Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Παρασκευής 04-10-2013.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Γαλάτας κεφ. δ΄ 22 - 27

δ΄ 22 - 27
 

Ευαγγέλιον: Κατά Λουκάν κεφ. Α΄ 5 - 25    

Α΄ 5 - 25 
 

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ἡ ἐμπειρία τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θεώσεως

ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ


Β΄ Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

3.Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἡ ἐμπειρία τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θεώσεως

Ἡ ἐμπειρία τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θεώσεως στήν πρώτη Ἐκκλησία ἦταν κάτι πού βιωνόταν ἀπό τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τήν αὐθεντική συνέχεια τῶν Προφητῶν καί θεοπτῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Αὐτή ἡ ἐμπειρία βιοῦται καί σήμερα στά Μοναστήρια ἀπό αὐτούς πού προοδεύουν στήν πνευματική ζωή, δηλ. στήν ὑπακοή στίς ἐντολές τοῦ Κυρίου.

«Τό ἐπίκεντρο τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅπως καί τῆς Πατερικῆς παραδόσεως», γράφει ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, «εἶναι τό γεγονός ὅτι οἱ Προφῆτες καί οἱ Ἀπόστολοι ἔβλεπαν τήν ἄκτιστη δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος μέσα στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου τῆς Δόξης, τοῦ Μεγάλης Βουλῆς Ἀγγέλου, ἀσάρκου καί μετά ἐνσάρκου. Αὐτή ἡ ἐμπειρία, πού λέγεται δοξασμός καί θέωση, εἶναι ἡ σπονδυλική στήλη τῆς παραδόσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων καί μόνον ἀπό τήν ἄποψη αὐτήν εἶναι δυνατόν νά ἑρμηνευθῇ σωστά ἡ ἐθνική, κοινωνική καί πολιτική ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Ρωμῃοσύνης.

Ἡ ἱερά παρακαταθήκη τῆς Ἐκκλησίας

Εφόδιον Ορθοδοξίας
Βασική Δογματική Διδασκαλία 
Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο. Ἡ ἱερά παρακαταθήκη τῆς Ἐκκλησίας
 
1. Οι γνήσιοι φορείς της παρακαταθήκης
Ο Απόστολος Παύλος υπενθυμίζει εις τον Τιμόθεον, ότι πρέπει να φυλάξη καλώς την «παρακαταθήκην», εκείνο το οποίον είναι εις αυτόν εμπιστευμένον και να αποφεύγη τα «βέβηλα και κούφια λόγια και τας αντιλογίας» των αιρετικών (Α' Τιμ. 6,20).
«Φύλαξε», λέγει, «δια του Πνεύματος του Αγίου, το οποίον κατοικεί μέσα μας, το καλόν το οποίον σου έχει εμπιστευθή (καλή παρακαταθήκη)» από τον Θεόν (Β΄ Τιμόθεον 1,14). Θεωρεί ο Απόστολος το έργον αυτό τόσον βασικόν, ώστε να προσθετή ότι χωρίς την «παρακαταθήκην» αυτήν κινδυνεύει κανείς να «αστοχήση ως προς την πίστιν» (Α' Τιμ. 6,21). Εις τα χωρία αυτά βλέπομεν ότι η σωτήριος αλήθεια του Χριστού δεν είναι ξηρόν γράμμα, το οποίον θα ήτο δυνατόν να διαφυλαχθή με την καταγραφήν του εις ένα βιβλίον. Ο θησαυρός αυτός εδόθη από τον Κύριον εις τους Αποστόλους, ώστε εκείνοι οι οποίοι θα είναι ηνωμένοι με αυτούς να έχουν την εγγύησιν ότι κατέχουν την αλήθειαν.

Ἡ πνευματική ζωή είναι η ζωή του νοός καί των λογισμών...Γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα

 


Ἀνθολόγιο λόγων τοῦ Γέροντα Θαδδαίου
1. Ἡ πνευματική ζωή είναι η ζωή του νοός καί των λογισμών. Κατά συνέπεια, πρέπει να προσέχουμε πολύ κάθε λογισμό που αναπτύσσουμε, καί πρέπει να προσευχόμαστε μέρα και νύχτα στον Κύριο να μας ελευθερώσει από κάθε κακό, να μας καθαρίσει και να μας δώσει τη δύναμη να λέμε «όχι» στίς προτάσεις των πονηρών πνευμάτων. Όταν αποδεχόμαστε μια πρόταση, συμφωνούμε συνάμα μαζί της, και τότε ξεκινά η μάχη: αρνούμαστε κάτι και στη συνάχεια τα πονηρά πνεύματα επανέρχονται με κάποια άλλη πρόταση και μετά με άλλη και με άλλη... Και μένουμε ανειρήνευτοι.

Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γοργοϋπηκόου


Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου
της Γοργοϋπηκόου

Ένα από τα πολλά ονόματα που προσδίδουμε στην Παναγία μας είναι Γοργοϋπήκοος και η ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της βρίσκεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου Αγίου Όρους από το 1646.
Εκεί, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της Μονής, "λάμπει ως πολύφωτος σελήνη, σαν άριστος κυβερνήτης και σοφός οικονόμος το διακυβερνά", φυλάσσοντας από κάθε προσβολή και επήρρεια τους ασκουμένους σε αυτό οσίους πατέρες, αλλά και όσους προστρέχουν σ' εκείνη με πίστη, ζητώντας την βοήθεια της. Και γενικά διαφυλάττει και γοργώς και προθύμως υπακούει και ελεεί όλους, όσοι την ευλαβούμαστε και την επικαλούμαστε με πίστη.
Όπως αναφέρει στο Συναξάρι ο Όσιος Νικόδημος, στη Μονή του Δοχειαρίου, στο δεξί μέρος της Τραπέζης του Μοναστηρίου, βρισκόταν μια παλαιά εικόνα της Παναγίας. Οι πατέρες της Μονής αναφέρουν ότι είχε αγιογραφηθεί από την εποχή του κτήτορος της Μονής Νεοφύτου, τον 11ο αιώνα.
Το έτος 1646, που ήταν ένα έτος πολύ δύσκολο για την Ιερά Μονή, διότι δεν είχε τα απαραίτητα χρήματα για να πληρώσει τους καθορισμένους φόρους στους Τούρκους κατακτητές, ο τραπεζάριος του Μοναστηριού, περνούσε μπροστά από αυτήν την εικόνα συνεχώς, ακόμα και τη νύχτα βαστάζοντας στα χέρια του αναμμένα δαδιά. Μια βραδυά, εκείνο το έτος, λοιπόν, καθώς περνούσε και πάλι μπροστά από την εικόνα της Θεοτόκου, ακούει φωνή να βγαίνει από την εικόνα και να του λέει:

Ὁ Δῆμος Θεσσαλονίκης, δώρησε στήν ἰσραηλιτική κοινότητα τό βρεφοκομεῖο «Ἅγιος Στυλιανός» ἀξίας 28 ἑκ. εὐρώ! Μέ τή σύμφωνη γνώμη ΟΛΩΝ τῶν παρατάξεων!

Φυσικὰ τὸ τεράστιο αὐτὸ κονδύλι θὰ ἐπιβαρύνει τοὺς δημότες τῆς πόλης... 

Μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης, τὸ 1912, ἱδρύθηκε τὸ σωματεῖο «Ἅγιος Στυλιανός», ποὺ ἵδρυσε καὶ τὸ ὁμώνυμο βρεφοκομεῖο, ποὺ ἔκτοτε λειτουργεῖ διαρκῶς, παρέχοντας προστασία, στοργὴ καὶ ἐκπαίδευση σὲ ἔκθετα βρέφη.
Ἡ ἵδρυσή του στηρίχτηκε σὲ κληροδότημα τοῦ Θεσσαλονικέως ὁμογενοῦς ἀπὸ τὴ Βενετία Ἀντωνίου Νινή. Τὸ βρεφοκομεῖο διοικεῖται ἀπὸ τὸ 1938 ἀπὸ τὸν Δῆμο Θεσσαλονίκης ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία «Δημοτικὸ Βρεφοκομεῖο Θεσσαλονίκης Ἅγιος Στυλιανός». Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, διατάχθηκε ἡ ἐγκατάστασή του σὲ κτήριο τῆς ἰσραηλιτικῆς κοινότητας καὶ συγκεκριμένα στὸ σχολεῖο «Καζές», ὅπου στεγάζεται μέχρι σήμερα.

Τό πένθος περιφρουρεῖ τήν προσευχή

  Ὅταν λοιπόν δεῖ ὁ διάβολος κάποιον νά ζεῖ μέσα στό πένθος,
 δέν μένει ἐκεῖ,
γιατί δειλιάζει τήν ταπείνωση πού προξενεῖται ἀπό τό πένθος.
Ἄν ὅμως δεῖ κάποιον νά φαντάζεται μέ ὑπερηφάνεια
ὅτι θά φθάσει τά ὑψηλά,
 ἔχοντας πόθο σατανικό καί ὄχι ἀληθινό,
 τότε εὔκολα τόν πιάνει στά δίχτυα του σάν ὑπηρέτη του.

Προβλήματα ἀπό τίς προγαμιαῖες σχέσεις. π. Γεωργίου Καλπούζου

Προβλήματα από τις προγαμιαίες σχέσεις

 π. Γεώργιος Καλπούζος

Δεν είναι όμορφη και ευτυχισμένη πάντοτε η ζωή των εφήβων με τη γνωριμία και το σεξ, όπως δυστυχώς τη φαντάζονται. Έρχεται κάποτε η στιγμή να δεχθούν τον πόνο των ποικίλων προβλημάτων. Όπως:
1)    Ερωτικές απογοητεύσεις με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τραυματικές ψυχολογικές καταστάσεις στους νέους και νέες.
2)    Δημιουργούνται πολλές φορές έντονες διαμάχες, όταν η σχέση μεταξύ τους δεν πηγαίνει καλά με επώδυνη τέλος κατάληξη τον χωρισμό.
3)    Ψεύδη, θυμοί, νευρικότητες, ζηλοτυπίες, έριδες, πείσματα, ασυνέπειες, εκδικήσεις με καταφυγή στη μαγεία, ακόμα και εγκλήματα, δηλητηριάζουν συχνά τις σχέσεις των εφήβων.
4)    Δημιουργείται τρομερό άγχος, συνέπεια ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών.
5)    Έρχονται αντιμέτωποι σε δίλημμα ή και εξαναγκασμό για πρόωρο γάμο.
6)    Παίρνουν απόφαση για έκτρωση και ξεκινούν τη ζωή με φόνο και ξερίζωμα του καρπού της «αγάπης» των, με όλες τις σωματικές και ψυχικές συνέπειες ιδιαίτερα για τις κοπέλες.

Ἡ «θεολογία» τῶν ψυχοτρόπων. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Ἡ  «θεολογία» τῶν ψυχοτρόπων
Ἑσπερινή ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου, ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, στήν Ἱερά Μονή.

Ψυχότροπα (ἠρεμιστικὰ- διεγερτικὰ- παραισθησιογόνα- μαριχουάνα).
Λόγοι ἢ περιστατικὰ μὲ π. Παΐσιο.
Ὁ ἀκόρεστος κορεσμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας κ.λ.π.
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Ἀρχείο  Ἀναβάσεων

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/09/blog-post_3304.html

Πειραιῶς Σεραφείμ για προσπάθεια ἀπομάκρυνσης τῶν εἰκόνων ἀπό τίς Δικαστικές αἰθουσες: «Ὅταν ἡ Δικαιοσύνη εἶναι ἀδέσμευτη καί ἀκηδεμόνευτη καί γίνεται σεβαστή ἡ διάκρισις τῶν ἐξουσιῶν ἐκφράζει τό περί δικαίου αἴσθημα τοῦ λαοῦ ἀλλά καί διακονεῖ τήν ἀλήθεια»

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 1ῃ Ὀκτωβρίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Δημοσιοποιοῦμε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 2980/2013 Ἀπόφασι τοῦ Δ΄ Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας μέ τήν ὁποίαν ἀπέρριψε τήν αἴτηση τῶν Δικηγόρων Χρήστου Ζουμπουλίδη, Ἑλεάνας Ἰωαννίδου καί Παναγιώτου Λογγινίδη κατοίκων Θεσσαλονίκης κατά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1/12.1.2010 Πράξεως τῆς Ἐπιτροπῆς Διοίκησης καί Διαχείρισης τῶν Καταστημάτων τῶν Διοικητικῶν Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης διά τῆς ὁποίας ἀπερρίφθη ἡ αἴτησις τῶν ἀνωτέρω γιά νά ἀφαιρεθοῦν ὅλες οἱ θρησκευτικές εἰκόνες καί τά σύμβολα ἀπό τούς τοίχους τῶν Δικαστικῶν Αἰθουσῶν τῆς ἁρμοδιότητός της.
Ὅταν ἡ Δικαιοσύνη εἶναι ἀδέσμευτη καί ἀκηδεμόνευτη καί γίνεται σεβαστή ἡ διάκρισις τῶν ἐξουσιῶν ἐκφράζει τό περί δικαίου αἴσθημα τοῦ λαοῦ ἀλλά καί διακονεῖ τήν ἀλήθεια.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Πατήστε γιά νά διαβάσετε τήν ἀπόφαση

Οπτικό Αγιολόγιο 3 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 3ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Ὅταν ἡ φύση μπαίνει, στόν πάγο!

Ο χειμώνας είναι σίγουρα μια δύσκολη και απρόβλεπτη εποχή, ειδικά για ορισμένες χώρες του πλανήτη όπου το κρύο, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το δριμύ ψύχος είναι δυσβάσταχτα.
 Μια δυνατή χιονόπτωση ή μια παγωμένη θύελλα καταφέρνουν χωρίς καμία δυσκολία να αλλάξουν το τοπίο από τη μία στιγμή στην άλλη, δημιουργώντας στη φύση μικρά έργα τέχνης.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ