Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Ποιούς πρέπει νά συμβουλευόμαστε Β΄ Ἀρχ Σάββας Ἁγιορείτης


Ποιούς πρέπει νά συμβουλευόμαστε Β΄ Ἀρχ Σάββας Ἁγιορείτης 7 2 2018 Εὐεργετινός Α΄ Τόμος

https://www.youtube.com/watch?v=DkufJzSiPLg&feature=youtu.be

Κυριακή ΙΕ Λουκᾶ.Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας γιά τή συνάντηση τοῦ Κυρίου μέ τόν Ζακχαῖο


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ[:Λουκ.19,1-10] 

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΖΑΚΧΑΙΟ 

«Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ·καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι (:Έπειτα από λίγο ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ, και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ζακχαίος. Αυτός ήταν αρχιτελώνης και πολύ πλούσιος. Και προσπαθούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι, αλλά δεν μπορούσε·διότι υπήρχε μεγάλη συρροή λαού, και αυτός ήταν κοντός στο ανάστημα και σκεπαζόταν από το πλήθος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά από το πλήθος που συνόδευε τον Ιησού και ανέβηκε σαν να ήταν μικρό παιδί σε μία συκομουριά για να Τον δει, διότι από τον δρόμο εκείνο, στον οποίο βρισκόταν το δέντρο αυτό, θα περνούσε ο Ιησούς)»[Λουκ.19,1-4]. 

Ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελώνης με πάρα πολύ μεγάλη ροπή προς τη φιλαργυρία, και σκοπός του ήταν να εισπράττει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα · με αυτό άλλωστε ασχολούνταν οι τελώνες· και αυτήν την πλεονεξία ο Παύλος την ονομάζει «ειδωλολατρία», επειδή προφανώς ταιριάζει μόνο σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό[Κολ. 3,5 :«Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία δι' ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας»(:Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που επιθυμούν τις γήινες απολαύσεις και ηδονές. Νεκρώστε την πορνεία, την ακαθαρσία, κάθε πάθος και υποδούλωση στο κακό, κάθε κακή επιθυμία και την πλεονεξία, η οποία είναι λατρεία στο είδωλο του χρήματος)» · επίσης, Εφ. 5,5: « τοῦτο γάρ ἐστε γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ(:Φυλαχθείτε από όλα αυτά, διότι πρέπει να ξέρετε καλά το εξής, ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ο οποίος ουσιαστικά είναι ειδωλολάτρης, αφού η λατρεία του χρήματος, απορροφά ολόκληρη την καρδιά του, δεν έχει κανένα δικαίωμα κληρονομιάς στη βασιλεία του Χριστού και Θεού)». 

Γι’ αυτό, και πολύ εύλογα, επειδή οι τελώνες είχαν περιβληθεί στην όψη και τη συμπεριφορά τους με μεγάλη αναίδεια, ο Κύριος τούς είχε συμπεριλάβει στην ίδια κατηγορία μαζί με τις πόρνες, λέγοντας τα εξής στους διδασκάλους των Ιουδαίων: «ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ(:Αληθινά σας λέω ότι οι τελώνες και οι πόρνες, οι οποίες στην αρχή έδειξαν απείθεια στο νόμο του Θεού, πηγαίνουν πριν από σας τους Φαρισαίους και γραμματείς στη βασιλεία του Θεού· διότι εσείς με λόγια μόνο δείξατε υπακοή στο Θεό, στην πραγματικότητα όμως υπήρξατε απειθείς και άπιστοι)»[ Ματθ. 21,31]. 

Τό ζωντανό παράδειγμα λέει περισσότερα ἀπό τά λόγια

.. Το σχολείο δίνει στον άνθρωπο ορθολογική εκπαίδευση, αλλά όχι πνευματικότητα.
Οι περισσότεροι θεολόγοι που διδάσκουν στα σεμινάρια και τις θεολογικές μας σχολές δεν ζουν σύμφωνα με ό,τι διδάσκουν.
Κι ωστόσο θα έπρεπε να λειτουργούν ως παράδειγμα για τη νεολαία μας. Δεν λειτουργούν έτσι όμως, κι αυτός είναι ο λόγος που η κατάσταση στις σχολές μας δεν είναι καλή.
Πρέπει όμως οι νέοι να έχουν ένα ζωντανό παράδειγμα για να διδάσκονται από αυτό, διότι τέτοια παραδείγματα είναι καλύτερα και από τις λέξεις.
Μπορεί κανείς να ακούσει πολλά παιδαγωγικά πράγματα γύρω από τη ζωή και την πνευματικότητα, αλλά είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να τα εφαρμόσει τελικά στη ζωή του. «Όταν όμως βλέπει κανείς έναν άνθρωπο που είναι ήσυχος, πράος, αγαθός, και που δεν παρεξηγείται ποτέ, τότε θέλει κι αυτός να του μοιάσει… Το ζωντανό παράδειγμα λέει περισσότερα από τα λόγια.
Το ζωντανό παράδειγμα μιας θεάρεστης ζωής καθιστά στέρεη τη θεωρητική γνώση και την επαληθεύει στην πράξη.
Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη θεολογία αλλά και με κάθε άλλο τύπο γνώσης.
Κάθε είδος γνώσης που ανακαλύπτουμε μέσα από την εκπαίδευση είναι μια δωρεά του Θεού στους ανθρώπους Του, και μαρτυρεί την παρουσία Του σ’ αυτό τον κόσμο.

Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς

.. Καλύτερα είναι να δουλέψει κανείς περισσότερο την προπαραμονή, όταν αυτό μπορεί να ρυθμισθεί, και να μη δουλέψει μετά τον Εσπερινό της παραμονής. Άλλο είναι να κάνει κανείς σε μια γιορτή ή την Κυριακή ένα ελαφρό πράγμα το απόγευμα, όταν είναι μεγάλη ανάγκη, αλλά και αυτό πάλι με τρόπο.
Παλιά και οι χωρικοί που ήταν έξω στα χωράφια, μόλις άκουγαν την καμπάνα του Εσπερινού, έκαναν τον σταυρό τους και σταματούσαν την δουλειά. Το ίδιο και οι γυναίκες που κάθονταν στην γειτονιά. Σηκώνονταν, έκαναν τον σταυρό τους και άφηναν το πλέξιμο ή ό,τι άλλο έκαναν.
Και ο Θεός τους ευλογούσε. Είχαν την υγεία τους και χαίρονταν… Τώρα κατήργησαν τις γιορτές, απομακρύνθηκαν από τον Θεό και την Εκκλησία και τελικά όσα βγάζουν από την δουλειά τους τα δίνουν στους γιατρούς και στα νοσοκομεία Μια φορά ήρθε ένας πατέρας στο Καλύβι και μου λέει: «Το παιδί μου αρρωσταίνει συχνά και οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν τι έχει». «Να σταματήσεις να δουλεύεις Κυριακή και όλα θ’ αλλάξουν», του είπα. Πράγματι σταμάτησε, και το παιδάκι του έγινε καλά.
Πάντα λέω στους λαϊκούς να σταματήσουν να δουλεύουν Κυριακές και γιορτές, για να μην τους βρουν στην ζωή τους συμφορές.

Μεσαιωνική λογοκρισία, Ἀστυνομία τῆς σκέψεως καί Σταλινοφασιστικές πρακτικές φίμωσης τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου.
Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Οι ερπύστριες της ιδιότυπης δικτατορίας της πολιτικής ορθότητας, παρενέβησαν αυτήν την φορά εκκωφαντικώς δια στόματος του νυν Υπουργού Μεταφορών, ο οποίος διέταξε στυγνά και με αντιδημοκρατικό τρόπο την αποκαθήλωση των αφισών, του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω» επειδή αποδείκνυε επιστημονικά και ενημέρωνε, ότι η άμβλωση, συνεπάγεται την δολοφονία του εμβρύου.
Η αφίσα αυτή, ασφαλώς ενόχλησε του Σταλινοφασίστες της Αριστεράς, ήτοι τους απάνθρωπους θιασώτες της πολιτικής διαστροφής, της ανωμαλίας, της ισοπέδωσης και της ασχήμιας, τους πασιδήλως ιδεολογικά τρομοκράτες, οι οποίοι ανυπερθέτως φοβούνται τον δυναμικό πλουραλισμό αντιλήψεων, την δημοκρατική διακίνηση ιδεών και την αντίστοιχη διάδοση στοχασμών, οι οποίοι μισούν την ζωή και επιβιώνουν παρασιτικά, δια της ακραίας βίας, της φαλκίδευσης της ελεύθερης σκέψης των πολιτών, και δια της εξουδετέρωσης των αντιφρονούντων.

Οι δικτάτορες της σκέψης και διαπρύσιοι κήρυκες της ιδεολογικής ανερμάτιστης και φαιδρής χρεωκοπημένης ιδεοληψίας της Αριστεράς έσυραν προφανώς εις το άλογο και ανεδαφικό παραλήρημά τους τον νυν Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος, κατόπιν της διαμαρτυρίας των ανυπόληπτων αριστερών, διέταξε ως άλλως Χίτλερ να αποκαθηλωθούν οι εντελώς σύννομες και καθόλα επιστημονικά τεκμηριωμένες αφίσες οι οποίες εις τα πλαίσια του άρθρου 14 του Συντάγματος διέδιδαν τους στοχασμούς και τους προβληματισμούς του προαναφερθέντος κινήματος αναφορικώς προς το χρονικό σημείο το οποίο δημιουργείται η ανθρώπινη ζωή και τι σημαίνει, η, εν τοις πράγμασι, βίαιη διακοπή της κυήσεως.
Η εκστρατεία αυτή, ήταν απολύτως θεμιτή με επιστημονικό τρόπο ενημέρωνε τους πολίτες δίχως να υβρίζει, να προπαγανδίζει ή να στρέφεται κατά της υφιστάμενης νομοθεσίας η οποία κατοχυρώνει απρόσκοπτα το δικαίωμα της εκάστης γυναίκας να δράσει αυτόβουλα, αυτόνομα και κατά το δοκούν, καθ’ υπαγόρευση της συνειδήσεώς της αλλά και των πεποιθήσεων της δια το ζέον τούτο ζήτημα.

Κυριακή ΙΕ Λουκᾶ. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς γιά τή διόρθωση καί τή σωτηρία τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου.Μέρος Δεύτερο


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ[:Λουκ. 19,1-10] 

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΛΩΝΗ ΖΑΚΧΑΙΟΥ 

[Μέρος δεύτερο] 

Βλέπετε λοιπόν όλοι τον Ζακχαίο, πώς αγάπησε και ζήτησε, και αγαπήθηκε και προσηλώθηκε και εξοικειώθηκε με τον Χριστό; Όποιος επομένως είναι τελώνης ή αρχιτελώνης που πλουτίζει από το έργο του με κακό και άνομο τρόπο και συνάζει άδικα πλούτη, ας μιμηθεί την πορεία του αρχιτελώνη αυτού προς την σωτηρία, και ας επιστρέφει και σκορπίζει με τρόπο θεάρεστο και ψυχοσωτήριο, όσα θησαύρισε με τρόπο εφάμαρτο και ολέθριο για την ψυχή του. Όποιος είναι πτωχός, επειδή έγινε θύμα αρπαγής ή για άλλον λόγο, ας είναι ευχαριστημένος· διότι έχει τη σωτηριώδη πτωχεία, και μάλλον ας την κάνει αυτός σωτηριώδη μέσω της ευχαριστίας, προς την οποία καταφεύγοντας με προθυμία και ο πλούσιος τελώνης σώθηκε, όπως ακούσατε τώρα σχετικά με αυτόν στη διήγηση του ευαγγελίου. Αυτά λοιπόν ως προς την διήγηση. 

Στη συνέχεια λοιπόν παρακολουθείστε με προσοχή όσοι έχετε διεισδυτικότερο τρόπο σκέψης. Επειδή δηλαδή το όνομα Ζακχαίος σημαίνει «δικαιούμενος», παρακαλώ κατανόησε από αυτό τους Φαρισαίους που δικαιώνουν τους εαυτούς τους, που είναι σαν να ασκούν και αυτοί το αισχροκερδές επάγγελμα του τελώνη κατά κάποιον τρόπο, όπως λέγει ο Κύριος στα ευαγγέλια, «κατατρώγοντας τα σπίτια και την περιουσία των χηρών και προσευχόμενοι επιδεικτικά πολλή ώρα» [βλ.Ματθ.23,13:«Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα(:Αλίμονο σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, διότι κατατρώτε τα σπίτια και την περιουσία των χηρών, εσείς που με πρόσχημα και ευλάβεια για σκοπούς συμφεροντολογικούς κάνετε μεγάλες προσευχές˙ γι’ αυτό θα έχετε μεγαλύτερη καταδίκη απ΄ τους άλλους αδίκους και κλέφτες)». 

Όταν λοιπόν κάποιος από αυτούς ποθήσει να οδηγηθεί σε επίγνωση της αλήθειας, ζητεί να δει και να γνωρίσει, όπως ζητούσε ο Ζακχαίος, τον Ιησού, αφού Αυτός είναι η αλήθεια· μην μπορώντας όμως ως μικρόσωμος και μικρόνους, κατά το παράδειγμα του μικρόσωμου Ζακχαίου, ανεβαίνει σε μια συκομορέα, δηλαδή στην ακρίβεια του μωσαϊκού νόμου και των ιουδαϊκών συνηθειών, νομίζοντας ότι από εκεί θα επιτύχει την αλήθεια, τόσο κατά τη γνώση όσο και κατά την πράξη.

Προσοχή εἰς τάς χειροτονίας

Προσοχὴ εἰς τάς χειροτονίας
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Στὴν Ἐκκλησία συχνὰ ἐμφανίζονται μερικοὶ ἀνισόρροποι, μὲ ψυχοπάθειες, ποὺ ἐπιδιώκουν καὶ κάποια ἁρμοδιότητα στὴν ἐνορία. Συνήθως δὲν φαίνονται οἱ ἀδυναμίες τους. Ἔχουν μία ὑποκριτικὴ εὐσέβεια, τὴν ὁποία ἐκδηλώνουν μὲ χειροφιλήματα, εὐχὲς καὶ ἐρωτήσεις πνευματικοῦ περιεχομένου. Μερικὲς φορὲς δὲν διστάζουν νὰ διδάξουν τοὺς καλοπροαίρετους τῆς ἐνορίας, οἱ ὁποῖοι δὲν τοὺς γνωρίζουν. Καὶ κάποια στιγμὴ θέλουν νὰ γίνουν καὶ κληρικοί. Ἀποσποῦν καὶ τὴ σύμφωνη γνώμη μερικῶν γνωστῶν ἐνοριτῶν. Ὑποβάλλουν τὸ αἴτημά τους στὸν ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος χωρὶς πολλὴ ἔρευνα καὶ βάζοντας καλὸ λογισμό, ἀφοῦ τοὺς βλέπει πάντα στὸ ναό, τοὺς χειροτονεῖ. Μερικοὶ μάλιστα χαίρονται γιὰ τοὺς νέους κληρικοὺς καὶ ἐλπίζουν πολλά. Ὅμως σύντομα διαπιστώνουν ὅτι ἔπεσαν ἔξω στὶς ἐκτιμήσεις τους. Βλέπουν ὅτι οἱ νέοι λειτουργοί τοῦ Ὑψίστου δὲν ἰσορροποῦν πνευματικὰ καὶ ἡ συμπεριφορὰ τους εἶναι ἐνοχλητικὴ καὶ ὄχι σπάνια σκανδαλώδης. Ὅταν ἡ κατάσταση φτάσει στὸ ἀπροχώρητο, ἀναγκάζεται ὁ ἐπίσκοπος καὶ οἱ συνεργάτες του νὰ σκέφτονται ποῦ νὰ τοὺς κρύψουν. Ἀλλὰ ὅπου καὶ νὰ βρεθοῦν τὴν ἴδια συμπεριφορὰ θὰ ἔχουν!

...Ὅποιος δέν κεντηθεῖ στήν καρδιά του ἀπό ἀγάπη καί γλυκασμό πρός τήν ἁγνή Παρθένο...

...Είχε ιδιαίτερα μεγάλη ευλάβεια στην Παναγία, η οποία με τη στοργική της εύνοια δεν τον άφηνε ποτέ να λιποψυχήσει και ν’ αποθαρρυνθεί.
Έγραφε στα τετράδιά του πως «όποιος δεν κεντηθεί στην καρδιά του από αγάπη και γλυκασμό προς την αγνή Παρθένο, θα βρει πολύ κου­ραστική τη μοναχική ζωή και θα στραφεί στον κόσμο.

Εἶδες ἄνθρωπον μέ δίχως ὑπομονήν;


Είδες άνθρωπον με δίχως υπομονήν; 

Είναι λύχνος με χωρίς έλαιον, όπου συντόμως θα σβήση το φως του...

Η νίκη είναι υπομονή, η νίκη είναι ταπείνωσις, η νίκη είναι υπακοή.

(Όσιος Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)

26 Ἰανουαρίου. ♰ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ. Ξενοφῶντος ὁσίου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Κυρ. λβ΄ ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15).
Α Τιμ. 4,9           πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος·
Α Τιμ. 4,9                 Αυτός δε ο λόγος, που σου γράφω, είναι αξιόπιστος και άξιος να γίνη δεκτός με όλην την καρδίαν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible