Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

Ἡ περίφημη ἀξιοπρέπεια μας , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ποιά εἶναι ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἡ νοερὰ προσευχὴ χρειάζεται πνευματικὸ ὁδηγό, Ἁγ. Πορφυρίου- Βίος καὶ λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἡ νοερὰ προσευχὴ χρειάζεται πνευματικὸ ὁδηγό, Ἁγ. Πορφυρίου- Βίος καὶ λόγοι, 4-12-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ/ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠ. ΜΥΡΩΝ ΛΥΚΙΑΣ 5-12-2023

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ/ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠ. ΜΥΡΩΝ ΛΥΚΙΑΣ 5-12-2023 
https://www.youtube.com/live/PrI_MBU5aA4?si=8JN7P7-Wl9Dk4ojO

Ὅταν ἡ ρίζα εἶναι καλή


ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Ὅταν ἡ ρίζα εἶναι καλὴ

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νουθετεῖ τοὺς γονεῖς:

«Καὶ οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ’ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. 6, 4). (: Καὶ οἱ πατέρες μὴ ἐρεθίζετε καὶ μὴ κινῆτε εἰς θυμὸν καὶ ὀργὴν τὰ τέκνα σας, ἀλλ’ ἀνατρέφετέ τα ἐπιμελῶς μὲ παιδαγωγίαν καὶ νουθεσίαν σύμφωνον μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου).

Ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν εἶναι βασικὴ ὑποχρέωση καὶ τῆς μητέρας καὶ τοῦ πατέρα.

Πόσο σοφὰ συμβουλεύει τὶς μητέρες ὁ θεῖος Χρυσόστομος:

«Οἱ μητέρες κατ’ ἐξοχὴν νὰ φροντίζουν τὶς θυγατέρες. Εἶναι εὔκολη γιὰ σᾶς αὐτὴ ἡ ἐπαγρύπνηση. Φροντίζετε, ὥστε νὰ εἶναι νοικοκυρές, καὶ πρὶν ἀπ’ ὅλα νὰ τὶς ἀνατρέφετε ἔτσι, ὥστε νὰ εἶναι εὐλαβεῖς, σεμνές, νὰ περιφρονοῦν τὰ χρήματα, νὰ ἀποφεύγουν τοὺς καλλωπισμούς. Ἔτσι παραδῶστε αὐτὲς στὸ γάμο. Ἄν τὶς διαπλάθετε ἔτσι, ὄχι μόνο αὐτὲς θὰ σώσετε, ἀλλὰ καὶ τὸν ἄνδρα ποὺ πρόκειται νὰ τὶς νυμφευτῆ. Κι ὄχι μόνο τὸν ἄνδρα, ἀλλὰ καὶ τὰ παιδιά. Ὄχι μόνο τὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐγγόνια. Γιατὶ ὅταν ἡ ρίζα εἶναι καλή, ὡραιότερα θ’ ἁπλωθοῦν τὰ κλαδιά, καὶ θὰ λάβετε τὸ μισθὸ ὅλων αὐτῶν. Κι ὅλα νὰ τὰ κάνουμε ἔτσι, σὰν νὰ μὴ ὠφελοῦμε μία ψυχή, ἀλλὰ πολλὲς μέσῳ τῆς μιᾶς. Γιατὶ ἔτσι πρέπει νὰ βγαίνουν ἀπ’ τὸ πατρικὸ σπίτι γιὰ τὸ γάμο, ὅπως ὁ ἀθλητὴς ἀπ’ τὴν παλαίστρα, κατέχοντας τὴν ἐπιστήμη μὲ κάθε λεπτομέρεια, ὅπως ἀκριβῶς ἡ ζύμη ποὺ ὀφείλει τὸ φύραμα νὰ τὸ μεταμορφώση στὸ δικό της κάλλος».

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε σ’ ἕνα παιδίατρο:

«- Νὰ λὲς στὶς μητέρες νὰ τὸ νιώθουν πόσο πολὺ τὶς τίμησε ὁ Θεός, ποὺ τὶς ἀξίωσε νὰ γίνουν μητέρες. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ φέρουν μέσα τους τὸ συλληφθὲν ἔμβρυο, ἔχουν μιὰ δεύτερη ζωή.

Νὰ μιλοῦν στὸ παιδί τους, νὰ τὸ χαϊδεύουν ἐπάνω ἀπὸ τὴν κοιλιά τους. Τὸ ἔμβρυο τὰ αἰσθάνεται μυστικὰ αὐτά.

Νὰ προσεύχωνται μὲ πολλὴ ἀγάπη γι’ αὐτό. Ὅπως αἰσθάνεται τὸ γεννημένο παιδί τους, ἔτσι καὶ τὸ ἔμβρυο αἰσθάνεται τὴν ἔλλειψη τῆς ἀγάπης τῆς μάνας του, τὰ νεῦρα της, τὸν θυμό της, τὴν ἀπέχθειά της, καὶ δημιουργοῦνται τραύματα στὴν ψυχούλα, ποὺ τὸ συνοδεύουν σὲ ὅλη του τὴ ζωή.

Τὰ ἅγια συναισθήματα τῆς μάνας καὶ ἡ ἁγία ζωή της, ἁγιάζουν τὸ παιδί της ἀπὸ τὴν ὥρα τῆς συλλήψεώς του ἀκόμη.

Τὰ ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ τὸν πατέρα».

Ἅγιος ἱερομάρτυς Πλάτων ἐπίσκοπος Μπάνια Λούκα (+4 Μαΐου 1941)-Μένω μέ τό ποίμνιό μου, ὡς ὁ ποιμήν ὁ καλός


"... Εγώ είμαι τοποθετημένος κανονικά και νόμιμα από τίς αρμόδιες αρχές, ώς επίσκοπος τής Μπανια Λούκα και ώς τέτοιος είμαι υποχρεωμένος ενώπιον του Θεού, της Εκκλησίας και του λαού να μεριμνω για το ποίμνιο μου, διαρκώς και τιμιως, δίχως να με επηρεάζουν οι τυχόν καταστάσεις και τα γεγονότα. Έχω συνδέσει αδιάσπαστα τη ζωή και τη μοίρα μου μέ τή ζωή και την τύχη του ποιμνίου μου και εμένω στήν υπεράσπισή του, γιά όλο τον καιρό που ο Κύριος θά μέ έχει στή ζωή.

Μένω μέ τό ποίμνιό μου, ώς ο ποιμήν ό καλός, ο οποίος "τήν ψυχήν αυτού τίθησι υπέρ τών προβάτων".

Γι'αυτά έδωσα υπόσχεση και όρκο, όταν έλαβα τόν επισκοπικό βαθμό και τή διοίκηση της επαρχίας τής Μπανια λούκα και σ' αυτή τήν υπόσχεσή μου παραμένω πιστός και αμετακίνητος, έως ότου μού δοθεί η δυνατότητα καί μονίμως να αποφασίζω γιά τήν ύπαρξή μου και να δίνω τή μαρτυρία τής θελήσεώς μου... "

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος καθιερώνει καί νέο κριτήριο «ἁγιοποιήσεως» στόν παπισμό


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 13η Νοεμβρίου 2023

Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΕΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ «ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ» ΣΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ

(Σχόλιο σε πρόσφατη απόφαση του «Πάπα» Φραγκίσκου)

Σε προηγούμενες πρόσφατες ανακοινώσεις μας παραθέσαμε ορισμένα στοιχεία γύρω από την Ορθόδοξη διδασκαλία περί της αγιότητος με βάση μαρτυρίες μεγάλων αγίων Πατέρων και διδασκαλών της Εκκλησίας μας, όπως επίσης και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αγιοκατάταξη πιστών. Αφορμή πήραμε από την πρόσφατη «αγιοκατάταξη» της μακαριστής μοναχής Γαρβριηλίας, η οποία προκάλεσε πολλές και δικαιολογημένες επιφυλάξεις από πολλά πιστά μέλη της τοπικής μας Εκκλησίας. Τονίσαμε ότι σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση και πατερική διδασκαλία: «η αγιότητα δεν έχει μια ουμανιστική και ηθικολογική έννοια, αλλά θεολογική. Άγιοι είναι όσοι θεραπεύθηκαν πνευματικά, δηλαδή όσοι, αφού η καρδιά τους καθαρίσθηκε, έφθασαν στον φωτισμό του νου και την θέωση». Τονίσαμε ακόμη ότι είναι μεγάλο λάθος να θεωρούνται ως άγιοι, (και κατ’ επέκταση να αγιοκατατάσσονται), πρόσωπα που είτε έζησαν ως ασκητές και παρουσίασαν κάποια μέτρια ασκητική ζωή, είτε είχαν απλώς κάποια πνευματικότητα, είτε ανέπτυξαν κάποια ποιμαντική, είτε φιλανθρωπική διακονία, είτε, (το χειρότερο), ήταν διαβρωμένα από οικουμενιστικές θέσεις, αλλά μόνον εκείνοι που έφτασαν στο φωτισμό και την θέωση. Δεν παραλείψαμε να επισημάνουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες εισχωρεί όλο και πιο επικίνδυνα μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας αυτό το αλλότριο οικουμενιστικό πνεύμα, να υιοθετούνται δηλαδή άλλα κριτήρια αγιοκατατάξεως, δανισμένα συνήθως από τον Παπισμό με κυρίαρχο αυτό του ηθικισμού, ή της ποικίλης φιλανθρωπικής δράσης.

Στην παρούσα ανακοίνωσή μας θα παραθέσουμε ένα ακόμη πρόσφατο παράδειγμα της οικουμενιστικής ιδεολογίας που κυριαρχεί μέσα στον Παπισμό γύρω από το θέμα των «αγιοποιήσεων», ώστε να είναι εις θέσιν ο αναγνώστης, να διακρίνει την παράλληλη, ή καλύτερα συγκλίνουσα, πορεία που ακολουθούν οι Ορθόδοξες αγιοκατατάξεις και οι παπικές «αγιοποιήσεις». Πρόκειται για έναν ακόμη πικρό καρπό του Οικουμενισμού.

Το ενδιαφέρον δημοσίευμα έχει τίτλο: «Ο Πάπας Φραγκίσκος άλλαξε τους κανόνες αγιοποίησης – Ποιοί μπορούν να γίνουν Άγιοι». Σ’ αυτό ο συντάκτης μας αποκαλύπτει ότι ο «Πάπας» Φραγκίσκος, κάνοντας χρήση του «παπικού αλαθήτου» του, έθεσε και μια νέα προϋπόθεση για «αγιοποίηση». Σύμφωνα με το δημοσίευμα: «O Πάπας Φραγκίσκος μόλις άλλαξε τους κανόνες αγιοποίησης. Ποιοι μπορούν πλέον να είναι υποψήφιοι για Άγιοι; Μέχρι σήμερα στην περίπτωση της Καθολικής Εκκλησίας, η αγιοποίηση αφορούσε τρεις κατηγορίες ανθρώπων: τους μάρτυρες, όσους έζησαν τη ζωή τους ακολουθώντας αυστηρά, (σε ‘ηρωικό βαθμό’), των κώδικα αξιών της Χριστιανοσύνης και όσους έχουν κατά κοινή ομολογία τα χαρακτηριστικά αγίου και υπάρχουν ξεκάθαρες μαρτυρίες επ’ αυτού. Επίσης για να γίνει κάποιος άγιος θα πρέπει πρώτα ο Πάπας να έχει προβεί σε μια σχετική ανακοίνωση για την μεταθανάτιο κατάσταση του συγκεκριμένου ατόμου.

Ἡ πιὸ εὔκολη ἁμαρτία

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο "Ἔργα Ἀσκητικά", τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου

Συμβαίνει νὰ κάνει κάποιος ἀδελφὸς μερικὰ πράγματα μὲ ἁπλότητα. Αὐτὴ, ὅμως, ἡ ἁπλότητα εὐαρεστεῖ στὸ Θεὸ περισσότερο ἀπὸ ὁλόκληρη τὴ δική σου ζωή.
Καὶ σὺ κάθεσαι καὶ τὸν κατακρίνεις καὶ κολάζεις τὴ ψυχή σου; Καὶ ἂν κάποτε ὑποκύψει στὴν ἁμαρτία, πῶς μπορεῖς νὰ ξέρεις πόσο ἀγωνίστηκε καὶ πόσο αἷμα ἔσταξε, πρὶν κάνει τὸ κακό, ὥστε νὰ φτάνει νὰ μοιάζει ἡ ἁμαρτία του σχεδὸν σὰν ἀρετὴ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ;
Γιατί ὁ Θεὸς βλέπει τὸν κόπο του καὶ τὴ θλίψη ποὺ δοκίμασε, ὅπως εἶπα, πρὶν νὰ κάνει τὸ κακό καὶ τὸν ἐλεεῖ καὶ τὸν συγχωρεῖ. Καὶ ὁ μὲν Θεὸς τὸν ἐλεεῖ, ἐσὺ δὲ τὸν κατακρίνεις καὶ χάνεις τὴ ψυχή σου; Ποῦ ξέρεις ἀκόμα, καὶ πόσα δάκρυα ἔχυσε γι’ αὐτό ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ;
Καὶ σὺ μὲν ἔμαθες τὴν ἁμαρτία, δὲν ξέρεις ὅμως τὴ μετάνοια. Μερικὲς... φορὲς, μάλιστα, δὲν κατακρίνουμε μόνο ἀλλὰ καὶ ἐξουθενώνουμε.
Ἐξουθένωση εἶναι ὅταν, ὄχι μόνον κατακρίνει κανεὶς κάποιον ἀλλὰ καὶ τὸν ἐκμηδενίζει, σὰν νὰ τὸν ἀποστρέφεται καὶ τὸν σιχαίνεται, σὰν κάτι ἀηδιαστικό.
Αὐτὸ εἶναι ἀκόμα χειρότερο καὶ πολὺ πιὸ καταστρεπτικὸ ἀπὸ τὴν κατάκριση.
Ὅσοι, ὅμως, θέλουν νὰ σωθοῦν δὲν προσέχουν καθόλου τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον, ἀλλὰ προσέχουν πάντοτε τὶς δικές τους ἀδυναμίες καὶ ἔτσι προκόβουν.
Σὰν ἐκεῖνον, ποὺ εἶδε τὸν ἀδελφό του νὰ ἁμαρτάνει καὶ στενάζοντας βαθιὰ εἶπε:

5 Δεκεμβρίου. † Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου (†532). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ ὁσίου, Σαβ. κζ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Γαλ. ε΄ 22 - ς΄ 2).

Γαλ. 5,22           ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,

Γαλ. 5,22                  Ο καρπός όμως, τον οποίον το Αγιον Πνεύμα παράγει εις τας καλοπροαιρέτους και πιστάς καρδίας, είναι η αγάπη προς όλους, η χαρά από την λύτρωσιν που δίδει ο Χριστός, η ειρήνη που παρέχει η αγαθή συνείδησις, η μακροθυμία προς εκείνους που πταίουν απέναντι μας, η καλωσύνη και η διάθεσις να είμεθα εξυπηρετικοί προς τους άλλους, η αγαθότης της καρδίας, η αξιοπιστία στους λόγους και τας υποσχέσεις μας,

Γαλ. 5,23           πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος.

Γαλ. 5,23                   η πραότης απέναντι εκείνων, που μας φέρονται κατά τρόπον εξοργιστικόν, η εγκράτεια και η αποφυγή κάθε πονηράς επιθυμίας και πράξεως. Εναντίον των ανθρώπων, που έχουν αυτάς τας αρετάς, δεν υπάρχει και δεν ισχύει ο νόμος.

Προσευχή καί νηστεία: (Λόγοι ἑρμηνευτῶν, ἐρανισμένοι ἐκ τῶν Ὑπομνημάτων τοῦ Π. Τρεμπέλα)


Προσευχή και νηστεία:

(Λόγοι ερμηνευτών, ερανισμένοι εκ των Υπομνημάτων του Π. Τρεμπέλα)

Σάββας Ηλιάδης, Δάσκαλος-Κιλκίς,

1. "Δει μη νηστεύειν μόνον, αλλά και προσεύχεσθαι' μηδέ μόνον προσεύχεσθαι, αλλά και νηστεύειν. Ούτω γαρ η αληθινή προσευχή τελείται, εάν και νηστείαν έχη συνεζευγμένην. Ότε ου βαρείται ο προσευχόμενος τοις εκ των βρωμάτων ατμοίς, αλλά κούφος εστί και αβαρής" (Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας)

2. "Ου καθ' εαυτήν (η νηστεία) αλλά δεί και ευχής, και πρώτης ευχής" (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

3. "Η μεν γαρ προσευχή σφόδρα φοβέρα τω δαίμονι' ταύτην δε κρατύνει και δυναμοί λίαν η νηστεία" (Ζιγαβηνός)

4. "Ο νηστεύων κούφος εστί και επτερωμένος και μετά νήψεως εύχεται" (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: “ ..τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν βάλλεται πολλαχόθεν… ἐντέχνως καί προκλητικῶς λανσάρεται καί τό τρίτο φῦλο…. ”

…….τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν βάλλεται πολλαχόθεν καί τείνει νά ἐξοβελισθῇ ἀπό τόν σχολικό χῶρο, εἶναι περισσότερο θρησκειολογικό, καί δέν ἔχει, ὅπως θά ἔπρεπε, σύμφωνα μέ ἀπόφασι τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἀποκλειστικά κατηχητικό καί ὁμολογιακό χαρακτῆρα……..
……….Γιατί, σύμφωνα μέ τίς νεοταξικές καί νεοεποχητικές θεωρίες, τά παιδιά μας, καί μάλιστα τά χριστιανόπουλα, στήν ἄωρη τους σχολική ἡλικία διδάσκονται ὅλες τίς θρησκεῖες καί ὑποχρεώνονται νά δέχωνται μαθήματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης γιά νά ἐπιλέξουν τήν θρησκεία τους καί τό φῦλο τους, ἀφοῦ, δυστυχῶς, ἐντέχνως καί προκλητικῶς λανσάρεται καί τό τρίτο φῦλο, ἐκτός τοῦ ἀρσενικοῦ καί θηλυκοῦ φύλου. Ὁποία ἠθική καί πνευματική κατάπτωσις καί καταρράκωσις!!!........

Ἀπό ὅλους τούς πειρασμούς πού ὁ ἄνθρωπος ἔχει νά νικήσει ἐπάνω στόν ἑαυτό του, ἡ ὀμορφιά εἶναι ὁπωσδήποτε ὁ πιό ἀκαταμάχητος πειρασμός.

Από όλους τους πειρασμούς που ο άνθρωπος έχει να νικήσει επάνω στον εαυτό του, η ομορφιά είναι οπωσδήποτε ο πιό ακαταμάχητος πειρασμός. Σε αυτήν άντεξαν η Αγία Αικατερίνη και η Βαρβάρα και η Αναστασία και η Παρασκευή και πολλές άλλες, οι οποίες γνώρισαν μέσα τους μία ανώτερη ομορφιά από εκείνη την εξωτερική!


Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

https://proskynitis.blogspot.com/2023/11/blog-post_527.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible