ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΒΙΤΤΗ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
 
Αποκ. ιθ' 11-21

Καταδίκη του θηρίου και του ψευδοπροφήτη και αφανισμός του στρατεύματός τους από τον Μεσσία - Χριστό («η μάχη του Μεσσίου») ιθ' 11-21
  Ο Μεσσίας - Χριστός εμφανίζεται με το στράτευμά του για την αποφασιστική μάχη ιθ' 11-16
Ένας άγγελος αναγγέλλει την εξολόθρευση του αντιθέου στρατεύματος ιθ' 17-18
Το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης συλλαμβάνονται ζωντανοί και ρίχνονται στη λίμνη του πυρός, ενώ ο στρατός τους εξολοθρεύεται ολοσχερώς ιθ' 19-21
Στην προηγούμενη ομιλία μας αναρωτηθήκαμε τί να μας υπολείπεται ακόμη από την Αποκάλυψη φτάνοντας στο 19ο κεφάλαιό της. Υπολείπονται ακόμη ωρισμένα πολύ σημαντικά γεγονότα καθώς πλησιάζουμε στο τέλος. Θα τα αναφέρουμε κεφαλαιωδώς καταρχήν για να πάρετε μια ιδέα και έπειτα θα τα ιδούμε ένα ένα. Ας βιασθούμε λοιπόν «ιδείν το τέλος» που όσο να 'ναι πλησιάζει. Το τέλος της Αποκαλύψεως εννοώ, για να μη γίνη καμμιά παρανόηση. Με λίγη υπομονή θα ιδούμε και τις επόμενες εξελίξεις. Και πρέπει να πω προκαταβολικά πως είναι από τα ωραιότερα κομμάτια του ιερού αυτού βιβλίου αυτά που υπολείπονται.