Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023

9 Αὐγούστου. Ματθίου τοῦ ἀποστόλου (†63). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἀποστόλου, Δευτ. διακαιν. (Πρξ. α΄ 12-17, 21-26).

Πραξ. 1,12         Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ ἔστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.

Πραξ. 1,12                Τοτε οι μαθηταί επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ από το όρος, που ελέγετο Ελαιών και το οποίον είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ, εις απόστασιν ενός και κάτι χιλιομέτρου, όσον δηλαδή επετρέπετο στους Ισραηλίτας να βαδίσουν κατά την ημέραν του Σαββάτου.

Τὰ U.F.O. καὶ οἱ δαιμονικὲς ὁράσεις -Τὰ τεχνοείδωλα τῆς ἀβύσσου , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ὁ διάβολος δὲν κάνει διακοπές - Δὲν ἐγκαταλείπουμε τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἡ πανθρησκεια καὶ ἡ μασονία εἰναι τὸ ὄχημα τοῦ ἀντιχριστου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἡ μεγαλύτερη κόλαση τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἰναι τὰ πάθῃ του , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΛΙΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 9-8-2023

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΛΙΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 9-8-2023 
https://www.youtube.com/live/DLr03DVeEV0?feature=share

Ὅταν ὑπάρχει αἵρεση ποὺ κηρύσσεται ὀφείλεις νὰ ἐλέγξεις καὶ νὰ μιλήσεις , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Σοφία Μπεκρῆ: Οἱ Παρακλήσεις στὴν Παναγία καὶ ἡ παράκληση τῆς Παναγίας


Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος


Οἱ Παρακλητικοὶ Κανόνες στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ λαοφιλεῖς Ἀκολουθίες τῆς ὀρθοδόξου λειτουργικῆς ζωῆς. Ὄχι μόνον τὸν Αὔγουστο, ποὺ εἶναι ὁ μήνας τῆς Παναγίας, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸν ὑπόλοιπο χρόνο σὲ Ἐκείνην καταφεύγομε καὶ πάνω της ἐναποθέτομε «τὴν πᾶσαν ἐλπίδα» μας. Ἐκείνη, ἡ γλυκιά μας Παναγιά, εἶναι ἡ μεσιτεύουσα ὑπὲρ ἡμῶν στὸν Υἱό της καὶ Θεό μας.

Ἀξίζει, πάντως, νὰ ἐπισημάνωμε ὅτι στὰ ὑπέροχα αὐτὰ ποιήματα, ποὺ ψάλλομε πρὸς τιμήν της καὶ γιὰ ἐνίσχυσή μας, τὰ τροπάρια ὅλων τῶν Ὠδῶν ἀκολουθοῦν κάποια συγκεκριμένη σειρά. Ἔτσι τὸ α’ τροπάριο ὅλων τῶν Ὠδῶν τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος περιέχει παράκληση στὴν Παναγία γιὰ γενικὴ βοήθεια, τὸ β’ παράκληση γιὰ σωτηρία ἀπὸ πάθη καὶ πειρασμούς, τὸ γ’ γιὰ λύτρωση ἀπὸ τὰ ἐξωτερικὰ δεινὰ καὶ τὸ δ’ γιὰ σωτηρία ἀπὸ ἀσθένειες.

Γιὰ παράδειγμα τὸ α’ τροπάριο τῆς α’ Ὠδῆς τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος ξεκινάει ὡς ἑξῆς: «Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς πρὸ σὲ καταφεύγω σωτηρίαν ἐπιζητῶν…», τὸ β’ τροπάριο συνεχίζει «παθῶν με ταράττουσι προσβολαί…», στὸ γ’ τροπάριο ὁ ποιητὴς κάνει θερμὴ παράκληση στὴν Παναγία νὰ τὸν λυτρώσῃ ἀπὸ τὰ δεινά («δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναι με τῶν δεινῶν») καὶ στὸ δ’ τροπάριο ζητάει βοήθεια γιὰ τὶς ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀσθένειες («νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐπισκοπῆς θείας καὶ προνοίας τῆς παρά σοῦ ἀξίωσον»). Ἡ ἴδια περίπου σειρὰ παρατηρεῖται καὶ στὰ ἀντίστοιχα τροπάρια τῶν ὑπολοίπων Ὠδῶν.

Αὐτά εἶναι τά πιό μεγάλα θαύματα τῆς Παναγίας στήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ


Εκτός από τα θαύματα που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς σχετικά με μεμονωμένα πρόσωπα, υπάρχουν και ορισμένα που η Ιστορία έχει καταγράψει επιβεβαιώνοντας την «ειδική» σχέση που έχει ο Ελληνισμός με την Παναγία.
Από την Πόλη και την Τήνο μέχρι τον Ορχομενό. Αυτές είναι κάποιες από τις σημαντικότερες θείες παρεμβάσεις της Θεοτόκου στον του της Ιστορίας.

ΟΤΑΝ ΑΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΒΑΣΣΙΛΕΥΟΥΣΑ

Ζωντανό θαύμα της Παναγίας είναι η σωτηρία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους και τους Πέρσες οι οποίοι πολιόρκησαν την Πόλη από ξηρά και από θάλασσα ενώ έλειπε σε εκστρατεία ο αυτοκράτορας Ηράκλειος.

Τότε οι χριστιανοί κατέφυγαν στη βοήθεια της Παναγίας. Συγκεκριμένα στο ναό των Βλαχερνών γίνονται δεήσεις και ο πατριάρχης Σέργιος κρατώντας στα χέρια του την εικόνα της Παναγίας ενθάρρυνε το στρατό που είχε πάρει θέσεις αμύνης στο φρούριο της Πόλεως. Το έτος 626 μ. Χ. λοιπόν με τη βοήθεια της Παναγίας ο εχθρικός στρατός νικηθήκε .

Ο αρχηγός των βαρβάρων Χαγάνος , κατά τη διάρκεια των μαχών, έβλεπε με τρόμο «γυναίκα σεμνοφορούσαν και περιτρέχουσαν το τείχος, μόνην ούσαν».


Η ΝΊΚΗ αποδόθηκε στη Παναγία και από τότε καθιερώθηκε ο Ακάθιστος Ύμνος προς τιμήν Της.

Πορφυρίτης: Τά φανάρια ἀναβοσβήνουν, ὁ Χριστός εἶναι τό Φῶς!


Γράφει ὁ Πορφυρίτης

Στήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα πλανῶνται ἐσχάτως ὑπο-οὐράνιες ἀντιλήψεις, οἱ ὁποῖες παγιώνονται σέ κοσμικούς καί ἐκκλησιαστικούς κύκλους. Ἀντιλήψεις πού ἀφήνουν τεράστια ἐρωτηματικά, π.χ. «Το Φανάρι εἶναι πηγή φωτός[1]», «Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι ἐγγυητής τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας[2]», «Ὁ Πατριάρχης εἶναι ὁ Πάπας τῆς Ἀνατολῆς[3]»! Τό τελευταῖο, καθώς οἱ Φαναριῶτες καί οἱ παρατρεχάμενοί τους ἔχουν κατασκευάσει, μέ «ἄνωθεν» ἐντολές, γιά τό Πατριαρχεῖο, ἕνα θεσμό «τέρας», εἶναι εὔκολη ἡ λύση του. Θά ἔχει τήν τύχη τοῦ ἄλλου «ἀδελφοῦ», Πάπα τῆς Ρώμης, τοῦ ἄλλου «θηρίου», ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκπέσει ἀπό τήν Πίστη καί εἶναι μέ τή βοῦλα, παναιρετικός!

Ὅσο γιά τίς ἄλλες κενοφανεῖς ἀντιλήψεις, θά χρειαστεῖ νά «σκάψουμε» λιγάκι παραπάνω, γιά νά βροῦμε τή λύση τους, καθ’ ὅτι εἶναι προϊόντα ὑπερφυῶν σκέψεων. Γιά παράδειγμα, πῶς εἶναι δυνατόν καί μέ ποιόν τρόπο τό Φανάρι ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἐγγυητής τῆς Πίστεως; Τί τό καθιστᾶ πηγή φωτός καί ἀλάνθαστο; Ἡ αὐτοφωτότης του, σέ τί ἤ σέ ποιόν ὀφείλεται; Ἔπαψε νά εἶναι ὁ Χριστός τό Φῶς; Ποιός ἤ τί ἐγγυᾶται τήν ὀρθοδοξότητά του; Τί ἀκριβῶς συμβαίνει καί τίς τελευταῖες δεκαετίες «ἀκτινοβολεῖ»; Αὐτά τά ἀμείλικτα ἐρωτηματικά ἀναδύονται καί πλαισιώνουν τή νέα αὐτή δοξασία περί τῆς Ἐκκλησίας. Μιᾶς Ἐκκλησίας «Μητέρας», Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, πού γέννησε πολλές θυγατέρες καί ὅλες αὐτές πρέπει νά εἶναι ὑπάκουες στήν «Μητέρα», ἀλλιῶς θά πρέπει νά τίς συνετίσει...! Μιᾶς Ὑπερεκκλησίας, διότι, σῦν τίς ἄλλες, ὑποστηρίζεται καί ἡ ἑξῆς ὑπερκόσμια, ἀδιανόητη καί τρελλή διδασκαλία: «Χωρίς Φανάρι δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία[4]»!!!

Ἡ λύση τοῦ παραπάνω σοβαροῦ προβλήματος, βρίσκεται στό ἴδιο τό Φανάρι, στήν ἱστορία του καθώς θά «ἀνακαλύψουμε» ὅτι πολλάκις ὑπῆρξε πηγή σκότους διότι πολλοί Πατριάρχες τό κατῄσχυναν μέ τίς δυσώδεις αἱρέσεις τους. Ἄς δοῦμε, μέ λίγη ὑπομονή, κάποιους αἱρετικούς Πατριάρχες, μέσα ἀπό τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου[5].

Ὁ Μακεδόνιος Αʹ (342 - 346 μ.Χ.) «ὑπεστήριξε τὴν ἀρειανικὴ πίστη τοῦ αὐτοκράτορος καὶ ἐνεθάῤῥυνε τοὺς διωγμοὺς κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων». «...καθῃρέθη καὶ ὁ Μακεδόνιος...».

Οἱ ἑπτά παῖδες ἀπό τήν Ἔφεσο

ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΑΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΣΟΟι επτά αυτοί άγιοι, κατά τις αρχαιότερες εκδοχές του Συναξαρίου τους, εμφανίζονται ως νεαροί στρατιώτες, αλλά μεταγενέστερα παρουσιάσθηκαν ως παιδιά, ιδιαίτερα στην εικονογραφική παράδοση. Τα ονόματά τους είναι: Μαξιμιλιανός, Εξακουστωδιανός, Ιάμβλιχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Αντωνίνος και Κωνσταντίνος (ή Ιωάννης) και η θαυμαστή ιστορία τους έχει ως εξής· Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος (250), ερχόμενος από τη Δύση, έφθασε στην Έφεσο έδωσε διαταγή να συγκεντρωθεί όλος ο πληθυσμός στους ναούς για να θυσιάσει στους θεούς. Την τρίτη ημέρα των εορτών που διοργανώθηκαν με την ευκαιρία αυτή, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να συλληφθούν όλοι οι χριστιανοί. Οι Εβραίοι και οι ειδωλολάτρες της πόλεως βοήθησαν τους στρατιώτες να σύρουν όλους τους πιστούς που έβρισκαν στην αγορά για να τους εξαναγκάσουν να θυσιάσουν. Πολλοί υπέκυψαν μπροστά στην προοπτική των βασανιστηρίων, ενώ όσοι αρνήθηκαν να ενδώσουν θανατώθηκαν δίχως έλεος. Μπροστά σε τόση σκληρότητα ο Μαξιμιλιανός, ο γιος του επάρχου της πόλης, καθώς και άλλοι έξι νέοι επιφανών οικογενειών που υπηρετούσαν ως ευέλπιδες στον στρατό, θλίβονταν και έχυναν δάκρυα, περισσότερο δε για την απώλεια των ψυχών των αποστατών, παρά για τα πάθη των μαρτύρων. Κάθε φορά που αναγγελλόταν η τέλεση μιας θυσίας, αποσύρονταν στην εκκλησία για να προσευχηθούν· η στάση τους όμως αυτή δεν διέφυγε από την προσοχή των εθνικών, οι οποίοι τους κατέδωσαν στον αυτοκράτορα. Με τα μάτια γεμάτα δάκρυα ακόμη και σιδηροδέσμιους τούς έσυραν στο παλάτι. Ο Μαξιμιλιανός πήρε τον λόγο εξ ονόματος όλων για να απαντήσει στον αυτοκράτορα που τους ανέκρινε για τον λόγο της απειθαρχίας τους: «Έχουμε έναν Θεό, η δόξα του Οποίου πληροί τον ουρανό και τη γη και προσφέρουμε σε Αυτόν τη μυστική θυσία της ομολογίας της Πίστεως και των αδιάλειπτων προσευχών μας». Ο Δέκιος εξοργισμένος πρόσταξε να τους αφαιρέσουν τις ζώνες τους, ένδειξη του αξιώματός τους, και υποκρινόμενος ότι τους λυπήθηκε, διέταξε να λύσουν τα δεσμά τους και να τους δώσουν μερικές ημέρες προθεσμία για να το ξανασκεφθούν, ενώ εκείνος θα απουσίαζε από την πόλη.

Αφού συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, οι επτά νέοι αποφάσισαν να κρυφτούν σε μια μεγάλη σπηλιά ανατολικά της πόλεως, με σκοπό να προετοιμασθούν εκεί στην ησυχία και την προσευχή, για να εμφανισθούν πάλι ενώπιον του τυράννου. Κατά τις ημέρες της διαμονής τους στο ασκητήριο εκείνο, ανατέθηκε στον νεώτερο μεταξύ τους, τον Ιάμβλιχο, η φροντίδα του φαγητού και για τον λόγο αυτό κατέβαινε πότε-πότε στην πόλη.

Τό ἔχεις ἀποδεχθεῖ μέ τήν ὐπογραφή σου...


Ψεύτες και απατεώνες του κοινού Ποινικού Δικαίου.

Σύμφωνα με τα ΦΕΚ 1476Β/27-4-2018 & ΦΕΚ 824Β/17-2-2023 που ισχύουν, τα νέα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, θα έχουν ζώνη μηχανικής ανάγνωσης, και RFID τσιπ, στα οποία θα καταχωρούνται δεδομένα από τρίτους, τα οποία θα αλλάζουν κατά την διάρκεια χρήσης του εγγράφου, και τα οποία δεν μπορεί να αναγνώσει ο κάτοχος του εγγράφου, ο οποίος ωστόσο καλείται να το υπογράψει.

Με την υπογραφή κατόχου, οι πολίτες, αποδέχονται εκ των προτέρων άγνωστες μελλοντικές καταχωρήσεις δεδομένων από τρίτους, παρέχοντας έτσι με την θέλησή τους σε αυτούς τους τρίτους, λευκή επιταγή ζωής.

Για παράδειγμα. Αστυνομικό όργανο, σου επιβάλει στο μέλλον πρόστιμο, επειδή παραβίασες απαγόρευση κυκλοφορίας, δεν φορούσες μάσκα, δεν δέχεσαι υποχρεωτική ιατρική πράξη, ή υπερέβης το αποτύπωμα άνθρακα. Το πρόστιμο καταχωρείται στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (Νέα ηλεκτρονική ταυτότητα) που έχεις αποδεχθεί εκ των προτέρων με την υπογραφή σου και που υπάρχει επάνω σε αυτό.

Δεν δικαιούσαι καμία διαμαρτυρία, ούτε προσφυγή, γιατί με την υπογραφή σου έδωσες λευκή επιταγή ζωής.

Γιά ὅσους πάσχουν ἀπό «ἀμνησία» καί περιμένουν νά μιλήσει ἡ Ἐκκλησία γιά τίς ταυτότητες (βίντεο)

 Επειδή η Eκκλησία σύσσωμη, με όλη την Iεραρχία, το Άγιον Όρος και τον Λαό μίλησαν για τις ταυτότητες και ενήργησαν, και -Θεού βοηθούντος- από το 1986 μέχρι σήμερα (επί 37 έτη) τις απέτρεψαν, υπενθυμίζουμε σε όσους πάσχουν από ηθελημένη «αμνησία» τι είπε η Εκκλησία, και ότι δεν μπορεί σήμερα να αναιρέσει τον εαυτό της. Ο Λαός δεν περιμένει να μιλήσει η Διοικούσα Εκκλησία ούτε να εκδώσει Δελτίο Τύπου. εκείνο που οφείλει να κάνει είναι μόνο να ενεργήσει.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΤΘΙΑ, 9-8-2023

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΤΘΙΑ, 9-8-2023
https://www.youtube.com/live/lmuGkmoiRVI?feature=share

Πές μου -τοῦ εἶπε- κάτι πού νά τό τηρήσω καί νά σωθῶ μ’ αὐτό.

214.
Παρακάλεσε κάποιος αδελφός ένα Γέροντα: Πες μου -του είπε- κάτι που να το τηρήσω και να σωθώ μ’ αυτό.

Και του λέει ο Γέροντας: Εάν μπορείς να βαστάξεις όταν σε βρίσουν, αυτό είναι το μεγαλύτερο απ’ όλες τις αρετές.

https://wra9.blogspot.com/2023/08/blog-post_04.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible