Το θέλημα Του Θεού
δεν θα σε οδηγήσει ποτέ
εκεί όπου η Χάρις Του
δεν θα σε προστατεύσει !
 
http://odevontas.blogspot.gr/2015/02/blog-post_17.html
https://agathan.wordpress.com/2015/04/18/%CE%B7-%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85/