Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο 22 Απριλίου 2023

Ὀ ἀφόρητος σωματικός πόνος τοῦ Κυρίου ἐπάνω στό Σταυρό Α', Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 ΚΗΡΥΓΜΑ_Ο αφόρητος σωματικός πόνος του Κυρίου επάνω στο Σταυρό Α'- Ο Κύριος επάνω στο Σταυρό  α)υπέφερε πολύ ως προς το σώμα (Α' μέρος 31ης μελέτης, β) υπέφερε πολύ ως προς την ψυχή, γ)μας άφησε ως διδασκαλία Του τους επτά λογους του, Αγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου -Πνευματικά γυμνάσματα, 20-4-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

α) Ἄν ἕνα παιδί εἶχε πνευματική ζωή καί τήν διέκοψε, ὑπάρχει ἐλπίδα νά ἐπιστρέψει; , β)Τά ἴδια μας τά ἔργα μᾶς κολάζουν, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Απόσπασμα_α) Αν ένα παιδί είχε πνευματική ζωή και την διέκοψε, υπάρχει ελπίδα να επιστρέψει; , β)Τα ίδια μας τα έργα μας κολάζουν, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

Πῶς γίνεται κάποιοι ἄνθρωποι, ἐνῶ δέν ἔχουν πνευματική ζωή, νά ἔχουν καλή ψυχή καί ἁπλότητα;

 

Πῶς μποροῦμε νά βροῦμε τό τάλαντό μας; , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Πώς μπορούμε να βρούμε το τάλαντο μας; , 21-4-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

Πῶς ἀπαλλάσσουμε τό νοῦ μας ἀπό τήν ἀγνωσία, Ἀόρατος πόλεμος, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 ΟΜΙΛΙΑ_9. Πως απαλλάσσουμε το νου μας από την αγνωσία-προσευχή και εξέταση των πραγμάτων με βάση τον ορθό λόγο και την Αγία Γραφή, Αγ. Νικοδήμου Αγιορειτου- Αόρατος πόλεμος, 21-4-2023, Αρχιμ. Σάββα Αγιορείτου 

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. Ὑπομνηματισμός τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ [:Ιω.20,19-31]

YΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται(: όταν λοιπόν βράδιασε την ημέρα εκείνη, την πρώτη της εβδομάδος, κι ενώ οι μαθητές ήταν μαζεμένοι σε ένα σπίτι και είχαν τις θύρες κλειστές επειδή φοβούνταν τους άρχοντες των Ιουδαίων, ήλθε ο Ιησούς και στάθηκε στη μέση και τους είπε: ‘’Ας είναι ειρήνη σε σας’’. Κι αφού το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια Του και την πλευρά Του, για να δουν τα σημάδια των πληγών και να πειστούν ότι Αυτός ήταν ο Διδάσκαλός τους που σταυρώθηκε. Αφού λοιπόν βεβαιώθηκαν γι’ αυτό με την επίδειξη των ουλών Του, χάρηκαν οι μαθητές που είδαν τον Κύριο. Όταν λοιπόν οι μαθητές ηρέμησαν κάπως από την πρώτη σφοδρή συγκίνηση που αισθάνθηκαν εξαιτίας της μεγάλης τους χαράς, τους είπε πάλι ο Ιησούς σε σχέση με τη μελλοντική τους τώρα κλήση και αποστολή: ‘’Ας είναι ειρήνη σε σας. Όπως με απέστειλε ο Πατέρας μου για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι κι Εγώ σας στέλνω να συνεχίσετε το ίδιο έργο’’. Κι αφού το είπε αυτό, προκειμένου να τους μεταδώσει την πνοή της νέας ουράνιας ζωής εμφύσησε στα πρόσωπά τους, όπως κάποτε ο Θεός στο πρόσωπο του Αδάμ, και τους είπε: ‘’Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, θα τους είναι συγχωρημένες και από τον Θεό. Σε όποιους όμως τις κρατάτε ασυγχώρητες, θα μείνουν για πάντα κρατημένες)»[Iω.20,19-23].

[…] Ανήγγειλε λοιπόν η Μαρία στους μαθητές και την εμφάνιση του αναστημένου Ιησού ενώπιόν της και τα λόγια που της είπε να τους μεταφέρει, πράγματα δηλαδή που ήσαν αρκετά για να τους παρηγορήσουν. Επειδή λοιπόν όμως ήταν φυσικό οι μαθητές, ακούγοντας αυτά ή να μην πιστέψουν στη γυναίκα ή και αν ακόμη την πίστευαν, να αισθάνονταν θλίψη που δεν αξίωσε αυτούς της εμφανίσεώς Του, αν και βεβαίως είχε υποσχεθεί ότι στη Γαλιλαία θα παρουσιασθεί σε αυτούς, για να μη θλίβονται λοιπόν σκεπτόμενοι αυτά, δεν άφησε ο Κύριος ούτε μία ημέρα να περάσει, αλλά, αφού προκάλεσε σε αυτούς τη σχετική επιθυμία και με το ότι πλέον γνώριζαν την έγερσή Του από τους νεκρούς, και με το ότι είχαν ακούσει αυτό από τη γυναίκα, να θέλουν πάρα πολύ να Τον δουν, καθώς επίσης επειδή ήταν κυριευμένοι από φόβο(πράγμα που κατεξοχήν επαύξανε πάρα πολύ την επιθυμία τους), τότε, ακόμη, ενώ ήταν εσπέρα(«οὔσης οὖν ὀψίας»,Ιω.20,18), παρουσιάστηκε σε αυτούς κατά τρόπο πάρα πολύ θαυμαστό.

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (μ-μδ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοσημ’

«Τό κα­κό ἔ­χει προ­χω­ρή­σει πο­λύ καί ἔ­χουν γί­νει με­γά­λες ἀλ­λα­γές τά τε­λευ­ταῖ­α χρό­νια. Ὑ­πάρ­χει ὅμως μία κα­λή μα­γιά πού γι᾿ αὐ­τήν ὁ Θε­ός εὐ­σπλα­χνί­ζε­ται καί τόν ὑ­πό­λοι­πο κό­σμο. Νά μή χα­λά­ση κι αὐ­τή, για­τί τό­τε ἀλ­λοί­μο­νό μας».

μα’

«Ἡ προ­σευ­χή γιά τούς κε­κοι­μη­μέ­νους πο­λύ βο­η­θᾶ. Ὅ­σες φο­ρές εἶ­μαι κου­ρα­σμέ­νος ἤ δέν ἔ­χω τόν χρό­νο νά προ­σευ­χη­θῶ γιά τούς κε­κοι­μη­μέ­νους, τήν ἴ­δια νύ­χτα στόν ὕ­πνο μου βλέ­πω τούς γο­νεῖς μου, γιά τούς ὁ­ποί­ους πο­τέ δέν προ­σεύ­χο­μαι»[1].

μβ’

«Γιά Ἁ­γί­ες ὁ­σι­ο­παρ­θε­νο­μάρ­τυ­ρες πιό κα­τάλ­λη­λο εἶ­ναι τό Εὐ­αγ­γέ­λιο τῶν δέ­κα παρ­θέ­νων ἐ­πει­δή καί αὐ­τές οἱ Ἁ­γί­ες ἦ­ταν ἀ­πό τίς φρό­νι­μες πα­ρά τῆς αἱ­μορ­ρο­ού­σης».

Ὁ ὅσιος Συμεών ὁ μονοχίτων καί ἀνυπόδητος


Ο όσιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΔΩ

Ο όσιος πατήρ ημών Συμεών ήταν γιος του εφημερίου του χωριού Βαθύρρευμα, κοντά στον Βόλο. Γεννήθηκε περί το 1500. Σε ηλικία δεκαέξι ετών άφησε τους γονείς του και υποτάχθηκε στην πνευματική καθοδήγηση του επισκόπου Δημητριάδος Παχωμίου, ο οποίος τον έκειρε μοναχό και τον χειροτόνησε διάκονο.

Εισήλθε κατόπιν ο Συμεών στην Κομνήνειο Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Κίσσαβο, όπου εγκαταβίωσε με άκρα αυστηρότητα, φορώντας πάντα μόνο έναν κουρελιασμένο χιτώνα, περπατώντας ανυπόδητος και περνώντας νύχτες ολόκληρες ορθός ενώπιον του αοράτου Θεού.

Ποθώντας να αναλάβει πλέον ένδοξους αγώνες, μετέβη στο Άγιον Όρος και έγινε δεκτός στην Μονή Μεγίστης Λαύρας, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, και κατόπιν εγκαταστάθηκε στην Μονή του Φιλοθέου.

Ο όσιος Συμεών ήταν ζώσα εικόνα της τέλειας ασκητικής βιοτής και πολλοί αδελφοί επωφελήθηκαν από το παράδειγμά του, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να δεχθεί την ηγουμενία της μονής. Ο δαίμονας τότε κίνησε τον φθόνο κάποιων μοναχών.

Μια φορά, ανήμερα το Πάσχα, η σκανδαλώδης διαγωγή των παραστρατημένων αυτών μοναχών προκάλεσε τις επιπλήξεις του οσίου, και τότε οι μοναχοί σαν μανιασμένα θηρία κατέπεσαν επάνω του και τον έκλεισαν στον πύργο της μονής για να συνεχίσουν τα γλεντοκοπήματά τους. Ο Συμεών κατόρθωσε ωστόσο να διαφύγει από ένα παράθυρο, εγκατέλειψε το Άγιον Όρος, επέστρεψε στην γενέτειρά του και αποσύρθηκε σε ερημική τοποθεσία του Ζαγοραίου όρους (Πήλιο), ονόματι Φλαμούριον.

Πόρισμα Ἐπιτροπής Εὐρωκοινοβουλίου: Μικρός ἀριθμός ὀλιγαρχῶν κατέχει τά περισσότερα μέσα ἐνημέρωσης στήν Ἑλλάδα!


Στο προσχέδιο αναφοράς της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίσκεψή της στην Ελλάδα εστιάζει το ενδιαφέρον του το Euractiv.

Επισημαίνεται ειδικότερα ότι το πόρισμα εκφράζει «σοβαρές ανησυχίες για τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια της Ελλάδας», καθώς γίνεται λόγος για απειλές για το κράτος δικαίου, παρενόχληση αξιωματούχων ανεξάρτητων δημόσιων φορέων και εκτεταμένο εκφοβισμό δημοσιογράφων. Η έκθεση συντάχθηκε μετά την επίσκεψη της επιτροπής LIBE στην Αθήνα στις 6-8 Μαρτίου.
Το πόρισμα εκφράζει εξάλλου την άποψη ότι ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης απειλείται καθώς ένας μικρός αριθμός ολιγαρχών κατέχει τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης στη χώρα, ενώ κάνει ιδιαίτερη μνεία στο πρόβλημα της ανεπαρκούς κάλυψης ορισμένων θεμάτων, όπως το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Η έκθεση εκφράζει επίσης σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και τον «περιορισμό των εξουσιών» των υπαλλήλων ανεξάρτητων δημόσιων φορέων, καθώς και την παρενόχληση και τον εκφοβισμό τους.
Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης ότι η Εθνική Υπηρεσία Διαφάνειας «δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική», εγείροντας ερωτήματα για την ανεξαρτησία της.

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. Ἑρμηνεία τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ[:Πράξ.5,12-20]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος· τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός(:στο μεταξύ με τα χέρια των αποστόλων γίνονταν συνεχώς πολλά εκπληκτικά και εξαιρετικά θαύματα, που επιβεβαίωναν ότι η διδασκαλία τους ήταν αληθινή και προκαλούσαν κατάπληξη στον λαό. Και όλοι οι πιστοί μαζί με μια καρδιά μαζεύονταν στη στοά του Σολομώντος. Και από τους υπόλοιπους που δεν είχαν πιστέψει, κανείς δεν τολμούσε ν’ ανακατευτεί με αυτούς, να αστειευτεί μαζί τους και να τους συμπεριφερθεί σαν συνηθισμένους ανθρώπους του δρόμου˙ αλλά ο πολύς λαός τους τιμούσε και τους εγκωμίαζε)»[Πράξ.5,12-13].

«Καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος». «Και συγκεντρώνονταν», λέγει, «όλοι μαζί με μια ψυχή στη στοά του Σολομώντος». Από αυτό είναι φανερό, ότι δεν ήταν σε οικία, αλλά αφού εισήλθαν στο ιερό, διέμεναν εκεί· ούτε πλέον φυλάσσονται να μην εγγίζουν ακάθαρτα, αλλά απλώς άγγιζαν τους νεκρούς. Και πρόσεχε πώς στους μεν δικούς τους είναι αυστηροί, στους ξένους όμως δεν χρησιμοποιούν τη δύναμη.

«Τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός(:και από τους υπόλοιπους που δεν είχαν πιστέψει, κανείς δεν τολμούσε ν’ ανακατευτεί με αυτούς, να αστειευτεί μαζί τους και να τους συμπεριφερθεί σαν συνηθισμένους ανθρώπους του δρόμου˙ αλλά ο πολύς λαός τους τιμούσε και τους εγκωμίαζε)»[Πράξ.5,13].

Πολιτικής ἀρετῆς πρότυπα


Πολιτικής αρετής πρότυπα

Του Γιώργου Παπαθανασόπουλου

Στις 21 Μαΐου θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές. Ήδη Κόμματα και πολιτευτές έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται για να ψηφιστούν. Αν και το κοινοβουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει καταστεί αρχηγικό εν τούτοις πάντοτε ο βουλευτής που έχει ικανότητες ξεχωρίζει. Άποψη σοφών ανθρώπων, από την άμεση δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας έως τις ημέρες μας, είναι πως ένας λαός χαρακτηρίζεται δημοκρατικός και προοδευτικός όταν επιλέγει τους αρίστους στις θέσεις εξουσίας.

Ο Δημοσθένης στον Γ΄ Ολυνθιακό του γράφει πως η αθηναϊκή δημοκρατία γνώρισε ημέρες ευδαιμονίας επειδή οι επιφανείς άνδρες της – αναφέρει ως παραδείγματα τους Μιλτιάδη και Αριστείδη – «δεν ασχολούνταν προς ίδιο πλουτισμό, αλλά καθένας από αυτούς θεωρούσε πως όφειλε να αυξάνει τον κοινό πλούτο και να διοικεί τις ελληνικές υποθέσεις με αξιοπιστία, τα αφορώντα τους θεούς με ευσέβεια και τις μεταξύ τους σχέσεις με ισότητα».

Αντίθετα, συνεχίζει ο Δημοσθένης, η αθηναϊκή δημοκρατία παρήκμασε όταν οι πολιτικοί που επικράτησαν ήσαν «δημοκόλακες», ή «δημοπίθηκοι», όπως τους χαρακτήρισε ο Αριστοφάνης. Αυτοί για να είναι αρεστοί στο λαό και να εξασφαλίσουν την προσωπική τους εξουσία φρόντισαν να διατυπώσουν απόψεις αρεστές στο πλήθος, ακόμη και αν με αυτές η πόλη θα μπορούσε να οδηγηθεί στην καταστροφή.

Πάσχα μέ τόν Ὅσιο Γεώργιο Καρσλίδη

''Προτού έρθει το Πάσχα μαζεύαμε τα αυγά από τις πολλές κότες πού εἶχε ὁ Γέροντας καί τόν βοηθούσαμε να βάψει τ᾽ αὐγά. Ἔβαζε κοντά στον μπαξέ το μεγάλο καζάνι καί τά βάφαμε με κρεμμυδόφυλλα.
Μαζί φτιάχναμε καί τίς λαμπάδες. Ἔβαζε στη φωτιά κάτι τενεκεδάκια με κερί και μετά κρατοῦσε τήν κλωστή από πάνω τους καί ἔριχνε τό λειωμένο κερί μέ τό κανάτι. “Να κάνω καί ἐγώ, παππούκα" τοῦ ἔλεγα χοροπηδώντας γύρω του.

Λόγος περί νήψεως, ἀρετῆς, καί καρδιακῆς προσευχῆς

 


Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ

 Προσοχή είναι μια αδιάλειπτη ησυχία της καρδιάς από κάθε πονηρό λογισμό. μόνον τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού και Θεό ακατάπαυστα αναπνέει και επικαλείται την βοήθειά Του και μαζί του αντιπαρατάσσεται με ανδρεία εναντίον των πονηρών δαιμόνων. Και σ’ Αυτόν εξομολογείται, γιατί μόνον ο Ιησούς έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες.

22 Ἀπριλίου. † Σάββατον τῆς διακαινησίμου. Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Συκεώτου (†613). Ναθαναὴλ ἀποστόλου (α ́ αἰ.), Θεοχάρους καὶ Ἀποστόλου ὁσίων τῶν ἐν Ἄρτῃ, Νεάρχου μάρτυρος. ῏Ηχος πλ. δ ́. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Σαββάτου διακαινησίμου (Πρξ. γ΄ 11-16).

Πραξ. 3,11         Κρατοῦντος δὲ τοῦ ἰαθέντος χωλοῦ τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην συνέδραμε πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι.

Πραξ. 3,11                Ενώ δε ο θεραπευθείς χωλός ακολουθούσε κατά πόδας τον Πετρον και τον Ιωάννην και δεν εχωρίζετο καθόλου από αυτούς, έτρεξε προς αυτούς όλος ο λαός μαζή με πολύν θαυμασμόν και έκπληξιν στο υπόστεγον, που ωνομάζετο στοά του Σολομώντος.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible