Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Κυριακής 16-06-2013.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Πράξεις Των Αποστόλων κεφ. κ΄ 16 - 18 & 28 - 36

κ΄ 16 - 18 & 28 - 36Ευαγγέλιον: Κατά Ιωάννην κεφ. Ιζ΄ 1 - 13    

Ιζ΄ 1 - 13
 


Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου

pateres_1


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ -Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ -Ἰωάν. ιζ΄ 1-13
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τῶν 318 ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων οἱ  ὁποῖοι συνῆλθαν τὸ 325 μ.Χ.  στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας καὶ συνεκρότησαν τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ  Σύνοδο, ἡ ὁποία καταδίκασε τὴ φοβερὴ αἵρεση τοῦ ἀρειανισμοῦ.
Πρὸς τιμὴν τῶν ἁγίων Πατέρων ἀναγινώσκεται ἀπὸ τὸ ἱερὸ  Εὐαγγέλιο ἕνα τμῆμα τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου, τῆς προσευχῆς τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα Του κατὰ τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης μετὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο. Σ’ ἕνα σημεῖο αὐτῆς τῆς συγκλονιστικῆς προσευχῆς ὁ Κύριος ὁμιλεῖ γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ ἐξηγεῖ τί εἶναι ἡ αἰώνια ζωή: «Αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν», εἶπε. Δηλαδή, αἰώνια ζωὴ εἶναι ἡ διαρκὴς πρόοδος στὴ γνώση τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸν Ὁποῖο ὁ Θεὸς Πατὴρ ἀπέστειλε στὸν κόσμο.

Γιά τό ὅτι δέν πρέπει νά ἐπιθυμοῦμε τήν ἀγάπη τῶν ἄλλων.Γιά τό ὅτι δέν πρέπει νά ἀντιδικοῦμε
  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ


 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

4)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ.

Γιά τό τι δέν πρέπει νά πιθυμομε τήν γάπη τν λλων

Ὁ Γέροντας ἀνάμεσα στ΄ ἄλλα τόνιζε τι δέν πρέπει νά πιθυμομε τήν γάπη τν λλων. Τό πρόβλημα δέν εἶναι νά ἑλκύσουμε τήν ἀγάπη τῶν ἄλλων. Δέν θά μᾶς κάνει αὐτή εὐτυχισμένους. Ἔχουμε τόση ἀγάπη ἀπό τόν Χριστό μας πού δέν μᾶς χρειάζεται καμμιά ἄλλη ἀγάπη. Ἐκεῖνο πού ἀληθινά μᾶς χρειάζεται εἶναι νἀ ἀγαπήσουμε ἐμεῖς τόν Χριστό μας καί μάλιστα πάνω ἀπ’ ὅλα. Εἶναι ἐγωισμός νά θέλουμε νά μᾶς ἀγαπᾶνε οἱ ἄλλοι.
Ὁ Χριστός Μας ἄλλωστε δέν μᾶς εἶπε: «κάνετε ὅ,τι μπορεῖτε γιά νά ἐξασφαλίσετε τήν ἀγάπη τῶν ἄλλων». Ἀντίθετα εἶπε ἐμεῖς νά ἀγαπήσουμε τούς ἄλλους («Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»1) καί τότε θά λυθοῦν ὅλα τά προβλήματά μας.
«Σήμερα ο νθρωποι», παρατηροῦσε ὁ π. Πορφύριος, «ζητον νά τούς γαπήσουν καί γι’ ατό ποτυγχάνουν. Τό σωστό εναι νά μήν νδιαφέρεσαι ν σέ γαπον, λλά ν σύ γαπς τόν Χριστό καί τούς νθρώπους. Μόνο τσι γεμίζει ψυχή». «Τό πν», δίδασκε ὁ π. Πορφύριος, «εναι νά γαπήσει νθρωπος τό Χριστό καί λα τά προβλήματα τακτοποιονται»2.

Πῶς πρέπει νά προετοιμαζώμαστε ἑναντίον τῶν ἐχθρῶν πού μᾶς πολεμοῦν κατά τόν καιρό τοῦ θανάτου

   Ο Αόρατος πόλεμος
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

 Απόδοση στη νέα Ελληνική: Ιερομόναχος Βενέδικτος
Έκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄  Πῶς πρέπει νά προετοιμαζώμαστε ἑναντίον τῶν ἐχθρῶν πού μᾶς πολεμοῦν κατά τόν καιρό τοῦ θανάτου.
Όλη μας η ζωή είναι ένας παντοτινός πόλεμος πάνω στη γη και πρέπει να πολεμούμε πάντοτε μέχρι το τέλος της ζωής, όπως είπαμε στο ιε΄ κεφάλαιο του α΄ μέρους. Όμως η κύρια κι η πιο σπουδαία ημέρα του πολέμου είναι κατά την τελευταία ώρα του θανάτου. Διότι όποιος πέση κατά την ώρα εκείνη δεν μπορεί πλέον να σηκωθή. Και γι αυτό μη θαυμάσης. Γιατί αν ο εχθρός τόλμησε να πάη στον αναμάρτητο Κύριό μας στο τέλος της ζωής του, ίσως για να βρή και σε αυτόν κάποιο σφάλμα, όπως το είπε μόνος ο Κύριος, «έρχεται ο άρχοντας του κόσμου, αν και δεν έχει πάνω μου καμμία εξουσία» (Ιω. 14,30), πολύ περισσότερο τολμά να έρχεται στο τέλος της ζωής μας εναντίον μας που είμαστε αμαρτωλοί (110).

Δύο θαύματα στήν Πάτρα. Νεώτερα Θαύματα τῆς Παναγίας στή Βαρνάκοβα & Ἱστορίες γιά τήν Αἰωνιότητα


Δύο θαύματα στήν Πάτρα. Νεώτερα Θαύματα τῆς Παναγίας στή Βαρνάκοβα & Ἱστορίες γιά τήν Αἰωνιότητα

 Μία οἰκογένεια στή γειτονική πρός τήν Ἱ.Μονὴ  πρωτεύουσα τῆς Πελοποννήσου, τήν Πάτρα, χρησιμοποίησε τή δύναμη τῆς πίστεως μέ θαυμαστά ἀποτελέσματα.
Ἡ μητέρα αὐτῆς τῆς χριστιανικῆς ὄντως οἰκογενείας εἶχε ἐπισκεφθεῖ πρὸ καιροῦ τὸ Μοναστήρι καί, ὅπως ὅλοι οἱ προσκυνητές τῆς Παναγίας, εἶχε πάρει λαδάκι ἀπό τήν κανδήλα Της καί τό εἶχε φυλάξει στό σπίτι γιά ὥρα ἀνάγκης. Καί ἡ ἀνάγκη ἦρθε!
Ἕνας ἀδελφικός φίλος τοῦ γιοῦ της, ποὺ ἐργαζόταν ὡς οἰκοδόμος, ἔπεσε ἀπό τίς σκαλωσιές καί ἔπαθε βαριά ἐγκεφαλική κάκωση.  Τόν μετέφεραν στό νοσοκομεῖο τῶν Πατρῶν (‟Ἅγιος Ἀνδρέας’’), ὅπου ἐπί καιρό βρισκόταν σέ ἀφασία, μεταξύ ζωῆς καί θανάτου.
Τότε ὁ φίλος του πῆρε τό λαδάκι τῆς Παναγιᾶς καί ὅταν πῆγε στό νοσοκομεῖο, τόν σταύρωσε μ’ αὐτό στό κεφάλι. Ὁ ἄρρωστος μετά ἀπό αὐτό παρουσίασε καλυτέρευση. Ὅμως σέ λίγο πάλι ἔπεσε σέ ἀφασία.

«Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης». Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

 «Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης»
Ἕνα διεθνές νεοναζιστικόν δίκτυον σατανιστῶν

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Τό «Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης» (White Order of Thule) ἀποτελεῖ ἕνα διεθνές δίκτυο νεοναζί σατανιστῶν, πού ἔχει ὡς βασικά γνωρίσματα τήν παρουσία του σέ πολλές χῶρες, τή διείσδυσή του σέ πολλούς χώρους, καθώς δραστηριοποιεῖται μέ μία ποικιλία ἐκδηλώσεων καί τήν λειτουργία του ὡς ὑποστηρικτικό δίκτυο ὀμπρέλλα, σέ διεθνές ἐπίπεδο, τῶν διαφόρων ἀποκρυφιστικῶν καί νεοσατανιστικῶν κινήσεων.
Ἡ νεοναζιστική σατανιστική ὀργάνωση «Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης» ἱδρύθηκε τό 1994 ἀπό τόν Kerry Bolton (Ψευδώνυμο: Faustus Scorpius). Ὁ ἱδρυτής τῆς ἐν λόγῳ ὀργάνωσης ὑπῆρξε γιά ἕνα χρονικό διάστημα ὁ ἡγέτης τοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος τῆς Νέας Ζηλανδίας.
Ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος παραιτήθηκε τή δεκαετία τοῦ 1980 γιά νά ἀσχοληθεῖ κατά τρόπο πιό συστηματικό μέ τόν ἀποκρυφισμό καί μάλιστα μέ τήν πλέον φρικτή καί ἀκραία μορφή του, πού εἶναι ὁ νεοσατανισμός.

Ἀνθολόγιο λόγων τοῦ γέροντα Θαδδαῖου β' μέρος


Δείτε εδώ:α' μέρος
 ...
7. Ο Ιησούς Χριστός , ο Θεός μας είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ως τέλειος Θεός μας περιβάλλει όλους με την αγάπη Του, την άπειρη αγάπη Του. Ως τέλειος άνθρωπος, συντρέχει κάθε ψυχή που Τον ποθεί. ΄Όλοι αισθανόμαστε ότι αυτή η θεία αγάπη είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ απόμακρη από μας, ότι ο Θεός είναι πολύ απόμακρος, όταν στην πραγματικότητα είμαστε εμείς που απομακρυνόμαστε από κοντά Του. Εκείνος δεν μπορεί να απομακρυνθεί από μας, διότι Εκείνος είναι η ζωή. Είναι ολόκληρος αγάπη. Αχ, αν εμείς οι άνθρωποι μπορούσαμε να έχουμε την ίδια αγάπη προς Εκείνον και να Τον πλησιάζουμε σαν τον μοναδικό μας αληθινό φίλο! Αλίμονο, δεν προσερχόμαστε έτσι ενώπιόν Του. Αντιθέτως, είμαστε επιφυλακτικοί. Τον προσεγγίζουμε με ψυχρότητα.

Ἡ ἀνάληψη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Duplex Μυστήρια μέ Duplex συνείδηση.

  Έγινε της μόδας και επιβεβλημένο πλέον κάθε ζευγάρι που θέλει να ενώσει τις ζωές του να ξεκινά τα πρώτα του κοινά βήματα και κατά προτεραιότητα από την μεγάλη «ευλογία» του Δημάρχου ή Αντιδημάρχου και κατόπιν ,τις περισσότερες φορές με παιδιά στην αγκαλιά που κλαυθμηρίζουν γοερά από την ταλαιπωρία των 2 συναπτομένων Μυστηρίων να προσέρχονται  και στις Εκκλησιές για να επιτελέσουν κατά τα παραδοσιακά ειωθότα και τον  Θρησκευτικό Γάμο.
Το ακόμη χειρότερο είναι αφού φτάσουν στην Εκκλησία ,κατόπιν εορτής, να λαμβάνουν και το απαραίτητο ύφος του επιτυχημένου και όχι του μετανοούντος αφού υπο αυτές τις συνθήκες, λίγα χρόνια πριν, θα ντρεπόσουν για τον εαυτό σου πόσο μάλλον να προσέρχεσαι με τυμπανοκρουσίες, πλουσίους στολισμούς και άλλα εφέ για να παρουσιάσεις σε ιερό τόπο την αναίδειά σου στον Θεό αφού αποδεικνύεις στην πράξη πως Αυτός έχει την τελευταία προτεραιότητα  στην ζωή σου.

ΡΩΣΙΑ: Ψηφίστηκε νόμος μέ τόν ὁποῖο θά ἀπελαύνονται οἱ ξένοι πού προωθοῦν ὁμοφυλοφιλική προπαγάνδα. Ποινή φυλάκισης σέ ὅσους προσβάλουν θρησκευτικά συναισθήματα. Πούτιν: «ἡ ρωσική κοινή γνώμη πρέπει νά γίνει σεβαστή»

Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα και μάλιστα με ψήφους 436 υπέρ και 0 κατά νόμο που για την πλήρη απαγόρευση την προπαγάνδα υπέρ της ομοφυλοφιλίας από ξένους ή εγχώριους ακτιβιστές. Ο νόμος θα επιβάλει αυστηρά πρόστιμα ή ποινές φυλάκισης για τη διάδοση “προπαγάνδας των μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων.” Στην ουσία θέτει εκτός νόμου τα “gay pride” φεστιβάλ και σταματά τις προσπάθειες από ξένες ομάδες ομοφυλόφιλων ακτιβιστών να περάσουν ως «φυσιολογικό» τον τρόπο ζωής ή να κάνουν εκστρατεία για τη νομική αναγνώριση του «γάμου» των ομοφυλόφιλων.
Την ίδια ημέρα, η Δούμα, η κάτω βουλή του κοινοβουλίου, πέρασε ένα άλλο νομοσχέδιο που προβλέπει ποινές φυλάκισης και πρόστιμα για όποιον καταδικαστεί για προσβολή θρησκευτικών συναισθημάτων.

Οπτικό Αγιολόγιο 15 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 15ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Ἐπιστολή Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς γιά τή μυστική προσευχή

Με ρωτάς αν πρέπει να προσευχόμαστε φανερά ή μυστικά. Και το ένα και το άλλο. Μόνο να γνωρίζουμε ότι στη φανερή προσευχή πρέπει να φυλαγόμαστε από την υποκρισία μπροστά στους ανθρώπους και στη μυστική από τη δικαιολόγηση του εαυτού μας μπροστά στον Θεό. Να ένα παράδειγμα μυστική προσευχής, που βρέθηκε ανάμεσα στα χαρτιά του μητροπολίτη της Μόσχας Φιλάρετου, μετά τον θάνατό του:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ