ποτέ δέν ἔχουν καταλήξει σέ κάτι θετικό.
Ἡ Σύνοδος θέλει νά διευκολύνει τήν ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν” ἀφαιρώντας καθετί πού τήν ἐµποδίζει καί ἀδιαφορεῖ γιά τά ὑπαρκτά µεγάλα προβλήµατα, πού ἀντιµετωπίζει ἡ Ἐκκλησία καί κυρίως τόν φοβερό δαιµονοκίνητο οἰκουµενισµό, ὁ ὁποῖος ἔχει αἰχµαλωτίσει τούς µεγαλόσχηµους ρασοφόρους τοῦ Φαναρίου καί δέν τούς ἀφήνει νά δοῦν τήν λαµπρότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἅγιος Παΐσιος: “Πρῶτα συγγνώμη στόν συνάνθρωπο καί μετά στόν πνευματικό”

O άγιος Παΐσιος δίδασκε πως «όταν κανείς αδικήσει ή πληγώσει με τη συμπεριφορά του έναν άνθρωπο, πρέπει πρώτα να πάει να του ζητήσει ταπεινά συγχώρηση, να συμφιλιωθεί μαζί του, και έπειτα να εξομολογηθεί την πτώση του στον πνευματικό, για να λάβει την άφεση. Έτσι έρχεται η Χάρις του Θεού.

Πινακίδα γέροντα Γαβριήλ

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/06/blog-post_74.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ