Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

Βιολογικές καί ψυχικές συνέπειες ἀπό τήν ἐξωσωματική γονιμοποίηση, Ἀρχ. Σάββα ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

Εἰς τήν προσκύνηση καί ὁδοιπορία τῶν τριῶν μάγων Γ1' μέρος- Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Κηρυγμα εις τήν προσκύνηση καί ὁδοιπορία τῶν τριῶν μάγων Γ1' μέρος- Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορειτου,  30-12-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου


Εἰς τήν προσκύνηση καί ὁδοιπορία τῶν τριῶν μάγων Β2',Β3 μέρος- , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, 31-12-2022

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, 31-12-2022
https://youtu.be/z0PI8alCLkM

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας γιά τή περιτομή τοῦ Κυρίου

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

«Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλία (:Και όταν συμπληρώθηκαν οι οκτώ ημέρες για να γίνει στο παιδί η περιτομή, του έκαναν περιτομή, για να επιβεβαιωθεί και με την πράξη αυτή ότι ήταν γνήσιος απόγονος του Αβραάμ. Και του δόθηκε το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο άγγελος προτού ακόμα συλληφθεί το παιδί στην κοιλιά της μητέρας του)»[Λουκ.2,21].

Εδώ λοιπόν με αυτά που αναγνώσαμε πριν λίγο, βλέπουμε ότι υποτασσόταν στους νόμους του Μωυσή ή μάλλον βλέπουμε ο ίδιος ο νομοθέτης και Θεός να υποτάσσεται ως άνθρωπος στους δικούς Του νόμους. Και για ποιο λόγο το κάνει αυτό, θα μας το διδάξει ο σοφότατος Παύλος: «Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν (:Έτσι κι εμείς, οι Χριστιανοί, όταν ήμασταν σε νηπιώδη πνευματική κατάσταση, ήμασταν υποδουλωμένοι κάτω από τα στοιχεία του κόσμου(δηλαδή κάτω από τη στοιχειώδη και ανεπαρκή θρησκευτική γνώση που έχει ο κόσμος των ατελών και παχυλών ανθρώπων). Όταν όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που είχε ορίσει η πανσοφία του Θεού, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό Του, που γεννήθηκε από γυναίκα και έζησε σύμφωνα με τις διατάξεις του μωσαϊκού νόμου, για να εξαγοράσει αυτούς που βρίσκονταν κάτω από την εξουσία του μωσαϊκού νόμου, ώστε να λάβουμε την υιοθεσία, που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί)»[Γαλ.4,3-4]. Ο Χριστός λοιπόν εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου εκείνους που ήταν κάτω από την εξουσία του νόμου, αλλά όμως δεν τον είχαν ακόμη τηρήσει. Και τους εξαγόρασε με ποιον τρόπο; Εκπληρώνοντάς τον.

Αλλά και με άλλον τρόπο. Για να καταργήσει τα εγκλήματα της παράβασης του Αδάμ, παρουσίασε τον εαυτό Του για χάρη μας ευπειθή και υπάκουο σε όλα στον Θεό και Πατέρα Του. Γιατί έχει γραφεί: «Ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτω καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί(:Διότι, όπως με την παρακοή του ενός ανθρώπου[:του Αδάμ] έγιναν αμαρτωλοί και ένοχοι το πλήθος των απογόνων του Αδάμ, έτσι και με την τέλεια υπακοή, που έδειξε ο Ένας, ο Χριστός, στον Πατέρα, θα γίνουν δίκαιοι το πλήθος των όσων πιστέψουν σε Αυτόν)»[Ρωμ. 5,19].Έθεσε λοιπόν μαζί με εμάς τον αυχένα Του στο νόμο, κάνοντάς το και αυτό κατ’ οικονομία, γιατί έπρεπε να εκπληρώσει όλον τον νόμο.

Ἐπί τῷ νέῳ ἔτει:«Ἡ θεολογία τῆς Ἱστορίας», π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

Ἐπί τῷ νέῳ ἔτει

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

με θέμα:

«Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 1-1-2001]

Και πάλι πρώτη του έτους, αγαπητοί μου. Ήδη ευρισκόμεθα στο πρώτο σκαλοπάτι του ετησίου ημερολογιακού οικοδομήματος. Την ίδια ημέρα γιορτάζομε και την οκταήμερο Περιτομή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιορτάζουμε ακόμη και τη σεπτή μνήμη του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, Βασιλείου του Ουρανοφάντορος· που σημαίνει «οὗ (:του οποίου) ἡ λαμπρότης εἰς ὕψος φαίνεται», όπως λέγει ο Σουήδας· ή: «αυτός που λάμπει μέχρι τον ουρανό· αυτός που αποκαλύπτει τα ουράνια μυστήρια».

Σήμερα όμως θα μας απασχολήσει η έννοια του χρόνου που πρέπει πάντοτε να αποτελεί στίγμα πλεύσεως για τον κάθε πιστό. Ο χρόνος είναι βασικό στοιχείο, όχι μόνο γιατί συνδέεται με τον χώρο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του –δεν νοείται το ένα χωρίς το άλλο, ούτε ο χώρος χωρίς τον χρόνο, ούτε ο χρόνος χωρίς τον χώρο- αλλά και γιατί αποτελεί στοιχείο της ανθρωπίνης παρουσίας του Θεού στη γη και συνεπώς και της δικής μας σωτηρίας.

Μόνος ο άνθρωπος από όλα τα ζωντανά δημιουργήματα της κτίσεως έχει την έννοια του χρόνου. Κι όταν λέμε έννοια του χρόνου, εννοούμε του παρόντος, του παρελθόντος, και προπαντός του μέλλοντος χρόνου. Ο χρόνος συνδέεται άμεσα με τη σωτηρία μας. Εξάλλου, μόνος ο άνθρωπος γνωρίζει ότι πεθαίνει. Κι ο θάνατος τον προβληματίζει. Η έννοια του χρόνου καθορίζει το μήκος της ζωής· το τέρμα της, αλλά και την αιωνιότητα. Γι' αυτό η έννοια του χρόνου αποτελεί στίγμα πλεύσεως, όλως ιδιαίτερα για τον πιστόν. Ο χρόνος εκφράζεται με τα συμβεβηκότα, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν, τα γεγονότα, όπως θα λέγαμε. Όπως εκφράζεται οτιδήποτε με την κίνηση ή την ακινησία όλων των σωμάτων, που μελετά η Φυσική. Πρέπει να πούμε όταν λέμε «ακινησία», δεν υπάρχει. Θα βάζαμε τη λέξη «ακινησία» εντός εισαγωγικών, διότι ούτε σε ένα άτομο της ύλης δεν υπάρχει, μέσα στο άτομο της ύλης, δεν υπάρχει η έννοια της ακινησίας. Όλα είναι σε μία φοβερή κίνηση.

Έτσι μπορεί να γράφει ο απόστολος Παύλος: «Ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου –όταν ήλθε ο καιρός· που γνώστης μόνο ο Θεός είναι-, «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός», ως προς το πλήρωμα, «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον», γράφει ο Απόστολος εις την προς Γαλάτας επιστολή του· ή «προεγνωσμένου μέν πρό καταβολῆς κόσμου –δηλαδή του Χριστού- φανερωθέντος δέ ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων δι' ἡμᾶς». Προεγνωσμένου από καταβολής κόσμου, αλλά τώρα σε μας φανερώθηκε. Ή: «Καθώς δέ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας», λέγει εις τας Πράξεις ο απόστολος Παύλος, «ἥν ὤμοσε ὁ Θεός τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαός καί ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ».

Ὁ Μεσσίας δὲν ἦρθε ; Θὰ ἔρθει ;

  

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ   ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ   ΠΑΤΕΡΕΣ

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 9//22.12.2022

                                                                                                     Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης,

                                                                                                     Μητρός Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ὁ  Μεσσίας δὲν ἦρθε ;  Θὰ ἔρθει ;

                                                  «Κοντὰ στὸν πατέρα τοῦ ψεύδους,(τὸν διάβολο),

                                            τὸ  μὲν σκοτάδι γιὰ  ἐξαπάτηση  δεικνύεται  φῶς,

                                         ἀντιστρέφονται  δὲ ψευδῶς μεταξύ τους μαζί μέ

                                      τὰ πράγματα τὰ ὀνόματα, τὸ λοξὸ καὶ τὸ ὀρθό».  

                                                                                              ( Ἅγ.Γρηγόριος Παλαμᾶς)1

Τὴν ἐναλλαγὴ τοῦ ὀρθοῦ σὲ λοξοῦ, ἐξυπηρετεῖ τὸ περιοδικό του Μητροπ.Ναοῦ τῆς Μητροπ. Ἀλεξανδρουπόλεως ;  Δημοσίευσε ἐσχάτως δυὸ «δίδυμα» ὡς πρὸς κάποιες ἀπὸ τίς θέσεις τους ἄρθρα, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, τὰ ὁποῖα ἀνήκουν σὲ ἀλλότριους χώρους. Τὸ πρῶτο, στὴν πλειονότητά του (κατὰ τὰ 3/4 τῆς ἔκτασής του) συκοφαντεῖ, ὑβρίζει τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου, διακατέχεται ἀπὸ πολὺ ἐμπάθεια, καὶ προβάλλει πλανεμένες ἀντιχριστιανικὲς ἰδέες2, ἐνῶ τὸ δεύτερο εἶναι ἀνυπόγραφο, ἀγνώστου «πατρότητος» 3 μὲ τὸν ...πομπώδη τίτλο : «Ποιός ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι ὁ Μεσσίας;».4 Τὸ τελευταῖο εἶναι ἕνα κείμενο ἀντιχριστιανικό, νεοεποχίτικο, μὲ προβαλλόμενο μήνυμά του : «Ὁ Μεσσίας δὲν ἦρθε, ἀλλὰ θὰ ἔρθει».

Πῶς Ὀρθόδοξο ( ; ) Χριστιανικό ( ; ) περιοδικὸ διαφημίζει τὴν ἀντιχριστιανικὴ βλασφημία, ὅτι ὁ Ἰησοῦς  δὲν εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ Χριστός,  ποὺ ἦρθε πρίν δύο χιλιάδες χρόνια, ἀλλὰ θριαμβολογεῖ τὸ σιωνιστικὸ ὅραμα ὅτι ὁ Μεσσίας θὰ ἔρθει ; Ὁ ἀναμενόμενός τους ὅμως θὰ εἶναι ὁ Ἀντίχριστος. Συμφωνοῦν οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ περιοδικοῦ ; Ἄν ναί, τότε «τώρα εἶναι γεμάτη ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ κρυφοὺς αἱρετικοὺς»5 σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Κύριλλο Ἰεροσολύμων. Τί θὰ ἀπαντήσουμε λοιπὸν σὲ αὐτὰ καὶ σὲ τέτοιου εἴδους κείμενα ; «'Ὅτι εἶναι μακάρια τὰ αὐτιὰ ποὺ δὲν σᾶς ἄκουσαν καὶ οἱ καρδιὲς ποὺ διαφυλάχθηκαν ἄτρωτες ἀπὸ τὰ λόγια σας»6, ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος.

Ἐμεῖς θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ δεύτερο κείμενο. Εἶναι μυθοπλαστικὸ καὶ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ ἕνα μοναστήρι ποὺ καταρρέει. Ἔχουν ἀπομείνει μόνο τέσσερις μοναχοὶ μὲ τὸν ἡγούμενό τους. Ἅπαντες ἄνω τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν. Ὁ τελευταῖος (ὁ ἡγούμενος) δὲν συμβουλεύεται τὸν ἐπίσκοπό του ἢ κάποιον συναγωνιστή του, ἀλλὰ ἕνα ραβίνο, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιοῦσε πότε-πότε μιὰ καλύβα στὴν ἄκρη τοῦ δάσους.

Τὸ πρῶτο μήνυμα ποὺ ἀναδύεται εἶναι ὅτι καλῶς ἔπραξε ὁ ἡγούμενος. Ἄν δεχθοῦμε ὅμως αὐτό τότε σὲ ἀνάλογες περιπτώσεις, ἱερεῖς καὶ λαϊκοὶ, θὰ ἀγνοοῦν τοὺς ἐπισκόπους καὶ τοὺς ἱερεῖς τίς ὧρες τῶν προβλημάτων  καὶ θὰ ἀνατρέχουν στῶν «ἀλλοτρίων τὴν φωνήν»,7 σὲ μάγους, γκουροῦ, ἢ σὲ κάποια καφετζοῦ…. Ἀλλὰ ἄς ἐπανέλθουμε στὸ δημοσίευμα. Ὁ ραβίνος τοῦ πρότεινε ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια ποὺ περιέχει ἡ καρδιά του, γιατί «ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ»8. «Ἕνας ἀπὸ ἐσᾶς εἶναι ὁ Μεσσίας», εἶπε.  Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ἡ λέξη Μεσσίας, στό κείμενο, εἶναι μὲ κεφαλαῖο τὸ πρῶτο γράμμα, καταδεικνύει δηλαδή πρόσωπο, καί ἀκολουθεῖται, πάντα ἀπὸ τὸ ἄρθρο «» ποὺ καταδεικνύει ΕΝΑ συγκεκριμένο  πρόσωπο, ἐνῶ ἀναφέρεται στὸ κείμενο ἑπτὰ φορὲς, σὲ αὐτὴ τὴ μορφὴ καὶ γραφή : «ὁ Μεσσίας». Στὸ ἄκουσμα «τῆς ἀθέσμου συμβουλῆς», οἱ ….«μοναχοί», «εἶδαν τὸν καρπὸ ὅτι ἦταν καλὸς εἰς βρῶσιν»9. Ἄκριτα καὶ ἀβασάνιστα, κατάπιαν ὅ,τι τοὺς σέρβιρε ὁ καλὸς ραβίνος. Τὸ δηλητήριο ἔφθασε στὸ νοῦ  καὶ στὴν καρδιά τους. Στὸν προβληματισμό τους ποιός ἀπ' αὐτούς νὰ εἶναι ὁ Μεσσίας, δὲν δίστασαν νὰ συμπεριλάβουν καὶ τὸν ἑαυτό τους στὸ παιχνίδι τῆς ἀναζήτησης, γι' αὐτὸ, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο,  ἔλεγαν : «Ἀναμφίβολα ὁ ραβίνος δὲν ἐννοοῦσε ἐμένα..Καί ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ἐννοοῦσε ἐμένα ; Ἄν ὑποθέσουμε πὼς εἶμαι ὁ Μεσσίας ; Ὦ Θεέ μου, ὄχι ἐγώ. Δὲν ἀξίζω καὶ τόσο πολὺ γιὰ Σένα ! Ἢ μήπως ἀξίζω ἄραγε;».10 Ποιός σώφρων διερωτᾷται, καὶ μάλιστα πάνω ἀπὸ τὰ ἑβδομήντα του χρόνια, μήπως αὐτὸς εἶναι ὁ Μεσσίας ; Στ' ἀλήθεια, ποιός εἶναι ὁ Μεσσίας ;  Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποδείξουμε ποιός εἶναι ὁ πραγματικὸς Μεσσίας, τί σημαίνει Χριστός, ἀπὸ πότε εἶναι Χριστός, ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ ξαναέλθη, ὄχι ἀπὸ τὴ γῆ ποὺ θὰ ἔλθῃ ὁ Ἀντίχριστος, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ  καὶ ποιός στὰ ἔσχατα θὰ συστηθεῖ ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας. Μὲ τὴ γνώση ὅλων αὐτῶν θὰ κατανοήσουμε ὅτι τὸ πονηρότατο δημοσίευμα ἐξυπηρετεῖ ἀντιχριστιανικὲς σκοπιμότητες.

Ποιός  εἶναι ὁ ἀληθής Μεσσίας ;

Ἡ κατά σάρκα περιτομή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἑρμηνεία τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο


Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ [: Κολ.2,8-12]

EΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

[Υπομνηματισμός των εδαφίων Κολ.2,6-15]

«῾Ως οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ(: Όπως λοιπόν σας το δίδαξε ο Επαφράς και εσείς το αποδεχθήκατε ότι ο αληθινός Χριστός είναι ο Ιησούς ο Κύριος, έτσι ακριβώς να εξακολουθείτε να ζείτε και να πορεύεστε. Να εξακολουθείτε να μένετε στερεά ριζωμένοι και να οικοδομείστε πάνω στον Χριστό, αποκτώντας μεγαλύτερη βεβαιότητα για την πίστη, όπως ακριβώς τη διδαχθήκατε. Και έτσι να προοδεύετε περισσότερο στην πίστη και να ευχαριστείτε τον Θεό που σας χάρισε τον φωτισμό της)»[Κολ.2,6-7].

Πάλι προλαβαίνει αυτούς με τη δική του μαρτυρία, λέγοντας: «Όπως λοιπόν παραλάβατε». «Τίποτα το άγνωστο», λέγει, «δεν παρουσιάζουμε· ούτε και εσείς(:που το αποδεχτήκατε)»· «ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε (:μέσα στη δική Του διδασκαλία να εξακολουθείτε να ζείτε και να πορεύεστε)», διότι Αυτός είναι η οδός που οδηγεί στον Πατέρα. Μην πιστεύετε στους αγγέλους· δεν οδηγεί εκεί αυτή η οδός.

«ἐρριζωμένοι(:Να εξακολουθείτε να μένετε στερεά ριζωμένοι)»· δηλαδή στερεωμένοι σταθερά. «Να μην πολιτεύεστε άλλοτε έτσι και άλλοτε διαφορετικά, αλλά στηριζόμενοι σταθερά, διότι αυτό που είναι σταθερά στηριγμένο δεν θα μετακινηθεί ποτέ». Βλέπεις ότι αναφέρει τις λέξεις με την κύρια σημασία τους· «καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ(:και να οικοδομείστε πάνω στον Χριστό)», δηλαδή, φθάνοντας με το λογικό σε Αυτόν. «Καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει(:Αποκτώντας μεγαλύτερη βεβαιότητα για την πίστη)»· δηλαδή «να κατέχετε Αυτόν, σαν να οικοδομείστε επάνω σε θεμέλιο». Παρουσιάζει αυτούς να έχουν πέσει, διότι το «ἐποικοδομούμενοι», αυτό σημαίνει· διότι η πίστη είναι πραγματικά οικοδομή και χρειάζεται και ισχυρό θεμέλιο και σταθερό κτίσιμο, εφόσον και αν δεν κτίσει κανείς με ασφάλεια, κλονίζεται, και αν με ασφάλεια και όχι σε σταθερό θεμέλιο, δεν στέκεται πλέον. «Καθὼς ἐδιδάχθητε(:Όπως ακριβώς τη διδαχθήκατε)». Πάλι το «καθώς», που σημαίνει ότι τίποτε το νέο δεν λέγει. «περισσεύοντες ἐν αὐτῇ(:και έτσι να προοδεύετε περισσότερο στην πίστη)», λέγει, «ἐν εὐχαριστίᾳ(:και να ευχαριστείτε τον Θεό που σας χάρισε τον φωτισμό της)». Αυτό είναι πράγματι δείγμα ευγνωμόνων ανθρώπων. «Δεν λέγω απλώς να ευχαριστείτε, αλλά πάρα πολύ, περισσότερο από ό,τι μάθατε, και εάν είναι δυνατό, με μεγάλη φιλοτιμία».

Πανεπιστήμια τῆς Δύσης ἀπαγορεύουν τήν λέξη «Χριστούγεννα» - Ἀφρίζουν μέ τόν χριστιανισμό οἱ «politically correct» νεοφασίστες!


Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης

Ἀπαγορευμένα τά Χριστούγεννα: Δέν κρύβουν τίς προθέσεις τούς πλέον τά διάφορα «κατευθυντήρια» γιά τό σχέδιο ἀποχριστιανοποίησης τοῦ Δυτικοῦ κόσμου, μέ ὅλο καί περισσότερου φορεῖς πού νέμονται τήν ἐξουσία νά ἐπιχειροῦν νά ἐξαλείψουν ὁτιδήποτε παραπέμπει στόν Χριστιανισμό.
Ἕνα χρόνο μετά τήν ἀποκάλυψη γιά ἐσωτερικό ἔγγραφο τῆς Κομισιόν πού ζητοῦσε σέ ἀξιωματούχους καί προσωπικό νά μήν χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη «Χριστούγεννα» (ἄλλα νά προτιμᾶται ἡ λέξη «γιορτές») καί νά μήν ἐπιλέγονται λέξεις πού.... προσδίδουν τό βιολογικό φῦλο, ἔρχεται μιά ἀποκάλυψη τῆς Daily Mail γιά ἐσωτερικό ἔγγραφο πού μοιράστηκε στό προσωπικό τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπράϊτον στήν Βρετανία, στό ὁποῖο - μεταξύ ἄλλων ἀνεκδιήγητων ὁδηγιῶν - παρουσιάζει τήν λέξη «Χριστούγεννα» ὡς... ἀνάρμοστη καί προκλητική γιά τά ἄτομα ἄλλων θρησκειῶν!

Συγκεκριμένα, ὅπως ἀναφέρει ἡ Daily Mail, στό προσωπικό τοῦ Πανεπιστημίου Μπράϊτον ἐστάλη ἕνα ἔγγραφο ἐννέα σελίδων μέ διάφορες φράσεις πού πρέπει νά ἀποφεύγονται. Σέ αὐτές τίς ὁδηγίες συμπεριφορᾶς σημειώνεται πώς οἱ ἐργαζόμενοι δέν πρέπει νά λένε «Χριστούγεννα», ἄλλα νά προτιμήσουν νά λένε... «χειμερινή περίοδος κλεισίματος», διότι - σύμφωνα μέ τό ἔγγραφο πάντα - ἡ λέξη «Χριστούγεννα» εἶναι πολύ «χριστιανοκεντρική».

Ἐπίσης γίνεται σύσταση στό προσωπικό νά μήν ρωτᾶ τούς μαθητές «ποιό εἶναι τό χριστιανικό σας ὄνομα», ἄλλα νά λένε «ποιό εἶναι τό μικρό σας ὄνομα» ἤ «ποιό εἶναι τό ὄνομα σοῦ». Σέ ἄλλη ὁδηγία ἐπισημαίνεται πώς πρέπει νά ἀποφεύγονται ἐκφράσεις ὅπως «χριστιανική χώρα» καί νά προτιμᾶται ἡ περιγραφή «μιά κατά πλειοψηφία χριστιανική χώρα».

Ἀκόμα, στό ἔγγραφο ἀναφέρεται πώς τό προσωπικό θά πρέπει νά «ἐξουσιοδοτηθεῖ» νά χρησιμοποιεῖ «γλῶσσα χωρίς ἀποκλεισμούς μέ αὐτοπεποίθηση καί ἀποτελεσματικότητα, προκειμένου νά διασφαλιστεῖ ὅτι τόσο οἱ μαθητές ὅσο καί τό προσωπικό αἰσθάνονται ἀσφάλεια, ἐκτίμηση καί σεβασμό».

Γιά ποιά ἐλευθερία ἔκφρασης μιλᾶμε;

Καταλαβαίνει κανείς τό μέγεθος τῆς χουντοποίησης πού ἐπιφέρει αὐτή ἡ «δικαιωματιστική» παράνοια, ὅταν ἕνα Πανεπιστήμιο πού θεωρεῖται κατ' ἐξοχήν χῶρος ἐλεύθερης διακίνησης ἰδεῶν, ἐπιβάλλει λογοκρισία στήν ἔκφραση θρησκευτικῶν ἰδεῶν καί πεποιθήσεων. Εἶναι προφανές πλέον πώς τέτοιες διεστραμμένες ντιρεκτίβες δίνονται στά ἐκπαιδευτικά συστήματα τῆς Δύσης, ὥστε οἱ ἐκπαιδευτικοί νά ἐλπίζουν σέ καριέρα καί ἐπαγγελματική ἀνέλιξη.

Ἑρμηνεία στὸν Χριστουγεννιάτικο Ἰαμβικὸ Κανόνα Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

«...Διάβαζα τ᾿ ἀρχαῖα τροπάρια, καὶ βρισκόμουνα σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὴ μεταδώσω στὸν ἄλλον. Πρὸ πάντων ὁ ἰαμβικὸς Κανόνας «Ἔσωσε λαόν», μὲ κεῖνες τὶς παράξενες καὶ μυστηριώδεις λέξεις, μ᾿ ἔκανε νὰ θαρρῶ πὼς βρίσκουμαι στὶς πρῶτες μέρες τῆς δημιουργίας, ὅπως ἦταν πρωτόγονη ἡ φύση ποὺ μ᾿ ἔζωνε, ὁ θεόρατος βράχος, ποὺ κρεμότανε ἀπάνω ἀπὸ τὴ μικρὴ ἐκκλησιά, ἡ θάλασσα, τ᾿ ἄγρια δέντρα καὶ τὰ χορτάρια, οἱ καθαρὲς πέτρες, τὰ ρημονήσια ποὺ φαινότανε πέρα στὸ πέλαγο, ὁ παγωμένος βοριὰς ποὺ φυσοῦσε κ᾿ ἔκανε νὰ φαίνουνται ὅλα κατακάθαρα, τ᾿ ἀρνιὰ ποὺ βελάζανε, οἱ τσομπάνηδες ντυμένοι μὲ προβιές, τ᾿ ἄστρα ποὺ λάμπανε σὰν παγωμένες δροσοσταλίδες τὴ νύχτα! Ὅλα τά ῾βλεπα μέσ᾿ ἀπὸ τοὺς χριστουγεννιάτικους ὕμνους, μέσ᾿ ἀπὸ τὰ ἰαμβικὰ ἐκεῖνα ἀποκαλυπτικὰ λόγια, σὰν καὶ τοῦτα»... Φώτης Κόντογλου.
Διαβάστε τὸν Ἰαμβικὸ κανόνα καὶ τὴν ἀπόδοσή του
ἀπὸ τὸν φιλόλογο Γεώργιο Ἔξαρχο…

Ὠδὴ α΄
Ἔσωσε λαόν, θαυματουργῶν Δεσπότης Ὑγρὸν θαλάσσης, κῦμα χερσώσας πάλαι. Ἑκὼν δὲ τεχθεὶς ἐκ Κόρης, τρίβον βατὴν Πόλου τίθησιν ἡμῖν· ὃν κατ᾿ οὐσίαν Ἶσόν τε Πατρί, καὶ βροτοῖ δοξάζομεν.
Ἀπόδοση
Ὁ Δεσπότης Θεὸς ἔσωσε θαυματουργικὰ τὸν λαὸ (τοῦ Ἰσραήλ), μετατρέποντας σὲ στεριά τὸ κύμα (τῆς Ἐρυθρᾶς θάλασσας), θέλησε νὰ γεννηθεῖ ἀπὸ Παρθένο Κόρη, κάνοντας διαβατὸ σὲ ἐμᾶς τὸν δρόμο (τοῦ Παραδείσου). Ἂς δοξάσουμε Αὐτὸν ποὺ εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος Ἄνθρωπος.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 31-12-2022

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 31-12-2022
https://youtu.be/fbpilQ5aLy4

Εἶναι ἀδύνατον ἕνας ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, γονατισμένος μπροστά στό Χριστό καί στό Σταυρό του κλαίγοντας καί παρακαλῶντας Τον, νά μή δεχθεῖ βοήθεια.΄Γέροντος Ἐφραίμ Ἀριζόνας


Εἶναι ἀδύνατον ἕνας ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, γονατισμένος μπροστά στό Χριστό καί στό Σταυρό του κλαίγοντας καί παρακαλῶντας Τον, νά μή δεχθεῖ βοήθεια.΄

Γέροντος Ἐφραίμ Ἀριζόνας

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/12/blog-post_857.html

31 Δεκεμβρίου. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μελάνης ὁσίας τῆς ̔Ρωμαίας (†449), Ζωτικοῦ ὀρφανοτρόφου (δ ́ αἰ.). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Σαβ. πρό τῶν Φώτων (Α΄ Τιμ. γ΄ 13 - δ΄ 5).

Α Τιμ. 3,13         οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παῤῥησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Α Τιμ. 3,13                Διότι εκείνοι, οι οποίοι με σύνεσιν και φόβον Θεού διηκόνησαν καλώς και διακονούν, αποκτούν καλόν βαθμόν, προάγονται δηλαδή στο αξίωμα του ιερέως και του αρχιερέως· επί πλέον δε αποκτούν τόλμην και θάρρος να ομολογούν και να κηρύττουν την πίστιν στον Ιησούν Χριστόν.

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Εἰς τήν προσκύνηση καί ὁδοιπορία τῶν τριῶν μάγων Β1', Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου (κήρυγμα)

 Εἰς τήν προσκύνηση καί ὁδοιπορία τῶν τριῶν μάγων Β1', 28-12-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου (κήρυγμα)


Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Ἡ ἄσκηση στό νά παραδίνεσαι στή βούληση τοῦ Θεοῦ εἶναι τό πιό σημαντικό∙ πιό πολύ ἀπ' ὅλες τίς ἀσκήσεις στήν πίστη

Ἐσύ κατάλαβες τήν πίστη ὡς ἄσκηση καί ὀρθά τό κατάλαβες. Οἱ ἀσκήσεις σοῦ ἕως τώρα ἀναφέρονταν στήν νηστεία, τήν προσευχή καί τήν ἐλεημοσύνη. Καί τοῦτο εἶναι ὀρθό, καί τά τρία εἶναι μεγίστης σημασίας. Ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, καί ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ πρακτική ἔκφραση τῆς πίστης, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀγάπης. Μέσῳ ὅλων αὐτῶν καί μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ δείχνεις πώς παραδίδεσαι στή βούληση τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὁλοκληρωτική μας παράδοση στή βούληση τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσία ὅλων τῶν πράξεών μας καί τῶν κόπων γιά τήν πίστη ἀλλά... καί ὅλων τῶν σκέψεων καί αἰσθημάτων καί ἐνεργειῶν μας, μέ μιά λέξη ὁλόκληρης τῆς ζωῆς μας. «ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἶνα,ἵνα ποιῶ τό θέλημα τό ἐμόν, ἀλλά τό θέλημα τοῦ πέμψαντός μέ» εἶπε ὁ Χριστός ( Ἰωάν. 6, 38 ). Καί λίγο πρίν τά πάθη Του, μέσα σέ ματωμένο ἱδρῶτα, ἀπευθύνεται στόν Πατέρα λέγοντας: «πλήν μή τό θέλημά μου, ἀλλά τό σόν γινέσθω» ( Λουκ. 22, 42 ).

Ὑπάρχουν πολλοί βαπτισμένοι ἄνθρωποι, πού προσπαθοῦν νά ἐκπληρώσουν τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅμως παρόλα αὐτά δέν εἶναι ἐντελῶς παραδομένοι στή θέληση τοῦ Θεοῦ.

Πρόγραμμα Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

Σάββατο 30-12-2022

Σύν Θεῷ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στήν ἱερά μονή Ἁγίας Τριάδος 06.00- 10.30 π.μ.
Ἡ πύλη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς θά εἶναι ἀνοικτή ἀπό τίς 06.00 ἔως 08.30 π.μ.

11.30 π.μ. ὁμιλία


Κυριακή 01-01-2023

Περιτομή τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, Βασιλείου Καισαρείας τοῦ Μεγάλου

Σύν Θεῷ ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στήν ἱερά μονή Ἁγίας Τριάδος 06.00- 10.30 π.μ.
Ἡ πύλη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς θά εἶναι ἀνοικτή ἀπό τίς 06.00 ἔως 08.30 π.μ.

11.30 π.μ. ὁμιλία

Ὑψηλόβαθμος Ἰσραηλινός ἐρευνητής: «Ἦταν λάθος μου πού ἔκανα τό ἐμβόλιο κατά τοῦ κορωνοϊοῦ»

Ένας πρώην ανώτερος Ισραηλινός ερευνητής, επικρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ τη Δευτέρα, αφού καταδίκασε τον χειρισμό του υπουργείου Υγείας για την πανδημία του κορωνοϊού και την εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού.
Ο καθηγητής Shmuel Shapira, ο οποίος ηγήθηκε του Ισραηλινού Ινστιτούτου Βιολογικής Έρευνας από το 2013 έως το 2021, και ηγήθηκε του εγχώριου προγράμματος ανάπτυξης εμβολίων κατά του κορωνοϊού στο Ισραήλ, κατηγόρησε το Υπουργείο Υγείας τόσο για την ώθησή του να επιβάλει lockdown το 2020 και το 2021, όσο και για την υποστήριξή του στη μαζική. -εκστρατεία εμβολιασμού που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020.
Σε μια σειρά από tweets, ο καθηγητής Shapira επέκρινε το Υπουργείο Υγείας επειδή έκρινε τα εμβόλια mRNA της Pfizer ασφαλή και αποτελεσματικά και θρηνούσε που έλαβε τρεις δόσεις του εμβολίου ο ίδιος.
«Λέω τη δυσάρεστη αλήθεια… για το εμβόλιο που δεν είναι ούτε αποτελεσματικό ούτε ασφαλές», έγραψε η Shapira.
«Έκανα λάθος 3 φορές: Στην πρώτη δόση, στη δεύτερη δόση και στην τρίτη δόση.
Ποιος είπε ότι αυτοί που κάνουν την ένεση δεν παραδέχονται ότι έκαναν λάθος;».
«Οι άνθρωποι συνεχίζουν να ξεχνούν ότι το Ισραήλ ήταν «εθελοντής» ως το Εργαστήριο του Κόσμου.

Χριστούγεννα. Πῶς καί πότε γεννιέται ὁ Χριστός, χαρισματικῶς, μέσα μας


Του Δημητρίου Τσελεγγίδη

Καθηγητῆ τῆς Δογματικῆς
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βρισκόμαστε λίγες μέρες πρίν τά Χριστούγεννα. Εἶναι εὔλογο νά ἑτοιμαζόμαστε. Ἑτοιμαζόμαστε, ὅμως, ἐκκλησιαστικά καί πνευματικά, ὅπως ὀφείλουμε, ἤ κοσμικά, κατά τό πνεῦμα τοῦ κόσμου τούτου; Ὅσα θά ποῦμε στή συνέχεια, μᾶς προσανατολίζουν πνευματικῶς.

Τά ἱστορικά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἔχουν σωτηριώδη σημασία γιά τόν ἄνθρωπο, πού ἐντάσσεται καί παραμένει στήν Ἐκκλησία, ὄχι μηχανιστικά, ἀλλά ὅταν αὐτά τά γεγονότα «μεταφράζονται» βιωματικά στήν προσωπική καί καθημερινή ζωή του, στήν καθημερινότητά του.

Τά Χριστούγεννα γιορτάζουμε τήν ἱστορική γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Σύμφωνα μέ τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Θεός ἔγινε καί ἄνθρωπος, γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος –χαρισματικά- θεός.

Καί πῶς γίνεται –χαρισματικά- ὁ ἄνθρωπος θεός, διά τῆς Ἐκκλησίας;

Ὑπάρχει μιά ἰδιόμορφη καί παράδοξη ἀντιστοιχία ἀνάμεσα στήν ἱστορική γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί στήν χαρισματική γέννηση τοῦ Χριστοῦ στόν ἄνθρωπο τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅπως, δηλαδή, ὁ Χριστός γεννήθηκε πραγματικά «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου», ἔτσι γεννιέται πάλι καί ἐπανειλημμένως ὁ Χριστός, μυστηριακά καί χαρισματικά, «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου» -κατά τό Ἅγιο Βάπτισμα- στήν καρδιά τοῦ κάθε βαπτιζομένου ἀνθρώπου. Καί ἡ χαρισματική αὐτή γέννηση πραγματοποιεῖται, ἀφοῦ προηγουμένως ὁ Χριστός καθαρίσει τόν βαπτιζόμενο ψυχοσωματικά –σέ ἀπόλυτο βαθμό- ἀπό τίς συνέπειες τῆς προγονικῆς ἁμαρτίας καί ἀφοῦ τόν ἀπελευθερώσει ἀπό τήν κατοχή τοῦ διαβόλου. Ἀφοῦ τόν ἐξυγιάνει πλήρως καί τόν ἁγιάσει καί διά τοῦ Ἁγίου Χρίσματός Του τόν καταστήσει πολίτη τῆς Βασιλείας Του.

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος Λόγος εἰς τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Γιορτάζουν τά πάντα ὁλόγυρα. Γι᾽ αὐτό κι ἐγώ νά γιορτάσω θέλω. Θέλω νά εὐφρανθεῖ ἡ ψυχή μου, νά πανηγυρίσει ἀπό τά καταβάθια μου. Εὐφραίνομαι βέβαια ὄχι κρούοντας τήν κιθάρα ἤ παίζοντας τό ραβδί τῶν σατύρων, οὔτε χρησιμοποιώντας αὐλούς ἤ ἀνάβοντας δάδες. Εὐφραίνομαι βλέποντας ἀντί γιά τά μουσικά ὄργανα τά σπάργανα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτά εἶναι ἡ ἐλπίδα μου, αὐτά εἶναι ἡ ζωή μου. Αὐτά φέρνω μαζί μου, καί μέ τήν ἐνίσχυση πού παίρνω, τραγουδῶ μαζί μέ τούς Ἀγγέλους, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καί μαζί μέ τούς ποιμένες, Καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Σήμερα γεννιέται γιά χάρη μου ἀπό παρθένο Αὐτός πού γεννήθηκε μέ τρόπο ἀπερίγραπτο ἀπ᾽ τόν Πατέρα. Τότε, προαιώνια, γεννήθηκε ἀπό τόν Πατέρα μέ τρόπο πού ταιριάζει στή Θεία φύση, τρόπο πού μόνο ὁ Γεννήτορας γνωρίζει.
Σήμερα πάλι ξαναγεννήθηκε μέ ἀταίριαστο στή Θεία φύση τρόπο. Μέ τρόπο πού ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τώρα καλά γνωρίζει.
Ἀληθινή κι ἡ οὐράνια γέννησή Του, ἀληθινή κι ἡ ἐπίγεια. Ἀληθινός Θεός ἀπ᾽ τό Θεό γεννήθηκε, κι ἀληθινός ἄνθρωπος ὁ Ἴδιος ἀπ᾽ τήν Παρθένο γεννήθηκε πάλι.
Στόν οὐρανό μόνος Υἱός τοῦ Μόνου Θεοῦ, Μονογενή. Στή γῆ μόνος Υἱός ἄγαμης παρθένου ὁ Ἴδιος, πάλι Μονογενής.
Γιατί καθώς εἶναι ἀσέβεια νά ὑποθέσουμε τήν ὕπαρξη μητέρας στήν οὐράνια γέννησή Του, ἔτσι εἶναι βλαστήμια νά ὑποθέσουμε τήν ὕπαρξη πατέρα στήν ἐπίγειά Του γέννηση. Ὁ Θεός-Πατέρας Τόν γέννησε χωρίς νά χάσει κάτι ἀπό τήν Θεότητά Του. Ἡ παρθένος Τόν γέννησε χωρίς νά χάσει τήν παρθενία της.
Οὔτε πάλι ὁ Θεός ἔχασε τήν Θεϊκή Του ὑπόσταση ὅταν Τόν γέννησε, γιατί Τόν γέννησε ὅπως ἁρμόζει σέ Θεό. Ἀλλά κι οὔτε ἡ παρθένος φθάρηκε. Ὁ τοκετός Του ἦταν γεγονός πνευματικό. Λοιπόν, οὔτε ἡ οὐράνιά Του γέννηση μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ, οὔτε ἡ ἐπίγεια σάρκωσή Του ἐπιδέχεται ἑρμηνεῖες.

Χριστουγεννιάτικη Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος, Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ

 Ἀριθ. Πρωτ.: 399

Ἐν Κυθήροις τῇ 20ῇ Δεκεμβρίου 2022


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
(ὑπ’ ἀριθ. 218/2022)


Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ ́ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Μέγα ὄντως ἀξίωμα δοῦλον εἶναι Χριστοῦ. Ὁ τοῦ
Χριστοῦ δοῦλος, οὗτος ὄντως ἐλεύθερος ἐστι τῇ
ἁμαρτίᾳ· καί γνήσιος δοῦλος οὐδενός ἄλλου
καταδέξεται δοῦλος γενέσθαι»
(Ἁγ. Ἰωάννου Χρυστοστόμου, Ε.Π.Ε. 21, 362)


Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!
Εὐλογημένα, εἰρηνικά, χαριτοφόρα καί δωροφόρα κατά Θεόν τά ἅγια ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
Ὁ πρῶτος μετά τόν Ἕνα, ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, γράφων εἰς τούς Κορινθίους διά τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, λέγει ὅτι, «ἐνῷ ἦτο πλούσιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας λόγῳ τοῦ ἀπείρου μεγαλείου τῆς Θεότητός Του, ἔγινε πτωχός διά τούς ἀνθρώπους. Καί ἐφόρεσε τήν πτωχή ἀνθρώπινη φύσι καί ἔγινε ἄνθρωπος διά νά γίνωμε πλούσιοι πνευματικά μέ τήν πτωχεία Ἐκείνου». Καί εἰς τήν πρός Φιλιππησίους ἐπιστολήν του ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος σημειώνει ὅτι «ὁ Χριστός ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος», δηλ. ἔλαβε μορφήν δούλου καί ἔγινε ὅμοιος μέ τούς ἀνθρώπους.

Γιά τόν Χριστό ξέραμε ποῦ, πῶς καί πότε θά γεννηθεῖ ἀπό τούς Προφῆτες, αἰῶνες πρίν γεννηθεῖ


Για τον Χριστό ξέραμε πού, πώς και πότε θα γεννηθεί από τους Προφήτες, αιώνες πριν γεννηθεί. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί για κανέναν άνθρωπο.

●Για το πότε επρόκειτο ο Χριστός να έρθει, προφητεύτηκε επακριβώς από τον Προφήτη Δανιήλ (6ος αιώνας π.Χ.), ο οποίος έγραψε ότι θα έρθει 483 χρόνια μετά την έκδοση διαταγής περί αναστύλωσης του ναού του Σολομώντας που είχε καταστραφεί από τον Ναβουχοδονόσορα.
Πράγματι, μετά από τόσα χρόνια γεννήθηκε ο Χριστός!

●Για το πού θα γεννηθεί, γράφει ο Προφήτης Μαλαχίας (5ος αιώνας π.Χ.), ότι θα γεννηθεί στην Βηθλεέμ.

●Για το πώς θα γεννηθεί, γράφει ο Προφήτης Ησαϊας (8ος αιώνας π.Χ.), ότι θα γεννηθεί από παρθένο.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3Ο-12-2022

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3Ο-12-2022
https://youtu.be/x_zekehoHkk

Σέ κάθε βῆμα μας, καραδοκεῖ καί ἕνα πρόσχημα γιά νά ἐμπνεύσει ἔχθρα πρός τόν ἀδελφό μας


Μην περιφρονείς κανέναν άνθρωπο όσο φτωχός και αν είναι, αλλά να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό και στοργή στον καθένα, ιδιαίτερα δε στον φτωχό, γιατί όλοι είναι μέλη του Χριστού.
Τι εύκολο θα έπρεπε να ήταν το να ζούμε με ακακία και αγάπη!

30 Δεκεμβρίου. Ἀνυσίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ (†285-305). Φιλεταίρου μάρτυρος (†351), Λέοντος ὁσίου ἀρχιμανδρίτου, Γεδεὼν ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Τυρνάβῳ (†1812). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Παρ. κθ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. ζ΄ 18-25).

Εβρ. 7,18           ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές·

Εβρ. 7,18                  Διότι τώρα, εις την εποχήν της χάριτος, γίνεται ακύρωσις και αντικατάστασις του προγενεστέρου Νομου, δηλαδή του μωσαϊκού, διότι ο Νομος αυτός δεν είχε την δύναμιν να σώση τον άνθρωπον και δι' αυτό είναι άχρηστος και ανωφελής.

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Εἰς τήν προσκύνηση καί ὁδοιπορία τῶν τριῶν μάγων Α1, Α2, Ἀ3 μέρος- , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου

 

"Ἄν εἶσαι ὀρθολογιστής πραγματικός, θά πιστέψεις! " , Ἀρχιμ. Σάββα ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

Ὁ διάβολος θέλει νά μᾶς κάνει νά τόν προσκυνήσουμε , Ἀρχιμ. Σάββα ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

«Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους» (Ρωμ. ιγ΄8), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος γιά τή σφαγή τῶν Νηπίων


Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ [:Ματθ.2,13-23]

«Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων(:Τότε ο Ηρώδης, όταν είδε ότι οι μάγοι τον εξαπάτησαν και τον ξεγέλασαν, θύμωσε πολύ. Έστειλε λοιπόν στρατιώτες, οι οποίοι σκότωσαν όλα τα παιδιά που ήσαν στη Βηθλεέμ και σε όλα τα περίχωρα και τα σύνορά της, από ηλικία δύο ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που εξακρίβωσε από τους μάγους)»[Ματθ.2,13].

Δεν έπρεπε βέβαια ο Ηρώδης να οργιστεί αλλά να φοβηθεί και να μαζευτεί και να εννοήσει ότι επιχειρεί ακατόρθωτα πράγματα. Δεν συγκρατείται όμως. Όταν η ψυχή είναι αχάριστη και ανεπίδεκτη δεν υποχωρεί σε κανένα από τα φάρμακα, που δίνει ο Θεός. Ιδού, παρατήρησε και τούτον πώς συναγωνίζεται τους προηγούμενούς του σε κακία· προσθέτει φόνο στους φόνους και παντού τρέχει κατά κρημνού. Σαν να ήταν κυριευμένος από κάποιον δαίμονα της οργής αυτής και του μίσους. Δεν υπολογίζει κανένα, μανιάζει και εναντίον των μάγων που τον γέλασαν, αφήνει την οργή του να ξεσπάσει κατά των παιδιών, που δεν τον είχαν σε τίποτε βλάψει και αποτολμά στην Παλαιστίνη ένα δράμα συγγενικό με όσα είχαν τότε συμβεί στην Αίγυπτο[:Αναφέρεται εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος στην διαταγή του Φαραώ να θανατώνονται όλα τα αρσενικά παιδιά που γεννούσαν οι Ισραηλίτες: βλ. Εξοδ.1,15 κ.ε.]. Διότι λέγει: «Καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων(:Έστειλε λοιπόν στρατιώτες, οι οποίοι σκότωσαν όλα τα παιδιά που ήσαν στη Βηθλεέμ και σε όλα τα περίχωρα και τα σύνορά της, από ηλικία δύο ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που εξακρίβωσε από τους μάγους)»[Ματθ.2,16].

Στο σημείο αυτό δείξτε παρακαλώ πολλή προσοχή. Πολλοί λένε πολλές φλυαρίες για τα παιδιά αυτά, και χαρακτηρίζουν ως αδικία αυτά που συνέβησαν. Και άλλοι από αυτούς διατυπώνουν μετριοπαθέστερα την απορία τους, άλλοι πάλι με μεγαλύτερο θράσος και πείσμα. Για να απαλλάξουμε λοιπόν τους μεν από το πείσμα τους και τους δε από την απορία, ζητώ να έχω την ανοχή σας, για να σας ομιλήσω για το ζήτημα αυτό.

Χριστούγεννα στό μέτωπο τοῦ ’40

“… Αλησµόνητη θά µας µείνη σ’ όλη ίσως τήν ζωή, η ψυχική µας ανάταση κατά τά Χριστούγεννα. Καθισµένοι σκυφτοί µέσα σ’ έναν αχυρώνα σκοτεινό, ενώ έξω τό σκοτάδι µέ τήν χιονοθύελλα αγριεύουν περισσότερο τήν νύχτα – µία σκέψη κυριαρχεί στίς χριστουγεννιάτικες αναµνήσεις µας. «Άχ! νάχαµε ένα Ευαγγέλιο, µία Συνέκδηµο σήµερα». Ξάφνου ένας συνάδελφος µπαίνει µέ µία «Νεολαία» στά χέρια, πού στό εξώφυλλό της έχει τήν εικόνα τής Θεοµήτορος. Γιά πότε δηµιουργήθηκε τό εικόνισµα τού αχυρώνα µας σέ µία γωνιά του! Μπροστά στήν εικόνα, ένα καντήλι – από άδειο κουτί κονσέρβας, µέ λίγο λάδι καί µέ φιτίλι από βαµβάκι ατοµικού επιδέσµου – σκορπά τό απλό φώς του στόν σκοτεινό αχυρώνα µας καί ηµερεύει τό περιβάλλον του. Γαλήνεψε καί η ψυχή µας καί µία βαθειά ικανοποίησις ζωγραφίσθηκε στό πρόσωπό µας πού είναι πάντα στραµµένο πρός τό εικόνισµα γιά τήν επιτυχία µας – η ψυχή βρήκε στήν κατάλληλη στιγµή εκείνα πού ποθούσε – τήν θρησκευτική ανάταση – από τό σύµβολο. Μέ µιάς, άρχισαν τά χείλη µας νά ψάλλουν τούς γνωστούς µας θρησκευτικούς ύµνους γύρω στήν Γέννηση τού Σωτήρος καί µείναµε σύµφωνοι όλοι νά σηκωθούµε νά τούς ξαναψάλλουµε κατά τάς 3 µετά τά µεσάνυχτα.

Ἡ Ὀρθόδοξη ἀπάντηση στήν σύγχρονη παγκόσμια οἰκονομική κρίση (Ἀναφορά στήν «αἵρεση» τοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος)


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 19η Δεκεμβρίου 2022

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

(Αναφορά στην «αίρεση» του κοινωνικού προβλήματος)

Ολόκληρη η ανθρωπότητα ταλανίζεται τους τελευταίους μήνες από μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση. Την ώρα που η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία θριαμβολογούσε, ότι τα αποτελέσματα της «ελεύθερης» οικονομίας θα έφερναν στην ανθρωπότητα την πολυπόθητη ευμάρεια και ευδαιμονία, ξαφνικά τα πάντα κατέρρευσαν ως χάρτινος πύργος.

Αρχικά ήρθε «από το πουθενά» η φοβερή πανδημία του κορωνοϊού να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό και να πλήξει καίρια την παγκόσμια οικονομία. Ήρθε στη συνέχεια και ο αδελφοκτόνος πόλεμος στην μαρτυρική Ουκρανία, για να αποτελειώσει την ανθρωπότητα και να την φέρει κοντά στον όλεθρο μιας ενδεχόμενης πυρηνικής καταστροφής! Το φάσμα της παγκόσμιας ύφεσης, αλλά και αυτού του λιμού, πλανάται πάνω από την υφήλιο, πλημμυρίζοντας με αγωνία πολλά εκατομμύρια ανθρώπους της βιοπάλης για το φόβο της ανεργίας, της αβεβαιότητας και του θανάτου από την πείνα. Σύμφωνα με τις αναλύσεις των ειδικών η ενεργειακή κρίση είναι η κύρια αιτία της οικονομικής. Η έλλειψη φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στην Δυτική Ευρώπη οδήγησε στο κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων, ενώ η ανεργία καλπάζει και ο πληθωρισμός ανεβαίνει κατακόρυφα. Η τριπλάσια και τετραπλάσια αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου οδήγησε σε απόγνωση τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ ο επερχόμενος χειμώνας προβλέπεται να είναι χειρότερος και από αυτόν του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου. Γενικά η κατάσταση κρίνεται κάτι περισσότερο από δραματική, καθώς, όπως μας βεβαιώνουν οι ειδικοί, δεν ήρθαν ακόμη τα χειρότερα.

Οι γράφοντες δεν είμαστε ούτε πολιτικοί, ούτε οικονομολόγοι, ούτε διεθνολόγοι, για να αναλύσουμε τις πολιτικές, οικονομικές και γεωστρατηγικές παραμέτρους της πρωτοφανούς κρίσεως, ούτε θα κάνουμε αυθαίρετες προβλέψεις για το μέλλον. Στις γραμμές που ακολουθούν θα προσπαθήσουμε με πολλή συντομία, να αναδείξουμε μια άλλη διάσταση στη σύγχρονη πρωτοφανή οικονομική κρίση, διαφορετική από αυτές των πολιτικών και οικονομολόγων. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα από την σκοπιά της Ορθοδόξου χριστιανικής μας πίστεως, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στα «θρησκευτικά μας καθήκοντα», όπως διδάσκουν οι αιρετικοί, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρη την ζωή μας, ως Ορθοδόξων χριστιανών. Και τούτο διότι πιστεύουμε, ότι αν η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας μας εφαρμοζόταν σε ευρεία κλίμακα από τα έθνη και τους λαούς, θα λυνόταν πλείστα όσα κοινωνικά προβλήματα, όπως η φτώχεια, η ανεργία, η εκμετάλλευση των αδυνάτων, η κοινωνική αδικία, η συσσώρευση του πλούτου στα χέρια ολίγων προνομιούχων κ.λ.π.

Πῶς πρέπει νά ἀγαπᾶμε τόν πλησίον μας, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
«Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι»[1], λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στήν Α΄ του καθολική ἐπιστολή. Καί συνεχίζει: «πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καί γινώσκει τόν Θεόν, ὁ μή ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τόν Θεόν, ὅτι ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν»[2]. Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ μέ εἰλικρίνεια τούς ἄλλους, ἔχει ἀναγεννηθεῖ ἐν τῷ Θεῷ, ζεῖ ἐν τῷ Θεῷ, καί ὡς ἐκ τούτου γνωρίζει τόν Θεόν. Αὐτός ὁ ὁποῖος δέν ἀγαπᾶ, δέν γνωρίζει τόν Θεό, γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη.

Καί πάλι λέγει καί ὁ Ἀποστολος Παῦλος, τονίζοντας τήν μεγάλη σημασία αὐτῆς τῆς ἀρετῆς ὅτι: «ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καί τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δέ μή ἔχω, γέγονα χαλκός ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον. καί ἐάν ἔχω προφητείαν καί εἰδῶ τά μυστήρια πάντα καί πᾶσαν τήν γνῶσιν καί ἐάν ἔχω πᾶσαν τήν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐθέν εἰμι. κἄν ψωμίσω πάντα τά ὑπάρχοντά μου, καί ἐάν παραδῶ τό σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν ὠφελοῦμαι»[3]. Δηλαδή, λέγει ὁ Ἀπόστολος, ἐάν ὑποθέσουμε ὅτι ὁμιλῶ ὅλες τίς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμα καί τῶν ἀγγέλων, δέν ἔχω ὅμως ἀγάπη, οἱ λόγοι μου ἀκούγονται ὡς χάλκινος κώδωνας ἤ ἀλαλαγμός κυμβάλου∙ κι ἄν ἔχω τό χάρισμα τῆς προφητείας καί κατέχω ὅλα τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ καί ὅλη τήν γνώση, ἀκόμα κι ἄν ἔχω ὅλη τήν πίστη, ὥστε νά μετακινῶ ἀκόμα καί βουνά, δέν ἔχω ὅμως ἀγάπη, δέν εἶμαι τίποτε. Κι ἄν διαθέσω τά ὑπάρχοντά μου στούς φτωχούς καί ἄν παραδώσω τό σῶμα μου γιά νά καῶ, δέν ἔχω ὅμως ἀγάπη, δέν ὠφελοῦμαι σέ τίποτε ἀπό αὐτές τίς θυσίες. Δηλαδή ἀκόμα καί τό μαρτύριο χωρίς ἀγάπη δέν λογίζεται ὡς ἀρετή καί ὡς κάτι καλό μπροστά στόν Θεό.

Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει ἀγάπη, «μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, {ἡ ἀγάπη} οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τό κακόν, οὐ χαίρει ἐπί τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δέ τῇ ἀληθείᾳ»[4]. Δηλαδή, αὐτός πού ἔχει ἀγάπη εἶναι μακρόθυμος καί ἀνεκτικός, καλοσυνάτος, εὐεργετικός καί ὠφέλιμος. Δέν ζηλοφθονεῖ, δέν ὑπερηφανεύεται, δέν φέρεται μέ ἀλαζονεία καί προπέτεια, δέν πράττει ἄσχημα, δέν ζητεῖ τά δικά του συμφέροντα, δέν ἐρεθίζεται ἀπό θυμό καί ὀργή, δέν σκέπτεται ποτέ κακό κατά τοῦ πλησίον, δέν βάζει κακό λογισμό γιά τόν ἄλλον. Δέν χαίρεται ὅταν βλέπει νά γίνεται ἀδικία, χαίρεται ὅμως ὅταν βλέπει ἡ ἀλήθεια νά ἐπικρατεῖ. «Ἡ ἀγάπει πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει, ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει»[5]. Δηλαδή ἡ ἀγάπη τά ἀνέχεται ὅλα, ἐμπιστεύεται στά πάντα, ἐλπίζει γιά πάντα, ὑπομένει τά πάντα. Ἡ ἀγάπη ποτέ δέν ἐκπίπτει, ἀλλά πάντοτε μένει ἰσχυρή.

Τί ἦταν τό ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ; Ἁγ.Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία


Τι ήταν το αστέρι της Βηθλεέμ;

Αγ.Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ομιλία • ΡG 63,507-508

Θαυμαστά και παράδοξα πράγματα! Στην Ιουδαία -όπου προϋπήρχαν οι προφήτες, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης- το μήνυμα για τη γέννηση του Υιού του Θεού το έφεραν οι ειδωλολάτρες, οι μάγοι εξ ᾿Ανατολών! Έκαναν μακρινό ταξίδι για να τον δουν και να τον προσκυνήσουν και περιπλανόμενοι ρωτούν:
«Πού εστιν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων;».

Γι᾿ αυτό ακριβώς κρύφτηκε και το αστέρι, ώστε χάνοντας τον οδηγό τους οι μάγοι να αναγκαστούν να ρωτήσουν τους Ιουδαίους και μ᾿ αυτόν τον τρόπο να τούς κινήσουν κι εκείνους σε αναζήτηση του νεογέννητου Μεσσία.

Το ότι γεννήθηκε πρόσωπο υψηλό και επίσημο το ήξεραν καλά κι ήταν σίγουροι, διότι τούς το μήνυσε τ᾿ αστέρι.
Ο Θεός δεν τούς έστειλε προφήτη, διότι δεν θα τον παραδέχονταν• ούτε με τις Γραφές μπορούσε να τούς μιλήσει, διότι δεν τις γνώριζαν. Τους έστειλε, λοιπόν, ένα σημάδι γνώριμο και προσιτό σ᾿ αυτούς.
Το αστέρι των μάγων δεν ήταν απ᾿ αυτά πού βλέπουμε στο στερέωμα του ουρανού τις νυχτερινές ώρες. Ήταν κάποια λογική κι αόρατη δύναμη, ένας άγγελος, που πήρε το σχήμα του άστρου.

Πώς είμαστε σίγουροι γι᾿ αυτό; Μας το αποδεικνύει η πορεία του.

Πλούτη, τιμές καί δόξες τοῦ κόσμου τοῦτου, προσκυνῆστε ταπεινά τόν Σωτῆρα τῶν ἀνθρώπων


Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ : «Χριστός ἐπί γῆς!» Ἦλθε στή γῆ Ἐκεῖνος πού μᾶς ἔπλασε ἀπό τό χῶμα καί μᾶς ἐνεφύσησε τή θεία του πνοή. Ὁ «διδούς πᾶσι ζωήν καί πνοήν καί τά πάντα» (Πράξ.ιζ΄25).
Ἐκεῖνος πού μέ μόνο τόν λόγο του κάλεσε τά ὁρατά καί τά ἀόρατα ἀπό τήν ἀνυπαρξία στήν ὕπαρξι καί πού οἱ χορεῖες τῶν Ἀγγέλων τόν διακονοῦν καί τόν προσκυνοῦν μέ φόβο καί χαρά. Καί μέ τί ταπείνωσι ἦλθε!
Γεννήθηκε ἀπό μία φτωχή Παρθένο, σ΄ ἕνα σπήλαιο καί, τυλιγμένος μέ φθηνά σπάργανα, ἀνεκλίθη σέ μιά φάτνη.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 14.000 ΝΗΠΙΩΝ

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 14.000 ΝΗΠΙΩΝ
https://youtu.be/E-7O6TXc0GU

''Ἐγώ εἶμαι ἅγιος ἤ ἐσύ πού τά εἶδες αὐτά; ''


  Πάει ο γέρων Ευμένιος και βλέπει τον Άγιο Πορφύριο να λειτουργάει και βλέπει αγγέλους! Και του λέει εν ψυχρώ: ''Είσαι άγιος''.Και απαντάει ο Άγιος Πορφύριος: ''Εγώ είμαι άγιος ή εσύ που τα είδες αυτά; ''

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/12/blog-post_356.html

29 Δεκεμβρίου. Τῶν ἁγίων νηπίων τῶν ὑπὸ τοῦ Ἡρῴδου ἀναιρεθέντων· Μαρκέλλου ὁσίου. Γεωργίου Νικομηδείας, ποιητοῦ τῶν κανόνων. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Πέμ. κθ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. ζ΄ 1-6).

Εβρ. 7,1            Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν,

Εβρ. 7,1                     Πράγματι ο Μελχιζεδέκ προεικόνιζε τον Χριστόν, διότι αυτός ο Μελχισεδέκ ήτο βασιλεύς της πόλεως Σαλήμ, της Ιερουσαλήμ, του Θεού του Υψίστου ιερεύς, ο οποίος και είχε συναντήσει τον Αβραάμ, όταν επέστρεφεν ούτος από τον όλεθρον των βασιλέων, τους οποίους είχε κατανικήσει, και τον ευλόγησεν.

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Γέρων Ἐφραίμ: Χριστούγεννα!

 

Περί ἐξετάσεως τῆς συνειδήσεως, Ἀόρατος Πόλεμος, Ἁγ. Νικοδήμου, Ἀρχιμ. Σάββα ἁγιορείτου

 Περί ἐξετάσεως τῆς συνειδήσεως, Ἀόρατος Πόλεμος, Ἁγ. Νικοδημου, 9-7-2009, Ἀρχιμ. Σάββα ἁγιορείτου


Ὁμιλια κατανίκηση τοῦ ἔρωτα τῆς δόξας δια τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ-Ἁγιου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ὁμιλια κατανίκηση τοῦ ἔρωτα τῆς δόξας δια τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ-Ἁγιου Νικοδήμου Ἁγιορειτου, 27-12-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου


Ὁμιλία κατανίκηση τοῦ ἔρωτα τῶν ἡδονῶν διά τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ (Γ' μέρος)-Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορειτου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Ὀμιλια κατανίκηση τοῦ ἔρωτα τῶν ἡδονῶν δια τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ (Γ' μέρος)-Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορειτου, 27-12-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 28-12-2022

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 28-12-2022 
https://youtu.be/GMVEKF-cmg4

Ἀποφθέγματα ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση


Ο γε­ρω–Χρι­στό­δου­λος ὁ Κα­του­να­κι­ώ­της, ὁ ὑ­πο­τα­κτι­κός τοῦ με­γά­λου ἡ­συ­χα­στοῦ Καλ­λι­νί­κου, δέν ἀ­κο­λο­ύ­θη­σε τόν Γέροντά του στήν θε­ω­ρη­τι­κή ζωή, ἀλ­λά κλη­ρο­νό­μη­σε τήν πρά­ξη. Τόν μι­μή­θη­κε στήν πρα­κτι­κή ἀ­σκη­τι­κή ζωή. Ἀ­νά­λω­σε τήν ζωή του στήν ὑ­πα­κοή, γι᾿ αὐ­τό εἶ­χε κα­λό τέ­λος. Δύο μέ­ρες πρίν κοι­μη­θῆ εἶ­πε σέ κά­ποι­ον ἐ­πι­σκέ­πτη: «Ζῶ μέ μί­α ἐλ­πί­δα. Ἡ Πα­να­γί­α θά βο­η­θή­σει». Καί ἦ­ταν δα­κρυ­σμέ­να τά μά­τια του.

Με­τά τήν κο­ί­μη­σή του ὁ πα­πα–Ἐ­φρα­ίμ κα­θώς τοῦ ἔ­κα­νε τό συ­νη­θι­σμέ­νο σα­ραν­τά­ρι κομ­πο­σχοί­νι εἶ­χε χα­ρά με­γά­λη καί ἔ­λε­γε: «Βρέ, τόν Χρι­στό­δου­λο! Μέσ᾿ τήν χα­ρά τοῦ πα­ρα­δε­ί­σου εἶ­ναι».

Με­ρι­κές συμ­βου­λές τοῦ γέ­ρον­τος Χρι­στο­δο­ύ­λου: «Νά μήν πα­ρα­με­λῆ­τε τά πνευ­μα­τι­κά σας. Πάντοτε νά τά κά­νε­τε. Ἐ­δῶ στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος δέν ἤρ­θα­με γιά νά ἀλ­λά­ξου­με τόν ἀ­έ­ρα μας∙ ἤρ­θα­με νά μά­θου­με τήν κα­λο­γε­ρι­κή. Νά ἔ­χου­με ἀ­γά­πη με­τα­ξύ μας, νά κά­νου­με ὑ­πα­κοή. Κα­λο­γε­ρι­κή ση­μα­ί­νει ”εὐλόγη- σον”, ”νἆναι εὐ­λο­γη­μέ­νο­”. Ἡ ἐκ­κο­πή τοῦ θε­λή­μα­τος εἶ­ναι μα­χα­ί­ρι, εἶ­ναι μαρ­τύ­ριο, ἀλ­λά ἔ­τσι πρέ­πει. Με­γά­λο πρᾶγ­μα εἶ­ναι ν᾿ ἀ­να­πα­ύ­ση κα­νε­ίς τόν Γέρον- τά του καί νἄ­χη τήν εὐ­χή του. Νά μήν ἀ­κοῦ­με τόν λο­γι­σμό μας, ἀλ­λά τό τί λέ­ει ὁ Γέροντας. Ὑ­πα­κοή στόν λο­γι­σμό μας εἶ­ναι ὑ­πα­κοή στόν δι­ά­βο­λο. Ὑ­πα­κοή στόν Γέροντα εἶ­ναι ὑ­πα­κοή στόν Χρι­στό. Νά μήν ἀ­σχο­λῆσθε μέ το­ύς ἄλ­λους, τί κά­νουν καί πῶς ζοῦν. Ἡ σω­τη­ρί­α τῆς ψυ­χῆς σας νά εἶ­ναι μπρο­στά σας. Τόσα χρό­νια στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος δέν ἔ­κα­να τί­πο­τα, ἀλ­λά τοὐ­λά­χι­στον φρόν­τι­σα νά μήν ἀ­σχο­λοῦ­μαι μέ το­ύς ἄλ­λους καί ἔ­τσι εἶ­μαι ἀ­μέ­ρι­μνος. Νά ἀγα­πᾶ­τε τήν ἡ­συ­χί­α καί τήν σι­ω­πή. Με­τά τό δι­α­κόνη­μα νά πηγαίνε­τε στό κελ­λί. Νά δι­α­βά­ζουμε, νά ἐ­ρευ­νοῦμε τόν ἑ­αυ­τό μας γιά νά ἀ­να­κα­λύ­ψου­με τά πά­θη μας, καί πάν­το­τε νά λέ­με τήν εὐ­χή. Ἐ­μεῖς οἱ κα­λό­γε­ροι ἔ­χο­με τό­σες ἰ­δι­α­ί­τε­ρες εὐ­λο­γί­ες, ἀλ­λά αὐτές μᾶς κά­νουν καί περισςὀτερο ὑ­πε­ύ­θυ­νους σέ σχέ­ση μέ το­ύς κο­σμι­κο­ύς. Ὑ­πάρ­χει εἰ­δι­κή κό­λα­ση γιά το­ύς Ἁ­γι­ο­ρεῖ­τες!».

*

Έἶ­πε ὁ γε­ρω–Χρύ­σαν­θος ἀ­πό τό Κου­τλου­μου­σια­νό Κελ­λί τοῦ Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου: «Στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος ἦρ­θα τό 1934 σέ ἡ­λι­κί­α 18 ἐ­τῶν. Πῆ­γα στήν Μο­νή Γρη­γο­ρί­ου. Εὑ­ρῆ­κα Ἡ­γού­με­νο τόν π. Ἀ­θα­νά­σιο, ἄν­θρω­πο ἐ­νά­ρε­το.

«Ἐπεθύμησε πόρνη…»

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Πόρνη ἐπιθυμοῦσε ὁ Θεός; Ναὶ πόρνη. Ἐννοῶ τὴ δική μας φύση. Ἦταν τρανὸς καὶ αὐτὴ ταπεινή. Τρανὸς ὄχι στὴ θέση ἀλλὰ στὴ φύση. Πεντακάθαρος ἦταν, ἀνερμήνευτη ἡ οὐσία του, ἄφθαρτη ἡ φύση του. Ἀχώρητος στὸ νοῦ, ἀόρατος, ἄπιαστος ἀπὸ τὴ σκέψη, ὑπάρχοντας παντοτεινά, μένοντας ἀπαράλλακτος. Πάνω ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους, ἀνώτερος ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῶν οὐρανῶν. Νικώντας τὴ λογικὴ σκέψη, ξεπερνώντας τὴ δύναμη τοῦ μυαλοῦ, ἀδύνατο νὰ τὸν δεῖς, μόνο νὰ τὸν πιστέψεις. Τόν ἔβλεπαν ἄγγελοι καί τρέμανε. Τά χερουβείμ σκεπάζονταν μέ τά...φτερά τους, ὅλα στέκονταν μέ φόβο.

Ἔριχνε τὸ βλέμμα του στὴ Γῆ καὶ τὴν ἔκανε νὰ τρέμει. Στρεφόταν στή θάλασσα καί τήν ἔκανε στεριά Ποτάμια ἔβγαζε στὴν ἔρημο. Στ’ ἀναμέτρημά του ἔστηνε βουνά καί ζύγιζε λαγκάδια. Πῶς νά τό πῶ; Πῶς νά τό παραστήσω; Τό μεγαλεῖο του ἀπέραντο, ποῦ νά πιαστεῖ ἡ σοφία του μέ ἀριθμούς; Ἀνεξιχνίαστες οἱ ἀποφάσεις πού παίρνει κι οἱ δρόμοι του ἀνεξερεύνητοι.

Κι αὐτὸς ὁ τόσο μέγας καὶ τρανὸς πεθύμησε πόρνη. Γιατί; Γιὰ νὰ τὴν ἀναπλάσει ἀπὸ πόρνη σὲ παρθένα. Γιὰ νὰ γίνει ὁ νυμφίος της.

Τί κάνει; Δὲν τῆς στέλνει κάποιον ἀπὸ τοὺς δούλους του, δὲν στέλνει ἄγγελο στὴν πόρνη, δὲν στέλνει ἀρχάγγελο, δὲν στέλνει τὰ χερουβείμ, δὲν στέλνει τὰ σεραφείμ. Ἀλλὰ καταφθάνει αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ ἐρωτευμένος.

Στό δια ταῦτα: Οἱ ἐγκλεισμοί γιά τόν κορωνοϊό ἦταν μάταιοι!


Μετάφραση: Ιωάννης Λάμπρου

Του Dann Hannan

Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα αυτή τη φορά. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί επευφημούν διαδηλωτές κατά του εγκλεισμού στην Κίνα. Τα μέλη του Κογκρέσου προσφέρουν ανεπιφύλακτη υποστήριξη. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αν και πιο επιφυλακτικός, είναι καλοπροαίρετος.
Κανένας δυτικός πολιτικός, απ’ όσο βλέπω, δεν προσβάλλει τους διαδηλωτές. Δεν απορρίπτονται ως εγωιστές ή κοινωνιοπαθείς, ούτε ως θύματα θεωριών συνωμοσίας. Ο γερουσιαστής Τζέιμς Λάνκφορντ κατέγραψε το γενικό κλίμα: «Στον λαό της Κίνας – σας ακούμε και στεκόμαστε δίπλα σας καθώς αγωνίζεστε για την ελευθερία σας».
Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και οι αρθρογράφοι που πέρασαν το 2020 αποκαλώντας εκείνους που αντιτάσσονταν στον εγκλεισμό ως μάγκες και εγκληματίες, τώρα χειροκροτούν ακομπλεξάριστα τους Κινέζους ομολόγους τους. Βλέπουν απλούς ανθρώπους να στέκονται ενάντια σε μια αυταρχική κυβέρνηση, οι πολιτικές κατά του COVID της οποίας συνέτριβαν την ελευθερία.
Λοιπόν, τι άλλαξε; Ίσως οι ειδικοί λένε στον εαυτό τους ότι η ασθένεια είναι λιγότερο λοιμώδης τώρα ή ότι ο εμβολιασμός έχει αλλάξει την ισορροπία κινδύνου ή ότι, με κάποιο άλλο τρόπο, η καταστολή του Πεκίνου είναι λιγότερο αναλογική από εκείνες του 2020.Αλλά καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν στέκει.

Ἡ ἀγάπη στόν πλησίον ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη πρός τόν Θεό, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
«Ἐγώ δέ ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»[1]. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μᾶς παρέδωσε τήν καινή ἐντολή τῆς ἀγάπης. Καί μάλιστα τῆς ἀγάπη πρός ὅλους, καί πρός αὐτούς πού εἶναι φίλοι, ἀλλά καί πρός αὐτούς πού εἶναι ἐχθροί. «Ἐάν γάρ ἀγαπήσητε τούς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθόν ἔχετε; οὐχί καί οἱ τελῶναι τό αὐτό ποιοῦσι;»[2], εἶπε ὁ Κύριος. Ἄν ἀγαπήσετε ἐκείνους μόνο πού σᾶς ἀγαποῦν, ποιά ἀνταμοιβή ἔχετε νά περιμένετε ἀπό τόν Θεόν; Μήπως καί οἱ τελῶνες δέν κάνουν τό ἴδιο; «Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν»[3], εἶναι ἡ ἐντολή ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ἀκόμα. Νά ἀγαπᾶς τόν πλησίον σου σάν τόν ἑαυτό σου. Στήν Καινή Διαθήκη ὅμως ὁ Κύριος μᾶς δίνει πρότυπο τόν ἴδιο τόν ἑαυτό Του καί μᾶς λέγει νά ἀγαπήσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον καθώς Ἐκεῖνος μᾶς ἀγάπησε. Καί πῶς μᾶς ἀγάπησε Ἐκεῖνος; Μᾶς ἀγάπησε μέχρι θανάτου. «Ἐντολήν καινήν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καί ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»[4].

Καί βέβαια ὅταν ὑπάρχει ἁμαρτία ἡ ἀγάπη ἐκλείπει. «Διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν»[5]. Ἐπειδή θά ἔχει πληθυνθεῖ ἡ ἁμαρτία, κατεξοχήν στούς ἐσχάτους χρόνους, καί ἡ κακία, γι’ αὐτό θά κρυώσει ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν πρός τόν Θεό ἀλλά καί πρός τούς ἀνθρώπους. «Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς ἔχει, ἵνα τις τήν ψυχήν αὐτοῦ θῇ ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ»[6], μᾶς λέγει ὁ Κύριος γιά τόν ἑαυτό Του. Καί ὁμολογεῖ καί διακηρύσσει, ὅτι κανείς δέν ἔχει μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπό αὐτήν, παρά ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας ἔχει τήν μέγιστη ἀγάπη, ἀφοῦ ἔδωσε τήν ζωή Του, ὄχι μόνο γιά τούς φίλους του, ἀλλά καί γιά τούς ἐχθρούς.

«Ὁ μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν μένει ἐν τῷ θανάτῳ»[7], θά μᾶς πεῖ καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στήν πρώτη του καθολική ἐπιστολή. Ἐκεῖνος, δηλαδή, πού δέν ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό του, μένει στήν κατάσταση τοῦ πνευματικοῦ θανάτου. Πρότυπο τῆς ἀγάπης ὁ Κύριος. Σήμερα βασιλεύει ὁ θάνατος, γιατί ἐξέλειπε ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ἡ ἐν Χριστῷ, ἀμφισβητεῖται ἡ ἀξία της. Πολλοί λένε μέ τόν σταυρό δέν πᾶς μπροστά.. δέν μπορεῖς νά ἐπιβιώσεις ἄν δέν μάχεσαι, ἄν δέν παλεύεις, ἄν δέν ἀπαιτεῖς, ἄν δέν διεκδικεῖς, ἄν δέν εἶσαι σκληρός, ἄν δέν ζητᾶς τά δικαιώματά σου.

ΜΕΛΕΤΗ: Οἱ ἐγκέφαλοι τῶν ἐφήβων μετά τούς ἐγκλεισμούς δείχνουν σημάδια ταχύτερης γήρανσης

Η μελέτη βρήκε επίσης χειρότερη ψυχική υγεία, αλλά δεν είναι σαφές εάν αυτό συνδέεται με τη διαφορά ηλικίας του εγκεφάλου
Η μελέτη βρίσκεται εδώ:

Οι εγκέφαλοι των εφήβων που έζησαν τους εγκλεισμούς για τον κορωνοϊό εμφανίζουν σημάδια πρόωρης γήρανσης, σύμφωνα με έρευνα.

Οι ερευνητές συνέκριναν μαγνητικές τομογραφίες 81 εφήβων στις ΗΠΑ που έγιναν πριν από την πανδημία, μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2019, με αυτές 82 εφήβων που συλλέχθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Μαρτίου 2022, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά μετά την άρση των περιορισμών.

Νά μήν νομίσουμε μικρή ἀρρώστια τή φλυαρία...


Μια καλή λέξη, τον άλλοτε ακάθαρτο εκείνο ληστή, τον έκανε καθαρό και άγιο και τον έβαλε στον Παράδεισο και μια λέξη ανάρμοστη έφραξε στον Μωυσή τη γη της επαγγελίας.
Να μην νομίσουμε, λοιπόν, μικρή αρρώστια τη φλυαρία· γιατί οι φιλοκατήγοροι και φλύαροι αποκλείουν τον εαυτό τους από τη βασιλεία των Ουρανών.

Ἕνας γέροντας μοῦ εἶπε νά σᾶς πῶ:

Ἕνας γέροντας μοῦ εἶπε νά σᾶς πῶ:Οἱ Ἐγωϊστες  ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΔΟΤΕΣ ΑΓΑΠΗΣ... ΕΧΟΥΝ ΡΕΖΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΟ

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/12/blog-post_350.html

28 Δεκεμβρίου. Τῶν ἁγίων Δισμυρίων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων μαρτύρων (†302). Γλυκερίου μάρτυρος. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Τετ. κθ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. ε΄ 11 - ς΄ 8).

Εβρ. 5,11           Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς.

Εβρ. 5,11                   Δι' αυτόν δε τον Μελχισεδέκ, τον τύπον και το προεικόνισμα της αρχιερωσύνης του Χριστού, πολλά ημπορούμεν να είπωμεν, τα οποία όμως δύσκολα ερμηνεύονται, μάλιστα δε εις σαν, επειδή έχετε γίνει βραδείς και δυσκίνητοι στο να ακούετε και να εννοήτε τας μεγάλας αληθείας της πίστεως.

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Χριστουγεννιάτικη συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ

 

Χριστουγεννιάτικη συνέντευξη
τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ
στόν ραδιοφωνικό σταθμό Prime News Radio στήν ἐκπομπή "Ἀπόσταση Βολῆς"
μέ τόν δημοσιογράφο κ. Κωνσταντῖνο Χριστόπουλο

imkythiron
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2022/12/blog-post_66.html#more

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible