Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

Γιά τήν ἀμετανόητη καί ἀνεξαγόρευτη ἁμαρτία , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

Συλλείτουργα ἱερέων μέ σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, καί ἡ Ὀρθή πίστη , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

"Ὁ χειρότερος ἐχθρός τῆς ἐκκλησίας, εἶναι οἱ ἀπό μέσα διῶκτες" , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

Ἡ Ὑποκρισία μας, ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Ἡ Ὑποκρισία μας, 16-2-2016, ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

«Ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια» , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (απόσπασμα)

 

«Ὁ κόσμος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» (Α΄ Ἰωάν. 5, 19-20), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

Ὅσιος Παΐσιος: «Μὲ ἕναν μικρὸ σεισμό, μὲ ἕνα τράνταγμα, θὰ σωριάσουν ὁλόκληρες ἀδελφότητες, ὁλόκληρα μοναστήρια, γιατὶ ὁ καθένας θὰ πάη νὰ σώση τὸν ἑαυτό του»

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ Β’ «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» σελ.185
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Κατάσταση πνευματική, ὀχυρὸ πνευματικὸ
Σήμερα εἶναι καιρὸς νὰ ἑτοιμασθοῦν οἱ ψυχές, γιατί, ἂν συμβῆ κάτι, δὲν ξέρω τί θὰ γίνη. Εἴθε νὰ μὴν ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς νὰ ἔρθουν δύσκολες μέρες, ἀλλὰ ἂν ἔρθουν, μὲ ἕναν μικρὸ σεισμό, μὲ ἕνα τράνταγμα, θὰ σωριάσουν ὁλόκληρες ἀδελφότητες, ὁλόκληρα μοναστήρια, γιατὶ ὁ καθένας θὰ πάη νὰ σώση τὸν ἑαυτό του καὶ θὰ τραβήξη τὴν πορεία του. Χρειάζεται πολλὴ προσοχή, γιὰ νὰ μὴ μᾶς ἐγκαταλείψη ὁ Θεός. Οἱ ψυχὲς νὰ ἔχουν κάτι πνευματικό. Αὐτὸ σᾶς τιμάει. Θὰ γίνη μεγάλο τράνταγμα. Τόσα σᾶς λέω, τόσο σκληρὰ ἔχω μιλήσει! Ἐμένα κάτι νὰ μοῦ ἔλεγαν, θὰ προβληματιζόμουν, θὰ σκεφτόμουν γιατί μοῦ τὸ εἶπαν, τί ἤθελαν. Γιὰ νὰ μὴν πῶ βράδυα, ἕνα βράδυ δὲν θὰ κοιμόμουν. Ἂν δὲν ἔβλεπα τὰ δύσκολα χρόνια ποὺἔρχονται, δὲν θὰ ἀνησυχοῦσα τόσο. Ἀλλὰ αὐτὸ…ποὺ βλέπω εἶναι ὅτι ἀργότερα θὰ δυσκολευθῆτε πολύ. Δὲν μὲ καταλαβαίνετε. Τότε θὰ μὲ καταλάβετε.

–Ἂν βρεθῆ, Γέροντα, μόνος του κανεὶς σὲ δύσκολα χρόνια, τί θὰ κάνη;
–Ἄρχισε τώρα νὰ κάνης πρῶτα ὑπακοή, νὰ ἀποκτήσης διάκριση, καὶ τότε θὰ δοῦμε. Γι ̓ αὐτὸ εἴπαμε νὰ κόψουμε τὰ κουσούρια πρῶτα. Ἂν ἔχη κανεὶς κουσούρια, δὲν θὰ τὰ βγάλη πέρα. Ἂν τώρα γκρινιάζη γιὰ ὅλα καὶ νομίζη ὅτι αὐτὸς εἶναι λεβεντόπαιδο καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι χάλια, τότε… Κοιτάξτε νὰ διορθωθῆτε, γιὰ νὰ δικαιοῦσθε τὴν θεία βοήθεια. Νὰ στηριχθῆτε ἀκόμη περισσότερο στὸν Θεό. Θὰ ἔχουμε πιὸ δύσκολα χρόνια. Ἀκόμη εἶναι ἄγουρα τά… φροῦτα· δὲν ὡρίμασαν. Ὅταν ἐσεῖς θὰ εἶστε ὥριμες πνευματικά,ξέρετε τί θὰ εἶστε; Ὀχυρό. Ὄχι μόνο γιὰ ἐδῶ, ἀλλὰ θὰ μπορῆτε νὰ βοηθᾶτε καὶ πιὸ πέρα. Γιατί, διαφορετικά, θὰ ἔχετε καὶ ἐσεῖς ἀνάγκη ἀπὸ ἀνθρώπινη βοήθεια καὶ προστασία. Καὶ ξέρετε τί κακὸ εἶναι ἕνα μοναστήρι, μὲ ἕνα σωρὸ ἀδελφές, νὰ ἔχη ἀνάγκη ἀπὸ λαϊκούς;

Σήμερα ὁ μοναχὸς πρέπει νὰ ζήση πνευματικά, γιὰ νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ ξεπεράση μιὰ δυσκολία. Νὰ ἑτοιμασθῆ, γιὰ νὰ μὴν τὸν στενοχωρήση ἡστέρηση, γιατὶ μετὰ μπορεῖ νὰ φθάση στὴν ἄρνηση. Θὰ ἔρθη ἐποχὴ ποὺθὰ ξεραθοῦν τὰ ποτάμια, ὅλοι θὰ διψάσουν, ὅλοι θὰ ὑποφέρουν. Γιὰ μᾶς τοὺς μοναχοὺς δὲν εἶναι τόσο φοβερό· ἐμεῖς καὶ νὰ διψάσουμε, πρέπει νὰ διψάσουμε, γιατὶ ἐμεῖς ξεκινήσαμε γιὰ κακουχία. «Ὅ,τι δὲν ἔκανα ἑκουσίως ὡς καλόγερος, θὰ πῶ, τὸ κάνω τώρα ἀκουσίως, γιὰ νὰ καταλάβω τί θὰ πῆ καλόγερος. Σ ̓ εὐχαριστῶ, Θεέ μου». Ἀλλὰ ὁ καημένος ὁ κόσμος! Ὅταν φθάνουν οἱ ἄνθρωποι στὸ σημεῖο νὰ ἐφευρίσκουν βόμβες ποὺ νὰ σκοτώνωνται οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ μὴν καταστρέφωνται τὰ κτίρια, τί νὰ πῶ; Ὅταν εἶπε ὁ Χριστὸς «μιὰ ψυχὴ ἀξίζει ὅσο ὁ κόσμος ὅλος»12, καὶ αὐτοὶ ἔχουν τὰ κτίρια πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, αὐτὸ εἶναι φοβερό!

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τόν Μοναχό, ὁ ὁποῖος ἔμεινε ἄσιτος γιά ἑφτά ἡμέρες λόγω κακοκαιρίας!

Στα ιερά Ησυχαστήρια της Σκήτης του Αγίου Βασιλείου [στο Άγιον Όρος], πριν από αρκετά χρόνια, με άκρα ασκητική ζωή, με εγκράτεια και σωφροσύνη, με ακτημοσύνη και αδιάλειπτη προσευχή και με κάθε είδος αρετής ήτανε κοσμημένος, ο Μοναχός Χερουβείμ, ο οποίος μαζί με την εγκράτεια ήταν και λίγο βαρήκοος.

Σε μεγάλη ηλικία βρισκόμενος και σε περίοδο βαρύτατου χειμώνα, από τα χιόνια είχε τελείως αποκλεισθεί και περισσότερο από μια βδομάδα ήτανε τελείως άσιτος. Πλησίαζε να βραδιάσει, ήσυχος και ατάραχος ο Γερο Χερουβείμ, όπως έκανε την προσευχή του, άκουσε κτυπήματα στην πόρτα της Καλύβας του.

Ανοίγει και βλέπει έναν κοσμικό άνθρωπο να έχει το μουλάρι του φορτωμένο. Ο κοσμικός ρώτησε τον Γερο – Χερουβείμ, αν είναι μακριά από εκεί το Ησυχαστήριο του «αγίου Πέτρου» κι αν προλαβαίνει να πάει πριν νυχτώσει και να γυρίσει στο Μοναστήρι του Αγίου Παύλου.

Ο Γερο – Χερουβείμ είπε στον ξένο:
– Απ’ εδώ, ξένε μου, ο άγιος Πέτρος είναι πολύ μακριά και με το χιόνι που έχει ρίξει είναι αδύνατο να πας, έστω κι αν είχες μπροστά σου ολόκληρη ημέρα καλοκαιριάτικη, αλλά αν θέλεις μπορείς να μείνεις απόψε εδώ και το πρωί, που θα ξημερώσει ο Θεός την ημέρα, πηγαίνεις με το φορτίο σου εκεί που θέλεις

Ο άγνωστος τότε είπε:
– Γέροντα εγώ έχω φέρει μερικά τρόφιμα, τα οποία θέλω να πουλήσω και το βράδυ θέλω να γυρίσω πίσω στην δουλειά μου. Αν θέλεις εσύ να τα κρατήσεις και να μου δώσεις καμιά ευλογία να τα ξεφορτώσω εδώ και να πηγαίνω.

Σχόλιο τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐπί τῆς ὁμιλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στό Ἀμπού Ντάμπι.


Σχόλιο της Υπηρεσίας Επικοινωνίας του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας επί της ομιλίας του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου σε συνέδριο για θέματα διεθνούς πολιτικής στις 9 Δεκεμβρίου 2022 στο Αμπού Ντάμπι.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2022 στο συνέδριο επί θεμάτων διεθνούς πολιτικής στο Αμπού Ντάμπι με τίτλο «For a reasonably open world» ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος διολίσθησε σε σειρά μη ορθών, αβάσιμων και ευθέως συκοφαντικών κατηγοριών εναντίον της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην ομιλία του, που ήταν σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένη όχι τόσο στο θέμα του συνεδρίου, όσο στην κριτική της ρωσικής Ορθοδοξίας, παρουσίασε μια προκατειλημμένη, διαστρεβλωμένη ερμηνεία της ιστορίας τής καθ’ ημάς Εκκλησίας και των λαών, τους οποίους συνενώνει, αλλά και επιχείρησε υπαινιγμούς περί δήθεν παρεκκλίσεως της Ρωσικής Εκκλησίας από την ορθόδοξη διδασκαλία της πίστεως και τους ιερούς κανόνες.

Χωρίς να αναφερθούμε στις άκρως αμφιλεγόμενες, αναρμόδιες και πολιτικοποιημένες αξιολογήσεις σειράς ιστορικών γεγονότων στην ιστορία της Ρωσίας και της Ανατολικής Ευρώπης από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, έχουμε να δηλώσουμε τα κάτωθι:

Ο ορθόδοξος χριστιανισμός πράγματι τέθηκε στη βάση της κρατικής και πολιτισμικής ταυτότητας του κράτους των Ρως του Κιέβου και εν πολλοίς διαμόρφωσε την εθνική ταυτότητα των λαών, οι οποίοι ανάγουν την ιστορία τους στην κολυμβήθρα της βαπτίσεως του Κιέβου. Παρά τις περιόδους διασπάσεων και ταραχών, αυτοί οι λαοί πάντοτε είχαν συνείδηση του εαυτού τους ως μια εκκλησιαστική κοινότητα.

Το Κίεβο, που χαρακτηρίζεται στα παλαιότατα Χρονικά μας ως «μήτρα των ρωσικών πόλεων», αποτελούσε ιστορικά το λίκνο της ρωσικής Ορθοδοξίας και πρώτη έδρα της Ρωσικής Εκκλησίας. Όπως η αρχαία Αντιόχεια για την Ορθόδοξη Ανατολή, η Μτσχέτα για τη Γεωργία, το Πατριαρχείο Ιπεκίου για τη Σερβία, έτσι και το Κίεβο μέχρι σήμερα παραμένει κοινό για τους λαούς μας ιερό σέβασμα, που τιμάται από όλη τη Ρωσική Εκκλησία.

Γιατί δίνει ὁ Θεός τά χαρίσματα; Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου«Τό χάρισμα οὔτε τό περίμενα, οὔτε τό ἤθελα, οὔτε τό ἐζήτησα», λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος. «Οἱ Γέροντές μου δέν μοῦ λέγανε τίποτα. Αὐτή τήν παράδοση εἶχαν. Δέν μέ διδάσκανε μέ λόγια, μόνο μέ τή στάση τους. Ὅλα τά μάθαινα ἀπ' τούς βίους τῶν ἁγίων καί τά πατερικά. Οἱ Πατέρες δέν ἔκαναν ἐκβιασμούς, δέν ζητοῦσαν σημεῖα, δέν ζητοῦσαν χαρίσματα. Κι ἐγώ δέν ἐπεδίωξα ποτέ χαρίσματα, μόνο τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ∙ τίποτ' ἄλλο. Τό Χάρισμα μοῦ τό ἔδωσε ὁ Θεός, γιά νά γίνω καλός»[1]. Ἐδῶ ὁ Ὅσιος Πορφύριος μᾶς λέγει τόν λόγο, τήν αἰτία, γιά τήν ὁποία ὁ Θεός δίνει στούς ἀνθρώπους τά ποικίλα χαρίσματά Του, τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ λόγος εἶναι γιά νά μᾶς βοηθήσει νά γίνουμε καθ' ὁμοίωσίν Του, δηλαδή ἀληθινά καλοί. Νά Τοῦ μοιάσουμε καί νά ζήσουμε τήν ζωή Του.

Ἡ σωστή στάση ἀπέναντι στά χαρίσματα εἶναι ὁ ἄνθρωπος νά μήν τά ζητάει ἀπό τόν Θεό. Αὐτό ἔκαναν ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Γιατί δέν θεωροῦσαν τόν ἑαυτό τους ἄξιο νά λάβει πνευματικά χαρίσματα ἀπό τόν Θεό. «Ὅταν "βλέπω"», λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «κάτι μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τό χαίρομαι πολύ κατά βάθος∙ μέ τήν ἐν Κυρίῳ χαρά». Δηλαδή ζοῦσε ὁ Ἅγιος τήν χαρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὅταν λειτουργοῦσε μέσα του τό ἁγιοπνευματικό χάρισμα μετεῖχε σέ αὐτή τήν χαρά. «Ἐκεῖ πού μέ ἐπισκέπτεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ», λέει ὁ Ὅσιος, «ἐκεῖ πού κοιτάζω καί διαβάζω τήν ψυχή τοῦ ἄλλου, τή στιγμή ἐκείνη ἡ Θεία Χάρις φέρνει μέσα μου ἕναν ἐνθουσιασμό. Μέ τόν ἐνθουσιασμό ἐκδηλώνεται ἡ Θεία Χάρις, πού φέρνει ἕνα εἶδος φιλικότητος, οἰκειότητος, ἀδελφικότητος, ἑνώσεως.

15 Φεβρουαρίου. Ὀνησίμου ἀποστόλου (†109). Εὐσεβίου ὁσίου (ε ́ αἰ.), Μαΐωρος μάρτυρος, Ἀνθίμου ὁσίου (τοῦ Βαγιάνου) τοῦ ἐν Χίῳ (†1960). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Τετ. λε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Ἰω. γ΄ 21 - δ΄ 11).

Α Ιω. 3,21          ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ ἡμῶν παῤῥησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν,

Α Ιω. 3,21                 Αγαπητοί, εάν η συνείδησίς μας δεν μας κατηγορή, τότε έχομεν θάρρος προς τον Θεόν,

Α Ιω. 3,22          καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν παρ᾿ αὐτοῦ ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν.

Α Ιω. 3,22                 και ο,τιδήποτε και αν του ζητούμεν, το λαμβάνομεν από αυτόν, διότι τηρούμεν τας εντολάς του και πράττομεν αυτά, που του είναι ευάρεστα. Και γινόμεθα έτσι τέκνα των ευλογιών του.

Ματωμένο Μουντιάλ 2022


Ματωμένο Μουντιάλ 2022

Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος - Θεολόγος

Εἶναι ἤδη βέβαιο ὅτι τό Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 πού πραγματοποιήθηκε στό Κατάρ εἶναι τό πιό ἀκριβό πού ἔχει διεξαχθεῖ ἀπό τό 1930. Ἐ­κτι­μᾶται μάλιστα ὅτι ἡ διοργάνωσή του κόστισε πε­ρισ­­σότερο ἀπό ὅλα μαζί τά προηγού­μενα 21 Πα­γκόσμια Κύπελλα ἀθροιστικά. Ἡ ἀμερικανική ἑταιρεία συμβούλων ἀθλητικῶν οἰκονομικῶν Front Office Sports ἔχει ὑπολογίσει τό κόστος στά 220 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τό οἰκονομικό ὅμως ζήτημα ἐπισκιάζεται ἀ­πό τήν τύχη τῶν μεταναστῶν ἐργατῶν πού βρίσκο­νται στό Κατάρ τήν τελευταία δεκαετία. Ὁ πληθυσμός τους ἀνέρχεται σέ 250.000 Καταριανούς καί 2.750.000 μετανάστες ἐργάτες. Τό 80% δηλαδή τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἀλλοδαποί. Ἔπρε­πε νά χτιστοῦν γήπεδα ποδοσφαίρου σέ μιά χώρα ὅπου κανείς δέν ἔπαιζε ποδόσφαιρο. Ὁ ἀρχικός σχεδια­σμός περιλάμβανε 12 γήπεδα.

Κατασκευάστηκαν 8, τό ἕνα ἀφαιρούμενο, τό ὁποῖο θά «δωρίσουν» σέ κάποια χώρα, ὅπου παίζεται ποδό­σφαι­ρο. Τό θέ­­μα ἦ­ταν ὅτι, γιά νά κατασκευάσουν τά 8 γήπεδα, ξενοδοχεῖα, ἀεροδρόμιο, αὐτοκι­νητόδρομους, ἐ­μπο­ρικό κέντρο, χρειάζον­ταν πολύ φθηνά ἐργατικά χέρια. Ἔτσι προσέλαβαν μετανάστες.

Μέσα ἀπό ἕνα σύστημα δουλείας, πού λέγεται «Καφάλα» καί τό ὁποῖο δί­νει πλήρη ἐξουσία σέ κάποιον διαχειριστή (μαῦρο), προσλαμβάνονται με­τανά­στες, τούς ὁποίους ἐκμεταλλεύονται μέ τήν παρακράτηση τῶν διαβατηρίων τους. Οἱ ἐργάτες ἐργάζονται ἕως 18 ὧρες τήν ἡμέρα, μέ μηδενικά ἐργατικά δικαιώματα, χωρίς δικαίωμα ἀλλαγῆς ἐρ­γασίας. Ἡ κατασκευή τῶν ἔργων στό Κα­τάρ, χωρίς αὐτό τό διεστραμμένο σύστη­μα, μέ θερμοκρασίες πού κυμαίνονται ἀπό 30° ἕως 50° ὑπό σκιά, θά ἦταν ἀδύ­να­τη.

Δράση στό ὄνομα τῆς ''διαφορετικότητας''


Δράση στο όνομα της ''διαφορετικότητας''

Αγαπητοί γονείς, εάν λάβετε κάποια μέρα ανάλογο μήνυμα από το σχολείο των παιδιών σας,

Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά

Αγαπητοί γονείς, εάν λάβετε κάποια μέρα ανάλογο μήνυμα από το σχολείο των παιδιών σας, συνιστούμε να ζητήσετε πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτής της δράσης. Να μάθετε σε ποια διαφορετικότητα αναφέρεται η δράση και τί ακριβώς περιλαμβάνει η εξοικείωση με αυτή τη διαφορετικότητα.

Τά ''Μετέωρα'' κατά τή διάρκεια χιονομπόρας


Τα ''Μετέωρα'' κατά τη διάρκεια χιονομπόρας

Παύλος Ξανθίδης

https://proskynitis.blogspot.com/2023/02/blog-post_88.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible