Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Ὁ λειτουργός ἅγιος καί λειτουργικές ἐμπειρίες, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)

 Ὁ λειτουργός ἅγιος καί λειτουργικές ἐμπειρίες, 1-10-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)

α)Ἡ φλεγόμενη Ἁγία Τράπεζα β)Ὁ Προσφέρων καί προσφερόμενος, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 α)Ἡ φλεγόμενη Ἁγία Τράπεζα β)Ὁ Προσφέρων καί προσφερόμενος, 30-9-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Οἱ ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Καινή Διαθήκη. Ἁγίου Κυρίλλου 17η κατήχηση, 3ο μέρος. Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ__ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ_17η ΚΑΤΗΧΗΣΗ_3ο ΜΕΡΟΣ 20-10-2012 Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Εἶναι ἀπαραίτητον εἰς τό κακόν νά εὕρη δι’ ἑαυτό δικαίωσιν, νά ἐμφανισθῆ ἐνδεδυμένον τό ἔνδυμα τοῦ ἀγαθοῦ, καί οὐχί σπανίως καί τοῦ ὑψίστου ἀγαθοῦ.

Η ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

Καθώς την δευτέραν εντολήν εθεώρει ο Γέρων ως την ασφαλή καθοδηγητικήν αρχήν προς έλεγχον του αληθούς της πορείας ημών προς τον Θεόν, ούτω και δια την διάκρισιν του καλού και του κακού η ασφαλής ένδειξις είναι ουχί τοσούτον ο άγιος και υψηλός κατά την εξωτερικήν αυτού διατύπωσιν σκοπός, όσον τα μέσα, άτινα εκλέγονται δια την πραγματοποίησιν του σκοπού τούτου.

Απόλυτος είναι μόνον ο Θεός. Το κακόν, μη όν αυθύπαρκτον αλλ’ απλώς αντίθεσις του ελευθέρου δημιουργήματος κατά της ανάρχου Υπάρξεως, του Θεού, δεν δύναται να είναι απόλυτον. Δια τούτο το κακόν εις καθαράν, τουτέστιν απόλυτον, μορφήν δεν υπάρχει και δεν δύναται να υπάρξη. Πάν κακόν, τελούμενον υπό των ελευθέρων κτισμάτων, ζη αναγκαίως ως παράσιτον επί του «σώματος» του αγαθού. Είναι απαραίτητον εις το κακόν να εύρη δι’ εαυτό δικαίωσιν, να εμφανισθή ενδεδυμένον το ένδυμα του αγαθού, και ουχί σπανίως και του υψίστου αγαθού. Το κακόν αναμιγνύεται πάντοτε και αναποφεύκτως μετά τινος δόσεως θετικής αναζητήσεως, και ένεκα τούτο «πλανά» τον άνθρωπον. Την θετικήν αυτού άποψιν το κακόν προσπαθεί να παρουσιάση εις τον άνθρωπον ως αξίαν τοσούτον σπουδαίαν, ώστε δια την επιτυχίαν αυτής να είναι επιτρεπτά όλα τα μέσα.

Ἀνάμνησις τοῦ μεγάλου σεισμοῦ, καί τῆς εἰς τόν ἀέρα ἁρπαγῆς τοῦ παιδός

Aνάμνησις του μεγάλου σεισμού, και της εις τον αέρα αρπαγής του παιδός.

Aρθείς άνω παις το τρισύμνητον μέλος,
Kαθώς νόες ψάλλουσιν, αγγέλλει κάτω.

Kατά τους χρόνους Θεοδοσίου του μικρού εν έτει υι΄ [410], ο πανάγαθος Θεός ηβουλήθη με τας κρίσεις οπού ηξεύρει, να πληροφορήση τους ανθρώπους, ένα μεν, την κοινήν και εσχάτην πάντων ανάστασιν. Kαι άλλο δε, πως πρέπει να υμνούσιν ορθώς τον Θεόν. Διά τούτο συνεχώρησε να γένη σεισμός φοβερός. Όθεν διά τον φόβον του σεισμού όλος ο λαός της Kωνσταντινουπόλεως μαζί με τον βασιλέα, και με τον αγιώτατον Πατριάρχην Πρόκλον, και με όλον τον κλήρον, ευρίσκοντο όλοι ομού έξω εις τον κάμπον και εποίουν λιτανείας. Kαι επειδή τότε άρχιζεν η αίρεσις των Θεοπασχιτών εξ επηρείας του διαβόλου, οι οποίοι επρόσθεττον εις τον Tρισάγιον Ύμνον το, ο Σταυρωθείς δι’ ημάς: τούτου χάριν αιφνιδίως αρπάχθη έμπροσθεν πάντων ένα παιδίον εις τον αέρα.

Δὲν ἦταν ἀρκετὰ τὰ 20 ἐκ € !

Σχόλιο Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό: Ἀπ’ ὅτι φαίνεται δὲν ἦταν ἀρκετὰ τὰ 20 ἐκ. € ποὺ ἔλαβαν τὰ ΜΜΕ γιὰ τὴν τόσο σημαντικὴ καμπάνια ποὺ διεξήγαγαν, μὲ σκοπὸ τὴν προστασία ἀπὸ τὸν καταστροφικὸ κορωνοϊό, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐξασφαλισθοῦν ἄλλα 2 ἐκ. € γιὰ τὰ πιστὰ αὐτὴ τὴ φορὰ ΜΜΕ, χωρὶς διαγωνισμοὺς καὶ χωρὶς κοστολόγηση. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐνῶ ἀκοῦμε πὼς εἴμαστε στὰ πρόθυρα ἑνὸς νέου lockdown, ἔστω καὶ τοπικά, λόγω τῶν ἐλλείψεων ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ σύστημα ὑγείας ἰδιαιτέρως σὲ κλίνες ΜΕΘ. Ὅπως σημειώσαμε πρόσφατα, σὲ σχετικὴ ἀνάρτηση (ἐδῶ) τὰ 2 ἐκ. € ἀντιστοιχοῦν σὲ 57 κλίνες ΜΕΘ. Ἑπομένως, κύριοι τῆς κυβέρνησης προφανῶς ὑπάρχει κάτι ποὺ σίγουρα ἐμᾶς μᾶς διαφεύγει, καθὼς γιὰ νὰ διατίθενται 2 ἐκ. € σὲ καμπάνιες τῶν ΜΜΕ καὶ ὄχι σὲ κλίνες ΜΕΘ, σαφῶς οἱ ἐλλείψεις δὲν εἶναι καὶ τόσες πολλές! Κι ἂν ὄντως εἶναι τόσες πολλές, γιατί τὰ 2 ἐκ. € δὲν διατίθενται στὶς τόσο σημαντικὲς κλίνες ΜΕΘ;
Διαβάστε παρακάτω τὴν εἴδηση…

Νέα σκανδαλώδη καὶ προκλητικὰ δῶρα γιὰ τοὺς μιντιάρχες ἑτοιμάζει ἡ κυβέρνηση, καθὼς ἡ νέα λίστα Πετσα βρισκεται -καὶ μὲ τὴ βούλα τοῦ νομοθέτη- πρὸ τῶν πυλῶν. Μὲ ἐμβόλιμο ἄρθρο στὸ νομοσχέδιο τοῦ Χρήστου Σταϊκούρα γιὰ τὴν...
ἀνακούφιση τῶν πλημμυροπαθῶν, προβλέπονται ἀπευθείας ἀναθέσεις, χωρὶς νὰ ἔχει προηγηθεῖ δηλαδὴ διαγωνισμός, γιὰ τὴ νέα ἐνημερωτικὴ καμπάνια γιὰ τὸν κορονοϊό, ἐνῶ ἀνοίγει κερκόπορτα γιὰ παραπάνω ἀπὸ μία καμπάνιες…
Κι αὐτό, διότι ἡ διατύπωση τῆς διάταξης εἶναι ἄκρως γενικόλογη, μίας καὶ ἀναφέρεται ἁπλῶς ὅτι δίνεται ἡ δυνατότητα ἀπευθείας ἀνάθεσης ὑπηρεσιῶν ἐπικοινωνίας, κατὰ παρέκκλιση τῶν κείμενων διατάξεων, γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ γιὰ τὴν πανδημία. 
Ἀπροκάλυπτη εἶναι μάλιστα ἡ πρόθεση τῆς κυβέρνησης ὄχι μόνο νὰ ἀναθέσει τὴν καμπάνια ἐν λευκῶ καὶ χωρὶς διαγωνισμὸ καὶ κατὰ συνέπεια χωρὶς διαφάνεια, ἀλλὰ καὶ χωρὶς κοστολόγηση! 

Ποιά εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ποιοί Τήν ἀποτελοῦν;Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΊ ΠΟΙΟΊ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 

Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 

Ἀπομαγνητοφώνηση συνέντευξης στόν ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ, 24/09/2020 

Ο.Τ. - Πατέρα Σάββα τήν εὐχή σας. 

π. Σ. - Τοῦ Χριστοῦ μας. 

Ο.Τ. – Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν συνέντευξη αὐτή πού μᾶς παραχωρήσατε στήν ἐφημερίδα τοῦ Ὀρθόδοξου Τύπου. 

π. Σ. - Καί ἐγώ εὐχαριστῶ γιά τήν πρόσκληση καί γιά τήν τιμή πού μοῦ κάνετε. 

Ο.Τ. - Θά θέλαμε.. τό πρῶτο καί κύριο ἐρώτημα εἶναι ὅτι πολλές φορές ἀναφέρεται τό ἑξῆς ἐπιχείρημα, ὅτι ὡς χριστιανοί πρέπει νά κάνουμε ὑπακοή στήν Ἐκκλησία, ἀκόμα καί λάθος νά κάνει ἡ Ἐκκλησία, πρέπει νά τήν ὑπακοῦμε! Ἐφόσον ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔβγαλε ἀπόφαση νά κλείσουν οἱ ναοί, νά φορᾶμε μάσκες, πρέπει ὅλοι, οἱ ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καί πιστοί, νά ὑπακούσουν. Ποιά εἶναι ἡ γνώμη σας γιά τό ἐπιχείρημα αὐτό; 

π. Σ. - Ναί, πρῶτα πρέπει νά γνωρίσουμε ποιά εἶναι ἡ Ἐκκλησία, τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό μυστηριακό σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Εἶναι μία πραγματικότητα πού δέν ὁρίζεται. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες δέν μᾶς ἔχουν δώσει ὁρισμό τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι μία πραγματικότητα πού βιώνεται, τό ζοῦμε δηλαδή. Καί τό ζεῖ αὐτός πού εἶναι ἐνταγμένος μές στήν Ἐκκλησία. Ἕνας πού δέν εἶναι ἐνταγμένος, πού δέν ἀνήκει, δέν μπορεῖ νά πεῖ τίποτα γιά τήν Ἐκκλησία, ἔτσι ἀληθινό θά λέγαμε, καί πραγματικό. 

Ὅπως εἴπαμε, ποτέ ἡ Ἐκκλησία δέν ἔδωσε ὁρισμό τοῦ ἑαυτού Της καί τό μόνο πού εἶπε μέ τό στόμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἶναι ὅτι εἶναι σῶμα Χριστοῦ. Λέει ὁ Ἀπόστολος στήν Α’ πρός Κορινθίους, ΙΒ’ κεφάλαιο, «ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους»[1]. Αὐτό ἔχουμε ὡς ὁρισμό γιά τήν Ἐκκλησία. Εἶναι τό ζωντανό σῶμα, ὅπου κανείς ὅταν ζεῖ μέσα ἐκεῖ, σωστά, ὀργανικά ἐνταγμένος, ἔτσι, σώζεται. Γιατί ὅπως πάλι γνωρίζουμε σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους Πατέρες, ἐκτός Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία. Ἄρα μποροῦμε νά ποῦμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος ἀλλά καί ὁ τρόπος τῆς σωτηρίας.

Sucharit Bhakdi: Πιστεύω ὅτι Ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες Πρέπει νὰ Ξεσηκωθεῖτε! Ἂν τὸ Καταφέρετε θὰ Ξαναγίνετε οἱ Σωτῆρες τοῦ Κόσμου! Κανένα Ἄλλο Ἔθνος δὲν εἶναι Κατάλληλο γιὰ νὰ Ἡγηθεῖ Ἑνὸς Τέτοιου Ἀγώνα!

Sucharit Bhakdi: Πιστεύω ὅτι Ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες Πρέπει νὰ Ξεσηκωθεῖτε! Ἂν τὸ Καταφέρετε θὰ Ξαναγίνετε οἱ Σωτῆρες τοῦ Κόσμου! Κανένα Ἄλλο Ἔθνος δὲν εἶναι Κατάλληλο γιὰ νὰ Ἡγηθεῖ Ἑνὸς Τέτοιου Ἀγώνα!
Ἂς παρακολουθήσουμε προσεκτικὰ τὴν συγκλονιστικὴ καὶ διαφωτιστικὴ ὁμιλία τοῦ Γερμανοταϋλανδέζου Καθηγητῆ Λοιμωξιολογίας Sucharit Bhakdi! Ἐξηγεῖ μὲ ἐκλαϊκευμένο τρόπο τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο δρᾶ ὁ κορωνοϊός, ἀποδομεῖ τὸ συστημικὸ ἀφήγημα περὶ ἀκραίας ἐπικινδυνότητάς του, ἀναλύει τὸ ζήτημα τοῦ θρυλούμενου ἐμβολίου καὶ στὸ τέλος καλεῖ τοὺς Ἕλληνες νὰ ξεσηκωθοῦν ἑνωμένοι κατὰ τοῦ ἐπιβληθέντος ἀπὸ τὶς ἐλὶτ παραλογισμοῦ!
Δεῖτε τὸ βίντεο παρακάτω…

Ἡ ἁγία Ἀριάδνη (ἡ καί Μαρία ὀνομαζομένη) ἡ ἐν Φρυγία

Η αγία Αριάδνη (η και Μαρία ονομαζομένη) η εν Φρυγία

Η αγία Αριάδνη έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων Αδριανού (117-138) και Αντωνίνου (138-161). Δούλη κάποιου Τερτύλου, πρώτου πολίτου της Πρυμνησού της Φρυγίας Σαλουταρίας, αρνήθηκε να ακολουθήση την οικογένεια του κυρίου της στον ναό των ειδώλων, για να συνεορτάση μαζί τους τα γενέθλια του υιού του. Επειδή ομολόγηση πως ήταν χριστιανή, την εκτύπησαν σκληρά και την έρριξαν στην φυλακή, όπου έμεινε τελείως άσιτη.

Ταυτότητα, προέλευση καί ἰδιότητες τῆς Ἐκκλησίας:Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ταμεῖο τῆς Θείας Χάρης.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ταμεῖο τῆς Θείας Χάρης 

Τό ταμεῖο τῆς Θείας Χάρης διά τῆς ὁποίας ἑνοποιούμεθα εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Μετέχουμε στήν Θεία Χάρη, ὅταν ζοῦμε ἐντός τῆς «Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας»[1]. Γιά νά μποῦμε καί νά παραμείνουμε στήν Ἐκκλησία, πρέπει νά ἔχουμε

2 Ὀκτωβρίου. Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἰουστίνης τῆς Παρθένου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ ἁγίου. Ὀκτωβρίου 2 (Α΄ Τιμ. α΄ 12-17).


ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α' Α´ 12 - 17
12 Καὶ χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο, θέμενος εἰς διακονίαν, 13 τὸν πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλ’ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ, 14 ὑπερεπλεόνασε δὲ ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 15 Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ· 16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ’ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 17 Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible