Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

Κενοδοξία καί ἀνθρωπαρέσκεια, Εὐεργετινός Γ΄ - Ὑπόθεσις Κστ΄, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

218. Κενοδοξία καί ἀνθρωπαρέσκεια, Εὐεργετινός Γ΄ τόμος- Ὑπόθεσις Κστ΄, 8-1-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Πῶς θά ἔχουμε μία εὐλογημένη νέα χρονιά, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ~Πῶς θά ἔχουμε μία εὐλογημένη νέα χρονιά, 1-1-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com,

Ἡ κοινή ἀνάστασις ὅλων τῶν ἀνθρώπων, Ἑρμ. Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

76. Ἡ κοινή ἀνάστασις ὅλων τῶν ἀνθρώπων, (Α΄ Κορ. 15, 20-24), Ἑρμ. Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 9-1-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 9-1-2022

https://youtu.be/nNN70s8fiDk
Συν Θεω ζωντανή μετάδοση τώρα: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 9-1-2022

Διδαχές γιά τήν ἀγάπη στόν Θεό καί τόν πλησίον (Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ)


Ο Θεός είναι φωτιά που ανάβει και θερμαίνει την καρδιά, τον εσωτερικό άνθρωπο. Αν, λοιπόν, νιώσουμε στην καρδιά μας ψυχρότητα, που προέρχεται από τον διάβολο –γιατί ο διάβολος είναι ψυχρός–, ας επικαλεστούμε τον Κύριο. Και ο Κύριος θα έρθει και θα θερμάνει τις καρδιές μας με την αγάπη προς Αυτόν και προς τον πλησίον. Η θέρμη αυτή θα διώξει την ψυχρότητα του μισόκαλου.
Οι πατέρες έλεγαν: «Αναζήτησε τον Κύριο, αλλά μη ζητάς περίεργα να μάθεις πού κατοικεί». Όπου κατοικεί ο Θεός, εκεί δεν υπάρχει κακό. Όλα όσα προέρχονται από τον Θεό είναι ειρηνικά και ωφέλιμα και οδηγούν τον άνθρωπο σε αυτομεμψία και ταπείνωση.
Ο Θεός μας δείχνει τη φιλανθρωπία Του όχι μόνο όταν κάνουμε το καλό, αλλά και όταν Τον προσβάλλουμε και Τον παροργίζουμε με τις αμαρτίες μας. Πόσο μακρόθυμα ανέχεται τα σφάλματά μας! Και, όταν τιμωρεί, με πόση αγάπη τιμωρεί!

*

Όποιος έχει αποκτήσει την τέλεια αγάπη προς τον Θεό, ζει σ’ αυτήν εδώ τη ζωή σαν να μη ζει. Αισθάνεται ξένος προς τα ορατά και περιμένει ανυπόμονα να δει τα αόρατα. Έχει αλλοιωθεί ολόκληρος από την αγάπη του Θεού και έχει αποκοπεί από κάθε άλλη αγάπη.

*

Το παράδειγμα του μακάριου Πέτρου του Τελώνη (20 Ιανουαρίου) μας παρακινεί να είμαστε σπλαχνικοί προς τους φτωχούς. Αυτός, για ένα ψωμί που πέταξε σε κάποιον φτωχό, έλαβε την άφεση των αμαρτιών του, όπως του φανερώθηκε σε όραμα. Και η πιο μικρή ελεημοσύνη συντελεί στη σωτηρία.

Την ελεημοσύνη, όμως, πρέπει να την κάνουμε με προθυμία και ευχαρίστηση, όπως διδάσκει ο αββάς Ισαάκ ο Σύρος: «Πριν δώσεις κάτι στον φτωχό, κοίταξέ τον με πρόσχαρο πρόσωπο και παρηγόρησε τη θλίψη του με καλά λόγια».

Ἔλαμ­ψε τό πρό­σω­πό της


Ασκητές μέσα στον κόσμο:
Έλαμ­ψε το πρό­σω­πό της

Πα­ρα­μο­νή Θεο­φα­νεί­ων τοῦ 2000. Πρω­τά­για­ση (ἁγια­σμός τῆς πα­ρα­μο­νῆς τῶν Θεο­φα­νεί­ων). Στό Πή­λι­ου­ρι, ἕνα χω­ριό τῆς Χει­μάρ­ρας τῆς Βο­ρεί­ου Ἠπεί­ρου, ὁ ἱε­ρέ­ας κα­τε­βαί­νει ἀ­πό τό αὐ­το­κί­νη­το πού τούς με­τέ­φε­ρε ὡς ἐκεῖ καί ἑτοι­μά­ζε­ται ν᾽ ἁγιάση τά σπί­τια.


Μί­α ὥ­ρα καί ἕ­να τέ­ταρ­το ἔ­κα­ναν μέ τό αὐ­το­κί­νη­το γι­ά νά φτά­σουν. Τό χω­ριό εἶ­ναι κρυμ­μέ­νο πά­νω στά ὄ­μορ­φα ἱ­στο­ρι­κά Χει­μαρ­ρι­ώ­τι­κα βου­νά. Ὁ δρό­μος τρα­χύς, ἐ­πι­κίν­δυ­νος. Τό αὐ­το­κί­νη­το ἀγ­κο­μα­χοῦ­σε νά ξε­κολ­λή­ση ἀ­πό τίς λά­σπες πού δη­μι­ούρ­γη­σε ἡ βρο­χή τίς προ­η­γού­με­νες ἡ­μέ­ρες. Εἶ­ναι νέ­ος Ἱ­ε­ρεύς, μό­λις πρίν ἀ­πό δυ­ό μῆ­νες χει­ρο­το­νη­μέ­νος Πρε­σβύ­τε­ρος. Εἶ­χε ἔρ­θει ἀ­πό τήν Ἑλ­λά­δα μα­ζί μέ τρεῖς φοι­τη­τές γι­ά νά βο­η­θοῦν στό ἀ­να­λό­γιο καί γιά τήν με­τα­φο­ρά τῶν ἀ­ναγ­καί­ων γιά τίς ἱ­ε­ρο­πρα­ξί­ες στά χω­ριά τῆς πε­ρι­ο­χῆς καί ὅ­που ἀλ­λοῦ θά χρει­α­ζό­ταν.

Ἡ πρώ­τη τους ἐ­πί­σκε­ψη ἦ­ταν ὁ ἱερός Να­ός στήν εἴ­σο­δο τοῦ χω­ριοῦ. Τό ἄ­θε­ο κα­θε­στώς τόν ἔ­κα­με «σπί­τι τοῦ λα­οῦ», ἔ­πει­τα ἀ­πο­θή­κη. Θλι­βε­ρό τό θέ­α­μα! Χορ­τα­ρι­α­σμέ­να τά σκα­λο­πά­τια, ἀμ­πα­ρω­μέ­νη ἡ πόρ­τα. Κα­νέ­να ση­μά­δι ζω­ῆς. Ἀ­φη­μέ­νη, λές, στήν φθο­ρά τοῦ χρό­νου γι­ά νά κα­τα­στρέ­ψη ὅ­,τι ἄ­φη­σαν πί­σω τους οἱ ἄ­θε­οι.

Τά παι­διά ἔ­τρε­ξαν νά χτυ­πή­σουν τίς πόρ­τες τοῦ χω­ριοῦ, γιά νά ἀ­ναγ­γεί­λουν τήν ἄ­φι­ξη τοῦ ἱε­ρέ­α. Σέ λί­γο ἔ­γι­νε συ­να­γερ­μός. Ἡ μί­α νοι­κο­κυ­ρά μέ τήν ἄλ­λη μά­θαι­ναν τά σπου­δαῖ­α νέ­α. «Πρώ­τη φο­ρά με­τά ἀ­πό τό­σα χρό­νια ἦρ­θε πα­πᾶς νά μᾶς ἁ­γιά­ση», ἔ­λε­γαν μέ δά­κρυ­α στά μά­τια. Ἄλ­λες ἔρ­ρι­ξαν στρω­σί­δια στίς εἰ­σό­δους. Ἄλ­λες ἔ­κο­ψαν τά κα­λύ­τε­ρα ἄν­θη ἀ­πό τόν κῆ­πο τους γι­ά τήν ὑ­πο­δο­χή. Ὅ­λοι πε­ρί­με­ναν στήν ἐ­ξώ­πορ­τα. Τά σκυ­λιά στίς ὁ­λο­κά­θα­ρες αὐ­λές συμ­με­τεῖ­χαν στήν χα­ρά. Τό γαύ­γι­σμά τους χα­ρού­με­νο, δι­α­φο­ρε­τι­κό.

Μακαριστός Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς: «Ἡ χαρά καί ἡ εὐτυχία μας δέν ἐξαρτᾶται, δέν πηγάζει ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά, ἀπό τίς ἀνέσεις, ἀπό τίς ἡδονές καί τίς ψευτοχαρές τοῦ κόσμου»

Μέ ἀφορμή τήν κοίμηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ.κ. Κοσμᾶ, ὁ ὁποῖος ἔφυγε σήμερα τά ξημερώματα γιά τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἄς θυμηθοῦμε κάποια ἀπό τά λόγια καί τίς διδαχές του. Ὑπῆρξε φλογερός, ἀγωνιστής Ἱεράρχης, κηρύττοντας πάντοτε τήν Ἀλήθεια τῶν Ἱερῶν καί Ὁσίων τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί τῆς πατρίδος μας. Ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχή του καί νά τήν κατατάξει ἐν χώρᾳ ζώντων.
Αἰωνία του ἡ μνήμη !

Ἡ πρωτοχρονιάτικη ποιμαντορική ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ.κ. Κοσμᾶ, γιά τήν ἔναρξη τοῦ ἔτους 2013. Ὁ λόγος του διαχρονικός καί ἐπίκαιρος, μπορεῖ νά σταθεῖ ἀναμφισβήτητα στή σημερινή πραγματικότητα.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἀντηχοῦν συνέχεια στά αὐτιά μας οἱ εὐχές πού ἀκοῦμε αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες τῶν ἑορτῶν τῆς Θεοφανείας τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας, Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ νέου ἔτους. «Χρόνια πολλά», «Καλή χρονιά», «εὐλογημένη χρονιά», «χαρούμενο κι εὐτυχισμένο τό νέο ἔτος».
Δεχόμαστε τίς εὐχές, εὐχαριστοῦμε καί τίς ἐπαναλαμβάνουμε εὐχόμενοι κι ἐμεῖς.
Ἐφέτος, δέν γνωρίζω ἄν πιστεύουμε σ’ αὐτές τίς... εὐχές. Ζοῦμε σέ σκοτεινές καί ταραγμένες ἡμέρες, βλέπουμε γύρω μας ἁπλωμένες τήν ἀβεβαιότητα, τήν ἀνησυχία, τήν φοβία, τήν ταραχή τῶν συνανθρώπων μας καί ἐκφράζουμε ἀμφιβολία γιά τήν ἐπαλήθευση τῶν εὐχῶν.

9 Ἰανουαρίου. ♰ Κυριακὴ μετά τά Φῶτα. Πολυεύκτου μάρτυρος (†295)· Εὐστρατίου ὁσίου (θ ́ αἰ.). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Κυρ. μετά τά Φῶτα. (Ἐφεσ. δ΄ 7-13).

Εφ. 4,7              Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

Εφ. 4,7                      Εις τον καθένα δε από ημάς εδόθη η χάρις, τα χαρίσματα και αι δωρεαί, σύμφωνα με το μέτρον, με το οποίον δικαίως και σαφώς μοιράζει ο Χριστός τας δωρεάς του. (Ας μη υπάρχουν, λοιπόν, ζηλοφθονίαι μεταξύ σας, διότι τα χαρίσματα είναι δώρα του Θεού, δια την εξυπηρέτησιν όλων).

Ἅγιος Πρόκλος Πατριάρχης Κων/λεως. ΤΆ ΘΕΟΦΆΝΕΙΑ.


Τα Θεοφάνεια

Φάνηκε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο καὶ τὸν ἄχαρο κόσμο στόλισε μ ἀπέραντη εὐφροσύνη. Σήκωσε πάνω Του τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, καὶ καταπάτησε γιὰ πάντα τὸν ἐχθρό τοῦ κόσμου. Ἅγιασε τὶς πηγὲς τῶν ὑδάτων καὶ φώτισε τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Θαύματα μίχθηκαν μὲ μεγαλύτερα θαύματα. Σήμερα, ἀπὸ τὴ χαρὰ πού ἔφερε ὁ Σωτήρας μας Χριστός, χωρίστηκαν ἡ γῆ καὶ ἡ θάλασσα καὶ ἀπ ἄκρη ὡς ἄκρη γέμισε ὁ κόσμος εὐφροσύνη.

Ἡ σημερινὴ γιορτὴ ἀποκαλύπτει μεγαλύτερα θαύματα ἀπὸ ἐκείνη τῆς Χριστουγεννιάτικης νυχτός. Γιατί ἐκείνη τὴν νύχτα πού μᾶς πέρασε χαιρότανε μονάχα ἡ γῆ, καθὼς βάσταζε πάνω της στὴν ἀγκαλιὰ τῆς φάτνης τὸν Παντοκράτορα Θεό. Σήμερα ὅμως, πού γιορτάζουμε τὰ Θεοφάνεια, εὐφραίνεται μαζί της καὶ ἡ θάλασσα. Καὶ εὐφραίνεται γιατί διὰ μέσου τοῦ Ἰορδάνη λαβαίνει μέρος καὶ αὐτὴ στὴν εὐλογία τοῦ ἁγιασμοῦ.

Στήν γιορτὴ τῆς θείας Γέννησης ὁ Θεὸς φάνηκε βρέφος μικρό, νεογέννητο, δείχνοντας ἔτσι τὴ δική μας νηπιότητα. Σήμερα ὅμως τὸν βλέπουμε τέλειο ἄνθρωπο, τέλειο Υἱό, ἀπὸ τέλειο Πατέρα γεννημένον. Ἐκεῖ φανέρωσε τὸ θεῖο βρέφος τὸ ἀστέρι πού ἀνέτειλε ἀπὸ τὴν ἀνατολή, καὶ ἐδῶ ὁμολογεῖ γι Αὐτὸν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁ Θεὸς Πατέρας, ἀπὸ τὸν Ὁποῖον γεννήθηκε πρὸ τῶν αἰώνων. Ἐκεῖ τού πρόσφεραν -ὡσὰν σὲ βασιλιὰ- δῶρα οἱ Μάγοι, πού πεζοπόρησαν ἀπὸ τὴν ἀνατολή. Ἐδῶ ἄγγελοι ἀπὸ τὸν οὐρανὸ φερμένοι τοῦ πρόσφεραν τὴ διακονία πού πρέπει μόνο σὲ Θεό. Ἐκεῖ τυλίχτηκε μέσα στὰ σπάργανα καὶ ἐδῶ λύνει μὲ τὸ βάπτισμα τὶς σειρὲς τῶν παραπτωμάτων καὶ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας μας. Ἐκεῖ ὁ βασιλιὰς τῶν οὐρανῶν ντύθηκε σὰν βασιλικὴ ἁλουργίδα τὸν κόσμο, ἐδῶ ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς ντύνεται ὁλόγυρά τά ποταμίσια κύματα. Ἐλᾶτε λοιπὸν νὰ ἰδεῖτε παράδοξα θαύματα.

Ο Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης λούζεται στοῦ Ἰορδάνη τὰ νερά. Ἡ φωτιὰ βουτάει καὶ σμίγει μὲ τὰ νερά. Καὶ ὁ Θεὸς ἀπ’ ἄνθρωπο ἁγιάζεται. Σήμερα ὁλόκληρη ἡ κτίση βροντοφωνάζει καὶ ἀνυμνεῖ:

76. Ἡ κοινή ἀνάστασις ὅλων τῶν ἀνθρώπων, (Α΄ Κορ. 15, 20-24), Ἑρμ. Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 9-1-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

https://youtu.be/B9KxnE9uLdQ
Συν Θεω ζωντανή μετάδοση τώρα

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων γιά τον Μακαριστό Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κυρό Κοσμᾶ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κυρό Κοσμᾶ

Τά μέλη τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων καί ἰδιαίτερα οἱ Θεολόγοι τοῦ Παραρτήματος Θεολόγων πού ἑδρεύει στό Ἀγρίνιο, ἀποχαιρετοῦμε τόν ἀγαπητό μας, σεμνό, ταπεινό, ἀσκητικό, φιλομόναχο, φιλάγιο καί φιλόθεο Μακαριστό Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κυρό Κοσμᾶ, τόν Ἱεράρχη πού ὑπῆρξε πραγματικά ἕνα πολύτιμο μέλος τῆς Ἑνώσεώς μας καί ἕνα ἀληθινό κόσμημα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς... Ἑλλάδος.

Μέ ἐκκλησιαστική χαρμολύπη πληροφορηθήκαμε τήν εἴδηση τῆς ἀναπαύσεώς του στίς ἀγκάλες τοῦ Θεοῦ, πού συνέβη ἐντός τοῦ ἑορταστικοῦ κύκλου τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου.

Μέ χαρά, διότι πιστεύουμε καί ἐλπίζουμε ὅτι ὁ Πανάγαθος καί Δίκαιος Θεός, ὁ Ὁποῖος ἀποδίδει ἑκάστῳ κατά τά ἔργα αὐτοῦ, ὑποδέχτηκε στούς κόλπους Του ἕναν ἀκόμη πιστό καί συνεπῆ κληρικό καί ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου Του.

Μέ λύπη, διότι ἡ ξαφνική καί ἀπρόσμενη πρός τόν Κύριον ἐκδημία του μᾶς προξενεῖ, ἔντονα, τήν αἴσθηση τῆς πνευματικῆς ὀρφάνιας.

Ὁ Μακαριστός Ἱεράρχης ὑπῆρξε καί θά παραμείνει, γιά ὅλους τούς πιστούς, ἰδιαίτερα ὅμως γιά τούς κληρικούς καί τούς ὀρθόδοξους Θεολόγους τῆς χώρας, ἕνα πρότυπο Φιλόθεου καί Φιλάνθρωπου Πνευματικοῦ Πατέρα, Ποιμένα καί Διδασκάλου, ἀφιερωμένου, ὁλοκληρωτικά, μέ βαθιά πίστη καί θυσιαστική ἀγάπη, στό λυτρωτικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Κυριακή μετά τά Φῶτα: Οἱ αἰχμάλωτοι καί τά δῶρα τοῦ Θεοῦ (Ἀποστολική περικοπή)

(Εφεσ. δ’ 7-13)

Γιά ποιό λόγο γιορτάζουμε τίς γιορτές τῆς Ἐκκλησίας; Γιά ποιό λόγο συμμετέχουμε στήν πνευματική ζωή τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ; Ἡ ἀπάντηση δέν εἶναι αὐτονόητη. Κι αὐτό γιατί συνήθως λείπει ἀπό τά μάτια, τόσο τοῦ σώματος ὅσο καί τῆς ψυχῆς, ἡ προοπτική τῆς πίστης στόν Χριστό, ὡς Ἐκεῖνον πού κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό καί στή συνέχεια ἀνέβηκε ψηλά καί πῆρε μαζί Του αἰχμαλώτους, ἔδωσε δῶρα στούς ἀνθρώπους, κατά τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Ἀναβάς εἰς ὕψος ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καί ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις» (Ἐφεσ. 4, 8). Συνήθως πιστεύουμε σέ ἕναν Θεό ὁ ὁποῖος εἶναι ἀνώτερη δύναμη, δημιουργός τοῦ κόσμου, μᾶς ἀκούει μαγικά καί δίνει λύσεις στά προβλήματά μας, κάποτε μᾶς τιμωρεῖ γιά τά σφάλματά μας καί πού μαζί του θά μπορέσουμε νά ἐπικοινωνήσουμε μετά τήν ἔξοδό μας ἀπό αὐτόν τόν κόσμο.

Τό μυστήριο τῆς ἀγάπης

Ὅμως γιά τήν Ἐκκλησία μας ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ τόσο ὥστε νά γίνει ἕνας ἀπό ἐμᾶς. Στίς γιορτές τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί κάθε Κυριακή, θυμόμαστε τήν κάθοδο τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ. Ἡ λογική μας δέν ἀντέχει νά προσεγγίσει τό μυστήριο, ἄν θελήσουμε νά σκεφτοῦμε τίς διαστάσεις του. Μένουμε ἔκπληκτοι μπροστά στό μέγεθος τῆς ἀγάπης, τῆς ταπείνωσης καί τῆς συγκατάβασης τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τήν ἄλλη, προσεγγίζουμε τό μυστήριο ἄν θυμηθοῦμε τά λόγια τοῦ Παύλου. Δέν εἶναι μόνο ὅτι κατέβηκε στή γῆ καί ἔγινε ἄνθρωπος. Ἀνέβηκε στή συνέχεια στόν οὐρανό καί μαζί του πῆρε αἰχμαλώτους. Πρῶτα τόν θάνατο καί τήν ἀπελπισία. Στή συνέχεια, ὅλους τούς ἀνθρώπους πού δέχονται νά αἰχμαλωτισθοῦν ἀπό τήν ἀγάπη του. Ὅλους ἐκείνους πού δέν θεωροῦν ὅτι ἡ ζωή τους σταματᾶ στόν παρόντα κόσμο καί χρόνο. Καί τήν ἴδια στιγμή μᾶς δίνει ὡς δῶρα «τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεώς του ὡς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. 4, 13), μέσα στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ,
στήν Ἐκκλησία. Γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σπουδαιότερο καί ὡραιότερο δῶρο πού μᾶς ἄφησε ὁ Χριστός.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 9-1-2022

https://youtu.be/ewXTIU8nJG4
Συν Θεω ζωντανή μετάδοση τώρα: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 9-1-2022

Νά ἔχουμε πάντα Θεοφάνεια – Φῶτα∙ νά γινόμαστε ἄξιοι νά ζήσουμε καί μέσα στό οὐράνιο φῶς αἰώνια....

...με την ταπείνωση και την υπακοή μας στην Τριαδική Θεότητα, να έχουμε πάντα Θεοφάνεια – Φώτα∙ να γινόμαστε άξιοι να ζήσουμε και μέσα στο ουράνιο φως αιώνια....


Εγκύκλιος Θεοφανίων μακαριστού Μητροπολίτου Αιτωλίας Κοσμά (2020)


https://proskynitis.blogspot.com/2022/01/blog-post_51.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible