Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο http:// hristospanagia3.blogspot.gr γιά τίς 25-1-2019 ἕως 27-1-2019.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί
Εἴθε ὁ ἐνανθρωπήσας δι' ἡμᾶς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς χαρίζει μετάνοια, κάθαρση ἀπό τά πάθη καί ἀληθινά ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή.
Εἴθε καί ἐμεῖς νά ἀγωνιζόμαστε ζώντας ἀσκητικά καί μυστηριακά μέσα στήν μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν Μία, Ἅγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Ἔτσι θά μετέχουμε στήν θεία Του εὐλογία σ' ὅλη τήν διάρκεια τοῦ νέου ἔτους, ἀλλά καί στήν αἰωνιότητα.
Λαμβάνετε αὐτό τό μήνυμα ὡς ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο
http://hristospanagia3.blogspot.gr, τήν ἱστοσελίδα http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 25-1-2019 ἕως 27-1-2019.
Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο: http://hristospanagia3.blogspot.gr
▼  2019 (389)

21. Τί εἶναι ἡ ἁμαρτία, Α΄ Ἰωαν. 3, 4, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη

21. Τί εἶναι ἡ ἁμαρτία, Α΄ Ἰωαν. 3, 4, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου καί Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη, 27-1-2019, ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.gr/20...

Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου: Ὅταν ζοῦμε μέ ἀμέλεια τά πάθη μας ἐνοχλοῦν καί χάνουμε τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς μας

 Η μνήμη του εορτάζεται στις 28 Ιανουαρίου

Τα πάθη και οι αφορμές τους (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
 
  Όταν θέλουμε να ονομάσουμε όλα τα πάθη μαζί, τα λέμε «κόσμο». Και όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε και να δώσουμε στο καθένα το όνομά του, τα ονομάζουμε «πάθη».
Και τα πάθη, καθώς διαδέχονται το ένα το άλλο, σχηματίζουν το δρόμο του κόσμου, και όπου τελειώνουν τα πάθη, εκεί παύει να υπάρχει ο δρόμος του κόσμου. Τα πάθη είναι τα εξής:
Ο πόθος του πλούτου· το να μαζεύει ο μοναχός γήινα και μη αναγκαία πράγματα
·η τρυφή του σώματος από την οποία έρχεται το πορνικό πάθος
·ο πόθος της τιμής από τον οποίο προκύπτει ο φθόνος
·ο πόθος της εξουσίας, η φιλαρχία· ο στολισμός και η ανόητη επίδειξη· η ανθρώπινη δόξα που είναι αιτία της μνησικακίας · ο φόβος ότι θα πάθει κάτι κακό το σώμα μας
 Όπου πάψει η ενέργεια των παθών, εκεί πεθαίνει μαζί τους και ο κόσμος.
 
Είπε κάποιος σοφός για τους αγίους, ότι όταν ζούσαν, ήταν ήδη πεθαμένοι διότι, ενώ ζούσαν με το σώμα τους, δε ζούσαν ζωή σαρκική. Και συ πρόσεξε να δεις ποια πάθη ζούνε μέσα σου, για να καταλάβεις πόσο ανήκεις στον κόσμο και για ποια πάθη είσαι δεμένος μαζί του και από ποια ελευθερώθηκες. Με δυο λόγια, κόσμος είναι η εμπαθής ζωή και το σαρκικό φρόνημα.
Όποιος απαλλαγεί από τα πάθη του, έχει εξέλθει από τον κόσμο. (132)

Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο (Μέρος Α’): Βαΐα Γεωργιαννάκη–Κωστούλα

 Γεν­νή­θη­κε στό χω­ριό Ρι­ζο­βού­νι τῆς Λάκ­κας Σου­λί­ου τοῦ νομοῦ Πρε­βέ­ζης, τό 1927. Ἦ­ταν δί­δυ­μη μέ μί­α ἄλ­λη ἀ­δελ­φή, ἡ ὁ­ποί­α ὅμως δέν ἔ­ζη­σε.

Ἡ μη­τέ­ρα της Φω­τει­νή ἔ­φυ­γε καί αὐ­τή πο­λύ νω­ρίς γιά τούς οὐ­ρα­νούς, πέ­φτοντας ἀ­πό μιά ἐ­λιά ὅ­ταν τό βρέ­φος της ἦ­ταν σα­ράντα ἡ­με­ρῶν. Ὁ πα­τέ­ρας της ξα­να­νυμφεύθη­κε καί ἀπέ­κτη­σε ἄλ­λα τρί­α παι­διά.
Ἡ Βά­για σε­βό­ταν πο­λύ τήν μη­τρυιά της. Ὡς με­γα­λύ­τε­ρη πού ἦ­ταν, φρόντι­ζε γι­ά ὅ­λα. Ἦταν μι­κρο­μάν­να καί ἔ­τρε­χε πα­ντοῦ· στά γί­δια ξυ­πό­λυ­τη ἐ­πά­νω στό βου­νό, στά χω­ρά­φια νά σκα­λί­ση, στό δά­σος νά κό­ψη καί νά κου­βα­λή­ση ξύ­λα κ.λ.π. Ἦ­ταν πο­λύ γε­ρό κο­ρί­τσι καί τό­σο φι­λό­τι­μη καί ἐρ­γα­τι­κή πού ἔ­τρε­χε σέ ὅ­λες τίς δου­λει­ές πρώ­τη.
Παντρεύ­τη­κε μι­κρή καί τό 1947 γεν­νή­θη­κε τό πρῶ­το της παι­δί. Συ­νο­λι­κά ἀ­πέ­κτη­σε...
ἕ­ξι παι­διά. Ἦ­ταν χα­ρού­με­νος ἄν­θρω­πος καί ζωντα­νή γυ­ναῖ­κα ὥστε ὅ­λοι στό χω­ριό τήν θαύ­μα­ζαν.
 
Ἕ­να ἀ­πό τά παι­διά της ἀρ­ρώ­στη­σε βα­ρειά. Οἱ για­τροί δέν μπο­ροῦ­σαν νά τοῦ προ­σφέ­ρουν καμ­μιά βο­ή­θεια. Ὡς μάν­να πο­νοῦ­σε πο­λύ γι­ά τό παι­δί της καί ἦ­ταν ἕ­τοι­μη καί τήν ζω­ή της νά θυ­σιά­ση. Ἔ­παιρ­νε τό παι­δί στήν πλά­τη καί ἀ­νέ­βαι­νε στά βου­νά καί πή­γαι­νε ὧ­ρες πο­δα­ρό­δρο­μο σέ Μο­να­στή­ρια καί Ἐκ­κλη­σί­ες τῆς πε­ρι­ο­χῆς, γιά νά τό γι­α­τρέ­ψη.
 
Ζώντας ἔ­τσι κα­θη­με­ρι­νά μέ­σα σ᾽ αὐ­τόν τόν πό­νο, βλέ­πει στόν ὕ­πνο της μιά γυ­ναῖ­κα ἡ ὁ­ποί­α τῆς εἶ­πε: «Νά πά­ρης τό παι­δί σου καί κα­θα­ρά ροῦ­χα καί νά ἔρ­θης στό σπί­τι μου. Ἐ­κεῖ θά κα­τέ­βεις πολ­λά σκα­λο­πά­τια στό ἁ­γί­α­σμα, θά πλύ­νεις τό παι­δί, θά τό ἀλ­λά­ξεις, θά πά­ρεις πα­πᾶ νά λει­τουρ­γή­ση καί τό παι­δί θά γί­νει κα­λά».
 

Ὁ γέροντας δέν πατοῦσε στήν γῆ..Ὁ χαρισματικός γέροντας τῶν Ρουστικῶν π. Εὐμένιος Λαμπάκης

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΔΕΝ ΠΑΤΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΓΗ..Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ.

 Λίγα χρόνια πριν κοιμηθεί ο Γέροντας έτοιμαζόταν για τήν πανηγύρι τού Προφήτη Ηλία. Ό πατήρ Σπυρίδων ήταν ήδη μία έβδομάδα στο Μοναστήρι και βοηθούσε. Παραμονή τής εορτής τό πρωί συζητούσαν με τον Γέροντα, ό όποιος λειτουργούσε άλλά με δυσκολία:
-Τί θά κάνω, παιδί μου, πώς θά τά βγάλω πέρα, πώς θά σταθώ τόση ώρα στον θρόνο στον Εσπερινό; -Γέροντα, νά καθήσετε, έφ' όσον δέν αντέχετε.
-Τί λες, παιδί μου, νά κάτσω, ντροπής πράγματα, δέν γίνεται νά κάτσω.
-Έ, θά σέ βοηθήσει τότε ό Προφήτης Ήλίας και θά τά καταφέρεις.
Έρχεται ή ώρα τού Εσπερινού και παίρνει την θέση του ό Γέροντας, ώς Ηγούμενος τής Μονής, σέ ένα θρονάκι δίπλα στον Αρχιερατικό θρόνο. Κάποια στιγμή μία μοναχή, Τατιανή ή ή Μαρκιανή, από τήν συνοδεία τής Μονής Σωτήρος Χριστού Κουμπέ Ρεθύμνου, πού είχε έρθει για τήν πανήγυρι, λέει στον πατέρα Σπυρίδωνα:
-Πάτερ, ό Γέροντας δεν πατάει στην γή.

Χ.Ο.Ε. - Α.Θ.Α.ΖΩ , μία αἵρεση μέ κρυπτο χιλιαστικές καί κρυπτο εὐαγγελιστικές θέσεις πού ἔχει ἁλώσει σήμερα μεγάλο μέρος τοῦ ποιμνίου τῆς Ἑλληνικῆς κρατικῆς ἐκκλησίας .

 Χ.Ο.Ε. - Α.Θ.Α.ΖΩ , μία αίρεση με κρυπτο χιλιαστικές και κρυπτο ευαγγελιστικές θεσεις που έχει αλώσει σήμερα μεγάλο μέρος του ποιμνήου της Ελληνικής  κρατικής εκκλησίας .

 
του Πρεσβ. Ιωάννου Ζώτου, Εντεταλμένου της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων επί θεμάτων αιρέσεων

1. Ιστορική αναδρομή.
Ιδρυτής της κίνησης ο Στυλιανός Γιαννετάκης, τελειόφοιτος Δ΄ Δημοτικού, που γεννήθηκε στην Κρήτη, στα Χανιά, το 1904.

Το 1959 ιδρύει «κατ’ αποκάλυψιν θεού» την «Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης» (Χ.Ο.Ε.) στην Αθήνα με έμβλημα «Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».

Στο καταστατικό που τροποποιήθηκε, αναφέρεται —όπως γράφει ο μακαριστός π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στο βιβλίο του «Χ.Ο.Ε, Ένα ποιμαντικό πρόβλημα»— ότι η Χ.Ο.Ε. είναι «... ελληνοχριστιανικός οργανισμός διεπόμενος από βαθεία πίστιν προς την Πατρίδα, την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, την Ειρήνην, την Δημοκρατίαν, την πρόοδον» (άρθρο 2). Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι η Χ.Ο.Ε. «... επιχειρεί την έξάπλωσιν των άρχων της εις ολόκληρον την χώραν... υπέρ του Ελληνικού Λαού και, ει δυνατόν, υπέρ ολοκλήρου της ανθρωπότητας». Το κάθε μέλος υποχρεούται «... να εργάζεται εντός των πλαισίων των διατάξεων του καταστατικού διά την επέκτασιν της οργανώσεως, δι’ έγγραφης νέων μελών» (άρθρο 5).
Αντιπρόεδρος της Οργάνωσης τίθεται ο Νικόλαος Μουτσάκης, γαμπρός του Γιαννετάκη, αναλαμβάνοντας την διεύθυνση του κλιμακίου Θεσ/νίκης.

Το 1968 αρχίζει η έκδοση του περιοδικού της «Ανέσπερον Φως».

Το 1972 ο Γιαννετάκης εκδίδει το βιβλίο «Το ανέσπερον Ελληνοχριστιανικόν Φως» μία συλλογή, θα λέγαμε, από άρθρα δημοσιευθέντα στο περιοδικό τους. Το βιβλίο περιείχε διάφορες κακοδοξίες, οι όποιες επισημάνθηκαν όπως θα αναφέρουμε παρακάτω.

Το 1978 σχηματίζεται το κλιμάκιο της Λάρισας στο όποιο ορίζεται πρόεδρος ο γεωπόνος Αστέριος Χασιώτης.

Την ίδια χρονιά 1978 με απόφαση του Μητροπολίτη Λαρίσης Σεραφείμ και ύστερα από καταγγελίες, σχηματίζεται ειδική επιτροπή για να εξετάσει την δογματική ταυτότητα της Χ.Ο.Ε.. Μετά τις συνεδριάσεις με στελέχη και μέλη της κίνησης εξέδωσε δήλωση στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «... ομόφωνον εσχημαχίσθη παρά τοις κληρικοίς το φρόνημα ότι και την αφόρμησιν (οράματα κ.λπ.) και την διδασκαλίαν και τους τρόπους ενεργείας των λαϊκών κηρύκων της Χ.Ο.Ε. χαρακτηρίζει αυτοσχεδιασμός και επίδρασις πνεύματος αλλότριου παρά την διδαχήν της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας. Διο και η ημών Μητρόπολις δεν καλύπτει πνευματικώς την Χ.Ο.Ε.... Αναφέρθη δε σχετικώς εις την Ι. Σύνοδον ως ώφειλεν, αναμένουσα εκείθεν οδηγίας» (24-11-78).

Το 1980 ο Αρχιμ. Ιγνάτιος Μανδελίδης με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν εκδίδει το μικρό βιβλίο «Πνεύμα Πλάνης», το όποιο για πρώτη φορά δημοσιοποίησε το θέμα της Χ.Ο.Ε. και των συμβαινόντων σ’ αυτή.

Το 1981 (1-6-1981) γίνεται «Ομολογία Πίστεως» της Χ.Ο.Ε. που διακηρύττει αφοσίωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ἡ θέση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου γιά τίς προγαμιαῖες σχέσειςἩ θέση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου
γιά τίς προγαμιαῖες σχέσεις

Ὁ Ὅσιος Γέροντας Πορφύριος, ἀκολουθώντας τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου καί τῆς Ἐκκλησίας μας, ἦταν τελείως ἀντίθετος μέ τήν ἀνηθικότητα, τίς προγαμιαῖες σχέσεις καί τήν ὅποια σαρκική ἁμαρτία καί διαστροφή. Ἦταν τελείως ἀντίθετος μέ τόν νεονικολαϊτισμό, πού συνιστᾶ κραυγαλέα παρέκκλιση ἀπό τήν ἠθική διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεόσοφος Ὅσιος Πορφύριος εἶναι ἕνα ἰσχυρότατο ἀνάχωμα σ’ αὐτήν τήν νεοφανεῖσα αἵρεση.
Ἀναφορικά μέ τίς προγαμιαῖες σχέσεις καί τήν σαρκική ἁμαρτία ἔλεγε σέ μία μητέρα: «Νά προσέχεις καί νά προσεύχεσαι, τά παιδιά σου νά μή πέσουν στήν σαρκική ἁμαρτία. Βέβαια καί μέ τόν λογισμό ἁμαρτάνει κανείς, ἀλλά ἐλαφρότερα, ἐνῶ μέ τήν σαρκική συνεύρεση πολύ βαρύτερα, γιατί μ’ αὐτήν γίνονται βαθειές ἀλλαγές καί ζημιές στήν ψυχή»[1]. Ἀπό τό ἀνωτέρω περιστατικό φαίνεται ἡ ξεκάθαρη θέση τοῦ Ἁγίου γιά τίς προγαμιαῖες σχέσεις. Πίστευε ὅτι εἶναι φοβερή ἁμαρτία, δηλαδή εἶναι πορνεία, καί τραυματίζει βαθύτατα τήν ψυχοσωματική ἀνθρώπινη ὀντότητα. Διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Φεύγετε μακρυά (ὅπως αὐτός πού τόν καταδιώκουν) ἀπό τήν πορνεία. Κάθε ἁμάρτημα πού κάνει ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκτός τοῦ σώματος. Ὅποιος ὅμως πορνεύει ἁμαρτάνει στό ἴδιο του τό σῶμα»[2]. Οἱ «βαθειές ἀλλαγές καί ζημιές» πού γίνονται στήν πορνεία εἶναι ὀντολογικές, δηλαδή ἀλλαγές στήν βαθύτερη ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου. Ἀφήνουν ἀνεξάλειπτα ἴχνη στήν ψυχή καί στό σῶμα. «Φαίνεται», παρατηρεῖ ὁ π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος ὁμιλώντας γιά τήν πορνεία, «ὅτι αὐτό τό ἁμάρτημα στό σῶμα ἔχει μία ὄχι ἁπλῶς ἠθική διάσταση, ἀλλά φαίνεται ὅτι ἔχει μία ὀντολογική διάσταση. Φαίνεται ὅτι πάνω στό ὅτι ἔχει ὀντολογική διάσταση ἡ Ἐκκλησία μας δέν ἐπιτρέπει νά γίνει κάποιος κληρικός μετά τό βάπτισμα, ἐάν ἔχει πέσει σέ αὐτά τά ἁμαρτήματα, ἔστω καί ἄν ἔχει μετανοήσει καί νά γίνει καί Ἅγιος!
Δέν ἔχει τό δικαίωμα, γιατί εἶναι ἀμετάκλητη ἡ περίπτωση, ἀμετάκλητη, ὁριστικῶς ἀμετάκλητη! Εἶναι φοβερό! Σᾶς λέω, χρόνια ψάχνω νά τό βρῶ τό γιατί. Καί ἔχω τοῦτο πάνω-κάτω ἀνακαλύψει, φαίνεται ὀντολογική ἡ διάσταση τῆς ἁμαρτίας πάνω στό σῶμα. Τί θά πεῖ ὀντολογική; Θά πεῖ ὅτι ἀφήνει κάποια χνάρια, ἀφήνει ἕνα κάτι. Τί εἶναι αὐτό τό κάτι, μόνο στά μάτια τοῦ Θεοῦ φαίνεται»[3]. Γι' αὐτό ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακας στόν λόγο του περί Ἁγνείας παρατηρεῖ: «Ἐγώ ἐρευνῶ γιά ποιόν λόγο συνηθίσαμε νά λέγωμε, προκειμένου γιά ὁποιαδήποτε ἁμαρτία, μόνο ὅτι σφάλλουν οἱ ἄνθρωποι, ἐνῶ ὅταν ἀκούσωμε πώς κάποιος ἐπόρνευσε, λέγομε μέ ὀδύνη: ὁ τάδε ἔπεσε»[4].

«Ὅσο μπορεῖς ν’ ἀναπαύεις τόν ἄλλον, τόν πλησίον, τόν ἀδελφό…». Κοσμᾶς μοναχός Κουτλουμουσιανός (1912 - 1988)Ο κατά κόσμον Ιωάννης Στογιάννης του Πέτρου και της Μαρίας γεννήθηκε στο χωριό Σωκράκι της Κέρκυρας το 1912.
Προσήλθε το 1939 και το 1940 εκάρη μοναχός στο Κουτλουμουσιανό Κελλί του Αγίου Σπυρίδωνος (Κερκυραίων), στο οποίο παρέμεινε έως της εκδημίας του, δίχως να εξέλθει ποτέ στον κόσμο. Ανεπαύθη εν Κυρίω στις 23.1.1988.
Όσοι τον θυμούνται με θαυμασμό πάντοτε λέγουν πως υπήρξε ακτήμων, σιωπηλός και ταπεινός μοναχός. Ζούσε φτωχικά καλλιεργώντας υπομονετικά τα λεπτόκαρα και τ’ αμπέλια. Ήταν και μάγειρος καλός και πήγαινε και μαγείρευε, όταν τον καλούσαν, σε πανηγύρεις μονών και Κελλιών.
Σε όλο του τον βίο ήταν σεμνός. Αυτό που μόνο γνώριζε σε όλη του τη ζωή ήταν ο ναός, το κελλί και το κτήμα. Ούτε πολλές κου­βέντες είχε, ούτε επισκέψεις και φιλίες.
Στο φτωχικό κελλί του στους χειμώνες ποτέ δεν χρησιμοποιούσε θέρμανση. Κι έκανε τότε κρύο πολύ. Με κάτι παλιοτσέργες, που ήταν για τα ζώα, σκεπαζόταν. Μεγάλος βιαστής.
Ζούσε για ν’ αναπαύει τους άλλους. Αν επέμενες πολύ να σε νουθετήσει, κάτι θα σου έλεγε χαμηλόφωνα: «Όσο μπορείς ν’ αναπαύεις τον άλλον, τον πλησίον, τον αδελφό…».
Γέροντα είχε τον Δαμιανό τον Ζακύνθιο (†1955), που κι εκείνος δεν βγήκε ποτέ στον κόσμο.

«Πού πορευθῶ ἀπό τοῦ πνεύματός σου καί ἀπό τοῦ προσώπου σου πού φύγω;»

 Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης

   Όπου και αν στραφώ, προς όποια κατεύθυνση και αν κινηθώ, ο Θεός είναι μπροστά μου. Όλοι οι δρόμοι μου Αυτόν έχουν ως τέρμα τους. «Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω;» (Ψαλμ. ρλη΄ 7)

Μονή μεταμόρφωσης Ust-Medveditsky (Σεραφιμόβιτς, Ρωσία) Μοναστήρι μέ 33 τρούλους πρός τιμήν τῶν ἐπίγειων χρόνων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

  https://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/01/ust-medveditsky-33.html

31 Ιανουαρίου Συναξαριστής. Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων και των συν αυτών μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων Ουικτωρίνου, Ουίκτωρος, Νικηφόρου, Κλαυδίου, Διοδώρου, Σαραπίνου και Παπία των εν Κορίνθω, Τρυφαίνης Μάρτυρος, των Αγίων Μαρτύρων Ταρσιζίου, Ζωτικού, Κυριακού και Σωκίου, των Αγίων Μαρτύρων Σατουρνίνου, Θύρσου και Βίκτωρος, Ιουλίου εξ Αιγίνης, Νικήτα εκ Κιέβου, Ηλία Οσιομάρτυρα, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου Δακρυρροούσης, Αρσενίου του εν Πάρω

ι Άγιοι Κύρος και Ιωάννης οι Ανάργυροι και οι συν αυτών Αθανασία, Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία Μάρτυρες

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κύρος και Ιωάννης άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305 μ.Χ.). Ο Άγιος Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, ενώ ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας.
Όταν ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού, ο Άγιος Κύρος πήγε σε ένα παραθαλάσσιο τόπο της Αραβίας και, αφού περιεβλήθηκε το μοναχικό σχήμα, κατοίκησε στον τόπο αυτό.
Ο Άγιος Ιωάννης πήγε στα Ιεροσόλυμα και εκεί άκουσε για τα θαύματα που επιτελούσε ο Άγιος Κύρος. Στην συνέχεια μετέβη στην Αλεξάνδρεια. Από εκεί, αφού από διάφορες φήμες έμαθε που διέμενε ο Άγιος Κύρος, πήγε και τον βρήκε και έμεινε μαζί του. Τα θαύματα των Αγίων Αναργύρων συνέγραψε ο Άγιος Σωφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων (τιμάται 11 Μαρτίου), διότι οι Άγιοι θεράπευσαν τα μάτια του.
Κατά την περίοδο του διωγμού συνελήφθη και η Αγία Αθανασία, που ήταν χήρα, καθώς επίσης και οι τρεις θυγατέρες της Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία. Η είδηση τάραξε τον Κύρο και τον Ιωάννη. Έτσι οι Άγιοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως αυτές δειλιάσουν από την σκληρότητα των βασανιστηρίων, εξαιτίας της αδυναμίας της φύσεως της γυναίκας, έσπευσαν κοντά τους και έδιναν σε αυτές θάρρος, ενώ παράλληλα προετοιμάζονταν και οι ίδιοι για το μαρτύριο. Και πράγματι, συνελήφθησαν και αυτοί και οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα.

31 Ἰανουαρίου. Κύρου καί Ἰωάννου τῶν ἀναργύρων. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ - Ἡμέρας. Πέμ. ις΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἐφ. α΄ 1-9).
Εφ. 1,1              Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
Εφ. 1,1                       Εγώ ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού, με το θέλημα του Θεού και Πατρός, στους Χριστιανούς, οι οποίοι ευρίσκονται εις την Εφεσον και αγιάζονται με την θείαν χάριν και έχουν πιστεύσει στον Ιησούν Χριστόν·

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Ὁ προφήτης Μωϋσῆς, Ὁμιλία σέ παιδιά, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ὁ προφήτης Μωϋσῆς, Ὁμιλία σέ παιδιά, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 27-1-2019, ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.gr/20...

Ὠφέλιμη καί ἀνώφελη μετάνοια, Ἐπ. Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη

Ὠφέλιμη καί ἀνώφελη μετάνοια, Ἐπ. Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη, 27-1-2019, ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.gr/20...

- Πάτερ, θέλω νά ξαναφτιάξω τή ζωή μου

 Aπόσπασμα από ομιλία του π. Σάββα Αγιορείτη.

... Νά πῶ ἕνα παράδειγμα, γιατί τό ἔχω λίγο πρόσφατο. Πόσοι ἄνθρωποι βασανίζονται μέ τήν λεγόμενη σκέψη νά φτιάξουν τήν ζωή τους; Πασχίζουν οἱ ἄνθρωποι οἱ καημένοι νά κάνουν οἰκογένεια. Γιατί; 
Γιατί ἔχει περάσει στό ὑποσυνείδητο ἀπό τούς «καλούς» γονεῖς καί τήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ὅτι σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά παντρευτοῦν. Ποιός σοῦ εἶπε ὅτι σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά παντρευτεῖ καί νά κάνει οἰκογένεια; Ἀγνοοῦμε στοιχειώδη πράγματα.
Βασανιζόμαστε μέ πράγματα πού δέν πρέπει. 
Σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά θεωθεῖ, ὄχι νά παντρευτεῖ, νά κάνει οἰκογένεια. Καί ἀποτυγχάνουν, γιατί δέν πᾶνε μέ σωστά κριτήρια. Δέν ξέρουν κἄν πῶς θά γίνει αὐτή ἡ σωστή οἰκογένεια καί χωρίζουν καί οἱ ἄλλοι λένε «ξαναφτιάξε τήν ζωή σου..». Ἄντε πάλι! Δεύτερη φορά. Τί λέει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ; «λέλυσαι ἀπό γυναικός; μή ζήτει γυναῖκα» (Α΄Κορ. 7,27). 
Χώρισες μιά φορά; Μή ζητᾶς ἄλλη γυναίκα. Μπελά στό κεφάλι σου θά ἔχεις δηλαδή, νά τό ποῦμε ἁπλά. Τό ἴδιο λέει καί γιά τήν γυναίκα. Χώρισες ἀπό τόν ἄνδρα; Μήν ψάχνεις ἄλλον ἄνδρα. Ὄχι, λέει ὁ ἄλλος ὁ κοσμικός, νά ξαναφτιάξεις τήν ζωή σου… 
Ξέρετε τί ταλαιπωρία ἔχει αὐτό; Καί τό λέει καί ἀλλιῶς ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ. Τό λέει τό Εὐαγγέλιο, μήν σκανδαλιστεῖτε. «Ἐάν ἀπολελυμένην γαμήσει, μοιχᾶται» (Ματθ. 5,32). Τί θά πεῖ αὐτό; Αὐτός πού παίρνει μιά χωρισμένη, κάνει μοιχεία. Τό ξέρετε ὅτι ὑπάρχει τέτοια ἐντολή τοῦ Θεοῦ; 
Ἐλάχιστοι ἄνθρωποι τό ξέρουν αὐτό καί παντρεύονται χωρισμένους καί χωρισμένες. Καί μετά ἔχεις τίς συνέπειες, βασανίζεσαι… Καταλάβατε; Καί σοῦ λέει ὁ ἄλλος: ὄχι, νά φτιάξεις τήν ζωή σου. Φτιάξε την… καί ἔχεις μιά ζωή μαύρη. 
Γιατί, δέν τηροῦμε βασικά πράγματα. Γιατί δέν τά τηροῦμε; Γιατί, δέν τά ξέρουμε κἄν. Δέν πᾶς ποτέ νά ἀκούσεις ἕνα κήρυγμα, δέν μπαίνεις στόν κόπο νά διαβάσεις λίγο τί λέει ὁ κατασκευαστής σου. Γιατί ὁ Θεός εἶναι ὁ κατασκευαστής σου. 

Μία ὠφέλιμη διδασκαλία Ἁγιου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

ΜΙΑ ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

Ο ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ο Σύρος, ο περίφημος διδάσκαλος του ασκητισμού, αποφάσισε κάποτε ν’ αφήση για λίγο την πολυπόθητη ησυχία του στην έρημο και να κατέβη στην πόλι. Είχε επιθυμία να προσκυνήση τα άγια λείψανα, που βρίσκονταν τότε στην ΄Εδεσσα, αλλά και να συναντηθή με εκκλησιαστικούς άνδρες, για να συζητήση μαζί τους δογματικές αλήθειες. Ζούσε σε μια εποχή, που η ορθή πίστι χτυπιόταν απ’ όλες τις μεριές από φοβερές αιρέσεις.


- Κύριε, προσευχήθηκε προτού ξεκινήσει, στείλε μου μπροστά μου, καθώς θα περνώ την πύλη της πόλεως, έναν άνθρωπο που να με διδάξη.
Μα τη στιγμή που έμπαινε στην πολυάνθρωπη Έδεσσα, ο πρώτος άνθρωπος που βρέθηκε στο δρόμο του, ήταν μια κοινή γυναίκα, που στάθηκε και τον κύτταζε αδιάντροπα.

Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου γιά τήν μετάνοια καί γιά τίς σαρκικές σχέσεις γενικάἩ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου γιά τήν μετάνοια
καί γιά τίς σαρκικές σχέσεις γενικά

Ὁ Ὅσιος ἦταν ἕνας διαπρύσιος[1] κήρυκας τῆς ἐπιμελημένης μετανοίας, τόσο μέ τά λόγια του, ὅσο καί μέ τήν γεμάτη πόνο καί δάκρυα ἀσκητική ζωή του. Ἰδιαίτερα αὐτό φαίνεται στήν χειρόγραφη διαθήκη του πρός τά πνευματικά του παιδιά[2]. Διαφαίνεται σ’ αὐτήν, ἀλλά καί σέ πολλές ἄλλες ἀναφορές-διδαχές του[3], πόσο ἔντονα βίωνε τήν μετάνοια. Αὐτή ἦταν καί ἡ βασική αἰτία τῶν θαυμαστῶν Ἁγιοπνευματικῶν χαρισμάτων του.
Ὁ Ἀνδρέας Χριστοφόρου παρατηρεῖ ὅτι «τό Μυστικό, τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, ἦταν ἡ διαρκής ἐπιμελημένη Μετάνοια καί ἐκζήτηση ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν. Τό Μυστικό αὐτό, τό ὁποῖο ἔκρυβε μιά ζωή, ἄφησε νά ξεχειλίσει στήν τελευταία ἐπιστολή του: «Ἀπό μικρό παιδί εἶχα κάνει πολλές ἁμαρτίες, οἱ ὁποῖες μέχρι σήμερα ἔγιναν πάρα πολλές. Ὁ κόσμος, ὅμως, μέ πῆρε ἀπό καλό καί ὅλοι φωνάζουνε, ὅτι εἶμαι Ἅγιος. Ἐγώ ὅμως αἰσθάνομαι ὅτι εἶμαι ὁ πιό ἁμαρτωλός ἄνθρωπος τοῦ κόσμου. Ὅσα ἐνθυμόμουνα, βέβαια, τά ἐξομολογήθηκα, μέ συγχώρεσε ὁ Θεός. Ἀλλά, ὅμως, τώρα ἔχω ἕνα συναίσθημα ὅτι καί τά πνευματικά μου ἁμαρτήματα εἶναι πάρα πολλά καί παρακαλῶ, ὅσοι μέ ἔχετε γνωρίσει, νά κάνετε προσευχή γιά μένα, γιατί καί ἐγώ ὅσο ζοῦσα, πολύ ταπεινά ἔκανα προσευχή γιά σᾶς». Ποιό εἶναι τό Μυστικό τοῦ Ἁγίου; Ἡ Μετάνοια πού περικλείεται μέσα στά λόγια τοῦ Πάτερ Ἡμῶν: «Ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν»[4]! Ποιό εἶναι τό βαθύτερο Μυστικό τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου; Λέει ὅτι «ὁ κόσμος μέ πῆρε γιά καλό καί ὅλοι μέ φωνάζουμε Ἅγιο. Ἐγώ ὅμως αἰσθάνομαι ὅτι εἶμαι ὁ πιό ἁμαρτωλός ἄνθρωπος τοῦ κόσμου». Τί ἀποκαλύπτουν αὐτά τά λόγια; Ὅτι ὁ Ἅγιος εἶχε ἐπίγνωση ὅτι ζοῦσε μέσα του ὁ Θεός καί ὁ Θεός τόν συγχωροῦσε, ἀλλά τοῦ ἀπεκάλυπτε βαθύτερα καί βαθύτερα τήν ἁμαρτία του, πού ὀνομάζει πνευματική, δηλαδή καρδιακή. Ἁμαρτία στά παιδικά χρόνια, ἁμαρτία καί στά γεράματα. Μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Ἅγιος λίγο πρίν τόν θάνατο καί ὄντας σέ μεγάλο βαθμό τελειότητας, τό διάγραμμα τῆς ἁμαρτίας, πού γίνεται στήν ἀρχή ἀντιληπτή σάν πράξη, ἀργότερα σάν λογισμός καί στό τέλος σάν ἐπιθυμία, σάν πνευματική, καρδιακή ἁμαρτία. Μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Ἅγιος Πορφύριος μέ αὐτά τά λόγια ὅτι, ὅσο γινόταν μέτοχος τῆς Θείας Ζωῆς, τόσο ἐμβάθυνε μέσα του ἡ ὅραση τῆς ἁμαρτίας, ἐνῶ ἐξωτερικά φαινόταν μόνο τό Φῶς, γι’ αὐτό καί τόν φωνάζανε οἱ ἄλλοι ἅγιο.

Οἱ Ἅγιοι καί ἐν ζωή γνωρίζονται μεταξύ τους..Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ Π ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ.


Ενας από τούς πιο ταπεινούς και εκλεκτούς αρχιερείς της Κρήτης, πνευματικοπαίδι τού πατρός Ευμενίου, κάποτε επισκεπτόμενος τήν Ουκρανία, όπου υπάρχει μεγάλος και ανθηρός μοναχισμός, συνάντησε τον Ουκρανό Γέροντα Ιωνά, άνθρωπο με αντίστοιχο χάρισμα. Ό Δεσπότης θέλησε να αναφερθεί στήν ύπαρξη τού Γέροντος Ευμενίου, αλλά ο Ουκρανός προορατικός Γέροντας τον διόρθωσε:
-Ό Όσιος Ευμένιος να λες! 

Κάθε ἄνθρωπος γεννιέται ἐκείνη τήν ἐποχή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πλέον κατάλληλη γιά...

Κάθε ἄνθρωπος γεννιέται ἐκείνη τήν ἐποχή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πλέον κατάλληλη γιά τήν προσωπική του σωτηρία" (Στάρετς Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα ) 

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/01/blog-post_857.html
 

30 Ιανουαρίου Συναξαριστής. Των Αγίων Τριών Ιεραρχών, Ιππολύτου Ιερομάρτυρα και των συν αυτώ, Θεοφίλου του Νέου, Ιππολύτου Πρεσβυτέρου, Φελισιανού & Φιλιππιανού Μαρτύρων, Κυριακού Οσίου, Πέτρου Βασιλέως, Ζήνωνος Νηστευτού, Θεοδώρου Μυτιληναίου, Ανάμνηση Θαύματος Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Ανάμνηση ευρέσεως εικόνας Ευαγγελίστριας

Οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Η αιτία για την εισαγωγή της εορτής των Τριών Ιεραρχών στην Εκκλησία είναι το εξής γεγονός:
Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αλεξίου του Κομνηνού (1081-1118), ο οποίος διαδέχθηκε στη βασιλική εξουσία τον Νικηφόρο Γ’ τον Βοτενειάτη (1078-1081), έγινε στην Κωνσταντινούπολη φιλονικία ανάμεσα σε λόγιους και ενάρετους άνδρες.
Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο τον Μέγα Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς τον μεγαλοφυΐα και υπέροχη φυσιογνωμία. Άλλοι τοποθετούσαν ψηλά τον ιερό Χρυσόστομο και τον θεωρούσαν ανώτερο από τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο και, τέλος, άλλοι, προσκείμενοι στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, θεωρούσαν αυτόν ανώτερο από τους δύο άλλους, δηλαδή από τον Βασίλειο και τον Χρυσόστομο. Η φιλονικία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να διαιρεθούν τα πλήθη των Χριστιανών και άλλοι ονομάζονταν «Ιωαννίτες», άλλοι «Βασιλείτες» και άλλοι «Γρηγορίτες».
Στην έριδα αυτή έθεσε τέλος ο Μητροπολίτης Ευχαΐτων, Ιωάννης ο Μαυρόπους. Αυτός, κατά την διήγηση του Συναξαριστή, είδε σε οπτασία τους μέγιστους αυτούς Ιεράρχες, πρώτα καθένα χωριστά και στη συνέχεια και τους τρεις μαζί.

30 Ἰανουαρίου. ♰ Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ - Τῶν ἁγίων. 18 Ἰαν. (Ἑβρ. ιγ΄ 7-16).
Εβρ. 13,7           Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν.
Εβρ. 13,7                   Να ενθυμήσθε πάντοτε τους πνευματικούς σας ηγέτας και προεστούς, οι οποίοι σας εδίδαξαν τον λόγον του Θεού. Να φέρνετε στον νουν σας και να μελετάτε με ευλάβειαν το κατά Θεόν τέλος του βίου και της εναρέτου συμπεριφοράς των και να μιμήσθε την πίστιν.

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

29 Ἰανουαρίου. Ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ - Παραληφθέν. Κυρ. κδ΄ ἐπιστ. (Ἐφεσ. β΄ 14-22).
Εφ. 2,14            αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας,
Εφ. 2,14                    Διότι αυτός είναι η ειρήνη όλων μας, ο οποίος τον Ιουδαϊσμόν και τον Εθνισμόν, τα δύο αυτά τα έκαμεν ένα, εκρήμνισε και διέλυσε το μεσότοιχον του Νομου, που σαν ανυπέρβλητος φραγμός εχώριζε τους δύο λαούς·

55. Ἡ καθαρή καρδιά, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

55. Ἡ καθαρή καρδιά, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 29-1-2019, ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.gr/20...

54. Ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει τόν τρόπο τῆς προσευχῆς, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

54. Ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει τόν τρόπο τῆς προσευχῆς, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 28-1-2019, ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.gr/20...

Ἡ συκοφάντηση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἀπό τούς μεταπατερικούς

Ἡ συκοφάντηση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου
ἀπό τούς μεταπατερικούς

Οἱ νεοορθόδοξοι καί οἱ διάδοχοί τους μεταπατερικοί ὑποτιμοῦν, παρερμηνεύουν, διαστρέφουν καί ὑβρίζουν τούς Ἁγίους Πατέρες, παλαιότερους καί σύγχρονους. Οἱ μεταπατερικοί ἀπαξιώνουν ἐπίσης τήν ἠθική καθαρότητα, τήν ἄσκηση, τήν νηστεία, τήν συζυγική καί τήν γενικότερη ἐγκράτεια, τούς ἱερούς κανόνες, τήν καταπολέμηση τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν. Δέν θέλουν νά ἀκούγεται κἄν ἡ λέξη διάβολος, οὔτε ἡ λέξη ἁμαρτία, οὔτε ἡ λέξη μετάνοια. «Kηρύσσουν», ὅπως δίδασκε ὁ Ὅσιος Ἀναστάσιος, «τήν χαρά τῆς Ἐκκλησίας, τό βίωμα τῆς Ἀναστάσεως ἀποκομμένο ἀπό τήν ἄσκηση καί τόν σταυρό. Τά δάκρυα τῆς μετανοίας, τό κήρυγμα τῆς μωρίας τοῦ σταυροῦ, ἡ πτωχεία τῶν ἁλιέων, ἡ ἐγκράτεια τῶν ἀναγεννημένων δέν εἶναι κομμένα καί ραμμένα στά μέτρα τους. Ἀπεχθάνονται τήν ἄσκηση, γιατί δέν τρέφει τά πάθη ἀλλά τά σκοτώνει. Θέλουν μέ ἐκκλησιαστικό μανδύα νά περικαλύψουν τόν μουσουλμανικό εὐδαιμονισμό πού πρακτικά ἐνστερνίζονται καί ὀνόμασαν τήν κάθε αἰσθησιακή ἀπόλαυση «ἀναστάσιμη χαρά τῆς Ἐκκλησίας». Ἡ χαρά τῶν Ἁγίων εἶναι καρπός τοῦ σταυροῦ. Αὐτό λέει καί ὁ Γέρων Πορφύριος, τόν ὁποῖο ἐπικαλοῦνται καί βλασφημοῦν μέ τόν τρόπο τους...»[1].
Οἱ μεταπατερικοί, ὅπως ἐπισημαίνει ἀνωτέρω ὁ ἐξαγιασμένος Γέρων Ἀναστάσιος, δέν διστάζουν νά παρερμηνεύουν-συκοφαντοῦν ἀκόμη καί τόν ὀρθοδοξότατο καί πατερικότατο Ἅγιο Πορφύριο, ἐμφανίζοντάς τον ὡς τάχα χαλαρό, τόσο στά ἠθικά θέματα, ὅσο καί στά θέματα τῆς πίστεως. Διακηρύσσουν, εἴτε φανερά εἴτε συσκιασμένα, ὅτι ὁ γάμος ἔχει ἀπόλυτη ἐλευθερία στίς σαρκικές σχέσεις καί ὅτι τάχα ὁ Ἅγιος Γέροντας Πορφύριος, ἀντιτασσόμενος στούς Ἁγίους Πατέρες, ἐπικύρωνε αὐτή τήν θέση!
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀκριβῶς ἀντίθετη μέ τήν παραπάνω θέση. Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἦταν ἀκριβέστατος ἀκόλουθος τῶν Ἁγίων Πατέρων. Δίδασκε ὅτι προϋπόθεση τῆς κατά Χριστόν ζωῆς εἶναι ἡ σταύρωση-θανάτωση τῶν παθῶν, ἡ νέκρωση ὡς πρός τόν κόσμο, ἡ ἀπάρνηση τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος.

Καθ. Γεώργιος Παῦλος: Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν θέτει τίς βάσεις γιά νά ὑποχωρήσει ὅλος ὁ Ἑλληνισμός κάτω ἀπό τόν Ὄλυμπο.


ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΑ.
Ομιλεί ο κ. Γεώργιος Π. Παύλος, Καθηγητής Φυσικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) και Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Ήταν όντως μία έκπληξη και για μένα αυτή η απήχηση μιας πολύ σύντομης τοποθέτησής μου για το θέμα της Μακεδονίας στο Σύνταγμα. Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για το LiveMedia που δίνει την δυνατότητα σε ανθρώπους, σε μια στιγμή επιβαλλόμενης αφωνίας, να μιλήσουν και να εκφράσουν ως πολίτες την άποψή τους καταρχάς.
Νομίζω ότι ο Ελληνικός λαός αυτήν την στιγμή καταλαβαίνει ότι γίνεται κάτι πάρα πολύ ύπουλο εναντίον του. Τα μέσα ενημέρωσης σιωπούν. Δεν δίνουν την δυνατότητα να εκφραστεί αυτό από ανθρώπους που γνωρίζουνε, επιστήμονες ή όποιοι άλλοι. Αλλά η ψυχή του λαού μας το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και γι’ αυτό συρρέει στα Συλλαλητήρια με τόσο αγάπη και αποφασιστικότητα.
Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι η συνθήκη των Πρεσπών είναι ό,τι πιο ύπουλο έχει υπάρξει στους τελευταίους δύο αιώνες στην ιστορία του Ελληνικού Κράτους. Είναι μία συνθήκη που μας ξαναπάει πίσω στην εποχή του ’21, δηλαδήΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ, κάτω από την Λαμία. Διότι όταν ξέρει κανείς ιστορία καταλαβαίνει ότι η συνθήκη αυτή λέει ένα πράγμα, ότι η Μακεδονία δεν έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα και με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό.
Αν διαβάσουμε προσεκτικά την συνθήκη, λένε οι σκοπιανοί ότι κοιτάξτε, εμείς δεν σας παίρνουμε τίποτα από τον αρχαίο Ελληνικό σας πολιτισμό. Άρα διαχωρίζεται η Μακεδονία από την αρχαία Ελλάδα. Αυτό είναι ένα ψέμα το οποίο ξέρουμε ιστορικά και επιστημονικά πώς το προωθούν μεγάλα διπλωματικά κέντρα, διεθνή, για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις οι Έλληνες να περιοριστούν κάτω από τον ΌλυμποΆρα οι Έλληνες που ζουν στην Μακεδονία δεν είναι Μακεδόνες, είναι κατακτητές της Μακεδονίας. Άρα θα πρέπει να φύγουν.

«Μακαρισμός ὄγδοος»
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου
«οὐ γάρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός πνεῦμα δειλίας,
ἀλλά δυνάμεως καί ἀγάπης καί σωφρονισμοῦ».
Πρός Τιμ. Β΄ α΄: 7
Διότι ὁ Θεός δέν μᾶς ἔδωκε πνεῦμα δειλίας,
ὥστε νά μᾶς φοβίζουν αἱ ἀπειλαί καί οἱ διωγμοί,
ἀλλά μᾶς ἔδωκε πνεῦμα καί
χάρισμα δυνάμεως διά νά ἀντέχουμε εἰς τούς πειρασμούς·
μᾶς ἔδωκε καί πνεῦμα ἀγάπης καί πνεῦμα,
πού μᾶς σωφρονίζει, ὥστε φρόνιμα καί
συνετά νά κυβερνῶμεν καί
τόν ἑαυτόν μας καί τούς ἄλλους.
Μετάφρ. Ν . Τρεμπέλα

Συνεχίζουμε, ἀγαπητοί μου, τό περί μακαρισμῶν θέμα μας. Βρισκόμαστε στόν ὄγδοο μακαρισμό, πού λέει: «μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»1. Δηλαδή θά λέγαμε ὅτι εἶναι εὐτυχισμένοι ὅσοι ἐφαρμόσουν τούς ἑπτά προηγούμενους μακαρισμούς. Ὁ Θεός θά τούς εὐλογεῖ, καί οἱ ἄνθρωποι θά τούς τιμοῦν ἰδιαίτερα. Μέσα στή ζωή θά εἶναι ἕνα ὡραῖο, ζωντανό παράδειγμα πρός μίμηση. Ἔτσι βέβαια μποροῦμε νά φανταστοῦμε ἐκείνους πού ἐφάρμοσαν, τουλάζιστον ἕως τώρα, τούς ἑπτά μακαρισμούς.
Ἀλλά δυστυχῶς τά πράγματα δέν εἶναι ἔτσι. Ἐδῶ ὑπάρχει ἡ πιό περίεργη καί ἐκ πρώτης ὄψεως ἀνεξήγητη συμπεριφορά. Μόλις ἀρχίσει ὁ ἄνθρωπος νά ζεῖ μία πνευματική ζωή, ἐνταγμένος ἀκριβῶς μέσα στόν χῶρο καί στό πνεῦμα τῶν μακαρισμῶν, ἀρχίζει ἕνας ἀσταμάτητος πόλεμος, καί ἀπό τόν Διάβολο καί ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού ἀνήκουν στόν Διάβολο, καί λειτουργοῦν ὡς ὄργανά του, ὅπως ἀναφέρεται στή Σοφία Σολομῶντος, δηλαδή «τῆς ἐκείνου μερίδος»2.
Ἐδῶ ἀμέσως τώρα θά προσπαθήσουμε νά κατανοήσουμε τό γιατί ξεσπάει αὐτός ὁ πόλεμος ἐναντίον τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ θά περιμέναμε νά θεωροῦνται ὑπόδειγμα ζωῆς μέσα στό κοινωνικό μας σύνολο. Αὐτό τό γιατί θά ἐπιχειρήσουμε, ἀγαπητοί μου, νά ἀναλύσουμε ἀπόψε.
Βέβαιο πάντως εἶναι ὅτι ὁ Κύριος αὐτούς τούς «δεδιωγμένους», δηλαδή αὐτούς πού διώκονται, πού ἔχουν διωχθεῖ ἀλλά καί διώκονται, τούς μακαρίζει καί τούς ὑπόσχεται τή δική Του τή Βασιλεία. «Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» λέει ὁ ὄγδοος μακαρισμός. Προσέξτε ὅμως: ὄχι «δεδιωγμένοι» ἐξαιτίας πολιτικῶν φρονημάτων ἤ δέν ξέρω τί ἄλλο, ἀλλά «ἕνεκεν δικαιοσύνης».
Ποιά ὅμως εἶναι ἡ ἔννοια ἐδῶ τῆς δικαιοσύνης, πού γιά χάρη της αὐτοί θά διώκονται;
Ὅπως εἴδαμε στόν τέταρτο μακαρισμό, δικαιοσύνη, μέ τήν εὐρεῖα σημασία τῆς λέξεως, σημαίνει ἁγιότητα. Μέ τή στενή σημασία εἶναι τό νά θέλει κανείς νά ὑποστηρίξει κάτι τό δίκαιο. Καί αὐτό βεβαίως εἶναι, ἀλλά ἐδῶ κυρίως εἶναι μέ τήν ἔννοια τῆς ἁγιότητος. Εἶναι ὅπως καί λέξη δίκαιος, πού στήν Παλαιά Διαθήκη σημαίει ἅγιος, δηλαδή ἐκεῖνος πού ζεῖ καί πολιτεύεται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἄν στόν τέταρτο μακαρισμό ὁ Κύριος μακαρίζει ἐκείνους πού πεινοῦν καί διψοῦν γιά τήν πνευματική τελειότητα, ἐδῶ μακαρίζει τή σταθερότητα στό φρόνημα αὐτό, δηλαδή στήν ἁγιότητα.Προσέξτε: δέν εἶναι ἁπλῶς τό νά εἶναι κανείς ἅγιος, ἀλλά νά εἶναι καί σταθερός σ᾿ αὐτό, ἔστω καί ἄν ἀσκηθεῖ ἐναντίον του διωγμός.

Πατήρ Εὐσεβίου Βίττη. Οἱ ἀκρίδες καί ἡ ἐποχή μας


ΠΑΤΉΡ ΕΥΣΕΒΊΟΥ ΒΙΤΤΗ. ΟΙ ΑΚΡΙΔΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΉ ΜΑΣ
 
Οἱ "ἀκρίδες" καί ἡ ἐποχἠ μας.
Ἒχουν ἂραγε καμμία σχέση οἱ "ἀκρίδες" (Ἀποκάλυψη) μέ τήν ἐποχή μας; Δέν εἶναι δυνατή μιά ἀπάντηση μέ βεβαιότητα, ὃτι ναί, ἧρθαν καί ὃτι αὐτές ἢ ἐκεῖνες, αὐτά ἢ ἐκεῖνα τά φαινόμενα.Ὃμως δέν μποροῦμε νά μείνουμε ἀδιάφοροι σέ κάποιες διαπιστώσεις πού κάθε στιγμή κάνουμε καθημερινῶς, ὃσοι ἀσχολούμαστε μέ τόν ἂνθρωπο. Εἷναι π.χ. πολύ διαδεδομένες οἱ ψυχικές διαταραχές καί ἀσθένειες σήμερα. Μένει κανείς κατάπληκτος πῶς σέ μιά κοινωνία εὐμαρείας, πού ὃλοι ἢ σχεδόν ὃλοι τά ἒχουν ὃλα, προσβάλλονται οἱ περισσότεροι ἀπό καταστάσεις πού μαρτυροῦν ὂχι καλή σχέση μέ τήν ὑγεία ἢ αὐτό πού θά μπορούσαμε νά χαρακτηρίσουε ὡς ὁμαλό ψυχισμό στούς συνανθρώπους μας. Παράλληλα ἒχουμε ἀνάπτυξη τῆς μαγείας, τῆς σατανολατρίας, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ μέ τρομερές ἐκδηλώσεις, πού ἀσκοῦν πολύ μεγάλη ἐπίδραση πρό πάντων στή νεότητα, τήν ὁποία αἰχμαλωτίζουν καί ὁδηγοῦν σέ ἀποτρόπαιες πράξεις ἢ τήν κάνουν θῦμα τέτοιων πράξεων.

Μόνο ἡ πνευματική ζωή εἶναι ἡ ἀληθινή ζωή, ὅλα τά ὑπόλοιπα εἶναι ὕλη!

 
Μόνο η πνευματική ζωή είναι η αληθινή ζωή, όλα τα υπόλοιπα είναι ύλη!  Και το σώμα μας ύλη είναι, χώμα δανεισμένο από την γη.  Πνευματική ζωή είναι η αδιάλειπτη προσπάθειά μας να καταστούμε άξιοι της Θεϊκής πνοής που βρίσκεται μέσα μας.

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ ΣΤΙΣ 23/01/2019 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΙΖΌΝΑ.

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

53. Ἡ σημασία τῆς πνευματικῆς μελέτης, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

53. Ἡ σημασία τῆς πνευματικῆς μελέτης, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 26-1-2019, ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.gr/20...

52. Ταπείνωση καί ἀνιδιοτέλεια ἀπέναντι στόν Θεό, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου,, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

52. Ταπείνωση καί ἀνιδιοτέλεια ἀπέναντι στόν Θεό, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου,, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 25-1-2019, ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.gr/20...

51. Ἡ εὐαισθησία τῆς ψυχῆς τοῦ χριστιανοῦ, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

51. Ἡ εὐαισθησία τῆς ψυχῆς τοῦ χριστιανοῦ, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 24-1-2019, ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.gr/20...

Ἡ κενοδοξία ἀνοίγει τό δρόμο τῶν παθῶν (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος)

  1 Η κοσμική δόξα είναι σαν το βράχο στη θάλασσα, που τον σκεπάζουν τα νερά, και ο πλοίαρχος δεν το ξέρει, μέχρι να χτυπήσει η καρίνα του πλοίου και να βυθισθεί. Έτσι κάνει και η κενοδοξία στον άνθρωπο, που παραμένει κρυμμένη μέχρι να τον βυθίσει στα πάθη και να τον καταστρέψει. Είπαν γι’ αυτήν οι άγιοι Πατέρες, ότι στην ψυχή που πέφτει στην κενοδοξία, ξαναγυρίζουν όλα τα πάθη, που νικήθηκαν με τη χάρη του Θεού, και αναχώρησαν. (288).

Πώς εξουσιάζονται τα πάθη.
2 Όποιος συγκρατεί τη γλώσσα του και δε μιλάει, σε όλους τους τρόπους του θα είναι ταπεινόφρων και, χωρίς να κοπιάσει, θα εξουσιάσει τα πάθη του. Τα πάθη εκριζώνονται και εκδιώκονται με την αδιάλειπτη μελέτη του Θεού, και αυτή η μελέτη είναι το ξίφος που τα θανατώνει. (177).
3 Είναι καλύτερο να καταβάλλεις τα πάθη με καλούς λογισμούς, μνημονεύοντας τις αρετές, παρά με την αντίσταση. Διότι τα πάθη, όταν διεγερθούν και κινηθούν εναντίον σου για να σε πολεμήσουν, τότε εντυπώνουν στο νου σου διάφορα σχήματα και εικόνες, που προσκαλούν στην αμαρτία.
Αυτός ο πόλεμος εναντίον του νου μας έχει πολύ μεγάλη δύναμη, καθώς ταράζει τις παλιές μνήμες και μας θορυβεί. Εάν όμως, πάνω στην επίθεσή τους, τους υποσκάπτεις με αγαθούς λογισμούς, όπως είπαμε, τότε ούτε ίχνος παθών δε φαίνεται πια στο νου σου, μετά την αποδίωξή τους. (227).
4 Κανένας δεν μπορεί να νικήσει τα πάθη παρά με τις πρακτικές και αισθητές αρετές, ενώ το διασκορπισμό του νου μπορούμε να τον νικήσουμε μόνο με το να καταγινόμαστε με τα πνευματικά. Γιατί ο νους μας είναι ελαφρός και, αν δε δεσμευθεί με κάποιο πνευματικό λογισμό, δε θα πάψει να τριγυρίζει εδώ και εκεί. Και άμα δεν κατορθώσουμε τις πρακτικές αρετές, δεν μπορούμε να φυλαχθούμε από τα πάθη. Γιατί, αν δε νικήσει κάποιος τους εχθρούς, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Και αν η ειρήνη δε βασιλεύει στην ψυχή μας, πώς είναι δυνατό να βρούμε και να χαρούμε τα αγαθά της;

Ἡ διαστροφή τῆς Ὀρθόδοξης θεολογίας


Ἡ διαστροφή τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῆς Ὀρθόδοξης θεολογίας ἀπό τούς ἐπίδοξους νεοορθόδοξους-μεταπατερικούς θεολόγους γίνεται σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Διαστρέφουν τήν ἔννοια τῆς ἀγάπης, τῆς ὑπακοῆς, τῆς ἐκκλησιαστικότητας, τοῦ προσώπου, τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί κοινωνίας, τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἄσκησης, τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς καί τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα.
Ὁμιλοῦν μόνο γιά ἀγάπη χωρίς τίς ἀσκητικές της προϋποθέσεις καί χωρίς τήν σύζευξή της μέ τήν ὑποστατική Ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ἐν ὀνόματι αὐτῆς τῆς διεστραμμένης καί διαστροφικῆς ἀγάπης, διακηρύσσουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι θέλει. Διακηρύσσουν βλάσφημα ὅτι στήν Ἐκκλησία, στό ἄμωμο σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἔχει συσσωρευθεῖ πολλή λάσπη καί πολλή σκουριά· ἡ μέν ἀπό τούς φίλους, ἡ δέ ἀπό τούς ἐχθρούς της!!!... Τό χρέος μας εἶναι νά τήν ἀπαλλάξουμε ἀπό αὐτά!!!

Αὐτά ὅμως εἶναι ἀδύνατο νά ἰσχύουν γιά τό ὑπέρ πᾶσαν καθαρότητα πανυπέραγνο σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Μίαν Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησία μας!!! Ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό κάθαρση. Ἀνάγκη κάθαρσης ἔχουν οἱ ἄνθρωποι πού θέλουν νά εἰσέλθουν καί νά παραμείνουν ὀργανικά συνδεδεμένοι σ’ Αὐτήν.
Ἡ ὑπέρασπιση τῆς ὀρθῆς πίστεως, ἡ καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων καί μάλιστα τοῦ οἰκουμενισμοῦ εἶναι γιά τούς μεταπατερικούς ζηλωτισμός. Ἡ ὑπακοή στούς Ἅγιους Πατέρες καί στούς Ἱερούς Κανόνες εἶναι γιά αὐτούς εὐσεβισμός, πιετισμός, πουριτανισμός, ἀγκύλωση στό παρελθόν, φονταμενταλισμός, φανατισμός, ὀπισθοδρόμηση, ἀπουσία πρωτοτυπίας, ἄρνηση τοῦ παρόντος κ.λ.π. Ἡ δέ καταπολέμηση καί καταφρόνηση τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν εἶναι γιά αὐτούς κομπλεξισμός, ἀγκύλωση, ἐμμονή κ.λ.π.
Κατακρίνουν τούς Ὁσίους Γέροντες καί τούς ἀνθρώπους, πού τούς συμβουλεύονται καί τούς ἀκολουθοῦν, διότι εἶναι δῆθεν πλανεμένοι ἀπό τήν αἵρεση τοῦ Γεροντισμοῦ. Προβάλλουν μία ζωή δῆθεν «ἀναστημένη», μία ψυχολογική-συναισθηματική θρησκευτικότητα. Ἀλλοιώνουν, ἤ καί περιφρονοῦν, τήν ὀρθόδοξη Πατερική θεραπευτική. Διδάσκουν μιάν «ἀνάσταση», χωρίς τίς ἀσκητικές προϋποθέσεις της. Προτρέπουν σέ μιάν ψυχολογική-συναισθηματική ἰδεοληπτική «ἀνάσταση», χωρίς προηγούμενη σταύρωση τῶν παθῶν. Κηρύσσουν «Ἀνάσταση» χωρίς Σταυρό. Ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ Ὅσιος Γέρων Ἀναστάσιος, «Oἱ μεταπατερικοί ἔχουν ἕνα ἀνυπέρβλητο σκάνδαλο: τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ!!! Καί ἐπειδή δέν μποροῦν νά Τόν σπάσουν καί νά Τόν ἀφαιρέσουν ἀπό τό κέντρο τῆς Ἐκκλησίας, μάχονται λυσσωδῶς τούς ἐσταυρωμένους. Φωνάσκουν εἰς αὐτούς διατόρως[1] ‘’κατάβηθι ἀπό τοῦ σταυροῦ’’»[2].
Δέν θέλουν νά μιλοῦν γιά Σταυρό, κακοπάθεια, ἀγῶνα κατά τῶν παθῶν.

Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος καὶ ἡ συνομιλία του μὲ τὸ κρανίο!

 Ἐπιμέλεια κειμένου: Χριστόδουλος Ἠλιάδης

Ὁ ἀββᾶς Μακάριος περπατοῦσε κάποτε στὴν ἔρημο, καὶ βρῆκε ἕνα κρανίο νεκροῦ πεταμένο στὸ ἔδαφος καὶ ὅταν τὸ κούνησε μὲ τὴν ράβδο του, τοῦ μίλησε τὸ κρανίο καὶ ὁ Ἅγιος του ἀπάντησε...
- Ποιὸς εἶσαι ἐσύ;
- Ἐγὼ ἤμουν ἀρχιερέας τῶν εἰδώλων καὶ τῶν εἰδωλολατρῶν ποὺ ἀπέμειναν σὲ αὐτὸν τὸν τόπο. Ἐσὺ δὲν εἶσαι ὁ Μακάριος ὁ πνευματοφόρος, ποὺ ὅποια ὥρα σπλαγχνισθεῖς τοὺς εὑρισκόμενους στὴν κόλαση καὶ εὐχηθεῖς γιὰ αὐτούς, ἀνακουφίζονται λίγο;
- Ποιὰ εἶναι ἡ ἀνακούφιση καὶ ποιὰ ἡ τιμωρία;

Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, Ἡ νεοταξική δολοφονική μανία τῆς κυβέρνησης κορυφώνεται

 Ἡ νεοταξική δολοφονική μανία τῆς κυβέρνησης κορυφώνεται

Οἱ ἅγιοι θεοφώτιστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἰσχυρίζονται ὅτι, ὅταν ὁ διάβολος ὑποψιάζεται τήν ἧττά του, μαίνεται, ἀγριεύει ἔτι περισσότερο, πιστεύοντας ὅτι μέ τή γενίκευση τοῦ πολέμου του, θά καταφέρει νά γίνει κυρίαρχος ὅλων τῶν πτυχῶν τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.
Αὐτή ἡ τακτική φάνηκε στήν προσπάθεια τῆς «κυβέρνησης» νά ματαιώσει τό συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς 20 Ἰανουαρίου 2019, κατεβάζοντας ἀρχικά τούς δικούς της ἀνθρώπους καλυμμένους μέ κουκοῦλες καί συνοδευόμενους ἀπό ἀκάλυπτους ἀστυφύλακες γιά νά ἐλέγχουν τάχα τή δύναμη καί τά καταστρεπτικά σχέδια τῶν κουκουλοφόρων.
Βλέποντας οἱ κυβερνῶντες νά γεμίζει τό κέντρο τῆς πρωτεύουσας μέ χιλιάδες διαδηλωτές κατά τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, δέν μπόρεσαν νά συγκρατήσουν τή μανία τους καί ἔδωσαν διαταγές διασπορᾶς ληγμένων χημικῶν ἐνάντια στά πλήθη τῶν διαδηλωτῶν. Δέν ὑπολόγισαν τήν παρουσία μικρῶν παιδιῶν καί εὐαισθήτων ὑπερηλίκων. Πάρα πολλά παιδάκια ἀλλά καί οἱ χιλιάδες τῶν διαδηλωτῶν ὑπέστησαν τίς ἀναπνευστικές καί ὀφθαλμολογικές συνέπειες τῆς διαχύσεως τόνων χημικῶν.
Αὐτή ἡ συμπεριφορά τῆς κυβερνητικῆς τυραννίας ἦταν ἀναμενόμενη. Ἔχουμε ἀποκτήσει βαθιά πλέον ἐμπειρία τῆς συμπεριφορᾶς τῶν κρατούντων. Δέν εἶναι ἁπλῶς ἄθεοι. Εἶναι μισόθεοι καί ἑπομένως καί μισάνθρωποι. Ἐφόσον δέν ἀγαποῦν ἤ ἔστω δέν σέβονται τόν Θεάνθρωπο, τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα ὑπέρ ἡμῶν, ἡ κοινή ἀνά τούς αἰῶνες ἐμπειρία ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι καί μισάνθρωποι. Τόν κενό ἀπό θεία Χάρη ἄθεο, σπεύδει τό ἀντίθετο πνεῦμα νά τόν ἐπισκεφθεῖ καί νά κατοικήσει μέσα του. Οἴκοθεν νοεῖται, ὅτι σύντομα θά σπεύσουν καί ὅλα τά ἄλλα πονηρά πνεύματα, γιά νά δημιουργήσουν ἀποικία καί ἀπό αὐτό τό «ἄντρο» νά ἐπεκταθοῦν σ’ ὅλην τήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων μυώντας ἀλληλοδιαδόχως πολλούς στόν ἀθεϊσμό, πού καταντάει τελικά μισόθεος καί μισάνθρωπος σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς. Ἀπέδειξαν οἱ πολιτικοί μας ἔμπρακτα, ὅτι δέν ἀγαποῦν τόν ἑλληνικό λαό, τόν ὁποῖο τάχα κυβερνοῦν, δέν ἐνδιαφέρονται γιά τό ἔνδοξο κομμάτι γῆς, τή Μακεδονία μας, ἀλλά ὡς ἀργυρώνητοι καλύπτουν καί ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα. Ἀκόμα καί οἱ ἐλάχιστοι εἰς Χριστόν πιστεύοντες καί στηρίζοντες τήν κυβέρνηση, δέν δήλωσαν συμπαράσταση στούς ἔντιμους διαδηλωτές καί στίς ὑπέρ τῆς Μακεδονίας ὁμιλίες τους. Δήλωσαν τινές ἐξ αὐτῶν ὅτι δέν μποροῦν νά κάνουν κάτι ἀντίθετο ἀπό τή βούληση τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων τους.
Τά ἑκατομμύρια τῶν πρώτων χριστιανῶν καθώς καί οἱ λεβέντες ἥρωες ἀγωνιστές γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς Μακεδονίας μας, τί θά λένε τώρα στούς οὐρανούς γιά τήν δική μας κατάντια καί τήν προδοσία τῶν ὑπευθύνων ὅλων τῶν κομμάτων!

Διάφορα ἀφυπνιστικά (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος)

  Για την βλασφημία, τον καλλωπισμό, την ψυχή, τον θάνατο και την μέλλουσα ζωή, τις παρεμβάσεις στο νόμο του Θεού, τη μετάνοια.

Ο Κύριος μας αξίωσε την Μητέρα Του, να την έχουμε και εμείς Μητέρα Πνευματική
Είμεθα αληθώς τέκνα της Παναγίας Μητρός του Θεού; Εάν σεβόμαστε, τιμούμε, ευλαβούμαστε την Κυρία Θεοτόκο και μιμούμαστε της αρετές της, ιδίως την ταπείνωσή της, τότε είμαστε και πρέπει να χαιρόμαστε. Τότε ο Κύριος θα είναι μεθ’ ημών. «Επί τίνα επιβλέψω, λέγει ο Κύριος, ει μη επί τον πράον και ταπεινόν και τρέμοντα τους λόγους μου». Επέβλεψε ο Κύριος επί την ταπείνωση της δούλης Αυτού Κυρίας ημών Θεοτόκου και την κατέστησε τιμιοτέρα των Χερουβείμ, ενδοξοτέρα των Σεραφείμ, υψηλοτέρα των Ουρανών και καθαροτέρα λαμπηδόνων ηλιακών, αξιομακάριστον, παναμόμητον και μητέρα Του.
Επιβλέπει ο Κύριος και σε εμάς τους ανθρώπους της παρούσας πονηράς γενεάς και τι βλέπει, εκτός ολίγων εξαιρέσεων; Υπερηφάνεια, φθόνο, κακία, συκοφαντίες, καταλαλιές, αρπαγές, πλεονεξίες, ψεύδη επιορκίες, μέθες, κραιπάλες, ασέλγειες, ακολασίες. Επιβλέπει επί τας γυναίκας και τι βλέπει, εκτός ολίγων εξαιρέσεων; Ντρέπομαι να το πω. Βλέπει όχι ταπείνωση, σεμνότητα, αλλ’ εωσφορική υπερηφάνεια, πολυτέλεια, και ξετσιποσύνη μέχρι παραφροσύνης· βαψίματα προσώπων, χειλιών και ονύχων, απιστία, παρακοή προς τους εαυτούς συζύγους, διαζύγια κ.λπ. Αυτά βλέπει ο παντεπόπτης Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, και εξαιρέτως την υπερηφάνεια ανδρών και γυναικών, και αντιτάσσεται στις υπερηφάνειες· «Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν». Οργίζεται και αγανακτεί εναντίον των ασεβών, αγνωμόνων και καταφρονητών των θείων του εντολών, και τους τιμωρεί. «Επιβρέξει Κύριος επί τους αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος η μερίς του ποτηρίου αυτών» (Ψαλμ. 10, 6).
Κατακλυσμό επέφερε ο Κύριος εις τους αμαρτωλούς· φωτιά έριξε και κατέκαυσε τους ασελγείς κατοίκους των Σοδόμων και Γομόρρων την παλαιά εποχή, και δεν έπαυσε μέχρι σήμερα να τιμωρεί τους αμαρτάνοντας. Ο ίδιος ο Θεός λέγει διά του σοφού Παροιμιαστού προς τους αμαρτωλούς. «Επειδή εκάλουν και ουχ υπηκούσατε και εξέτεινα λόγους και ου προσείχετε, αλλά ακύρους εποιείτε εμάς βουλάς, τοις δε εμοίς ελέγχοις ου προσείχετε, τοιγαρούν καγώ τη υμητέρα απωλεία επιγελάσομαι, καταχαρούμαι δε η νίκα αν έρχηται υμίν όλεθρος» (Παροιμ. 1, 24-27).
Ακούσατε, αγαπητοί μου, όσοι τυχόν βλασφημείτε ή κατ’ άλλον τρόπο αμαρτάνετε, προσέξατε καλώς μη φύγετε ανωφελώς. Πλησιάσατε εις την πάνσεπτο και αγία εικόνα της Παναγίας Μητρός του Θεού, ασπασθείτε αυτή μετά πολλής ευλάβειας και φόβου, μετά συντετριμμένης καρδίας και μετά δακρύων, και παρακαλέσατε να μεσιτεύσει προς τον Υιό Της να σας συγχωρήσει τις βλασφημίες και αμαρτίες σας, και κάμετε στερεά απόφαση εις το εξής να μη βλασφημήσετε.

Ὁ πρωταθλητής τοῦ πνευματικοῦ Ὀλύμπου

Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ!

 Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ (23/1) γεννήθηκε λίγο πρίν τό 1500 στό ὀρεινό χωριό Σκλάταινα τῆς Θεσσαλίας, τήν σημερινή Δρακότρυπα, τό κατά κόσμον ὄνομά του ἦτο Δημήτριος καί ἀπό παιδί επέδειξε ζήλο για την αγάπη του Χριστού και την ζωή της εν Θεώ αφιερώσεως. Στα 18 προσήλθε στην μοναστική βραχοπολιτεία των Μετεώρων, λαβών το όνομα Δανιήλ. Μετά παρέλευσιν τριών ετών, αναζητώντας αυστηρότερο τόπον ασκήσεως και επειδή δεν του εδίδετο η ευκαιρία να αναχωρήση, προσευχηθείς επήδηξε από βράχο των Μετεώρων -διά θαύματος- και μετέβη στις Καρυές του Αγίου Όρους, όπου εκάρη μεγαλόσχημος μοναχός και χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος, μετονομασθείς εις Διονύσιον. Αργότερα εγκατεστάθη στην Σκήτη Καρακάλλου, όπου έζησε με τραχύτητα μονώσεως επί 10 έτη. Εκεί αξιώθηκε πολλών ευλογιών από τον Θεόν. Η ισάγγελος πολιτεία του κατέστη η αιτία της εκλογής του ως Ηγουμένου της Μονής Φιλοθέου. Το 1524 μετέβη στην Μονή Τιμίου Προδρόμου Βεροίας. Θέλοντας παντί σθένει να αποφύγη την εις Επίσκοπον εκλογή του, την οποία «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ» επεδίωκαν οι κάτοικοι της ευρυτέρας περιοχής, ανεχώρησε κρυφίως και μετέβη στον Όλυμπον, όπου ασκήτευσε σε σπήλαιο το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα. Συκοφαντηθείς εξεδιώχθη από το ασκητήριό του και ανεχώρησε για το Πήλιον, όπου το 1542 ίδρυσε την Ιεράν Μονήν Αγίας Τριάδος Σουρβίας, έπειτα από θαυμαστήν υπόδειξη του Θεού!..

Ἡ θεραπεία τοῦ ἔχοντος χείρα ξηρά

 Ο Ιησούς ιώμενος τον έχοντα χείρα ξηρά.Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Λεπτομέρεια: Ο όμιλος των Αποστόλων και ο Κύριος.Ο Ιησούς ιώμενος τον έχοντα χείρα ξηρά.Βυζαντινό ψηφιδωτό από το Μονρεάλε.
 
  Συχνά βλέπουμε αυτήν την παράσταση να διαδραματίζεται στο δρόμο, με τον Ιησού και τους μαθητές να βαδίζουν και να συναντούν τον άνθρωπο με το ξερό χέρι. (Πχ, στον Πανσέληνο και την Μονή της Χώρας)
 Αυτός ο εικονογραφικός τύπος είναι λάθος, γιατί τα ευαγγελικά εδάφια που παραθέτουμε στο τέλος δείχνουν πως ο Χριστός ήταν μέσα στην Συναγωγή, και μάλιστα εδίδασκε εκεί. (Προφανώς ερμήνευε τον Νόμο)
 Ζήτησε από τον άνθρωπο να σηκωθεί -άρα ήταν όλοι καθιστοί.

Θά βρεθοῦν πολλοί πού θά ἐναντιωθοῦν κατά τοῦ θεομάχου...(Ἅγ.Μάξιμος Γραικός)

Σχετική εικόνα

   «Δέν θά βρεῖς γενικῶς σέ καμμία γενιά νά ἔχουν λιγοστεύσει οἱ εὐσεβεῖς καί οὔτε θά παύσουν νά ὑπάρχουν ἀκόμη καί κατά τόν ὀλέθριο ἐρχομό τοῦ θεομάχου ἀντίχριστου. 

 Ἀκόμη καί τότε θά βρεθοῦν πολλοί πού θά ἐναντιωθοῦν κατά τοῦ θεομάχου μέ τά γερά ὅπλα τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης πρός τόν Σωτήρα Χριστό, θά ντροπιάσουν τόν ἀσεβῆ μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί θά στεφανωθοῦν μέ δάφνες φωτεινότερες ἀπό ἐκεῖνες τῶν παλαιῶν ἱερομαρτύρων.

28 Ἰανουαρίου. Ἐφραίμ ὁσίου τοῦ Σύρου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ - Ἡμέρας. Δευτ. ις´ ἑβδ. ἐπιστ. (Γαλ. δ´ 28 - ε´ 10).
Γαλ. 4,28           ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν.
Γαλ. 4,28                  Ημείς δε οι Χριστιανοί, αδελφοί, είμεθα τέκνα, που εγεννήθημεν σύμφωνα με τας υποσχέσστου Θεού προς τον Αβραάμ, όπως είχε γεννηθή τότε και ο Ισαάκ.

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

110. Πῶς πρέπει νά ὑπηρετοῦμε ἤ νά ὑπηρετούμεθα, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

110. Πῶς πρέπει νά ὑπηρετοῦμε ἤ νά ὑπηρετούμεθα, Εὐεργετινός τόμ. Β΄- ὑπόθ. Η΄, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 26-1-2019, ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.gr/20...

Κυριακή ΙΕ Λουκᾶ: Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας.Ἡ συνάντηση τοῦ Κυρίου μέ τόν ΖακχαῖοΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ:

Αγίου Κυρίλλου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας, ξήγησις πομνηματική ες τό κατά Λουκάν Εαγγέλιον, κεφ.ιθ΄[Λουκά 19,1-10: η συνάντηση του Κυρίου με τον Ζακχαίο]
   «Κα εσελθν διήρχετο τν εριχώ·κα δο νρ νόματι καλούμενος Ζακχαος κα ατς ν ρχιτελώνης, κα οτος ν πλούσιος, κα ζήτει δεν τν ησον τίς στι, κα οκ δύνατο π το χλου, τι τ λικί μικρς ν. κα προδραμν μπροσθεν νέβη π συκομορέαν, να δ ατόν, τι κείνης μελλε διέρχεσθαι (:Έπειτα από λίγο ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ, και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ζακχαίος. Αυτός ήταν αρχιτελώνης και πολύ πλούσιος. Και προσπαθούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι, αλλά δεν μπορούσε. Διότι υπήρχε μεγάλη συρροή λαού, και αυτός ήταν κοντός στο ανάστημα και σκεπαζόταν από το πλήθος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά από το πλήθος που συνόδευε τον Ιησού και ανέβηκε σαν να ήταν μικρό παιδί σε μία συκομουριά για να Τον δει, διότι από τον δρόμο εκείνο, στον οποίο βρισκόταν το δέντρο αυτό, θα περνούσε ο Ιησούς)»[Λουκ.19,1-4].
   Ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελώνης με πάρα πολύ μεγάλη ροπή προς τη φιλαργυρία, και σκοπός του ήταν να εισπράττει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα · με αυτό άλλωστε ασχολούνταν οι τελώνες·και αυτήν την πλεονεξία ο Παύλος την ονομάζει «ειδωλολατρία», επειδή προφανώς ταιριάζει μόνο σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό[Κολ. 3,5 :«Νεκρσατε ον τ μλη μν τ π τς γς, πορνεαν, καθαρσαν, πθος, πιθυμαν κακν, κα τν πλεονεξαν, τις στν εδωλολατρα δι' ρχεται ργ το Θεο π τος υος τς πειθεας»(:Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που επιθυμούν τις γήινες απολαύσεις και ηδονές. Νεκρώστε την πορνεία, την ακαθαρσία, κάθε πάθος και υποδούλωση στο κακό, κάθε κακή επιθυμία και την πλεονεξία, η οποία είναι λατρεία στο είδωλο του χρήματος)» · επίσης, Εφ. 5,5: « τοτο γάρ στε γινώσκοντες, τι πς πόρνος κάθαρτος πλεονέκτης, ς στιν εδωλολάτρης, οκ χει κληρονομίαν ν τ βασιλεί το Χριστο κα Θεο(:Φυλαχθείτε από όλα αυτά, διότι πρέπει να ξέρετε καλά το εξής, ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ο οποίος ουσιαστικά είναι ειδωλολάτρης, αφού η λατρεία του χρήματος, απορροφά ολόκληρη την καρδιά του, δεν έχει κανένα δικαίωμα κληρονομιάς στη βασιλεία του Χριστού και Θεού)»
   Γι’ αυτό, και πολύ εύλογα, επειδή οι τελώνες είχαν περιβληθεί στην όψη και τη συμπεριφορά τους με μεγάλη αναίδεια, ο Κύριος τούς είχε συμπεριλάβει στην ίδια κατηγορία μαζί με τις πόρνες, λέγοντας τα εξής στους διδασκάλους των Ιουδαίων: «μν λέγω μν τι ο τελναι κα α πόρναι προάγουσιν μς ες τν βασιλείαν το Θεοῦ(:Αληθινά σας λέω ότι οι τελώνες και οι πόρνες, οι οποίες στην αρχή έδειξαν απείθεια στο νόμο του Θεού, πηγαίνουν πριν από σας τους Φαρισαίους και γραμματείς στη βασιλεία του Θεού. Διότι εσείς με λόγια μόνο δείξατε υπακοή στο  Θεό, στην πραγματικότητα όμως υπήρξατε απειθείς και άπιστοι»[ Ματθ. 21,31].

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible