Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα του Σαββάτου 17-10-2015

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2015. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Κορινθίους Β΄ κεφ. α΄ 8 - 11

α΄ 8 - 11


Ευαγγέλιον: Κατά Λουκάν κεφ. Στ΄ 1 - 10

Στ΄ 1 - 10

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

On Afflictions, Pain, and Labors

 
May the love of our heavenly Father be with your souls, so that being invigorated by it you may bear the fruit of obedience to His life-giving commandments. “Those who desire to live piously in Christ Jesus will suffer persecution (2 Tim. 3:12).” Since you follow the Savior Christ through your devotion to the angelic way of life, your greatest duty is to bear all suffering, whether it comes from nature, indolence, sins, or people. Since we desire to live a Christ-like life, we are obligated to submit to God’s will because all things come from God. And since they are from God—and thus are the divine will—the heavenly
Father commands them. Shall we not obey? Shall we not cry out with the blessed Job, “As it seemed good to the Lord, so it has come to pass. Blessed be the name of the Lord (Job 1:21)”?

Πῶς γινόμαστε ἀληθινά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Πῶς γινόμαστε ἀληθινά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 

Ὁμιλία στίς 29-04-2015
(Σύναξη στὸ Ἐνοριακό κέντρο Ἀμπελειῶν Πέλλης)

http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 

Μέ ποιούς νά συναναστρεφώμεθα;_Εὐεργετινός_2ο μέρος_mp3


Π. Σάββας 2008-04-12_Μέ ποιούς νά συναναστρεφώμεθα;_Εὐεργετινός_2ο μέρος_mp3


Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-08-2010 (Σύναξη ἀνδρῶν).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Λόγος Περί τῆς ἐνανθρωπήσεως (Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου)

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

Ἀπόδοση εἰς τὴν νέα Ἑλληνική: Ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος Πάπαρης

Εἰσαγωγὴ - Περίληψη

Ὁ λόγος αὐτός, ὅπως καὶ ὁ «Κατὰ Εἰδώλων», γράφτηκε περὶ τὰ ἔτη 317-319 μ.Χ. Σ᾿ αὐτὸν ἐξετάζεται τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς σαρκώσεως τοῦ ἄσαρκου Λόγου τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Στὸ πρῶτο μέρος τοῦ λόγου ἀναλύεται ὁ διπλὸς σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου: α) ἡ ἐπιστροφὴ τῆς ἀνθρωπότητας στὴν κατάσταση τῆς ἀθανασίας ποὺ ἀπωλέσθηκε λόγω τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος· καὶ β) ἡ ἀπόδοση στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἱκανότητας νὰ γνωρίσουν τὸν ἀληθινὸ Θεό.

«Πᾶσα παράβασις καί παρακοή ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας»
moni_loggovardas2.png


Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου
Αἱ γυναῖκες δέν εἶναι ἄξιαι οὐδέ εἰς τήν αὐλήν τῶν ἱερῶν Ναῶν νά πατοῦν, ὄχι νά βλέπουν μέ ἄσεμνον ἀμφίεσι, μέ πονηρούς καί ἀκάθαρτους ὀφθαλμούς, μέ νοῦν, ψυχήν καί καρδίαν ρυπαρά τό φοβερόν καί εἰς αὐτούς τούς Ἀγγέλους Μυστήριον. Ἀλλίμονον ποῦ καταντήσαμε! Ἀλλά καί ποῦ θά καταντήσωμε!...
Ἀλλοίμονον εἰς τόν κόσμον, διότι ἐμιάνθη ἡ γῆ ἀπό τάς κακίας καί ἁμαρτίας τῶν κατοικούντων εἰς αὐτήν. Ὁ Κύριος νά μᾶς σκεπάσῃ ἀπό τάς πονηρίας τοῦ πονηροῦ μας αἰῶνος καί ἀξιώση ἅπαντας, διά τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως, τῆς αἰωνίου αὐτοῦ Βασιλείας, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας καί πάντων τῶν Ἁγίων· ἀμήν.

Ἡ καρδιά πού εἶναι ἕτοιμη γιά τό Θεό

 
«Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου (Ψαλμ. 56, 8)
Αδελφοί μου, είναι μακάριος όποιος μπο­ρεί να πει αυτά τα λόγια στον Κύριό Του! Μακάριος, εκείνος που η καρδιά του είναι εντελώς έτοιμη, να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού!
Τί σημαίνει η ετοιμότητα της καρδιάς του ανθρώπου; Ν’ ακολουθεί με χαρά το θέλημα του Θεού και να μην έχει εσωτερική σύγκρουση σε σχέση με δικές του σκέψεις και επιθυμίες.
Ο μετανοημένος βασιλιάς Δαβίδ, αρχικώς, είχε ακολουθήσει τις δικές του αμαρτωλές επιθυμίες και σκέψεις· γι’ αυτό ήταν σαν καράβι ακυβέρνητο μέσα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Όταν όμως συνειδητοποίησε ότι η θύελλα θα τον έπνιγε στο τέλος, στράφηκε με μεγάλη μετάνοια και θερμά δάκρυα προς τον Θεό και, ακριβώς τότε, έστρεψε το καράβι της ζωής του ολοκληρωτικά προς το θέλημα του Θεού.

Καί γιά τόν Ὀκτώβριο μήνα, ὁλιστική ἰατρική Γιόγκα καί Ἀγιουρβέδα συμπροσφέρονται σέ ἐναλλακτικά κέντρα 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΜΗΝΑ, ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ  ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΑ ΣΥΜΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
 
Γιατί εξακολουθεί να προβάλλεται στην Ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, η  ‘’ισχυρή αντιπρόταση’’  της ολιστικής ιατρικής;
 
Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
 
Είναι νοσηρότητα να αναφερθούμε στην επικινδυνότητα των εναλλακτικών πλανών για τον Ορθόδοξο Χριστιανό;  Είναι νοσηρότητα να αναφερθούμε στις  αλλότριους εναλλακτικές ατραπούς, υποδεικύοντας το επικίνδυνο και απαράδεκτο για την εν Χριστώ ζωή  κάλεσμα  από κέντρα ολιστικής ιατρικής  για κύκλους μαθημάτων γιόγκα και διαλέξεων της εναλλακτικής πλάνης ‘’αγιουρβέδα’’, που πρωτίστως προβάλλεται από τους Γκουρού Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκ;  Δηλαδή δεν φτάνει η ολιστική εναλλακτική πλάνη,  προστίθενται κι άλλες;
Είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι ασχολούμενος κανείς με μια εναλλακτική πλάνη, είναι μεγάλη η πιθανότητα να ολισθήσει και σε άλλες;  Η νεοεποχίτικη εναλλακτική πλάνη ‘’αγιουρβέδα’’, όπως και η νεοεποχίτικη εναλλακτική ολιστική πλάνη ομιλεί για το σύμπαν, προσδίδοντας του ‘’μεταφυσικές’’ ιδιότητες. 

Μέ ποιούς νά συναναστρεφώμεθα;_Εὐεργετινός_1ο μέρος_mp3

Π. Σάββας 2008-04-05_Μέ ποιούς νά συναναστρεφώμεθα;_Εὐεργετινός_1ο μέρος_mp3

 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 05-04-2008 (Σύναξη ἀνδρῶν)
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).

«Στολίδι τῆς Γυναίκας εἶναι ἡ εὐπρέπεια»


ag-ioannis-o-hrysostomos-37

«Οὐαί δι᾿ οὗ τό σκάνδαλον ἔρχεται»

Ματθ. Ιη΄ : 7

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Θέλεις νά φαίνεσαι ὡραία καί εὐπρεπής; νά ἱκανοποιηθῆς ἀπό τήν πλάση τοῦ δημιουργοῦ. Γιατί φέρεις τά χρυσά κοσμήματα γιά νά διορθώσης δῆθεν τό δημιούργημα τοῦ Θεοῦ; Θέλεις νά φαίνεσαι εὐπρεπής; νά ἐνδύεσαι τήν ἐλεημοσύνη, νά ἐνδύεσαι τή φιλανθρωπία, νά ἐνδύεσαι τή σωφροσύνη, τήν ταπεινοφροσύνη· αὐτά ἀξίζουν περισσότερο ἀπό ὅλο τό χρυσάφι· αὐτά καί τήν ὡραία κάνουν ὡραιότερη· αὐτά καί ἐκείνη πού δέν εἶναι ὡραία τήν καθιστοῦν ὡραία. Γιατί ὅταν κανείς βλέπη μέ συμπάθεια τό πρόσωπο, ἐκφέρει τήν κρίσι του ἀπό ἀγάπη, τό πονηρό ὅμως πρόσωπο, οὔτε ὅταν εἶναι ὡραῖο, δέν μπορεῖ νά τό εἰπῆ κανείς καλό, γιατί κυριευμένη ἡ διάνοια ἀπό τό πάθος δέν ἐκφέρει σωστή κρίσι. Ἐστολίσθηκε κάποτε ἡ Αἰγυπτία, ἐστολίσθηκε καί ὁ Ἰωσήφ. Ποιός λοιπόν ἦταν ὡραιότερος; δέν λέγω ὅταν ἐκείνη ἦταν στά βασιλικά ἀνάκτορα καί αὐτός στήν φυλακή. Ἦταν γυμνός αὐτός, ἀλλά ἐφοροῦσε τά ἐνδύματα τῆς σωφροσύνης· ἐφοροῦσε ἐνδύματα ἐκείνη, ἀλλά ἦταν πιό αἰσχρή ἀπό γυμνή, γιατί δέν εἶχε σωφροσύνη.

«Μεταξύ φθορᾶς καί ἀφθαρσίας, σοφιστείας καί σοφίας»


ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ Τριαδικός Θεός διά Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος, ἐπιθυμεῖ καί βοηθάει ὥστε ὁ κάθε ἄνθρωπος διά τῆς πίστεως νά καταστεῖ βαθειά ἰσορροπημένος, ἅγιος, καί νά μήν καταντᾶ ἀναγκεμένος. Ὁ Μεσσίας Ἰησοῦς μέ τήν ἀγάπη Του, τούς οἰκτιρμούς καί τό ἔλεος Του, προτρέπει ὅλους εἰς μετάνοιαν, ὥστε ὁ πιστός διά τῆς Χάριτος νά μεταποιεῖ τά πάθη σέ ἀρετές μέ τίς Ἐντολές καί νά καθίσταται ὑγιής ψυχῇ τε καί σώματι μέσα στό πνευματικό θεραπευτήριο, τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, διασώζοντας ἔτσι τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τό Πρόσωπο, ἡγιασμένο καί ὑγιές ὅπως ὁ Πλάστης τό δημιούργησε ἐξ ἀρχῆς. Γι’αὐτόν τόν λόγον ἐνηνθρώπησε, ἐθαυματούργησε, ἐσταυρώθῃ, ἀνεστήθῃ, ἀνελήφθῃ καί ἔπεμψε τόν Παράκλητο στόν κόσμο, μέ προοπτική ὁ κόσμος νά γίνει Ἐκκλησία καί οἱ ἄνθρωποι, ἐάν θελήσουν, κατά Χάριν ἅγιοι, τέλειοι, θεοί. «Ἔξω ἀπό τόν Χριστό δέν ὑπάρχει ζωή. Πάει, τέλειωσε»(Ἅγιος Πορφύριος).

Πατήρ Εὐσέβιος Βίττηςhttp://apantaortodoxias.blogspot.gr/2015/10/blog-post_23.html

Εἶναι δυνατόν νά γίνονται θαύματα σέ ἄλλες θρησκεῖες;

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιον ορος
Στις άλλες θρησκείες τα θαύματα είναι διαβολικές ενέργειες.
Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε να θαυματουργούν και οι ιερείς του Φαραώ. Αυτοί, όταν το ραβδί του Ααρών έγινε φίδι, έκαναν κι αυτοί με τα ραβδιά τους το ίδιο. Το θαύμα τους ήταν διαβολικό, γι’ αυτό το φίδι του Ααρών έφαγε τα δικά τους φίδια.
Ο Χριστός είπε πως πριν το τέλος της ζωής στη γη θα φανερωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα κάνουν σημεία και τέρατα, ώστε να πλανήσουν, αν είναι δυνατό, και τους εκλεκτούς του Θεού (Ματθ. 24,24).
Ο απόστολος Παύλος λέει ότι ο αντίχριστος θα αυτοανακηρυχθεί Θεός και θα κάνει με την ενέργεια του σατανά ψεύτικα σημεία και τέρατα (Β΄ Θεσ. 2,1-12).
Ο ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη γράφει για το θηρίο της γης, που υπηρετεί το θηρίο της θάλασσας, τον αντίχριστο, ότι θα κάνει σημεία μεγάλα, για να παραπλανά τους ανθρώπους και να τους οδηγεί στην προσκύνηση του αντιχρίστου (13,13-14).

ρήματα Ζωῆς: Θά βασανιζόμαστε

Όσο καιρό κρατάμε τις αμαρτίες μας ανεξομολόγητες, κρυμμένες με τη θέλησή μας, τόσο καιρό θα βασανιζόμαστε. Εάν όμως εξομολογηθούμε αμέσως τις αμαρτίες και ενοχές μας, ο κίνδυνος του πνευματικού θανάτου είναι πλέον μακριά μας
Όσιος Αρσένιος Μπόκα 

http://www.pemptousia.gr/rimata_zois/rimata-zois-tha-vasanizomaste/

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible