Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Στήν Ἁγία Πεντηκοστή Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου


ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Το ν γίοις Πατρός μν ωάννου το Χρυσοστόμου


1. Εναι μεγάλα, γαπητοί, καί ξεπερνον κάθε νθρώπινη λογική τά χαρίσματα πού μς δώρησε σήμερα φιλάνθρωπος Θεός. Γι᾿ ατό λοιπόν ς χαιρόμαστε λοι μαζί καί χορεύοντας πό χαρά ς μνήσομε τόν Κύριό μας. Γιατί σημερινή μέρα εναι γιά μς ορτή καί πανήγυρη. πως δηλαδή μία ποχή διαδέχεται τήν λλη καί τό να λιοστάσιο τό λλο, τσι κριβς καί στήν κκλησία μία ορτή διαδέχεται τήν λλη καί μς πηγαίνουν πό τή μία στήν λλη. Πρίν πό λίγες μέρες λοιπόν ορτάσαμε τό σταυρό, τό πάθος, τήν νάσταση, στερα πό ατά τήν νάληψη το Κυρίου μας ησο Χριστο στόν ορανό. Σήμερα μως συναντήσαμε τήν δια τήν κορυφή τν γαθν, φθάσαμε στή μητρόπολη τν ορτν, βρισκόμαστε στήν πραγματοποίηση τς πόσχεσης το Κυρίου. «Γιατί ν γώ φύγω», λέγει, «θά σς στείλω λλον Παράκλητο καί δέ θά σς φήσω ρφανούς» (ω. 16, 7).

Τό μυστήριο τῆς ἀνομίας καί ἡ ταυτότητα τοῦ ἀντιχρίστου

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Ἱερομόναχος Σάββας ὁ Ἁγιορείτης 


Γράφει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος στούς Θεσσαλονικεῖς μιλώντας τους γιά τόν Ἀντίχριστο (Β΄Θεσσ. 2.7) : «τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται».
Ποιό εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀνομίας τό ὁποῖο ἤδη ἐνεργεῖται; Εἶναι στά χρόνια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἡ βασιλεία τοῦ Νέρωνα, ὁ ὁποῖος εἶναι τύπος τοῦ ἀντιχρίστου. Διότι ἤθελε καί αὐτός νά θεωρεῖται ὅτι εἶναι θεός. Μάλιστα πολύ σωστά λέγει: «τό μυστήριον»· διότι δέν ἐνεργεῖ φανερά ὁ Νέρωνας ὅπως θά ἐνεργήσει ὁ ἀντίχριστος, ἀλλά συνεσκιασμένα. Δέν ἐκδηλώνεται ξεκάθαρα, ὅπως θά ἐκδηλωθεῖ ὁ ἀντίχριστος, ὁ ὁποῖος ἀδιάντροπα θά ἀπαιτήσει νά προσκυνεῖται σάν θεός ἀπό ὅλους. Ὡστόσο ὁ Νέρωνας δέν ὑστερεῖ πολύ σέ κακία ἀπό τόν ἀντίχριστο καί ἤδη ἐνεργεῖ τά ἔργα του.
Δίδαγμα:«Καί νῦν ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνασι» λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος γράφοντας τόν 1ο αἰώνα μ.Χ. Ποῖοι εἶναι οἱ ἀντίχριστοι, οἱ ὁποῖοι ὁμοιάζουν μέ τόν Νέρωνα, τόν πρόδρομο τοῦ ἀντιχρίστου;

Μακρυά ἀπό τά ἔργα, τήν λατρεία καί τήν πομπή τοῦ Σατανᾶ.β' μέρος

«Πατρικές Συμβουλες Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ἔτους 2010
Δεῖτε ἐδῶ:α' μέρος

Μακρυά ἀπό τά ἔργα, τήν λατρεία καί τήν πομπή τοῦ Σατανᾶ

Ὁ διάβολος ἐργάζεται ἀσταμάτητα
Ὁ διάβολος, ὁ ἐπίβουλος τῆς σωτηρίας μας, πλανᾶ καί σήμερα τούς περισσοτέρους ἀνθρώπους· καί ἀντί νά προσεύχωνται καί νά κλαῖνε γιά τίς ἁμαρτίες τους αὐτοί γελοῦν καί χορεύουν... Ἕνας ἠθικός καί στερεός στήν πίστη νέος ἀξίζει περισσότερον ἀπό μυρίους φαύλους καί αἰσχρούς...
Γνώριζε καί αὐτό, ὅτι οὔτε ὁ Θεός θά σέ βοηθήση, ἐάν ἐσύ πρῶτος δέν βοηθήσης τόν ἑαυτό σου. Πρέπει νά σκεφθῆς καλά, πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Θεός νά σέ βοηθήση, ἐφ᾿ ὅσον τόν μισῆς καί ἀγαπᾶς τόν διάβολο; Θέλεις νά σωθῆς; ἀπό ἐσένα ἐξαρτᾶται. Διάρρηξε τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας, φῦγε ἀπό τόν διάβολο καί τρέξε στόν Χριστό γιά νά σωθῆς...

Γέροντας Ἰερώνυμος τῆς Αἴγινας:«Ἑξήκοντα ἕτη ὑπηρέτησα τήν ἐκκλησία καί ἀκόμη δέν χόρτασα!»


Δια τον π. Ιερώνυμο, η Εκκλησία είναι η οικία του, η Εκκλησία είναι η πνοή του, η Εκκλησία είναι η όασής του.


Είπε κάποτε, με πολλή νοσταλγία: «Εξήκοντα έτη υπηρέτησα την Εκκλησία και ακόμη δεν χόρτασα!» και άλλοτε: «..Έκτισα πολλές εκκλησίες, άλλα ενίοτε λυπάμαι δι αυτό, διότι με το να φροντίζω να κτίζω εκκλησίες, αποσπούσα τον νουν μου από τον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό, διότι επέτρεψε να κοπή το χέρι μου. Θεωρώ αμαρτία κάθε φορά πού φεύγει ο νους μου από τον Θεό. Αλλά, αγάπησα πολύ την Εκκλησία!».

Πνευματική ζωή.γ'


 «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. Ε΄. 7)
Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»
Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα
(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν)

 Δεῖτε ἐδῶ:Πνευματική ζωή β'

 Πνευματική ζωή
Ὅσο ἄτοπη εἶναι κατάκρισή σου γιά τίς μοναχές τῆς μονῆς Χ., ἄλλο τόσο πλανεμένες εἶναι καί οἱ ἀπόψεις σου γιά τό μοναχισμό. κλήση στό δρόμο μιᾶς ἀνώτερης πνευματικῆς ζωῆς, ὅπως εἶναι μοναχική, γίνεται βέβαια ἀπό τόν ἴδιο τό Θεό, ἄν κι ἐμεῖς τήν ἀποδεχόμαστε μέ ἀπόλυτη ἐλευθερία γιά νά σώσουμε τίς ψυχές μας. Γιά ν᾿ ἀναγνωρίσουν ὅμως οἱ ἄνθρωποι τήν πνευματική τους φτώχεια καί νά συνειδητοποιήσουν τά ψυχικά τους ἕλκη, ἀπαιτοῦνται μακροχρόνιες δοκιμασίες, πολλοί πειρασμοί καί πικρές θλίψεις. Ὅλ᾿ αὐτά καθαρίζουν τήν καρδιά, τήν ἐξαγνίζουν, καί ἀποκαθιστοῦν τήν ὑγεία στήν ἄρρωστη ψυχή, πού χωρίστηκε ἀπό τό Ὑπέρτατο Ἀγαθό μέ τό προπατορικό ἁμάρτημα.

Γέροντας Ἀμβρόσιος - Πῆγε στήν Κόλαση καί τήν εἶδε.

Μία φοβερή εμπειρία του γέροντα….

Κάποτε πού ήταν στην Αιδηψό και έκανε μπάνια, ξυπνούσε από τις 3 τα χαράματα και προσευχόταν. Ένα πρωί διηγήθηκε ότι την προηγούμενη βραδιά τον επισκέφθηκαν γνωστοί κεκοιμημένοι, οι όποιοι τού... έδωσαν τα ονόματα τους, για να προσευχηθεί.

Ένας από αυτούς κάθισε δίπλα του στο κρεβάτι και ήταν τόσο παγωμένος, πού μετά έκανε 5 ώρες να συνέλθει από το ψύχος.
«Ήταν, λες και τον είχαν βάλει στην κατάψυξη...»

Από τότε έλεγε ότι θα προσευχηθεί στον Θεό, για να του δείξει πώς ζουν οι δίκαιοι και πώς ζουν οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε στην Κόλαση, δηλαδή εκείνοι πού σώζονται και εκείνοι πού βρίσκονται μακριά από τη Χάρη του Θεού.

Ὁ νεοναζισμός εἶναι...ἀντιχριστιανικός, ἐωσφορικός καί παγανιστικός

Ο ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ...ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ, ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ... ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ,
ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟΣ
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

   Στον αιώνα της μικροηλεκτρονικής ε­πανάστασης, των επιστημονικών εξε­λίξεων, θα περίμενε κανείς ότι δεν θα υπήρχαν νοήμονες άνθρωποι που θα πίστευ­αν ότι μπορεί να αναπαράγουν μια εγκλημα­τική θεωρία του παρελθόντος. Ένα πολιτικό μόρφωμα του παρελθόντος με την μεγαλύ­τερη εγκληματική δράση που ολόκληρη η αν­θρωπότητα, αλλά και η ιστορία το έχει απορ­ρίψει ως επικίνδυνο για την ειρηνική εξέλιξη των λαών. Τελευταία, άτομα με αυτές τις α­πόψεις κάνουν την εμφάνισή τους με διαφό­ρους τρόπους και χρησιμοποιώντας αυθαίρε­τα ιδεολογίες, φυλετικές θεωρίες ακόμη και θρησκευτικά δόγματα για να επηρεάσουν τους πολίτες σε παράνομες ενέργειες. Χαρα­κτηριστικό είναι και το συμβάν της Νορβη­γίας με τον Μπρέιβικ, που εν ψυχρώ σκότωσε 90 άτομα γιατί θεωρούσε μεταξύ άλλων ότι ανήκουν στην μοναδική φυλή και θεωρούσε τους συμπολίτες του κατώτερους από αυτόν.

Εἶναι πολύ μεγάλη, σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους Πατέρας, ἡ «προληπτική» ἀλλά καί ἡ «θεραπευτική» δύναμη τοῦ καλοῦ λογισμοῦ

  Β΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

3) Θεραπευτικά μέσα. 

Ἄν ἀγαπᾶμε, θά «αἰσθανόμαστε τήν κακία τοῦ ἄλλου», ἔλεγε ὁ Γέροντας, «σάν ἀρρώστια πού τόν βασανίζει καί ὑποφέρει καί δέν μπορεῖ νά ἀπαλλαγεῖ»266. Θά πρέπει νά καταθέσουμε τήν ἀδυναμία μας ταπεινά στόν Θεό, γιά νά μᾶς δυναμώσει, ὥστε νά μήν κατακρίνουμε. «Ἄν ὁ ἀδελφός σου σ' ἐνοχλεῖ, σέ κουράζει», δίδασκε πάλι ὁ Γέροντας, «νά σκέπτεσαι: «Τώρα μέ πονάει τό μάτι μου, τό χέρι μου, τό πόδι μου· πρέπει νά τό περιθάλψω μ' ὅλη μου τήν ἀγάπη»267. Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι κομμάτι τοῦ σώματός μας, ἀφοῦ εἴμαστε «ἀλλήλων μέλη»268. Ὁ καθένας μας εἶναι κομμάτι τοῦ ἄλλου. «Οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ͵ τό δὲ καθ΄ εἷς ἀλλήλων μέλη»269. Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι «σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μας»270 τόνιζε συχνά ὁ γεμάτος ἀγάπη Γέροντας.

Θαυμαστά γεγονότα.ιβ' μέρος

Βίος καί πολιτεία
τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη
(8ο Μέρος)
Ἀπό τό βιβλίο «Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης»


 Δεῖτε ἐδῶ:' ια' μέρος


Θαυμαστά γεγονότα
ἴδιος ὅσιος Διονύσιος ἑτοιμασε κάποτε στό μοναστήρι του φαγητό, γιά νά τό πάει στόν ὅσιο Μάξιμο. Καθῶς ξεκίνησε, μονολόγησε:
  • Καρτέρα με, Καυσοκαλύβη, νά φᾶμε μαζί.
Ἔπειτα ἀπό ἀρκετές ὧρες πορείας ἔφτασε στήν καλύβα. Πρίν μπεῖ μέσα, ἄκουσε τόν ὅσιο νά τοῦ φωνάζει:
  • Ἔλα, παπᾶ μου. Σέ καρτερῶ, καθῶς εἶπες!
Θαύμασε καλόγνωμος ἐπισκέπτης, διαπιστώνοντας ὅτι δέν ξέφυγε ἀπό τόν ὅσιο ἀκόμα κι ἐκεῖνο πού ἀνέμελα εἶπε ἀπό τόσο μεγάλη ἀπόσταση.

Jordanus Brunus – Ὁ πατέρας τῶν ἐξωγήινων

Jordanus Brunus – Ο πατέρας των εξωγήινων
1. Jordanus Brunus ο Μάγος. 
Ο Jordanus Brunus Nolanus, κατά κόσμο Filippo Bruno, γεννήθηκε το 1548 στην Nola της Καμπανίας, στους πρόποδες του Βεζούβιου. Το 1563 εισήλθε στο τάγμα των Δομινικανών στη Νάπολι, στο μοναστήρι που είναι θαμμένος ο Θωμάς Ακινάτης. Το 1576 εγκατέλειψε το τάγμα εξαιτίας των παράξενων ιδεών του και ξεκίνησε η περιπλάνησή του στην Ευρώπη. Σταθμοί της περιοδείας του τα μεγάλα πανεπιστήμια και οι βασιλικές αυλές της ηπείρου.  
Μετά την αναχώρησή του από την Ιταλία πέρασε από την καλβινιστική Γενεύη της εποχής. Είναι σίγουρο ότι εκεί ήρθε σε επαφή με τους Καλβινιστές. Αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν ν’ αντιπαθήσουν ο ένας τον άλλο. Ο Bruno ζητούσε ελευθερία κινήσεων και όχι ένα νέο δόγμα. Από την Γενεύη κατευθύνθηκε στη Γαλλία και κατέληξε στο Παρίσι. Εκεί έδωσε μια σειρά διαλέξεων σε θεολογικά ζητήματα, ωστόσο έγινε γνωστός λόγω της ικανότητάς του στην απομνημόνευση. Η ικανότητά του αυτή, αφενός μεν τον έκανε γνωστό σαν μάγο, αφετέρου τράβηξε την προσοχή του Γάλλου βασιλιά Ερρίκου ΙΙΙ. Ο Ερρίκος ρώτησε χαρακτηριστικά τον Bruno αν η εξαιρετική μνήμη του ήταν αποτέλεσμα εκπαίδευσης ή οφείλονταν στην μαγεία.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-2 Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-2 Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-2

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

 Α´ Μέρος: 1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος http://hristospanagia3.blogspot.gr/2012/06/1_2793.html 

2. Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

.          Στὴν πατρίδα µας ἡ λεγοµένη οἰκονοµικὴ κρίση ἀποτέλεσε πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τέτοιων συστηµάτων. Ἀρχικὰ ἐπιχειρήθηκε νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ λεγοµένη Φοροκάρτα καὶ ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἀφοῦ ὅμως ἀπέτυχε παταγωδῶς ἡ ἐπιβολὴ τῆς φοροκάρτας, καὶ ἐπειδὴ φοβήθηκαν ὅτι θὰ ἀποτύχει καὶ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, οἱ ἔξωθεν κινούµενοι διαχειριστὲς τῆς ἐξουσίας βρῆκαν ἄλλο δρόµο γιὰ ἔλεγχο τῶν πάντων:
.          Τρεῖς µόλις µέρες µετὰ τὸ Πάσχα καὶ ἐνῶ εἶχαν ἤδη προκηρυχθεῖ οἱ ἐκλογές, ἔτσι µέσα στὴν γενικὴ σύγχυση, προκειµένου νὰ µὴ ἐκδηλωθεῖ καµία ἀντίδραση, ἡ ἐκπνέουσα Κυβέρνηση, µε ἐναποµένουσα ζωὴ µόλις δυόµισι ἐβδοµάδων, ἐφαρµόζει τὸ ἔξωθεν διατεταγµένο σχέδιο ὑποδουλώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοῦ θεωρουµένου ἀπ᾽ αὐτοὺς πιὸ ἀτίθασου λαοῦ τοῦ κόσµου. Ἰδοὺ ἡ εἴδηση τῆς 18ης Ἀπριλίου:

Σύγχρονο θαύμα πού συγκλονίζει: Ὁ ἀρχιμανδρίτης Σωσίπατρος μέ τόν μικρό Ἠλία πού ἔσωσε ὁ Ἅγιος Λουκάς ὁ Ἰατρός


(εκ της Ι.Μ.)Το απόγευμα της 28ηςΜαΐου στον υπό ανέγερση Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια τελέστηκε πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός για την εορτή της Μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου από την Συμφερούπολη της Κριμαίας στην Ιερά Μονή . Χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιάνζου κ. Θεοδώρητος ο οποίος και ομίλησε.
Το πρωί της 29ηςΜαΐου τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο κατά το οποίο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ενώ έλαβαν μέρος οι Θεοφ. Επίσκοποι Ναζιανζού κ. Θεοδώρητος και Θερμών κ. Δημήτριος, καθώς επίσης και πολλοί ιερείς που ήρθαν να τιμήσουν και να πάρουν την ευλογία του Αγίου Λουκά.
Λίγο πριν το τέλος της Ακολουθίας, ο αρχιμανδρίτης π. Σωσίπατρος Πιτούλιας, με την προτροπή του μητροπολίτη Βεροίας, αφηγήθηκε πως ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός θεράπευσε τον μικρό του ανιψιό (φωτο).

Ἡ φύση τοῦ σώματος μετά τήν Ἀνάστασιν

 


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
  Η  ΦΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
 
 
Εισαγωγή
Τo αναστησόμενον σώμα, κατά τον ιερόν Χρυσό­στομον, θα είναι «το αυτό και ουκ αυτό», προς το εν τω τάφω διαλυθέν σώμα.
Το νέον σώμα, το οποίον θα προέλθη εκ της ανα­στάσεως δεν θα είναι μια νέα δημιουργία, που δεν έ­χει καμμίαν οργανικήν σχέσιν με το σώμα το οποίον διελύθη εις τον τάφον. Μεταξύ των δύο τούτων σωμά­των υπάρχει και ταυτότης, αλλά και διαφορά.
Ο θείος Χρυσόστομος εξηγεί (ομιλία 41) εις την Α' προς Κορινθίους επιστολήν του Αποστόλου Παύ­λου, ότι ο εκ του σπειρομένου κόκκου του σίτου προ­ερχόμενος στάχυς είναι ο αυτός μεν προς τον σπαρέντα κόκκον, διότι «η αυτή ουσία εστίν, ουχί δε ο αυ­τός», διότι ο στάχυς είναι καλύτερος, αλλά και μεγαλυτέρας ευπρεπείας. Έτσι και εις την ανάστασιν «ουχί άλλη ουσία σπείρεται εν τω τάφω, άλλη δε εγεί­ρεται, αλλά η αυτή βελτίων και λαμπροτέρα».

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας, «Ὁ τίτλος Οἰκουμενικός δέν παρέχει στόν Πατριάρχη τό δικαίωμα νά ἐπεμβαίνει στίς ἐσωτερικές ὑποθέσεις τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν»

1. Λέγαμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, στά προηγούμενα κηρύγματά μας ὅτι ἡ Ἐκκλησία, τήν ὁποία ἵδρυσε ὁ Χριστός στή γῆ, διά τῶν Ἁγίων Του Ἀποστόλων, εἶναι ΜΙΑ. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκουμε, ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Οἱ ἔξω ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία λεγόμενες ἐκκλησίες, δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἀλλά εἶναι σχίσματα και αἱρέσεις. Κυρίως αὐτοί οἱ αἱρετικοί εἶναι δύο. Εἶναι οἱ Προτεστάντες και οἱ Καθολικοί. Ἀλλά αὐτοί οἱ δύο εἶναι σχεδόν ἕνα, γιατί, ὅπως εἶπε ἕνας Ρῶσος θεολόγος, ὁ Ἀλέξιος Χομιάκωφ (1846), ὅλοι οἱ Προτεστάντες εἶναι κρυφοπαπικοί! Καί ὁ ἴδιος αὐτός ὁ θεολόγος εἶπε σέ κάποιον παπικό, ὁ ὁποῖος τόν ἐρωτησε, πῶς νά ἀποφεύγει τόν προτεσταντισμό: Φῦγε ἀπό τόν ρωμαιοκαθολικισμό σου!..

Ὅσιος Σάββας ἐν Καλύμνω (1862-1948).


savvas
Ο φωτεινός αυτός αστέρας της χορείας των Αγίων , ο Θεοφιλέστατος πατήρ , προστάτης της ευσεβούς νήσου Καλύμνου Σάββας ο νέος, γεννήθηκε το έτος 1862 στην Ηρακλείτσα της περιφέρειας Αβδίμ της Ανατολικής Θράκης, από πτωχούς και απλούς γονείς τον Κωνσταντίνο και τη Σμαραγδή και έλαβε το όνομα Βασίλειος.Ο Βασίλειος μεγάλωσε έχοντας βαθιά πίστη και μεγάλη ευσέβεια και προσπαθώντας να μιμηθεί την άσκηση των Αγίων της Εκκλησίας μας. Διδάχθηκε τα εγκύκλια γράμματα χωρίς να συνεχίσει περαιτέρω σπουδές και ο πατέρας του αποφάσισε να του ανοίξει ένα μικρό κατάστημα. Στην ηλικία των δώδεκα ετών ο Βασίλειος διαπίστωνε καθημερινά ότι το επάγγελμα που ασκούσε δεν ήταν στα μέτρα του και ποθούσε μια άλλη ζωή ,αυτή της περισυλλογής .

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ