Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023

Μαγεία Α'. Οἱ μαῦρες δυνάμεις τοῦ σκότους, Ἁγ. Παΐσίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Μαγεία Α'. Οἱ μαῦρες δυνάμεις τοῦ σκότους, Ἁγ. Παΐσίου- Πνευματικὸς ἀγῶνας, 30-12-2023, 
Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://hristospanagia3.blogspot.com

 

«...Ὁ Κύριος θὰ τὸν ἐξαφανίση μὲ τὴν πνοὴ τοῦ στόματός Του...» , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

«...Ὁ Κύριος θὰ τὸν ἐξαφανίση μὲ τὴν πνοὴ τοῦ στόματος Του καὶ θὰ τὸν κατάργηση μὲ τὴν ἔνδοξο ἐμφάνιση Του» , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης 
http://hristospanagia3.blogspot.com

 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ/Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, 1-1-2024

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ/Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, 1-1-2024
https://www.youtube.com/live/ggZWc6YQpuI?si=q9VQVnicHTb83PIb

Ἡ συντριβὴ τῶν εἰδώλων καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Εὐρώπης, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἡ συντριβὴ τῶν εἰδώλων καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Εὐρώπης, Ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος- Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος καὶ Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς, 30-12-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Ἡ ἄθεη Εὐρώπη προσέχει μόνο στὴν ἐξωτερικὴ σωματικὴ καθαριότητα, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Τὸ ἀληθινὸ κάλλος πηγάζει ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ καθαρότητα-Η ἄθεη Εὐρώπη προσέχει μόνο στὴν ἐξωτερικὴ σωματικὴ καθαριότητα, Ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος- Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος καὶ Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς, 30-12-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
 Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://hristospanagia3.blogspot.com

 

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὴν καρδιά μας»

 

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὴν καρδιά μας», Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023.


http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2023/12/blog-post_215.html#more

«Ἡ Θεολογία τῆς Ἱστορίας» Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


Ἐπί τῷ νέῳ ἔτει

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

με θέμα:

«Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 1-1-2001]

Και πάλι πρώτη του έτους, αγαπητοί μου. Ήδη ευρισκόμεθα στο πρώτο σκαλοπάτι του ετησίου ημερολογιακού οικοδομήματος. Την ίδια ημέρα γιορτάζομε και την οκταήμερο Περιτομή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιορτάζουμε ακόμη και τη σεπτή μνήμη του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, Βασιλείου του Ουρανοφάντορος· που σημαίνει «οὗ (:του οποίου) ἡ λαμπρότης εἰς ὕψος φαίνεται», όπως λέγει ο Σουήδας· ή: «αυτός που λάμπει μέχρι τον ουρανό· αυτός που αποκαλύπτει τα ουράνια μυστήρια».

Σήμερα όμως θα μας απασχολήσει η έννοια του χρόνου που πρέπει πάντοτε να αποτελεί στίγμα πλεύσεως για τον κάθε πιστό. Ο χρόνος είναι βασικό στοιχείο, όχι μόνο γιατί συνδέεται με τον χώρο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του –δεν νοείται το ένα χωρίς το άλλο, ούτε ο χώρος χωρίς τον χρόνο, ούτε ο χρόνος χωρίς τον χώρο- αλλά και γιατί αποτελεί στοιχείο της ανθρωπίνης παρουσίας του Θεού στη γη και συνεπώς και της δικής μας σωτηρίας.

Μόνος ο άνθρωπος από όλα τα ζωντανά δημιουργήματα της κτίσεως έχει την έννοια του χρόνου. Κι όταν λέμε έννοια του χρόνου, εννοούμε του παρόντος, του παρελθόντος, και προπαντός του μέλλοντος χρόνου. Ο χρόνος συνδέεται άμεσα με τη σωτηρία μας. Εξάλλου, μόνος ο άνθρωπος γνωρίζει ότι πεθαίνει. Κι ο θάνατος τον προβληματίζει. Η έννοια του χρόνου καθορίζει το μήκος της ζωής· το τέρμα της, αλλά και την αιωνιότητα. Γι' αυτό η έννοια του χρόνου αποτελεί στίγμα πλεύσεως, όλως ιδιαίτερα για τον πιστόν. Ο χρόνος εκφράζεται με τα συμβεβηκότα, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν, τα γεγονότα, όπως θα λέγαμε. Όπως εκφράζεται οτιδήποτε με την κίνηση ή την ακινησία όλων των σωμάτων, που μελετά η Φυσική. Πρέπει να πούμε όταν λέμε «ακινησία», δεν υπάρχει. Θα βάζαμε τη λέξη «ακινησία» εντός εισαγωγικών, διότι ούτε σε ένα άτομο της ύλης δεν υπάρχει, μέσα στο άτομο της ύλης, δεν υπάρχει η έννοια της ακινησίας. Όλα είναι σε μία φοβερή κίνηση.

Έτσι μπορεί να γράφει ο απόστολος Παύλος: «Ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου –όταν ήλθε ο καιρός· που γνώστης μόνο ο Θεός είναι-, «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός», ως προς το πλήρωμα, «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον», γράφει ο Απόστολος εις την προς Γαλάτας επιστολή του· ή «προεγνωσμένου μέν πρό καταβολῆς κόσμου –δηλαδή του Χριστού- φανερωθέντος δέ ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων δι' ἡμᾶς». Προεγνωσμένου από καταβολής κόσμου, αλλά τώρα σε μας φανερώθηκε. Ή: «Καθώς δέ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας», λέγει εις τας Πράξεις ο απόστολος Παύλος, «ἥν ὤμοσε ὁ Θεός τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαός καί ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ».

Στήν περιτομή τοῦ Κυρίου. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ:

Ο Χριστός με την περιτομή Του κατασκεύασε α) ένα φάρμακο θεραπευτικό της ασθένειας των ανθρώπων β) ένα φάρμακο ανακουφιστικό των πόνων τους και γ) ένα φάρμακο διαφυλακτικό της υγείας τους.

α) Ένα φάρμακο θεραπευτικό της ασθένειας των ανθρώπων

Σκέψου ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο, για να γιατρέψει τις ψυχές μας και αμέσως στην περιτομή Του, σαν ένας καλός γιατρός, ετοιμάζει ένα φάρμακο θεραπευτικό της ασθένειάς μας, ένα φάρμακο ανακουφιστικό των πόνων μας και ένα φάρμακο διαφυλακτικό της υγείας μας. Επειδή, λοιπόν, η προπατορική αμαρτία του Αδάμ προξένησε δύο μεγάλες ασθένειες σε όλο το γένος των ανθρώπων και στην μεν ψυχή και τον νου προξένησε την υπερηφάνεια και την άγνοια και όλους τους εμπαθείς λογισμούς, οι οποίοι είναι ενωμένοι μαζί με το γεννημένο σώμα και σκεπάζουν σαν ένα σύννεφο και παραπέτασμα τις ταλαίπωρες ψυχές των ανθρώπων, ενώ στο σώμα προξένησε μία κλίση προς τις ηδονές.

Γι’ αυτό είπε ο Θεολόγος Γρηγόριος στην ομιλία του για τα Γενέθλια: «Ως Χριστού μαθητής κάνε περιτομή, αφαίρεσε το κάλυμμα που υπάρχει από την γέννηση»· αυτό ο σχολιαστής Νικήτας ερμηνεύοντας αναφέρει ότι «ο άγιος Γρηγόριος με τη φράση «ἀπό γενέσεως κάλυμμα» εννοεί την προγονική αμαρτία, η οποία εισελήλυθε σε όλο το γένος· διότι αυτή η αμαρτία, σαν κάποιο σύννεφο, αμέσως με την γέννηση, προσθέτει στην ψυχή το κάλυμμα, που προέρχεται από την γέννηση, τους εμπαθείς, εννοώ, λογισμούς και την σκότωση που προέρχεται από αυτούς και την άγνοια που είναι ενωμένη με την σάρκα· περιτομή, όμως, πνευματική είναι η απομάκρυνση της σαρκικής ηδονής, και των περιττών και μη απαραίτητων».

Επειδή, λέω, η προπατορική αμαρτία και την ψυχή εξασθένησε με τους εμπαθείς λογισμούς και μάλιστα της υπερηφάνειας και παρόμοια εξασθένησε και το σώμα με την κλίση προς τις ηδονές και τα πάθη, γι’ αυτό και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός με την περιτομή κατασκευάζει ένα φάρμακο θεραπευτικό και της ψυχής και του σώματος. Και την μεν ασθένειας του σώματος θεραπεύει περιτέμνοντας την ακροβυστία της αγίας σαρκός Του, η οποία είχε τύπο της σωματικής ηδονής· «Διότι κάθε ηδονή», αναφέρει ο πιο πάνω σοφός Νικήτας, «που δεν προέρχεται από τον Θεό και δεν γίνεται εν Θεώ, θεωρείται περίττωμα ηδονής, της οποίας τύπος είναι η ακροβυστία· η οποία πάλι δεν είναι τίποτε άλλο, παρά δέρμα, περίττωμα ηδονικού βίου».

Και πάλι με το να περιτμηθεί ο Κύριος με έναν τρόπο και ένα σχήμα μεγάλης ταπεινώσεως, θεραπεύει και την ασθένεια της ψυχής,η οποία είναι κυρίως η υπερηφάνεια· «Διότι αρχή της αμαρτίας είναι η υπερηφάνεια»[Σοφία Σειράχ, 10,13]· και μαζί με την υπερηφάνεια, την ρίζα όλων των αμαρτιών, κόβει και όλους τους άλλους εμπαθείς λογισμούς και κλάδους της αμαρτίας με μία και την ίδια τομή. Και μολονότι ο Ιησούς Χριστός, και στην γέννησή Του και στην ζωή Του και στον θάνατό Του, πάντοτε ταπεινώθηκε για μας, δεν ταπεινώθηκε, όμως ποτέ με τόση υπερβολή, όπως ταπεινώθηκε στην περιτομή Του· η οποία στάθηκε γι’ Αυτόν μία ταπείνωση, όχι μόνο πολύ μεγάλη, αλλά και τελείως ασύγκριτη κα μπορεί να πει κανείς ταπείνωση των ταπεινώσεων, διότι εδώ φαίνεται ο Ιησούς ως ένα είδος έσχατου αμαρτωλού, δηλαδή στον ασχημότερο και ταπεινότερο τρόπο που μπορεί ποτέ να βρεθεί. Και σαν αμαρτωλός, λαμβάνει ένα φάρμακο, που πρέπει να παίρνουμε εμείς οι εμπαθείς και αμαρτωλοί, που από σπέρμα και ηδονή γεννιόμαστε και με σπέρμα και ηδονή γεννάμε, και όχι Αυτός, που ήταν όχι μόνο ανώτερος από κάθε προσβολή εμπαθούς και ηδονικού λογισμού και κλίσεως προς την αμαρτία, αλλά και ούτε από σπέρμα γεννήθηκε, ούτε σπέρμα είχε καθόλου.

Πρωτοχρονιάτικη Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος , Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ.


Ἐν Κυθήροις τῇ 1ῃ Ἰανουαρίου 2024

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν τῆς καθ ́ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος… ὁ ἐν τῇ ἀφάτῳ Σου μακροθυμίᾳ καταξιώσας ἡμᾶς εἰς νέον ἐνιαυτὸν τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητός Σου εἰσελθεῖν, Αὐτός, Πανάγαθε Δέσποτα, τὴν εἴσοδον ταύτην τῇ Θείᾳ Σου Χάριτι εὐλόγησον…ἐλθέτω ἐφ’ ἡμᾶς, Κύριε, ἡ Βασιλεία Σου, Βασιλεία ἀγάπης, χρηστότητος, δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης…λάλησον ἀγαθά ἐν ταῖς καρδίαις τῶν ἀρχόντων ἡμῶν, ἐνίσχυσον καί ἐνδυνάμωσον αὐτούς τε καί τόν φιλόχριστον ἡμῶν στρατόν…» (Εὐχή ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Εὐλογημένον, εἰρηνικόν, χαριτοφόρον καί πλούσιον εἰς ἔργα Πίστεως, Ἀγάπης καί ἀληθινής Προόδου εἰς τόν Πνευματικόν, πολιτιστικόν καί κοινωνικόν στίβον ἄς εἶναι τό νέον σωτήριον ἔτος 2024.

Εἰς τήν Πρωτοχρονιάτικη αὐτή Ποιμαντορική μας Ἐγκύκλιο ἐπροτάξαμε τήν Εὐχήν τῆς Δοξολογίας ἐπί τῷ Νέῳ ἔτει. Εἰς αὐτήν τήν Εὐχήν δεόμεθα καί παρακαλοῦμεν ἐκτενῶς τόν Εὐλογητόν Κύριον καί Θεόν ἡμῶν, τόν ἐξουσιάζοντα τούς καιρούς καί χρόνους τῆς ζωῆς μας, Αὐτόν ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε, μέ τήν ἀνέκφραστον μακροθυμίαν καί φιλανθρωπίαν Του, νά εἰσέλθωμεν εἰς τόν νέον χρόνον τῆς ἀπείρου ἀγαθότητός Του, νά εὐλογήσῃ αὐτήν τήν εἴσοδόν μας μέ τήν Θείαν Του Χάριν.

Ζητοῦμεν ἀπό καρδίας νά μᾶς χαρίσῃ ὁ Πανάγαθος Κύριος καί Θεός ἡμῶν τά ἀπαραίτητα διά τήν ζωήν μας βιοτικά καί ὑλικά, ἀλλά καί τά πνευματικά καί οὐράνια ἀγαθά: βροχόπτωσιν εἰρηνικήν διά τήν καρποφορίαν τῆς γῆς· ἀνέμους ὑγιεινούς καί εὐκράτους· ἀγάπην, εἰρήνην καί ὁμόνοιαν βεβαίαν διά τήν θεοφιλῆ διάνυσιν τοῦ κύκλου τοῦ νέου ἔτους, καθώς θά κοσμούμεθα μέ τόν στέφανον τῶν ἀρετῶν καί θά ὁδεύωμεν καλῶς ὑπό τό φῶς τῶν Θείων ἐντολῶν Του.

Κυριακὴ 31 Δεκεμβρίου 2023: Ἡμέρα Προστασίας τῆς ζωῆς τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ!

Σύμφωνα μὲ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει καθιερωθεῖ, ἡ Κυριακὴ μετά την τοῦ Χριστοῦ θεία Γέννηση, «ὡς Ἡμέραν ἀφιερωμένην ἔἰς τὴν προστασίαν τῆς ζῶῆς τόῦ Ἀγεννήτου Παιδιοῦ». Ἐφέτος ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶναι ἡ Κυριακὴ 31 Δεκεμβρίου.
Τὸ Κίνημα «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!», ἐπ' εὐκαιρίᾳ αὐτῆς τῆς ἡμέρας, καλεῖ ὅλους μας νὰ ἀναλογισθοῦμε τὴν μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη ἀξία τῆς κάθε ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς συλλήψεως ἕως καὶ τὰ βαθιὰ γεράματα, καὶ νὰ ὑψώσουμε ἕνα πνευματικὸ τοῖχος προστασίας, ἰδιαίτερα τῆς ἀνυπεράσπιστης ἀγέννητης ζωῆς.

Ἡ κατά σάρκα περιτομή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἑρμηνεία τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο


Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ [: Κολ.2,8-12]

EΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

[Υπομνηματισμός των εδαφίων Κολ.2,6-15]

«῾Ως οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ(: Όπως λοιπόν σας το δίδαξε ο Επαφράς και εσείς το αποδεχθήκατε ότι ο αληθινός Χριστός είναι ο Ιησούς ο Κύριος, έτσι ακριβώς να εξακολουθείτε να ζείτε και να πορεύεστε. Να εξακολουθείτε να μένετε στερεά ριζωμένοι και να οικοδομείστε πάνω στον Χριστό, αποκτώντας μεγαλύτερη βεβαιότητα για την πίστη, όπως ακριβώς τη διδαχθήκατε. Και έτσι να προοδεύετε περισσότερο στην πίστη και να ευχαριστείτε τον Θεό που σας χάρισε τον φωτισμό της)»[Κολ.2,6-7].

Πάλι προλαβαίνει αυτούς με τη δική του μαρτυρία, λέγοντας: «Όπως λοιπόν παραλάβατε». «Τίποτα το άγνωστο», λέγει, «δεν παρουσιάζουμε· ούτε και εσείς(:που το αποδεχτήκατε)»· «ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε (:μέσα στη δική Του διδασκαλία να εξακολουθείτε να ζείτε και να πορεύεστε)», διότι Αυτός είναι η οδός που οδηγεί στον Πατέρα. Μην πιστεύετε στους αγγέλους· δεν οδηγεί εκεί αυτή η οδός.

«ἐρριζωμένοι(:Να εξακολουθείτε να μένετε στερεά ριζωμένοι)»· δηλαδή στερεωμένοι σταθερά. «Να μην πολιτεύεστε άλλοτε έτσι και άλλοτε διαφορετικά, αλλά στηριζόμενοι σταθερά, διότι αυτό που είναι σταθερά στηριγμένο δεν θα μετακινηθεί ποτέ». Βλέπεις ότι αναφέρει τις λέξεις με την κύρια σημασία τους· «καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ(:και να οικοδομείστε πάνω στον Χριστό)», δηλαδή, φθάνοντας με το λογικό σε Αυτόν. «Καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πίστει(:Αποκτώντας μεγαλύτερη βεβαιότητα για την πίστη)»· δηλαδή «να κατέχετε Αυτόν, σαν να οικοδομείστε επάνω σε θεμέλιο». Παρουσιάζει αυτούς να έχουν πέσει, διότι το «ἐποικοδομούμενοι», αυτό σημαίνει· διότι η πίστη είναι πραγματικά οικοδομή και χρειάζεται και ισχυρό θεμέλιο και σταθερό κτίσιμο, εφόσον και αν δεν κτίσει κανείς με ασφάλεια, κλονίζεται, και αν με ασφάλεια και όχι σε σταθερό θεμέλιο, δεν στέκεται πλέον. «Καθὼς ἐδιδάχθητε(:Όπως ακριβώς τη διδαχθήκατε)». Πάλι το «καθώς», που σημαίνει ότι τίποτε το νέο δεν λέγει. «περισσεύοντες ἐν αὐτῇ(:και έτσι να προοδεύετε περισσότερο στην πίστη)», λέγει, «ἐν εὐχαριστίᾳ(:και να ευχαριστείτε τον Θεό που σας χάρισε τον φωτισμό της)». Αυτό είναι πράγματι δείγμα ευγνωμόνων ανθρώπων. «Δεν λέγω απλώς να ευχαριστείτε, αλλά πάρα πολύ, περισσότερο από ό,τι μάθατε, και εάν είναι δυνατό, με μεγάλη φιλοτιμία».

Κυριακή πρό τῶν Φώτων.«Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον».π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ[:Β΄Τιμ. 4,5-8]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

με θέμα:

«Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ,

τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον».

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 4-1-1981]

(Β 41)

Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, ευρίσκεται εις την φυλακήν της Ρώμης. Με το προφητικό του μάτι βλέπει το παρόν και το μέλλον. Το παρόν το βλέπει ως ζοφερόν. Ότι ήδη ο ίδιος απέρχεται του κόσμου τούτου. Δεν πρόκειται να αποφυλακιστεί, όπως την πρώτη φορά. Αλλά πρόκειται να θανατωθεί. Αυτό βέβαια, για τον εαυτόν του δίδει χαράν πολλήν. Αλλ΄όμως βλέπει ότι μέσα εις την Εκκλησία, όπως ήδη είχε προειδοποιήσει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, θα επιπέσουν λύκοι βαρείς. Ακόμη, βλέπει και προς τα έσχατα, εις το απώτατον μέλλον. Το προφητικό του μάτι φθάνει μέχρι το τέλος της Ιστορίας.

Και γράφει εις τον Τιμόθεον, τον επίσκοπον της Εφέσου, το πολύ αγαπημένο του παιδί. Και του γράφει και του λέγει: «Τοῦτο δὲ γίνωσκε(:Αυτό να ξέρεις), ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις(: τις έσχατες ημέρες) ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί(:θα σταθούν δύσκολοι καιροί)· ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι(:γιατί θα είναι οι άνθρωποι) φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι(:δεν θα έχουν ούτε όσιον, ούτε ιερόν επάνω των), ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι(:άγρια θηρία),ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι(:αγαπώντες μάλλον τας ηδονάς παρά τον Θεόν), ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι(:θα έχουν το σχήμα της ευσεβείας, θα είναι βαπτισμένοι, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμη της ευσεβείας και της πίστεως)».

«Ἒσται γὰρ καιρὸς(:Γιατί θα γίνει καιρός) ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται(:θα φτάσουν να μην ανέχονται την υγιά διδασκαλίαν, το υγιές Ευαγγέλιον), ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν(:αλλά θα φροντίσουν, ανάλογα με τις επιθυμίες των, να βρουν διδασκάλους, που οι διδασκαλίες αυτών των ψευδοδιδασκάλων, θα τους γαργαλούν τα αυτιά), καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν(:και θα βγάλουν το αυτί τους από την ακοήν της αληθείας, του Ευαγγελίου), ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται(:και θα στραφούν προς τα παραμύθια, προς τις ποικίλες θεωρίες περί της ζωής)».

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς πρό τῶν Φώτων. Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Γ΄, εδάφια 1-12

1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας 2 καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.4 Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν ῾Ιεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ᾿Ιορδάνου, 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

7 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας, 9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 10 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 11 ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ καὶ πυρί. 12 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.

Ερμηνευτική απόδοση Παν. Τρεμπέλα

1Εκείνες τις ημέρες που ο Ιησούς ιδιώτευε στη Ναζαρέτ, βγήκε ο Ιωάννης ο βαπτιστής στη δημόσια δράση του. Και κήρυττε στην έρημο της Ιουδαίας που εκτείνεται βόρεια από τη Νεκρά Θάλασσα και δυτικά από τον Ιορδάνη ποταμό 2και έλεγε: ‘’Μετανοείτε˙ αλλάξτε αποφασιστικά σκέψεις και φρονήματα και ζωή, διότι πλησιάζει ο καιρός που ο Μεσσίας θα εγκαθιδρύσει και στη γη τη βασιλεία των ουρανών με τη νέα ουράνια ζωή που θα μας φέρει’’.

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς τῶν Φώτων. Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

B΄προς Τιμόθεον, κεφάλαιο Δ΄, εδάφια 5-8

5 Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. 6 ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. 7 τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· 8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

Ερμηνευτική απόδοση Παν. Τρεμπέλα

5 Εσύ όμως πρόσεχε άγρυπνα όλα όσα σου παρουσιάζει το ποιμαντικό σου έργο. Κοπίασε, κάνε έργο ευαγγελιστού, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διακονία που σου ανατέθηκε στην Εκκλησία.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΉΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ, 31-12-2023

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΉΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ, 31-12-2023 
https://www.youtube.com/live/taO9rtfsl1k?si=Dt5CvWbPmNt8PZDc

Τόν Χριστό ὅμως ὁ κόσμος Τόν σταύρωσε ἐπειδή δέν ἔκανε πολιτική μέ τήν ἀλήθεια.

Ο Κύριος είναι λαμπρότερος από τον ήλιο και καθαρότερος από το κρύσταλλο, γι’ αυτό και μέσα Του δε χωρούσε υποκρισία.
Ο κόσμος δεν καρφώνει στον σταυρό εκείνον που συμφιλιώνει την αλήθεια με το ψέμα, το φως με το σκοτάδι και το καλό με το κακό.
Τον Χριστό όμως ο κόσμος Τον σταύρωσε επειδή δεν εξίσωσε, δεν ανακάτωσε, δεν έκανε πολιτική με την αλήθεια.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

https://proskynitis.blogspot.com/2023/12/blog-post_761.html

31 Δεκεμβρίου. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. «Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου». Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μελάνης ὁσίας τῆς Ῥωμαίας (†449), Ζωτικοῦ ὀρφανοτρόφου (δ΄ αἰ.). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Κυριακῆς πρό τῶν Φώτων (Β´ Τιμ. δ´ 5-8).

Β Τιμ. 4,5           σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.

Β Τιμ. 4,5                  Συ όμως πρόσεχε άγρυπνος εις όλα όσα διδάσκει ο Θεός και επιβάλλει το καθήκόν σου. Κοπίασε και ταλαιπωρήσουν εις την διακονίαν σου, κάμε έργον κήρυκος του Ευαγγελίου, εκπλήρωσε εις τέλειον βαθμόν την υπηρεσίαν, που ανέλαβες εν τη Εκκλησί.

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023

Μέρος τῶν ἑβραίων θὰ ἐπιστρέψει στὸν Χριστό -Σημεῖα τῶν ἐσχάτων, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Λίγο πρὶν τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέρος τῶν ἑβραίων θὰ ἐπιστρέψει στὸν Χριστό -Σημεῖα τῶν ἐσχάτων, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Ἡ ἀχαριστία πρὸς τὸν Εὐεργέτη μας Κύριο (Β' μέρος), 28-12-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΟΜΙΛΙΑ_Ἡ ἀχαριστία πρὸς τὸν Εὐεργέτη μας Κύριο (Β' μέρος), Ἁγ. Παϊσίου, Ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος καὶ Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 28-12-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Ὁ διάβολος δὲν ἔχει καμία ἐξουσία -στὰ ὅρια ποὺ τοῦ θέτει ὁ Χριστὸς πειράζει τὸν ἄνθρωπο , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

«Πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» (Ψαλμ. 95, 5) -Πολλοὶ θὰ ἐξαπατηθοῦν ἀπὸ τὰ ψευτοθαύματα τοῦ ἀντίχριστου , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Νικόδημος Καλλιντέρης - Ἀχρήματη κοινωνία: ἡ πιό ἔξυπνη δικτατορία

 

Ἡ διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν «Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν» μὲ τὸν Χαράλαμπο Ἂνδραλη, Νομικό-Δικηγόρο, μέ καλεσμένο τόν Νικόδημο Καλλιντέρη, Νομικό, Ὑποψήφιο Διδάκτωρα συνταγματικοῦ δικαίου ΕΚΠΑ.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2023/12/blog-post_36.html

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ/ΑΓ. ΜΕΛΑΝΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΑΣ, 31-12-2023

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ/ΑΓ. ΜΕΛΑΝΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΑΣ, 31-12-2023
https://www.youtube.com/live/05MyVwmbySg?si=-YfEpHH5pCguE4hM

Κυριακή πρό τῶν Φώτων. Ὀ Ἰερός Χρυσόστομος γιά τό κήρυγμα μετανοίας ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Βαπτιστή.


ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ[:Ματθ.3,1-12]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΗ

«᾽Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾽Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾽Ιουδαίας καὶ λέγων, Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (:Εκείνες τις ημέρες που ο Ιησούς ζούσε αφανής στη Ναζαρέτ, βγήκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στη δημόσια δράση του και κήρυσσε στην έρημο της Ιουδαίας [που εκτείνεται στα βόρεια της Νεκράς Θάλασσας και δυτικά του Ιορδάνη ποταμού],και έλεγε: “Μετανοείτε, αλλάξτε αποφασιστικά σκέψεις και φρονήματα και ζωή, διότι πλησιάζει ο καιρός που ο Μεσσίας θα εγκαθιδρύσει και στη γη τη βασιλεία των ουρανών με τη νέα ουράνια ζωή που θα μας φέρει)»[Ματθ.3,1-2].

«᾽Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις»: Ποιες ημέρες εννοεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος; Διότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν εμφανίζεται τότε, όταν δηλαδή ο Ιησούς ήταν παιδί, αλλά ύστερα από τριάντα έτη, όπως μαρτυρεί και ο Λουκάς[Λουκ. 3,1-3: «Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος, ἐπ᾿ ἀρχιερέως Ἄννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν(:το δέκατο πέμπτο έτος της αυτοκρατορίας του Τιβερίου Καίσαρος, όταν ηγεμόνας της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος, και τετράρχης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης Αντίπας, ο δε Φίλιππος, ο αδελφός του, τετράρχης της Ιτουραίας και της Τραχωνίτιδας χώρας και ο Λυσανίας, τετράρχης της Αβιληνής, τις ημέρες που αρχιερείς στα Ιεροσόλυμα ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας, ήλθε εντολή από τον Θεό στον Ιωάννη, τον υιό του Ζαχαρία που έμενε στην έρημο. Έτσι, μετά από τη θεία αυτή κλήση, πήγε ο Ιωάννης σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη, και με το κήρυγμά του προέτρεπε τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να δεχθούν βάπτισμα μετανοίας, για να λάβουν αργότερα την άφεση των αμαρτιών τους, την οποία θα τους εξασφάλιζε ο Μεσσίας που θα ερχόταν μετά από λίγο)».

Γιατί, λοιπόν, λέγει «κατά τις ημέρες εκείνες»; Είναι γενική συνήθεια στην Αγία Γραφή να χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο της εκφράσεως, όχι μόνο όταν διηγείται αυτά που συμβαίνουν στο συγκεκριμένο χρόνο, αλλά και όταν αναφέρεται σε γεγονότα που θα συμβούν πολλά χρόνια αργότερα. Το ίδιο συνέβη και όταν ο Ιησούς καθόταν στο όρος των Ελαιών και Τον πλησίασαν οι μαθητές Του και ήθελαν να μάθουν για τη Δευτέρα παρουσία Του και την άλωση της Ιερουσαλήμ[Ματθ. 24,3: «Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;(:και ενώ ο Ιησούς καθόταν στο όρος των ελαιών, Τον πλησίασαν οι μαθητές ιδιαιτέρως και Του είπαν:’’Πες μας, πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα προαναγγέλλει την ένδοξή σου παρουσία και το οριστικό τέλος του κόσμου αυτού;’’)» κ.ε.]. Γνωρίζετε, βέβαια, πόσος χρόνος μεσολαβεί μεταξύ των δύο αυτών γεγονότων.

Δύο Ἅγιοι μέ τό ὄνομα Μόδεστος Ἀρχιεπίσκοποι Ἱεροσολύμων.

Δύο Άγιοι με το όνομα Μόδεστος Αρχιεπίσκοποι Ιεροσολύμων.

16 Δεκεμβρίου και 18 Δεκεμβρίου (Προστάτης των ζώων).

Στο Συναξάρι του Δεκεμβρίου υπάρχουν δύο Άγιοι που φέρουν το όνομα Μόδεστος, ενώ και οι δύο ήταν Αρχιεπίσκοποι Ιεροσολύμων.
Ο πρώτος, είναι Ιερομάρτυρας και εορτάζεται στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ ο δεύτερος είναι Όσιος και τιμάται στις 16 Δεκεμβρίου. Αν και επικρατεί μια σύγχυση για τους βίους των δύο ομώνυμων Αγίων, θα δούμε κάποια στοιχεία της ζωής τους, όπως τα διασώζει η παράδοση.

ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ Α' ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.
Φέρει, Μόδεστε παμμάκαρ, καὶ σὸν τάφον,
Ἡ τὸν τάφον φέρουσα γῆ τοῦ Κυρίου.
Ο Μόδεστος γεννήθηκε στη Σεβάστεια της Μ. Ασίας από ευσεβείς χριστιανούς γονείς, οι οποίοι πέθαναν στη φυλακή κατά το διωγμό του Διοκλητιανού (περίπου 305 μ. Χ.). Το μόλις πέντε μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα. Σε ηλικία δεκατριών ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί κι ο ίδιος χριστιανός.
Σ΄αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός χρυσοχόος από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα του νεοφώτιστου Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιασε σαν παιδί του. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλεια των δύο παιδιών του χρυσοχόου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Η Χάρις του Θεού, όμως, δεν τον εγκατέλειψε. Ο αφέντης του Μοδέστου κατηχήθηκε από το δούλο του, έγινε και ο ίδιος χριστιανός και ελευθέρωσε το Μόδεστο, τον ελευθερωτή του από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Φεύγοντας από την Αίγυπτο ο Μόδεστος κατευθύνεται για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, και εκεί, αφού άνοιξαν μπροστά του οι πύλες του Παναγίου Τάφου, ο πιστός λαός των Ιεροσολύμων, που είδε το θαυμαστό αυτό γεγονός, εξέλεξε το Μόδεστο αρχιεπίσκοπο της Μητρός Εκκλησίας, διάδοχο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.
Ο Θεός έδωσε στο Μόδεστο ένα χάρισμα, ώστε να θεραπεύει τα κατοικίδια ζώα, και ιδιαίτερα τα βόδια και τους ημιόνους. Άλλωστε, και κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του πραγματοποίησε θαυμαστά γεγονότα που σχετίζονταν με τα ζώα. Ενώ βρίσκονταν μπροστά στο βασιλιά ομολογώντας την πίστη του στον Αληθινό Θεό, μπροστά στο βασιλιά, εκείνος διέταξε τους στρατιώτες του να δέσουν τον Άγιο σε δύο άγριους ημιόνους και να τους αφήσουν να τρέξουν, προκειμένου να διαμελισθεί το σώμα τού Αγίου επάνω στις πέτρες. Ό Άγιος Μόδεστος, όμως, σήκωσε το χέρι του προς τους ημιόνους, τους ευλόγησε και τότε αυτοί έφυγαν, αφήνοντάς τον λυμένο και αβλαβή.
Ό βασιλιάς έξαλλος διέταξε να τον ξαναδέσουν στους ημιόνους, όχι μόνο απ' τα χέρια αλλά και απ' τα πόδια, και να χτυπήσουν με πολλή δύναμη τα ζώα, ώστε να τρέξουν. Ο Μάρτυρας του Χριστού έλεγε, καθώς τον έσερναν οι ημίονοι: «Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας».

Κυριακή πρό τῶν Φώτων.«Ἒργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ». Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ[:Β΄Τιμ. 4,5-8]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

με θέμα:

«Ἒργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 31-12-2000] [Β 429, έκδοσις β΄]

Τελευταία ημέρα του έτους, αγαπητοί μου. 31 Δεκεμβρίου του 2000. Βέβαια, συμβατική. Κατά συμφωνίαν· γιατί ο χρόνος ρέει και αγνοεί την υποδιαίρεσή του. Η υποδιαίρεσις του χρόνου γίνεται, όπως λέγει ο Μωυσής, στην Γένεση, για την μέτρηση του χρόνου, που θα βοηθήσει τόσο σε καθημερινά πράγματα, όσο και εις την σωτηρία.

Έτσι, λοιπόν, τελειώνει το έτος σήμερα, για να μας υπενθυμηθεί ότι ο καιρός περνά και το τέλος της ζωής έρχεται και εμείς ακόμη υπολειπόμεθα. Θυμίζει εκείνο που είπε κάποτε ο Ιερεμίας: «Διῆλθε θέρος, παρῆλθεν ἄμητος, καὶ ἡμεῖς οὐ διεσώθημεν». Δηλαδή: «Πέρασε το καλοκαίρι, πέρασε και ο τρυγητός κι εμείς ακόμα δεν σωθήκαμε».

Ωστόσο, ας δούμε την αποστολική περικοπή της ημέρας. Γράφει ο Παύλος στην Β΄προς Τιμόθεον επιστολή του τα εξής: «Σὺ οὗν τέκνον μου, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον». Εδώ συνιστά στον Τιμόθεο, στον κάθε Τιμόθεο, που τιμά τον Θεό, να ευαγγελίζεται συνεχώς τον λόγο του Θεού, στην προσωπική του περιφέρεια. Εκεί που ήταν Επίσκοπος. Και προσθέτει: «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον». Το «πληροφόρησον» δεν σημαίνει «βγες και δίδε πληροφορίες», όπως κάποιες Μητροπόλεις… Θυμάμαι κάποτε βρέθηκα σε μία Μητρόπολη, έβγαζαν ένα έντυπο και είχαν την εντύπωση, εξάλλου το ‘γραφαν, αυτό το χωρίο που σας είπα τώρα, ότι θα μπορούσαν να ανακοινώνουν τα πάντα και μάλιστα με έναν…ε, τρόπον…αυτάρεσκον. «Πληροφόρησον» θα πει «Φέρε εις πληρότητα». Αυτό θα πει «πληροφόρησον». «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον». Να ολοκληρώσεις και να ολοκληρώνεις διαρκώς την διακονίαν σου. Όποιας μορφής κι αν είναι αυτή η διακονία.

Έτσι λοιπόν, «τήν διακονίαν σου πληροφόρησον», γράφει εις τον Τιμόθεον ο απόστολος Παύλος. Αλλά προπαντός δε, την διακονίαν του κηρύγματος. Γι'αυτό λέγει ευθύς:: «Ἒργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ». Δηλαδή, «Φρόντισε να μετέρχεσαι το έργον του Ευαγγελιστού». Τι θα πει αυτό; Θα πει διαρκώς να ευαγγελίζεσαι τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Το κήρυγμα για τον Παύλον ήταν ουσιωδέστατον στοιχείον στην σωτηρίαν των ψυχών. Ουσιωδέστατον. Μια Εκκλησία, μια κοινότητα που δεν καλλιεργεί το κήρυγμα, είναι καταδικασμένη σε μίαν παρακμήν. Αυτό είναι αληθές. Ποιος δεν το ξέρει αυτό; Έτσι λοιπόν, θα πρέπει το κήρυγμα, ιδιαιτέρως το κήρυγμα, να καλλιεργείται. Όπου λείπει, λοιπόν, η διδαχή, εκεί επέρχεται η θρησκευτική, όπως σας είπα, παρακμή. Κήρυγμα και μυστήρια, όπως το μυστήριον το κατεξοχήν το ευχαριστιακόν μυστήριον, η Θεία Λειτουργία δηλαδή, είναι ο άξονας που δίδει την σωτηρία. Κήρυγμα και μυστήρια.

Κυριακή πρό τῶν Φώτων. Ἑρμηνεία τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο


ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ[:Β΄Τιμ.4,5-8]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον(: εσύ όμως πρόσεχε άγρυπνα όλα όσα σου παρουσιάζει το ποιμαντικό σου έργο. Κοπίασε)»[Β΄Τιμ.4,5].Βλέπεις ότι γι' αυτό τα προλέγει αυτά; Γιατί και ο Χριστός έλεγε προς το τέλος ότι «ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς(:διότι θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν σημάδια μεγάλα και έργα καταπληκτικά, ώστε να παραπλανήσουν, εάν είναι δυνατόν, ακόμη και αυτούς τους εκλεκτούς)»[Ματθ.24,24]· έτσι και αυτός όταν επρόκειτο να φύγει για την άλλη ζωή έλεγε αυτά· «Σύ δέ νῆφε ἐν πᾶσι (:εσύ όμως πρόσεχε άγρυπνα όλα όσα σου παρουσιάζει το ποιμαντικό σου έργο)»[Β΄Τιμ.4,5]. «Κακοπάθησον (:Κακοπάθησε)»· δηλαδή «κοπίασε, πρόλαβε προτού έλθει εκείνη η καταστροφή, κατάστησε τα πρόβατα σε ασφάλεια ώσπου να έρθουν οι λύκοι, κακοπάθησε παντού».

«ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τήν διακονίαν σου πληροφόρησον (:κάνε έργο ευαγγελιστού, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διακονία που σου ανατέθηκε στην Εκκλησία)»[Β’ Τιμ.4,5]. Άρα αυτό είναι έργο του ευαγγελιστού, το να κακοπαθαίνει και από μόνος του και από τους έξω. «Ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διακονία που σου ανατέθηκε στην Εκκλησία»· δηλαδή αποτελείωσέ την. Να και άλλη ανάγκη κακοπαθήσεως. «ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε(:να αγρυπνείς και να κοπιάζεις διότι εγώ τώρα χύνω το αίμα μου ως σπονδή και θυσία στον Θεό· και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου από τον κόσμο αυτόν είναι πολύ κοντά)»[Β΄Τιμ.4,6]. Δεν είπε: «της θυσίας μου», αλλά αυτό που είναι κάτι παραπάνω· γιατί η θυσία δεν αναφέρεται όλη στον Θεό, ενώ η σπονδή ολόκληρη.

«Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα(: έχω αγωνιστεί τον καλό αγώνα για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Έχω φτάσει στο τέλος του δρόμου της αρετής και της εκπληρώσεως της αποστολής μου. Έχω διαφυλάξει την πίστη)»[Β΄Τιμ.4,7]. Πολλές φορές εγώ παίρνοντας τον απόστολο στα χέρια και εξετάζοντας αυτό το χωρίου, βρέθηκα σε απορία, για ποιο λόγο δηλαδή καυχιέται τόσο πολύ ο Παύλος, λέγοντας: «έχω αγωνιστεί τον καλό αγώνα για τη διάδοση του Ευαγγελίου». Τώρα όμως νομίζω με τη χάρη του Θεού ότι βρήκα τον λόγο.

Μαγεία Α΄. Οι μαυρες δυνάμεις του σκότους, Αγ. Παΐσίου- Πνευματικός αγώνας, 30-12-23, Αρχ. Σαββα Αγιορ.

Μαγεία Α΄. Οι μαυρες δυνάμεις του σκότους, Αγ. Παΐσίου- Πνευματικός αγώνας, 30-12-23, Αρχ. Σαββα Αγιορ.
https://www.youtube.com/live/5dehSWmn_ho?si=nS8FmMPymWe6OEYX

Τόν Ἀρχιεπίσκοπο δέν τόν ἐνοχλεῖ ἡ θέσπιση τοῦ ψευτο-γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀλλά μονάχα ἡ «τεκνοθεσία»…


ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΝΟΧΛΕΙ Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΨΕΥΤΟ-ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΑΛΛΑ ΜΟΝΑΧΑ Η "ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ"....

Λυκούργος Νάνης, ιατρός

Ιερώνυμος: “Η τεκνοθεσία με ενοχλεί από ομόφυλα ζευγάρια, όχι η συμβίωση τους” debater.gr

"Δεν με ενοχλεί η συμβίωση αλλά η τεκνοθεσία"....

Τάδε έφη ο χάρτινος επιτελάρχης, τουτέστιν ο κρίμασιν οις οίδε Κύριος κατέχων τον αρχιεπισκοπικό θρόνο των Αθηνών, αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ο Β΄, αναφορικά με την επικείμενη θεσμοθέτηση από την πλευρά του αντίχριστου Κράτους του "γάμου" των σοδομιτών και της υπ αυτών "τεκνοθεσίας" αθώων και ανεύθυνων παιδιών.

Ώστε μονάχα η "τεκνοθεσία" ενοχλεί τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη της χώρας και πρόεδρο των διοικητικών σωμάτων της καθ Ελλάδα Εκκλησίας....

Ο TEMPORA , O MORES....

Δηλαδή, μονάχα η "τεκνοθεσία" είναι το πρόβλημα εν προκειμένω; Ο ευτελισμός και η "ακύρωση" του ιερού θεσμού του γάμου ως ενώσεως ανδρός και γυναικός, διά της θεσμοθετήσεως του ψευτογάμου μεταξύ ομοφύλων, του νομικού αυτού τερατουργήματος και εκτρώματος, δεν συνιστά μείζον θέμα που ενοχλεί και συνταράσσει την αρχιερατική συνείδηση και ευαισθησία του κ.Ιερωνύμου; Δεν συνεπάγεται η εν λόγω εγκληματική ενέργεια των δαιμονόπνευστων και δαιμονοκίνητων πολιτικών εξουσιαστών, των αξίων αφορισμού και αποκοπής από την εκκλησιαστική κοινωνία, τεράστια και δυσθεώρητη πνευματική και ηθική ζημία για το Έθνος, την κοινωνία και τη νεολαία; Τι τον ενοχλεί επιτέλους αυτόν τον άνθρωπο που "ηγείται" της Ελλαδικής Εκκλησίας; Τι στρεβλή γραμμή είναι αυτή που δίδεται και προς τους άλλους ιεράρχες;

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: : Οὐσιώδη ἐρωτήματα καί διαπιστώσεις γιά τόν λεγόμενο «ὁμόφυλο γάμο»


Πειραιάς, 18 Δεκεμβρίου 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

«ΟΥΣΙΩΔΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟ “ΟΜΟΦΥΛΟ ΓΑΜΟ”».

Προωθούμε την εξαιρετική εργασία της Εριτίμου Ιατρού, κυρίας Παναγιώτας Χατζηγιαννάκη, μέλους του κινήματος «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά», την οποίαν και δημοσίως συγχαίρομεν, που καταλυτικά απαντά στην φαινομενική «προβληματική» του διεθνούς συστημάτος, που με ψευδή προτάγματα περί της δήθεν ισότητος και του δήθεν δικαιωματισμού επιδιώκει την αποδόμηση των αξιών του ανθρωπίνου βίου και την κατεδάφιση των υγιών ανθρωπίνων σχέσεων, με πρόδηλη στοχοθεσία την μεταβολή του ανθρωπίνου προσώπου σε εύχρηστο άθυρμα για την καταδολίευση της ελευθερίας του και της αξιοπρέπειάς του, διότι δεν υφίσταται ανθρώπινο δικαιώμα που δεν συνάπτεται άρρηκτα με την ανθρώπινη φύση.ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

http://aktines.blogspot.com/2023/12/blog-post_26.html

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΥΣΙΑΣ, 30-12-2023

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΥΣΙΑΣ, 30-12-2023 
https://www.youtube.com/live/2NHCcSIqx78?si=rA4KyG92QLCp7snL

30 Δεκεμβρίου. Σάββατον μετὰ τὰ Χριστούγεννα. Ἀνυσίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ (†285-305). Φιλεταίρου μάρτυρος (†351), Λέοντος ὁσίου ἀρχιμανδρίτου, Γεδεὼν ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Τυρνάβῳ (†1812). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Σαββάτου μετά τά Χριστούγεννα, Σαβ. λδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α´ Τιμ. ς´ 11-16).

Α Τιμ. 6,11         Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ταῦτα φεῦγε· δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πρᾳότητα.

Α Τιμ. 6,11                Συ δε, ω άνθρωπε του Θεού, απόφευγε όλα αυτά τα αμαρτήματα και πάθη. Επιδίωκε δε να αποκτήσης την δικαιοσύνην, την ευσέβειαν, την πίστιν, την αγάπη, την υπομονήν, την πραότητα.

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Μετὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου πῶς θά εἴμαστε; , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Οἱ Ἅγιοι δισμύριοι μάρτυρες & ὁ θεοποιημένος δυτικὸς πολιτισμός, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Οἱ Ἅγιοι δισμύριοι μάρτυρες καὶ ὁ θεοποιημένος δυτικὸς πολιτισμός, Ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος- Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος καὶ Μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς φυλακῆς, 28-12-2023,
Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης 
http://hristospanagia3.blogspot.com

 

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ὁ ὀρθοπολιτικὸς φασισμὸς χτυπᾶ τὰ Χριστούγεννα»

 

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Ὁ ὀρθοπολιτικὸς φασισμὸς χτυπᾶ τὰ Χριστούγεννα», Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2023/12/blog-post_93.html

Διὰ νὰ εἶναι «γλυκὸ» τὸ φαγητό


ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Διὰ νὰ εἶναι «γλυκὸ» τὸ φαγητό

«Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας, ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων» (Ματθ. ιδ΄ 19).

(: Καὶ ἀφοῦ παρεκίνησε τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ νὰ ἐξαπλωθοῦν εἰς τὴν πρασινάδα, ἐπῆρε τὰ πέντε ψωμιὰ καὶ τὰ δύο ψάρια, καί, ἀφοῦ ἐσήκωσε τὰ μάτια του εἰς τὸν οὐρανόν, ηὐχαρίστησε καὶ ἐπεκαλέσθη τὸν Πατέρα του καὶ ἀφοῦ ἔκοψε τὰ ψωμιά, τὰ ἔδωκεν εἰς τοὺς μαθητὰς καὶ οἱ μαθηταὶ εἰς τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ. Καὶ ἔφαγαν ὅλοι καὶ ἐχόρτασαν, καὶ ἐσήκωσαν ὅ,τι ἐπερίσσευσεν ἀπὸ τὰ κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμᾶτα. Ἐκεῖνοι δὲ ποὺ ἔφαγαν ἦσαν περίπου πέντε χιλιάδες ἄνδρες, χωρὶς νὰ συνυπολογίζωνται εἰς τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν γυναῖκες καὶ παιδιά»).

Ὁ θεῖος Χρυσόστομος ἐπισημαίνει:

«Ἐπειδὴ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὁ διάβολος ἐνεδρεύει στὰ συμπόσια, ἔχοντας σύμμαχο τὴ μέθη, τὴν πολυφαγία, τὸν ἀπρεπῆ γέλωτα καὶ τὴν ἀδιαφορία τῆς ψυχῆς, τότε πρὸ πάντων πρέπει, καὶ πρὶν ἀπ’ τὸ τραπέζι καὶ μετὰ τὸ τραπέζι, νὰ περιφρουρούμαστε ἀπ’ αὐτὸν μὲ τὴν ἀσφάλεια τῶν ψαλμῶν, κι ἀφοῦ σηκωνόμαστε ἀπ’ τὸ φαγητὸ ὅλοι μαζί, μὲ τὴ γυναίκα καὶ τὰ παιδιά, νὰ ψάλλουμε τοὺς ἱεροὺς ὕμνους στὸν Θεό».

Ὁ μακαριστὸς π. Σάββας Ἀχιλλέως μᾶς συμβουλεύει:

Ὀ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἐλευθέριος


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
15 Δεκεμβρίου

Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΔΩ
Ο ένδοξος μάρτυς του Χριστού Ελευθέριος γεννήθηκε στη Ρώμη κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα. Σε πολύ νεαρά ηλικία έμεινε ορφανός από πατέρα και ανατράφηκε με φόβο Θεού και την αγάπη της ενάρετης μητέρας του Ανθίας (ή κατ’ άλλους Ευανθία), που είχε κατηχηθεί στην Πίστη του Χριστού από τους μαθητές του Αποστόλου Παύλου.

Τον εμπιστεύθηκαν στον επίσκοπο Ρώμης Ανίκητο (155-166) για να ολοκληρώσει τη μόρφωσή του και ο νεαρός Ελευθέριος επέδειξε τέτοια ικανότητα, ώστε πολύ γοργά ανήλθε σε όλους τους βαθμούς της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Αυτό συνέβη, γιατί οι κανόνες που επέβαλλαν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας για τη χειροτονία σε διάκονο, του 30ού για τη χειροτονία σε πρεσβύτερο και ηλικία μεγαλύτερη για τους επισκόπους, δεν είχαν ακόμη καθορισθεί την εποχή εκείνη. Καθιερώθηκαν στη Σύνοδο της Νεοκαισαρείας (324) και στην ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδο (681). Έτσι λοιπόν σε ηλικία δεκαπέντε ετών χειροτονήθηκε διάκονος, στα δεκαεπτά του πρεσβύτερος και ήταν μόλις μόνο είκοσι ετών όταν ο πάπας Ρώμης τον διόρισε επίσκοπο Ιλλυρικού, περιοχής που αντιστοιχούσε στη σημερινή Δαλματία και ηπειρωτική Ελλάδα. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, χάρη στον ζήλο της Πίστεως, είχε καταστεί ώριμος στην επίγνωση του Θεού «κατά το μέτρο της πνευματικής ηλικίας της πληρότητας του Χριστού» (Εφ. 4, 13), και κατόρθωσε να φέρει στην Πίστη μεγάλο αριθμό εθνικών με τους λόγους του που επιβεβαιώνονταν με πολυάριθμα θαύματα.
Η φήμη του που όλο μεγάλωνε και τα θαύματα που ακολουθούσαν τη διδασκαλία του έφθασαν στ’ αυτιά του αυτοκράτορα, ο οποίος, ανήσυχος εξαιτίας της αυξανόμενης δύναμης της Εκκλησίας, έστειλε έναν από τους στρατηγούς του, τον Φήλικα, στην Αυλώνα (σημ. στην Αλβανία) να συλλάβει τον άγιο. Βλέποντας όμως το απαστράπτον πρόσωπο του νεαρού ιεράρχη εν μέσω του λογικού ποιμνίου του και γοητευμένος από τη γλυκύτητα της διδαχής του, ο τραχύς στρατιωτικός εγκατέλειψε με τη σειρά του τη ματαιότητα των εγκοσμίων, πίστευσε στον Χριστό και στην επαγγελία της αιωνίου ζωής, βαπτίσθηκε και παρουσιάσθηκε μαζί με τον άγιο ενώπιον του τυράννου αποζητώντας με ανυπομονησία την τελείωση διά του μαρτυρίου του αίματος.

Ἀντιχριστιανική, ἀντιεπιστημονική καί ἐπικίνδυνη ἡ «θεωρία τοῦ φύλου»


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 18η Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η «ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ»

Η ομοφυλοφιλία έχει πάρει τη θέση κυρίαρχης ιδεολογίας - ανθρωπολογίας, ως μια «νέα» θεώρηση της ανθρώπινης οντολογίας, με την εισαγωγή της «θεωρίας του φύλου». Η ανθρωπότητα, από το απώτερο παρελθόν ως τις τελευταίες δεκαετίες, γνώριζε ότι στην ανθρώπινη φύση υπάρχουν μόνον δύο φύλα, του άνδρα και της γυναίκας, όπως συμβαίνει και στο υπόλοιπο ζωϊκό και φυτικό βασίλειο.

Με την ένωση άρρενος και θήλεος ολοκληρώνεται η αναπαραγωγική λειτουργία της ανθρώπινης φύσης, διότι χάρις σε αυτή έρχονται στη ζωή νέες υπάρξεις. Όπως είναι γνωστό από την βιβλική διήγηση της Γενέσεως: ο «Αδάμ έγνω Εύαν την γυναίκα αυτού» (Γεν.4,1), οι συζυγικές σχέσεις ανδρός και γυναικός υιοθετούνται από τον Θεό ως οι μόνες κατά την οντολογία και φυσιολογία ανθρώπινες σχέσεις, μέσα στους όρους της οικονομίας του Θεού και ως αντίδοτο, τρόπον τινά, του βιολογικού θανάτου, που ήταν αποτέλεσμα του πνευματικού θανάτου εξ’ αιτίας της αμαρτίας. Είναι προφανές, ότι συζυγικές σχέσεις ανδρός με άλλον άνδρα, ή γυναικός με άλλην γυναίκα αποτελούν μία παρά φύσιν κατάσταση, ένα είδος ανατροπής του αληθούς ερωτισμού, ξένη και άγνωστη στο αρχικό σχέδιο της δημιουργίας του ανθρώπου. Τούτο μαρτυρεί πέραν των άλλων η ίδια η οντολογία της κατασκευής του ανθρώπου. Η κατασκευή δηλαδή υπό του Θεού των γεννητικών οργάνων ανδρός και γυναικός αποτελούν ένα οδοδείκτη, που μας δείχνει ποιά είναι η κατά φύσιν σχέσις και ποιά η παρά φύσιν.

Ό,τι ισχύει για τον άνθρωπο σχετικά με την αναπαραγωγική λειτουργία, ισχύει και σε όλο το ζωϊκό και φυτικό βασίλειο. Τα αρσενικά ζώα ζευγαρώνουν με τα θηλυκά και διαιωνίζεται το είδος τους. Τα φυτά για να γονιμοποιηθούν και να δέσει ο καρπός τους, δέχονται τη γύρη από «αρσενικά» φυτά, είτε με τον αέρα, είτε με τα έντομα. Άλλος τρόπος να παραχθεί νέα ζωή δεν υπάρχει! Αυτό βεβαιώνεται περίτρανα και μέσω της επιστήμης της βιολογίας και διαπιστώνεται από την επιστήμη της ανθρωπολογίας.

Ἡ θλιβερή πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς μας

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μένουν εὐχαριστημένοι ἀπὸ ὅσα καθημερινὰ συμβαίνουν στὴ σύγχρονη κοινωνία μας. Πρόκειται γιὰ τοὺς ἐμπνευστὲς καὶ πρωταγωνιστὲς τῆς θλιβερῆς πρα­γματικότητας, τὴν ὁποία οἱ ἴδιοι ἐπιθυμοῦν καὶ καταδικάζουν μόνο μερικὰ ἀκραῖα φαινόμενα καὶ ζητοῦν τὴν παρέμβαση τῆς δικαιοσύνης. Ποτὲ ὅμως δὲν θέλουν νὰ τηροῦν οἱ ἄνθρωποι τὶς ἠθικὲς ἀρχές, ποὺ προτείνει καὶ καλλιεργεῖ ἡ Ἐκκλησία. Προχωροῦν ἀκόμα καὶ στὸ ἀποκαρδιωτικὸ σημεῖο νὰ θεωροῦν τὴν ἄρνησή τους αὐτὴ ὡς δικαίωμά τους καὶ νὰ ζητοῦν τὴ νομικὴ κατοχύρωση. Ἔτσι οἱ πιὸ πολλὲς ἁμαρτίες χαρακτηρίζονται ὡς «δικαιώματα» τῶν ἀνθρώπων, ποὺ προστατεύονται ἀπὸ τοὺς νόμους καὶ ὅσοι τὰ ἀμφισβητοῦν νὰ ὁδηγοῦνται στὰ δικαστήρια, γιὰ νὰ τιμωροῦνται γιὰ τὰ ἀδικήματα, ποὺ διαπράττουν καὶ νὰ σωφρονίζονται ἐντὸς τῶν φυλακῶν!
Οἱ πολλοὶ ὅμως ἄνθρωποι ἀνησυχοῦν γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν... κοινωνία, χωρὶς ὅμως νὰ ἀναγνωρίζουν τὶς δικές τους εὐθύνες. Γιὰ ὅλα φταῖνε οἱ ἄλλοι, ἐνῶ καὶ οἱ ἴδιοι εἶναι μέλη αὐτῆς τῆς κοινωνίας καὶ μὲ τὶς πράξεις τους συντελοῦν στὴ διαρκῆ ὑποβάθμισή της. Δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν ἤ καλύτερα δὲν παραδέχονται, λόγῳ ἐγωϊσμοῦ, ὅτι αὐτὸ ποὺ βλέπουν στὴν κοινωνία καὶ τοὺς πληγώνει εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν δικῶν τους ἐνεργειῶν. Ὅ,τι ἔσπειραν, θερίζουν.

Στό χωριό Χοντοσόφκα πλησίον τοῦ Κιέβου καταλήφθηκε μέ τήν ὑποστήριξη τῆς ἀστυνομίας ναός τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας


Τη νύχτα της 11ης Δεκεμβρίου 2023 περίπου είκοσι μέλη της τοπικής πολιτοφυλακής με την υποστήριξη αστυνομικών κατέλαβαν τον ιερό ναό Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο χωριό Χοντοσόφκα στην περιφέρεια του Κιέβου. Αυτά ανέφερε στην Ένωση Ορθοδόξων Δημοσιογράφων ο εφημέριος του ναού πρωθιερέας Νικόλαος Κομαρνίτσκι.
Όπως εξήγησε, στις 4:30 τα ξημερώματα εκπρόσωποι της τοπικής λεγόμενης «εδαφικής άμυνας», συνοδευόμενοι από την αστυνομία κατέφθασαν στον ναό και αμέσως μετά αποκλείσθηκε ο αύλειος χώρος. Οι επιδρομείς από την «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας» διέρρηξαν τις κλειδαριές στις πόρτες του ναού και του κτηρίου, όπου στεγαζόταν το κατηχητικό σχολείο και τοποθέτησαν δικές τους, σφραγίζοντας και τα δύο κτήρια. «Μαζί με την αστυνομία και την εδαφική άμυνα κατέφθασε ένας άνδρας με κόκκινο μπουφάν, ο οποίος είχε μαζί του βαλιτσάκι με εργαλεία. Αυτός έσπασε τις κλειδαριές και τοποθέτησε καινούριες», επεσήμανε ο ιερέας.

29 Δεκεμβρίου. Τῶν ἁγίων νηπίων τῶν ὑπὸ τοῦ Ἡρῴδου ἀναιρεθέντων· Μαρκέλλου ὁσίου. Γεωργίου Νικομηδείας, ποιητοῦ τῶν κανόνων. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Παρ. λ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. ια΄ 8-14).

Εβρ. 11,8           Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν τόπον ὃν ἔμελλε λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθε μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται.

Εβρ. 11,8                   Ενεκα της πίστεώς του ο Αβραάμ, καλούμενος από τον Θεόν, υπήκουσε να εξέλθη και να φύγη από την πατρίδα του και νε μεταβή στον τόπον, τον οποίον επρόκειτο να λάβη ως κληρονομίαν του από τον Θεόν. Και πράγματι εξήλθε, χωρίς και να γνωρίζη που πηγαίνει.

Στό Περιστέρι ὁ διώκτης τοῦ Ἐσταυρωμένου κυκλοφορεῖ μέ σεκιουριτά, ἀκόμα καί μέσα στό Ναό !


Η ζύμη του Χριστού στο Περιστέρι αντιστέκεται στο ξήλωμα της Εκκλησίας που επιχειρεί ο Περιστερίου Γρηγόριος. Ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. (Δείτε φωτογραφίες και βίντεο)

Η ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ. ΚΑΙ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΡΙΚΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ.

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

"Ή ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διαπαντός", Ἁγ. Παϊσίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΟΜΙΛΙΑ_"Ή ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διαπαντός", Ἁγ. Παϊσίου- Πνευματικὸς ἀγῶνας, 27-12-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης 
http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Ἡ "Θεία ψυχανάλυση" , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Οἱ προσκυνητὲς τοῦ τεχθέντος Βασιλέως, Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Οἱ προσκυνητὲς τοῦ τεχθέντος Βασιλέως, Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς- Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος, 27-12-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου  
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ εὐχὴ τῶν γονέων


Ἡ εὐχὴ τῶν γονέων εἶναι ἡ μεγαλύτερη κληρονομιὰ γιὰ τὰ παιδιά. Γι᾿ αὐτὸ νὰ φροντίζουν νὰ ἔχουν τὴν εὐχὴ τῶν γονέων. Δὲν εἶδες ὁ Ἰακώβ, μέχρι ποῦ ἔφθασε, γιὰ νὰ πάρη τὴν εὐλογία τοῦ πατέρα του; Καὶ προβιὰ φόρεσε[1]!

Εἰδικὰ ἡ εὐχὴ τῆς μητέρας εἶναι μεγάλο πράγμα!
Κάποιος ἔλεγε: «Κάθε λόγος τῆς μητέρας μου εἶναι καὶ μιὰ λίρα χρυσή». Νά, καὶ πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ πόση ἐντύπωση μοῦ ἔκανε κάποιος ἀπὸ τὸ Γιοχάνεσμπουργκ!

Ἦρθε στὸ Καλύβι τὸ φθινόπωρο. «Γέροντα, ἡ μάνα μου ἀδιαθέτησε, μοῦ λέει, καὶ ἦρθα νὰ τὴν δῶ». Τρεῖς μῆνες δὲν πέρασαν, τὰ Χριστούγεννα ξαναῆρθε.

«Πῶς πάλι ἐδῶ;», τὸν ρωτάω.

«Ἔμαθα, μοῦ λέει, πὼς πάλι ἀδιαθέτησε ἡ μάνα μου καὶ ἦρθα νὰ φιλήσω τὸ χέρι της, γιατὶ εἶναι ἡλικιωμένη καὶ μπορεῖ νὰ πεθάνη. Γιὰ μένα ἡ μεγαλύτερη περιουσία εἶναι ἡ εὐχὴ τῆς μάνας μου».

Ἑξῆντα χρονῶν ἄνθρωπος ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Γιοχάνεσμπουργκ καὶ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ φιλήση τὸ χέρι τῆς μάνας του! Καὶ τώρα τέτοια εὐλογία ἔχει, ποὺ σκέφτεται νὰ κάνη ἕνα γηροκομεῖο μεγάλο γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ νὰ τὸ χαρίση στὴν Ἐκκλησία.

Δηλαδὴ τὶς εὐλογίες δὲν ἔχει ποῦ νὰ τὶς βάλη κατὰ κάποιον τρόπο. Γιὰ μένα εἶναι φάρμακο μιὰ τέτοια ψυχή. Εἶναι σὰν νὰ εἶμαι στὴν ἔρημο Σαχάρα καὶ νὰ βρίσκω ξαφνικὰ λίγο νερό. Αὐτὰ χάνονται σιγὰ-σιγά.

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΖ΄, μνήμη τῶν Ἁγίων τριῶν Παίδων Ἀνανίου, Ἀζαρίου, Μισαήλ, καὶ Δανιὴλ τοῦ Προφήτου


Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΖ΄, μνήμη τῶν Ἁγίων τριῶν Παίδων Ἀνανίου, Ἀζαρίου, Μισαήλ, καὶ Δανιὴλ τοῦ Προφήτου (1).

Εἰς τὸν Δανιήλ.
Ὕπαρ Θεὲ βλέπει σε νῦν ἐπὶ θρόνου,
Τμηθεὶς Δανιὴλ οὐκ ὄναρ καθὼς πάλαι.


Εἰς τοὺς τρεῖς Παῖδας.
Εἰ μὴ θανεῖν τρεῖς Παῖδες ἤρων ἐκτόπως,
Ὡς τοῦ πυρὸς πρίν, ἦρχον ἂν καὶ τοῦ ξίφους.


Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ Δανιὴλ τάμον, ὃν βλέπει μέλλον.
Το πρώτο όνειρο του Ναβουχοδονόσορ ΕΔΩ

Οὗτος ὁ μακάριος Δανιὴλ ὁ Προφήτης ἦτον ἀπὸ τὴν βασιλικὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα, καταγόμενος ἀπὸ γένος τὸ ὁποῖον εὑρίσκετο εἰς τὴν βασιλικὴν δούλευσιν. Ἐγεννήθη δὲ εἰς τὴν Βηθαρᾶν τὴν ἀνωτέραν. Εἰς καιρὸν δὲ ὁποῦ ἦτον ἀκόμη νήπιον, ἐφέρθη σκλάβος ἀπὸ τὴν Ἰουδαίαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα. Καὶ ἐκεῖ ἐπροφήτευσε χρόνους ἑβδομήκοντα. Προέλαβε δὲ τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ χρόνους τετρακοσίους ἑξήκοντα. Ἦτον δὲ ἄνδρας τόσον σώφρων, ὥστε ὁποῦ οἱ Ἰουδαῖοι ἐνόμιζον, ὅτι εἶναι εὐνοῦχος. Πολλὰ δὲ ἐπένθησε διὰ τὴν σκλαβίαν τῶν ὁμοφύλων του Ἑβραίων. Καὶ ἐνήστευσεν ἀπὸ κάθε φαγητὸν ἐπιθυμητόν. Καὶ ἦτον ξηρὸς μὲν κατὰ τὸ εἶδος τοῦ σώματος, ἐφαίνετο ὅμως πολλὰ ὡραῖος μὲ τὴν χάριν τοῦ ὑψίστου Θεοῦ. Οἱ δὲ Ἅγιοι τρεῖς Παῖδες, ἦτον ἀπὸ τὴν ἁγίαν πόλιν Ἱερουσαλήμ, υἱοὶ πατρὸς μὲν Ἐζεκίου τοῦ βασιλέως, μητρὸς δὲ Καλλινίκης (2). Ὁ δὲ πατὴρ αὐτῶν Ἐζεκίας ἀσθενήσας καὶ εἰπὼν πρὸς Θεὸν μετὰ δακρύων, ὅτι ἐφύλαξε τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἔλαβε προσθήκην τῆς ζωῆς δεκαπέντε χρόνους. Ὅταν δὲ ἡ πόλις τῶν Ἱεροσολύμων ἐσκλαβώθη ἀπὸ τὸν Ναβουχοδονόσορ, βασιλέα τῶν Βαβυλωνίων καὶ Ἀσσυρίων, ἐπῆγαν καὶ οἱ τρεῖς οὗτοι Παῖδες σκλάβοι εἰς τὴν Βαβυλῶνα, ὁμοῦ μὲ τὸν Προφήτην Δανιήλ. Ἐκεῖ δὲ κατεστάθησαν ἐπιστάται τῶν πραγμάτων τοῦ βασιλέως διὰ τὴν ἀρετήν τους καὶ φρονιμάδα. Καὶ μάλιστα διὰ τὴν μεσιτείαν τοῦ Δανιήλ (3). Ἐπειδὴ δὲ αὐτοὶ ἐκαταφρόνησαν τὴν χρυσῆν εἰκόνα τοῦ βασιλέως, τὴν ὁποίαν εἰς τὸν κάμπον Δεηρᾶ, ἐπρόσταξε νὰ προσκυνοῦν ὅλοι οἱ λαοί, διὰ τοῦτο ἐβάλθησαν εἰς τὴν κάμινον, τὴν ἑπταπλασίως καιομένην. Μέσα εἰς τὴν ὁποίαν δροσιζόμενοι ἀπὸ τὴν κατάβασιν τοῦ θείου Ἀγγέλου, ἔψαλλον τὸν παγκόσμιον ὕμνον, συγκαλοῦντες ὅλα τὰ κτίσματα εἰς δοξολογίαν Θεοῦ. Τότε βλέπων ὁ βασιλεὺς τὸ παράδοξον αὐτὸ θαῦμα, ὡμολόγησεν ὅτι εἶναι μέγας Θεὸς ὁ ὑπ’ αὐτῶν προσκυνούμενος.

Ἀθῶοι αὐτοί πού παραβιάζουν τά σύνορα Ἔνοχοι αὐτοί πού τά φυλάσσουν


Ἀπαλλακτική πρότασις γιά τούς 13 μετανάστες στόν Ἕβρο – Ὁ αὐτοσχέδιος ἐμπρηστικός μηχανισμός καί τό μαχαίρι δέν ἐθεωρήθησαν ἐπαρκῆ στοιχεῖα – Προφυλακισμένοι οἱ Ἕλληνες πολῖτες πού τούς παρέδωσαν στήν Ἀστυνομία

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ἐρωτήματα δημιουργεῖ ἡ πρότασις τῆς εἰσαγγελέως Ἀλεξανδρουπόλεως, ἡ ὁποία ζητεῖ τήν ἀπαλλαγή τῶν 13 παρανόμως εἰσελθόντων στήν χώρα μεταναστῶν, τούς ὁποίους συνέλαβαν καί ἐκράτησαν γιά νά τούς παραδώσουν στήν Ἀστυνομία τρεῖς Ἕλληνες πολῖτες. Ὑπενθυμίζεται ὅτι οἱ τρεῖς αὐτοί πολῖτες, τούς ὁποίους γιά ἀκατονοήτους λόγους ἡ εἰσαγγελεύς ὀνομάζει «κυνηγούς κεφαλῶν», παραμένουν προφυλακισμένοι ἐν ἀναμονῇ ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Ἀλεξανδρουπόλεως. Εἶχε κριθεῖ ὅτι «εἶναι ἐπικίνδυνοι νά ἐπαναλάβουν τά ἴδια ἀδικήματα»! Ὅπου τά ἀδικήματά τους εἶναι ὅτι ἐκράτησαν παρανόμως τούς 13 παρανόμως εἰσελθόντες στήν χώρα.

Εὐλόγως διερωτᾶται κανείς σέ τί ἐποχές ζοῦμε. Καί τί εἴδους δικαιοσύνη εἶναι αὐτή πού ἀπαλλάσσει παρανόμους μετανάστες ἐνῷ ἐνοχοποιεῖ τούς πολῖτες πού αὐτοβούλως ἐκινητοποιήθησαν γιά τήν προστασία τῶν συνόρων καί ἐνδεχομένως ἐπρόλαβαν περαιτέρω παρανομίες τῶν ὀκτώ Σύρων καί τῶν πέντε Πακιστανῶν τούς ὁποίους εἶχαν συλλάβει.

Ἀθῶοι λοιπόν αὐτοί πού παρεβίασαν τά σύνορα, προφυλακισμένοι αὐτοί πού τά ἐφύλαξαν!

Τό σκεπτικό τῆς εἰσαγγελέως εἶναι ὅτι: «Εἶναι σαφές ὅτι γιά τήν ὕπαρξη σοβαρῶν ἐνδείξεων σέ βάρος τῶν κατηγορουμένων δέν ἀρκεῖ ἡ ἀνεύρεση ἀπό τούς ἀστυνομικούς τοῦ αὐτοσχέδιου μηχανισμοῦ στό σημεῖο, καθώς τόν μηχανισμό ὑπέδειξαν στούς ἀστυνομικούς οἱ μάρτυρες». Καί ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι: «Δέν ὑπάρχουν σοβαρές ἐνδείξεις ἐνοχῆς γιά τήν παραπομπή τῶν κατηγορουμένων στό ἀκροατήριο».

Κεφάλαια Ἱερατικῆς Διακονίας

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης

4. Συνεπὴς εἰς τὰ ὅσα διδάσκει

Τὸ ἔργο τῶν κληρικῶν εἶναι ἀγγελικό, ἀλλὰ αὐτὸ προϋποθέτει ἐνάρετους λειτουργούς. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει ὅτι «ἡ ψυχὴ τοῦ ἱερέα πρέπει νὰ εἶναι καθαρότερη καὶ ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς ἡλιακὲς ἀκτῖνες, γιὰ νὰ μὴ τὸν ἀφήσει ποτὲ ἔρημον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα»6.
Ἐδῶ πρέπει νὰ προσγειωθοῦμε λίγο στὴ σκέψη μας. Τὸ ἰδανικὸ εἶναι αὐτό, ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἅγιός μας. Ὅμως ὅλοι οἱ κληρικοὶ ξεκινοῦν ἀπὸ πολὺ χαμηλὰ καὶ πρέπει νὰ διατηροῦν τὴν προσπάθεια νὰ γίνουν ἐνάρετοι. Στὴν ἀρχὴ ἔχουν ἱερὸ ζῆλο καὶ ἁγνὴ προαίρεση, στὴν πορεία ὅμως πολλοὶ λησμονοῦν τὸν πνευματικὸ ἀγώνα καὶ ἐργάζονται, ὅπως οἱ ἐπαγγελματίες, τηρώντας τὰ προσχήματα καὶ ἐκτελώντας τὰ ἱερατικά τους καθήκοντα χωρὶς νὰ συμμετέχει ἡ ψυχή τους, ἡ ὁποία δυστυχῶς εἶναι αἰχμάλωτη τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος. Καὶ αὐτὸ εἶναι μιὰ θλιβερὴ πραγματικότητα.
Ὁ ἱερέας πρέπει νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς ἐνορίτες του, νὰ ἔχει ψυχικὴ... ἐπαφή, νὰ οἰκοδομεῖ πνευματικὰ μὲ τὸ ἦθος του καὶ τὸ κήρυγμα καὶ νὰ τὸν διακρίνει ἡ συμφωνία ἔργων καὶ λόγων. Μόνο ἔτσι θὰ ἀποκτήσει τὴν ἐμπιστοσύνη τους καὶ θὰ ἀποδέχονται ὅλα ὅσα θὰ τοὺς διδάσκει.
*  * *
5. Ὄχι παράλογοι κρίσεις
Οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι, ποὺ δὲν γνωρίζουν πολλὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς κληρικούς, ὅταν βλέπουν κάποιον ἀνάξιο ἱερέα γενικεύουν τὸ ἀρνητικὸ παράδειγμα καὶ συμπεραίνουν ὅτι ὅλοι οἱ κληρικοὶ εἶναι τὸ ἴδιο.

28 Δεκεμβρίου. Τῶν ἁγίων Δισμυρίων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων μαρτύρων (†302). Γλυκερίου μάρτυρος. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Πέμ. λ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. ι΄ 35 - ια΄ 7).

Εβρ. 10,35         Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παῤῥησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν μεγάλην.

Εβρ. 10,35                Μη αποβάλετε, λοιπόν, και μη χάσετε την άφοβον και θαρραλέαν πίστιν σας, η οποία έχει εκ μέρους του Θεού μεγάλον μισθόν ως ανταπόδοσιν.

Εβρ. 10,36         ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν.

Εβρ. 10,36                Διότι και σήμερον και μέχρι τέλους της ζωής σας έχετε ανάγκην υπομονής, ώστε, αφού τηρήσετε το θέλημα του Θεού, να απολαύσετε την αμοιβήν, που υπεσχέθη ο Θεός.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible