Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα του Σαββάτου 26-05-12.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Τιμόθεον Β΄ κεφ. δ΄ 9 - 22

δ΄ 9 - 22


Ευαγγέλιον: Κατά Ιωάννην Κεφ. Ιδ΄ 1 - 11

Ιδ΄ 1 - 11
                                                            
Εὐχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ποῖος εἶναι ὁ ἀληθινά ἀνθρωποποιός;


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΟΣ


Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

«Ἀνθρωποποιὸς» λέγει ὁ Μ. Ἀντώνιος «πρέπει νὰ λέγεται αὐτὸς ποὺ μπορεῖ τοὺς ἀπαίδευτους νὰ τοὺς ἡμερώσει, γιὰ ν’ ἀγαπήσουν τοὺς λόγους καὶ τὴν παιδεία.
Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο κι’ ἐκεῖνοι ποὺ ἀναμορφώνουν αὐτοὺς ποὺ ζοῦν ἀκόλαστη ζωὴ καὶ τοὺς μεταστρέφουν στὴν ἐνάρετη καὶ ἀρεστὴ στὸ Θεὸ διαγωγή, πρέπει νὰ λέγονται ἀνθρωποποιοί, ἀφοῦ ἀναπλάθουν τοὺς ἀνθρώπους.
Διότι ἡ πραότης καὶ ἡ ἐγκράτεια, εἶναι εὐτυχία καὶ ἀγαθὴ ἐλπίδα στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων»1.
Ποῖος εἶναι ὁ ἀληθινός ἀνθρωποποιός-ἀναπλαστής τῶν ἀνθρώπων; Εἶναι:
Α)Ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μέ τό λόγο Του, τή Θεία Του Χάρη καί τό ὅλο ἀπολυτρωτικό Του ἔργο καί
Β)Ὅσοι Τοῦ ὁμοιάζουν δηλ. ὅσοι ἐκπληρώνουν τό προορισμό τους πού εἶναι τό «καθ’ ὁμοίωσιν». Ὅσοι ζοῦν τήν ἀναστημένη ζωή τοῦ Χριστοῦ γίνονται ἱκανοί νά καθοδηγήσουν καί ἄλλους εἰς τήν ὑπαρξιακή τους ἀνάστασιν διά τοῦ Χριστοῦ.
Ὀ Κύριος μᾶς ἔδωσε τήν ἀνάπλαση-Ἀνάσταση-ἀνθρωποποίηση ὡς ἕνα δῶρο γενικό σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. «Οἱ ἄνθρωποι» διδάσκει ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς «κατεδίκασαν τόν Θεόν εἰς θάνατον· ὁ Θεός ὅμως διά τῆς Ἀναστάσεώς Του “καταδικάζει” τούς ἀνθρώπους εἰς ἀθανασίαν. Διά τά κτυπήματα τούς ἀνταποδίδει τούς ἐναγκαλισμούς· διά τάς ὕβρεις τάς εὐλογίας· διά τόν θάνατον τήν ἀθανασίαν. Ποτέ δέν ἔδειξαν οἱ ἄνθρωποι τόσον μίσος πρός τόν Θεόν, ὅσον ὅταν τόν ἐσταύρωσαν· καί ποτέ δέν ἔδειξεν ὁ Θεός τόσην ἀγάπην πρός τούς ἀνθρώπους, ὅσην ὅταν ἀνέστη. Οἱ ἄνθρωποι ἤθελαν νά καταστήσουν τόν Θεόν θνητόν, ἀλλ’ ὁ Θεός διά τῆς Ἀναστάσεώς Του κατέστησε τούς ἀνθρώπους ἀθανάτους. Ἀνέστη ὁ σταυρωθείς Θεός καί ἀπέκτεινε τόν θάνατον. Ὁ θάνατος οὐκ ἔστι πλέον.

Ἡ δύναμη τῆς συνήθειας (Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Πατμίου) (mp3)

Π. Σάββας 2012-05-06_Ἡ δύναμη τῆς συνήθειας (Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Πατμίου) (mp3)

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 06-05-2012 (Συνάξη στό Ἀρχονταρίκι).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία
Πηγή εἰκόνας: Ἱ. Ἡσ. Ἀνάστασις Χριστοῦ-Ἐμμαούς, Ἅγ. Βασίλειος Λαγκαδᾶ

Σατανικές τέχνες:Καφετζοῦδες, χαρτορίχτρες,μέντιουμ, ἀστρολογία

9uh.jpg
 ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ: ΚΑΦΕΝΤΖΟΥΔΕΣ, ΧΑΡΤΟΡΙΧΤΡΕΣ, ΜΕΝΤΙΟΥΜ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Περί αστρoλoγίας και μέντιoυμ.

1.Тι είναι η αστρoλoγία;
Аστρoλoγία είναι η ενασχόληση με τα άστρα για την πρόγνωση τoυ μέλλoντoς. Аναπτύχθηκε στoυς αρχαίoυς λαoύς, oι oπoίoι λάτρευαν τoν ήλιo, τη σελήνη και κάπoια αστέρια ως θεoύς. Υπήρχαν καλά και κακά αστέρια. Η σελήνη ήταν κακός θεός, γι’ αυτό, όταν κάπoιoς πάθαινε δαιμoνoληψία, έλεγαν ότι έπαθε σεληνιασμό, ότι δηλαδή τoν επηρέασε η κακή σελήνη.
Оι αστρoλόγoι έχoυν ως κεντρική θέση της διδασκαλίας τoυς τα εξής: Оι συσχετισμoί και η θέση των άστρων κατά την ώρα της γέννησης επηρεάζoυν τo χαρακτήρα και όλη τη ζωή τoυ κάθε ανθρώπoυ. Тo ζώδιo, δηλαδή o αστερισμός πoυ πρoηγείται της ανατoλής τoυ ήλιoυ κατά τη μέρα της γέννησης, πρoσδιoρίζει απόλυτα τoν άνθρωπo. Στoυς δώδεκα μηνιαίoυς αστερισμoύς oι αρχαίoι έδωσαν oνόματα ως επί τo πλείστoν ζώων (Κριός, Λέων, Тαύρoς, Іχθείς, Аιγόκερως, Καρκίνoς, Σκoρπιός), και γι’ αυτό λέγoνται ζώδια. Σήμερα oι αστρoνόμoι ισχυρίζoνται πως υπάρχει και 13oς αστερισμός. Άρα καταρρίπτεται η θεωρία των ζωδίων, αφoύ δεν υπάρχει στo έτoς 13oς μήνας.

Ἡ πρακτική ἀγάπη μπορεῖ, σέ κάποια περίπτωση, νά φέρει σύγχυση καί ταραχή.Ο Θεός και οι άγγελοι αυτού
εν ανάγκαις χαίρουσιν,
ο δε διάβολος και οι εργάται αυτού εν αναπαύσει


Η πρακτική αγάπη μπορεί, σε κάποια περίπτωση, να φέρει σύγχυση και ταραχή.

 Ρωτήθηκε κάποτε ένας πολύ σοφός γέροντας από κάποιον αδελφό ησυχαστή μοναχό: Τι να κάνω; Διότι πολλές φορές συμβαίνει να χρειάζομαι κάτι, που έχω ή για την ασθένειά μου ή για το εργόχειρό μου ή για κάποια άλλη αιτία και χωρίς αυτό δεν μπορώ να ζήσω στην καλογερική ησυχία. Βλέπω λοιπόν κάποιον που το χρειάζεται, υπερισχύει μέσα μου το έλεος και του το δίνω. Πολλές φορές μάλιστα μπορεί να μου το ζητήσει κάποιος και, πάλι, του το δίνω. Γιατί αναγκάζομαι και από την αγάπη που έχω και από την εντολή του Θεού και δίνω σ' αυτόν που μου ζητάει το απαραίτητο για τη ζήση μου. Ύστερα όμως η ανάγκη αυτού του πράγματος με κάνει να πέσω σε φροντίδες και σε ταραχή των λογισμών και έτσι σκορπίζω το νου μου και δεν μπορώ να φροντίσω για την καλογερική ησυχία. Και αναγκάζομαι ίσως να βγω από την ησυχία μου και να πάω έξω να βρω αυτό το πράγμα που έδωσα. Εάν πάλι κάνω υπομονή και δε φύγω από τον τόπο μου, μπαίνω σε πολλή θλίψη και σύγχυση των λογισμών. Δε γνωρίζω, ποιο από τα δύο να προτιμήσω: εκείνο που με αναπαύει, αλλά σκορπίζει την ησυχία, για να βοηθήσω τον αδελφό μου, ή να παραβλέψω την αίτησή του και να παραμείνω στην ησυχία μου;

(Δελτίο Τύπου) Εὕρεση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Ἀκυλίνας

Μέσα σε κλίμα κατανύξεως με τη συμμετοχή πολλών ιερέων, μοναχών και πλήθους πιστών της Μητροπόλεως μας ετελέσθη την Τρίτη 22 Μαΐου ἐ.ἔ. στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Όσσης αγρυπνία επί τῇ αποδόσει του Πάσχα προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννου και συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θερμών κ.κ. Δημητρίου στην οποία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ανήγγειλε επισήμως την εύρεση των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Ακυλίνης-Αγγελίνης.

Στην αγρυπνία παρέστη αντιπροσωπεία ιερέων από την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού αποτελουμένη από τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην π. Χρυσόστομον Μαϊδώνην, τον Γενικόν Αρχιερατικόν Επίτροπον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην π. Ιγνάτιον Ριγανάν, τον Αιδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον π. Παναγιώτην Κορκόντζηλαν, ιερατικόν προϊστάμενον της ενορίας Αγίου Γεωργίου Ζαγκλιβερίου, καθώς και τον ἱερομόναχον π. Μάξιμον Ιβηρίτην, ο οποίος ήταν παρών κατά την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων της Αγίας.

«Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ».


«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. Ε΄. 7)
Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»
Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα
(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν)

Πλοῦτος
Δέν μπορῶ νά ἐπιδοκιμάσω τήν πρόθεσή σου νά στείλεις τό γιό σου στό ἐξωτερικό. Οὔτε μπορῶ νά καταλάβω γιατί δίνεις τόσο μεγάλη σημασία στήν εἰδική ἐμπορική κατάρτιση πού θά πάρει ἐκεῖ. Γιά ποιό λόγο πρέπει νά μάθει πῶς θ᾿ ἀποκτάει μεγαλύτερα κέρδη;
Ἐγώ νομίζω ὅτι μπορεῖ θαυμάσια νά μάθει ἐδῶ ὁ,τιδήποτε εἶναι πραγματικά σημαντικό. Δέν χρειάζεται ν᾿ ἀφήσει κανείς τόν τόπο του γιά νά γίνει καλός χριστιανός, καλλιεργημένος ἄνθρωπος, σεβαστικός γιός. Οὔτε χρειάζεται νά περιπλανιέται ἐδῶ κι ἐκεῖ, γιά νά διδαχθεῖ τήν προσευχή, τήν ἀγάπη, τήν πίστη, τό σεβασμό στήν ἁγία Ἐκκλησία μας καί τούς λειτουργούς της.

Μοναχός ἔσωσε τή μητέρα του ἀπό τήν κόλαση! π.Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος

Ο επίσκοπος Κύρου Θεοδώρητος, ο όποιος έζησε τον Ε μ.Χ. αιώνα, διηγείται πως μια φορά τον επισκέφθηκε ένας μοναχός, που ερχόταν από πολύ μακριά. Τον έβαλε να ξεκουρασθή και να φάγη.
Όταν έτρωγε ο μοναχός, παρατήρησε ότι χρησιμοποιούσε μόνο το αριστερό του χέρι και ότι το δεξί του ήταν τυλιγμένο με ένα παλιόρασο.
Ο επίσκοπος τον ρώτησε, όχι από περιέργεια άλλα από ενδιαφέρον, γιατί είναι τυλιγμένο το χέρι του και μάλιστα με ένα παλιόρασο τριμμένο, ενώ εφαίνετο από την όλη του ενδυμασία ότι δεν ήταν μοναχός ρακένδυτος.
 Μάλιστα, θέλησε να το τραβήξει για να δη, όπως υποψιαζόταν, αν υπήρχε κάποια πληγή στο χέρι του μονάχου, αλλά αυτός δεν τον άφησε και το σκέπασε γρήγορα, διότι άρχισε να βγαίνει αφόρητη δυσοσμία.
Κι ο μοναχός διηγήθηκε τα εξής στον επίσκοπο:

Δελτίο Τύπου. Ἐπίθεση κατά τῆς Ἀρχιεπισκοπής Ἀχρίδος

Αναβάσεις : Είναι πλέον πεντακάθαρο ότι η ορθοδοξία στο πρόσωπο της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, ξαναζεί μαζικά τους διωγμούς που υπέστη από τα κομουνιστικά καθεστώτα για 70 ολόκληρα χρόνια. Στην Ελλάδα μικρή πρόγευση πήραμε από την κατάλυση του αυτοδιοίκητου του Αγίου Όρους, και την παράνομη  σύλληψη και φυλάκιση του αθώου  Ηγουμένου Εφραίμ της Ι. Μονής Βατοπαιδίου.
 Ιερά Αρχιεπισκοπή Αχρίδος
21-05-2012
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Σχετικά με την σημερινή δίωξη των μελών της Ορθόδοξης Αρχιεπ/πής Αχρίδος

Ἡ ψυχή εἶναι φτιαγμένη γιά νά ἀγαπάει τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο

  Β΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

3) Θεραπευτικά μέσα.

 

Β) Ἀνιδιοτελής ἀγάπη πρός τόν Θεό.

Ἡ μόνη μας προσπάθεια, θά πρέπει νά εἶναι ἡ προσπάθεια, ν' ἀγαπήσουμε τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο. «Ἡ ἀγάπη στόν Χριστό», τόνιζε ὁ π. Πορφύριος, «μόνο αὐτή εἶναι ἡ καλύτερη θεραπεία τῶν παθῶν»233. Ἡ ψυχή εἶναι φτιαγμένη γιά νά ἀγαπάει τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο. Τότε ξεκουράζεται καί ἀπαλλάσσεται ἀπό τά πάθη. Μελέτη καί προσευχή, ἀνιδιοτέλεια καί ἀγάπη, ἡσυχία καί μυστικότητα, καρδιακή συνάντηση καί συνδιατριβή μέ τόν Οὐράνιο Νυμφίο, Θεῖος Ἔρωτας καί λαχτάρα γιά τόν Χριστό μας, εἶναι αὐτά, πού θά πρέπει νά ἀποτελοῦν τήν μόνιμη ἔγνοια τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου.

Θαυμαστά γεγονότα.δ' μέρος

Βίος καί πολιτεία
τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη
(8ο Μέρος)
Ἀπό τό βιβλίο «Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης»

Δεῖτε ἐδῶ:γ' μέρος
 
Θαυμαστά γεγονότα
Κάποιος μοναχός ἤθελε νά ταξιδέψει στήν Κωνσταντινούπολη μ᾿ ἕνα καΐκι ἀπό τή Θεσσαλονίκη. ὅσιος δέν τόν ἄφησε νά φύγει, προλέγοντάς του τόν κίνδυνο τοῦ σκάφους. Πράγματι, μετά τρεῖς μέρες βυθίστηκε στή θάλασσα αὔτανδρο.
Μ᾿ ἕνα ἄλλο καΐκι, πού ἄραξε στόν ἀρσανά τῆς Λαύρας, ἔφεραν στόν ὅσιο κάποιον δαιμονισμένο. Εἶχε τό πνεῦμα τῆς γαστριμαργίας. Ἔτρωγε καθημερινά ὅσο πέντε ἄνθρωποι καί δέν χόρταινε! Τόν ἔριξαν λοιπόν στά πόδια τοῦ ὁσίου καί ὅλοι μαζί παρακαλοῦσαν νά τόν θεραπεύσει.
Ἐκεῖνος πῆρε ἕνα παξιμάδι, τό ἔδωσε στόν ἄρρωστο καί τόν πρόσταξε:

«Πόσο φοβερό εἶναι», σημείωσε ὁ ἱεράρχης, «νά στρέφεται κανείς ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, ἐναντίον τῆς ἱερωσύνης...».!

ΕΝΑΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ
ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΜ (1870-1918)
ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (ΟΡΛΟΦΣΚΙ)
Διασκευή από τα ρωσικά
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011
Τίποτε, ωστόσο, δεν φαινόταν ικανό να αναχαιτίσει την αθεϊστική λαίλαπα. Την έκδοση του διατάγματος για τη δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας ακολούθησε λεηλάτηση των ιερών ναών.

Σ' ένα κήρυγμα του ο αρχιεπίσκοπος στράφηκε κάποια στιγμή προς τους πράκτορες της σοβιετικής εξουσίας, πού κρύβονταν ανάμεσα στο εκκλησίασμα, και τους είπε:

-Πηγαίνετε και πείτε στ΄ αφεντικά σας ότι τις πόρτες των ναών και των σκευοφυλακίων θα τις περάσουν πατώντας πάνω στο πτώμα μου. Όσο ζω, δεν θα πάρουν ούτε ένα καπίκι της Εκκλησίας.

Δυο μέρες μετά τη λιτανεία της 26ης Απριλίου έγραψε στον πατριάρχη άγιο Τύχωνα:

Βίντεο Μέρος ΣΤ' (Τελευταῖο) ἀπό τήν Ἡμερίδα «Θρησκευτικά: Ὀρθόδοξη Παιδεία ἤ Πανθρησκειακή προπαγάνδα;»

 

 Δείτε εδώ το video:http://hristospanagia1.wordpress.com/2012/05/25/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%B5/


Το ΣΤ' (Τελευταίο) από 6 μέρη της Ημερίδας «Θρησκευτικά: Ὀρθόδοξη Παιδεία ἤ Πανθρησκειακή προπαγάνδα;» που πραγματοποιήθηκε στις 19/5/2012 στο Πολεμικό Μουσείο.

Και το ΣΤ' μέρος και τα υπόλοιπα 5 μέρη, είναι αμοντάριστα βίντεο, τα οποία αποτελούν ολόκληρη την Ημερίδα από την αρχή μέχρι τέλους της Ημερίδας, με ποιότητα κυρίως για το διαδίκτυο.

Είναι μια προσφορά των Αναβάσεων για τους παρευρισκομένους στην Ημερίδα που τα ζήτησαν, μέχρι να δημοσιευτούν τα κανονικά σε ποιότητα βίντεο είτε από την Μητρόπολη Πειραιώς, είτε από την διαδικτυακή τηλεόραση Αχελώος tv, με τους οποίους υπήρξε άψογη συνεργασία.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την διαδικτυακή τηλεόραση της Μητροπόλεως Πειραιώς για την προσφορά της ζωντανής αναμετάδοσης της Ημερίδας.http://anavaseis.blogspot.com/2012/05/blog-post_164.html
Από το αρχείο των Αναβάσεων

Ἡ γιαγιά μου, ἡ Σίτου μου!

Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ, Η ΣΙΤΟΥ ΜΟΥ!

Ἡ γιαγιά μου, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ πατέρα μου,
σὲ ὅλη της τὴ ζωὴ ἦταν μιὰ ἁπλὴ χωρικὴ ἀπὸ τὴ Συρία,
ποὺ δὲν ἤξερε οὔτε νὰ γράφει, οὔτε νὰ διαβάζει.
Ἦταν ὅμως εἰλικρινὰ θρήσκα. Ὅτι ἔκανε
εἶχε πάντοτε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ στὰ χείλη της.
Ἀλλὰ δὲν ἀνέφερε μόνο τὸ Ὄνομά Του.
Ἔλεγε τουλάχιστον ἑκατὸ φορὲς τὴν ἡμέρα:
«Σ’ εὐχαριστῶ Θεέ μου»!…

Ἡ αἵρεση τῆς ἐκκοσμίκευσης   
Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗΣ
 Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού,
Aγ. «Όρους και Αρδαμερίου.

Η εκκοσμίκευση είναι η ρίζα κάθε αιρέσεως και ψευδοδιδασκαλίας. Η πτώση του ανθρωπίνου γένους είναι εκκοσμίκευση. Έτσι και κάθε εκκοσμίκευση είναι πτώση. Ο κόσμος απορροφά την Εκκλησία, δεν μεταμορφώνεται από την Εκκλησία.
Η εκκοσμίκευση δρα εντός της Εκκλησίας, θέλει να έχει λόγο για την Εκκλησία, της «θολώνει» την αυτοσυνειδησία, την αποπροσανατολίζει και μετατοπίζει το κέντρο από τον Χριστό στον άνθρωπο. Το πνεύμα της εκκοσμικεύσεως δρα και μέσα από διάφορα φαινόμενα, όπως του ευσεβισμού, του πουριτανισμού και του φονταμενταλισμού. Έτσι η θρησκεία της πλειοψηφίας των συγχρόνων Ελλήνων φαίνεται να είναι η θρησκεία της εκκοσμίκευσης, η θρησκεία της καλυμμένης φιλαυτίας και όχι της αποκαλυμένης αληθείας. Η θρησκεία του βολέματος.
Τι είναι η εκκοσμίκευση;

Ἡ δύναμη τῆς συνήθειας (Ἁγ. Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ)_(mp3)

Π. Σάββας 2011-11-27_Ἡ δύναμη τῆς συνήθειας (Ἁγ. Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ) Ὁμιλία σέ γονεῖς(mp3)

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 27-11-2011 (Συνάξη Οἰκογενειῶν).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία

Τά ἀδέλφια πού ἁγίασαν καί ἡ μάνα πού συγχώρεσε τόν φονιά τους!


Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΑΝΗΣ
 
Οι Άγιοι Μάρτυρες Δαβίδ και Ταριχάνι ήταν αδέλφια και παιδιά της Ταγκίνας, η οποία καταγόνταν από βασιλική οικογένεια.Μετά τον θάνατο του συζύγου της, του Βαρδάνου, τους πήραν όλην την περιουσία.Πρωτοαίτιος ήταν ο αδελφός της Ταγκίνας ο Θεοδόσιος.
Ο πονηρός Θεοδόσιος σκέφτηκε ότι, όταν τα παιδιά θα μεγάλωναν, ίσως να διεκδικούσαν την περιουσία τους.Ως μοναδική λύση σκέφτηκε να γίνουν τα παιδιά και οι μητέρα τους ειδωλολάτρες-μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να τους θεωρήσει παιδιά του.
«Φτάνει που τους πήρες με την βία την γήινη περιουσία τους,δεν θα τους πάρεις τώρα και την ουράνια από τον Ουράνιο Πατέρα τους»,απάντησε η αδελφή του Θεοδόσιου.

25 Μαΐου Συναξαριστής. Μνήμη τῆς τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς του προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, Κελεστίνου Μάρτυρος, Ὀλβιανοῦ Ὁσίου, Διονυσίου Ἐπισκόπου, Ζηνοβίου Ἐπισκόπου, Μαξίμου καὶ Βικτωρίνου Ἱερομαρτύρων, Ἀλδέλμου Ἐπισκόπου, Σκιότα ἐκ Γεωργίας, Δημητρίου πρίγκιπος, Θέκλας Ὁσίας, Ἰννοκεντίου Ἐπισκόπου, σύναξη τῶν Ἁγίων τῆς Βολυνίας, μνήμη εὑρέσεως ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου

Μνήμη τῆς τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Αὐτὴ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρεῖται ὡς δεύτερη εὕρεση, ἀφοῦ πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται ἄλλη, παρὰ μόνο ἡ πρώτη (24 Φεβρουαρίου). Ἡ εὕρεση αὐτὴ ἔγινε ἀπὸ κάποιον ἄγνωστο ἱερέα στὰ Κόμανα τῆς Καππαδοκίας, μέσα σὲ ἀργυρὴ θήκη, σὲ ἱερὸ τόπο καὶ μεταφέρθηκε μὲ μεγάλη ἐπισημότητα καὶ πομπὴ στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου κατατέθηκε στὴ Μονὴ τοῦ Στουδίου.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς θεῖον θησαύρισμα ἐγκεκρυμμένον τῇ γῇ, Χριστὸς ἀπεκάλυψε, τὴν Κεφαλήν σου ἡμῖν, Προφῆτα καὶ Πρόδρομε· πάντες οὖν συνελθόντες, ἐν τῇ ταύτης εὑρέσει, ᾄσμασι θεηγόροις, τὸν Σωτῆρα ὑμνοῦμεν, τὸν σῲζοντα ἡμᾶς ἐκ φθορᾶς, ταῖς ἱκεσίαις σου.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Προφῆτα Θεοῦ, καὶ Πρόδρομε τῆς χάριτος, τὴν Κάραν τὴν σήν, ὡς ῥόδον ἱερώτατον, ἐκ τῆς γῆς εὑράμενοι, τὰς ἰάσεις πάντοτε λαμβάνομεν, καὶ γὰρ πάλιν ὡς πρότερον, ἐν κόσμῳ κηρύττεις τὴν μετάνοιαν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ