Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Πατριαρχείο Ἱεροσολύμων: Ἔγκλημα πολέμου τὸ κτύπημα στὴν Μονὴ Ἁγίου Πορφυρίου "

 

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 22 Ὀκτωβρίου 2023] 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2023/10/blog-post_68.html

Πῶς δυναμώνει ἡ πίστη μας -Ἀποδείξεις γιὰ τήν Ἀνάσταση τὸῦ Χριστοῦ , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Τί νὰ κάνουμε γιὰ τίς ἁμαρτίες ποὺ ἔχουμε ξεχάσει/παραλείψει , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἡ σημασία τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης


Ἡ σημασία τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Τὰ ἔθνη, ἀγαπητοί μου, ἔχουν ἱστορία. Ὅπως ἱστορία ἔχουν καὶ τὰ ἄτομα. Κάθε ἄνθρωπος γράφει τὴν ἱστορία του πάνω στὴ γῆ. Κλείνει μέσα του θεϊκὲς δυνάμεις, ποὺ ἡ καλλιέργειά τους δημιουργεῖ μιὰ ποικιλία ἔργων, δημιουργεῖ πολιτισμό.

Μικρὸς θεὸς ἀναδεικνύεται ὁ ἄνθρωπος ἀναπτύσσον τας τὸ «κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» (Γέν.1,26) ποὺ ἔλαβε. Ἀλλ᾽ ἐὰν ὁ ἄνθρωπος παραμελήσῃ τὴν καλλιέργεια τῶν θεϊκῶν στοιχείων του καὶ θάψῃ τὰ τάλαντά του στὸν τάφο τῆς ὀκνηρίας καὶ πονηρίας, τότε καταντᾷ ἕνα ἁπλὸ βιολογικὸ ὄν, μὲ φυσικὲς μόνο ἀνάγκες, ἕνας πεπτικὸς σωλήνας ποὺ ἀκατάπαυστα γεμίζει καὶ ἀδειάζει, ἕνα ζῷο ποὺ βόσκει.

Ἀλλ᾽ εἶνε δυνατὸν νὰ σβηστῇ τελείως ὁ σπινθήρας τῆς θεϊκῆς του προελεύσεως; Ὅσοι ἄνθρωποι ζοῦν σὰν τὰ κτήνη, μὲ ἔμβλημα τὸ ἐπικούρειο «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13. Α´ Κορ. 15,32), αὐτοὶ ποὺ ἔπνιξαν τὸ πνεῦμα στὴν ὕλη, δὲν γράφουν ἱστορία, ἀφοῦ ἱστορία εἶνε ἡ ἐξιστόρησι εὐγενῶν καὶ ὑψηλῶν πράξεων.

Λαοὶ μὲ ἐπικούρεια νοοτροπία, χωρὶς ἀνατάσεις, δὲν γράφουν ἱστορία. Ἡ διάβασί τους δὲν ἀφήνει ἴχνη. Πράξεις ἀξιομνημόνευτες γιὰ τοὺς ἀπογόνους τους δὲν ὑπάρχουν. Σὰν ἀγέλες ἔρχονται καὶ παρέρχονται, ἔστω κι ἂν ἡ ζωή τους ἀριθμῇ χιλιετίες. Καμμία λάμψι. Σκοτάδι καὶ ἔρεβος ἡ ζωή τους.

Πνεῦμα σ᾿ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει «διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γέν. 6,3).

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος συνδέεται μέ τήν Ἀδριανούπολη μέσα ἀπό ἕνα θαυμαστό γεγονός


26 Οκτωβρίου μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και ο Άγιος συνδέεται με την Αδριανούπολη μέσα από ένα θαυμαστό γεγονός.
Έ­νας Αδριανουπολίτης τυ­φλώ­θη­κε και αποφάσισε να πά­ει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στον να­ό του Αγί­ου Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Δη­μη­τρί­ου να γι­α­τρευ­θεί. Ετοι­μά­σθη­κε να κι­νή­σει, αλ­λά οι συγ­γε­νείς του τον εμ­πό­δι­ζαν λέ­γον­τάς του:
– Που θέ­λεις να πας τυφλός άν­θρω­πος, που δεν μπο­ρείς να περ­πα­τή­σεις τό­σο δρό­μο πε­ζός! Κά­τσε στο σπί­τι σου και πα­ρα­κά­λε­σε τον Θε­ό και τον Άγιο να σε ε­λε­ή­σουν κι ε­σέ­να, δι­ό­τι ο δρό­μος εί­ναι πο­λύς και ε­πι­κίν­δυ­νος.
Ε­κεί­νος ό­μως κί­νη­σε στο δρό­μο σκον­τά­φτον­τας και με πο­λύ κό­πο περπατούσε. Αύ­τον τον τα­λαί­πω­ρο βλέ­πον­τας από μα­κριά τους κό­πους και την προ­θυ­μί­α του ο Με­γα­λο­μάρ­τυς Δη­μή­τριος, έρ­χε­ται κα­βαλ­λά­ρης και συ­να­παν­τά τον τυ­φλό­ν ε­κεί­νον άν­θρω­πο και του λέ­ει σαν να μην ή­ξε­ρε:
— Που πη­γαί­νεις έ­τσι μο­να­χός, τυ­φλός και τα­λαί­πω­ρος;

Νέα μελέτη διαπιστώνει ὅτι τά εμβόλια Covid μπορεῖ νά προκαλέσουν ρευματοειδή ἀρθρίτιδα


Οι ρευματικές ανοσο-μεσολαβούμενες φλεγμονώδεις διαταραχές (R-IMIDs) χαρακτηρίζονται από φλεγμονή που εκδηλώνεται στις αρθρώσεις, τους τένοντες, τους μύες και τα οστά για άγνωστους λόγους.

Οι ρευματικές παθήσεις μπορεί να είναι λιγότερο διαδεδομένες από τη μυοκαρδίτιδα, μια γνωστή παρενέργεια του εμβολίου για τον COVID. Μια έρευνα στο σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών του εμβολίου (VAERS) αποκάλυψε ότι το εμβόλιο για τον COVID-19 έχει συνδεθεί με περισσότερες από 3.000 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας, περισσότερες από 2.300 περιπτώσεις αρθρίτιδας, περισσότερες από 370 περιπτώσεις συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, της πιο κοινής μορφής λύκου. και 280 περιπτώσεις αγγειίτιδας. Αυτή η πρώτη συστηματική ανασκόπηση των νεοεμφανιζόμενων R-MID μετά τον εμβολιασμό κατά του COVID περιελάμβανε τις ακόλουθες ρευματικές παθήσεις.

Η μελέτη του NHS ανέλυσε 271 συμμετέχοντες από 190 δημοσιευμένες περιπτωσιολογικές μελέτες από όλο τον κόσμο.

Μετά την πρώτη ή τη δεύτερη δόση του εμβολίου COVID-19, περισσότερο από το 80% των ασθενών ανέπτυξαν συμπτώματα και η πλειονότητα υποβλήθηκε σε θεραπεία και βελτιώθηκε με κορτικοστεροειδή.

Κυριακή Ε Λουκᾶ.«Πηγές Πίστεως» Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ[: Λουκά, 16, 19-31]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

με θέμα:

«ΠΗΓΕΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 2-11-1997]

[Β364]

Όλοι γνωρίζομε, αγαπητοί μου, την θαυμασία παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Κάθε της φράση, κάθε της λέξη, είναι και μία θεολογική αποκάλυψις. Και είναι αποκάλυψη, γιατί Αυτός ο Κύριος την εδίδαξε. Μέσα σε όσα ειπώθηκαν, διαλογικά, ανάμεσα στον πλούσιον και τον Αβραάμ, είναι και τούτα τα λόγια. Σας διαβάζω: «Ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. Λέγει αὐτῷ ᾿Αβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. Ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ, ἀλλ᾿ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. Εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ, πεισθήσονται».

Εδώ έχομε έναν διάλογον πέραν από τον φυσικόν κόσμον. Πλέον ο Αβραάμ εις τον Παράδεισον, ο πλούσιος εις τον Άδην· κι εκεί οικονομείται ένας διάλογος. Είπα «οικονομείται», διότι όπως πράγματι καλώς ειπώθηκε, ότι «χάσμα μέγα ἐστήρικται μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν». Γιατί ζήτησε ο πλούσιος να στείλει τον Λάζαρον, να στείλει ο Αβραάμ τον Λάζαρον, για να βρέξει, λέει, το άκρον του δακτύλου, επειδή φλέγεται, με νερό, επειδή φλέγεται, λέγει, εις αυτό το πυρ το βασανιστικό. Και είπε ότι «μέγα χάσμα ἐστήρικται» κ.λπ. · οπότε οικονομείται πραγματικά αυτός ο διάλογος, διότι δεν θα ήταν δυνατόν να ανοιχθεί στην πραγματικότητα αυτός ο διάλογος.

Ωστόσο εδώ παρακαλεί ο πλούσιος τον Αβραάμ να πέμψει τον Λάζαρον εις τον οίκον του πατρός του, «γιατί», λέγει, «έχω πέντε αδελφούς», να τους ειδοποιήσει, να μην έλθουν κι αυτοί εις αυτόν εδώ τον τόπον της βασάνου. Και λέγει ο Αβραάμ: «Έχουν τον Μωυσέα και τους προφήτας. Ας ακούσουν αυτούς τι λεν για την άλλη ζωή». «Όχι», λέει, «πάτερ Αβραάμ. Εάν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, τότε θα μετανοήσουν». «Αχ, παιδάκι μου, αν δεν ακούσουν τον Μωυσή και τους προφήτες, τότε, κι από τους νεκρούς να αναστηθεί κάποιος, δεν θα πεισθούν».

Μέσα σ’ αυτά τα πέντε χωρία, αγαπητοί μου, του διαλόγου, θέλει ο Κύριος να ξεχωρίσει δύο πηγές πίστεως. Δύο πηγές πίστεως. Είναι τα θαύματα, όπως να αναστηθεί ο Λάζαρος και οι πληροφορίες που μπορούμε να πάρομε μελετώντας τις άγιες γραφές. Και φυσικά ο Κύριος δέχεται και τις δύο πηγές πίστεως αναμφισβήτητα αλλά δίδει όμως το προβάδισμα και την σιγουριά εις την πηγήν της πίστεως που είναι η Αγία Γραφή. Εκεί θα πας να πληροφορηθείς. Δεν θα μείνεις εις το θαύμα. Εκεί θα πας να πληροφορηθείς. Απλώς το θαύμα επιβεβαιώνει την Αγίαν Γραφήν.

Διαφθείρεται ἡ Ὀρθόδοξος καί ἔνδοξος Ἑλλάς, Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Διώτης


Τὴν 16ην Ὀκτωβρίου 2023, εἰς τὴν ἐν Ἀθήναις αἴθουσαν τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως», Κάνιγγος 10 (Πλατεῖα Κάνιγγος), μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὡμίλησεν ὁ γνωστὸς, δυναμικὸς ἀρθρογράφος Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κ. Διώτης, θεολόγος- δημοσιογράφος- συγγραφεὺς – ἐκδότης, ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἐπειδὴ προσέφερε πολλὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Κοινωνίαν καὶ τὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα, ἐπὶ τοῦ θέματος, «ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΤΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΣ ΕΛΛΑΣ». Ὁ π. Ἰωάννης καὶ εἰς τὸν προφορικὸν λόγον του ἐντυπωσιάζει.
Ὁ ἀγωνιστὴς ὁμιλητής παρουσίασε πολλάς ἐπικινδύνους πτυχάς διαφθορᾶς, παρακμῆς καὶ ἐν γένει πνευματικῆς, ἠθικῆς, ἐθνικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς κρίσεως, ὅπως ἡ ἀθεϊστικὴ προπαγάνδα, ἡ ἀνεξέλεγκτος δρᾶσις διαφόρων αἱρέσεων καὶ θρησκευτικῶν μορφωμάτων, ἡ διείσδυσις εἰς τὰ ἐπικοινωνιακὰ μέσα ἀκαταλλήλων προσώπων μὲ ἀνατρεπικά ἰδεολογήματα τῶν Ἑλληνορθοδόξων Παραδόσεων, οἱ ἀντιχριστιανικοί, ἀντεθνικοὶ καὶ ἀντικοινωνικοὶ νόμοι, οἱ ἀνάξιοι πολιτικοί τῆς ὑγιοῦς πολιτικῆς, ἡ ἀνοχή, ἀδιαφορία καὶ ἀδράνεια τῆς ἐν Ἑλλάδι Διοικούσης Ἐκκλησίας κ.ἄ.

Διά τὴν ἀθεΐαν εἶπεν, ὁ π. Ἰωάννης ὅτι ἔχει ὀργανωθῆ μὲ τὴν Ἕνωσιν Ἑλλήνων Ἀθέων καὶ ἔχει διεισδύσει εἰς τὸν κρατικὸν μηχανισμόν. Παρουσίασε καὶ τὸ πρὸ καιροῦ ἑξῆς περιστατικόν. Τὸ Πάντειον Πανεπιστήμιον εἶχεν ἑτοιμάσει ἡμερίδα μὲ θέμα σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, χωρὶς νὰ καλέση οὐδένα ἐκπρόσωπον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ὠργάνωσε τὴν ἡμερίδα αὐτὴν μὲ τὴν ἄμεσον συνεργασίαν τῆς Ἑνώσεως Ἀθέων. Εἰς τούς χώρους τοῦ Πανεπιστημίου αὐτοῦ ὑπῆρχε ποικίλον ἔντυπον ἀθεϊστικὸν ὑλικόν. Εἰς τὴν ἡμερίδα αὐτὴν οὐδεὶς ἕτερος κληρικὸς εὑρέθη, παρὰ μόνον ὁ π. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος ἐπληροφορήθη τὴν ἐκδήλωσιν αὐτὴν ἀπὸ ἐφημερίδα καὶ προσῆλθεν αὐτοβούλως. Εἰς τὸ τέλος ἐζήτησε τὸν λόγον καὶ τοῦ ἐδόθη. Τότε εἶπεν εὐθαρσῶς ὅτι αὐτὴ ἡ συγκέντρωσις εἶναι μία ἀθεϊστικὴ προπαγάνδα καὶ ἐκάλεσε τὴν Ἕνωσιν Ἀθέων εἰς δημοσίαν συζήτησιν, χωρὶς νὰ ὑπάρξη ἀνταπόκρισις. Ἐτελείωσε τὴν παρέμβασίν του ὁ π. Ἰωάννης μὲ τὴν διαβεβαίωσίν του ὅτι οὐδεμία ἐπιστημονικὴ ἀπόδειξις ὑπάρχει διὰ τὴν ἀνυπαρξίαν τοῦ Θεοῦ.

3 Νοεμβρίου. Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶ μαρτύρων (δ΄ αἰ.)· ἀνακομιδὴ λειψάνων Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου. Γεωργίου νέου ἱερομάρτυρος τοῦ Νεαπολίτου (†1797). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Παρ. κβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Κλσ. δ΄ 10-18).

Κολ. 4,10           Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, καὶ Μᾶρκος ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα. -περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς· ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν,-

Κολ. 4,10                   Σας χαιρετά ο Αρίσταρχος, που συμπαρίσταται εις την φυλακήν μου και έγινε έτσι συναιχμάλωτός μου, και Μάρκος ο ανεψιός του Βαρνάβα δια τον οποίον έχετε λάβει οδηγίας, εάν έλθη προς σας να τον δεχθήτε και να τον φιλοξενήσετε-.

Στὸν δρόμο τῶν ἡρώων


Στὸν δρόμο τῶν ἡρώων

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος

Γιὰ τὰ ἡρωϊκὰ κατορθώματα τῶν ἀγωνιστῶν μας στὸν πόλεμο τοῦ ’40 ἔχει χρησιμοποιηθῇ ὁ ὅρος ἐποποιΐα. Ὄχι ἀτυχῶς. Πῶς ἀλλοιῶς θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρίσῃ κανεὶς τὰ ἀνδραγαθήματα τῶν Ἑλλήνων στὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο ἀλλὰ καὶ μετά, στὴν γερμανικὴ ἀντίσταση, παρὰ ὡς ἔργα μεγάλα καὶ θαυμαστά, ποὺ ξεπερνοῦν πράγματι τὴν σφαῖρα τῆς λογικῆς καὶ ἀγγίζουν τὰ ὅρια τοῦ θαύματος; Ἀλλὰ καὶ τί λόγια νὰ βρῆ κανείς, γιὰ νὰ περιγράψῃ τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν ποὺ δὲν δείλιασαν οὔτε μπροστὰ σὲ πολυαριθμότερους οὔτε μπροστὰ σὲ ἀρτιώτερα ἐξοπλισμένους μαχητές!

Ἄλλωστε, τό ᾿χει ἡ μοῖρα τῶν Ἑλλήνων, νά ᾿ναι πάντοτε «πολλὰ ὀλίγοι» καὶ νὰ ἀγωνίζωνται διαρκῶς, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, γιὰ νὰ διαφυλάσσουν τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερά των ἀπὸ τοὺς κάθε λογῆς εἰσβολεῖς καὶ δυνάστες. Δὲν τοὺς ἔλλειψαν ποτὲ οἱ ἀγῶνες, ἀλλὰ καὶ δὲν ἡττήθηκαν ποτέ, ὅσο ἀγωνίζονταν ἑνωμένοι, γιατί ἀναπλήρωναν τὴν ἀριθμητικὴ ὑστέρηση μὲ τὴν ὑπεροχὴ τῆς ψυχῆς, τὴν ἀδυναμία μὲ τὴν πίστη στὸ δίκαιο καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἐλευθερία.

Πράγματι, οἱ Ἕλληνες, ποὺ εἶχαν συνυφασμένη τὴν πίστη στὸν Θεὸ μὲ τὴν ἀγάπη στὴν πατρίδα, λησμόνησαν πρὸς στιγμὴν τίς ἰδεολογικὲς καὶ ἄλλες ἀντιθέσεις των, συσπειρώθηκαν γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἰδανικῶν των καὶ ἀγωνίστηκαν μὲ ἀπαράμιλλο θάρρος καὶ ἀξιοθαύμαστη γενναιότητα, ὅπως ὡμολόγησαν ἀκόμη καὶ οἱ ἐχθροί των.

Ὅπου ὑπάρχει Ἀγάπη...


«Βρές μια τρύπα στον τοίχο τῆς φυλακῆς σου καὶ δραπέτευσε! Για σένα, ὅλος ὁ κόσμος θὰ εἶναι Ελευθερία καὶ τότε θ' ανακαλύψεις ότι μόνο η Αγάπη μετρᾶ. Κι ὅπου ὑπάρχει Αγάπη, ακόμα καὶ τὸ νὰ κόβεις δάχτυλα ποδιῶν καὶ χεριῶν Λεπρῶν, φαγωμένα ἀπὸ τὴν γάγγραινα καὶ τὰ ποντίκια, γίνεται στιγμή Ευλογίας κι ο Ήλιος ανατέλλει στην καρδιά σου κι ἀπὸ μέσα σου ξεπηδά τὸ ''Ευλόγει η ψυχή μου τὸν Κύριον'' τοῦ Προφήτη Δαβίδ...»

Αγία Γαβριηλία


https://proskynitis.blogspot.com/2023/10/blog-post_377.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible