Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα της Δευτέρας 15-02-2016

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανο. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2016. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Φιλήμονας κεφ. α΄ 1 - 25

α΄ 1 - 25Ευαγγέλιον: Κατά Μάρκον κεφ. Ιβ΄ 13 - 17

Ιβ΄ 13 - 17Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

«Ὑποταγμένοι στὸ κοσμικὸ πνεῦμα;» Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Ὑποταγμένοι στὸ κοσμικὸ πνεῦμα;» Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία στίς 07-02-2016 (Σύναξη στὸν Ἱ.Ν. Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου Γιαννιτσῶν).


http://hristospanagia3.blogspot.gr

«Ἡ οὐσιαστική ἐργασία τοῦ μοναχοῦ»

«Παιδί μου, ἀπό τά νιάτα σου διάλεξε τήν παιδεία, κι ὥς τά βαθιά σου γηρατειά θά βρίσκεις τή σοφία. Ὅπως κοπιάζει ὁ ζευγάς καί ὁ σποριάς, ἔτσι κι ἐσύ ἔλα κοντά της, μέ τήν ἀπόφαση νά κοπιάσεις, καί πρόσμενε τούς καλούς καρπούς της».

Σοφ, Σειρ. 6 : 18-19.

οὐσιαστική ἐργασία τοῦ μοναχοῦ εἶναι προσευχή, γιατί αὐτή ἑνώνει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό. Ὅλες οἱ ἄλλες μοναχικές ἐργασίες εἴτε προετοιμάζουν γιά τήν προσευχή, εἴτε συντελοῦν στήν καλή διεξαγωγή τῆς προσευχῆς, εἴτε πάλι δίνονται ἐξολοκλήρου σ᾿ ἐκείνους πού δέν μποροῦν ν᾿ ἀσχοληθοῦν ἀποκλειστικά μέ τήν προσευχή, ἐπειδή εἶναι πνευματικά ἀδύναμοι ψυχικά ἀκαλλιέργητοι. ὅσιος Μάρκος Ἀσκητής λέει: «Ὅσοι δέν μποροῦν νά ἐπιμένουν στήν προσευχή, καλό εἶναι νά καταγίνονται στή διακονία», νά κοπιάζουν δηλαδή σέ πρακτικές ἐργασίες μέ ὑπακοή, «γιά νά μήν ξεπέσουν κι ἀπό τά δύο. Ὅσοι, ὅμως, μποροῦν, εἶναι προτιμότερο νά μήν παραμελοῦν τό καλύτερο»1.

«Ὁ ὑπερήφανος ἀγωνιστής» (Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου)
*Από τη συλλογή ποιημάτων του Οσίου Ιωάννου του Χοζεβίτου (1913-1960)

~ Σέ μιά σκήτη ζούσε κάποτε ενας άγωνιστής μοναχός, πού θεωρούσε τόν έαυτό του άρκετά μεγάλο και τρανό.
«Οντας στό σώμα δυνατώτερος άπό τούς άλλους άδελφούς τής σκήτης, εκτελούσε τό διακόνημα καί τόν κανόνα διπλόν.
Εβδομήντα πέντε κομποσχοίνια τακτικά αύτός έγύριζε, ένώ οί άλλοι —πιό άδύνατοι—δέν μπορούσαν νά τόν άκολουθήσουν.
«Εκλαιγαν λόγω τής άδυναμίας των εν άντιθέσει πρός τόν μνημονευθέντα ένώ αύτός γελούσε έξ αιτίας των, νομίζοντας ότι τούς ξεπέρασε.
Ό Πολυέλεος Θεός δέν άφησε τόν δούλο Του νά χάση τούς κόπους του λόγω τών κακών λογισμών του.
Του φανέρωσε ξαφνικά ένα φωτεινό άγγελο μ’ ένα κόσκινο στό χέρι άπό κομποσχοίνια πού είχε κάνει.
Υπερηφανεύεσαι; Τού είπε; όψηλόφρονώντας μέ τόν νοΰ σου γιά τά κομποσχοίνια πού έκανες καί χαίρεσαι όταν τ’ άριθμείς;

ΟΣΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (ΛΟΥΚΑΣ). (12/02/1888- 21/03/1974) Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΓΚΛΙΝΣΚ. " «Δῶσε του!» ἀκούγεται ἡ φωνή τοῦ δεσπότη. Ταραγμένος ὁ πατήρ Ἀνδρόνικος προειδοποιεῖ: «Ἔμεινε ἕνα τελευταῖο, μικρό κομμάτι. Αὔριο γιά σᾶς δέν θά ὑπάρχει τίποτε». Ὁ ἐπίσκοπος ἐπαναλαμβάνει: «Δῶσε του!».

Για κάποιο διάστημα ο επίσκοπος Παυλίνος ζούσε στη Μόσχα στο μοναστήρι Νοβοσπάσκυ. Ο πατήρ Ανδρόνικος, πού ήταν διακονητής του, διηγήθηκε ότι κάλεσαν κάποτε τον δεσπότη να λειτουργήσει σε κάποιον ναό. Στον ναό αυτό πάνω από το σύνθρονο κρεμόταν μια μεγάλη κανδήλα. Κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως του Αποστόλου οι υποδιάκονοι, αφαιρώντας από τον επίσκοπο το ωμόφορο , άγγιξαν απρόσεκτα την κανδήλα και έχυσαν όλο το λάδι πάνω στον αρχιερέα. Ο επίσκοπος Παυλίνος όχι μόνο δεν ταράχτηκε, άλλα ούτε καν άλλαξε η όψη του. Δεν είπε ούτε λέξη επιπλήξεως. Ζήτησε μόνο μία πετσέτα, σκουπίστηκε και συνέχισε ήσυχα τη Θεία Λειτουργία.

Ἀποκριάτικο σχολικό πάρτυ;Τα συναισθήματα; Πίκρα, αγανάκτηση, απογοήτευση, για άλλη μια χρονιά για τον Σύλλογο που υποτίθεται εκπροσωπεί όλους τους γονείς και κηδεμόνες. Και πάλι τα λόγια του αγίου γέροντά μου ηχούν στα αυτιά μου: «ακατήχητος λαός…».
Για άλλη μια χρονιά, ήρθε αυτή η πρόσκληση στα χέρια μας, από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου μας:
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας προσκαλεί στον αποκριάτικο χορό, που θα γίνει την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 & ώρα 12:00 π.μ. στο κοσμικό κέντρο «……………..».
Οι προσκλήσεις θα πωλούνται από Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου στον χώρο του σχολείου από τα μέλη του Συλλόγου.
Η τιμή της πρόσκλησης ανά άτομο, έχει ορισθεί στα … ευρώ και περιλαμβάνει:
  • Πλήρες μενού (για μικρούς και μεγάλους)
  • Παιχνίδια με μάγο
  • Παιχνίδια με ψυχαγωγό (ανιματέρ)
  • Μουσική από dj
  • Πλούσια λαχειοφόρο αγορά
Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε κάνοντας το καλύτερο για τα παιδιά μας.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Τα συναισθήματα; Πίκρα, αγανάκτηση, απογοήτευση, για άλλη μια χρονιά για τον Σύλλογο που υποτίθεται εκπροσωπεί όλους τους γονείς και κηδεμόνες. Και πάλι τα λόγια του αγίου γέροντά μου ηχούν στα αυτιά μου: «ακατήχητος λαός…».

Φυλάξου ἀπό μικρά σφάλματα, γιά νά μήν πέσεις σέ μεγάλα.«ΜΕΛΕΤΗΜΑ 11ον»

 
Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες
τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
Ἁγιορείτου μοναχοῦ

100. Μή θέλεις νά κρατεῖς ἀνέμους στήν παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς ἔργα.

101. Μή πλανᾶσαι: Ὁ κόπος γιά τό Θεό καί ὁ ἱδρώτας τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, προηγοῦνται ἀπό τήν ἐλπίδα πρός τό Θεό. Ἐάν πιστεύεις, καλά κάνεις, ἀλλ᾿ ἡ πίστη θέλει ἔργα καί ἡ ἐλπίδα εἰς τόν Θεό φαίνεται ἀπό τήν κακοπάθεια στίς ἀρετές.

102. Μαζί σου εἶμαι στίς θλίψεις καί στενοχώριες γιά νά βοηθήσω τό δίκαιο καί νά δοξάσω αὐτόν, χαρίζοντάς του μακροζωία καί δείχνοντάς του τή σωτηρία τῆς ψυχῆς.

Οἱ μαρτυρίες τῶν συγγραφέων τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι ἀξιόπιστες;

Λένε πολλοί κατήγοροι τοῦ χριστιανισμοῦ: Δέν μποροῦμε νά ἀποδεχθοῦμε τίς μαρτυρίες τῶν συγγραφέων τῆς Καινῆς Διαθήκης γιά τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διότι ὅλοι  αὐτοί εἶναι πολύ λογικό νά ἔγραψαν πράγματα ψεύτικα, ἀνιστόρητα καί ὑποκειμενικά γιά τόν Διδάσκαλό τους.

Τί ἔχουμε νά ἀπαντήσουμε;
Ὅτι οἱ ἀπόστολοι δέν κήρυτταν θεωρίες καί φιλοσοφίες, ἀλλά κατέγραφαν γεγονότα πού ἄν ἦταν ψεύτικα, φανταστικά ἤ ἀνιστόρητα, θά μποροῦσαν ἀμέσως νά διαψευσθοῦν ἀπό τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ. Κι αὐτό τό ἤξεραν πάρα πολύ καλά οἱ
συγγραφεῖς τῆς Καινῆς Διαθήκης ὅταν συνέγραφαν τά ἱερά τους κείμενα. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς τόνιζαν πρός κάθε κατεύθυνση: Δέν σᾶς μιλᾶμε γιά παραμύθια, ἀλλά γιά τήν πιό μεγάλη πραγματικότητα. Γιά τό μεγαλύτερο πρόσωπο. Σᾶς κηρύττουμε Αὐτόν πού εἴδαμε μέ τά μάτια μας, Αὐτόν πού ἀγγίξαμε, Αὐτόν πού ψηλάφησαν τά χέρια μας, Αὐτόν μαζί μέ τόν ὁποῖο φάγαμε καί ἤπιαμε, πού ζήσαμε μαζί Του.

Κυριακή ΙΖ Ματθαίου (θεραπεία τῆς θυγατρός τῆς Χαναναίας): Ἀπόστολος-Εὐαγγέλιο-Ὁμιλία γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' Ϛ´ 16 - 18
16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' Ζ´ 1 - 1
1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ. 

Στὴν ψυχὴ τοῦ ἀγοριοῦ ἢ τοῦ κοριτσιοῦ ποὺ ἔχει λάβει εὐλογημένη ἀγωγὴ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, ποτὲ δὲν θὰ θριαμβεύσει τὸ κακό.

«Στὴν ψυχὴ τοῦ ἀγοριοῦ ἢ τοῦ κοριτσιοῦ ποὺ ἔχει λάβει εὐλογημένη ἀγωγὴ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, ποτὲ δὲν θὰ θριαμβεύσει τὸ κακό.
Μπορεῖ πρὸς στιγμήν, ὁ ἄνθρωπος ν᾿ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ σωστὸ δρόμο.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ "ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ"

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ