Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

LOS PAZOS Y LA DEPRESIÓN QUÉ SON Y CÓMO SE “PSICOTERAPIAN”, SANANΤA ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ 


LOS PAZOS Y LA DEPRESIÓN QUÉ SON 

Y CÓMO SE “PSICOTERAPIAN”, SANAN 

Por hieromonje Sabas el Aghiorita http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 

Prólogo e introducción 

A´ PARTE: LOS PAZOS 

A1) Qué son los pazos 

A2) Cómo se crean los pazos 

A3) Cómo se sanan, “psicoterapian” los pazos 

B´ PARTE: LA DEPRESIÓN 

B1) Qué es la depresión 

B2) Cómo se crea la depresión 

B3) Cómo se sana la depresión según los Santos Padres 

Añadido: ΑΓΧΟΣ (anjos ansiedad, angustia y estrés) y cómo se afronta 

C´ PARTE: ORACIONES PARA LA DEPRESIÓN 

C1) Salmos que utilizaba san Arsenio de Capadocia 

C2) Oración amplia 

C3) Oración sencilla y otra reducida 


Diccionario ortodoxo de los términos teológicos originales al final del texto en orden alfabético griego, escogido del ALFA OMEGA GRAN LÉXICO ORTODOXO HELÉNICO-ESPAÑOL, autor: xX jJ http://www.logosortodoxo.com/ 

.Desavarsirea crestina, Razboiul nevazut, Arhim Savva Aghioritul, Χριστιανική τελειότης


1.Desavarsirea crestina, Razboiul nevazut, Sf. Nicodim Aghioritul. Arhim. Savva Aghioritul1.Χριστιανική τελειότης, Ἀόρατος Πόλεμος, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορ., (Μετάφραση στά Ρουμανικά), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 1-5-2018, ζωντανή ροή, (1. Desavarsirea crestina, Razboiul nevazut, Sfantul Nicodim Aghioritul, Arhim. Savva Aghioritul 1-5-2018)

Οἱ εὐσκανδάλιστοι,το χάραγμα, ἠ διαστροφή τοῦ λαού, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 0:00 οἱ εὐσκανδάλιστοι,

3:15 το χάραγμα, 7:20 ἠ διαστροφή τοῦ λαού, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

«Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις», Ἐπ. Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)«Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις», Ἐπ. Νικηφόρου Θεοτόκη, 20-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)

Δέν σᾶς δίνω ἐντολές διότι δέν τίς τηρεῖτε, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)

 Δέν σᾶς δίνω ἐντολές διότι δέν τίς τηρεῖτε, 20-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)

«Νά ζητήσει δημόσια συγγνώμη ὁ ὑπουργός γιά τήν βλασφημία» Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου (Ἀπόσπασμα)


«Νά ζητήσει δημόσια συγγνώμη ὁ ὑπουργός γιά τήν βλασφημία» 19-12-2020, Σάββα Ἁγιορείτου (Απόσπασμα)

Περί τοῦ ἐλέγχεσθαι (δηλαδή, περί τοῦ πώς πρέπει νά δεχόμαστε τόν κάθε ἔλεγχο, σύμφωνα μέ τίς Ἅγιες Γραφές) (Σάββας Ηλιάδης, δάσκαλος)

Ο άγιος Νεκτάριος έγραψε το βιβλίο «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ», στο οποίο αναπτύσσει όλον τον πλούτο των ηθικών και θρησκευτικών γνωμών των Πατέρων της Εκκλησίας. Κατά την συγγραφή του δημιουργήθηκε η επιθυμία να γράψει ένα παρόμοιο ακόμη βιβλίο ηθικοθρησκευτικό, στο οποίο να αποθησαυρίσει όλα τα σχετικά ρητά της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Έτυχε να πέσει όμως στα χέρια του ένα σύγγραμμα του αρχαιοτάτου οσίου ανδρός Αντιόχου, του 7ου αιώνα, με 130 Λόγους προς Ευστάθιον ηγούμενον, με ανάλογο περιεχόμενο. Ο Άγιος Νεκτάριος τους επιμελήθηκε και τους εξέδωσε τελικά με τίτλο: «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ», προς ηθική ωφέλεια των χριστιανών:

68ος Λόγος, Αντιόχου του εκ Γαλατίας, Μοναχού της Λαύρας του Αγίου Σάββα:

«Εάν ο άνθρωπος είναι ταπεινόφρων και θεωρεί τον εαυτό του τιποτένιο, τότε δέχεται με πολλή χαρά στην καρδιά του και αγαθή διάθεση και ευσέβεια όλους τους ελέγχους και τις τιμωρίες, που του καταλογίζονται. Είναι μακάριος ο μοναχός (σημ: και ο κάθε χριστιανός), ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του τελευταίο σκουπίδι όλων των ανθρώπων. Διότι, λογαριάζοντας τον εαυτό του ως τον ελάχιστο πάντων, χαίρεται περισσότερο για την απαξίωση και την καταφρόνηση παρά από την απολαβή τιμών και καλής φήμης. Έτσι αγιάζεται από τον Θεό, όπως μαρτυρεί ο Ησαΐας` «Ως άγιο να τιμάτε και να δοξάζετε αυτόν, ο οποίος καταφρονεί και παραδίδει στο θάνατο την ζωή του». (Ησ. 49,7) και «όποιος όμως μισεί και αποστρέφεται τους ελέγχους, είναι ανόητος και ασύνετος» (Παρ.12,1). Αλλά βρίσκεται και υπό την επήρεια του πάθους. Αυτός όμως που αγαπά, είναι καταφανές ότι ζει στην απάθεια.

Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο: Τιμωρία βλασφήμου

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ – ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Στό χω­ριό κά­τω Παυ­λιά­να Κερ­κύ­ρας συ­νέ­βη πα­λαι­ό­τε­ρα ἕ­να ἀ­συ­νή­θι­στα θαυ­μα­στό καί δι­δα­κτι­κό γε­γο­νός. Μέ­σα σ᾽ ἕ­να σπί­τι ἦ­ταν ἡ γυ­ναῖ­κα λε­χώ­να πού δέν εἶ­χε σα­ραντί­σει ἀ­κό­μα, καί ὁ ἄν­δρας της κα­θό­ταν κοντά στό πα­ρά­θυ­ρο. Ἀ­πό κα­κή συ­νή­θεια μέ κά­ποι­α ἀ­φορ­μή ὁ ἄν­δρας βλα­σφή­μη­σε τά θεῖα καί τό­τε ἀ­μέ­σως πα­ρου­σι­ά­στη­καν μπρο­στά του δαί­μο­νες, τόν ἅρ­πα­ξαν καί τόν πῆ­γαν σέ μί­α σπη­λιά πού βρί­σκε­ται πά­νω ἀ­πό τό χω­ριό. Ἐ­κεῖ ἦ­ταν κα­τοι­κί­α δαι­μό­νων.
Τόν τα­λαί­πω­ρο βλά­σφη­μο τόν χτυ­ποῦ­σαν καί τόν τυ­ραν­νοῦ­σαν οἱ δαί­μο­νες ἀρ­κε­τές μέ­ρες. Ὑ­πέ­φε­ρε πο­λύ ἀ­πό τήν πεῖ­να καί τόν φό­βο. Φαί­νε­ται πώς εἶ­χε δώ­σει πολ­λά δι­και­ώ­μα­τα στούς δαί­μο­νες, ἦ­ταν πο­λύ ἁ­μαρ­τω­λός καί ἀ­νε­ξο­μο­λό­γη­τος, γι᾿ αὐ­τό τοῦ ὑ­πεν­θύ­μι­ζαν ὅ­λες τίς ἁ­μαρ­τί­ες πού εἶ­χε δι­α­πρά­ξει.

Μία πολύτιμη φωνή στήν ἑλλαδική ἔρημο…

Μια πολύτιμη φωνή στην ελλαδική έρημο…

του Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ιστορίας

«Εμείς θα κάνουμε κανονικά τις Λειτουργίες και ας έρθουν να μας συλλάβουν». Ακριβώς έτσι. Και ήταν αναμενόμενο. Γιατί μετά την προ ημερών λαμπρή εκείνη ανακοίνωση του μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου για τους ναούς της δικής του εκκλησιαστικής περιφέρειας, αν από κάποιον ιεράρχη της Ελλαδικής Εκκλησίας περίμενα να ακολουθήσει την ίδια στάση και να αρθεί στο ύψος των πρωτοφανών περιστάσεων, ήταν κυρίως αυτός.
Δεν είναι ορμητικός, ούτε θορυβώδης. Είναι ένας γλυκός και ταπεινός παππούλης ηπίων τόνων (που είχα και τη μεγάλη τιμή να τον επισκεφτώ κάποτε στο μικρό γραφειάκι του στα Κύθηρα και να μιλήσω για αρκετή ώρα μαζί του). Τόσο γλυκός και ήπιος, που τον κάνεις άνθρωπο κυρίως της προσευχής, όχι των πολύ δυναμικών παρεμβάσεων. Όμως είναι ο πιο σεπτός, ο πιο παραδοσιακός, ίσως ο πιο ορθόδοξος όλων. Ορθόδοξος όχι στις θεωρίες, ούτε στα…ψιθυριστά, αλλά δια πολλών τεκμηρίων: ως ο μόνος επίσκοπος που αντιδρά εδώ και χρόνια στον επελαύνοντα Οικουμενισμό, ο μόνος που κράτησε ξεκάθαρη (και όχι επαμφοτερίζουσα) θέση στο θέμα της αναγνώρισης της Ουκρανικής ψευδοεκκλησίας, ίσως και ο μόνος που διαμαρτύρεται με συνεχείς παρεμβάσεις προς την Ιερά Σύνοδο και για τη βλασφημία των κλειστών ναών. Ο μόνος - την ώρα που κάποιοι άλλοι διαπρύσιοι κήρυκες εσιώπησαν, οι πάλαι ποτέ…λέοντες εσίγησαν και «οι δεινοί συζητηταί εμωράνθησαν».

Περὶ μετανοίας καὶ περὶ κατανύξεως, καί ὅτι ὁ Θεὸς εἷναι γρήγορος στὴ σωτηρία κι᾿ ἀργὸς στὴν τιμωρία· σ’ αὐτὴ τὴν ὁμιλία καὶ ἡ παράξενη ἱστορία γιὰ τὴ Ραάβ.


α΄. Πάντοτε βέβαια ὁ θεῖος Ἀπόστολος μεταχειρίζεται θεϊκιὰ καὶ οὐράνια γλώσσα, καὶ πλέκει τὸν εὐαγγελικὸ λόγο μὲ πολλὴ σοφία, γιατὶ δὲ μιλάει μόνο μὲ τὴ δική του γνώμη, ἀλλὰ παρουσιάζει τὴ διδασκαλία του μὲ τὸ ἐπίσημο κύρος του.
Μ’ ἀκόμα πιὸ πολὺ κάνει χρήση τῆς σοφίας του αὐτῆς, ὅταν ἀρχίζη νὰ μιλάη στοὺς ἁμαρτωλούς γιὰ τὴ μετάνοια. Κι᾿ αὐτὸ τὸ ζήτημα θὰ θυμίσω τώρα, σὲ ὅλους σας. Ἀκούσατε λοιπόν, γιὰ νὰ γυρίσω λίγο σ᾽ ὅσα εἴπαμε, ὅτι μιλῶντας πρὶν στοὺς Κορινθίους, ἔλεγε ὁ γενναῖος ἐκεῖνος καὶ θαυμάσιος ἄνδρας: Μήπως ὅταν ἔρθω πενθήσω πολλοὺς ποὺ θὰ χουν ἁμαρτήσει πρίν, καὶ δὲ μετανόησαν. Ἄνθρωπος βέβαια ἦταν ἀπὸ τὴ φύση του ὁ μέγας αὐτὸς διδάσκαλος, ἀλλὰ ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ στὴ θέλησή του. Γι᾿ αὐτό, καθὼς χρησιμοποιεῖ οὐράνια γλώσσα, καὶ καθὼς μιλάει σὰν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν οὐρανό, ἔτσι καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπειλεῖ, καὶ σ᾽ ὅσους μετανοοῦν ὑπόσχεται τὴ συχώρεση. Κι᾿ ὅταν τὰ λέω αὐτά, δὲν καταλογίζω τὴν ἐξουσία τοῦ Παύλου στὴ γλώσσα του, ἀλλὰ τὸ κάθε τι τὸ ἀποδίδω στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, καθὼς τώρα ὁ ἴδιος ἕλεγε· Μήπως ζητᾶτε ἀπόδειξη ὅτι μὲς ἀπὸ μένα μιλάει ὁ Χριστός; Προσφέρει λοιπὸν φάρμακο εὐεργετικὸ στοὺς ἁμαρτωλούς, καὶ τὴ μετάνοια γιὰ σωτηρία. Κι᾿ ἦρθε σήμερα μαζὶ μὲ τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα καὶ τὸ εὐαγγελικὸ κύρος τοῦ Σωτήρα, ποὺ μᾶς χαρίζει πλούσια τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Διότι ὅταν γιάτρευε τὸν παραλυτικὸ ὁ Σωτήρας, ἔλεγε, ὅπως ἀκούσατε κι᾿ ἄλλη φορά· Παιδί μου, σοῦ ἔχουν συχωρεθῆ οἱ ἁμαρτίες σου οἱ πολλές. Καὶ ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν εἶναι πηγὴ σωτηρίας καὶ βραβεῖο μετανοίας, γιατὶ εἶναι ἰατρεῖο ἡ μετάνοια, ποὺ θεραπεύει τὴν ἁμαρτία, δῶρο εἶναι οὐράνιο, δύναμη θαυμαστή, ποὺ νικᾶ μὲ τὴ χάρη, τῶν νόμων τὰ ἐπακόλουθα. Γι᾿ αὐτὸ δὲν ἀρνιέται τὸν πόρνο, δὲν ἀποφεύγει τὸ μοιχό, δὲν ἀποστρέφεται τὸ μέθυσο, δὲν ἀηδιάζει τὸν εἰδωλολάτρη, δὲν ἀπομακρύνει τὸν ὑβριστή, δὲν ἀποδιώχνει τὸ βλάσφημο, οὔτε τὸν περήφανο, ἀλλὰ τοὺς ἀλλάζει ὅλους, γιατὶ εἶναι χωνευτήριο τῆς ἁμαρτίας ἡ μετάνοια.

"Vaccines, Side effects and The Mark, Archimandrite Savvas Agioritis"

 


Περὶ ἀγάπης - Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου

Μακάριος ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἔχων ἀγάπην Θεοῦ,
ὅτι τὸν Θεὸν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει·
ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί,
καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει.
Ὁ ἔχων ἀγάπην, πάντων σὺν Θεῷ περιγίνεται.
«Ὁ ἔχων ἀγάπην οὐ φοβεῖται»·
ἡ γὰρ ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον.
Ὁ ἔχων ἀγάπην, οὐδένα βδελύσσεταί ποτε·
οὐ μικρόν, οὐ μέγαν, οὐκ ἔνδοξον, οὐκ ἄδοξον,
οὐ πένητα, οὐ πλούσιον·
ἀλλὰ πάντων περίψημα γίνεται.
Πάντα στέγει, πάντα ὑπομένει.

Ὁ ἔχων ἀγάπην, οὐκ ἐπαίρεται κατά τινος·
οὐ φυσιοῦται·
οὐδενὸς καταλαλεῖ,
ἀλλὰ καὶ τοὺς καταλαλοῦντας ἀποστρέφεται.
Ὁ ἔχων ἀγάπην, ἐν δόλῳ οὐ πορεύεται·
οὐχ ὑποσκελίζεται ἢ ὑποσκελίζει τὸν ἀδελφόν.
Ὁ ἔχων ἀγάπην, οὐ ζηλοῖ, οὐ φθονεῖ,
οὐ βασκαίνει, οὐ χαίρει ἐπὶ πτώσει ἑτέρων·
οὐ διασύρει τὸν πταίοντα,
ἀλλὰ συλλυπεῖται καὶ συναντιλαμβάνεται·

ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΟΥΝ ΣΤΗΝ Ἐξομολόγηση...

Δεν αγαπώ τον Θεόν με όλην μου την ψυχήν...''

«Εξομολόγησις..»

"Δεν αγαπώ τον Θεόν με όλην μου την ψυχήν...

Δεν προσεύχομαι με προσοχήν, με κατάνυξιν και ευλάβειαν...

Εις δε τας ιεράς ακολουθίας και αγρυπνίας ακόμη και κατά την φρικτήν ώραν της λειτουργίας, ίσταμαι χωρίς φόβον, προσοχήν και ευλάβειαν.

Πολλάκις δε έχω απρεπείς, αισχρούς, ακαθάρτους και βλασφήμους λογισμούς κατ’ αυτήν την φοβεράν ώραν της θείας λειτουργίας και της ιεράς ακολουθίας.

Δεν έχω μετάνοιαν αληθινήν, γνησίαν, ειλικρινή, ούτε πένθος, ούτε δάκρυα.

Δεν εξομολογούμαι με συντριβήν καρδίας και με συναίσθησιν ότι εξομολογούμενος και παριστάμενος ενώπιον του πνευματικού μοι πατρός παρίσταμαι και εξομολογούμαι ενώπιον του παντοκράτορος Θεού,

Εις το μυστήριον της θείας κοινωνίας προσέρχομαι αναξίως, άνευ της πρεπούσης ετοιμασίας, άνευ συναισθήσεως...

Νά μείνεις δύσπιστος καί ἐπιφυλακτικός σ' αὐτό...

Συνέχεια γιά τή φαντασία καί γιά ἐντυπώσεις στό νοῦ καί γιά τά σημάδια τῆς πλάνης καί τῆς ἀλήθειας.
________
Αν ησυχάζεις και θέλεις να είσαι μόνος με μόνο το Θεό, μην παραδεχτείς ποτέ ό,τι και να δεις, αισθητό ή νοερό, μέσα σου ή από έξω, ακόμη και αν είναι η όψη τάχα του Χριστού ή μορφή Αγγέλου ή Αγίου ή ένα φωτεινό αποτύπωμα που σχηματίζεται ως φαντασία στο νου, αλλά να μείνεις δύσπιστος και επιφυλακτικός σ' αυτό, ακόμη κι αν πρόκειται για κάτι αγαθό, προτού ρωτήσεις εκείνους που έχουν πείρα, καθώς είπαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωφέλιμο και πάρα πολύ αγαπητό στο Θεό και ευπρόσδεκτο από Αυτόν
_______
Φιλοκαλία Των Ιερών Νηπτικών 
Εκδόσεις Το περιβόλι της Παναγίας 1986

21 Δεκεμβρίου. Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰουλιανῆς τῆς ἐν Νικομηδείᾳ καί Θεμιστοκλέους. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας. Δευτ. κθ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. γ΄ 5-11, 17-19).


ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Γ´ 5 - 11
5 καὶ Μωϋσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων, εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων, 6 Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐὰνπερ τὴν παρρησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν. 7 Διό, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 8 μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ, κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, 9 οὗ ἐπείρασάν με οἱ πατέρες ὑμῶν, ἐδοκίμασάν με, καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσαράκοντα ἔτη· 10 διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ καὶ εἶπον· ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου· 11 ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Γ´ 17 - 19
17 τίσι δὲ προσώχθισε τεσσαράκοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ; 18 τίσι δὲ ὤμοσε μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἀπειθήσασι; 19 καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι’ ἀπιστίαν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible