Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

Πρέπει νά φροντίζουμε γιά τήν θεραπεία τῶν παθῶν μας, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Πρέπει νά φροντίζουμε για την θεραπεία των παθών μας, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Φιλοκαλία τόμος Α΄, 15-7-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com Κάνετε ἐγγραφή στό κανάλι μας "Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos" τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://www.youtube.com/channel/UCEtO.

Ἡ εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεό ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

  Ἡ εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεό καί ἡ χρηστή πολιτεία εἶναι καρπός τοῦ ἀνθρώπου πού ἀρέσει στόν Θεό, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Φιλοκαλία τόμος Α΄, 14-7-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Οἱ δέ ἀρχιερεῖς θά ὑποχωροῦν μπροστά στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς. Καί θά λύνουν τίς διάφορες ὑποθέσεις, βγάζοντες ἀπό πολλές μεριές δῶρα καί ἀπολαβές λογιῶν λογιῶν γιά λογαριασμό των.


Η προφητεία του Αββά Παμβώ προς μαθητή του


ΠΗΓΗ:ΕΔΩ

- Ώστε λοιπόν, Γέροντα, πρόκειται να αλλάξουν οι παραδόσεις και τα έθιμα των Χριστιανών; Μήπως δεν θα υπάρχουν πλέον ιερείς εις την Εκκλησίαν αφού θα βαδίσει προς αυτό το κατάντημα;

Τότε ο αββάς εσυνέχισεν:

- Εις τους καιρούς εκείνους πλέον, θα κρυώσει η αγάπη του Θεού από τις περισσότερες ψυχές και θα πέσει θλίψις μεγάλη εις τον κόσμον. Το ένα έθνος θα ρίχνεται εναντίον του άλλου. Οι λαοί θα μετακινούνται από τους τόπους των. Οι άρχοντες θα ανακατωθούν, οι ιερωμένοι θα το ρίξουν εις την αναρχίαν, οι δε μοναχοί θα ξεκλίνουν εις την αμέλειαν.

Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες θα θεωρούν ανάξιον πράγμα να φροντίζουν για την σωτηρίαν τόσον της ιδικής των ψυχής, όσον και του ποιμνίου των και θα περιφρονούν παντελώς ένα τοιούτον ζήτημα. Όλοι θα δείχνουν προθυμίαν και δραστηριότητα προ πάντων δια τα τραπέζια και διά τας ορέξεις των. Θα είναι οκνηροί εις τας προσευχάς και πρόχειροι εις τας κατακρίσεις.

Τους βίους και τας διδαχάς και τα παραδείγματα των αγίων Πατέρων δεν θα ενδιαφέρονται μήτε να τα μιμηθούν, μήτε καν να τα ακούσουν, αλλά μάλλον θα κατηγορούν και θα λέγουν ότι, εάν εζούσαμε και μεις εις εκείνα τα χρόνια, έτσι θα συμπεριφερόμεθα.

15 Ἰουλίου. Πέμπτη. Κηρύκου μάρτυρος καὶ ’Ιουλίττης τῆς μητρὸς αὐτοῦ (+305). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ μάρτυρος. Ἰουλίου 15. (Α΄ Κορ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 5).

Α Κορ. 13,11      ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

Α Κορ. 13,11              Οταν ήμουν νήπιον, σαν νήπιον ωμιλούσα· είχα φρονήματα και σκέψεις νηπίου και σαν νήπιον εσυλλογιζόμουν και έκρινα. Οταν όμως έγινα άνδρας, κατήργησα και αφήκα πλέον τας νηπιώδεις γνώσεις και τον νηπιώδη τρόπον του σκέπτεσθαι. (Εις την παρούσαν ζωήν έχομεν την ατελή και ανανάπτυκτον διάνοιαν και γνώσιν του νηπίου).


Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΤΗΣ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Προς Τίτον, κεφάλαιο Γ΄, εδάφια 8-15

8 Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· 9 μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.

12 ῞Οταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. 13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. 14 μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.15 ᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ' ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ῾Η χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

8 Το ότι δικαιωθήκαμε και αναγεννηθήκαμε και θα κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή είναι λόγος και αλήθεια αξιόπιστη. Και γι' αυτά τα θέματα θέλω να μιλάς με βεβαιότητα και με κύρος, για να φροντίζουν όσοι έχουν πιστέψει στον Θεό να πρωτοστατούν ακούραστα σε καλά έργα.

Ἐκκλησιαστικὴ Λογοκρισία! Ἀπόπειρα νὰ «φιμωθοῦν» ὅλοι!


Ἐκκλησιαστικὴ Λογοκρισία! Ἀπόπειρα νὰ «φιμωθοῦν» ὅλοι!

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, Θεολόγος

Ἔχει ἐκτροχιασθῆ πλήρως ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις! Ὄχι μόνον λαμβάνονται ἀποφάσεις ποὺ ἀποτελοῦν ἀνατροπὴν τῆς Ἱ. Παραδόσεως, ἀλλὰ ἐπιχειρεῖται καὶ ἡ «πάταξις» κάθε ἐναντιουμένης φωνῆς. Ἀρχικῶς οἱ 12 Ἱεράρχαι ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ΔΙΣ εἶχαν ἀπαγορεύσει εἰς τοὺς ὑπολοίπους 70 Μητροπολίτας νὰ ἔχουν δημοσίως γνώμην καὶ ἄποψιν περὶ τῆς σφραγίσεως τῶν ἱερῶν ναῶν (ἄλλοτε παῦσις τῆς Θ. Λειτουργίας, ἄλλοτε ἀπαγόρευσις μετοχῆς τῶν πιστῶν, ἄλλοτε κλείσιμον τῶν ναῶν κ.λπ.)! Προσφάτως ἤρχισαν αἱ διώξεις κατὰ τοῦ κλήρου, ὄχι μόνον ἁπλῶν ἱερέων ἀλλὰ Ἀρχιερέων! Τώρα ἔγινε γνωστὸν ὅτι οἱ 12 Ἱεράρχαι τῆς ΔΙΣ ἐπετίμησαν δι’ ἐγγράφου δύο Ἀρχιερεῖς ἑτέρας Ἐκκλησίας: τὸν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καθὼς καὶ τὸν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Μόρφου! Ἰδοὺ τί ἀναφέρει «philenews.com» τῆς 9ης Ἰουνίου 2021:

«Διά τῆς ἐπιστολῆς της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας ἐκφράζει παράπονα ὅτι ὁ Μόρφου Νεόφυτος μὲ τὶς ὁμιλίες καὶ τὰ κηρύγματά του ἐπηρεάζει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἑλλάδας ὄχι μόνο μὲ τὶς προφητεῖες του ἀλλὰ καὶ στὸ θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ. Ζήτησε δὲ νὰ γίνουν συστάσεις στὸν Μόρφου… ἐκ­φράστηκε ἐπίσης καὶ παράπονο σὲ ἀναφορὲς τοῦ Μακαριωτάτου κ. Χρυσοστόμου γιὰ τὰ μέτρα ποὺ θὰ ἐλαμβάνονταν στὶς ἐκκλησίες τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα καὶ συγκεκριμένα μὲ τὴν ἀναφορά του ὅτι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας γιὰ τέλεση τῆς ἀναστάσιμης ἀκολουθίας στὶς 9:00 μ.μ.».

Ὅσο συνεχίζουμε νά ἁμαρτάνουμε ἐκουσίως, δέν ὑπάρχει μέσα μας ταπεινοφροσύνη...

Ο εγωιστής στενοχωριέται πολύ με το καθετί. Ο ταπεινός είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος από όλους και από όλα. 
Δαιμόνιο είναι επίσης και η ταπεινολογία. Το λένε και αίσθημα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει, δεν λέει ταπεινολογίες, δηλαδή, «είμαι αμαρτωλός, ανάξιος...». Φοβάται ο ταπεινός μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην κενοδοξία. Η Χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. (Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης) 
Όσο συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε εκουσίως, δεν υπάρχει μέσα μας ταπεινοφροσύνη. Ο ταπεινόφρων, αποστρέφεται με βδελυγμία το δικό του θέλημα, θεωρώντας το ως πεπλανημένο. 
Όταν απουσιάζει το φως, όλα είναι σκοτεινά και όταν απουσιάζει η ταπείνωση, όλα τα κατορθώματά μας ειναι άχρηστα. 
Η ταπείνωση είναι το ένδυμα της Θεότητας. 
Ταπεινόφρων δεν είναι εκείνος που εξευτέλισε τον εαυτόν του, αλλά εκείνος που εξυβρίστηκε από κάποιον και παρόλο αυτό, δεν ελαττώθηκε η αγάπη του γι' αυτόν. Ταπείνωση έχουν, όσοι έχουν καθαρθεί από τα πάθη. 
 Η ταπεινοφροσύνη είναι ένας ουράνιος ανεμοστρόβιλος, που μπορεί να ανεβάσει την ψυχή από την άβυσσο της αμαρτίας, στα ύψη του ουρανού. Είναι μια Θεϊκή σκέπη, που σκεπάζει τα μάτια μας, για να μην βλέπουμε τα κατορθώματά μας. Σε όποιον έχει ταπεινοφροσύνη, δεν θα βρεις οργή, αντιλογία, μίσος.
Άλλο είναι να είναι ο άνθρωπος ταπεινόφρων, άλλο είναι να αγωνίζεται να γίνει ταπεινός και άλλο είναι να παινεύει τον ταπεινό. Το πρώτο είναι γνώρισμα των τελείων, το δεύτερο εκείνων, που βαδίζουνε τον καλό δρόμο και το τρίτο είναι γνώρισμα, που το έχουνε όλοι οι πιστοί. 

π. Στυλιανός Καρπαθίου: Ἐπιτίμια σέ ὅσους κληρικούς καί λαϊκούς ἀποδεχθοῦν τά προϊόντα δολοφονιῶν.ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή ο λόγος σας είναι λουσμένος με θάρρος, γι’ αυτό σας κάνω τώρα αυτήν την ερώτηση. Περιγράψατε προηγουμένως την σκανδαλώδη σύμπλευση της ηγεσίας της Εκκλησίας με τον προπαγανδιστικό ρόλο που θέλει να φέρει η κυβέρνηση ‘κάντε εμβόλιο αύριο το πρωί’. Πλανάται ένα γιατί όμως. Μου έχει έρθει σε 7 μηνύματα από τηλεθεατές. Γιατί η Εκκλησία, η ηγεσία της, συμπλέει με τέτοιον σκανδαλώδη τρόπο; Έχει κάνει λάθος ανάγνωση των πραγματικών αναγκών μας ή υπάρχει άλλο κίνητρο στο μυαλό του Αρχιεπισκόπου; Θέλω με θάρρος να μου απαντήσετε για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας.

π ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ: Θα σας πω με ειλικρίνεια αυτό που αισθάνομαι. Δεν είμαι καρδιογνώστης, δεν ξέρω τί συμβαίνει μέσα στη σκέψη τους και τί πιέσεις εν πάση περιπτώσει δέχονται. Ένα πράγμα ξέρω. Ότι όλα αυτά στήθηκαν από ανθρώπους που έχουν σπουδάσει στην Αμερική. Και απ’ την πλευρά της Εκκλησίας και απ’ την πλευρά της Πολιτείας και το έχουμε πει από αυτήν ακριβώς εδώ την συνέντευξη.

Πρίν ἀποκτήσουμε τό χάρισμα τοῦ πένθους καί τῶν δακρύων, δέν ὑπάρχει μέσα μας μετάνοια, οὔτε αληθινή μεταμέλεια, οὔτε φόβος Θεοῦ στήν καρδιά μας, οὔτε καταδικάσαμε τόν ἑαυτόν μας, οὔτε αἰσθάνθηκε ἡ ψυχή μας τή Μέλλουσα Κρίση καί τόν αἰώνιο βασανισμό.

Κανείς να μην μας εξαπατά με κούφια λόγια και ούτε οι ίδιοι να ξεγελούμε τον εαυτόν μας: πριν αποκτήσουμε το χάρισμα του πένθους και των δακρύων, δεν υπάρχει μέσα μας μετάνοια, ούτε αληθινή μεταμέλεια, ούτε φόβος Θεού στην καρδιά μας, ούτε καταδικάσαμε τον εαυτόν μας, ούτε αισθάνθηκε η ψυχή μας τη Μέλλουσα Κρίση και τον αιώνιο βασανισμό.

Χρειάζεται ἐπαγρύπνηση

Σκοπός είναι να προλαβαίνεις να μην φθάνεις στο θυμό. Και το γάλα, αν δεν προλάβεις να το κατεβάσεις από τη φωτιά, μόλις φουσκώσει, χύνεται. Χρειάζεται επαγρύπνηση. Να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να συγκρατείς τον θυμό σου, για να μην ριζώσει μέσα σου το πάθος, γιατί μετά και να θελήσεις να το κόψεις με το τσεκούρι, θα πετάει συνέχεια «λαίμαργα». Να θυμάσαι αυτό που είπε ο Δαβίδ: «Ητοιμάσθην και ουκ εταράχθην». 
(Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης)

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible