Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα της Τρίτης 12-07-2016

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανo. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2016. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Ρωμαίους κεφ. ι΄ 11 - ια΄ 2

ι΄ 11 - ια΄ 2


Ευαγγέλιον: Κατά Ματθαίον κεφ. Ια΄ 16 - 20

Ια΄ 16 - 20
Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Whenever you are in pain and are afflicted, call to mind Him Who was Crucified and then you will find much relief.

Here in this vain world, my child, we shall be afflicted, we shall be embittered, we shall feel pain. But all this is for a limited time; it is temporary—let us pray that God does not abandon us to an eternal degree and measure, for then we would not bear it.  Whenever you are in pain and are afflicted, call to mind Him Who was Crucified and then you will find much relief. For who could gaze at the Crucified One and reflect on His Passion which He suffered for us, and not find balm for his wounds, whether spiritual or physical?

Σταλαγματιές από τον γέροντα Πορφύριο !

undefined.
" Όποιος αγαπάει λίγο, δίνει λίγο

όποιος αγαπάει περισσότερο,
δίνει περισσότερο
κι όποιος αγαπάει πάρα πολύ ,

τι έχει αντάξιο να δώσει ; . . ..
Δίνει τον εαυτό του..."
."...Ο Χριστός θέλει κι ευχαριστείται να σκορπάει τη χαρά, να πλουτίζει τους πιστούς Του με χαρά.

Ανοικτή επιστολή Αγιορειτών Πατέρων πρός την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους γιά Διακοπή μνημοσύνου του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 20/6/2016 (3/7/2016 ν.ἡμερ.)
Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων
ὁμολογητῶν, ὁσίων, ἱεραρχῶν καί μαρτύρων
Ἀνοικτή  Ἐπιστολή  Ἁγιορειτῶν Πατέρων
Πρός:
Τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους,
Τούς εἴκοσι καθηγουμένους μετά τῶν συνοδιῶν αὐτῶν,
Καί πρός ἐνημέρωσι τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

«…ὡς φιλοπάτορες υἱοί, τήν πατρικήν κληρονομίαν φυλάξωμεν ἀπαρεγχείρητον· μή καταργήσωμεν τόν τόπον ὡς ἡ ἄκαρπος συκῆ· ἀλλά τῶν Ἡγουμένων ἡμῶν ἀναθεωροῦντες, τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμησώμεθα τήν ΠΙΣΤΙΝ καί τούς ἀγῶνας· ἵνα καί σύν αὐτοῖς τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτύχωμεν».
(τροπάριο Λιτῆς ἐκ τῆς ἀσματικῆς ἀκολουθίας τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω διαλαμψάντων.)    
Σεβαστοί Πατέρες,
Μελετήσαντες μετά πάσης προσοχῆς τά κοινοποιηθέντα τελικά κείμενα τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καθώς καί τίς ἀπαντήσεις ἐγκρίτων θεολόγων καί μητροπολιτῶν, προαγόμεθα ὅπως ἐκθέσωμεν τά ἀκόλουθα.
Τό συμπέρασμα πού ἀβίαστα ἐξάγεται ἐκ τῆς μελέτης των εἶναι ὅτι τελικῶς ἡ σύνοδος αὐτή ἀποδεικνύεται ἀντορθόδοξη, ληστρική καί αἱρετική, διότι:
1. Ἀκολούθησε καινοφανεῖς μεθοδεύσεις στήν θεματολογία καί τίς πρακτικές της.
2. Ἀπέκλεισε τούς Ἐπισκόπους καί κατέλυσε τήν Ὀρθόδοξη συνοδικότητα καί ἐν γένει χρησιμοποιήθηκαν ἀντορθόδοξοι μέθοδοι στόν τρόπο λειτουργίας της.

Οἱ οἰκουμενιστἐς-λατινόφρονες τῆς Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ἐδίωξαν τούς ὁμολογητές πατέρες λόγῳ τοῦ... Πάπα

Λάβαμε το ακόλουθο νέο μήνυμα από Αγιορείτες Πατέρες (Δείτε το προηγούμενο ΕΔΩ)
ἐν Ἁγίῳ Ὃρει τῇ 27/6/2016 ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο (10/7/2016 πολιτικό ἡμερολόγιο)
Κυριακή Νεομαρτύρων
Οἱ οἰκουμενιστἐς-λατινόφρονες τῆς Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ἐδίωξαν τούς ὁμολογητές πατέρες λόγῳ τοῦ... Πάπα
 τελική πράξη τοῦ δράματος στήν ἱστορικήσερβική.Μ.Χιλανδαρίου ὁλοκληρώθηκεσήμερα πού τό Ἃγιον Ὂρος ἑορτάζει τούς ἐπί Τουρκοκρατίας ἀθλήσαντας Νεομάρτυραςοἱὁποίοι διά τῆς ἂχρις αἳματος ὁμολογίας τουςἐμεγάλυναν τήν Ὀρθόδοξο πίστικαταισχύνοντας τούς ὁπαδούς τοῦ ἀντιχρίστου Μωάμεθ.

 άχαλίνωτη μανία τῶν παπο-οἰκουμενιστῶνμή ἀνεχόμενη τήν πεπαρρησιασμένηὁμολογιακή στάση τῶνΛουκᾶ μοναχοῦΔαμιανοῦ μοναχοῦὈνουφρίου μοναχοῦ καί Δανιήλδμοναχοῦπροέβην στήν ἐκδίωξή τους ἀπό τή Μονή τῆς μετανοίας τους.

Ἡ Θεία Εὐχαριστία καί ὁ ἄνεμος τῆς πολυπραγμοσύνης

 Ο Ισαάκ, ο μαθητής του Αββά Απολλώ, ανάμεσα στις άλλες αρετές του, είχε και ξεχωριστή ευλάβεια για τα Άχραντα Μυστήρια. Όταν επρόκειτο να κοινωνήσει, ετοιμαζόταν πολλές ημέρες πριν με προσευχή ιδιαίτερη και πνευματική μελέτη. Όσο διαρκούσε η θεία Λειτουργία, δεν άφηνε κανένα, οποιαδήποτε ανάγκη κι αν παρουσιαζόταν, να του μιλήσει μέσα στην εκκλησία. Ύστερα από την απόλυση έτρεχε στο κελλί του, σαν να τον κυνηγούσαν.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ ἀλαζονεία τῆς ἀποκλειστικότητας

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
 
      Κρίμα, ποὺ στοὺς δύσκολους αὐτοὺς καιροὺς καὶ οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας φθίνουν ὡς πρὸς τὴν συνέπειά τους  στὴν πίστη καὶ στὸ φρόνημα τῶν ἁγίων. Μιμοῦνται τὰ κοσμικὰ τερτίπια καὶ δὲν πείθουν μὲ τὴν πολιτεία τους. Δὲν «ἀποφαίνονται» ἁγιωτικὰ ἀλλὰ διπλωματικά. Φάνηκε δὲ καθαρὰ ἡ στάση τοὺς αὐτὴ στὸ κοντινὸ χθὲς μὲ ὅλα τα διαδραματισθέντα στὴ Σύνοδο.
     Μεταξύ των ἄλλων, ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος εἶπε - ἄρα καὶ πιστεύει - πὼς εἶναι ἀλαζονεία νὰ κηρύττουμε καὶ νὰ ὁμολογοῦμε τὴν Ὀρθοδοξία ὡς τὴν κατέχουσα ἀποκλειστικῶς τὴν  Ἀλήθεια στὴν πληρότητά της. Γράφει: «Μὲ βάση αὐτὰ τὰ δεδομένα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν ἀναγνώριση τοῦ ὑποστατοῦ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἑτεροδόξων, ὅταν πρωτίστως ἀποστῆ ἀπὸ τὴν ἀλαζονεία τῆς ἀποκλειστικότητας. Ἡ ἀποκλειστικότητα δὲν ἀποτελεῖ δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

«Πρός Οἰκουμενικήν Σύνοδον1» μέρος α΄«Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καί
τοῖς πρεσβυτέροις σύν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ...»

Πράξ. Ιε΄ : 22

Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, κατά τόν Ἅγιο Αὐγουστῖνο εἶναι «ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας». Ἐκκλησία = Χριστός. Αὐτό σημαίνει, ὅτι τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ θά συνεχίζεται δι᾿ αὐτῆς αἰωνίως· ἀλλά καί οἱ ἀντιδράσεις ἐναντίον της δέν θά λείψουν, σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ ἰδίου στούς μαθητάς του· «Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν, καί ὑμᾶς διώξουσιν...»2.
«Σημεῖον ἀντιλεγόμενον»3 , ὁ Χριστός, «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» καί Ἐκκλησία του. Μόνο ἄν πάψῃ Ἐκκλησία νά κηρύττῃ καί νά ἐνεργῇ ὅπως Χριστός, τότε θά πάψῃ καί ἀντίδρασι τοῦ κόσμου ἐναντίον της. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μάλιστα προειδοποιεῖ, ὅτι πρός τό τέλος τῶν αἰώνων σύγκρουσι ἀληθείας καί ψεύδους θά εἶνε σφοδρότερη, ἰδίως ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ μεγάλου ἀντιχρίστου· τό μικρό ποίμνιο θά δοκιμαστῇ σκληρά, οἱ πιστοί θά λιγοστέψουν πολύ. Ἐκκλησία ὅμως, ἐλευθέρα καί ζῶσα, Ὀρθοδοξία, θά περισυλλέξῃ τά τέκνα της κάτω ἀπό τά φτερά τοῦ μεγάλου Ἀετοῦ καί θά βγῇ στήν ἔρημο, ὄχι μόνο τροπικά ἀλλά καί τοπικά, ἕως ὅτου ἔλθουν πάλι «καιροί ἀναψύξεως»4 γιά τό λαό τοῦ Θεοῦ.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. "Ὁ ἐπεκτατισμός ὡς εἴδωλο συμπαρασύρει τή φαντασία ὄχι μόνον τά μεγάλα ἔθνη, ἀλλά καί τά μικρά ἔθνη καί ἀνθρώπους " ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

Ο επεκτατισμός ως είδωλο συμπαρασύρει τη φαντασία όχι μόνον τα μεγάλα έθνη, αλλά και τα μικρά έθνη και ανθρώπους. Επεκτατισμός σημαίνει: αρπαγή της ξένης γης για λόγους κυριαρχίας, εμπορίου, στρατηγικής πρός χάριν των υλικών αγαθών. Όπως ο θρυλικός Ζεύς γέννησε τον Πλούτωνα έτσι και ο ευρωπαϊκός υλισμός γέννησε τον ευρωπαϊκό επεκτατισμό. Και πράγματι αυτό πού ήταν ο Ζεύς ανάμεσα στις ειδωλολατρικές θεότητες, είναι ο υλισμός ανάμεσα στα σύγχρονα είδωλα. 

Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης: Ἄν θέλεις νά εἶσαι μαθητής τοῦ Χριστοῦ, θ’ ἀνέβεις κι ἐσύ ἀπάνω στόν Σταυρό

Έξω αυτή η Γερόντισσα, να πούμε, δεν αναφέρω τ’ όνομα της. Καρκίνο, εγχειρήσεις, τούτο, εκείνο, αυτό, κι όμως προσευχομένη είδε την Παναγία στον θρόνο της.
«Περάστε οι όσιοι», λέει. Όλοι οι όσιοι πέρασαν μπροστά σαν παρέλαση, στην Παναγία. «Περάστε οι μεγαλομάρτυρες». Αυτή καθότανε εκεί, Γερόντισσα ήταν, Ηγουμένη.

Γέροντας Ἐφραίμ, Προηγούμενος Ἱ.Μ. Φιλοθέου: Οἱ ἔπαινοι κάνουν κακό

Όταν ήμουν στον κόσμο, οι άνθρωποι της Εκκλησίας με νόμιζαν ότι ήμουν ένα αγιασμένο παιδί. Εγώ αντιδρούσα σ’ αυτούς τους χαρακτηρισμούς, πλην όμως σιγά-σιγά οι έπαινοι μου κάνανε κακό. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible