Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024

Ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὸν ἁμαρτωλό, ἀλλὰ ὄχι τὴν ἁμαρτία, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὸν ἁμαρτωλό, ἀλλὰ ὄχι τὴν ἁμαρτία, 17-1-2024, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ποιά ψυχὴ εἶναι τυφλή, Μ. Ἀντωνίου-Παραινέσεις, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ποιά ψυχὴ εἶναι τυφλή, Μ. Ἀντωνίου-Παραινέσεις, 17-1-2024, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ποιός εἶναι ἀληθινὸς ἄνθρωπος, Μ. Ἀντωνίου-Παραινέσεις, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ποιός εἶναι ἀληθινὸς ἄνθρωπος, Μ. Ἀντωνίου-Παραινέσεις, 17-1-2024, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς μοναχικῆς καὶ χριστιανικῆς ζωῆς Δ' , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς μοναχικῆς καὶ χριστιανικῆς ζωῆς Δ'-Ἡ συκοφάντηση τὴς μοναχικῆς ζωῆς ἀπὸ τοὺς ἀμόναχους μοναχούς,  Ἁγ. Νείλου -Λόγος ἀσκητικός, Φιλοκαλία τόμος Α'/Κεφ 11-12, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 16-1-2024 

 

«Τὰ τέσσερα εἴδη τῶν ζώντων ὄντων καὶ ἡ ψυχὴ». Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου-Παραινέσεις περί ἤθους ἀνθρώπων καί χρηστῆς πολιτείας. Ἀρχ. Σάββα ἉγιορείτουὉ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος ἀνεδείχθη μέγας Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας γιατὶ ἀκριβῶς, ἐφάρμοσε τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐπίστεψε εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τοῦ ὁποίου ἐνομίζετο ἀδελφὸς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλὰ ὁ Κύριος δὲν εἶχε κατὰ σάρκα ἀδελφούς. Ἡ Παναγία μας μόνο τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγέννησε καὶ κανένα ἄλλον. Ἀλλὰ ἦταν νομιζόμενος ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ ἦταν ἀπὸ τὰ τέκνα τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος τὰ ὁποῖα εἶχε ἀπὸ τὴν σύζυγό του ἡ ὁποία εἶχε ἀποθάνει.

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι μᾶς δείχνουν τὸν δρόμο γιὰ τὴν σωτηρία μας ποὺ εἶναι ἡ φροντίδα τῆς ψυχῆς μας. Μόνον ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὰ ἐπὶ γῆς ὄντα ἀξιώθηκε νὰ ἔχει ψυχὴ ἀθάνατο, κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ πεποιημένη. Λέγει λοιπόν, ὁ Ἅγιος Μέγας Ἀντώνιος εἰς τὴν 166η Παραίνεσή του σχετικὰ μὲ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ζωὴ τῶν ζώντων ὄντων ποὺ ὑπάρχουν στὴν γῆ: «Γιὰ ἐκείνους» λέγει, «ποὺ τολμοῦν νὰ λένε ἀσεβῶς ὅτι τὰ φυτὰ καὶ τὰ λάχανα ἔχουν ψυχὴ ἔγραψα τὸ κεφάλαιο αυτό, γιὰ τὴν πληροφόρηση τῶν περισσότερο ἁπλοϊκῶν καὶ ἄδολων ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους»· «Διὰ τοὺς ἀσεβῶς τολμῶντας λέγειν ἔμψυχα καὶ φυτὰ καὶ λάχανα, ἔγραψα τὸ κεφάλαιον τοῖς ἁπλουστέροις πρὸς εἴδησιν». Καὶ αὐτὸ βεβαίως, εἶναι καὶ σήμερα ἐπίκαιρο, ὅπου ἡ εἰδωλολατρία καὶ ἡ δαιμονολατρία ἔχει εἰσβάλει εἰς τὸν κόσμο, καὶ ἀκόμα καὶ στὴν παιδικὴ λογοτεχνία. Καὶ παρουσιάζονται, σύμφωνα μὲ τὴν εὐφυὴ φαντασία κάποιων, καὶ τὰ φυτὰ νὰ ἔχουν ζωὴ καὶ νὰ ὁμιλοῦν, καὶ τὰ ζῶα νὰ φέρονται ὡς ἄνθρωποι, καὶ νὰ διεκδικοῦν κάποιοι φιλόζωοι σχεδὸν τὰ ἴδια δικαιώματα - ἤ καὶ ἀνώτερα μερικὲς φορὲς- γιὰ τὰ ζῶα παρὰ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ νὰ μεριμνοῦν καὶ νὰ φροντίζουν ὡς ζωολάτρες γιὰ αὐτὰ παρὰ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ τὰ ἑκατομμύρια παιδιὰ ποὺ θυσιάζονται στὸν βωμὸ τῆς φιληδονίας τῆς ἀνθρώπινης μέσῳ τῶν ἐκτρώσεων.

Λέγει λοιπὸν ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος: «τὰ μὲν φυτὰ ἔχουν ζωὴ φυσική· ψυχὴ ὅμως δὲν ἔχουν». Ζώσα ὕπαρξη λογικὴ λέγεται ὁ ἄνθρωπος γιατὶ ἔχει νοῦ καὶ εἶναι δεκτικὸς τῆς μαθήσεως καὶ τῆς γνώσεως. Οἱ ἄλλες ὅμως ζῶσες ὑπάρξεις ποὺ βρίσκονται στὴν γῆ καὶ στὸν ἀέρα ἔχουν φωνὴ μέσα τους, καθὼς ἔχουν πνοὴ καὶ ζωτικὴ δύναμη. Καὶ ὅλα μέν, ὡς αὐξάνονται καὶ κατόπιν ἐλαχιστοποιοῦνται μὲ τὸν θάνατο, χάνονται· εἶναι ζῶσες ὑπάρξεις διότι ζοῦν καὶ αὐξάνονται ἀλλὰ δὲν ἔχουν καὶ ψυχὴ ὅπως ἔχει ὁ ἄνθρωπος.

Περί γάμου καί «γάμου» καί τεκνοθεσίας ὁμοφύλων («ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ»: Σύλλογος Διαφύλαξης καί Ἀνάδειξης Ἁγιομετεωρίτικης Κληρονομιᾶς)

 

Καλαμπάκα 08 Ιανουαρίου 2024  


Στη δημόσια συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει για το νομοσχέδιο που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση, το οποίο θα θεσμοθετεί τον λεγόμενο «γάμο ομοφύλων» και –κατά πάσα πιθανότητα– θα επιτρέπει την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, πολλά και από πολλούς λέγονται και γράφονται. Τα συστημικά ΜΜΕ, με την κουλτούρα των αμφιβόλου ποιότητας ψυχαγωγικών εκπομπών, έχουν αναλάβει εδώ και καιρό τον ρόλο του προπαγανδιστή και ένθερμου υποστηρικτή αυτής της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Και, βέβαια, κατά την προσφιλή τακτική τους, οποιαδήποτε διαφορετική φωνή –επιστημονική ή άλλη– αποσιωπάται και φιμώνεται ή το λιγότερο λοιδορείται και απαξιώνεται, χαρακτηριζόμενη πάντοτε ως παρωχημένη, αντανακλούσα δήθεν οπισθοδρομικές αντιλήψεις. Κι ας γνωρίζουμε όλοι ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αντίθετη στο νομοσχέδιο αυτό.

Είναι πράγματι τραγικό. Στα τόσα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα την ελληνική κοινωνία, η ελληνική κυβέρνηση εστιάζει και προωθεί το συγκεκριμένο θέμα, σαν να πρόκειται για το φλέγον και πλέον σημαντικό. Και προκαλεί αλγεινή εντύπωση αυτή η εμμονή, όταν την ίδια στιγμή η πατρίδα μας γηράσκει και αργοπεθαίνει και οι νέοι μας επιλέγουν είτε να μην δημιουργούν τη δική τους οικογένεια είτε να αποφεύγουν συνειδητά την τεκνοποιία για λόγους κυρίως οικονομικούς.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς μετά τά Φῶτα: Ὁμιλία περί τοῦ ψευδεπιπλάστου νεοφανοῦς συστήματος τῆς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἰσότητος (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Εφεσ. δ’, 7-13)
Εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους ἴσοι;
Ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἴσες δυνατότητες;
Εἶναι καλό σὲ μία κοινωνία νὰ ὑπάρχει ἀνισότητα;
Τὶ θὰ συμβεῖ ὅταν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γίνουν ἴσοι;
Μπορεῖ ἡ ἰσότητα νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀναρχία;
Ἄν ἐπιτευχθεῖ ἡ ἰσότητα μετὰ ἀκολουθεί ἡ δημιουργία, ἐξ ἀνάγκης, τῆς ἀνισότητας!
Παρατηρεῖται ἰσότητα στὴν φύση;
Ἡ ἀνισότητα συνδέει.
Μπορεῖ κάποιος πιστὸς καὶ εὐσεβὴς νὰ πιστεύει στὴν ἰσότητα;


***

Ὁμιλία περὶ τοῦ ψευδεπιπλάστου νεοφανοῦς συστήματος τῆς μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἰσότητος


Ὑπόθεσιν προβάλλει ἡ σήμερον ἀναγνωσθεῖσα ἐπιστολὴ τοῦ θαῤῥήμονος Παύλου, ἐναντιουμένην εἰς τὸ ψευδίπλαστον νεοφανὲς σύστημα τῆς μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἰσότητος· αὐτὸς κηρύττει φανερά, ὅτι ὁ Θεὸς κατέστησεν ἄλλους μὲν ἀποστόλους, ἄλλους δὲ προφήτας, ἄλλους δὲ εὐαγγελιστάς, ἄλλους δὲ ποιμένας, ἄλλους δὲ διδασκάλους· τὰ αὐτὰ δὲ ἔγραψε πλατύτερον ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῇ αὐτοῦ, λέγων· «Καὶ οὕς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν» (Ἐφεσ. δ΄, 11)· ταῦτα δὲ εἰπών, ἐξελέγχει εὐθὺς τὴν ἰσότητα, λέγων· μήπως νομίζητε, ὅτι πάντες εἰσὶν ἴσοι; «μὴ πάντες, ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσι; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν» (α΄ Κορ. ιβ΄, 28); Οὐχί, λέγει· οὐχ οὕτως ἔχουσι τὰ πράγματα· ὅθεν ἔχετε ζῆλον καὶ προθυμίαν, ἵνα ἀπολαύσητε τὰ ἀνώτερα χαρίσματα. Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα. Ταῦτα πάντα, ὡς ἀκούετε, τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἀνισότητα ἐκπεφασμένως διδάσκουσι. Ποία οὖν ἐστιν ἡ βάσις τῆς εἰς τοὺς παρόντας καιροὺς κωδωνιζομένης ἰσότητος; ποῦ θεμελιοῦται αὐτή; Ποῦ στηρίζεται; Οὐδαμοῦ. Αὐτὴ ἐστὶν ἐναντία τῶν νόμων τοῦ Θεοῦ, ἐναντία τῶν πολιτικῶν διατάξεων, ἐναντία πάντων τῶν ὁρωμένων κτισμάτων, ἐναντία τέλος πάντων καὶ αὐτῶν τῶν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἰδιωμάτων. Ἐὰν μετὰ προσοχῆς ἀκούσητε τὰ ἐξῆς, ἴσως λάβετε περὶ τούτου τελείαν τὴν πληροφορίαν.

Βλέπομεν εἰς τὴν παλαιὰν διαθήκην, ὅτι ὁ Θεὸς πολλὰ ἐνομοθέτησε περὶ δεσποτῶν καὶ δούλων· ὅταν ἐλάλησε περὶ τῆς τοῦ σαββάτου ἐντολῆς, διέταξεν, ἵνα καὶ οἱ δοῦλοι μηδὲν ἐργάζωνται ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. «Οὐ ποιήσεις, εἶπεν, ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου» (α΄ Κορ. ιβ΄, 28). ὁμοίως δὲ καὶ ὅταν ἐνομοθέτησε τὴν τελετὴν τοῦ πάσχα, παρήγγειλεν, ἵνα καὶ οἱ δοῦλοι ἐσθίωσι τὸ πάσχα. «Ἁλλ’ ἤ ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου φαγῇ αὐτὸ ἐν τῷ τόπῳ, ᾦ ἄν ἐκλέξηται Κύριος ὁ θεός σου αὐτῷ, σὺ καὶ ὁ υἱός σου, καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου» (Δευτ. ιβ΄, 15)· ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἑορτῶν ἐνετείλατο, ἵνα καὶ οἱ δοῦλοι πανηγυρίζωσιν ἐν ταῖς ἑορτασίμους ἡμέραις· «Καὶ εὐφρανθήσῃ ἐν τῇ ἑορτῇ σου σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου» (Δευτ. ιστ΄, 14). Ἐπειδὴ οὖν ὁ θεὸς ἐνομοθέτησε τὰ περὶ τῶν δούλων, φανερὸν ἐστίν, ὅτι διώρισε τάξιν δεσποτῶν καὶ δούλων καὶ ἑπομένως ἐνομοθέτησεν ἀνισότητα ὁρατήν· διότι τὶς οὖ βλέπει, ἤ τὶς οὺ γνωρίζει, πόση ἀνισότης ἐστὶ μεταξὺ δεσπότου καὶ δούλου;

Ὁ Σέρβος εἶναι τοῦ Χριστοῦ στόν θάνατο εὐφραίνεται!

Ό Παΐσιος ήταν ηγούμενος στη μονή Τρνάβα, κοντά στο Τσάτσακ της Σερβίας και ό Άββακούμ, συμμοναστής του και διάκονος.
Επειδή ήταν χριστιανοί, οι Τούρκοι τούς κάρφωσαν επάνω σε παλούκια στις 17 Δεκεμβρίου 1814, στο Καλεμέγκνταν του Βελιγραδιού.
Προηγουμένως ό ανδρείος Άββακούμ διέσχισε τούς δρόμους του Βελιγραδιού, κρατώντας στα χέρια του το παλούκι με το οποίο θά μαρτυρούσε, ψάλλοντας και υμνώντας τον Θεό.

Βλέποντας τόν Ἰορδάνη ποταμό ἀπό ψηλά...

Βλέποντας τον Ιορδάνη ποταμό από ψηλά είναι σαν να έχει σχηματιστεί η μορφή της Παναγίας Μητέρας του Θεανθρώπου Κυρίου μας όπως στις Άγιες Εικόνες της !

https://proskynitis.blogspot.com/2024/01/blog-post_35.html

17 Ἰανουαρίου. † Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†356). Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις († 1838). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ ὁσίου, Δεκεμβρίου 6 (Ἑβρ. ιγ´ 17-21).

Εβρ. 13,17         Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

Εβρ. 13,17                 Να πείθεσθε και να υποτάσσεσθε με προθυμίαν, χωρίς δισταγμούς και δυσφορίας, στους πνευματικούς προϊσταμένους σας. Διότι αυτοί αγρυπνούν δια την σωτηρίαν των ψυχών σας, επειδή θα δώσουν λόγον δια σας στον Χριστόν. Υπακούετε, λοιπόν, εις αυτούς με προθυμίαν, ώστε να εκτελούν το έργον αυτό της πνευματικής καθοδηγήσεώς σας με χαράν και όχι με στεναγμούς· διότι το να στενάζουν από την ιδικήν σας απείθειαν, είναι επιζήμιον εις σας τους ιδίους. Θα φέρη επάνω σας την οργήν του Θεού.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible