Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα της Κυριακής 22-03-2015

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2015. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Εβραίους κεφ. στ΄ 13 - 20 

στ΄ 13 - 20
Ευαγγέλιον: Κατά Μάρκον κεφ. Θ΄ 17 - 31

Θ΄ 17 - 31Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Μέ ποιούς τρόπους πρέπει νά βοηθοῦμε στή σωτηρία τῶν ἄλλων.Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ.ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ,ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ.
ΟΜΙΛΙΑ Π.ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΣΤΙΣ 05/02/2012.


http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 

Ὅποιος γεύθηκε τά ἄνω, μέ εὐκολία καταφρονεῖ τά κάτω


                               «Ὁ γευσάμενος τῶν ἄνω, εὐχερῶς τῶν κάτω καταφρονεῖ· ὁ δέ ἐκείνων ἄγευστος ἐπί κτήμασιν ἀγάλλεται».(Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, Λόγος ΙΣΤ' Περί φιλαργυρίας ἐν ᾧ καί περί ἀκτημοσύνης)
        «Ἐκείνος πού γεύθηκε τά ἄνω (δηλ. τά οὐράνια, θεϊκά ἀγαθά) μέ εὐκολία καταφρονεῖ τά κάτω (δηλ, τά ἐπίγεια)· ἐκεῖνος, ὅμως, πού δέν τά γεύθηκε ἐκεῖνα (δηλ. τά οὐράνια, θεϊκά ἀγαθά), χαίρεται μέ τά διάφορα κτήματά του» .(Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, Λόγος ΙΣΤ' Γιά τήν φιλαργυρία  καί γιά τήν ἀκτημοσύνη).

    Τήν σημερινή ἡμέρα , ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἐκκλησία μας, μᾶς προβάλλει μιά μεγάλη ἀσκητική μορφή, τόν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος. Τό ἀπόφθεγμα, πού μόλις τώρα ἀναφέραμε, εἶναι δικό του. Μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ πανσόφου Σιναϊτου Πατρός, ἄς ἀποπειραθοῦμε νά τό ἀναλύσουμε καί νά ἐμβαθύνουμε κάπως σ' αὐτό, ἀντλώντας πολύτιμα διδάγματα γιά τή ζωή μας. Ἄς εἴναι αὐτή ἡ προσπάθεια μία ἐλάχιστη τιμή στόν μεγάλο Ἅγιο καί μιά ἀφορμή γιά ἐκζήτηση τῶν πρεσβειῶν του, ὥστε ὄχι μόνο νά ἀκοῦμε, ἀλλά καί νά ἐφαρμόζουμε τίς σωτήριες ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Αὐτές τίς ἐντολές,, πού μέ τόση ἐνάργεια καί βαθύτητα, μᾶς ἀνέλυσε (ὁ ἅγιος Ἰωάννης) στό περισπούδαστο βιβλίο του «Ἡ Κλῖμαξ».Τό ὀνόμασε ἔτσι, διότι κλιμακωτά, μᾶς ἀνεβάζει στήν κορυφή τῶν ἀρετῶν τήν ἀγάπη ἀναλύοντας σέ τριάντα Λόγους τίς διάφορες ἀρετές καί τά ἀντίστοιχα πάθη, ἀρχίζοντας ἀπό τήν ἀποταγή, δηλ. τήν ἀπάρνηση τοῦ κόσμου, συνεχίζοντας μέ τήν ὑπακοή τήν μετάνοια, τήν πραότητα κ.ο.κ.καί τελειώνοντας μέ τήν ἀγάπη καί τόν Λόγο πρός τόν Ποιμένα. Τό βιβλίο αὐτό εἶναι οὐσιαστικά μιά ἐκτενέστατη ἐπιστολή πρός τόν ἡγούμενο τῆς Ραϊθοῦ Ἀββᾶ Ἰωάννη.

Σύντομος βίος Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος

Σύντομος βίος
 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ "ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ"
 Ἐπί κλίμαξι κλίμακας πυκνῶς, Πάτερ, Τάς σάς ἀρετάς θείς, ἔφθασας πόλου μέχρι.
 Ἔθεσες, Πάτερ, τίς ἀρετές σου κλιμακωτά καί πυκνά σέ κλίμακες καί ἔφτασες μέχρι τόν οὐρανό.
  
ὅσιος Ἰωάννης, ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου πού τιτλοφορεῖται «Κλῖμαξ» ὄντας εὐφυέστατος καί γνώστης τῆς ἐγκυκλίου σοφίας ἀνέβη, σέ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, στό ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἔγινε μοναχός καί προσέφερε ὁλόψυχα τόν ἑαυτό του θυσία στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ, διάγοντας ἐν ἄκρᾳ ὑποταγῇ καί ἄκρᾳ ταπεινοφροσύνη στούς κανόνες τῆς μοναστικῆς πολιτείας. Ἔπειτα, σέ ἡλικία δεκαεννέα ἐτῶν, σηκώθηκε καί ἔφυγε γιά τό στάδιο τῆς ἡσυχίας. Πῆγε, λοιπόν καί ἐγκαταστάθηκε στή θεία μονή τῆς ἀσκητικῆς παλαίστρας, σέ ἕνα τόπο πού ὀνομαζόταν Θωλᾶς καί ἀπεῖχε πέντε μίλια ἀπό τό Μοναστήρι.
 Στόν τόπο ἐκεῖνο διέμεινεὍσιος σαράντα ὁλόκληρα χρόνια, πυρπολούμενος ἀπό διακαή ἔρωτα καί ἀγάπη πρός τό Θεό. Ἔτρωγε ἀπό ὅλα ὅσα ἐπιτρέπονταν ἀπό τίς μοναστικές διατάξεις ἔτρωγε ὅμως πολύ λίγο καί ποτέ χορταστικά. Καί νομίζω πώς αὐτό τό ἔκανε σοφότατα, προκειμένου νά καταβάλλει καί νά νικᾶ κάθε ἔπαρση καί ἐγωϊσμό πού θά προερχόταν ἀπό τή νηστεία.

Ὁ ὕμνος τῆς Ἀγάπης_mp3


Π. Σάββας 2014-12-08_Ὁ ὕμνος τῆς Ἀγάπης_mp3


Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 08-12-2014 (Ὁμιλία στὸν Ι. Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης Γιαννιτσῶν).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Ἡ Θεία Κοινωνία

ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΜΨΩΝ
 ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΑ
  9. Η θεία Κοινωνία
1.Ο σεβασμιότατος Στέφανος έκανε την θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, στην Λαύρα του αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκι. Εγώ ήμουν ιεροδιάκονος. Βάσταζα το άγιο Ποτήριο. Ο Δεσπότης διάβασε την ευχή: «Πιστεύω, Κύριε και ομολογώ». Και μετά σήκωσε. το κάλυμμα του αγίου Ποτηριού. Και έμεινε σαν αποσβολωμένος.
Είδε μέσα κρέας και αίμα ανθρώπινα. Γύρισε σε μένα και μου είπε: «Βλέπεις, πάτερ»;
Τι να κάναμε; Εκείνος γύρισε προς τα αριστερά, εγώ προς τα δεξιά με το άγιο Ποτήριο και μπήκαμε στο Ιερό Βήμα. Τοποθέτησε το άγιο Ποτήριο στην αγία Τράπεζα. Και έπεσε στα γόνατα. Προσευχόταν να κάμη ο Κύριος έλεος! Πώς θα μεταδίδαμε σάρκα ανθρώπινη;

Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ ἈλεξάνδρειανΚάποιος εὐλαβής ἄνθρωπος μοῦ διηγήθηκε κι ἄλλο θαυμαστό γεγονός, πού θά τό γράψω γιά νά δοξαστεῖ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἔνα Σαββατόβραδο, μοῦ εἶπε, προσευχόταν στόν πρόναο τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου, ὅπου γινόταν ἡ συνηθισμένη κυριακάτικη ἀγρυπνία. Τότε ἦρθε καί ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Νήφων, πού συχνά περνοῦσε τίς νύχτες του, ὅπως ξέρουμε, στούς ναούς τῶν ἁγίων.
Βλέπει λοιπόν ὁ χριστιανός αὐτός κι ἔνα πλῆθος ἀπό λευκοντυμένους νέους νά προχωροῦν μαζί του, κυκλώνοντάς τον μ’ εὐφρόσυνα πρόσωπα. Ἀλλά τό πιό θαυμαστό ἦταν, ὅτι μπροστά του πήγαινε ἕνας Σταυρός ἴσος μέ τό μπόι του, καμωμένος σάν ἀπό καθαρό χρυσάφι. Ἀλλά καί πίσω του ἦταν ἄλλος ἕνας ἴδιος, καί τρεῖς ἀκόμα ὅμοιοι δεξιά καί ἀριστερά καί πάνω ἀπ’ τό κεφάλι του.  Καί ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἀστραφτεροί Σταυροι ἦταν ἑνωμένοι μεταξύ τους σ’ ἕνα προστατευτικό σύμπλεγμα, πού τείχιζε ὁλόγυρα τόν ὅσιο.

Χρῆστος Σαλταούρας, Ἀντιαιρετική μελέτη στόν Ψαλμό τοῦ Δαυΐδ 109
Ο ΨΑΛΜΟΣ 109 (110)

 Χρήστος Σαλταούρας

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΨΑΛΜΟ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ 109 (κείμενο Εβδομήκοντα ή  110 στο Εβραϊκό κείμενο).

«Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. ράβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών, καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου.  μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου· ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε.  ὤμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.  Κύριος ἐκ δεξιῶν σου συνέθλασεν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ βασιλεῖς·  κρινεῖ ἐν τοῖς ἔθνεσι, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλὰς ἐπὶ γῆς πολλῶν.  ἐκ χειμάρρου ἐν ὁδῷ πίεται· διὰ τοῦτο ὑψώσει κεφαλήν» (Εβδομήκοντα).

Ἡ πάλη μέ τούς πειρασμούς

Anthony_Bloom

 († Μητροπ. Αντωνίου Μπλούμ)

Στον κόσμο που μας περιβάλλει, το καθετί έχει φτιαχτεί για να μας σαγηνέψει, να μας πλανέψει, να μας δελε­άσει, με μια λέξη για να μας βάλει σε πειρασμό. Και αναρωτιόμαστε: πώς πρέπει να φερθούμε; Πραγματικά, στο Ευαγγέλιο διαβάσαμε με ποιό τρόπο ο Χριστός απάντησε στον πειρασμό, όμως εμάς ο πειραστής δεν μας προσεγγίζει υποβάλλοντας τις «εισηγήσεις» του με τόσο επιτακτικό τρόπο. Αντίθετα, τρυπώνει μέσα μας σιγά-σιγά, κάνει τις προτάσεις του έτσι ώστε να μη μπο­ρούμε να εντοπίσουμε την προέλευσή τους και τελικά μας παραδίδει στον πειρασμό πριν ακόμη μάθουμε να τις διακρίνουμε. Θα προσεγγίσω το συγκεκριμένο θέμα με κάποια παραδείγματα.
Ένας γέροντας, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ο πειρασμός χώνεται μέσα μας σιγά- σιγά, ύπουλα, όπως ακριβώς προσβάλλει η σκου­ριά τα αντικείμενα, παρομοίαζε τον πειρασμό μ’ έναν άνθρωπο που εμπορεύεται δέρματα κουνελιών και που χτυπά την πόρτα ενός σπιτιού. Η οικοδέσποινα ανοίγει. «Θα θέλατε ν’ αγοράσετε ένα δέρμα κουνελιού;».

Ἡ ἀπάτη τῆς γιόγκα καί τῆς πιλάτες_mp3


Π. Σάββας 2009-07-05_Ἡ ἀπάτη τῆς γιόγκα καί τῆς πιλάτες_mp3


Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 05-07-2009 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Γέροντος Ἀθανασίου : Ὁμιλίες Χαιρετισμῶν

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ 
 Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Δ' Χαιρετισμοί  (Ἀπό τήν εὐχή Ὁσίου Ἐφραίμ)

 Περί Περιεργείας (15-04-83)
Ἀκοῦστε τήν ὁμιλία ἐδῶ:http://athanasiosmytilinaios.blogspot.gr/2015/03/blog-post_20.html
http://athanasiosmytilinaios.blogspot.gr/
 ΠΗΓΗ : arnion.gr

Οἱ θλίψεις (Μέρος 3ο)
Γ. Καρποί των θλίψεωνΌλοι οι πιστοί θα περάσουν από το καμίνι των θλίψεων. Άλλοι θα συναντήσουν περισσότερες και ιδίως οι φυγόπονοι, οι αποφεύγοντες τις θλίψεις (…), οι υπερήφανοι και οι εγωϊστές, και άλλοι λιγότερες, οι ταπεινοί και οι οικειοθελώς συμμετέχοντες με τη ζωή και τις επιλογές τους στις θλίψεις του Χριστού. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως μπορούν οι θλίψεις να γίνουν αφορμή για πνευματικούς αγώνες και θείες ευλογίες, εφ’ όσον αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου και τη σοφία των Αγίων Πατέρων. Οι βιβλικές και πατερικές αναφορές για τους πνευματικούς καρπούς που μπορεί να προέλθουν από την αξιοποίηση των θλίψεων είναι πολλές.

Γέροντας Ἀρσένιος Κατερέλος – Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως -Ἀπό τήν κατά Θεόν ὀδύνη στήν ἐν Θεῷ ἠδονή

[el]gallφσδαγηδαδφηγery

Γέροντας Αρσένιος Κατερέλος – Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
-Από την κατά Θεόν οδύνη στην εν Θεώ ηδονή (mp3)
Ομιλία κατά την Θεία Λειτουργία εις την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος – Εκφ:23-03-2014 – Μέγεθος:20,1 MB – Διάρκεια:00:22:00 (14/3/2015)
Για να ακούσετε πατήστε εδώ

Πηγή:  impantokratoros.gr
 http://www.diakonima.gr/2015/03/15/%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-2/

Ὁ σιδερένιος σταυρός τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στό χωριό Ἅγιος Κοσμᾶς Γρεβενῶν

Ο σιδερένιος σταυρός του Αγίου Κοσμά στο χωριό Άγιος Κοσμάς Γρεβενών http://leipsanothiki.blogspot.be/

 

Ο σιδερένιος σταυρός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Άγιος Κοσμάς Γρεβενών.
Στο χωριό Άγιος Κοσμάς Γρεβενών αποθησαυρίζεται και ένας σιδερένιος σταυρός που αποδίδεται στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, που σύμφωνα με τοπική παράδοση είναι ένας από τους τέσσερεις αυθεντικούς σταυρούς του Αγίου Κοσμά που διασώθηκαν.

ρήματα Ζωῆς: Ὁ Κύριος ἐσεβάσθη…

20150312-1

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ελθών εις τον κόσμον εσεβάσθη απόλυτα την ελευθερίαν ημών των δούλων του, «όστις θέλει» είπεν, «ας έλθει οπίσω μου» και ημείς οι οπαδοί Του οι χριστιανοί κηρύσσομεν άσπονδον πόλεμον κατά παντός μη δεχομένου τας απόψεις μας, κατά των αντιφρονούντων ιδεολογικώς, πολιτικώς, κομματικώς;

 Γέροντας Γαβριήλ  Διονυσιάτης

 http://www.pemptousia.gr/rimata_zois/rimata-zois-o-kirios-esevasthi/
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ