Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο 2 Μαΐου 2020

ΣΑΒΒΑΤΟ 2-5-2020 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

https://youtu.be/5ZCTdvk2lcY

ΣΑΒΒΑΤΟ 2-5-2020 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)  20.00-00.30 

Τίτλος κηρύγματος : 

Κυριακή τῶν Μυροφόρων-Συναξάριον, Ἑρμηνεία εὐαγγ. περικοπῆς Α΄, Ἐπ. Νικηφόρου Θεοτόκη, 2-5-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)

Κυριακή τῶν Μυροφόρων. Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τήν ἀποκαθήλωση καί τήν ταφή τοῦ Θείου Σώματος, καθώς καί γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στίς Μυροφόρες


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ[:Μάρκ.15,43-16,8]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ

[υπομνηματισμός των χωρίων: Ματθ.27,57-61 και Ματθ.28,1-10]

«Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ· οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα. καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν(: όταν προχώρησε το δειλινό, ήλθε κάποιος άνθρωπος πλούσιος που καταγόταν από την Αριμαθαία και ονομαζόταν Ιωσήφ, που κι αυτός υπήρξε μαθητής του Ιησού. Αυτός πήγε στον Πιλάτο και του ζήτησε το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος διέταξε να του δοθεί το σώμα. Κι αφού ο Ιωσήφ πήρε το σώμα, το τύλιξε σε καθαρό και αμεταχείριστο σεντόνι και το έβαλε στο δικό του καινούργιο μνημείο, το οποίο είχε σκαλίσει στο βράχο. Κι αφού κύλισε ένα μεγάλο λίθο στη θύρα του μνημείου, την έκλεισε με τον λίθο αυτόν κι έφυγε)»[Ματθ. 27, 57-60].
Αυτός είναι ο Ιωσήφ, ο οποίος προηγουμένως κρυβόταν. Τώρα όμως, μετά τον θάνατο του Χριστού, έδειξε μεγάλη τόλμη. Διότι ούτε ασήμαντος ήταν, ούτε από εκείνους που μένουν απαρατήρητοι, αλλά ένας από τα μέλη του Συνεδρίου[πρβλ. Λουκ.23,51: «Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος·οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν- ἀπὸ Ἀριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο καὶ αὐτὸς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ(:και ιδού, παρουσιάζεται τότε ένας άνθρωπος που λεγόταν Ιωσήφ και ήταν βουλευτής, δηλαδή μέλος του ιουδαϊκού συνεδρίου,άνθρωπος καλοκάγαθος και ενάρετος. Αυτός δεν είχε συμφωνήσει με την απόφαση που πήραν τα μέλη του συνεδρίου εναντίον του Ιησού, ούτε με τα μέτρα και τις πράξεις που έκαναν για να εξασφαλίσουν την επικύρωση και την εκτέλεση της αποφάσεως. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν από την πόλη των Ιουδαίων Αριμαθαία. Είχε πιστέψει στο κήρυγμα του Ιησού για τη βασιλεία του Θεού και περίμενε κι αυτός μαζί με τόσους άλλους μαθητές τη βασιλεία αυτή)»], και πολύ επιφανής. 

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος,Κατατρομοκράτησαν τό λαό λέγοντας: «Θέλετε νά ἔχουμε ἀνοικτές τίς Ἐκκλησίες καί νά θρηνοῦμε 150 νεκρούς τήν ἡμέρα;» . «θέλετε νά γίνουμε Ἰταλία;»!

π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος,Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών Πάτρα 1. 5. 2020
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΨΕΜΑ ΕΧΕΙ ΚΟΝΤΑ ΠΟΔΑΡΙΑ….
Κατατρομοκράτησαν το λαό λέγοντας: «Θέλετε να έχουμε ανοικτές τις Εκκλησίες και να θρηνούμε 150 νεκρούς την ημέρα;» . «θέλετε να γίνουμε Ιταλία;»!

ΣΑΒΒΑΤΟ 2-5-2020 ΚΥΡΙΑΚΗ 3-5-2020


ΣΑΒΒΑΤΟ 2-5-2020 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.00-00.30 
Τίτλος κηρύγματος : 
Κυριακή τῶν Μυροφόρων-Συναξάριον, Ἑρμηνεία εὐαγγ. περικοπῆς Α΄, Ἐπ. Νικηφόρου Θεοτόκη, 2-5-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)

«Πάντα πώλησον... Μᾶρκον ἀγόρασον»: "πρόσεχε μή ἐπαρθῆς ἐμπαθῶς..."

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού


11. Πρόσεχε μή επαρθής εμπαθώς, όταν συλλάβης υψηλά νοήματα εκ της Γραφής, δια να μή παγιδευθή ο νους σου μέσα στο πνεύμα της βλασφημίας.
12. Μή προσπαθής να επιλύσης κανένα δύσκολον πνευματικόν πρόβλημα, φιλονεικών με τους έχοντας διάφορον γνώμην. Αλλά να χρησιμοποιής τα μέσα που τους επιβάλλει ο πνευματικός νόμος. Δηλαδή την προσευχήν, την υπομονήν και την απλότητα της ελπίδος.
13. Είναι τυφλός εκείνος που κράζει "Υιέ Δαβίδ, ελέησόν με" (Λουκ. ιη΄ 3Cool. Ωσαύτως τυφλός είναι και εκείνος πού μή έχων ακόμη πνευματικήν γνώσιν, προσεύχεται σωματικώς.
14. Όταν ο πρώην τυφλός ανέβλεψε και είδε τον Κύριον, δεν τον ωνόμαζε πλέον υιόν Δαβίδ, αλλά υιόν θεού ομολογήσας, προσεκύνησε (Ιωάν. θ΄38).
15. Όταν χύνης δάκρυα είς την προσευχήν σου, πρόσεχε μή υπερηφανευθής, διότι δεν είναι ιδικά σου. Ο Χριστός ήγγισε τα πνευματικά μάτια σου και ανέβλεψες νοερώς.
16. Όστις, μιμούμενος τον τυφλόν, απέβαλε το ιμάτιον της εμπαθείας του, και ήγγισε τον Χριστόν, αυτός καθίσταται ακόλουθός του και κήρυξ των υψηλοτέρων δογμάτων.
17. Η κακία που ανακυκλούται εις τον νούν και μελετάται συνεχώς, αυξάνει την εμπάθειαν της ψυχής. Αντιθέτως, αναιρουμένη δια της εν πράξει εγκρατείας και της εν προσευχή ελπίδος, συντρίβει την καρδίαν.

ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Α’ – Ὀνειδισμός ἀνεξομολογήτου

Ο μπαρ­μπα–Θε­ό­δω­ρος ζοῦ­σε σ᾿ ἕ­να χω­ριό τοῦ Ξη­ρο­μέ­ρου. Ἦ­ταν πε­ρί­που 52 ἐ­τῶν καί δέν εἶ­χε πο­τέ ἐ­ξο­μο­λο­γη­θῆ. Πή­γαι­νε ὅ­μως στήν Ἐκ­κλη­σία καί εἶ­χε κα­λή προ­αί­ρε­ση. Κά­πο­τε, ὅ­ταν βρέ­θη­κε στόν Ἀστα­κό (κω­μό­πο­λη) γιά μία ὑ­πό­θε­σή του, πῆ­γε στόν Ἱ. Ναό τοῦ ἁγί­ου Νι­κο­λά­ου βρῆ­κε τόν ἐφη­μέ­ριο π. Ἱε­ρό­θε­ο, πού ἦ­ταν καί Πνευ­μα­τι­κός, καί ἐξω­μο­λο­γή­θη­κε. Ἔκα­νε μιά τυ­πι­κή ἐξο­μο­λό­γη­ση καί τίς βα­ρει­ές ἁμαρ­τί­ες δέν τίς εἶ­πε. Ἐκεῖ­νος γιά νά τόν στη­ρί­ξη στήν με­τά­νοια τοῦ συ­νέ­στη­σε νά ἐ­πι­σκε­φθῆ τήν ἱερά Μο­νή τοῦ ἁ­γί­ου Γε­ρα­σί­μου στήν Κε­φαλ­λη­νί­α πού πα­νη­γυ­ρί­ζει τό κα­λο­καί­ρι στίς 16 Αὐ­γού­στου.
Πράγ­μα­τι, ὁ ἀ­εί­μνη­στος μπαρμπα–Θε­ό­δω­ρος, με­τέ­βη μέ ἄλ­λους προ­σκυ­νη­τές στό μο­να­στή­ρι τοῦ ἁγί­ου Γε­ρα­σί­μου στίς 15 Αὐ­γού­στου. Τό ἀ­πό­γευ­μα τῆς 15ης Αὐ­γού­στου με­τα­φέ­ρουν τήν τι­μί­α Λάρ­να­κα τοῦ ἁγί­ου Γε­ρα­σί­μου στόν με­γά­λο να­ό γι­ά τήν τε­λε­τή τῆς πα­νη­γύ­ρε­ως. Κα­τά τήν με­τα­φο­ρά ἡ Λάρ­να­κα τοῦ Ἁ­γί­ου περ­νᾶ πά­νω ἀ­πό ἀρ­ρώ­στους, κυ­ρί­ως δαι­μο­νι­σμέ­νους καί τήν συ­νο­δεύει ὁ Ἀρ­χι­ε­ρεύς τῆς πε­ρι­ο­χῆς πε­ρι­στοι­χού­με­νος ἀ­πό πλειά­δα ἱ­ε­ρέ­ων τῆς νή­σου Κε­φαλ­λο­νιᾶς. Βρέ­θη­κε λοι­πόν καί ὁ μπαρμπα–Θε­ό­δω­ρος ἐ­κεῖ κοντά, σάν τόν Ζακ­χαῖ­ο, πα­ρα­κο­λου­θώντας τήν τε­λε­τή τῆς με­τα­φο­ρᾶς τῆς τι­μί­ας Λάρ­να­κας τοῦ Ἁ­γί­ου.

ΟΧΙ, ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΚΥΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΕΣΩ «ΦΙΜΩΤΡΟ»

Εἶμαι Ἄνθρωπος! Ἄνω θρώσκω!
Δὲν εἶμαι σκύλος γιὰ νὰ φορέσω φίμωτρο!
Ἀρνοῦμαι νὰ μοῦ λέτε ἄλλα τὴν μία καὶ ἄλλα τὴν ἄλλη...
https://ethnegersis.blogspot.com/2020/04/blog-post_719.html
Ἀρνοῦμαι νὰ γίνω συμμέτοχος συμφερόντων:
https://ethnegersis.blogspot.com/2020/04/blog-post_929.html
Τί θέλετε ἀπὸ μένα ἐπιτέλους;
Σὲ ὅλα ἀναγκάστηκα καὶ ὑπάκουσα σὰν πειθήνιο ὄργανό σας...
Στὸν ἐγκλεισμό, στὴν στέρηση τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ, στὴν στέρηση τῆς συμμετοχῆς μου στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, στὴν τρομοκρατία σας, στον φόβο....
Ἀπαγορέψατε νὰ ἠχήσουν οἱ καμπάνες τῶν ναῶν μας, νὰ ἀκουστοῦν οἱ ἀκολουθίες ἀπ᾿ τὰ μεγάφωνα τῶν ναῶν, ὅμως μὲ τοὺς μουσουλμάνους καὶ τὰ δικά τους δὲν τὸ τολμήσατε... πχ νταούλια καὶ μεγάφωνα κλπ...

Οἱ καλοπροαίρετοι πιστοί χριστιανοί δέχθηκαν μέ ἀνακούφιση τήν ἐπιστολή τοῦ γέροντος Εὐθυμίου
(Ἀπάντηση σέ σχόλια τοῦ π. Χρυσοστόμου Παπαδάκη)

Στεργίου Μπούγια, θεολόγου

Ἡ ἀπειλή τοῦ κορονοϊοῦ ἔχει τρομοκρατήσει σχεδόν ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Καί στήν Χώρα μας ζοῦμε τραγικές καταστάσεις πού σέ πολλούς συμπολῖτες μας ἔσπειραν τόν πανικό καί τόν τρόμο. Ὁ φόβος καί ὁ τρόμος συνέθλιψε τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί ἔκαμψε τό ἠθικό τους. Εἰδικότερα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νοιώσαμε ξαφνικά ὀρφανοί καί ἀπροστάτευτοι. Περιφρονημένοι καί καταδιωκόμενοι. Οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἔκλεισαν τίς Ἐκκλησιές μας, τά λιμάνια μας, τούς χώρους καταφυγῆς μας καί μέ ἀντισυνταγματικούς καί ἀψυχολόγητους νόμους μᾶς ἀπαγόρευσαν νά λατρεύουμε τόν Θεόν μας. Στά παρακάλια μας ἔκλεισαν τά αὐτιά τους καί μᾶς φέρθηκαν σάν κακές μητριές. Ἡ φωνή τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀγνοήθηκε καί τά δικαιώματά του καταπατήθηκαν βάναυσα. Ἡ σκληρή καί ἀφιλάδελφη αὐτή στάση καί ἀντιμετώπιση, ἰδιαίτερα τό κλείσιμο τῶν Ναῶν καί ἡ ἀπαγόρευση τῆς Θείας Κοινωνίας συνέθλιψε τούς Χριστιανούς καί πολλοί ἔφτασαν στήν ἀπόγνωση. Κατάσταση ἰδιαίτερα ἀρεστή στόν ἀνθρωποκτόνο διάβολο γιά νά καταποντίσει τίς ψυχές τῶν ἀδυνάτων. Βέβαια, μᾶς εἶπαν, πώς ὅλα τά ἔκαναν γιά νά μᾶς σώσουν, νά μᾶς προστατεύσουν ἀπό τήν ἐπιδημία, ἀλλά χωρίς τήν ἐπίκληση καί βοήθεια τοῦ Θεοῦ.
Αὐτήν τήν ζοφερή εἰκόνα καί κατάσταση ἀφουγκράστηκε ὁ Γέροντας Εὐθύμιος, ἀσκητής τῆς Καψάλας Ἁγίου Ὄρους, καί ἔστειλε μήνυμα ἐλπίδας, ἀγάπης καί ἐμπιστοσύνης στόν Παντοδύναμο Θεό. Τό μήνυμά του, ἡ φωνή του ἔφτασε στόν καταδιωκόμενο, πονεμένο καί ἀπογοητευμένο Λαό τοῦ Θεοῦ ὡς «δρόσος Ἀερμών», ὡς «αὔρα λεπτή», πού ἐνίσχυσε, στήριξε, παρηγόρησε, φώτισε καί ἔδειξε τήν σωστή πορεία καί ἀντιμετώπιση πού ταιριάζει στούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
Πορεία καί ἀντιμετώπιση πού θεμελιώνεται στήν Παράδοση τῶν Ἁγίων μας, τῶν Πατέρων μας, τῶν Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τῆς Πίστεώς μας. Μέ αὐτά πού μέ πόνο ψυχῆς ἔστειλε ὁ παπα – Εὐθύμιος ἀνακουφιστήκαμε οἱ Χριστιανοί, ἀναπνεύσαμε καθαρό ὀξυγόνο πού μᾶς βοήθησε νά ἀποβάλουμε τό διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα πού ἀναγκαστικά εἰσπνεύσαμε μέσα στό ἐνδοκοσμικό κουβούκλιο πού στανικά μᾶς κλείδωσαν οἱ ἐπίγειοι Ἄρχοντες καί ἐπίδοξοι «σωτῆρες» μας, μέ ἀπώτερο σκοπό νά μᾶς χειραγωγήσουν καί ἀποπροσανατολίσουν.

Δυσαρμονία λαοῦ καί Θεολογίας μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄Tου Καθηγητή Χρήστου Κ. Οικονόμου

τ. Προέδρου και Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης και Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Μακαριώτατε,
Άγιοι Συνοδικοί,

Παρακολουθήσαμε τις πρόσφατες δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄, τόσο από την τηλεόραση όσο και από τον τύπο. Οι προκλητικές αυτές δηλώσεις δείχνουν δυσαρμονία του Αρχιεπισκόπου με τον λαό και τη Θεολογία και μας δημιουργήθηκαν οι παρακάτω προβληματισμοί:
1. Διερωτηθήκαμε, γιατί, αντί να απευθύνει πατρικές νουθεσίες προς τους περίπου 400 γιατρούς, νοσηλευτές και λειτουργούς υγείας, και να τους συγχαρεί, τους επέπληξε και τους απείλησε: «Να μην ανακατεύονται στα θέματα της Εκκλησίας, γιατί έχει διεύθυνση, η οποία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση και η συνεργασία τους είναι τακτική». Μόνο λόγω κόπωσης των ημερών ή θεμάτων υγείας μπορεί να αναζητηθεί η ερμηνεία αυτής της στάσης του Αρχιεπισκόπου. Σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι να γίνουν μέλη του Σώματός της όλος ο κόσμος, σύμφωνα με την εντολή του Χριστού: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθ. 28,19); Και όταν πιστεύσουν και βαπτιστούν, να ενταχθούν ως μέλη της Εκκλησίας και να συμμετέχουν στα μυστήρια της ζωής της, με κύριο και μέγα μυστήριο τη θεία Ευχαριστία;
Αυτοί οι πιστοί γιατροί, οι νοσηλευτές και οι λειτουργοί υγείας αποπέμπονται ή αφορίζονται από τη ζωή της Εκκλησίας, γιατί ενδιαφέρθηκαν να ανοίξουν οι ναοί, μάλιστα, με προϋποθέσεις ασφαλείας, όπως επιθυμεί και ο Αρχιεπίσκοπος, και να μετέχουν στα μυστήρια της ζωής, που οδηγούν στη σωτηρία και την αιωνιότητα; Αυτό, Μακαριώτατε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μέγα θεολογικό ατόπημα. Αντί να περιβάλλετε τόσες εκατοντάδες επιστήμονες και, μάλιστα, όπως προσφωνούσε ο Απόστολος Παύλος τον Λουκά, «αγαπητούς ιατρούς» (Κολ. 4,14), εσείς τους απομακρύνετε από τον λαό του Θεού και την Εκκλησία; Αντί να φέρετε τον λαό στην Εκκλησία διώχνετε και αυτούς που είναι μέσα στα πιστά μέλη της;

Κυριακή τῶν Μυροφόρων. Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τήν ἐκλογή τῶν ἑπτά διακόνων


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ[:Πράξ.6,1-7]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΑΚΟΝΩΝ

[υπομνηματισμός των χωρίων Πράξ.6,1-7] 

«Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ῾Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς ῾Εβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν(:τις ημέρες αυτές, ενώ αυξανόταν ο αριθμός των πιστών, οι Εβραίοι Χριστιανοί που ήταν από ξένα μέρη και γι’ αυτό μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, άρχισαν να γογγύζουν εναντίον των ντόπιων Εβραίων Χριστιανών, που μιλούσαν την αραμαϊκή γλώσσα. Τα παράπονα αυτά προέκυψαν, διότι οι χήρες των ελληνόφωνων Ιουδαίων Χριστιανών που δεν ήταν ντόπιοι, παραμελούνταν στην καθημερινή περίθαλψη και υπηρεσία της διανομής τροφών και ελεημοσυνών)»[Πράξ.6,1].
«Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις(:κατά τις ημέρες αυτές)»[Πράξ.6,1].Ποιες ημέρες εννοεί; Όταν συνέβαιναν αυτά, όταν μαστιγώνονταν, όταν απειλούνταν, όταν αυξανόταν ο αριθμός των μαθητών, τότε «άρχισαν να γογγύζουν». Ίσως μάλιστα να συνέβηκε αυτό από το πλήθος, διότι δεν είναι δυνατό στο πλήθος να υπάρχει ακρίβεια και τελειότητα. Δεν εννοεί οπωσδήποτε τις ημέρες εκείνες, αλλά συνηθίζει η Γραφή, και τα μέλλοντα να συμβούν να τα αναφέρει σαν να συνέβησαν, και γι' αυτό μίλησε έτσι. «῾Ελληνιστές» νομίζω ότι ονομάζει εκείνους που ομιλούν την ελληνική γλώσσα· διότι αυτοί μιλούσαν ελληνικά, αν και ήταν εβραίοι. Να και άλλη δοκιμασία· πόσο μάλλον και εσύ, αν θέλεις να εξετάσεις, θα διαπιστώσεις ότι από την αρχή οι πόλεμοι γίνονται και από μέσα και από έξω. 
«Ἐγένετο(:άρχισαν), λέει, «γογγυσμὸς τῶν ῾Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς ῾Εβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν(:οι χήρες των ελληνόφωνων Ιουδαίων Χριστιανών που δεν ήταν ντόπιοι, παραμελούνταν στην καθημερινή περίθαλψη και υπηρεσία της διανομής τροφών και ελεημοσυνών)». Άρα η καθημερινή ήταν η φροντίδα για τις χήρες. Και πρόσεχε ότι και αυτός την ονομάζει διακονία, και όχι αμέσως ελεημοσύνη, εξυψώνοντας ταυτόχρονα και εκείνους που προσέφεραν και εκείνους που λάμβαναν. Αυτή η διάκριση σε βάρος εκείνων των χηρών δεν ήταν αποτέλεσμα κακίας, αλλά ίσως αμέλειας του πλήθους. Γι’ αυτό ανέφερε και αυτό (διότι δεν ήταν μικρό κακό), για να διορθωθεί σύντομα. Βλέπεις πως τα κακά και απ’ αρχής δεν προέρχονταν μόνο από έξω, αλλά και από μέσα; Εσύ όμως μην παρατηρήσεις αυτό μόνο, ότι διορθώθηκε, αλλά ότι ήταν μεγάλο κακό. 

Ἐπιπλέον 9 ἐκ. εὐρὼ στὰ ΜΜΕ γιὰ τὴν ἐκστρατεία ἐνημέρωσης γιὰ τὸν κορονοϊό

Στὰ 20 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἡ συνολικὴ δαπάνη πρὸς τὰ ΜΜΕ 

Ἡ ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ὄπλα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορονοϊοῦ ἐπισημαίνει σὲ ἀνακοίνωσή του ὁ ὑφυπουργὸς παρὰ τῷ πρωθυπουργῶ καὶ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας ὅτι «ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ, ἡ κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς ὑγειονομικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνέπειες τῆς κρίσης αὐτῆς». 
Ὁ κ. Πέτσας ὑπογραμμίζει ὅτι «ἡ ἐνημέρωση σώζει κυριολεκτικὰ ζωὲς» καθὼς καὶ ὅτι «γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ στὶς δράσεις τῆς κυβέρνησης περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἀπαραίτητη ἐκστρατεία ἐπικοινωνίας καὶ ἐνημέρωσης τῶν πολιτῶν ὡς πρὸς τὰ ἀναγκαία μέτρα προστασίας καὶ τὶς συμπεριφορὲς γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς διασπορᾶς τοῦ κορονοϊοῦ. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ πρόληψη, ὁ περιορισμὸς τῆς διασπορᾶς καὶ ἡ συγκράτηση σὲ ἐλεγχόμενα ἐπίπεδά του ἀριθμοῦ αὐτῶν ποὺ χρήζουν νοσηλείας μειώνουν καὶ τὸ δημοσιονομικὸ ἀποτύπωμα τῆς πανδημίας, ἐνῶ συμβάλουν στὴν...
ἐπιστροφὴ στὴν «κανονικότητα» τὸ ταχύτερο δυνατὸ καὶ μὲ τὶς μικρότερες δυνατὲς συνέπειες». 
Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται: «μέχρι σήμερα, ἡ σχετικὴ ἐπιτυχία τῶν μέτρων ποὺ ἔχουμε λάβει, σὲ σύγκριση μὲ ἄλλες χῶρες, βασίζεται, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐνημέρωση στοὺς παρακάτω δύο ἄξονες: 
- «Μένουμε σπίτι» παρὰ τὴν κόπωση, καὶ συνεχίζουμε νὰ ἀναδεικνύουμε τὴν καθοριστικὴ σημασία ποὺ ἔχει ἡ ὑπεύθυνη, ἔγκαιρη καὶ ἔγκυρη ἐνημέρωση. 
Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ τήρηση αὐτῶν τῶν δύο κρίσιμων προϋποθέσεων δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται μόνο στὴ διάθεση κοινωνικῆς προσφορᾶς τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καὶ στὸ φιλότιμο τῶν ἐργαζομένων σὲ αὐτά. Εἴχαμε ὑποχρέωση ὡς ὑπεύθυνη Πολιτεία νὰ διαμορφώσουμε μία ἐπαγγελματική, ὀργανωμένη καὶ συνεκτικὴ ἐκστρατεία ἐπικοινωνίας καὶ ἐνημέρωσης τῶν πολιτῶν. 
Στὴν Ἐπιτροπὴ Θεσμῶν καὶ Διαφάνειας τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων στὶς 10 Ἀπριλίου 2020, εἴχαμε τονίσει ὅτι ἡ ἐκστρατεία ἐνημέρωσης δὲν σταματᾶ στὸ τέλος Ἀπριλίου. Ἀντίθετα, τώρα μπαίνουμε στὴν πιὸ δύσκολη φάση, δηλαδὴ στὴ διαδικασία ἐπιστροφῆς στὴν «νέα κανονικότητα». 

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο http:// hristospanagia3.blogspot.gr γιά τίς 25-4-2020 ἕως 27-4-2020.


Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί ὁμουσίῳ καί ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων
Εἴθε ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός μας, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, νά εὐλογεῖ τήν ζωή μας.
Εἴθε καί ἐμεῖς νά ἀγωνιζόμαστε ζώντας ἀσκητικά καί μυστηριακά μέσα στήν μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν Μία, Ἅγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Ἔτσι θά μετέχουμε στήν θεία Του εὐλογία σ' ὅλη τήν διάρκεια τοῦ νέου ἔτους, ἀλλά καί στήν αἰωνιότητα.

Λαμβάνετε ατό τό μήνυμα ς νημέρωση πό τό στολόγιο 
http://hristospanagia3.blogspot.gr, την ἱστοσελίδα https://www.hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 25-4-2020 ἕως 27-4-2020.

1) Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο: 
http://hristospanagia3.blogspot.gr

▼  2020 (1776)

Συνταγματικό Δικαστήριο Γερμανίας: Ἀντισυνταγματικοί οἱ περιορισμοί στή θρησκευτική λατρεία λόγω κορωνοϊοῦΤο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας ακύρωσε την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με την οποία απαγορεύονται οι εκδηλώσεις λατρείας ως μέτρο πρόληψης για την εξάπλωση του κορονοϊού, χαρακτηρίζοντάς την αντισυνταγματική, καθώς έκρινε ότι παραβιάζει την ελευθερία του θρησκεύματος.
Έπειτα από προσφυγή μουσουλμανικής ένωσης λόγω της έναρξης του Ραμαζανιού, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι θα πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις στον γενικό κανόνα, υπό τον όρο ότι θα τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και υγιεινής για να προληφθεί η διασπορά του ιού.
Η μουσουλμανική ένωση στην Κάτω Σαξονία, όπου έχουν επιβληθεί ίσως τα αυστηρότερα μέτρα σε όλη τη Γερμανία, ανακοίνωσε ότι θα τελέσει κανονικά τις προσευχές της Παρασκευής, αλλά στο τέμενος θα παρευρίσκονται μόλις 24 από τους 300 πιστούς που παρακολουθούν την τελετή υπό κανονικές συνθήκες.

Ὁ ΠΟΥ εἶχε ζητήσει τὸν παγκόσμιο ἐμβολιασμὸ καὶ γιὰ τὴ γρίπη τῶν πτηνῶν καὶ ἐγκωμίαζε τὴν Ἑλλάδα - Ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ εἶχε παραγγείλει ἐμβόλια γιὰ ὅλους

Ἡ γνωστὴ ὑπόθεση NOVARTIS ἐπανέφερε πρὶν δύο περίπου χρόνια στὸ προσκήνιο λεπτομέρειες γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τῆς γρίπης τῶν πτηνῶν, τὸ ρόλο τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας ἀλλὰ καὶ τὴν στάση της τότε ἑλληνικῆς κυβέρνησης, τῆς κυβέρνησης Κώστα Καραμανλῆ, ἀπέναντι στὶς ἀξιώσεις του ΠΟΥ. 
Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀναδημοσιεύουμε παρακάτω περιέχει μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς λεπτομέρειες ποὺ ἀποκάλυψε ὁ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος ἀπαντώντας σὲ αἰτιάσεις γιὰ τὴν ὑπόθεση NOVARTIS. Ἐπισημαίνουμε ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ Δ. Ἀβραμόπουλου ὅτι: 
α) Ο ΠΟΥ εἶχε ζητήσει τότε γιὰ τὴ γρίπη τῶν πτηνῶν τὸν ἐμβολιασμὸ τοῦ συνόλου τοῦ πληθυσμοῦ ὅλων τῶν κρατῶν. 
β) Ἡ κυβέρνηση Καραμανλὴ εἶχε ἀποφασίσει τὸν ἐμβολιασμὸ ὅλου του πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδας, σύμφωνα μὲ τὶς ὑποδείξεις του ΠΟΥ καὶ εἶχε παραγγείλει ἐμβόλια γιὰ ὅλους. 
γ) Ο ΠΟΥ ἔδινε εὔσημα στὴν Ἑλλάδα γιὰ τοὺς χειρισμούς της καὶ τὴν ἔγκαιρη θωράκιση τοῦ πληθυσμοῦ. 
δ) Τὰ ΜΜΕ πίεζαν τὴν περίοδο ἐκείνη γιὰ ἄμεσο ἐμβολιασμὸ ὅλου του πληθυσμοῦ. 
Διαβάστε το ρεπορτὰζ ἀπὸ iefimerida.gr (9/2/2018)
Δεῖτε προσεκτικὰ καὶ τὸ video μὲ τὶς δηλώσεις Ἀβραμόπουλου.

2 Μαΐου. "Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Θωμᾶ". Ἡ ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ ἱεράρχου. Ἰαν. 18 (Ἑβρ. ιγ΄ 7-16).
Εβρ. 13,7           Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν.
Εβρ. 13,7                   Να ενθυμήσθε πάντοτε τους πνευματικούς σας ηγέτας και προεστούς, οι οποίοι σας εδίδαξαν τον λόγον του Θεού. Να φέρνετε στον νουν σας και να μελετάτε με ευλάβειαν το κατά Θεόν τέλος του βίου και της εναρέτου συμπεριφοράς των και να μιμήσθε την πίστιν.

Π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης-«Μένουμε ἀσφαλεῖς» ξεπουλώντας τήν ἐλευθερία μας

Ἀπό τό Συναξάρι – Ὁ ὅσιος Ρικχάριος τῆς Πικαρδίας


Γόνος αρχοντικής οικογένειας της Πικαρδίας (βόρεια Γαλλία), ο νεαρός Ρικχάριος φιλοξένησε κάποτε δύο Ιρλανδούς ιεραπόστολους που τους είχαν κακομεταχειριστεί οι κάτοικοι της περιοχής αυτής γύρω από τις εκβολές του ποταμού Σομ, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό ήσαν ακόμη ειδωλολάτρες. Όλη την νύχτα άκουγε τα όσα έλεγαν οι δύο θεοφόροι άνδρες, τους εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του και αποφάσισε τότε να αφιερώσει τον βίο του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Απελευθέρωσε τους δούλους του και άρχισε να περιοδεύει ανά την χώρα, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, διαμοιράζοντας σε ελεημοσύνες κάθε τι που του πρόσφεραν.
Σκληραγωγούσε τον εαυτό του –η μόνη τροφή του ήταν λίγο κριθαρένιο ψωμί βρεγμένο στο νερό– αλλά αντιμετώπιζε όλους τους άλλους με μεγάλη ευσπλαχνία, ενώ ασθενείς και δεινοπαθούντες προσέτρεχαν στον Ρικχάριο για να βρουν ίαση σώματος και ψυχής. Περιόδευσε σε επαρχίες του βορρά και έφτασε μέχρι την Αγγλία, φέροντας στην πίστη του Χριστού μεγάλο αριθμό αμαρτωλών και ειδωλολατρών και απελευθέρωσε πολλούς αιχμαλώτους, χριστιανούς και ειδωλολάτρες.
Καθώς πολλοί μαθητές ζητούσαν να υποταγούν στην πνευματική του καθοδήγηση, ο Ρικχάριος ίδρυσε κοντά στην γενέτειρά του, Κεντούλη, ναό και μονύδριο, όπου αρεσκόταν να αποσύρεται ο ίδιος.
Μια ημέρα τον επισκέφθηκε ο βασιλέας Δαγοβέρτος (629-639). Ο όσιος τον ευλόγησε και με πραότητα τον νουθέτησε για το πώς πρέπει να εξασκεί την εξουσία του ένας χριστιανός ηγεμόνας: χωρίς να υπερηφανεύεται για την ισχύ του ή να ελπίζει στις κολακείες και τα παροδικά πλούτη, αλλά δοξάζοντας τον Θεό, τον μόνο Βασιλέα του ουρανού και της γης, έναντι του οποίου είναι υπόλογος για την διακυβέρνησή του. Ο βασιλέας άκουσε με σεβασμό τις νουθεσίες και έδειξε αργότερα μεγάλη εκτίμηση για τον άνθρωπο του Θεού.

Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπικαλουμένης «Ἄξιον Ἐστίν»

Τ
η Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπικαλουμένης «Ἄξιον Ἐστίν» ἐν τῷ πανσέπτῳ Ναό τοῦ Πρωτάτου.
Ὁ ἄγγελος ἐβόα τῇ κεχαριτωμένῃ· Ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε, καὶ πάλιν ἐρῶ· Χαῖρε· ὁ σὸς υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου.
Φωτίζου, φωτίζου ἡ νέα Ἱερουσαλήμ· ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε. Χόρευε νῦν, καὶ ἀγάλλου Σιών· σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου, Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible