Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

The place of the laity in the the Church


 http://www.oodegr.com/english/biblia/Alevizopoulos_Dogmatiki/eikones/pentecost-fr-sskliris.jpg
 BASIC DOGMATIC TEACHING
An Orthodox Handbook
by Protopresbyter Fr. Anthony Alevizopoulos (1931 – 1996)
Dr. of Theology, Dr. of Philosophy
 Chapter 15 - The place of the laity in the the Church
1. The regal priesthood
God had chosen Israel, to make it His "chosen people... a royal priesthood and a holy nation" (Exod.19:5-6). Through the mouth of Isaiah He said "...you shall be called priests of the Lord, ministers of God..."  (Isaiah 61:6)
"Say to my daughter Sion: 'See, your Savior comes to you, having his own reward and his work before him.' And he shall call it a holy people, redeemed by the Lord, and you shall be called 'A City Sought After and Not Forsaken.' ”(Isaiah 62:11-12).
These testimonies of the Old Testament which refer to God's chosen people are invaluable, because they are a fore impression of the place of God's new people - that is, of Christians. This is because the people of Israel are a depiction of the Church (cmp. Gal.4:21-31, Rom.4:1-25, 9:6-8)
"You also" - says the Apostle Peter characteristically - "as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." (1 Pet.2:5)

Κυριακή τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ: Ὁμιλία εἰς τόν τυφλόν (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)


 ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΥΦΛΟΝ

(Ἰω. 9, 1-5)

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«Καί διερχόμενος Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλόν ἐκ γενετῆς. Καί ἠρώτησαν αὐτόν οἱ μαθηταί του, λέγοντες· Διδάσκαλε, ποῖος ἥμαρτεν, αὐτός ἤ οἱ γονεῖς του, ὥστε νά γεννηθῇ τυφλός;»
1. «Καί διερχόμενος ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλόν ἐκ γενετῆς». Ἐπειδή εἶναι πάρα πολύ φιλάνθρωπος καί φροντίζει διά τήν σωτηρίαν μας καί θέλων νά κλείσῃ τά στόματα τῶν ἀχαρίστων, δέν παραλείπει νά κάνῃ ἀπό ἐκεῖνα πού ἔπρεπε νά κάνῃ καί ἄν ἀκόμη κανείς δέν τόν ἐπρόσεχεν. Αὐτό λοιπόν γνωρίζων καλά καί ὁ προφήτης ἔλεγεν· «Διά νά δικαιωθῇς μέ τούς λόγους σου καί νά νικήσῃς μέ τήν κρίσιν σου» (Ψαλμ. 50, 6).
Διά τοῦτο λοιπόν καί ἐδῶ, ἐπειδή δέν ἐδέχθησαν τό ὑψηλόν νόημα τῶν λόγων του, ἀλλά τόν ὠνόμασαν καί δαιμονισμένον καί ἐπεχείρουν καί νά τόν φονεύσουν, ἀφοῦ ἐξῆλθεν ἀπό τόν ναόν, θεραπεύει τόν τυφλόν, καί καταπραύνων τήν ὀργήν των μέ τήν ἀπουσίαν του καί μέ τήν πραγματοποίησιν τοῦ θαύματος μαλακώνων τήν σκληρότητα καί τήν ἀσπλαχνίαν των καί κάμνων πιστευτούς τούς λόγους του· καί τό θαῦμα πού κάμνει δέν εἶναι τυχαῖον, ἀλλά τότε συνέβη διά πρώτην φοράν.

Ἀληθινή πίστη εἶναι μόνο ἡ Ὀρθόδοξη. Δέν ὑπάρχουν νέες ἀλήθειες.Ἡ πίστη πού θεραπεύει τήν ἀνθρώπινη ψυχή εἶναι μόνο ἡ Ὀρθόδοξη

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

6)ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ,

ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ,

ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ.

ληθινή πίστη εναι μόνο ρθόδοξη. Δέν πάρχουν νέες λήθειες.

π. Πορφύριος δέν δεχόταν τήν θεωρία τι λες ο θρησκεες εναι πλς διαφορετικά «μονοπάτια» (σύμφωνα μέ τήν νεοεποχίτικη ὁρολογία), πού πνε στό διο Θεό. «... μες δ ο λληνες», ἔλεγε, «χομε μία θρησκεία, εμαστε χριστιανοί... μως ... Καί πό μς τούς λληνες, τούς ρθοδόξους χριστιανούς γίνανε καί θεοι καί ξέρω κι γώ. Μόνο θρησκεία το Χριστο νώνει καί λοι πρέπει νά προσευχόμαστε νά ρθουνε σ’ ατή τή θρησκεία καί τσι θά γίνει νωσις. χι μέ τό νά πιστέψεις τι λοι εμαστε τό διο· λες ο θρησκεες εναι τό διο. Δέν εναι τό διο... Ἡ γάπη ἡ ληθινή εναι γάπη το Χριστο »1.
Πο εναι ἄραγε λοι ατοί ο νστρούχτορες τς Νέας ποχς, πού διατείνονται τι λοι πιστεύουμε στόν διο Θεό;
Σύμφωνα μέ τό Γέροντα, ληθινή θρησκεία εναι μόνο ρθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Καί τό πνεμα, ατό τό ρθόδοξο, εναι τό ληθές.

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ – ( Σκέψεις στό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ)

Φθάσαμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στήν 6η Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα, τήν Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ, ὅπως μᾶς εἶναι γνωστή καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τοῦ ἁγίου Πατρός ἡμῶν Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, πού ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τό ἔτος 444 μ.Χ.
          Στό σημερινό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα ἀπό τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων γίνεται λόγος γιά τή θεραπεία ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο μιᾶς κόρης πού ἦταν στούς Φιλίππους τῆς Μακεδονίας δαιμονισμένη καί τήν κυρίευε τό μαντικό πνεῦμα, μέ τό ὁποῖο ἔκανε διάφορες μαντεῖες καί προγνώσεις, ἀπό τίς ὁποῖες κέρδιζαν πολλά χρήματα τά ἀφεντικά της.
          Μετά τή θεραπεία της, τά ἀφεντικά της, ἀφοῦ εἶδαν ὅτι ἔχαναν πιά τά μεγάλα τους ἐκεῖνα κέρδη, ἔλαβαν τό Ἀπόστολο Παῦλο καί τόν συνοδό του Ἀπόστολο Σίλα καί τούς ἔσυραν στήν ἀγορά γιά νά τούς καταγγείλουν στούς ἄρχοντες τοῦ τόπου. Τούς παρουσίασαν στούς στρατηγούς σάν ταραξίες Ἰουδαίους, πού ἀναστατώτουν τήν πόλι διακηρύσσονται θρησκευτικά ἔθιμα, ἀνάρμοστα σέ πολίτες μιᾶς ρωμαϊκῆς κοινωνίας.

Πῶς πρέπει κανείς νά δέχεται τό πανάγιο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δηλαδή πῶς πρέπει νά δέχεται μυστηριακά τόν Χριστό

  Ο Αόρατος πόλεμος
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

 Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος
 
 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄  Πῶς πρέπει κανείς νά δέχεται τό πανάγιο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δηλαδή πῶς πρέπει νά δέχεται μυστηριακά τόν Χριστό.
Σε διάφορες περιπτώσεις μπορούμε να πλησιάζουμε σε αυτό το θειότατο μυστήριο, το οποίο για να το πετύχουμε πρέπει να κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία είναι διαιρεμένα σε τρεις περιόδους: Πρίν από την Μετάληψι, τον καιρό της Μεταλήψεως και μετά την Μετάληψι. Πρίν από την Μετάληψι πρέπει να καθαρισθούμε με το μυστήριο της Μετανοίας και Εξομολογήσεως από τον μολυσμό τόσο της θανάσιμης όσο και της μη θανάσιμης αμαρτίας που κάναμε και να φυλάξουμε τον Κανόνα που θα μας δώση ο Πνευματικός. Και με την διάθεσι όλης μας της καρδιάς να δοθούμε ολοκληρωτικά με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την ισχύ και με όλες τις δυνάμεις μας στον Ιησού Χριστό και σε ό,τι του αρέσει. Επειδή και ο ίδιος σε αυτό το μυστήριο μας δίνει το Σώμα και το Αίμα του με την ψυχή και την Θεότητα και με τις αξιομισθίες του. Και σκεπτόμενοι ότι το δώρο μας, συγκρίνοντάς το με το δικό του, είναι λίγο και σχεδόν μηδαμινό, πρέπει να επιθυμούμε να έχουμε τόσο μεγάλο δώρο, όσο ποτέ δεν του πρόσφεραν όλα τα κτίσματα, ανθρώπινα και ουράνια, για να μπορέσουμε να το δώσουμε στην θεία του Μεγαλειότητα.

Ἡ ἀφιλοχρηματία καί ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό Θεό

ΕΝΑΣ πλούσιος ειδωλολάτρης οδηγήθηκε στο Χριστό από ένα χριστιανό Ιερέα. Λίγο πριν λάβει το άγιο Βάπτισμα, είπε στον Ιερέα πως επιθυμούσε να μοιράσει ελεημοσύνη στους φτωχούς. Ο Ιερεύς τον πήρε μαζί του να επισκεφθούν τις πιο φτωχικές συνοικίες της πόλεως, για να ιδεί ο πλούσιος με τα μάτια του τη δυστυχία...
 
Χτύπησαν την πόρτα μιας ετοιμόρροπης καλύβας. Μια γλυκιά φωνή τους κάλεσε να μπουν. Βρήκαν ένα νέο παράλυτο κι' από τα δυο του πόδια, καθισμένο πάνω σ' ένα αχυρένιο στρώμα να πλέκει με πολύ κόπο ψαθί. Το πρόσωπό του όμως έλαμπε από μια εσωτερική χαρά, πού του προξενούσε η εγκαρτέρηση στη βασανιστική αρρώστια. Στήν καλύβα δεν βρισκόταν άλλο τίποτε από το αχυρένιο στρώμα.
Ανατρίχιασε ο πλούσιος από τη φτώχεια, πού απλωνόταν μπροστά του, κι' άνοιξε το πουγκί του να δώσει γενναίο φιλοδώρημα στον άρρωστο, ικανό να του εξασφαλίσει για πολύ καιρό μια άνετη ζωή.

Ἀπίστευτη εἴδηση ἀπό τίς ΗΠΑ:Δημιουργεῖται ἀστυνομία τροφίμων γιά νά συλλαμβάνει ὁποιονδήποτε καλλιεργεῖ δικά του λαχανικά στόν κῆπο του...!!!

 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ...!!!Αποσπάσματα της FDA θα συλλαμβάνουν τον οποιοδήποτε επιχειρήσει να καλλιεργήσει τα δικά του λαχανικά στον κήπo του. Η είδηση Αστυνομίας Τροφίμων στις Η.Π.Α. πέρασε απαρατήρητη από τον ελληνικό Τύπο (και τους πολιτικούς μας) παρ’ όλο που θα έπρεπε όλοι μας να έχουμε αντιληφθεί,
πώς ο λαός των Η.Π.Α. αποτελεί τον «πιλότο» όπου δοκιμάζονται και πρωτοεμφανίζονται όλα όσα θα επιβληθούν αργότερα παγκοσμίως.

Όταν διορθωθούν οι ατέλειες που θα παρατηρηθούν κατά την εφαρμογή των νέων μέτρων, τότε περνούν στην Ευρώπη και λίγο αργότερα έρχονται και σε μας. Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η Ελλάδα, εν σχέσει με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι καθυστερεί (ή και ματαιώνεται) η εφαρμογή των μέτρων.

Μετά από αυτά, θα περιμένουμε πότε θα έρθει στην Ελλάδα η νέα «εφεύρεση», που σκοπό έχει την μεγαλύτερη εξάρτηση από τις λίγες μεγάλες πολυεθνικές τροφίμων. Πρόκειται για τον «Νόμο S 510, για απαγόρευση ελεύθερων καλλιεργειών»!

Δέν ὑπάρχει τίποτε δυνατότερο οὔτε ἴσο μέ τήν προσευχή... 
«Και ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τον φτωχό,   βοηθός στην κατάλληλη στιγμή των θλίψεων» (Ψαλμ. 9, 10).Αυτός, λέγει ο Προφήτης Δαυίδ, με ασφάλισε, διότι τίποτε δεν είναι ίσο με αυτό το καταφύγιο, τόσο εύκολο και τόσο ασφαλές. Επειδή τα άλλα καταφύγια είναι δυνατόν να τα επιβουλευτούν και δεν μπορεί κανείς να τα βρει γρήγορα και έτοιμα, αλλά εμποδίζονται και από τον τόπο, και από τον χρόνο και από χιλιάδες άλλους παράγοντες, ενώ αυτήν πάντα την βρίσκεις κοντά σου, εάν μόνον την επιζητήσεις με σωστό τρόπο. Διότι «τότε θα φωνάξεις και ο Θεός θα σε ακούσει, και ενώ εσύ ακόμα μιλάς θα σου πει, να εγώ είμαι κοντά σου» (Ήσ. 58, 9). Και «εγώ ο Θεός που είμαι κοντά σου και όχι Θεός απόμακρος» (Ιερ. 23, 23)· δεν χρειάζεται λοιπόν να διανύσουμε απόσταση, ούτε να πάμε σε άλλους τόπους, αλλά μπορούμε αυτό το καταφύγιο να το βρούμε και στο σπίτι μας.

Μοίρασε τά ὑπάρχοντά σου μέ τό Χριστό, κάνε τον καί στήν ἐδῶ ζωή συγκληρονόμο


536486_270261873109951_1354305223_n.jpg
Και συ, λοιπόν, δεν μπορείς να ασκήσεις την ακτημοσύνη; Δώσε κάτι από αυτά που έχεις. Δεν μπορείς να σηκώσεις το φορτίο εκείνο; Μοίρασε τα υπάρχοντά σου με το Χριστό. Δε θέλεις να του τα παραχωρήσεις όλα; Δώσε του έστω και τα μισά, ή ακόμη και το ένα τρίτο. Κάνε τον και στην εδώ ζωή συγκληρονόμο. Όσα δώσεις σ' εκείνον, τα δίνεις στον εαυτό σου.
Δεν ακούς τί λέει ο Προφήτης; «Τους συγγενείς σου δε θα τους περιφρονήσεις» (Ησ. 58,7). Αν, λοιπόν, δεν πρέπει να περιφρονούμε τους συγγενείς μας, πολύ περισσότερο δεν πρέπει να περιφρονείς τον Δεσπότη που σου έχει όχι μόνο το δικαίωμα της κυριότητος, αλλά και της συγγένειας και άλλα ακόμη πολύ περισσότερα. Σε έκανε, βέβαια, μέτοχο των αγαθών του, χωρίς να πάρει, μάλιστα, τίποτε από σένα, αλλά και πρώτος έκανε την αρχή της ανέκφραστης αυτής ευεργεσίας. Επομένως, πώς δεν είναι υπόδειξη της πιο μεγάλης ανοησίας, το να μη γίνει κάποιος φιλάνθρωπος ούτε και γι' αυτήν, έστω, τη δωρεά, ούτε να δώσει αμοιβή για τη χάρη, και να προσφέρει κάτι το μηδαμινό μπροστά σε αυτά τα τόσο μεγάλα και σπουδαία που έχει δεχθεί;

Γιά τήν ἔνταση τοῦ Θείου Φωτός (Γέρων Θαδδαῖος)

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΦΩΤΟΣ . ΓΕΡΩΝ ΘΑΔΔΑΙΟΣ.

Περί του πεπτωκότος κόσμου

Δυσκολεύουμε πολύ τον Θεό να μας εμφανιστεί, από τη στιγμή που είμαστε έτσι σαν σπασμένος καθρέφτης, πάνω στα θραύσματα του οποίου αντικατοπτρίζονται και αντανακλούν ακόμα και τα πνευματικά θέματα με εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους. Δεχόμαστε όλοι μόνο όσο μπορούμε να σηκώσουμε και πάντοτε αναλογικά με τον «σπασμένο καθρέφτη», με τον οποίο ερχόμαστε στον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να καταστήσει αυτό τον καθρέφτη μας και πάλι ολόκληρο, ώστε να μπορούμε να κάνουμε δεκτή την εικόνα Του μέσα μας. Ασφαλώς, υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να συλλάβουν την ιδέα του Θεού ή να Τον αποδεχτούν στο κεφάλι τους.

Τα σώματα μας, στην κατάσταση που βρίσκονται τώρα, δεν θα είναι σε θέση να αντέξουν την ένταση του θείου φωτός.

Προτάσεις τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς στήν ἡμερήσια διάταξη τῆς ΔΙΣ: «Ὁ ρόλος τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας στήν σύγχρονη Ἑλληνική κοινωνία»

 ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 5ῃ Ἰουνίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν


Κατόπιν τῆς κυκλοφορήσεως τοῦ ἀπό 4/6/2013 Δελτίου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τοῦ ὁποίου δημοσιοποιήθηκε ἡ ἡμερησία διάταξις τῆς τακτικῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό 15ης-18ης μηνός Ὀκτωβρίου τρ. ἔτους μέ θέμα: «Ὁ ρόλος τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας στήν σύγχρονη Ἑλληνική κοινωνία», θέμα πού ἔχει πλειστάκις συζητηθῆ ἐν τῇ σεπτῇ Ἱεραρχίᾳ καί ἔχει ἀσφαλῶς ἐξαντληθῆ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ δημοσιοποιεῖ τήν ἀπάντησίν του εἰς τήν ὑπ’ ἀριθμ. 2939/2013 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δι’ ἧς ἐζητεῖτο ἡ ὑποβολή θεματολογίας διά τήν διαμόρφωσιν τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς προσεχοῦς τακτικῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οπτικό Αγιολόγιο 8 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 8ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Ἐκκλησιές μικρά διαμάντια ἀγάπης καί ὀμορφιᾶς
Ο Άγιος Φανούριος στη λίμνη Δόξα
Εκκλησιές παντού, διάσπαρτες. Μικρά διαμάντια αγάπης και 
ομορφιάς. 
Απλοί τόποι, καταδεχτικοί στις προσευχές μας, στην 
ξεκούραση των περιπλανήσεών μας, "μικρά κεριά" που βρίσκονται 
σε όλη την Ελλάδα. 
Πότε κυκλωμένες από θαλασσινές αύρες, πότε αποκαλύπτονται 
στις καταλήξεις μονοπατιών πλάι σε ποτάμια ή φαράγγια. 
Σημεία θεϊκής και ανθρώπινης συνάντησης, πάντα πρόθυμα
 να προσφέρουν μια στιγμή ανάπαυσης, έναν δροσερό ίσκιο,
 καταφύγιο σε ξαφνικές μπόρες της φύσης αλλά κυρίως της ζωής.
 Για μερικούς τόποι αποκάλυψης!

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα του Σαββάτου 08-05-13.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Εφεσσίους κεφ. β΄ 4 - 10

β΄ 4 - 10

 

Ευαγγέλιον: Κατά Μάρκον κεφ. Ιβ΄ 18 - 27    

Ιβ΄ 18 - 27
 


Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ