Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Ἡ κύρια αἰτία τῶν λογισμῶν εἶναι ὁ διάβολος. Ἐλαχιστότατοι εἶναι δικοί μας, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Απόσπασμα απο την ομιλία Ἡ δύναμη τοῦ καλοῦ λογισμοῦ (Ἁγ. Παϊσίου), 11-10-2019, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

Γιατί ΔΕΝ κινδυνεύουμε ἀπό τήν προσκύνηση τῶν Ἀγίων εἰκόνων καί τήν παραμονή μας στό ναό (Απόσπασμα)

 Απόσπασμα_Γιατί ΔΕΝ κινδυνεύουμε ἀπό τήν προσκύνηση τῶν Ἀγίων εἰκόνων καί τήν παραμονή μας στό ναό, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Τά γνωρίσματα τοῦ εὐσεβοῦς, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)

 ΚΗΡΥΓΜΑ_86. Τα γνωρίσματα του ευσεβούς, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Φιλοκαλία τόμος Α΄, 30-7-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com,

ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 30-7-2021

https://youtu.be/QIMX1Rjp7_Y
Συν Θεω ζωντανή μετάδοση τώρα: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 30-7-2021

Ἡ ψυχή συμπάσχει μέ τό σῶμα, ἀλλά όχι το αντίθετο, Ἀρχιμ. Σάββα Αγιορείτου (Κήρυγμα)

 ΚΗΡΥΓΜΑ_85. Ἡ ψυχή συμπάσχει μέ τό σῶμα, ἀλλά τό σῶμα δέν συμπάσχει μέ τήν ψυχή , ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Φιλοκαλία τόμος Α΄, 29-7-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Αγιορειτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς ΣΤ Ματθαίου. Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατά Ματθαίον, κεφ. Θ΄, εδάφια 1-8

1 Καί ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 3 καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. 4 καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; 6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν.Τρεμπέλα

1 Και αφού μπήκε σε ένα πλοίο, πέρασε στην απέναντι όχθη της λίμνης, και ήλθε στη δική του πόλη, την Καπερναούμ. 2 Τότε Του έφεραν έναν παράλυτο, που τον είχαν βάλει πάνω σε ένα κρεβάτι. Και καθώς ο Ιησούς είδε την πίστη που είχε και ο παράλυτος κaι εκείνοι που τον μετέφεραν, είπε στον παράλυτο, ο οποίος ανησυχούσε και φοβόταν μήπως οι αμαρτίες του γίνουν εμπόδιο στη θεραπεία του: «Έχε θάρρος, παιδί μου˙ σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου».

Ἡ Ὁσία Σάρρα, ἡ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Αἰγύπτου ἀσκήσασα.


Ἡ Ὁσία Σάρρα, ἡ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Αἰγύπτου ἀσκήσασα.

Παρακλητικός Κανών εις την Οσία Σάρρα εδώ

† 13η Ἰουλίου

1.Ἀφηγοῦνται, ὅτι δεκατρία ὁλόκληρα χρόνια τὴν Ἀμμᾶ Σάρρα τὴν πολεμοῦσε ὁ δαίμονας τῆς πορνείας καὶ ἐκείνη οὔτε μία φορὰ δὲν ἐζήτησε απὸ τὸν Θεὸ νὰ τὴν ἀπαλλάξη ἀπὸ αὐτὸν τὸν πόλεμο, ἀλλὰ μόνον ἔλεγε· «Θεέ μου, δός μου δύναμι».
2. Κάποτε τῆς εἶχε ἐπιτεθῆ μὲ πολλὴ σφοδρότητα αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς πορνείας, δείχνοντάς της τὴν γοητεία τῆς κοσμικῆς ματαιότητας· καὶ αὐτή, ἀφοῦ στάθηκε ἀνένδοτη, ἐπειδὴ σεβόταν τὸν Θεὸ καὶ ἦταν ἀνυποχώρητη στὴν ἄσκησί της, ἀμέσως ἀνέβηκε στὸ δωμάτιό της γιὰ νὰ προσευχηθῆ. Τότε φανερώθηκε σωματικὰ τὸ κακὸ αὐτὸ πνεῦμα ἐνώπιόν της καὶ τῆς εἶπε· «Μὲ νίκησες, Σάρρα». Ἡ δὲ εἶπεν· «Δὲν σὲ νίκησα ἐγώ, ἀλλ᾿ ὁ Δεσπότης μου Χριστός».
3. Ἔλεγαν γι᾿ αὐτήν, ὅτι παρέμεινε ἑξήντα χρόνια ἐπάνω ἀπὸ τὸν ποταμὸ καὶ οὐδέποτε ἔσκυψε νὰ τὸν ἰδῆ.
4. Κάποτε ἄλλοτε ἦλθαν νὰ τὴν ἐπισκεφθοῦν δύο μεγάλοι Γέροντες Ἀναχωρητές, ἀπὸ τὰ μέρη τοῦ Πηλουσίου. Καὶ καθὼς ἐπήγαιναν, συζητοῦσαν μεταξύ τους καὶ ἔλεγαν· «Νὰ τὴν ταπεινώσουμε τούτη τὴν γερόντισσα». Καὶ τῆς λένε· «Πρόσεξε μήπως ὑπερηφανευθῆς καὶ πῆς· “Νά, ἀκόμη καὶ Ἀναχωρητὲς ἔρχονται νὰ μὲ ἐπισκεφθοῦν, ἐνῶ εἶμαι γυναίκα”». Ἡ Ἀμμᾶς Σάρρα ὅμως τοὺς ἀπαντᾶ· «Ὡς πρὸς τὴν φύσι εἶμαι πράγματι γυναίκα, ἀλλ᾿ ὄχι ὅμως καὶ στὸ φρόνημα».

«Βόμβα» ἀπό Ἄρτα: Λήγουν τά ἐμβόλια καί θέλουν νά «ἐξαντλήσουν τό ἀπόθεμα» – Μηνύσεις κατά τοῦ ὑποχρεωτικού ἐμβολιασμοῦ

Να μας πει το Κράτος αν όλα αυτά ισχύουν!!! Αυξάνονται οι κινητοποιήσεις υγειονομικών.
Μετά την Θεσσαλονίκη και την Θεσσαλία, στην ΄Ήπειρο, ο παιδίατρος του Γ.Ν. Άρτας, Γιάννης Πασιάς, μαζί με άλλους εργαζόμενους του Γ.Ν. Άρτας ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών για να κινηθούν νομικά, μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των υγειονομικών.
Ο κ. Πασιάς μίλησε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης για την πρωτοβουλία αυτή, κεντρικό σύνθημα της οποίας αποτελεί η φράση “οι υγειονομικοί που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν δεν είναι ούτε αρνητές ούτε ψεκασμένοι, αλλά ελεύθεροι Έλληνες κι όχι υποταγμένοι!” Ο κ. Πασιάς μίλησε “έξω από τα δόντια” για τις αποφάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες είναι κατευθυνόμενες κατά τη γνώμη του από άλλες παγκόσμιες δυνάμεις, πίσω από τις οποίες κρύβονται κίνητρα και στόχοι που δεν χωράει ο ανθρώπινος νους. Ο ίδιος ως γιατρός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα εμβόλια, επισημαίνοντας ότι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού δεν είναι καν εμβόλιο!
Αναλυτικά, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών, εργαζόμενοι του Γ.Ν. Άρτας αποφάσισαν να κινηθούν νομικά εναντίον της συγκεκριμένης απόφασης της κυβέρνησης επικοινωνώντας με γνωστούς δικηγόρους των Τρικάλων και της Αθήνας, οι οποίοι τους προέτρεψαν να περιμένουν να βγει η ΚΥΑ και να είναι σε ετοιμότητα συγκεντρώνοντας όσο πιο πολλές υπογραφές γίνεται.
“Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι στις 14 Αυγούστου λήγουν τα εμβόλια της Pfizer ενώ των άλλων εταιρειών λήγουν τον Οκτώβριο, γιαυτό η κυβέρνηση με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό θέλει να εξαντλήσει το απόθεμα.


Με την συγκεκριμένη απόφαση καταλύεται το Δίκαιο, ενώ απολύσεις δεν μπορούν να γίνουν, παρόλο που η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόλυσης όσων δεν εμβολιαστούν”, δήλωσε ο κ. Πασιάς και συνέχισε “Η συγκεκριμένη απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών είναι αντίθετη με τις Διεθνείς Συνθήκες κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού:

Ἡ εἰκόνα τῆς ἠθικῆς ἀνδρείας

Ἁγίου Νεκταρίου
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Γνώθι σαυτόν», Ἐκδόσεις «ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ»)

Μεταφορὰ στὴν Νεοελληνικὴ, Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος

"Στὶς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε μία εἶναι ἡ ἀρετὴ ποὺ θὰ μᾶς ἀνοίξει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, γιὰ νὰ δοῦμε, ὅσο μποροῦμε δὶ` αὐτῆς τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ξεχωρίσουμε τὸ ψέμα. Ἡ ἠθικὴ ἀνδρεία! Εἶναι μεγάλη ἡ ἀνάγκη ἠθικῆς στήριξης καὶ θὰ τὴν βροῦμε μὲ ἀπόλυτη ἀσφάλεια στὰ λόγια τῶν ἁγίων μας. Σήμερα, τὸ ψέμα, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιβληθεῖσα τρομοκρατία, τὴν διασπορὰ καὶ ἐπιβολὴ τοῦ φόβου στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, παρέλυσε τὶς... ἔσω δυνάμεις καὶ ἀφόπλισε τὶς καρδιές. "Φόβος καὶ τρόμος ἐπέπεσε τὴ κτίσει", κατὰ τὸ τροπάριο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος,ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς διακόνους τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης. Γιὰ τὴν ἀρετὴ αὐτή, τὴν τόσο ἀναγκαία, μᾶς διδάσκει ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Προσπαθήσαμε νὰ κάνουμε τὸν μικρὸ αὐτὸ κόπο, νὰ τὴν προσφέρουμε σὲ ὅλες τὶς καλοπροαίρετες καρδιές"

Ἡ ἠθικὴ ἀνδρεία εἶναι ἀρετή, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται ὡς ἠθικὸ σθένος, τὸ ὁποῖο ἀναδεικνύει αὐτὸν ποὺ τὴν ἔχει, πάνω ἀπὸ ὅλες τὶς ἀντίξοες περιστάσεις καὶ περιπέτειες τοῦ βίου καὶ τὸν καθιστὰ ἱκανὸ νὰ μένει ἄκαμπτος, χωρὶς νὰ ἐνδίδει στὶς πιέσεις τῶν συμφορῶν, ποὺ ἐπιπίπτουν ὁρμητικὲς καὶ σταθερὸς στὶς ἠθικὲς καὶ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις του.

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς ΣΤ Ματθαίου. Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Προς Ρωμαίους, κεφ. ΙΒ΄, εδάφια 6-14

6Ἒχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, 7 εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, 8 εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι.

9 ῾Η ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 11 τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, 12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, 13 ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. 14 εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν.Τρεμπέλα

6 Και έχοντας διάφορα χαρίσματα και ικανότητες, ανάλογα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας δόθηκε, ας αρκούμαστε σε αυτές κι ας μη ζητούμε εγωιστικά εκείνα που δεν μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Είτε δηλαδή έχουμε το χάρισμα της προφητείας, ας προφητεύουμε ανάλογα με το χάρισμα που δόθηκε στον καθένα σύμφωνα με τον βαθμό της πίστεώς του. 7 Είτε έχουμε χάρισμα εκκλησιαστικής διακονίας, ας μένουμε στο χάρισμα αυτό της διακονίας.

30 Ἰουλίου. Σιλουανοῦ τοῦ καὶ Σίλα καλουμένου, Κρήσκεντος, ᾿Επαινετοῦ καὶ Ἀνδρονίκου ἀποστόλων (α' αἰ.). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἀποστόλου Σίλα. Σαβ. ε΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. ιε΄ 35-41).

Πραξ. 15,35       Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου.

Πραξ. 15,35              Ο δε Παύλος και ο Βαρνάβας παρέμειναν εις την Αντιόχειαν διδάσκοντες και κηρύττοντες το Ευαγγέλιον του Κυρίου μαζή και με πολλούς άλλους κήρυκας.

ΗΜΕΡΑ ΙΔ΄. Περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ.


ΗΜΕΡΑ ΙΔ΄. Περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ.


Α΄. Θέλει ἔλθη ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς θριαμβευτὴς μὲ τὸν Σταυρόν Του, συντροφευμένος ἀπὸ μυριάδας Ἀγγέλων, ἔχων κοντὰ Του τὴν Ὑπεραγίαν Μητέρα Του, περικυκλωμένος ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους· φοβερός, ἔνδοξος, καθήμενος ἐπάνω τῶν νεφελῶν. Καὶ ὡς Πλάστης θέλει μοῦ ζητήσει λογαριασμὸν διὰ τόσας χάριτας καὶ μέσα, τὰ ὁποῖα μοῦ ἔδωκεν διὰ νὰ σωθῶ καὶ ἐγὼ ὁ ἀχάριστος τὰ ἐμεταχειρίσθηκα κακῶς.
Β΄. Ὡς δὲ πατὴρ θέλει μοῦ ζητήσει λογαριασμὸν διὰ τὴν τόσην ἀγάπην ὅπου μοῦ ἔδειξε καὶ ἐγὼ τόσον ἀχαρίστως Τοῦ ἀνταπεκρίθηκα.
Γ΄. Ὡς Σωτὴρ δὲ θέλει μοῦ ζητήσει λογαριασμὸν διὰ τόσον αἷμα ὅπου δι’ ἐμὲ ἔχυσε καὶ ἐγὼ ὡσὰν νὰ ἤμουν ἕνα ζῶον ἄλογον τόσας φοράς τὸ ἐκαταπάτησα.

Μετὰ τὴν μελέτην τούτων τῶν τριῶν ἀληθειῶν εἰπὲ μὲ πόνον τῆς καρδίας σου τὸν ς΄. Ψαλμὸν τοῦ Δαβίδ, ἢ καμμίαν ἄλλην κατανυκτικὴν εὐχήν.

ς΄. Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ:

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 30-7-2021

https://youtu.be/QIMX1Rjp7_Y
Συν Θεω ζωντανή μετάδοση τώρα: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 30-7-2021

Νά παρακαλεῖς τό Θεό νά ἀνοίξει τά μάτια τῆς ψυχῆς σου

Να παρακαλείς το Θεό να ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, για να δεις την ωφέλεια της προσευχής και της μελέτης εκείνης που εφαρμόζεται στην πράξη.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible