Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, 11-2-2024, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου

 

Ὅπου θὰ εἰσέλθη καὶ θὰ κυριαρχήση ὑπερηφάνεια, ἐκεῖ θὰ ἀκολουθήση ὁ ἐξευτελισμὸς καὶ ἡ ταπείνωσις (Παροιμίες 11,2), Ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ὅπου θὰ εἰσέλθη καὶ θὰ κυριαρχήση ὑπερηφάνεια, ἐκεῖ θὰ ἀκολουθήση ὁ ἐξευτελισμὸς καὶ ἡ ταπείνωσις (Παροιμίες 11,2), Ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος, 18-2-2024, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Ὁ αἱρετικὸς Περγάμου Ζηζιούλας ἀρνεῖται τὴν θεότητα τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ δὲν μιλάει κανείς!

 

Δείτε ολόκληρη την ομιλία εδώ: katihisis και εδώ: tasthyras

Πρὸς τοὺς ἀδύναμους ποὺ πολεμοῦν τὸν Παντοδύναμο, Ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

Πρὸς τοὺς ἀδύναμους ποὺ πολεμοῦν τὸν Παντοδύναμο, Ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος, 18-2-2024, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ὁμοφυλοφιλία, μόνον ἡ μετάνοια σώζει


ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Ὁμοφυλοφιλία, μόνον ἡ μετάνοια σώζει

Ὁ Ἀπόστολος Τιμόθεος τονίζει:

«Πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται» (Α΄ Τιμ. α΄, 10). (: Ὁ νόμος ὡρίσθη διὰ τοὺς πόρνους, τοὺς ἀρσενοκοίτας, δι’ ἐκείνους ποὺ πωλοῦν ὡς ἀνδράποδα τοὺς ἀνθρώπους, διὰ τοὺς ψεύστας, τοὺς ἐπιόρκους καὶ ἐν γένει διὰ τοὺς ἐνόχους εἰς κάθε τι, ποὺ ἀντιστρατεύεται πρὸς τὴν διδασκαλίαν τὴν ἀληθῆ καὶ ἐλευθέραν ἀπὸ τὴν ἀρρώστιαν καὶ τὸ θανατηφόρον µίασµα τῆς αἱρέσεως καὶ πλάνης).

Λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Αὐτοὺς (δηλ. τοὺς ὁμοφυλόφιλους) ἐγὼ τοὺς λέγω πὼς εἶναι χειρότεροι κι ἀπ’ τοὺς δολοφόνους, γιατὶ εἶναι καλύτερο νὰ πεθάνη κανείς, παρὰ νὰ ζῆ καὶ νὰ προσβάλλεται ἔτσι. Γιατὶ ὁ δολοφόνος ἀπέσπασε τὴν ψυχὴ ἀπ’ τὸ σῶμα, ἐνῶ αὐτὸς κατέστρεψε τὴν ψυχὴ μαζὶ μὲ τὸ σῶμα. Κι ὅποιο ἁμάρτημα κι ἄν πῆς, δὲν θὰ πῆς κανένα ἴσο μὲ τὴν παρανομία αὐτή. Κι ἄν ἐκεῖνοι ποὺ παθαίνουν αὐτὰ τὰ αἰσθάνονταν, θὰ δέχονταν ἄπειρους θανάτους, προκειμένου νὰ μὴ πάθουν αὐτό».

Καὶ συνεχίζει: «Δὲν ὑπάρχει λοιπόν, δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀνόητο καὶ πιὸ φοβερὸ πρᾶγμα ἀπ’ τὴν προσβολὴ αὐτὴ (τῆς ὁμοφυλοφιλίας). Γιατί, ἄν ὁ Παῦλος, ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὴν πορνεία, ἔλεγε ὅτι «κάθε ἁμάρτημα ποὺ θὰ κάνη ὁ ἄνθρωπος, εἶναι ἔξω ἀπ’ τὸ σῶμα του, ἐκεῖνος ὅμως ποὺ πορνεύει, ἁμαρτάνει στὸ ἴδιο του τὸ σῶμα» (Α΄ Κορ. 6, 18), τί θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε γιὰ τὴ μανία αὐτή, ποὺ εἶναι τόσο πολὺ χειρότερη ἀπ’ τὴν πορνεία, ὅσο δὲν εἶναι δυνατὸ οὔτε νὰ τὸ ποῦμε; Γιατὶ δὲν λέγω αὐτὸ μόνο, ὅτι δηλαδὴ ἔγινες γυναίκα, ἀλλ’ ὅτι ἔχασες καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἄνδρα, κι οὔτε ἀπέκτησες αὐτὴ τὴ φύση, οὔτε διατήρησες ἐκείνη ποὺ εἶχες, ἀλλ’ ἔγινες κοινὸς προδότης κάθε φύσεως, καὶ ἄξιος νὰ καταδιώκεσαι καὶ νὰ λιθοβολῆσαι ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἐπειδὴ ἀδίκησες καὶ τὰ δύο φῦλα».Νὰ δοῦμε τί ἀναφέρεται στὴ Γένεση (κεφ. 18, στ. 16, 20, 22) γιὰ τὸ ἱστορικὸ τῆς μεγάλης αὐτῆς καὶ φρικτῆς ἁμαρτίας. Μετὰ τὴν φιλοξενία τοῦ Ἀβραὰμ διαβάζουμε:

Σὰν σήμερα τὸ 1940, κοιμήθηκε ὁ Προηγούμενος Κοδράτος Καρακαλλινὸς (1859 – 13/02/1940)

Ὁ σπουδαῖος γιὰ τὴν ἀρετὴ του αὐτὸς ἡγούμενος, κατὰ κόσμον ὀνομαζόταν Κυριάκος Βαμβάκος. Εἰκοσάχρονος ἔρχεται ἀπὸ τὰ Βουρλὰ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τὴν πατρίδα του, στὴ δεύτερη πολυαγαπημένη πατρίδα του, τὸ ἁγιοτρόφο Ἅγιον Ὅρος, τὸ 1879 καὶ μετὰ τριετία κείρεται μοναχός. Μετὰ ὑπερεικοσάχρονη θητεία στὴν ὑπακοὴ καὶ στὴ διακονία του παραδίδεται ἡ ἡγουμενικὴ ράβδος τῆς μάνδρας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῆς ἱερᾶς κοινοβιακῆς μονῆς Καρακάλλου. Συνεχίζει καὶ ἀπὸ τὴν πρώτη αὐτὴ θέση τὰ φιλόπονα ὅσο καὶ φιλόθεα ἔργα του.
Στὴν κοινή, καθημερινή, πολύωρη θεία λατρεία ἦταν ἕνας στύλος, ποὺ μὲ τὸ παράδειγμά του φώτιζε τοὺς μοναχούς του. Τίποτε δὲν τὸν εὔχαριστοϋσε περισσότερο ἀπὸ τὴν προσευχή. Ἀργολογίες καὶ ἀνυπακοὲς τὸν πλήγωναν, γιατί ἔβλεπε ἐκεῖ προσφορὰ λύπης στὸν Κύριο. Ἡ πολυτέλεια, ἡ πολυλογία, οἱ κοσμικότητες, οἱ καινοτομίες δὲν ἤθελε ποτὲ νὰ διαβαίνουν τὴν πύλη τῆς ἀρχαίας μονῆς του. Ποτὲ δὲν τὸν εἶδε κανένας ἀργό. Σὰν ξέφευγε ἀπὸ τὰ καθήκοντά του, θὰ τὸν εὕρισκες μὲ τὸ κομποσχοίνι ἢ τὸ βιβλίο. Ὁ ὕπνος του λίγος. Μερικὲς φορὲς τὸν ἔπαιρνε πάνω στὸ μπαστούνι του, σὰν τὸν τσομπάνη, καὶ χάμω στὸ πάτωμα, γιὰ νὰ θυμᾶται τὸν τάφο του.
Μοναχός, ἔλεγε, σημαίνει νὰ θέλεις νὰ κοιμηθεῖς καὶ νὰ μὴν κοιμᾶσαι. Νὰ θέλεις νὰ φᾶς καὶ νὰ μὴν τρῶς. Νὰ θέλεις νὰ πιεῖς καὶ νὰ μὴν πίνεις… Τέτοιος μοναχὸς καλὸς...

Τί κατέθεσε ἡ ψυχίατρος Κ. Προκοπάκη στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν τεκνοθεσία ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια: Παγιδεύει τήν σκέψη τῶν παιδιῶν ἡ ψευδής νομιμοποίησις ὁμοφυλόφιλου συντρόφου!

Τούς ἐπιβάλλεται νά πιστέψουν τό ἀσύλληπτο, ὅτι εἶναι προϊόν ἐπιστημονικῆς τεχνογνωσίας καί ὄχι δημιούργημα τῆς φύσεως! – Τά ἀχαρτογράφητα νερά – Ἡ κατάθεσις σόκ τῆς ψυχιάτρου παιδιῶν καί ἐφήβων Καλλιόπης Προκοπάκη στήν Ἐπιτροπή Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς – Στοιχεῖα σόκ ἀπό ἔρευνες τῆς Σουηδίας – Ἄγχος, κατάθλιψη, μειωμένες σχολικές ἐπιδόσεις, σύγχυση γιά τήν ταυτότητα φύλου προκαλοῦν οἱ τεκνοθεσίες.
ΣΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ πού προκαλεῖ στήν διαμόρφωση τῆς προσωπικότητος τῶν παιδιῶν ἡ ἀνατροφή μέσα σέ ὁμόφυλες οἰκογένειες ἀναφέρεται ὑπόμνημα σόκ τῆς ψυχιάτρου παιδιῶν καί ἐφήβων Καλλιόπης Προκοπάκη, τό ὁποῖο κατετέθη στήν Ἐπιτροπή Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς μέ ἀφορμή τό νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν.
Στό συγκλονιστικό κείμενό της ἡ ψυχίατρος –τό ὁποῖο ἔφερε στήν δημοσιότητα... τό capital.gr τοῦ Θεοχάρη Φιλιππόπουλου, ἐπισημαίνει τήν ἀνάγκη τῶν παιδιῶν νά ἔχουν τήν φροντίδα δύο ἑτερόφυλων γονέων, «μέ τίς διαφορετικές συνεισφορές τους στόν ψυχισμό του.» Θέτει ὡς ἐρώτημα τήν σταθερότητα πού ἐγγυᾶται στό παιδί ἕνας ὁμόφυλος «γάμος», παραθέτοντας στοιχεῖα ἀπό τήν Σουηδία, τήν πρώτη χώρα πού καθιέρωσε τέτοιους «γάμους», ἀπό τά ὁποῖα προκύπτει –μέ βάση μελέτη εἰκοσαετοῦς διάρκειας– ὅτι οἱ ὁμόφυλοι λεσβιακοί γάμοι εἶναι ἐξαιρετικά ἀσταθεῖς.

Ἐπί πλέον, ἀναφέρει χαρακτηριστικῶς ὅτι ὡς πρός τήν ἐπιστημονική ἔρευνα γιά τήν ψυχική ὑγεία, σχολική καί κοινωνική προσαρμογή τῶν παιδιῶν πού ζοῦν μέ ὁμόφυλα ζευγάρια, τά ἀποτελέσματα εἶναι ἀντικρουόμενα. «Ἀκόμη κι ἄν πολλές μελέτες δέν ἐντοπίζουν κάποιο πρόβλημα, ὑπάρχουν ἀρκετές πού ἀναφέρουν προβλήματα ὅπως ἄγχος, κατάθλιψη, μειωμένες σχολικές ἐπιδόσεις, δυσκολίες στόν ρόλο καί στήν ταυτότητα φύλου καί ὁμοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό» τονίζει. Ὑπογραμμίζει πώς πρόκειται γιά ἀποφάσεις πού ἔχουν μεγάλη βαρύτητα, καθώς ἀνατρέπουν τούς ὑπάρχοντες θεσμούς πού βασίζονται στήν ἀνθρώπινη φύση καί μᾶς ὁδηγοῦν σέ ἀχαρτογράφητα νερά.

Κυριακή ΙΖ Ματθαίου Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Ὁμιλία στήν ἀπελευθέρωση τῆς κόρης τῆς Χαναναίας


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[: Ματθ, 15,21-18]

ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ

(«Εἰς τήν ἐπίλυσιν τῆς Χαναναίας»)

«Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος(:Και αφού έφυγε από κει ο Ιησούς, αναχώρησε προς τα μέρη της Τύρου και Σιδώνας)»[Ματθ.15,21].

Θαυμάζει ο ευαγγελιστής. «Καὶ ἰδοὺ γυνὴ(:Και τότε ιδού μία γυναίκα)», το παλαιό όπλο του διαβόλου, αυτή που με έβγαλε από τον παράδεισο, η μητέρα της αμαρτίας, ο αρχηγός της παράβασης· η ίδια αυτή γυναίκα έρχεται, η ίδια φύση. Καινούριο και παράξενο θαύμα· οι Ιουδαίοι φεύγουν και η γυναίκα τον καταδιώκει: «Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ(:Τότε μια γυναίκα Χαναναία που βγήκε από τα σύνορα εκείνα του φώναξε δυνατά: “Ελέησέ με, Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ”)». Η γυναίκα γίνεται ευαγγελίστρια και ομολογεί τη θεότητα και την οικονομία. «Κύριε», λέγει και εννοεί την εξουσία· «Υιέ του Δαβίδ», την ενανθρώπηση. «Ελέησέ με». Πρόσεχε φιλόσοφη ψυχή. «Ελέησέ με· δεν έχω κατορθώματα ζωής· δεν έχω παρρησία συμπεριφοράς· καταφεύγω στο έλεος, όπου δεν υπάρχει δικαστήριο, όπου η σωτηρία είναι χωρίς ανάκριση». Και παρόλο που ήταν τόσο κακή και παράνομη τόλμησε να τον πλησιάσει.

Και πρόσεχε φιλοσοφία γυναίκας. Δεν παρακαλεί τον Ιάκωβο, δεν ικετεύει τον Ιωάννη, ούτε πλησιάζει τον Πέτρο, ούτε διέσχισε τον χορό των αποστόλων. «Δεν έχω ανάγκη από μεσίτη, αλλά πήρα συνήγορο τη μετάνοια και έρχομαι στην ίδια την Πηγή. Γι' αυτό κατέβηκε, γι' αυτό έλαβε σάρκα, για να μιλήσω και εγώ μαζί Του. Επάνω τα χερουβείμ Τον τρέμουν, και κάτω η πόρνη συζητάει μαζί Του. Ελέησέ με· γι' αυτό ήρθες, γι' αυτό πήρες σάρκα, γι' αυτό έγινες όπως είμαι εγώ. Επάνω τρόμος και κάτω παρρησία. Ελέησέ με· δεν έχω ανάγκη από μεσίτη, ελέησέ με».

«Τι έχεις;». «Έλεος ζητώ». «Τι έχεις πάθει;». «Ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται(:Η κόρη μου κατέχεται από δαιμόνιο και υποφέρει φρικτά)». Η φύση βασανίζεται, η συμπάθεια γυμνάζεται. Βγήκε συνήγορος της κόρης της. Δεν φέρνει την άρρωστη, αλλά φέρνει την πίστη. Θεός είναι και τα βλέπει όλα. «Η κόρη μου βασανίζεται φρικτά από δαιμόνιο». Πένθος φοβερό· το καρφί της φύσης ξέσχισε τη μήτρα, η τρικυμία βρίσκεται στα σπλάχνα της. «Τι να κάνω; Χάνομαι».

Και γιατί δεν λες: «ελέησε τη θυγατέρα μου», αλλά «ελέησέ με»; Εκείνη δεν αισθάνεται το πάθος, δεν ξέρει τι πάσχει, δεν καταλαβαίνει τον πόνο, επειδή έχει παραπέτασμα της συμφοράς το ανώδυνο ή καλύτερα το αναίσθητο. «Εμένα όμως ελέησε που βλέπω τα καθημερινά κακά· θέατρο συμφοράς έχω στο σπίτι μου. Πού να πάω; Στην έρημο; Αλλά δεν τολμώ να την αφήσω μόνη. Μήπως στο σπίτι; Αλλά βρίσκω τον εχθρό μέσα, τα κύματα στο λιμάνι, θέατρο συμφοράς. Τι να την ονομάσω; Νεκρή; Όμως κινείται. Μήπως ζωντανή; Αλλά δεν ξέρει τι κάνει. Δεν ξέρω να βρω όνομα που να ερμηνεύει το πάθος της. Ελέησέ με. Αν πέθαινε η κόρη μου, δεν θα πάθαινα τέτοια· θα παρέδινα στους κόλπους της γης το σώμα της, και με τον καιρό θα έφερνα τη λήθη και θα απομάκρυνα τη λύπη. Τώρα όμως έχω ένα νεκρό που με κάνει να τον βλέπω συνέχεια, να μου ερεθίζει το τραύμα, να μου αυξάνει το πάθος. Πώς να δω τα μάτια της να αλληθωρίζουν· τα χέρια της να συστρέφονται· τα μαλλιά της να ξεπλέκονται; Αφρό να βγαίνει από το στόμα της; Τον δήμιο να είναι μέσα και να μη φαίνεται; Αυτόν που μαστιγώνει να μη φαίνεται, ενώ οι μαστιγώσεις να φαίνονται; Στάθηκα θεατής των ξένων κακών, στάθηκα ενώ η φύση με κεντρίζει. Ελέησέ με. Φοβερή η τρικυμία, φοβερό το πάθος και φοβερός ο φόβος· το πάθος της φύσης και ο φόβος του δαίμονα. Δεν μπορώ να την πλησιάσω, ούτε να τη συγκρατήσω. Με ωθεί το πάθος και με αποκρούει ο φόβος. Ελέησέ με».

Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον καί οἱ καλοί λογισμοί

Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον καί οἱ καλοί λογισμοί - Το μυστήριο της Εκκλησίας κατά τον Όσιο Πορφύριο/
Τα θεραπευτικά μέσα της Εκκλησίας, 18-2-2024, Αρχιμ. Σάββα Αγιορειτου 
https://www.youtube.com/live/F3nJ4VKpl3U?si=WHcChniR8zp_UORl


Π. Σάββας is inviting you to a scheduled Zoom meeting.


Topic: Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον καί οἱ καλοί λογισμοί - Το μυστήριο της Εκκλησίας κατά τον Όσιο Πορφύριο/
Τα θεραπευτικά μέσα της Εκκλησίας.

Time: Feb 18, 2024 02:00 PM Eastern Time (US and Canada) - 9:00μμ. Ελλάδος


Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/84853180166?pwd=w3mkJ19N2wQZiZWgp5NjDeTCVR4jen.1


Meeting ID: 848 5318 0166

Passcode: 494467

Ἠ εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς ΙΖ Ματθαίου. Παναγιώτης Τρεμπέλας


H ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατά Ματθαίον, κεφ. ιε΄, εδάφια 21-27

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 22 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυῒδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 23 Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 24 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. 25 Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. 26 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 27 Ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. 28 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παναγιώτη Τρεμπέλα

21 Και αφού έφυγε από κει ο Ιησούς, αναχώρησε προς τα μέρη της Τύρου και Σιδώνας. 22 Τότε μια γυναίκα Χαναναία που βγήκε από τα σύνορα εκείνα, Του φώναξε δυνατά: «Ελέησέ με, Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ.

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς ΙΖ Ματθαίου.Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Β΄προς Koρινθίους, κεφ. Στ΄, εδάφια 14-18 και κεφ. Ζ΄, εδάφιο 1

Κεφ. ΣΤ΄ 14Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; Τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 Τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; Ἤ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 16 Τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; Ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Κεφ. Ζ΄ 1Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

Κεφ. ΣΤ΄ 14 Μην έχετε στενό σύνδεσμο με τους απίστους, με τους οποίους δεν μπορείτε να αποτελέσετε ταιριαστό ζευγάρι, ώστε να μπαίνετε στον ίδιο ζυγό μαζί τους.

Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός [1 Τόμος]


ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ [1 Τόμος]

Σειρά
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ Ο ΣΥΝΑΙΤΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ


17ος Τόμος - εδώΕκδότης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ
ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ


Προτιμώμενο πρόγραμμα για την ανάγνωση των αρχείων που είναι σε μορφή djvu είναι το sumatrapdfreader


https://wra9.blogspot.com/2023/02/1.html

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΦΛΑΒΙΑΝΟΥ, 18-2-2024

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΦΛΑΒΙΑΝΟΥ, 18-2-2024
https://www.youtube.com/live/QgkT-Ipnuew?si=HoqPnHFnaVM_Khy_

18 Φεβρουαρίου. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (τῆς Χαναναίας). Λέοντος πάπα Ῥώμης (†461). Ἀγαπητοῦ ἐπισκόπου Σινάου τοῦ ὁμολογητοῦ (δ΄ αἰ.). Ἁγιογραφικό ανάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Κυριακῆς ιζ´ ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. ς´ 16 - ζ´ 1).

Β Κορ. 6,16        τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός.

Β Κορ. 6,16              Ποίος δε συμβιβασμός και ποία συνύπαρξις ημπορεί να νοηθή μεταξύ του ναού του Θεού και του ναού των ειδώλων; Διότι σεις-μη το λησμονείτε-είσθε ναός του Θεού του ζώντος, όπως άλλωστε έχει προφητεύσει ο Θεός και εις την Π. Διαθήκην· ότι “θα κατοικήσω μεταξύ αυτών και εντός αυτών και θα περιπατήσω ανάμεσά των και θα είμαι εγώ ο ιδικός των Θεός και θα είναι αυτοί λαός μου.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible