Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο http:// hristospanagia3.blogspot.gr γιά τίς 13-3-2020 ἕως 15-3-2020.

 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί 
Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί ὁμουσίῳ καί ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων
Εἴθε ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός μας, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, νά εὐλογεῖ τήν ζωή μας.
Εἴθε καί ἐμεῖς νά ἀγωνιζόμαστε ζώντας ἀσκητικά καί μυστηριακά μέσα στήν μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν Μία, Ἅγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Ἔτσι θά μετέχουμε στήν θεία Του εὐλογία σ' ὅλη τήν διάρκεια τοῦ νέου ἔτους, ἀλλά καί στήν αἰωνιότητα.

Λαμβάνετε ατό τό μήνυμα ς νημέρωση πό τό στολόγιο 
http://hristospanagia3.blogspot.gr, την ἱστοσελίδα https://www.hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 13-3-2020 ἕως 15-3-2020.

1) Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο: 
http://hristospanagia3.blogspot.gr

▼  2020 (1064)

"Xαῖρε Κεχαριτωμένη", Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

"Xαῖρε Κεχαριτωμένη", Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Κάνε ἐγγραφή στό κανάλι τοῦ "Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos" τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://www.youtube.com/channel/UCEtO... Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Τά στοιχεῖα τοῦ προπτωτικοῦ Ἀδάμ καί ἡ Θεοτόκος, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Μελέτες στήν Φιλοκαλία

Τά συστατικά τοῦ προπτωτικοῦ Ἀδάμ ἦσαν τό σῶμα, ἡ ψυχή καί ἡ θεία χάρη ἤ ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως λέγεται στήν Ἁγία Γραφή. «Ἀπό τρία στοιχεῖα συντίθεται ὁ ἄνθρωπος», διδάσκει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, «ἀπό τό (ἅγιο) Πνεῦμα, τήν ψυχή καί τό σῶμα»[1].
Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφερόμενος στό ἐμφύσημα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο λέγει: «Ἐμφύσησε στό πρόσωπό του, δηλαδή κάποιο μέρος τῆς θείας Του χάρης ἐναπέθεσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο ἐμφυσώντας στό πρόσωπό του, γιά νά ἀναγνωρίζει μέ ὅμοιο τρόπο τό ὅμοιο»[2] ,δηλαδή γιά νά ἀναγνωρίζει ὁ ἄνθρωπος τόν Θεόν καί νά ὁμοιώνεται μ’ Αὐτόν, «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν»[3] τοῦ Ὁποίου πλάσθηκε.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἐπίσης, ἑρμηνεύοντας τό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδάμ εἰς ψυχήν ζῶσαν»[4], λέγει ὅτι ψυχή ζῶσα σημαίνει «ζωντανή πάντα, ἀθάνατη, πού θά πεῖ λογική· διότι ἡ ἀθάνατη εἶναι λογική· καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά καί χαριτωμένη ἀπό τόν Θεό. Τέτοια εἶναι ἡ ἀληθινά ζωντανή ψυχή»[5].
«Φυσᾶ στόν Ἀδάμ πνοή ζωῆς», διδάσκει καί ὁ ἅγιος Κάλλιστος [Ἀγγελικούδης][6], «τή χάρη τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος, κι ἔτσι ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος ὁ Ἀδάμ, δηλαδή μέ ψυχή ζῶσα[7], ὄχι ἁπλῶς μέ ψυχή. Γιατί δέν εἶναι ψυχή ἀνθρώπου τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά πηγαίνει στήν ψυχή πού ζεῖ πνευματικά. Τό ἅγιο δηλαδή καί ζωοποιό Πνεῦμα γίνεται πράγματι ψυχή στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου πού ζεῖ ὅπως ἁρμόζει νά ζεῖ ἡ λογική καί θεόμορφη ψυχή. Ἄν ὅμως δέ συνυπάρχει στήν ψυχή τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἤ ἄν δυστυχῶς πέταξε ἀπό αὐτή, τότε χάνεται καί ἡ θεομορφία καί ἡ πρέπουσα ζωή τῆς λογικῆς ψυχῆς, καί τή θέση τους πῆρε ἡ κτηνώδης ἤ καί ἡ θηριώδης κατάσταση. Χωρίς τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί τό Χριστό, δέν μποροῦμε νά κάνομε τίποτε ἀπό ἐκεῖνα πού πρέπουν, ὅπως εἶπε ὁ Σωτήρας[8]. Γι' αὐτό ὁ Ἀδάμ ἔγινε ἄνθρωπος ἀνελλιπής, δηλαδή ὁλοκληρωμένος, ὄχι μόνο μέ ψυχή, ἀλλά μέ ψυχή ζῶσα, γιατί φύσηξε μέσα σ' αὐτόν ὁ Θεός πνοή, πού εἶναι ἡ ζωή γιά τίς λογικές ψυχές. Αὐτή λοιπόν ἡ πνοή πού ἐμφύσησε ὁ Θεός στόν Ἀδάμ, ὅσο ὑπῆρχε σ' αὐτόν, τοῦ ἔδινε δόξα ὄχι μικρή καί θεόμορφη λαμπρότητα, καθώς ἔβλεπε τά πράγματα διορατικά καί προφητικά καί ἦταν μαζί μέ τό Θεό ποιητής, δεύτερος θεός λόγω τῆς χάρης, ὥστε καί ὁ ὑπερσοφός Δημιουργός τῶν πάντων νά εὐαρεστεῖται στίς λαμπρότατες ὁράσεις καί προφητεῖες τοῦ Ἀδάμ»[9].

18. Ἀμμᾶς Εὐγενίας καί Θεοδώρας ἀποφθέγματα, Μητερικόν Α΄ τόμος, Δ. Τσάμη, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


18. Ἀμμᾶς Εὐγενίας καί Θεοδώρας ἀποφθέγματα, Μητερικόν Α΄ τόμος, Δ. Τσάμη,
Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
Κάνε ἐγγραφή στό κανάλι τοῦ "Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos"
τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://www.youtube.com/channel/UCEtO...
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης,
http://hristospanagia3.blogspot.com,
http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: «Δέν ξέρω τί μέρες ἔρχονται. Ἐπιμένω πάρα πολύ. Μή νομίσετε ὅτι θά διακοπεῖ ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ.»σ.σ. Το άκρως επίκαιρο απόσπασμα από ομιλία του π. Αθανασίου Μυτιληναίου, μου το έστειλε η αδελφή Αργυρώ. Βρίσκεται και σε αυτήν την ομιλία που είχα απομαγνητοφωνήσει στο παρελθόν.
Αυτός είναι ο λόγος που διατηρούν την ίδια νοοτροπία (Ιουδαίοι), ότι ο Θεός είναι δικός τους και δεν μπορεί να ανήκει στους εθνικούς. Ήταν τότε που έφτασαν να καταδικάσουν τον Στέφανον, και που σήμερα επιθυμούν να κτίσουν τον ναόν των, για να αισθανθούν ότι πάλι ο Θεός είναι μαζί τους, κατά μια σύγχρονη διακήρυξή τους, που σας διάβασα την περασμένη Δευτέρα. Εκείνο που δημοσιεύθη στους Τάιμς της Ν. Υόρκης, και εκεί λέγει, ο Θεός έφυγε από μας.
Γιατί έφυγε από σας ; γιατί δεν έχομε ναό. Πρέπει λοιπόν να ξαναχτίσομε ναό για έρθει ο Θεός. Να περιμένει τώρα 20 αιώνες ο Θεός πότε να ξαναχτίσουν οι Εβραίοι τον ναό τους, για να πάει να εγκαθιδρυθεί μέσα στον ναόν.
Αυτό χτυπάει ο Στέφανος, και δεν τα ‘ χει βεβαίως κατά του ναού. Αυτό μπορούμε να πούμε και γι αυτόν (εδώ) τον ναό, και για οποιονδήποτε ναό αγαπητοί μου. Αύριο καταστρέφουν αυτόν τον ναό, τον μεταβάλλουν σε μουσείο, σε στάβλο, ή σε χειρότερη έκδοση αν θέλετε, χορευτικόν κέντρον , αίθουσα συναυλιών και δεν ξέρω, ο μη γένοιτο, αλλά αυτά τα επιτρέπει ο Θεός. Μήπως ο ίδιος ο ναός του Σολομώντος δεν μετετράπει σε ό,τι μετετράπει, που να χαρακτηρίζεται βδέλυγμα ; το βδέλυγμα ήτο το άγαλμα του αυτοκράτορα, κλπ, κλπ. Αυτό ήταν το βδέλυγμα, που στήθηκε εν τόπω Αγίω….
Τι νομίζετε, εμείς τότε τι θα κάνομε ; Βέβαια θα λυπούμεθα, βέβαια θα οδυρόμεθα, όχι όμως κατά τρόπον φοβερόν, όπως οι Εβραίοι, αλλά τι ; Όπως συνέβη στην Κωνσταντινούπολη κάποτε, όταν οι αιρετικοί κατέλαβαν όλους τους ναούς, ήταν Αρειανοί, και δεν είχε μείνει παρά ένας ναΐσκος , της Αγ. Αναστασίας…..Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που εξεφώνει εκείνους τους περίφημους θεολογικούς λόγους περί θεότητος του Ιησού Χριστού, είπε την περίφημη εκείνη φράση, ας μείνουν οι οίκοι στους αιρετικούς, και ας έχουμε εμείς τον Οικούντα. Είδατε ; Είναι το πνεύμα του Στεφάνου, είναι το πνεύμα του Παύλου, είναι το πνεύμα της Αγίας Γραφής, και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.

Ἡ προδοσία τῆς πίστεως αἰτία τῆς λειτουργικῆς ἀπαγόρευσης, Ἀρχιμ Σάββα Ἁγιορείτου


Ἡ προδοσία τῆς πίστεως αἰτία τῆς λειτουργικῆς ἀπαγόρευσης, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Ἡ ἀσθένεια ἀποτελεῖ ἰσχυρὴ δοκιμασία τοῦ ἀνθρώπου, ἐνισχύει τὴν πίστη του. Μέσα ἀπὸ τὴν ἀσθένεια καὶ τὸν πόνο ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται πιὸ κοντὰ στὸν Θεὸ

Στυλιανὴ Π. Στυλιανίδου, Ἀκτινοθεραπεύτρια Ὀγκολόγος MD, 
MSc Ἰατρικῆς Α.Π.Θ. – Ἐπιμελήτρια Α’, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. – 

Θεολόγος Α.Π.Θ., MSc Θεολογίας Α.Π.Θ.

Ἡ δύναμη τῆς πίστης τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀσθενοῦν, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἀνίατη νόσο, ἀναφέρεται σχεδὸν σ’ ὅλους τους Βίους τῶν Ἁγίων, ὅπως καὶ οἱ θαυματουργικὲς θεραπεῖες. Οἱ Ἅγιοι καὶ ἰδιαίτερα ἡ Θεοτόκος προβάλλονται ὡς “ἰατροὶ ψυχῶν καὶ σωμάτων”. Τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα ποὺ διηγοῦνται θαυματουργικὲς ἰάσεις μὲ τὴ χάρη τῆς Παναγίας εἶναι πάρα πολλά. 
Ὁ ἄνθρωπος ζώντας στὴν καθημερινὴ εὐδαιμονία καὶ μέσα στὴ σύγχρονη κοινωνία, ὅπου ἐπικρατεῖ τὸ ὑλιστικὸ πνεῦμα, νιώθει ἰσχυρὸς καὶ κάποιες φορὲς – ἴσως καὶ ἀσυνείδητα – παρατηρεῖται ἔκπτωση τῆς πίστης του στὸ Θεό, στὸ Χριστό, στὴν Παναγία, στοὺς Ἁγίους. Ὅταν ὅμως νοσεῖ ἀπὸ διάφορες κυρίως ἀνίατες ἀσθένειες, ἀλλὰ καὶ ὁποιαδήποτε ἀρρώστια, νιώθει ἀδύναμος καὶ φοβᾶται γιὰ τὴ ζωή του. Τότε ἐπικαλεῖται τὸν Θεό, τὸν Χριστό, τὴν Παναγία, τοὺς Ἁγίους καὶ ἐκλιπαρεῖ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ζωῆς του. Ἡ ἀσθένεια ἀποτελεῖ ἰσχυρὴ δοκιμασία τοῦ ἀνθρώπου, ἐνισχύει τὴν πίστη του. Ὁ ἀσθενὴς ποὺ πιστεύει ἰσχυρὰ καὶ ἀφήνει τὴ ζωή του στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, νιώθει ψυχικὴ ἀνακούφιση, πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ἠρεμία, ἁπαλύνεται ὁ πόνος του, ψυχικὸς καὶ σωματικός. Ἡ ἰσχυρὴ πίστη ἔχει ἀποδειχτεῖ πολλὲς φορὲς ὅτι μπορεῖ νὰ ἀνατρέψει τὶς προβλέψεις τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, νὰ ὁδηγήσει σὲ ἴαση τῆς νόσου, σὲ “θαύμα”. 
Ἀρκετοὶ ἀσθενεῖς ποὺ πιστεύουν ἰσχυρὰ στὴν Παναγία, γιὰ παράδειγμα, ἔχουν ἰαθεῖ ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες, ὅπως π.χ. καρκίνος, στειρότητα, δαιμονισμό, τύφλωση, αἱμόρροια, λιθίαση οὐροδόχου κύστεως, ἐντερικά, λοιμώδη νοσήματα, ἀρθρίτιδα, παθήσεις στομάχου καὶ πεπτικοῦ συστήματος κ.α., ὅπως περιγράφονται σὲ διηγήσεις σὲ θεομητορικὰ κείμενα, στὸ βιβλίο “θεομητορικὰ θαύματα” τοῦ κ. Δ. Τσάμη, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα. 

Κάποιος γέροντας ἔγραψε σέ ἕνα χαρτάκι: Μήν κρείνετε, ἴνα μή κρειθῆτε ..

Κάποιος γέροντας έγραψε σε ένα χαρτάκι: Μην κρείνετε, ίνα μη κρειθήτε...
Το έγραψε επίτηδες ορθογραφικά λάθος και το έδωσε στον υποτακτικό του, για να εφαρμόσει αυτήν την εντολή του Ευαγγελίου.
Πήρε ο υποτακτικός το χαρτάκι, το διάβασε και λέει στον γέροντά του:
- Γέροντα, έκανες ορθογραφικά λάθη...
- Τι λέει παιδί μου το χαρτάκι; Μην κρίνεις...
- Λάθος είναι!
- Δεν το είπε παιδί μου αυτό ο Χριστός μας;

Μόρφου:Οἱ σκοτεινές δυνάμεις πίσω ἀπό τό κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου, λέει για μια ακόμη φορά τα πράγματα με το όνομά τους (20-3-2020), φωνάζοντας με πόνο ψυχής πως η φοβία που σπέρνουν στις καρδιές μας για τον ιό, είναι από δαιμονικές δυνάμεις και τους επίγειους υπηρέτες του, τη νέα παγκόσμια τάξη, για να πλήξουν την πίστη μας στον Σταυρό, τον Ευαγγελισμό και το Χριστός Ανέστη, το Πάσχα των Ορθοδόξων!

https://www.youtube.com/watch?v=R-vGwMvsJtE&feature=youtu.be

Ὁμιλία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στόν Εὐαγγελισμό τῆς ΘεοτόκουΟΜΙΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Πάλι σήμερα έχουμε χαρμόσυνες ειδήσεις, πάλι έχουμε μηνύματα ελευθερίας, πάλι έχουμε μια ανάκληση από την πτώση και μια επάνοδο στη ζωή, μια υπόσχεση ευφροσύνης και μια απαλλαγή από τη δουλεία. Ένας άγγελος συνομιλεί με την Παρθένο, για να μην ξαναμιλήσει ο διάβολος με γυναίκα.
Λέει η Γραφή: «Τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ στάλθηκε από τον Θεό ο άγγελος Γαβριήλ σε μια παρθένο, που ήταν μνηστευμένη με έναν άνδρα». Στάλθηκε ο Γαβριήλ, για να αποκαλύψει την παγκόσμια σωτηρία των ανθρώπων. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, να φέρει στον Αδάμ τη βέβαιη αποκατάστασή του. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, στην παρθένο, για να μεταβάλει την ατιμία του γυναικείου φίλου σε τιμή. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, για να προετοιμάσει τον νυμφικό θάλαμο, ώστε να είναι αντάξιος για τον αμόλυντο Νυμφίο. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, για να συντελέσει να νυμφευθεί το πλάσμα με τον πλάστη. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, στο έμψυχο παλάτι του βασιλιά των αγγέλων. 
Στάλθηκε ο Γαβριήλ στην παρθένο που ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, αλλά που προοριζόταν για τον Ιησού, τον Υιό του Θεού. Στάλθηκε ο ασώματος δούλος σε αμόλυντη παρθένο. Στάλθηκε ο χωρίς αμαρτίες σ’ αυτήν που δεν θα γνώριζε τη φθορά. Στάλθηκε ο λύχνος, για να αναγγείλει τον ήλιο της δικαιοσύνης. Στάλθηκε ο όρθρος, που έρχεται πριν από το φως της ημέρας. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, για να διαλαλήσει Αυτόν που βρίσκεται στους κόλπους του Πατέρα και στην αγκαλιά της μητέρας. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, για να δείξει αυτόν που κάθεται σε θρόνο, αλλά και σε σπηλιά. Στάλθηκε ένας στρατιώτης, για να διατυμπανίσει το μυστήριο του μεγάλου βασιλιά. Χαρακτηρίζω μυστήριο αυτό που γίνεται κατανοητό με την πίστη και δεν εξερευνάται με τη φιλομάθεια, πρόκειται για μυστήριο που είναι άξιο προσκυνήσεως και όχι σχολαστικής εξετάσεως, δηλαδή για μυστήριο που είναι αντικείμενο θεολογικής έρευνας και όχι για κάτι που υπόκειται σε ακριβή μέτρηση.

Προσευχή διά πᾶσαν λοιμικήν νόσον

https://paraklisi.blogspot.com/2020/03/blog-post_453.html

ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (π.Αὐγουστῖνος Καντιώτης)


Ανάμεσα στα τόσα θέματα που του προσφέρονται, ο μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης κυρός Αυγουστίνος Καντιώτης επιλέγει να ομιλήσει με θέμα: «Ψευδοχριστιανοί». (15/1/89)

https://www.youtube.com/watch?v=cW1RnhWhLFQ

Γιά τόν ἀληθινό χριστιανό δέν ἔχει σημασία πότε θά ἔλθει ἕνας πόλεμος ἤ ἕνας διωγμός.«Σε καιρούς διωγμών οι χριστιανοί πρεπει να συνάζονται γύρω από τους ιερείς...Η Θεία Λειτουργία και τα Τίμια Δώρα θα δίνουν στους χριστιανούς την δύναμη για να υπομείνουν στην πείνα και θα τους διαφυλάσσουν από κάθε κακό,κάτω από την σκέπη και την προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Επίσης, είναι ανάγκη να λένε την Ευχή στον Ιησού και να προσεύχονται στην Παναγία,λέγοντας: Υπεραγία Θεοτόκε,σώσον ημάς! ή Τη Υπερμάχω Στρατηγώ....Οι σύντομες αυτές προσευχές μάς ένωσαν μέσα στην φυλακή και έτσι μπορέσαμε να αντέξουμε τον διωγμό του κομμουνιστικού καθεστώτος,χωρίς να υποταχθούμε στο κοκκινο θερίο.
Όμως αυτά είναι για τους χλιαρούς χριστιανούς, διότι οι ένθερμοι είναι πάντοτε έτοιμοι-δεν περιμένουν τον καιρό του διωγμού ή του πολέμου για να επιμεληθούν τα της ψυχής τους! Για τον αληθινό χριστιανό δεν έχει σημασία πότε θα έλθει ένας πόλεμος ή ένας διωγμός. Ο αληθινός χριστιανός είναι πάντα έτοιμος,προετοιμασμένος με αναμμένη την λαμπάδα της ψυχής του,για να συναντήσει τον Ουράνιο Νυμφίο.

Ἡ δειλία ἀποτελεῖ βαρύ ἁμαρτημα. π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ (1927- 2006) Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ

https://www.youtube.com/watch?v=u5hmMdRbsMI&feature=youtu.be

Mέχρι νὰ ἔρθῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη, προσέξτε· «εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς…»


Mέχρι νὰ ἔρθῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, προσέξτε· «εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς…» (B΄ Θεσ. 2, 2). Nὰ μὴ σαλευθῇ κανείς. Τί σημαίνει αὐτό; Θυμᾶστε τὸν Πέτρο; Εἶπε ὁ Xριστός· Ἀπόψε θὰ μ᾿ ἐγκαταλείψετε, θὰ μ᾿ ἀφήσετε ὅλοι. Ὄχι, εἶπε ὁ Πέτρος, ἐγὼ δὲν σ᾿ ἐγκαταλείπω (Ματθ. 26,30-35). Πέτρο, λέει ὁ Xριστός, θὰ μ᾿ ἐγκαταλείψῃς. Ὁ σατανᾶς θὰ σὲ κοσκινίσῃ «ὡς τὸν σῖτον», ἀλλὰ «ἐγὼ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου» (Λουκ. 22,32). Ἕνας Πέτρος κλονίστηκε καὶ ἔπεσε καὶ ἀρνήθηκε τὸ Xριστό.
Προσέξτε, λέει ὁ ἀπόστολος, γιατὶ φυσάει ἄγριος ἄνεμος, φυσάει ὁ ἄνεμος τοῦ διαβόλου. Προσέξτε, γιατὶ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ ξερριζωθῆτε.
Eἴδατε μέσα στὸ δάσος, ὅταν φυσάῃ ἄνεμος, τί θόρυβος γίνεται;

Καί ὅταν πράττετε τό ἀγαθό καί ἀγαπᾶτε τόν Θεό, θά σᾶς φυλάττει καί ὁ Θεός καί θά σᾶς προστατεύει

Σας συμβουλεύω  ως Πνευματικός Πατήρ, να ενθυμείσθε πάντοτε τον Θεό, την Παναγία, να φυλάτε τις Εντολές του Θεού, να αποφεύγετε κάθε κακό, κάθε αμαρτία, και να πράττετε κάθε αγαθό και κάθε Αρετή. Και όταν πράττετε το αγαθό και αγαπάτε τον  Θεό θα σας φυλάττει και ο Θεός και θα σας προστατεύει. Μείνετε εις την αγάπη του Θεού για να μένει και ο Θεός μαζί σας.

Όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος (✞ 8 Μαΐου 1980)

25 Μαρτίου. ♰ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τῆς ἑορτῆς. (Ἑβρ. β΄ 11-18).
Εβρ. 2,11           ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν,
Εβρ. 2,11                   Διότι ο Χριστός που μας αγιάζει, και ημείς που αγιαζόμεθα, καταγόμεθα από ένα Πατέρα. Δι' αυτήν ακριβώς την αιτίαν και ο Χριστός δεν εντρέπεται να ονομάζη αυτούς, που καλεί εις σωτηρίαν, αδελφούς του,

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible