Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Εἰς τήν ζωήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Β3'- Ὁ Κύριος θέλει τόν ἄνθρωπο νά ἐργάζεται, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορειτου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Κήρυγμα.Εἰς τήν ζωήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Β3'-  Ὁ Κύριος θέλει τόν ἄνθρωπο νά ἐργάζεται, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορειτου, Πνευματικά γυμνάσματα, μελέτη 23η, Β3' μέρος, 4-1-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Εἰς τήν ζωήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Β1'- Ἡ ἐργασία πού πρέπει νά κάνουμε κληρικοί καί λαϊκοί, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορειτου.Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Κήρυγμα Εἰς τήν ζωήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Β1'- Ἡ ἐργασία  πού πρέπει νά κάνουμε κληρικοί καί λαϊκοί, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορειτου, Πνευματικά γυμνάσματα, μελέτη 23η, Β2' μέρος, 3-1-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης: «Χωρὶς τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ θὰ ἤσουν ἕνα φθαρτὸ πλάσμα, δυστυχισμένος, χωρὶς χαρὰ καὶ ψυχικὴ γαλήνη»

Περιοδικὸ «Ὅσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου» 10, Ἔκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, «Ἁγίου Ἰωάννου Κρονστάνδης, 1829-1908, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ».

Καταλαβαίνεις, ἄνθρωπε, πόσο μεγάλη χάρη σοῦ κάνει ὁ Κύριος ὅταν σοῦ δίνει νὰ τρῶς τὸ Πανάγιο Σῶμα ου καὶ νὰ πίνεις τὸ δικό του Τίμιο Αἷμα; Αὐτὴ ἡ χάρη εἶναι τόσο μεγάλη ὥστε μόνο ἡ δική Του ἀγαθότητα καὶ πανσοφία γνωρίζουν τὴν ἀξία αὐτοῦ τοῦ δώρου. Γιὰ νὰ μπορέσεις ὅμως καὶ ἐσὺ νὰ τὸ ἐκτιμήσεις, σύμφωνα πάλι μὲ τὸ μέτρο σου, θυμήσου ποιὸς εἶσαι, γιατί μεταλαμβάνεις τὰ θεία δῶρα καὶ γίνεσαι κοινωνὸς τῆς θείας ζωῆς καὶ ποιοὺς καρποὺς ἔχεις, ὅταν...μεταλαμβάνεις ἀξίως τῶν ἀχράντων μυστηρίων.

Ἡ φύση σου ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ εἶναι σάρκα καὶ αἷμα, χῶμα, στάχτη καὶ δύσοσμο πύον. Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ τὸ καταλάβεις· φτάνει νὰ δεῖς τὸ νεκρὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Τί εἶναι αὐτὸ παρὰ μόνο τὸ χῶμα; Ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν σὲ περιφρονεῖ. Θεὸς ἀΐδιος καὶ ζωοποιὸς ἑνώνεται μαζί σου, γίνεται μαζί μας ἕνα σῶμα. Γιατί; Γιὰ νὰ ὑπάρχει, στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα σου, στὴν φθαρτὴ καὶ γήϊνη φύση σου, ἡ θεία ζωή, γιὰ νὰ διώξει ἀπὸ μέσα σου τὴν φθορὰ καὶ νὰ τὴν κάνει ζωντανὴ καὶ ἀθάνατη.
Γνωρίζεις ὅτι στὴν ἀρχή, ὅταν Αὐτὸς μᾶς ἔπλασε, ἤμασταν ἄφθαρτοι καὶ ἀθάνατοι καὶ μετά, ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας μας, γίναμε θνητοὶ καὶ ὑποκύψαμε στὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο. Ἀπὸ ἐδῶ ἄρχισαν ὅλες αὐτὲς οἱ θλιβερὲς συνέπειες. Μὲ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα του Αὐτὸς θέλει νὰ σὲ κάνει, πάλι, ὅπως ἤσουν στὴν ἀρχή. Καὶ αὐτό γιά νὰ ἔχει ἡ φύση σου τὴν δυνατότητα νὰ ἑνωθεῖ στὴν αἰώνια ζωὴ μὲ τὴν Πηγὴ τῆς κάθε ἀγαθότητας, τὸν Θεό, καὶ μὲ τοὺς πολίτες τῆς ἐπουράνιας Βασιλείας του καὶ νὰ ἔχεις καὶ ἐσὺ τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ μακαριότητα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ ψυχή σου εἶναι καὶ αὐτὴ μολυσμένη μὲ τὴν ἁμαρτία, βρίσκεται στὴν κατάσταση τῆς πτώσεως καί, μὲ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν ἀνυπακοὴ στὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, κάνει τὸν ἑαυτὸ της ξένο πρὸς τὴν θεία ζωή, τὴν ὁποία εἶχε στὴν ἀρχή. Κυριεύεται ἀπὸ τὰ πάθη, τὰ ὁποία διώχνουν ἀπὸ τὴν καρδιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους, τὴν χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν κάνουν πνευματικὰ νεκρή.

Εἰς τά Ἅγια Θεοφάνεια:«Γιατί ὁ Χριστός ἐβαπτίσθη;». π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

με θέμα:

«ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ;»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 6-1-1991]

(Γ 126)

«Ποιος είναι ο Θεός;», έλεγε ο αρχαίος κόσμος. «Τι είναι ο Θεός;», ξαναρωτούσε ο αρχαίος κόσμος. Και οι απαντήσεις πολλές. Γιατί δεν υπήρχε απάντησις. Όμως η αγάπη και η φιλανθρωπία του όντως αληθινού Θεού, που έμενε κρυμμένος από τον αμαρτωλό άνθρωπο ή καλύτερα, η αμαρτία ετύφλωσε τον άνθρωπο και δεν μπορούσε να δει, ήλθε και έγινε φανερός. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή αποστολική του περικοπή που ακούσαμε, προς Τίτον: «Ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ». «Ἐπεφάνη». Έγινε φανερή. Αυτό θα πει «επιφάνεια». Θα πει «φανέρωσις». Η Θεοφάνεια. Θα πει: «Φάνηκε ο Θεός».

Πώς «ἐπεφάνη»; Με την βάπτιση του Ιησού, εις τον Ιορδάνη ποταμό. Με πολύ λιτές γραμμές, ο Ευαγγελιστής Μάρκος μάς πληροφορεί: «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ ᾿Ιωάννου εἰς τὸν ᾿Ιορδάνην. Καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα». Έτσι έμαθε ο κόσμος, αγαπητοί, ότι ο Θεός είναι στον ουρανό, αφού απ’ τον ουρανό ηκούσθη η φωνή. Αλλά και εις την γην. Αλλά πανταχού παρών. Δεν έχει όμως καμία σχέση με την κτίσιν Του από πλευράς ουσίας. Δεν είναι δηλαδή η κτίσις ο Θεός. Τότε αντελήφθησαν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούσαν να λατρεύουν την κτίσιν ως Θεόν. Ότι ο Θεός είναι Εκείνος που πήρε, προσέλαβε την κτίσιν Του, δεν εταυτίσθη με την κτίσιν Του, προσέλαβε την κτίσιν Του υπό το σχήμα της ανθρωπίνης υπάρξεως και ήλθε από αγάπη πολλή σε μας. Ότι ο Θεός είναι Ένας και Τριαδικός.

Ο Πατήρ τώρα, στα Θεοφάνεια, δίνει τη μαρτυρία Του για τον αγαπητόν Του Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον δείχνει ακριβέστατα του Ποιος είναι ο Υιός. Δείχνει. Δεν γεμίζει τον Ιησούν, εννοείται την ανθρωπίνη φύση, με Πνεύμα Άγιον. Άπαγε. Δείχνει. Δηλαδή πλήρης και εκπληκτική Θεοφανεία. Έτσι ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα και ο Πατέρας συστήνει τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον δείχνει τον Υιόν κατ΄εντολήν του Πατρός.

Οὐαὶ ὑμῖν

Οὐαὶ ὑμῖν

Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος - Θεολόγος

Γιατί τόση ἔκπληξη καί ἀπορία; Γιατί περισσεύει τόσο ἡ ὑποκρισία; Σείεται ὁ τόπος ἀπό τίς ἀποκαλύψεις τῆς διαφθορᾶς, τίς κακοποιήσεις ἀνηλίκων καί τό κακό δέν ἔχει τελειωμό. Ὅμως ἡ σήψη δέν ξεκίνησε σήμερα· τεχνηέντως καί μεθοδικά καλλιεργήθηκε ἡ ἀποστασία ἐδῶ καί χρόνια. Μεγάλο μέρος εὐθύνης γι᾽ αὐτήν ἔχουν καί τά σχολικά βιβλία μέ τό ἄθλιο σέ πολλές περιπτώσεις περιεχόμενό τους.

Ἀπό τό 2006 δημοσιεύσαμε καί παντοιοτρόπως πρός κάθε κατεύθυνση καταγγείλαμε τήν ἀπαράδεκτη ὕλη τῶν σχολικῶν βιβλίων, τά ὁποῖα τότε μόλις εἶχαν κυκλοφορηθεῖ μέ ὑπουργό Παιδείας τήν ἀείμνηστη Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου. Ἀλλεπάλληλα διαβήματα πραγματοποιήθηκαν πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μέ ὑπομνήματα ἤ καί μέ προσωπικές παραστάσεις στούς καθ᾽ ὕλην ἁρμοδίους, ἀλλά ὅλα αὐτά ἀποδείχθηκε ὅτι γράφονταν καί λέγονταν «εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων». Μέχρι σήμερα τά ἴδια διδάσκονται τά παιδιά μας στά σχολεῖα.

Πρός ἐπίρρωση τῶν γραφομένων, παραθέτω ἀποσπάσματα:

Στό «Τετράδιο εργασιών» τοῦ μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα», Α´ Γυμνασίου, κείμενο 6, «Οσάκις» διαβάζουμε: «Ο Σάκης ήταν ηλεκτρολόγος με μαγαζί. Μεγαλύτερός τους, 20 με 25 ετών. Τα είχε φτιάξει με την Αλέκα. Μια από τις μαθήτριες της τάξης. Ψηλή κι αδύνατη, με κοντά ξανθά μαλλιά και μεγάλα καστανά μάτια, μακρύ λαιμό και μακριά χέρια και πόδια, κάπως ξερακιανή, αλλά ζόρικη. Στα 1516, όπως όλες τους. Η πρώτη που έβγαινε ραντεβού μήνες τώρα. Ο Σάκης την περίμενε το μεσημέρι στην άλλη γωνία κι οι άλλες μαθήτριες έτρεχαν από πίσω της να τον δούνε. Τα σχόλια έδιναν κι έπαιρναν. Ήταν ο πρώτος έρωτας της τάξης» (σελ. 16). Μέχρι σήμερα κανείς δέν ἐνοχλήθηκε ἀπό τήν ἐν ψυχρῷ διδασκαλία τῆς παιδεραστίας;

Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ σπουδαιότερη ἐντολή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης«Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου»[1]. Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή. Ὁ Θεός, ὁ Κύριος ἡμῶν, ὅρισε ὡς πρώτη ἐντολή τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης. Γι' αὐτό καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι μᾶς τονίζουν ὅτι αὐτή ἡ ἀρετή εἶναι πάνω ἀπ' ὅλες. Ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό καί δεύτερη ὅμοια ἐντολή ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Εἶναι αὐτές οἱ δύο ἐντολές ἀπό τίς ὁποῖες κρέμονται ὅλες οἱ ὑπόλοιπες ἀλλά καί ὅλη ἡ πνευματική ζωή.

«Ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «δέν ἔχει ὅρια. Τό ἴδιο καί ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Νά ἐκτείνεται παντοῦ, στά πέρατα τῆς γῆς. Παντοῦ, σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους»[2]. Δέν πρέπει ὁ χριστιανός νά κάνει διακρίσεις στήν ἀγάπη του καί, ὅπως μᾶς λένε οἱ Ἅγιοι, θά πρέπει ἐξίσου νά ἀγαποῦμε ὅλους τούς ἀνθρώπους. Νά τούς ἀγαποῦμε θυσιαστικά ὅπως ὁ Κύριος μᾶς ἀγάπησε. Γιατί τό πρότυπο τῆς ἀγάπης εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀγάπησε εἰς τέλος, δηλαδή μᾶς ἀγάπησε «μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ»[3].

«Ἐγώ ἤθελα», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «νά πάω νά ζήσω μαζί μέ τούς χίπηδες στά Μάταλα, χωρίς, βέβαια, ἁμαρτίες, γιά νά τούς δείξω τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πόσο εἶναι μεγάλη καί πῶς μπορεῖ νά τούς ἀλλάξει, νά τούς μεταμορφώσει. Ἡ ἀγάπη εἶναι πάνω ἀπ' ὅλα. Θά σᾶς πῶ αὐτό τό πράγμα», λέει ὁ Ἅγιος, «μ' ἕνα παράδειγμα.

Ἦταν ἕνας ἀσκητής κι εἶχε δύο ὑποτακτικούς. Προσπαθοῦσε πολύ νά τούς ὠφελήσει καί νά τούς κάνει καλούς. Εἶχε ὅμως, τήν ἀνησυχία ἄν ὄντως προχωροῦν στήν πνευματική ζωή∙ ἄν προοδεύουν κι ἄν εἶναι ἕτοιμοι γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Περίμενε ἕνα σημάδι γι' αὐτό ἀπό τόν Θεό, ἀλλά δέν ἔπαιρνε καμία ἀπάντηση. Κάποια μέρα θά γινόταν ἀγρυπνία στήν ἐκκλησία μιᾶς ἄλλης Σκήτης, πού ἀπεῖχε πολλές ὧρες ἀπ' τήν δική τους. Ἔπρεπε νά γίνει πορεία μές στήν ἔρημο. Ἔστειλε τούς ὑποτακτικούς του ἀπ' τό πρωί, ὥστε νά φθάσουν νωρίς, γιά νά τακτοποιήσουν τήν ἐκκλησία, κι ὁ Γέροντας θά πήγαινε τ' ἀπόγευμα.

Stefan Homburg (Καθηγητής Οἰκονομικῶν): Ἀπό τότε πού ξεκίνησε ὁ ἐμβολιασμός στίς ἀρχές τοῦ 2021 οἱ αἰφνίδιοι θάνατοι ἔχουν ἐκτοξευτεῖ!


Seit Impfbeginn Anfang 2021 explodieren die Todesfälle “plötzlich und unerwartet”.

Das zeigen neue KBV-Daten der 72 Mio. Versicherten: Sportler, Moderatoren …

Näheres ab 10:00 Uhr im Livestream: https://t.co/3kQ3GcMVbq pic.twitter.com/uTjMRVTtLa

— Stefan Homburg (@SHomburg) December 12, 2022 >

Οι ξαφνικοί θάνατοι εκτινάχθηκαν στη Γερμανία μετά την κυκλοφορία του εμβολίου, δείχνουν νέα ασφαλιστικά στοιχεία!

Ξαφνικοί, απροσδόκητοι θάνατοι εκτινάχθηκαν στη Γερμανία μετά την έναρξη της κυκλοφορίας του εμβολίου για τον Covid το 2021, δείχνουν τα πρόσφατα δημοσιευμένα ασφαλιστικά στοιχεία για 72 εκατομμύρια ανθρώπους.
Ο αριθμός των αιφνιδίων θανάτων έχει υπερδιπλασιαστεί από την εισαγωγή του εμβολίου στα τέλη του 2020, από περίπου 6.000 ανά τρίμηνο σε 14.000 σήμερα. Η διαφορά των 8.000, σημαίνει ότι περισσότεροι από 80 άνθρωποι πεθαίνουν ξαφνικά και μυστηριωδώς κάθε μέρα, σύμφωνα με μια αναφορά στον ιστότοπο No Tricks Zone.

"Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἕνα κοινωνικό, πολιτιστικό ἢ ἱστορικό ἵδρυμα πού μπορεῖ νά ὁμοιάζει μέ ἄλλα ἱδρύματα στόν κόσμο"

Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη (†)

«Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἕνα κοινωνικό, πολιτιστικὸ ἢ ἱστορικὸ ἵδρυμα ποὺ μπορεῖ νὰ ὁμοιάζει μὲ ἄλλα ἱδρύματα στὸν κόσμο. Δὲν εἶναι ὅπως οἱ διάφοροι θεσμοὶ τοῦ κόσμου. Ὁ κόσμος ἴσως ἔχει ὡραίους θεσμούς, ὡραῖες ὀργανώσεις, ὡραῖα ἱδρύματα, καὶ ἄλλα πράγματα.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ὅμως εἶναι ὁ ἀνεπανάληπτος, μοναδικὸς χῶρος τῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἄνθρωπο, τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ, 4-1-2023

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ, 4-1-2023 https://youtu.be/w1O8EnNe-RM

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἔχουν μέσα τους ζωντανές ψυχές καί ἄλλοι πού ἔχουν πεθαμένες...


Τό σῶμα ζεῖ ὅταν κατοικεῖ μαζί καί ἡ ψυχή, ἐνῶ ἡ ψυχή ζεῖ ὅταν κατοικεῖ μέσα της ὁ Θεός. Ἔτσι, ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἔχουν μέσα τους ζωντανές ψυχές καί ἄλλοι πού ἔχουν πεθαμένες.

Ὅσιος Ἀρσένιος Μπόκα (❈ 28 Νοεμβρίου 1989)

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/11/28-1989_29.html

4 Ἰανουαρίου. Σύναξις τῶν ἁγίων 70 ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου. Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ (†1964). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Τετ. λ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. ι΄ 1-18).

Εβρ. 10,1           Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾿ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκές, οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·

Εβρ. 10,1                   Εχων, λοιπόν, ο Νομος της Π. Διαθήκης κάποιαν αμυδράν σκιαν και υποτύπωσιν των αγαθών, τα οποία έμελλεν ο Χριστός να δώση και μη έχων σαφή και βεβαίαν εικόνα των ουρανίων πραγμάτων, δεν ημπορεί ποτέ με τας ιδίας θυσίας, τας οποίας κάθε χρόνο συνεχώς προσφέρουν οι ιερείς και ο Αρχιερεύς, να δώση άφεσιν αμαρτιών και λύτρωσιν, να κάμη τελείους αυτούς, οι οποίοι προσέρχονται στον ναόν και το θυσιαστήριον.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible