Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

Ἡ φιλία μέ τόν Θεό.

 
 Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;
 Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ. «Τῶν ὁποίων δέν εἶναι ἄξιος ὁ κόσμος. Διότι εἶναι φίλοι τοῦ Θεοῦ. Ὁ φίλος τοῦ Θεοῦ (Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ), διέτασσε τά κτίσματα τοῦ φίλου του, ἤ μᾶλλον παρακαλοῦσε τόν φίλο του καί ὑποτάσσονταν τά δοῦλα κτίσματα καί αὐτός πού ἦταν κάτω διέτασσε αὐτά πού εἶναι ἐπάνω»[15].

(συνεχίζεται)

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν μελέτη μέ τίτλο:Ποῖος εἶναι ὁ Ἅγιος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


[15] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Πρός Ἑβραίους, ΚΖ΄. ΕΠΕ 25, 226. PG 63, 188. «Ὧν οὐκ ἔστιν ἄξιος ὁ κόσμος. Φίλοι γάρ Θεοῦ εἰσι. Ὁ τοῦ Θεοῦ φίλος (Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ), τοῖς τοῦ φίλου κτίσμασιν ἐπέταττεν, μᾶλλον δέ τόν φίλον παρεκάλει, καί εἷκε τά δοῦλα καί ὁ κάτω τοῖς ἄνω προσέταττε».

«Πῶς κοινωνεῖς;»


α) Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας:

«Ὅπως, ὅταν κανείς συνενώση δύο κεριά μαζί, βλέπει τό ἕνα μέσα στό ἄλλο, ἔτσι νομίζω καί ἐκεῖνος πού δέχεται μέσα του τή σάρκα τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ καί πίνει τό τίμιο αἷμα του. Ὅπως καί ἴδιος Κύριος ἀκριβῶς τό λέει, γίνεται ἕνα μέ Αὐτόν καί κατά κάποιον τρόπον συνάπτεται καί ἀναμιγνύεται μαζί του οὔτως, ὥστε αὐτός νά βρίσκεται στό Χριστό καί Χριστός νά βρίσκεται σ᾿ αὐτόν».

Βίος καί μαρτύριο τῶν μοναζουσῶν Μακρίνης καί Μακαρίας τῆς Ἱ. Μ. Ἀρτοκωστάς

ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΥΝΑΖΟΥΣΩΝ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΡΤΟΚΩΣΤΑΣ. 1

«εμοί δέ λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεός, λίαν εκραταιώθησαν αι αρχαί αυτών εξαριθμήσομαι αυτούς, καί υπέρ άμμον πληθυνθήσονται»  (Ψαλμός 138, 17-18)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είναι αφιερωμένο τούτο το μικρό πόνημα, ως ένδειξη ελαχίστης ευγνωμοσύνης καί σεβασμού, στις όσιες μοναχές της σεβάσμιας καί ιεράς μονής Ορθοκωστάς ή Αρτοκωστάς, την Ηγουμένη Μακρίνα καί τήν αδελφή Μακαρία, τις ένσαρκες λαμπάδες της αυτοθυσίας, της αγάπης, της απλότητας, της σιωπής, της αδιάλειπτου προσευχής, της υπομονής καί της αφάνειας, για όσα διδάχτηκα καί ωφελήθηκα από το αγιασμένο τους παράδειγμα, τούς φωτισμένους λόγους τους καί το μέχρις αίματος μαρτύριό τους.
Εύχεσθε για μένα κι εγώ με τη σειρά μου για όλους εσάς, η Θεία Χάρις να μάς επισκιάζει πάντοτε καί να έχουμε τήν ευχή τους καί τις πρεσβείες τους. Να τις παρακαλέσουμε επί πλέον να μάς συνοδεύουν στην πορεία τής ζωής μας, δίνοντάς μας το πνεύμα τής θυσίας απέναντι στο Θεό καί το συνάνθρωπο καί τούτο εις δόξαν τού εν Τριάδι 'Αγίου Θεού μας, ο όποιος δοξάζεται καί υμνείται από τούς Αγίους καί Μάρτυρας, τά λογικά θύματα, πού γίνονται δεκτά ενώπιον του, σαν στολίδια πνευματικά τής ουράνιας Βασιλείας Του.

Ὑποθῆκες ζωῆς. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν


Μια μέρα εἶχε πάει στό ναό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πού βρίσκεται στήν περιοχή τῶν Χαλκουργείων. Ἐκεῖ τόν πλησίασε ἕνα παιδί, που ξεχώριζε γιά τήν ἀρετή του κι ἔτρεχε ἀκούραστα στίς ἀκολουθίες τῆς ἐκκλησίας. Τόν ἔλεγαν Νεόφυτο, κι ἦταν γιός ἑνός ἀπ’ τούς ὀνομαστούς ἄρχοντες.
-Πάτερ, τόν ρώτησε, τί νά κάνω γιά νά κερδίσω τή σωτηρία;
Ὁ γέροντας τόν κοίταξε μέ συμπάθεια καί τοῦ εἶπε:
-Πῶς ἐσύ, ἕνα ἁγνό παιδί, ζητᾶς συμβουλή ἑνός γέρου, πού σάπισε μέσα στήν ἁμαρτία;
-Ἡ Γραφή, πάτερ, λέει: «Ἐπερώτησον τόν πατέρα σου, καὶ ἀναγγελεῖ σοι, τοὺς πρεσβυτέρους σου, καὶ ἐροῦσί σοι»140. Γι’ αὐτό λοιπόν ζητάω ν’ ἀκούσω κι ἐγώ ἕνα καλό λόγο ἀπὸ σένα, καί μήν περιφρονήσεις τήν ἀναξιότητά μου.
Συγκαταβαίνοντας τότε ὁ ὅσιος, τόν ρώτησε:
-Γιά πές μου πρῶτα-πρῶτα, τί σκέφτεσαι; Νά γίνεις μοναχός ἤ νά ζήσεις θεάρεστα μέσα στόν κόσμο;

Φοβερόν! Ἐνοµιµοποίησαν τὸ δαιµονικὸν πάθος τῆς παιδοφιλίας!


Αποτέλεσμα εικόνας για παιδοφιλοι ολλανδια
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ οἱ εὐρωπαῖοι «ἑταῖροι» µας, «βάζουν τὴ θηλιὰ στὸ λαιµό» µας, γιὰ νὰ µᾶς «σώσουν» ἀπὸ τὰ οἰκονοµικά µας προβλήµατα καὶ µᾶς ὑποδεικνύουν, κουνώντας ἀπειλητικὰ τὸ δάκτυλό τους γιὰ τὴν «ἠθική» µας, «στὴν Ὁλλανδία νοµιµοποίησαν τὸ κόµµα τῶν παιδοφίλων! Στόχος του ἡ νοµιµοποίηση ἐρωτικῶν σχέσεων ἐνηλίκων µὲ 12χρονα!
Νοµιµοποίηση τοῦ Κόµµατος τῶν Παιδοφίλων (PNVD) ἀπὸ τὸ Τοπικὸ ∆ικαστήριο τῆς Χάγης! Μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Τοπικοῦ ∆ικαστηρίου τῆς Χάγης, ἡ ὁποία βασιζόµενη στὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης, τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι, δὲν ἀπαγόρευσε τὴν ἵδρυσή του, ἡ Ὁλλανδικὴ Κυβέρνηση ἀναγνώρισε καὶ ἐπίσηµα τὸ νεοϊδρυθὲν Κόµµα τῶν Παιδοφίλων (PNVD). Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης λειτούργησε ἐναντίον τῶν δικαιωµάτων τῶν παιδιῶν.

Ἅγιος Νεκτάριος: Ταπεινωθεῖτε μέχρι τό χῶμα καί θά γίνετε τέλειοι!

agiosnektarios
Σκοπός της ζωής μας είναι νά γίνουμε τέλειοι καί άγιοι. Νά αναδειχθούμε παιδιά τού Θεού καί κληρονόμοι τής βασιλείας τών ουρανών.
Άς προσέξουμε μήπως, γιά χάρη τής παρούσας ζωής, στερηθούμε τή μέλλουσα, μήπως, από τίς βιοτικές φροντίδες καί μέριμνες, αμελήσουμε τό σκοπό τής ζωής μας.
Η νηστεία, η αγρυπνία καί η προσευχή από μόνες τους δέν φέρνουν τούς επιθυμητούς καρπούς, γιατί αυτές δέν είναι ο σκοπός τής ζωής μας, αποτελούν τά μέσα γιά νά πετύχουμε τό σκοπό.
Στολίστε τίς λαμπάδες σας μέ αρετές. Αγωνιστείτε ν’ αποβάλετε τά πάθη τής ψυχής. Καθαρίστε τήν καρδιά σας από κάθε ρύπο καί διατηρήστε τήν αγνή, γιά νά έρθει καί νά κατοικήσει μέσα σας ο Κύριος, γιά νά σάς πλημμυρίσει τό Άγιο Πνεύμα μέ τίς θείες δωρεές.

Τά «χαρίσματα» καί ἡ «γλωσσολαλιά» στόν χῶρο τῶν Πεντηκοστιανῶν

 Ιερεύς Σωτήριος Ο. Αθανασούλιας
(Κείμενο από το έντυπο «Ορθοδοξία και αίρεσις» της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, τεύχ. 70, Σεπτ. – Οκτ. 2010).

Απαρχές και εξάπλωση του «χαρισματικού κινήματος» 

Είναι γεγονός ότι ο σπουδαιότερος ίσως λόγος, για τον οποίο γνωρίζει μεγάλη εξάπλωση η αίρεση των Πεντηκοστιανών στις μέρες μας, είναι ο ισχυρισμός ότι μεταξύ των μελών της εμφανίζονται τα πνευματικά «χαρίσματα» της πρώτης Εκκλησίας και ιδιαίτερα η «γλωσσολαλία» η «γλωσσολαλιά». Το κίνημα των Πεντηκοστιανών και πολλές άλλες «χαρισματικές» ομάδες θεωρούν τα «χαρίσματα» ως απόδειξη γνησιότητας της «εκκλησίας» τους, ως σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, ως αναβίωση της Εκκλησίας των Αποστόλων, ως επανάληψη του γεγονότος της Πεντηκοστής.
Όσα μέλη διαθέτουν τέτοια «χαρίσματα», έχουν την απόλυτη βεβαιότητα, ότι βρίσκονται στον σωστό δρόμο, ότι κατέχουν το πλήρωμα της «αλήθειας», ότι είναι μέλη μιας ζωντανής «εκκλησίας», σε αντίθεση με τις νεκρές η παρηκμασμένες θρησκευτικές κοινότητες (αιρέσεις) του περιβάλλοντός τους. Κατά συνέπειαν, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούν ότι, όσα θεωρούν ως πνευματικά «χαρίσματα» δεν είναι τίποτε άλλο από φαινόμενα δαιμονικής πλάνης, πολύ γνωστά στον Ορθόδοξο χριστιανικό χώρο.
Το λεγόμενο «χαρισματικό κίνημα» εμφανίσθηκε στις Η.Π.Α στις αρχές του περασμένου (20ού) αιώνα, ως αποτέλεσμα της πνευματικής πενίας (απουσίας της Χάριτος του Θεού), που, όπως είναι φυσικό, διακρίνει τις προτεσταντικές και άλλες χριστιανικές αιρέσεις κάθε εποχής.

Ὁ 50ος ψαλμός καί τό πνευματικό μυστικό πού ἔχει – ( Γέρων Ἐφραίμ , σκήτη Ἁγίου Ἀνδρέα Καρυές , Ἅγιον Ὄρος )

Πηγή: artoklasia.blogspot.ca
http://www.diakonima.gr/2015/05/27/%CE%BF-50-%CF%88%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BF-%CF%80/

"Ἄν ὁ Ἱερέας εἶναι ἁμαρτωλός, ὅταν τελεῖ τίς Ἱερές ἀκολουθίες εἶναι δεμένος μέ σκοινί & τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου ἀναλαμβάνουν οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι..."

"Aν ο Ιερέας είναι αμαρτωλός,όταν τελεί τις ιερές ακολουθίες είναι δεμένος με σκοινί & την τέλεση του Μυστηρίου αναλαμβάνουν οι Άγιοι Άγγελοι... Ο αμαρτωλός Ιερέας μοιάζει με κάποιον, που βγάζει από το πηγάδι το  αθάνατο νερό με χρυσό κουβά. Το νερό δεν παθαίνει τίποτα από τις αμαρτίες τους. Γι΄αυτό και ο σοφός άνθρωπος θα χρησιμοποιήσει τη Χάρη εκείνη που κατέρχεται μέσα του από τη Θεία Λειτουργία. Όμως, αν ο Ιερέας κηρύττει λανθασμένα σε δογματικά θέματα, τότε απομακρυνθείτε απ΄αυτόν.

«Ὅταν ἔλθει Ἐκεῖνος, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, θά σᾶς ὁδηγήσει σ᾿ ὅλη τήν ἀλήθεια». Ἰω. ιστ΄ : 13.

«Μέ τήν παρουσία τοῦ Ἅγίου Πνεύματος τά πράγματα ὅλα στρέφονται πρός τόν ἁγιασμό τους, τήν ὁλοκλήρωσή τους καί τή σωτηρία τους. Ἡ παρουσία Του εἶναι ἥμερη καί ἔρχεται μέ ἀκτῖνες φωτός καί γνώσεως πνευματικῆς.

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα της Παρακσευής 05-06-2014

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2015. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Ρωμαίους κεφ. β΄ 14 - 28  

β΄ 14 - 28    
Ευαγγέλιον: Κατά Ματθαίον κεφ. Ε΄ 42 - 48

Ε΄ 42 - 48Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ