Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Τό μυστικό τῆς ἑνότητας τῶν πρώτων Χριστιανῶν

ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

Β΄ Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ


3.Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τό μυστικό τῆς ἑνότητας τῶν πρώτων Χριστιανῶν


Ὁ Κύριος, προσευχόμενος καί ἀναφερόμενος στούς μαθητές Του, ἔλεγε πρός τόν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα Του: «κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμὲν»53. Φανέρωσε μ’ αὐτά Του τά λόγια ὅτι τότε εἴμαστε «ἕνα» οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ: ὅταν μετέχουμε στήν δόξα Του, πού εἶναι ἡ ἄκτιστη θεοποιός Χάρη Του. Αὐτή ἡ Χάρις στήν Ἁγία Γραφή ὀνομάζεται καί Ἅγιο Πνεῦμα καί εἶναι κοινή ἐνέργεια τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σ’ αὐτήν μετέχουν ὑπό προϋποθέσεις αὐτοί πού θέλουν. Δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τό Πρόσωπο-Ὑπόσταση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οὔτε μέ τήν οὐσία Του, στά ὁποῖα βέβαια εἶναι ἀδύνατον στόν ἄνθρωπο νά μετέχει54.

Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ἦσαν «ἕνα», διότι πράγματι μετεῖχαν σ’ αὐτήν τήν δόξα, τήν ἄκτιστη θεοποιό Θεία Χάρη. Μετεῖχαν, διότι ζοῦσαν κατά Θεόν, ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Εἶχαν τό Ἅγιο Βάπτισμα, τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, τήν ἀληθινή μετάνοια, τήν συνεχῆ καί συνεπῆ μυστηριακή ζωή. Ἀπολάμβαναν μέσα στήν Ἐκκλησία τήν ἀποκατάσταση τῆς πνευματικῆς ὑγείας τῆς ὑπόστασής τους.

Τό Εἰδικόν Χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης

Εφόδιον Ορθοδοξίας
Βασική Δογματική Διδασκαλία 
Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο. Τό Εἰδικόν Χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης

1. Η ειδική Ιερωσύνη εις την Παλαιάν Διαθήκην
Ο Θεός εξέλεξε τον Ισραήλ και τον διεχώρισε από τα άλλα έθνη δια να είναι βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον (Έξοδος 19,5-6. Δευτερ. 14,2. 26,19). Τούτο, όμως, δεν σημαίνει, ότι μέσα εις τον λαόν του Θεού δεν υπήρχεν ωρισμένη ιερατική τάξις, εις την οποίαν είχεν ανατεθή ιδιαιτέρα διακονία.
Εις αυτήν την ιερατικήν τάξιν ανήκεν ο Ααρών και οι υιοί του, τους οποίους καθιέρωσεν ο Μωυσής δι’ εκχύσεως εις την κεφαλήν των εκ του ελαίου της χρίσεως, αφού προηγουμένως τους έλουσεν με νερό και τους ενέδυσε τας ιερατικάς στολάς (Έξοδος 28,1. 37-39. 29,9. 30. 40,11-13, Λευϊτ. 8,1-13).
Εις την Παλαιάν Διαθήκην βλέπομεν ακόμη να καθιερούται η τάξις των Λευιτών εις τους οποίους είχεν ανατεθή ιδιαιτέρα διακονία (Αριθμοί 8,5-26).
Κανένας δεν επετρέπετο να παραβίαση την τάξιν την οποίαν έθεσεν ο ίδιος ο Θεός. Εις το ση μείον αυτό μας προσφέρει τραγικόν δίδαγμα η τιμωρία του Κορέ.

Κυριακή Γ΄Λουκᾶ.

Ὁ πόλεμος τῶν λογισμῶν καί ἡ ὑποδούλωση στούς λογισμούς... εἶναι μιά ἀδιάλειπτη μάχη
Θεοτοκίον

«Ὥ Παναγία Θεοτόκε, Ἰησούν τόν γλυκύτατον
τεκοῦσα τούς ὑμνοῦντάς σε νῦν, περίσωζαι λιταῖς σου,
ἐκ πάσης περιστάσεως, καί κινδύνων ἀδοκήτων».


Ἀνθολόγιο λογίων τοῦ Γέροντος Θαδδαίου
1. Πρέπει πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί στό να ευαρεστούμε τον Κύριο με κάθε μας έργο ή σκέψη. Ναί, ακόμα και με τις σκέψεις. Κάθε μας έργο που κάνουμε σ᾿ αὐτό τον κόσμο είναι έργο Θεού.

Οἰκογένεια ἢ ἐπάγγελμα; Δημόπουλος Ντῖνος


  
Πρν πιχειρήσουμε μία προσέγγιση στ περίπλοκο ατ ρώτημα, οκογένεια πάγγελμα θ ταν χρήσιμο, νομίζω, ν ρίξουμε μία μικρ ματι στ στορικό, κοινωνικ κα οκονομικ πλαίσιο, μέσα στ ποο ο δύο ατς ννοιες ναπτύχθηκαν, συνδέθηκαν ποχωρίστηκαν, στ δικό μας τουλάχιστον χρο κα στ δική μας ποχή.

αώνας μας, μ τ βιομηχανική του πανάσταση, κα ργότερα μ τος δύο Παγκόσμιους πολέμους πο τν σημάδεψαν, βρέθηκε ν΄ ντιμετωπίζει γι πολλ χρόνια μία ντονη κα διαρκ ντιπαράθεση νάμεσα στς δύο τάξεις: τν ργατικ κα τν ργοδοτική. πως κα ν τ κοινωνικ σύστημα ποκαλοσε ατ τν ντιπαράθεση «Καπιταλισμό», «Σοσιαλισμό», «πανάσταση», «νεργία», «Συνδικαλισμό», «περγία», «Μποϋκοτάζ», τ βέβαιο εναι πς να βαθ καί, πολλς φορές, αματηρ ργμα δημιουργήθηκε νάμεσα στος δύο «ντιπάλους». Πο γι ν γεφυρωθε κάπως, τάξη πο χορηγοσε τν ργασία βρέθηκε ναγκασμένη ν παραχωρήσει πολλ προνόμια στν τάξη πο εχε νάγκη π΄ ατ τν ργασία.

Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική Ἑλλάδα

Μερικὲς μικρὲς εἰδήσεις τῶν ἐφημερίδων ὄχι μόνο μᾶς συγκινοῦν, ἀλλὰ μᾶς κάνουν νὰ νιώθουμε ὑπερήφανοι ὡς  Ἕλληνες καὶ πλούσιοι μέσα στὴ φτώχεια μας. Αἰσθανόμαστε πὼς ζεῖ ἀκόμη τὸ ἑλληνικὸ φιλότιμο καὶ ἡ χριστιανικὴ τιμιότητα στὴν πατρίδα μας, κι ἂς φαίνεται ὅτι χάθηκαν ὅλα. Ἀντιγράφουμε τὴν εἴδηση:
«Τὴν καλύτερη διαφήμιση γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἔκανε ἕνας ἑστιάτορας ἀπὸ τὴ Μαραθόπολη Μεσσηνίας, ὁ ὁποῖος βρῆκε στὸ κατάστημά του 650 εὐρὼ καὶ τὰ ἐπέστρεψε στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὰ εἶχαν χάσει. Κάτοχοι τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ ἦταν ἕνα ζευγάρι Ρώσων τουριστῶν ποὺ δείπνησαν στὴν ταβέρνα καὶ φεύγοντας ξέχασαν τὸ διαφανὲς σακουλάκι μὲ τὰ χρήματα. Καθὼς ὁ νεαρὸς ἰδιοκτήτης τῆς ταβέρνας εἶχε μιλήσει νωρίτερα μαζί τους καὶ γνώριζε ποῦ διέμεναν, τοὺς ἐπισκέφθηκε στὸ ξενοδοχεῖο τους καὶ παρέδωσε τὸ ποσόν.

Πεντηκοστιανοὶ ἐναντίον Πεντηκοστιανῶν. Ἐπιπλέον μαρτυρίαι (ΙΙ). Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

Πεντηκοστιανοὶ ἐναντίον Πεντηκοστιανῶν.  Ἐπιπλέον μαρτυρίαι (ΙΙ)

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ
Ἡ κάθε Πεντηκοστιανή κοινότητα, ἀσχέτως ἄν εἶναι δημιούργημα λίγων χρόνων ἤ λίγων δεκαετιῶν, γιατί λ.χ. ὁ ἱδρυτής της ἀποχώρησε ἀπό κάποια ἄλλη κίνηση ἤ γιατί τόν διέγραψαν ἀπό μέλος τους ἤ τήν ἵδρυσε γιά ὁποιοδήποτε ἄλλο λόγο, ἔχει τήν ψευδαίσθηση καί τήν προβάλλει πρός τά ἔξω, ὅτι εἶναι αὐθεντική ἐκκλησία καί ὅτι μοναδικός ὁδηγός της εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὑπάρχουν ἄλλοι Πεντηκοστιανοί, πού κατηγοροῦν καί μέμφονται ὁμόφρονές τους ὅτι διδάσκουν ἀντιευαγγελικές διδασκαλίες.
Συνεχίζοντας τήν ἀναφορά μας στό χάος τῆς ποικιλόμορφης Πεντηκοστιανικῆς πλάνης, πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ κριτική καί ἡ ἀλληλοεκτόξευση κατηγοριῶν μεταξύ τους γιά νόθευση τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας μέ ἀντιευαγγελικές διδασκαλίες καί μή χριστιανικές πρακτικές σέ διάφορα ἐπίπεδα, δέν ἔχει τελειωμό.
Ἔχοντας ὑπόψη τόν εὐαγγελικό λόγο ὅτι τό δέντρο γνωρίζεται ἀπό τούς καρπούς του (Ματθ.12, 33) καί στό σημερινό ἄρθρο μας θά δοῦμε δύο ἐπιπλέον μαρτυρίες γιά ἕνα διαφορετικό ζήτημα ἀπʼ αὐτό τῆς δεκάτης.

Δαιμονική μύησις μικρῶν παιδιῶν εἰς τήν ὁμοφυλοφιλίαν!

Δαιμονική μύησις μικρῶν παιδιῶν εἰς τήν ὁμοφυλοφιλίαν!
 
Τό ξαναγράψαμε: οἱ σκοτεινοὶ ἡγήτορες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» στράφηκαν στὰ παιδιά, προκειμένου νὰ τὰ «γαλουχήσουν» μὲ τὰ δικά τους διδάγματα καὶ νὰ φτιάξουν τὴν μελλοντικὴ κοινωνία, ποὺ ἐκεῖνοι ὁραματίζονται.
Διαβάστε τὴν ἀκόλουθη εἴδηση καὶ θὰ καταλάβετε τί ἐννοοῦμε: «Τὸ Disney Channel, ἕνα κανάλι ποὺ ἀπευθύνεται σὲ παιδιά, ἔφηβους καὶ ὁλόκληρη τὴν οἰκογένεια, ἀποφάσισε νὰ παρουσιάσει ὁμοφυλόφιλους χαρακτῆρες στὸ πρόγραμμά του. Τὸ καλωδιακὸ δίκτυο ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἕνα ἐπεισόδιο τῆς σειρᾶς “Good Luck Charlie” θὰ παρουσιάσει ἕνα παιδὶ ποὺ ἔχει “δύο μητέρες”.
 Ἡ Charlie, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα νεαρὸ κορίτσι, θὰ γίνει φίλη μὲ ἕνα παιδί, καὶ οἱ γονεῖς της θὰ προσπαθήσουν νὰ ἀποκτήσουν σχέση μὲ τὶς δύο “μαμάδες” τοῦ παιδιοῦ. Τὸ μόνο ζήτημα ποὺ μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει τὴν ἐκκολαπτόμενη φιλία εἶναι ὅτι οἱ ἑτεροφυλόφιλοι γονεῖς τῆς Τσάρλι εἶναι βαρετοί.

Διάλογος τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου μέ ἕναν φοιτητή τῆς Ἰατρικῆς!

Dialogos-toy-p.Epifanioy-Theodoropoyloy-m-enan-foittiti«Aenai-EpAnastasi..
Ο μακαριστός γέροντας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος (1930-1989)

Φοιτητής: Εσείς οι Χριστιανοί αδιαφορείτε λίγο-πολύ για τα προβλήματα αυτής της ζωής. Συνέχεια μιλάτε για την αιώνια βασιλεία. Αιώνια βασιλεία εδώ, αιώνια βασιλεία εκεί, ενώ ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα.

Ο γέροντας τον κοίταξε με το διαπεραστικό του βλέμμα και είπε:

Γέροντας: Παιδί μου, για να μη μιλάμε αφηρημένα, για πες μου ένα πρόβλημα αυτής της ζωής, για το οποίο δεν έχει δώσει απάντηση η Εκκλησία του Χριστού;

Φοιτητής: Ναι να σας πω. Η φτώχεια. Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πεινούν, είναι γυμνοί κι εσείς τους μιλάτε για τη αιώνια βασιλεία. Λες και μπορεί κανείς να χορτάσει ή να ντυθεί με την αιώνια βασιλεία.

Ἡ ἁγνότητα εἶναι κατορθωτή σήμερα; π. Γεωργίου Καλπούζου

 Η αγνότητα είναι κατορθωτή σήμερα; 

π. Γεωργίου Καλπούζου

Πολλοί σπεύδουν να δώσουν αρνητική απάντηση στο ερώτημα αυτό. Και ίσως να έχουν κάποιο δίκιο. Γιατί οι αγνοί νέοι δεν βγαίνουν να διαλαλήσουν την αγνότητά τους. Όπως είναι γεγονός ότι υπάρχουν νέοι και νέες με προγαμιαίες σχέσεις, άλλο τόσο είναι γεγονός ότι υπάρχει θείο άρωμα, ουράνιο μοσχοβόλημα, ευωδία Χριστού που είναι οι αγνοί νέοι και νέες.
Είναι θαυμαστό να βλέπεις πάνω στη βρωμιά της σύγχρονης κοινωνίας να ανθίζουν και να μοσχοβολούν σαν ευωδιαστά λουλούδια οι αγνοί νέοι μας.
Πόσο θα ήθελαν μερικοί να μην υπήρχαν τέτοιοι νέοι!
Άλλωστε προσπαθούν να μας πείσουν πως δεν υπάρχουν αγνοί νέοι και νέες στην εποχή μας.
Κι όμως υπάρχουν και θα υπάρχουν. Σπανίζουν, ναι, δεν έχουν όμως εξαφανισθεί. Τους γνωρίζει ο Θεός και οι Πνευματικοί.
Κάποτε ο Προφήτης Ηλίας εξέφρασε στο Θεό ένα παράπονο: Κύριε, είπε, τους Προφήτες Σου εσκότωσαν και έμεινα μόνος. Και του απαντά ο Θεός. Δεν είσαι μόνος Ηλία. Επτά χιλιάδες δεν έκλιναν γόνυ στον Βαάλ. Ο Ηλίας αισθανόταν μόνος, όμως υπήρχαν άλλοι επτά χιλιάδες πιστοί που τους γνώριζε ο Θεός. Και σήμερα υπάρχουν χιλιάδες νέοι που δεν έκλιναν γόνυ στον σύγχρονο Βαάλ της ανηθικότητας. Τους γνωρίζει ο Θεός. Αγωνίζονται με τη βοήθεια του Θεού να μείνουν αγνοί και καθαροί μέχρι τη στιγμή του ευλογημένου γάμου των.

Ὀφείλουμε νά προσευχόμαστε πολύ

15

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ

Έλεγε ο π. Ιάκωβος σε προσκυνητές που είχαν συγκεντρωθεί γύρω του, στον αυλόγυρο της Μονής και ζητούσαν να τους μιλήσει για προβλήματα που έχουν συχνά αθέατες πτυχές και τα οποία πολλές φορές προκαλούν περιπέτειες: Ο μοναχισμός και ο γάμος είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Για να πετύχεις σ’ αυτά χρειάζονται βάσεις, υπομονή, καλή προετοιμασία, αλλά και καλή οδηγία. Πολλοί γάμοι καταστρέφονται, επειδή οι σύζυγοι, πριν ξεκινήσουν, δεν ακολουθούν καλή οδηγία. Ορισμένοι παντρεύονται πολύ νέοι, χωρίς προηγουμένως να έχει ωριμάσει το μυαλό τους και χωρίς να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτό και σε λίγο χωρίζουν, γιατί δεν νιώθουν ελεύθερα, αλλά σαν σε φυλακή. Μερικοί χριστιανοί νομίζουν ότι τα προβλήματα στον γάμο, θα λυθούν με θαύμα. Αυτό είναι λάθος.

Οπτικό Αγιολόγιο 6 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 6ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Ἀνάτασις τῆς ψυχῆς πρός ἐπίγνωσιν καί ἀγάπην τοῦ Θεοῦ


ΑΝΑΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Μακάρι νά σέ γνώριζα, Κύριε, πού μέ γνωρίζεις!
Μακάρι νά σέ γνώριζα ἐσέ, Κύριε,
βαθειάσυνειδητά,
ἐσένα, Δύναμι τῆς ψυχῆς μου!


Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Κυριακής 06-10-2013.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Κορινθίους Β΄ κεφ. δ΄ 6 - 15

δ΄ 6 - 15
 

Ευαγγέλιον: Κατά Λουκάν κεφ. Στ΄ 17 - 23    

Στ΄ 17 - 23 
 

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ