Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Ὁ ὀρθολογισμός- ἡ κοσμικὴ λογική, Ἀγ. Παϊσίου- Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ὁ ὀρθολογισμός- ἡ κοσμικὴ λογική, Ἀγ. Παϊσίου- Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, 24-4-2024,
 Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης 
http://hristospanagia3.blogspot.com

 

. Φιλαυτία- Ὅποιος ἀγαπᾶ τὸν ἑαυτό του δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ οὔτε τον πλησίον, Ἁγ. Διαδόχου Φωτικής- Φιλοκαλία τόμος Α ', Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Φιλαυτία- Ὅποιος ἀγαπᾶ τὸν ἑαυτό του δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ οὔτε τον πλησίον, Ἁγ. Διαδόχου Φωτικής- Φιλοκαλία τόμος Α ', 25-4-2024,
 Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Ψαλμός , στίχος 6, «Διὰ τοῦτο ἐκράτησεν ἡ ὑπερηφανία αὐτῶν εἰς τέλος», Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ψαλμός , στίχος  6, «Διὰ τοῦτο ἐκράτησεν ἡ ὑπερηφανία αὐτῶν εἰς τέλος», 
Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία  τοῦ π. Σάββα  στίς 21-9-2017 (Κήρυγμα)
 Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης 
http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Ὅταν μᾶς ἐπισκέπτεται κάποιο πρόσωπο σὲ περίοδο νηστείας τὸ ὁποῖο δὲν νηστεύει…, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ὁ πνευματικὸς λόγος ἀντιστρατεύεται στὴν κενοδοξία ἐνῷ ὁ κοσμικὸς λόγος τὴν τρέφει, Ἁγ. Διαδόχου Φωτικής- Φιλοκαλία τόμος Α', Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ὁ πνευματικὸς λόγος ἀντιστρατεύεται στὴν κενοδοξία ἐνῷ ὁ κοσμικὸς λόγος τὴν τρέφει, Ἁγ. Διαδόχου Φωτικής- Φιλοκαλία τόμος Α', 24-4-2024, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
 Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Μικρὲς νῖκες ἐπάνω στὶς ἐγωιστικές μας ἐπιθυμίες καὶ στὰ πάθη μας...

Η πρώτη συμβουλή εἶναι νά μήν ὑποχωροῦμε σέ ἀμφιβόλου ποιότητας σκέψεις, πού δέν ὁδηγοῦν στό καλό και στήν βελτίωσή μας. Χιλιάδες πειρασμοί παρουσιάζονται κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας, πού προσπαθοῦν να έπιρρεάσουν τό μυαλό μας γιά νά ὁδηγηθεῖ σέ σκέψεις πονηρές και σέ σκέψεις κακές.
Αυτό θά εἶναι η Πρώτη μας Νίκη και ἡ πιό μεγάλη. Κάθε φορά που θά νικᾶμε ἓναν μικρό πειρασμό, νά εύχαριστοῦμε και νά εὐλογοῦμε τόν Θεό, πού μᾶς αξίωσε νά ζήσουμε αύτήν τήν νίκη μας, μέ τήν δική Του Χάρη.
Ἒτσι νικώντας καί τις πιό μικρές μάχες έπάνω στίς ἐγωιστικές μας ἐπιθυμίες καί στά πάθη μας, θά μποροῦμε μετά άπό λίγες προσπάθειες,νά περνᾶμε άνέγγιχτοι δίπλα ἀπό τό Κακό, χωρίς νά μᾶς έπιρρεάζουν οἱ ἐγωιστικές ἐπιθυμίες τοῦ κακοῦ ἐαυτοῦ μας.

Ναί. Κάθε νίκη μας ἐπάνω στίς ἐγωιστικές μας έπιθυμίες, θά μᾶς άνυψώνει λίγο πιό πολύ, ένισχύοντας τήν ἀντίληψή μας, πώς τό κακό, τό κάθε μορφῆς κακό, ὃταν ὑποκύπτουμε σέ αύτό, δέν εἶναι μόνον ἁμαρτία, ἀλλά ταυτόχρονα θά σημαίνει γιά έμᾶς μία νέα πτώση, βαθύτερη ἀπό τήν πρώτη, πού θά συνεπάγεται τεράστιες ευθῦνες και τραγικές ἐπιπτώσεις γιἀ τήν μετέπειτα πνευματική μας έξέλιξη καί άνόρθωση. Γι' αυτό, ἂς κρατήσουμε τήν σκέψη μας ἀγνή καί μακριά άπό κάθε μικρό ἣ μεγαλύτερο σωματικό ἣ συναισθηματικό ἢ νοητικό έγωιστικό πειρασμό μας.

Οἱ Ἅγιοι Ῥαφαήλ Νικόλαος, καί Εἰρήνη καί οἱ σύν αὐτοῖς μαρτυρήσαντες ἐν ἔτει 1463, τῇ 9ῃ Ἀπριλίου

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου, μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, νεοφανῶν καὶ θαυματουργῶν Ὁσιομαρτυρων Ῥαφαὴλ καὶ Νικολάου καὶ τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Εἰρήνης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων ἐν ἔτει 1463, τῇ 9ῃ Ἀπριλίου, ἓν ᾗ συνέπεσεν ἡ παροῦσα ἡμέρα, ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Μονῇ τῶν Καρυῶν, τῇ οὔσῃ παρὰ τῇ Θερμῇ ἐν τῇ νήσῳ Λέσβῳ, ἐν ἔτει δὲ 1959 θαυμαστῶς ἡμῖν φανερωθέντων.

Μαζί με τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη μαρτύρησαν ο πατέρας της Αγίας Ειρήνης, Βασίλειος, η σύζυγός του Μαρία, το μόλις 11 μηνών βρέφος τους Ραφαήλ, η ανεψιά τους Ελένη, ο δάσκαλος Θεόδωρος και ο ιατρός Αλέξανδρος, των οποίων τα οστά βρέθηκαν κοντά στους τάφους των Αγίων, μέσα σε ξεχωριστούς τάφους. Το μαρτύριό τους συνέβη την Τρίτη της Διακαινησίμου, στις 9 Απριλίου του έτους 1463.

Τα Μαρτύρια των Αγίων
Από τη στιγμή της συλλήψεως του Ηγουμένου Ραφαήλ τη νύκτα της Μεγάλης Παρασκευής, άρχισαν οι ανακρίσεις, με τον πιο άγριο τρόπο. Αφού οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να πάρουν με τις ανακρίσεις τις πληροφορίες που ήθελαν, άρχισαν τους βασανισμούς.

Πρώτα, άρπαξαν από την αγκαλιά της μητέρας του το 11 μηνών βρέφος Ραφαήλ, το έριξαν στο έδαφος και το φόνευσαν με χτυπήματα και ποδοπατήματα. Την ίδια τη μητέρα του, Μαρία, την έδεσαν σε ένα δέντρο, επειδή ορμούσε να πάρει το παιδί της, φώναζε και έκλαιγε.

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ: ΤΟ ΑΙΣΧΙΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 15η Απριλίου 2024

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ: ΤΟ ΑΙΣΧΙΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

(Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της άλωσης της Πόλης στις 13.4.1204)

Μια ημερομηνία η οποία θα έπρεπε να είναι ημέρα αποφράδα για το Γένος μας είναι και η 13η Απριλίου, ημέρα κατά την οποία ως γνωστόν μνημονεύουμε τη θλιβερή επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως από τους Φράγκους το 1204. Κατά τον αείμνηστο βυζαντινολόγο καθηγητή St. Ranciman, το κατ’ εξοχήν τραγικό αυτό γεγονός σηματοδοτεί «το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».[1]

Κατά τον ιστορικό Η. Gregoire η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους αποτελεί το «αίσχος της Δύσεως», καθ’ ότι «η λεηλασία της Κωνσταντινουπόλεως από τους Φράγκους δεν έχει το αντίστοιχό της στην Ιστορία».[2] Λόγω της χρονικής επικαιρότητας του θέματος αποφασίσαμε να ασχοληθούμε στην παρούσα ανακοίνωσή μας μ’ αυτό το τρομακτικών διαστάσεων έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και ιδιαιτέρως κατά του Γένους ημών, των Ορθοδόξων Ελλήνων, το οποίο είχε καθοριστική σημασία στην μετέπειτα ιστορική πορεία της Ρωμιοσύνης, αλλά και όλης της ανθρωπότητος.

Είναι γεγονός πως η σύγχρονη ιστοριογραφία, καθοδηγούμενη από την προπαγάνδα της δήθεν «πολιτισμένης Δύσεως» και τους αφανείς προωθητές της «Νέας Τάξεως Πραγμάτων», αποσιωπά τοιούτου είδους εγκλήματα. Ιδιαιτέρως οι Δυτικοί, προσπαθούν να υποτιμήσουν το γεγονός και να συσκοτίσουν την κύρια αιτία της παρακμής της χιλιόχρονης Ρωμαϊκής, (Βυζαντινής), Αυτοκρατορίας, στην οποία καλλιεργήθηκαν όλες οι μεγάλες αξίες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, οι οποίες αποτέλεσαν την βάση του κατοπινού παγκόσμιου πολιτισμού. Τα σχολικά μας βιβλία το προσπερνούν ως ένα συνηθισμένο ιστορικό γεγονός: «Η καταστροφή της Ρωμανίας από τη Δύση, με την Άλωση της Νέας Ρώμης/Κωνσταντινούπολης την 13η Απριλίου 1204 από τους Σταυροφόρους, αποσιωπάται, ή δεν του δίνεται η πρέπουσα σημασία. Θα έλεγε κανείς, ότι επειδή ο προσανατολισμός του νεοελληνικού κράτους ήταν προς τη Δύση, οι ηγέτες του σκέφτηκαν ότι αυτός ο προσανατολισμός συνεπάγεται απαραίτητα και τη λήθη της ιστορίας»[3].

Περὶ ἐκλογῆς ἐπισκόπων: Ἢ Θεόκλητοι ἢ δημόκλητοι.


ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΕΛΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ & ΦΑΥΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Ἀπόσπασμα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», φυλ. 240, Αύγούστου 1961

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

«…Λέμε στοὺς σημερινους χριστιανοὺς, οἱ ὁποῖοι μόνον διὰ τὰ ὑλικὰ συμφέροντα τῆς μικρᾶς των οἰκογενείας ἐνδιαφερόμενοι ἀδιαφοροῦν διὰ ζητήματα τῆς μεγάλης οἰκογενείας, τῆς Ἐκκλησίας των, ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν ἀθλίαν κατάστασιν τῆς ἐνορίας των, τῆς ἐπισκοπῆς των, ὑψώνουν τοὺς ὤμους των καὶ λέγουν˙ «Οὔφ, μὲ τοὺς παπάδες καὶ δεσποτάδες ἡμεῖς θʼ ἀσχολοῦμεθα; Ἔχομεν τὶς δικές μας δουλειές».

Πολὺ καλά, κύριοι. Ἔχετε «τὶς δικές σας δουλειὲς» καὶ δὲν σᾶς μένει καιρὸς νὰ ἐνδιαφερθῆτε διὰ τὴν Ἐκκλησίαν σας; Ἀφήσατε λοιπὸν τὸ πεδίον ἐλεύθερον διὰ τὴν δρᾶσιν τῶν κακοποιῶν. Ἀφήσατε τοὺς κλέπτας τοῦ ἱεροῦ χρήματος νὰ καταλάβουν τὰ παγκάρια τῶν Ἱ. Ναῶν. Ἀφήσατε τοὺς φαύλους καὶ διαβεβλημένους, τὰ οἰκτρὰ ναυάγια τῆς κοινωνίας νὰ περιβληθοῦν τὸ τίμιον ράσον, νὰ χειροτονηθοῦν καὶ νὰ εὐλογοῦν ἀπὸ τῆς ὡραίας πύλης καὶ σᾶς καὶ τὰ παιδιά σας. Ἀφήσατε νὰ σᾶς σταλῆ ἐξ Ἀθηνῶν, κατόπιν αἰσχρᾶς συναλλαγῆς μεταξὺ τῶν ἰσχυρῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ κοσμικῶν παραγόντων, ἐπίσκοπος ἀνίκανος καὶ φαῦλος, διὰ νὰ σᾶς ἀρμέγη ἐλεεινῶς καὶ νὰ σᾶς διοικῆ δικτατορικῶς καὶ φατριαστικῶς καὶ νὰ βοοῦν οἱ δρόμοι καὶ αἱ πλατεῖαι ἀπὸ τὰ καθημερινὰ σκάνδαλα. Ἀφήσατε νὰ καταληφθοῦν ὅλα τὰ «πόστα» τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ἀνάξια ὑποκείμενα. Σεῖς καὶ τὰ τέκνα σας καὶ τὰ τέκνα τῶν τέκνων σας θὰ πληρώσουν ἀκριβὰ τὴν ἀδιαφορίαν σας. Ὅ,τι κακὸν δύνασθε νὰ φαντασθῆτε θὰ προέλθη ἐκ τῆς φαυλότητος καὶ τῆς ἀνικανότητος τῶν κακῶν ποιμένων, τῶν ὁποίων τὴν εἰκόνα δύνασθε νὰ ἴδητε ἐν προφητείαις Ἰεζεκιὴλ (κεφάλαιον ΛΒ΄). Ὡς λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, ἡ Ἐκκλησία δεξαμένη «φθόρους (διεφθαρμένους) ἀνθρώπους ἐπλήσθη ναυαγίων πολλῶν».

Πολεμικὲς τέχνες καὶ Ὀρθόδοξη πίστη


ΤΕΥΧΟΣ 79 ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

Ὁ «δούρειος ἵππος» τῆς Νέας Ἐποχῆς

Ἕνα ἀπό τά φαινόμενα, πού χαρακτηρίζουν τή σύγχρονη ἑλληνική κοινωνία, εἶναι ἡ αὐξανόμενη ἐξάπλωση τῶν πολεμικῶν τεχνῶν (Karate, Kung Fu, Judo, Aikido κ.ἄ.), πού προέρχονται ἀπό χῶρες τῆς ἀνατολῆς, ὅπως ἡ Κίνα καί ἡ Ἰαπωνία. Πολλοί θεωροῦν τό φαινόμενο αὐτό ἀκίνδυνο, ἀγνοώντας, προφανῶς, ὅτι ἀποτελεῖ ὄχημα μύησης σέ μιά ἄλλη θρησκευτική παράδοση, αὐτή τοῦ Βουδισμοῦ καί τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν, καί, κατά συνέπειαν, ὁδηγεῖ σέ ἄρνηση τῆς χριστιανικῆς πίστης. Ἐπίσης, πολλοί ἀγνοοῦν ὅτι ἡ ἐξάπλωση τῶν πολεμικῶν τεχνῶν ἐντάσσεται στίς μεθοδεύσεις τῆς Νέας Ἐποχῆς, τοῦ γνωστοῦ θρησκευτικοῦ καί ἀποκρυφιστικοῦ κινήματος, πού ἐπιχειρεῖ νά ἀλλοιώσει τό φρόνημα τοῦ Χριστιανισμοῦ καί, γενικά, νά ὑποκαταστήσει τή χριστιανική πίστη.

Ὄντως, ἡ σχετική μέ τό φαινόμενο διαφήμιση - προπαγάνδα εἰσβάλλει καθημερινά στό σπίτι μας μέσω τῆς τηλεόρασης μέ ταινίες καί σειρές, ἀλλά διαθέτει ἐπίσης, α) πρόσβαση στά μέσα ἐνημέρωσης μέ εἰδικές ἐκπομπές, β) ἐξειδικευμένα περιοδικά καί ἔντυπα, γ) εἰδικά ἀφιερώματα σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά ποικίλης ὕλης, δ) ἄμεση ὑποστήριξη ἀπό τόν τύπο τῆς Νέας Ἐποχῆς (περιοδικά Τρίτο Μάτι, Ἀνιχνεύσεις, Ἀνεξήγητο, Ἀτραπός κ.ἄ.), ε) σχολές διδασκαλίας τῶν τεχνῶν αὐτῶν σχεδόν σέ κάθε γειτονιά τῆς χώρας μας, στ) συνεργασίες μέ ποικίλες νεοεποχητικές ὀργανώσεις, ἀλλά καί μέ ἰδιωτικά κολέγια ἤ ἀκόμη καί μέ ἀνώτερα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα. Τό πιό ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι δάσκαλοι τῶν πολεμικῶν τεχνῶν τίς προωθοῦν πολλές φορές μέσω τῶν δημοσίων σχολείων, μέ τήν ἐπιβάρυνση τοῦ Ἕλληνα φορολογούμενου καί μέ ὅ,τι ἐπιπτώσεις αὐτό συνεπάγεται.


Ὁ διαλογισμός (εἶδος «προσευχῆς» τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν)
εἶναι ἀπαραίτητη προεργασία γιά τήν ἄσκηση τῶν πολεμικῶν
τεχνικῶν ἀπό τούς μοναχούς Σαολίν.

Ἡ διασύνδεση μέ τό κίνημα τῆς Νέας Ἐποχῆς φαίνεται ἀπό τήν τακτική ἀρθρογραφία γνωστῶν δασκάλων τῶν πολεμικῶν τεχνῶν (ὅπως οἱ Π. Κονταξάκης, Κ. Δερβένης, Δ. Τσετσέλης, Ἀ. Προβελέγγιος κ.ἄ.) σέ νεοεποχητικά περιοδικά καί ἔντυπα. Πρώην μαθητές καταμαρτυροῦν γιά διασυνδέσεις τῶν σχολῶν τους μέ ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις ὅπως ἡ Ἁρμονική Ζωή τοῦ Ρόμπερτ Νάτζεμυ, μαθητῆ τοῦ γκουροῦ Σάϊ Μπάμπα, οἱ Γνωστικοί, ἡ ὀργάνωση Ἥλιον Φῶς τοῦ Παναγιώτη Τουλάτου, ἡ Ἑνωτική Ἐκκλησία τοῦ Κορεάτη ψευδομεσσία Σάν Μύουν Μούν, ἀλλά καί γιά ἐμπλοκή δασκάλων τους σέ μαύρη μαγεία! Ὀργανώσεις, ὅπως ἡ Νέα Ἀκρόπολη, ὁ Ὄσιρις - Ἴσις, ἡ Ἁρμονική Ζωή κ.ἄ., προσφέρουν μαθήματα πολεμικῶν τεχνῶν, ἐνῶ κάποιοι δάσκαλοι δέν διστάζουν νά διαφημίζουν τίς σχέσεις τους μέ τόν ἀποκρυφισμό: Ὁ «Γυμναστικός καί Μορφωτικός Σύλλογος Sagittarius, ἀναγνωρισμένος ἀπό τή Γενική Γραμματεία Ἀθλητισμοῦ» διοργανώνει κάθε χρόνο σεμινάριο, μέ θέματα ὅπως «Hatha καί Raja Yoga, διαλογισμό, θετική σκέψη» κ.ἄ., ἐνῶ δέν λείπουν ἀπό τή βιβλιογραφία τοῦ σεμιναρίου βιβλία τοῦ ἀποκαλούμενου «Χριστοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς» (!) γουρού Σάϊ Μπάμπα, τοῦ μαθητῆ του Ρόμπερτ Νάτζεμυ, τοῦ Μεσσία τῆς Σαηεντολογίας Ρόν Χάμπαρντ, τῆς Νέας Ἀκρόπολης καί ἄλλων νεοεποχητικῶν ὀργανώσεων. Αὐτά σημαίνουν ὅτι οἱ πολεμικές τέχνες εἶναι τό δίχτυ τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού καθημερινά πιάνει «φρέσκα» ψάρια, μέ τό ἀζημίωτο μάλιστα. Σημαίνουν, ἐπίσης, ὅτι οἱ αἱρέσεις στή χώρα μας λειτουργοῦν περίπου ὡς συγκοινωνοῦντα δοχεῖα καί οἱ μεταξύ τους σχέσεις δέν εἶναι καθόλου ἀνταγωνιστικές. Ὅμως, τί ἀκριβῶς εἶναι οἱ πολεμικές τέχνες, ποιά ἡ προέλευσή τους καί ποιό τό «πνευματικό» τους ὑπόβαθρο;

25 Ἀπριλίου. Πέμπτη πρὸ τῶν Βαΐων. Μακεδόνιου Β' Κωνσταντινουπόλεως. Ἁγιογραφικό ανάγνωσμα.

Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα. Τριθέκτης (Ἡσαΐας ΞΕ΄ 8-16).

Ησ. 65,8            Οὕτως λέγει Κύριος· ὃν τρόπον εὑρεθήσεται ὁ ῥὼξ ἐν τῷ βότρυϊ καὶ ἐροῦσι· μὴ λυμήνῃ αὐτόν, ὅτι εὐλογία ἐστὶν ἐν αὐτῷ, οὕτως ποιήσω ἕνεκεν τοῦ δουλεύοντός μοι, τούτου ἕνεκεν οὐ μὴ ἀπολέσω πάντας.

Ησ. 65,8                    Ετσι λέγει ο Κυριος· Οπως, όταν ευρέθή μία ρώγα υγιής και ώριμος εις σταφύλι μαραμμένον, θα πουν οι τρυγηταί· μη την καταστρέψης την ρώγα αυτή μαζή με το μαραμμένο σταφύλι, διότι υπάρχει ευλογία εις αυτήν, έτσι θα κάμω και εγώ δι' εκείνον, ο οποίος με υπακούει. Χαριν αύτού δεν θα καταστρέψω όλους τους Ιουδαίους.

Ἂς στηρίξουμε τὸν π. Μιχαὴλ Κουκουβά, ὁ ὁποῖος στήριξε τὸ ποίμνιο τὰ δύσκολα χρόνια

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ, ΤΟΚΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΈΦΕΡΕ Ο ΜΗΤΡ. ΛΕΡΟΥ ΠΑΪΣΙΟΣ ΣΤΙΣ ΠΛΆΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΙΕΡΕΑ.

Χωρίς εκκλησιαστικό δικαστήριο, με πέντε παιδιά που σπουδάζει, ο π. Μιχαήλ Κουκουβάς βρέθηκε στο στόχαστρο του Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παϊσίου, επειδή κράτησε ανάστημα, δεν υπέκυψε στα βλάσφημα μέτρα επί κορωνοϊού, και στάθηκε δίπλα στο εκκλησίασμα

Η αστυνομία είπε στον π. Μιχαήλ ότι πήρε εντολή από τον Μητροπολίτη να πάει να τον βρει και να του κόψει πρόστιμα. Δυστυχώς πολλοί ταγοί της Εκκλησίας εκείνη την δύσκολη περίοδο, αντί να υπερασπίσουν την Ορθόδοξη Παράδοση και να προστατεύσουνε το ποίμνιό τους, έδωσαν όλο το βάρος στην «καλή διαγωγή» που έπρεπε να δείξουν προς τους κοσμοκράτορες και τσαλαπάτησαν πάνω στα παιδιά τους.

Να τους υπενθυμίσουμε το παράδειγμα ενός Αγίου που εορτάσαμε πριν λίγες ημέρες, του Αγίου Γρηγορίου του Ε’, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος στο κάλεσμα να δραπετεύσει από την Κωνσταντινούπολη για να σωθεί, εκείνος αρνήθηκε να το κάνει γνωρίζοντας ότι την ώρα που θα βρίσκεται κάπου κρυμμένος, οι Τούρκοι πίσω θα σφάζουνε τους Χριστιανούς. Ο Άγιος επέλεξε την κόλαση, και οι δικοί μας, για να μην τους πιάσουνε στο στόμα τους οι δημοσιογράφοι, να μην χάσουνε τα ΕΣΠΑ και την καλή γνώμη του πατριάρχη, καρφώνανε στον αστυνόμο τους ιερείς τους και τα μοναστήρια τους!

Ὄχι! Γι' αὐτὸ εἶμαι Πατριάρχης. Γιὰ νὰ σώσω τὸ Ἔθνος μου..

Μην με προτρέπετε να φύγω... Μάχαιρα θα περάσει τους δρόμους της Κων/πόλεως και των άλλων πόλεων των Χριστιανικών επαρχιών. Θέλετε να καταφύγω μεταμφιεσμένος σε ένα πλοίο ή να κλειστώ σε ένα σπίτι κάποιου ευεργετικού πρεσβευτού και να ακούω πως οι δήμιοι κατακρεουργούν, τον χηρεύσαντα λαόν. Όχι! Γι' αυτό είμαι Πατριάρχης. Για να σώσω το Έθνος μου...

Γνωρίζει ὁ ἄθλιος (αντίχριστος) ὅτι ἄν σχηματισθεῖ ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου, καταργεῖ ὅλη τή δύναμή του....

Γνωρίζει ὁ ἄθλιος (αντίχριστος) ὅτι ἄν σχηματισθεῖ ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου, καταργεῖ ὅλη τή δύναμή του. γι᾿ αὐτό δηλαδή τό λόγο σφραγίζει το δεξί χέρι τοῦ ἀνθρώπου.
Διότι τό δεξί χέρι εἶναι αὐτό πού σφραγίζει ὅλα τά μέλη μας. Παρόμοια ἄλλωστε καί τό μέτωπο, σάν λυχνοστάτης, κρατᾶ ψηλά τό λυχνάρι τοῦ φωτός, δηλαδή τό σύμβολο τοῦ Σωτήρα.

Ἅ­γιός Ἐ­φραὶμ ὁ Σύ­ρος

Ἔργα, τ. Δ', σελ. 183 Ἐκδόσεις «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας».


https://proskynitis.blogspot.com/2024/04/blog-post_88.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible