Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Tρίτης 17-09-2013.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Κορινθίους Β΄ κεφ. η΄ 7 - 15    

η΄ 7 - 15
 
 

Ευαγγέλιον: Κατά Ματθαίον κεφ. Κγ΄ 29 - 39    

Κγ΄ 29 - 39
 


Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Σκοπός τοῦ μοναχισμοῦ καί τοῦ γάμου

ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ Α΄.

ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ ΒΙΟΣ

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΜΟ


Σκοπός τοῦ μοναχισμοῦ καί τοῦ γάμου


Τό μυστήριο τῆς μοναχικῆς ζωῆς καί τό μυστήριο τοῦ γάμου ἔχουν ἕναν κοινό στόχο: τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου διά τῆς μετανοίας-κάθαρσης ἀπό τά πάθη, τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θέωσής του. Ἡ μίμηση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων εἶναι τό μέσο διά τοῦ ὁποίου ἐπιτυγχάνεται ἡ θεραπεία καί ἡ σωτηρία μας. Αὐτή ἡ μίμησι εἶναι δυνατή τόσο στόν ἕνα τρόπο ζωῆς, δηλαδή στό μοναχισμό, ὅσο καί στόν ἄλλο, δηλαδή στόν γάμο. Ἡ μίμηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι δυνατή σέ ὅλους, ἀκόμη καί σ’ αὐτούς πού παραμένουν ἄγαμοι ἐν τῷ κόσμῳ, ἐφ’ ὅσον τηροῦν τό θέλημά Του.

Ἡ γνήσια μοναχικὴ ζωὴ εἶναι ἡ ἀποστολικὴ καὶ εὐαγγελικὴ πολιτεία. Σ’ αὐτὴν προηγεῖται ἡ νέκρωση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ μοναχὸς γίνεται ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ εὐχὲς τοῦ ἱερέως, πού διαβάζονται κατά τήν μοναχική κουρά, εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὲς πάνω στὸ θέμα αὐτό: «Κατασκεύασέ τον (τόν κειρόμενο μοναχό), ὄργανο ἐναρμόνιο, ψαλτήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε, ἀφοῦ μέ προκοπή ἀπεκδυθεῖ τόν παλαιό ἄνθρωπο τόν σύμφωνο μέ τήν ἀπάτη τοῦ πολύμορφου ὄφεως, νά ἐνδυθεῖ τόν νέον Ἀδάμ, τόν κατά Θεόν κτισθέντα, μέ ὁσιότητα καί δικαιοσύνη. Στερέωσέ τον πάντοτε, ὥστε νά βαστάζει τά στίγματα καί τόν Σταυρόν τοῦ Ἰησοῦ στό σῶμα του, διά τῶν ὁποίων ὁ κόσμος ἔχει σταυρωθεῖ γι’ αὐτόν καί αὐτός γιά τόν κόσμο»110.

Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές. Πρόλογος


Το πνεύμα το Ορθόδοξον είναι το αληθές 
 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο μακαριστός Γέροντας Πορφύριος (1906-1991) δεν έκανε δημόσια κηρύγματα και ομιλίες. Όμως έκανε άπειρες προσωπικές συνομιλίες και συζητήσεις με τα πνευματικά του παιδιά και τους επισκέπτες του. Σ' αυτές δίδασκε τις αλήθειες της πίστεως μας και της πνευματικής εν Χριστώ ζωής κατά τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες, την πνευματική κατάσταση και τις δυνατότητες του εκάστοτε συνομιλητού του. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει προσαρμογή της διδασκαλίας, αλλά απλώς προσαρμογή της μεθόδου, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου: «πολλά έχω λέγειν υμίν, αλλ' ου δύνασθε βαστάζειν άρτι.» (Ιω. ι', στ. 12) και του Αποστόλου: "γάλα σας πότισα και όχι στέρεα τροφή, γιατί ακόμη δεν μπορούσατε, αλλ’ ούτε ακόμη μπορείτε» (Α' Κορ. γ' 2).

Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος – Mελέτημα 29

 
1. Ἐκεῖνος ποὺ περιμένει νὰ λάβει ἀπὸ τὸ Θεὸ τὸ σπόρο τῆς Χάριτος, πρέπει πρῶτα νὰ καθαρίζει τὴ γῆ τῆς καρδιᾶς του, ὥστε νὰ πέσει ὁ σπόρος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιὰ νὰ δώσει πολλαπλάσιους καρπούς. Ἄν δὲν γίνει πρωτύτερα αὐτὸ καὶ δὲν καθαρίσει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ κάθε μολυσμὸ σαρκικὸ καὶ πνευματικό, εἶναι ἀκόμη σάρκα καὶ βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ ζωή.
2. Ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς πρέπει νὰ παρατηροῦμε τὰ τεχνάσματα καὶ τὰ κακούργα σχέδια τοῦ ἐχθροῦ. Διότι ὁ σατανᾶς φροντίζει καὶ γίνεται καὶ ἄγγελος φωτὸς ἀκόμη, ὥστε ὅλους νὰ τοὺς ὁδηγήσει στὴν ἀπώλεια. Ἔτσι ὁ σατανᾶς στοὺς προσευχομένους προξενεῖ ἔπαρση, στοὺς νηστεύοντας οἴηση, στοὺς ἀξιωθέντας Θείου Φωτὸς ἐμφανίζεται σὰν ἄγγελος φωτὸς, γιὰ νὰ τοὺς ρίξει στὴν πλάνη.

Ποιοί εἶναι οἱ ἐχθροί του Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ;

Ποιοί εἶναι οἱ ἐχθροί του Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ;

Στίς 14 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει λαμπρὰ τὴν Παγκόσμιο Ὕψωση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μας εἶναι τὸ καύχημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ φύλακας ὅλης τῆς οἰκουμένης, σύμφωνα μὲ τὴν ἱερὴ ὑμνολογία.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε μὲ καμάρι πώς, «Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6,14). Αὐτὸ κάνει καὶ ἡ Ἐκκλησία μας ἐδῶ καὶ δύο χιλιετίες.
 Ἀλλὰ ὑπάρχουν «ἐκκλησίες» καὶ «χριστιανοί», οἱ ὁποῖοι δὲν τιμοῦν τὸν Τίμιο Σταυρό, καταργώντας στὴν πράξη τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος καυχιόταν γιʼ αὐτόν.
Πρόκειται γιὰ τὴν πανσπερμία τῶν χιλιάδων προτεσταντικῶν αἱρετικῶν ὁμάδων, τῶν ὁποίων τὰ μέλη δὲν ἀποδίδουν τὴν ἁγιογραφικὰ θεμελιωμένη τιμὴ στὸν Τίμιο Σταυρό.

Ἀνθολόγιο λόγων τοῦ Γέροντα Θαδδαῖου

 Σε ο,τιδήποτε σχεδιάζουμε να κάνουμε, πρέπει να ομογνωμούμε και να ομοφρονούμε, διότι έτσι μας θέλει ο Θεός. Θέλει να είμαστε όλοι ομονοούντες. Ο Κύριος προσευχήθηκε για μας να είμαστε ένα. Κι εμείς τι κάνουμε; Είμαστε μονίμως διασπασμένοι, ακόμα και μέσα στον οικογενειακό μας κύκλο. Αυτό δεν είναι καλό. Θέλουμε να γίνεται το δικό μας θέλημα. Αυτό μπορώ να το καταλάβω στην περίπτωση που στην κεφαλή μιας οικογένειας βρίσκεται ένας άθεος, και ο Κύριος καλεί στην πίστη ένα από τα μέλη αυτής της οικογένειας. Αλλά το πρόσωπο που δέχτηκε την κλήση του Θεού πρέπει να ενεργήσει σοφά. Δεν πρέπει ποτέ να ξεκινήσει πόλεμο στον νου του με την υπόλοιπη οικογένεια, διότι τότε δεν πρόκειται να προχωρήσει. Σ᾿ αυτές τις περιπτώσεις, ο ευσεβής άνθρωπος γίνεται ένας δολοφόνος που εκτελεί τους εγγύτερους συγγενείς του με τους λογισμούς και τις επιθυμίες του.

Σταυρός καί Ἀνάστασις εἰς τήν ζωήν μας. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Σταυρός καί Ἀνάστασις εἰς τήν ζωήν μας

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.

 Ἡ Ἀξία τοῦ Σταυροῦ   – Ἐμεῖς πταῖμε πιό πολύ ἀπό τόν Ἀδάμ   – Μέ τήν ἁμαρτία διασπᾶται ὁ ἄνθρωπος μέ τόν ἑαυτό του – μέ τόν συνάνθρωπο – μέ τόν Θεό – μέ τήν φύση.

Προφήτης Ἰωνᾶς. Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου

  Ἱερά Μητρόπολις
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Δημητσάνα Μεγαλόπολις
                                 Μελέτη Παλαιᾶς Διαθήκης

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013
  Κυριακάτικο εγκύκλιο κήρυγμα Μητροπολίτου
Προφήτης Ἰωνάς

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Τό Σάββατο πού μᾶς ἔρχεται, ἀδελφοί μου χριστιανοί, 22 τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν προφήτη Ἰωνᾶ. Γι᾽ αὐτόν θέλω νά σᾶς μιλήσω σήμερα μέ λίγα λόγια. Μέ τήν εὐκαιρία δέ λέγω ὅτι μέ τά ἑπόμενα κυριακάτικα κηρύγματά μας θέλω νά σᾶς γνωρίσω τόν ὄμορφο κόσμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Τά πατερικά κηρύγματα, πού σᾶς ἔκανα μέχρι τώρα, καί τά ὁποῖα φαντάζομαι ὅτι σᾶς κούραζαν, θά συνεχίζονται καί αὐτά, ἀλλά θά ἀποστέλλονται μόνο στούς πατέρες σας ἱερεῖς. Ἄν σᾶς ἐνδιαφέρουν νά τά ζητᾶτε ἀπό αὐτούς.

1. Γιά τόν προφήτη Ἰωνᾶ, λοιπόν, ὁ λόγος μας σήμερα, ἀγαπητοί μου. Οἱ περισσότεροι ἀπό σᾶς πρέπει νά γνωρίζετε τήν ἱστορία γιά τόν προφήτη αὐτόν. Ὁ Θεός τοῦ ἔδωσε τήν ἐντολή νά πάει νά κηρύξει στήν εἰδωλολατρική πόλη Νινευή, τήν πρωτεύουσα τοῦ Ἀσσυριακοῦ κράτους.

Οπτικό Αγιολόγιο 16 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 16ης Σεπτεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

«Πολλοί περιπατοῦσιν, - οὕς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δέ καί κλαίων λέγω, τούς ἐχθρούς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ». (Φιλιπ. γ΄ 18)

«Ἔκλαιγε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιά τούς ἐχθρούς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἱερεμίας ἔκλαιγε γι᾿ αὐτούς πού χάνονταν ἀπό τό λαό.  "Καί θά καθήσω", λέγει, "καί θά κλάψω τό λαό αὐτό πολλές μέρες, θά κλάψω αὐτούς πού χάνονται". Ἕνα τέτοιο δάκρυ καί ἕνα τέτοιο πένθος μακαρίζει ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, καί ὄχι αὐτό πού χύνεται εὔκολα γιά κάθε λύπη καί πολύ εὔκολα ἔρχεται στά μάτια μέ κάθε ἀφορμή»

(Μεγάλου Βασιλείου, Εἰς τήν μάρτυρα Ἰουλίτταν, ΕΠΕ 7, 234)
 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ