Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Ὀ θάνατος εἶναι τό τέλος ὅλου τοῦ καιροῦ- τοῦ χρόνου μετανοίας πού μᾶς δίδεται ἀπό τόν Κύριο, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Ο θάνατος είναι το τέλος όλου του καιρού- του χρόνου μετανοίας που μας δίδεται από τον Κύριο, Αγ. Νικοδήμου Αγιορειτου- Πνευματικά γυμνασματα, μελέτη 8η, Γ' μέρος, 9-2-2023, Αρχιμ. Σάββα Αγιορειτου

Κυριακή τοῦ Ἀσώτου. «Ἀπόδημοι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ».π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


ΚΥΡΙΑΚΗ TΟΥ ΑΣΩΤΟΥ[:Λουκά 15,11-32]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

με θέμα:

«ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 15-02-1998]

[Β 370]

«Εὐαγγέλιον ἐν Εὐαγγελίῳ» εχαρακτηρίσθη, αγαπητοί μου, η παραβολή του Ασώτου Υιού, που ακούσαμε σήμερα. Και τούτο γιατί δείχνει την πτώση του ανθρώπου και την αποστασία του από τον Θεό, αλλά και την αγάπη του Θεού για την επιστροφή και σωτηρία του ανθρώπου.

Και η αγάπη του Πατρός εξεδηλώθη σε όλο της το μεγαλείο. Δηλαδή με την προσφορά του Υιού Του, χάριν των ανθρώπων. Και η αγάπη και προσφορά εκφράζεται με τούτα τα λόγια, όπως μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον». Και η όλη η διαδικασία της σωτηρίας είναι η πίστις εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Είδατε; «Πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν» θα σωθεί. Δεν θα χαθεί. Δηλαδή ο Θεός οικονομεί την Ενανθρώπηση, που είναι το μέγιστον και ζητά από τον άνθρωπον την πίστιν, που είναι το ελάχιστον. Πρέπει πάντως να υπάρχει αυτή η αμοιβαία προσφορά.

Ένα μικρό παράδειγμα που πολλάκις το έχομε πει. Θέλεις να κοινωνήσεις; Τι θα πάρεις; Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Είναι μέγιστον; Σίγουρα. Θα πας όμως το πρόσφορό σου το πρωί. Κι ένα πρόσφορο τι τιμή έχει; Ελαχίστη. Έτσι, θα δώσεις και θα πάρεις. Όχι μόνον απλώς θα πάρεις. Θα δώσεις και θα πάρεις. Θέλεις τη σωτηρία σου; Μάλιστα. Δώσε την πίστη σου. Αμοιβαία, βλέπετε, η προσφορά. Ο Θεός δίδει τη χάρη Του κι εμείς δίδομε την πίστη μας. Μάλιστα, αν έχετε προσέξει, ο Κύριος, από εκείνους που ηδύναντο να ομολογήσουν την πίστη των, τους ερωτούσε: «Εάν πιστεύεις, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι». Βλέπετε, πρέπει να προσφέρομε. Θα μου πείτε, είναι τόσο απλό; Θα έλεγα πάρα πολύ απλό. Βέβαια, πρέπει να είναι εκ βαθέων αυτό το πιστεύω. Είναι πολύ απλό, είναι δυσκολότατον.

Ένα μικρό παράδειγμα. Λέγει ότι εκείνος που έχει το Πνεύμα του Θεού, λέγει: «Ἀββᾶ, ὁ Πατήρ». «Ἀββᾶ» θα πει «πατήρ». Αλλά εις την συριακήν γλώσσα. Το ίδιο πράγμα σε δύο γλώσσες. Πείτε σε κάποιον άνθρωπο να πει: «Ἀββᾶ, ὁ Πατήρ». Να πει τον Θεό: «Πατέρα». Δεν μπορεί να το πει εάν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιον. Σαφώς το λέγει αυτό ο λόγος του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να πει τον Θεόν Πατέρα, εάν δεν έχει το Πνεύμα το Άγιον. Είναι λοιπόν εύκολο; «Κανείς», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «δεν μπορεί να πει τον Χριστόν ‘’Κύριον’’», δηλαδή «Θεόν», «εἰ μή ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». Είναι δύσκολο; Φοβερά δύσκολο. Έτσι, φοβερά απλό, φοβερά δύσκολο. Αναλόγως ρυθμίζεται το πράγμα από την προαίρεση του ανθρώπου. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται απόδημος της Χάριτος του Θεού. Απόδημος. Αποδημεί. Και, αν θέλει να σωθεί, πρέπει να επιστρέψει. Και η επιστροφή πραγματοποιείται με την πίστη και τη μετάνοια.

Λόγος τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου εἰς τὴν Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου

Μὲ τὸ νὰ εἴπη δὲ ἢ Παναγία Παρθένος, «Ἰδοὺ ἢ δούλη Κυρίου, ἂς γίνη εἰς ἔμε ὅπως εἶπες», ἔφανερωσε τοῦτο. Εἶμαι πίναξ, λέγει, ἐπάνω εἰς τὸν ὅποιον γράφεται ὅ,τι θέλει ὃ Κύριος του παντός. Ἀφοῦ δὲ ὃ ἄγγελος ἔλαβε τὴν διαβεβαίωσιν τῆς πίστεως τῆς Παρθένου ἀνεχώρησεν ἂπ’ αὐτῆς.
«Δοξάζει ἢ ψυχή μου τὸν Κύριον»…
«Διότι εἶδε μὲ εὐμένειαν τὴν ταπεινὴν δούλην του.Διότι ἀπὸ τώρα θὰ μὲ μακαρίζουν ὄλαι αἳ γενεαί», ‘Ἀλλὰ πόσο μεγάλο κατόρθωμα εἶναι ἢ παρθενία; Ὅταν κανεὶς θέλη νὰ ἄσκηση τὰς ἀλλᾶς ἄρετας καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸν νόμον, ἢ παρθενία ὅμως, ἐπειδὴ εἶναι ἀνωτέρα του νόμου καὶ ἔχει ὡς ὑψηλότερον σκοπὸν τὴν διαμόρφωσιν τῆς προσωπικῆς ζωῆς,εἶναι ἂφ’ ἑνὸς μὲν γνώρισμα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἂφ’ ἕτερου δὲ εἴκών της καθαρότητας τῶν ἀγγέλων.”Οταν δηλαδὴ ὃ Δεσπότης τοῦ παντὸς ὃ Θεὸς Λόγος,ἐπειδὴ ἤθελεν ὃ Πατὴρ νὰ ἀνεγείρη καὶ νὰ ἀνακαίνιση τὰ πάντα, ἐπέλεξε, διὰ νὰ γίνη μήτηρ τοῦ σώματος τὸ ὅποιον ἐπρόκειται νὰ φορέση, τὴν Παρθένον, ἢ ὁποία καὶ ἔγινε, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἦλθε μεταξὺ μαςὡς ἄνθρωπος ὃ Κύριος,ἔκαμε τὴν ἐπιλογὴν αὐτήν,ὥστε,ὅπως τὰ πάντα ἔγιναν δὶ’ ἀΰτου,ἔτσι καὶ ἢ παρθενία νὰ προέλθη ἐξ αὐτοῦ,καὶ νὰ δοθῆ πάλιν δὶ’αὐτοῦ τὸ χάρισμα τοῦτο εἰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ πολλαπλασιάζεται.

Πόσο μεγάλο θὰ ἔλεγε κανεὶς τὸ καύχημα τῆς ἁγίας Παρθένου καὶ θεοειδοῦς Μαρίας,ἐπειδὴ ὑπῆρξε καὶ εἶναι μήτηρ τοῦ Λόγου ὡς πρὸς τὴν γέννηοιν τοῦ Σώματος; Διότι τὸ θεῖον αὐτὸ γέννημα στρατιὰ μὲν ἀγγέλων ἔδοξολογηοε, κάποια γυναίκα δὲ ὕψωσε τὴν φωνὴν καὶ ἔλεγε: «Μακαριὰ ἢ κοιλία ποὺ σὲ ἔβαστασε καὶ οἱ μαστοὶ ποὺ ἐθήλασες».Καὶ ἢ ἴδια ἢ Μαρία ποῦ ἐγέννησε τὸν Κύριον καὶ ἢ ὁποία ἔμεινεν ἀειπάρθενος, ἐπειδὴ ἀντελήφθη αὐτὸ ποῦ συνέβη εἰς τὸν ἑαυτόν της, ἔλεγεν «Ἀπὸ τώρα θὰ μὲ μακαρίζουν ὄλαι αἳ γενεαί». Αὐτὸ ποῦ συνέβη εἰς τὴν Μαρίαν εἶναι καύχημα δὶ’ ὄλας τὰς παρθένους. “Ολαι δηλαδὴ αὖται κρέμονται ὡσὰν παρθενικὰ παρακλάδια ἂπ’ αὐτήν, ἢ ὁποῖα εἶναι ὡσὰν ρίζα δὶ’ αὐτᾶς.

Σύγχρονα δεδομένα μηχανισμῶν ἀνεπάρκειας - παρενεργειῶν COVID-19 mRNA ἐμβολιασμοῦ σέ ἠλικιωμένους


Σύγχρονα δεδομένα μηχανισμών ανεπάρκειας - παρενεργειών COVID-19 mRNA εμβολιασμού σε ηλικιωμένους

Ιωάννης Κουντουράς, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Α.Π. Θ.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε σχετική μας μελέτη, μετά από αυστηρό επιστημονικό έλεγχο, στο έγκριτο διεθνές περιοδικό MEDICINA, αναμένεται δε και η ανάρτησή της στην επίσης επίσημη αναγνωρισμένη σε παγκόσμια επιστημονική βιβλιογραφική βάση PubMed. Η βάση αυτή περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές της MEDLINE που σχετίζονται με τους τομείς των βιοϊατρικών επιστημών και των επιστημών υγείας. Όλοι οι ερευνητές είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στην PubMed Central το πλήρες κείμενο των μελετών τους εντός 12 μηνών από την επίσημη ημερομηνία δημοσίευσή τους (National Institutes of Health, 2008), για να έχει, εκτός άλλων παραμέτρων, εγκυρότητα – γενική αποδοχή.

Συνοπτικά, τα επιστημονικά δεδομένα της μελέτης μας αυτής καταδεικνύουν τα ακόλουθα:

1. Η ανοσιακή γήρανση των ηλικιωμένων προκαλεί ταχεία μείωση παραγωγής των αναφερόμενων προστατευτικών αντισωμάτων μετά από COVID-19 mRNA εμβολιασμό για την αντιμετώπιση της νόσου και μετά από συχνή επανειλημμένη δόση που δυνατόν να μη παρέχει ασφάλεια. Επιπλέον, σχετίζεται με σοβαρές παρενέργειες οι οποίες δυνατόν να απειλούν τη ζωή κυρίως των ηλικιωμένων.

2. Στους ηλικιωμένους ισχύει, μεταξύ άλλων, το ακόλουθο τρίπτυχο: α) ανοσιακή γήρανση, β) φλεγμονώδης διεργασία με παραγωγή τοξικών φλεγμονωδών κυτταροκινών, και γ) παθολογική ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων του γαστρεντερικού σωλήνα (δυσ-βίωση). Το τρίπτυχο αυτό, αποτελεί σημαντικό μηχανισμό ανεπάρκειας του COVID-19 mRNA εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της νόσου.

3. Ειδικότερα, δυνατόν να προκαλεί σοβαρή έως θανατηφόρα SARS-CoV-2 λοίμωξη ή/και σοβαρές έως θανατηφόρες επιπλοκές μετά από τον COVID-19 mRNA εμβολιασμό. Τέτοιες σοβαρές έως θανατηφόρες επιπλοκές μετά από αυτόν τον διαβόητο πειραματικό COVID-19 mRNA εμβολιασμό, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: αρρυθμίες, έμφραγμα μυοκαρδίου, περικαρδίτιδα, θρόμβωση εν τω βάθει φλεβών, πνευμονική εμβολή, εγκεφαλικά επεισόδια, επιπλοκές από οφθαλμούς, γαστρεντερικό και νευρικό σύστημα, αιφνίδιο θάνατο αλλά και μυοκαρδίτιδα σε ηλικιωμένους πληθυσμούς.

Μεσοπεντηκοστή. Θαυμαστές ἀποκαλύψεις Γ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 22-5-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη


«Τήν Τετάρτῃ τοῦ Παραλύτου τήν τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἑορτάζομεν ἑορτήν». Διαβάζουμε εἰς τό Συναξάρι τοῦ Mηναίου: «Ἐστώς διδάσκει τῆς ἑορτῆς ἐν μέσῳ. Χριστός Μεσσίας τῶν διδασκάλων μέσον». Δηλαδή στέκεται ὁ Κύριος στό μέσον τῆς ἑορτῆς. Καί πρόκειται, ὅπως λέει τό Συναξάρι, γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Ἰουδαίων τῆς Σκηνοπηγίας, καί στό μέσον τῆς ἑορτῆς ὁ Κύριος ἐδίδασκε καί ἀπεδείκνυε τόν ἑαυτό Του, ὅτι εἶναι πραγματικά ὁ Μεσσίας. Ἀνάμεσα εἰς στούς διδασκάλους τῶν Ἰουδαίων ἐδίδασκε. «Χριστός Μεσσίας τῶν διδασκάλων μέσῳ». Αὐτή τήν ἑορτή ἑορτάζουμε γιά τήν τιμή τῶν δύο μεγάλων ἑορτῶν, τοῦ Πάσχα καί τῆς Πεντηκοστῆς. Ἐπειδή αὐτή ἡ ἑορτή ἑνώνει καί συνδέει καί τῆς δύο. Εἶναι ἑπομένως μεγάλη δεσποτική ἑορτή ἡ σημερινή καί δυστυχῶς οἱ πολλοί ἄνθρωποι δέν τό γνωρίζουν καί δέν ἔρχονται στήν ἐκκλησία καί δέν συμμετέχουν στήν Θεία λειτουργία.

Αὐτή ἡ ἑορτή ἑορταζόταν μέ πολύ μεγάλη λαμπρότητα στούς χρόνους τοῦ λεγομένου Βυζαντίου καί ὑπάρχει τυπικό πού ἀποδεικνύει πόσο μεγάλη γιορτή ἦταν καί ἄλλωστε αὐτό φαίνεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἑορτάζει ὀκτώ ἡμέρες. Κι αὐτή ἡ ἑορτή ἔχει μέσα της τό ἕξης περιεχόμενο∙ μετά πού ὁ Χριστός μας ἔκανε τό μέγα θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ Παραλύτου, οἱ Ἰουδαῖοι δῆθεν σκανδαλιζόμενοι γιατί τό ἔκανε τό Σάββατο, ζητοῦσαν νά Τόν φονεύσουν τόν Κύριο. Φεύγει λοιπόν ὁ Κύριος καταδιωκόμενος, ἤ μᾶλλον ἀποφεύγοντας τούς φονεῖς του, φεύγει στήν Γαλιλαία καί ἔμενε στά βουνά ἐκεῖ. Καί ἐκεῖ ἔκανε τήν θαυμαστή διατροφή τῶν πεντακισχιλίων, μέ τούς πέντε ἄρτους καί τούς δύο ἰχθεῖς. Ἔθρεψε μέ αὐτά τά πενιχρά τρόφιμα, πέντε χιλιάδες ἄντρες χωρίς τίς γυναῖκες καί τά παιδιά. Καί στή συνέχεια ἤτανε ἡ ἑορτή τῆς Σκηνοπηγίας, ἡ ὁποία ἤτανε πάρα πολύ μεγάλη γιορτή γιά τούς Ἰουδαίους. Καί ἀνέβηκε ὁ Κύριος εἰς τά Ἱεροσόλυμα ἀλλά κρυφά. Στό μέσο τῆς ἑορτῆς ἀνέβηκε εἰς τό ἱερόν, δηλαδή στόν Ναό τοῦ Σολομῶντος, καί ἐδίδασκε καί ὅλοι ἐξεπλήττοντο μέ τήν διδαχή Του! Καί φθονοῦντας αὐτόν ἔλεγαν: «πῶς Αὐτός γνωρίζει γράμματα, ἀφοῦ δέν ἔμαθε». «Νέος γάρ ὤν Ἀδάμ οἶδε, καθά καί ὁ πρῶτος ἐκεῖνος πάσης ἦν σοφίας ἀνάμεστος καί ὡς Θεός πάλιν», λέει τό Συναξάρι. Δηλαδή ὁ Χριστός μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ νέος Ἀδάμ, ἦταν γεμάτος ἀπό κάθε σοφία, ὅπως κι ἐκεῖνος ὁ πρῶτος, ὁ παλαιός Ἀδάμ, χωρίς νά εἶχε φοιτήσει σέ κάποιο σχολεῖο ἤτανε γεμάτος μέ κάθε σοφία. Ἀλλά ἐπιπλέον ὁ Κύριος καί ὡς Θεός ἦταν πάνσοφος.

Ἔκκληση στήν Ἡγεσία τοῦ ΟΗΕ ἀπό τόν Μητροπολίτη Ὀνούφριο


Έκκληση προς την ηγεσία του ΟΗΕ λόγω διακρίσεων στα δικαιώματα των πολιτών της Ουκρανίας για θρησκευτικούς λόγους, απέστειλε ο Μητροπολίτης Κίεβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονούφριος.

Στην έκκλησή του ο Μητροπολίτης Ονούφριος κάνει λόγο για κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων στην ελευθερία του θρησκεύειν, ζητώντας την προσοχή τους για την καταπάτηση και τις διακρίσεις κατά ορθοδόξων χριστιανών.

Επίσης ο Μητροπολίτης Ονούφριος, τονίζει ότι από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, οι πιστοί της Εκκλησίας του υπερασπίζονται την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, ενώ παρέχουν μεγάλης κλίμακας βοήθεια σε όσους επλήγησαν από τον πόλεμο.

Σε άλλο σημείο ο κ. Ονούφριος ενημερώνει την Ηγεσία του ΟΗΕ σχετικά με τα αντιεκκλησιαστικά νομοσχέδια αριθμ. 8221, 8262, 8371, 7403, 8012), καθώς και την εφαρμογή παράνομων προσωπικών κυρώσεων κατά Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Ακόμη επέστησε την προσοχή στις Διεθνείς Νομικές πράξεις που ρυθμίζουν το ανθρώπινο δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας, ενώ υπενθύμισε ότι από την αρχή της ανεξαρτησίας, το ουκρανικό κράτος προσπάθησε να εφαρμόσει τα αξιώματα σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία που διακηρύσσονται στις διεθνείς νομικές πράξεις στην εθνική νομοθεσία.

Διατὶ ἀνέχονται οἱ ἡγέται τῆς Ὀρθοδοξίας τὰς βλασφημίας Βαρθολομαίου;

Τό ἱστορικό καὶ ἀγωνιστικὸ φύλλο «Χριστιανικὴ ΣΠΙΘΑ» ἀρ. φύλ. 777 Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2022 σχολίασε ὡς ἑξῆς τὶς φρικώδεις ἀνωτέρω δηλώσεις τοῦ Βαρθολομαίου: «Μόνο ἕνας μασόνος ὑποστηρίζει τὴν σχετικότητα μὲ τόσο ἐκκωφαντικὸ τρόπο. Τὴν ἀρχικὴ φρίκη, ποὺ δημιουργεῖται στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν μὲ αἰτία τὶς δαιμονόπνευστες αὐτὲς δηλώσεις, τὴ διαδέχεται ταχέως ἡ ἀγανάκτηση. Ναί, ἡ ἀγανάκτηση! Ἀγανάκτηση γιατί ἕνας κορυφαῖος ἐκκλησιαστικὸς ἀξιωματοῦχος μὲ τὶς θέσεις ποὺ ἀνερυθρίαστα ὑποστηρίζει – ἐξυπηρετεῖ τὴ στοχοθεσία τοῦ σατανᾶ. Ἀγανάκτηση γιὰ τὴ στάση τῶν ἄλλων “προκαθημένων” ποὺ τὸν... ἔχουν ἀφήσει ἀσύδοτο νὰ κακοποιεῖ βάναυσα τὴν ἀλήθεια ἀντὶ νὰ τὸν καταστήσουν κανονικῶς ὑπόδικο, ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὶς ἱεροκανονικὲς ἐπιταγές. Ἀγανάκτηση γιὰ τὴ στάση τῶν “νεοχωριτῶν”, Ἑλλαδιτῶν μητροπολιτῶν ποὺ τὸν ὑποδέχονται μὲ τιμὲς καὶ τὸν ἐπαινοῦν σκανδαλωδῶς. Ἀγανάκτηση καὶ γιὰ κάποιες μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ ἔχουν καταστεῖ ὑποχείρια τοῦ Φαναρίου.

Συντροφιά μέ τούς μεγάλους τοῦ πνεύματος

πηγή


https://proskynitis.blogspot.com/2023/01/blog-post_639.html

10 Φεβρουαρίου. † Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος τοῦ θαυματουργοῦ (†202). Ἀναστασίου Ἰεροσολύμων, Ζήνωνος ὁσίου τοῦ ταχυδρόμου (δ ́ αἰ.). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ ἁγίου, 26 Ὀκτ. (Β΄ Τιμ. β΄ 1-10).

Β Τιμ. 2,1           Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

Β Τιμ. 2,1                  Συ λοιπόν, τέκνον μου, να ενδυναμώνεσαι με την χάριν, που δίδει ο Ιησούς Χριστός (δια να μένης πιστός εις αυτόν και εις εμέ, χωρίς να επηρεάζεσαι από το παράδειγμα εκείνων, που με εγκατέλειψαν).

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible