Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο 23 Απριλίου 2016

EL REINADO DE LA REALEZA INCREADA DE DIOS ES REALEZA DE SANGRE.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ.
EL REINADO DE LA REALEZA INCREADA DE DIOS ES REALEZA DE SANGRE.
El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre en mí permanece y yo en él”
Por hieromonje Savas el Aghiorita
“El tiempo se ha cumplido, y el reinado de la realeza increada de Dios ha llegado” (Mrc 1,15 Mt 4,17).
“El reinado de mi realeza increada no proviene de este mundo” (Jn 18,36), decía el Señor.
“Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella; porque la gloria (luz increada) de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. A su luz increada caminarán las naciones…” (Apo 21,22-27)
Durante los tiempos del Señor había entre los judíos la esperanza viva sobre el reinado de la Realeza de Dios, pero el pueblo albergaba percepciones groseras sobre esta.

Ὁμιλία εἰς τό Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, περί τῆς ἑτοιμασίας τῆς πρός ὑποδοχήν τῆς Θείας Μεταλήψεως (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ιωάν. ιβ’, 1 – 18)
  • Η ανάγνωση των ευαγγελίων των παθών του Ιησού Χριστού, η τελετή του νιπτήρος, τα ψάλματα της εκκλησίας και ο ετήσιος διορισμός αυτών των ημερών γιατί γίνεται;
  • Ποια ετοιμασία κάνουμε για την υποδοχή του Ιησού Χριστού δια της θείας μεταλήψεως;

«Οἱ δαίμονες μή ἔχοντας σῶμα, ἐπειδή εἶναι πνεύματα, μόνο μέ λογισμούς, μέ δολιότητα καί ἀπάτη, προξενοῦν καί στόν ἑαυτό τους καί σ᾿ ἐμᾶς τήν κόλαση»

Ἅγιος Ἡσύχιος
«Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων
καί τήν ἐνάρετη ζωή...»

172. Ἀλλοίμονο στόν ἐσωτερικό ἄνθρωπο ἀπό τά ἐξωτερικά. Γιατί πολύ θά στεναχωρηθεῖ ὁ ἐσωτερικός ἄνθρωπος ἀπό τίς ἐξωτερικές αἰσθήσεις. Καί ἀφοῦ στεοχωρηθεῖ, θά χρησιμοποιήσει μαστίγιο κατά τῶν ἐξωτερικῶν αἰσθήσεων. Ἐκεῖνος πού τά ἔχει ὑποστεῖ αὐτά, ἐννοεῖ τά λεγόμενα.
173. Ἄν ὁ ἐσωτερικός μας ἄνθρωπος νήφει, κατά τούς πατέρες, εἶναι σέ θέση νά φυλάξει καί τόν ἔξω ἄνθρωπο. Ἀλλά ἐμεῖς καί οἱ κακοῦργοι δαίμονες ἀπό κοινοῦ διαπράττομε τίς ἁμαρτίες.

«πῦρ καταναλίσκον»«πῦρ καταναλίσκον»
ΦΟΒΕΡΗ είναι η επόμενη διήγηση του παπα Δημήτρη Γκαγκαστάθη (1902-1975) γι’ αυτούς πού κοινωνούν ανάξια τα άχραντα Μυστήρια:
Κάποια φορά με ειδοποίησαν νά πάω νά κοινωνήσω μία γριά, τη Ζ., 85 ετών, από καιρό κατάκοιτη.
Μόλις την κοινώνησα, φώναξε: ‘Μ’ έκαψε η κοινωνία, έχω φωτιά, δώστε μου νερό, καίγομαι!
Έζησε ακόμα λίγες ώρες, ενώ διαρκώς φώναζε: ‘Κάηκα η καημένη!’.

Τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ» ὡς Ἐθνικός Ὕμνος


Κοντάκιον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, 
Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον.

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.
Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
Ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.
Γράφει ὁ Στρατὴς Μυριβήλης

Πρὸς τὴν Παναγία, πρὸς τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, ἀποτείνεται τὸ θαυμάσιο βυζαντινὸ τροπάρι «Τὴ Ὑπερμάχω Στρατηγῶ», ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ὁ ἐθνικὸς ὕμνος τοῦ ἀγωνιστικοῦ Βυζαντίου.

«Πρέπει νά προσέχουμε ἀδιάκοπα καί νά φρουροῦμε ἀπό παντοῦ τόν ἑαυτό μας, γιατί ὁ ἐχθρός ἐπιτίθεται ἀπό παντοῦ καί μέ ὅλα τά μέσα» μέρος α΄


Ὑπόθεση Θ΄(9)
«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Ἀπό τό βίο τῆς ἁγίας Συγκλητικῆς

Στίς μοναχές πού εἶχαν συγκεντρωθεῖ κοντά της, ἡ ἁγία Συγκλητική ἔλεγε: «Ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν πρέπει νά ὁπλιζόμαστε μέ κάθε μέσο, γιατί καί ἀπό ἔξω ἐπιτίθεται, καί ἀπό τά μέσα πολεμοῦν. Καί ὅπως ἀκριβῶς τό πλοῖο ἄλλοτε καταποντίζεται ἀπό τά ἐξωτερικά κύματα καί ἄλλοτε βουλιάζει ἐπειδή κάνει μέσα νερά, ἔτσι καί ἡ ψυχή: ἄλλοτε κινδυνεύει ἀπό τίς ἐξωτερικές ἐπιθέσεις τῶν πνευμάτων καί ἄλλοτε προδίδεται ἀπό τούς ἐσωτερικούς λογισμούς. Πρέπει λοιπόν καί τίς ἐξωτερικές ἐπιθέσεις τῶν πνευμάτων νά ἐπιτηροῦμε, καί τά ἐσωτερικά πάθη νά ἀνιχνεύουμε, τά ὁποῖα ἐκδηλώνονται μέ τούς λογισμούς.

Τό σκάνδαλο τοῦ Χριστιανισμοῦ


RastignireaStPaul

 Ἡ ζωὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲν μοιάζει μὲ τὴ ζωὴ ἐκείνων ποὺ θέλουν νὰ ἐντυπωσιάσουν τοὺς ἄλλους, νὰ ἐπηρεάσουν μὲ τὶς θεωρίες τους τὴν πορεία τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ ἀποκτήσουν μαθητὲς καὶ ὀπαδούς. 
Εἶχε ὁ Κύριος τὴν ἴδια οὐσία καὶ φύση μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα. Ὅμως «ἐκένωσε» (ἄδειασε) τὸν Ἑαυτό Του ἀπὸ τὴ δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς θεότητάς Του. Πῆρε μορφὴ δούλου καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους, χωρὶς βέβαια νὰ παύσει νὰ εἶναι Θεός. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος μέσα στὸ χρόνο, ἔγινε ἕνας ἀπὸ μᾶς. Ἔζησε πάμφτωχα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ εὔκολα μποροῦσε κάποιος νὰ σκανδαλισθεῖ, νὰ ἐκ­φράσει ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴ θεότητά Του. Ὅπως ἔκανε στὴν ἀρχὴ καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα Μαθητές Του, ὁ Ναθαναήλ, πού, ὅταν φίλος του Φίλιππος τὸν κάλεσε νὰ γνωρίσει καὶ αὐτὸς τὸν ἀναμενόμενο Μεσσία, τὸν Χριστό, τοῦ ἀπάντησε: «Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀ­γαθὸν εἶναι;»· Ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ, τὸ κακόφημο καὶ ἄσημο αὐτὸ χωριό, μπορεῖ νὰ βγεῖ τίποτε καλό;

Μπορεί ἐσύ νά πονᾶς ἐκεῖ, ἀλλά ἀλλοῦ εἶναι τό πρόβλημα (Ἅγ.Πορφύριος)

Ο Γέροντας Πορφύριος διηγείται:
- Όταν υπηρετούσα στην Πολυκλινική, έβλεπα συχνά να συμβαίνει το εξής: Άρχιζε ο γιατρός να εξετάζει τον ασθενή κι εκείνος διαμαρτυρόταν και του έλεγε ότι δεν ήταν σε εκείνο το σημείο που πονούσε, αλλά αλλού. Και του έλεγε ο γιατρός: 
«Μπορεί εσύ να πονάς εκεί, αλλά αλλού είναι το πρόβλημα». Και συνέχιζε ο γέροντας Πορφύριος:

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα του Σαββάτου 23-04-2016

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2016. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Εβραίους κεφ. ιβ΄ 28 - ιγ΄ 8

ιβ΄ 28 - ιγ΄ 8Ευαγγέλιον: Κατά Ιωάννην κεφ. Ια΄ 1 - 45

Ια΄ 1 - 45

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ἀπό ἀνθρώπους πού δέν πιστεύουν στόν Θεό, πνευματική κατανόηση νά μήν περιμένουμε.

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
Από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Θεό, πνευματική κατανόηση να μην περιμένουμε. Να ευχόμαστε να τους συγχωρέσει ο Θεός και να τους φωτίσει. Ούτε και ανθρώπους που έχουν εγωισμό και κακότητα (ας λένε ότι είναι Χριστιανοί) να κουράζεσαι να τους πείσεις να καταλάβουν την αλήθεια, γιατί μέσα τους η αλήθεια δεν χωράει.

http://proskynitis.blogspot.gr/

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible