Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

Πῶς μπορεῖς νά ἀποφύγεις κάθε ἐπερχόμενο κακό (προσευχή- ἐλπίδα στόν Θεό- ἀμεριμνία), Ἀββᾶ Μᾶρκου-ΦΙλοκαλία. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

 ΚΗΡΥΓΜΑ_368. Πως μπορείς να αποφύγεις κάθε επερχόμενο κακό (προσευχή- ελπίδα στον Θεό- αμεριμνία), Αββά Μαρκου-Τά 226 κεφάλαια περί αυτών που νομίζουν ότι από τα έργα τους δικαιώνονται, Φιλοκαλία τόμος Α', 6-6-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν κατά τήν Ἁγ. Γραφή καί τούς Ἁγ. Πατέρες, Άρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν κατά τήν Ἁγ. Γραφή καί τούς Ἁγ. Πατέρες, 5-6-2022, Άρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ὄτι δέν πρέπει νά φιλονεικοῦμε, Ἀββᾶ Μᾶρκου-Φιλοκαλία. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

 ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ_367. Ότι δεν πρέπει να φιλονεικούμε, Αββά Μάρκου-Τά 226 κεφάλαια περί αυτών που νομίζουν ότι από τα έργα τους δικαιώνονται, Φιλοκαλία τόμος Α', 5-6-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com,

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ, 6-6-2022

https://youtu.be/xv4PmkGX9KU
Συν Θεω ζωντανή μετάδοση τώρα: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ, 6-6-2022

Ἀποφθέγματα ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

Ο γε­ρω–Δα­μα­σκη­νός ὁ Κομ­πο­σχοι­νᾶς, ἀ­πό τήν Κα­λύ­βη τῆς Ἀ­να­λή­ψε­ως τῆς Κου­τλου­μου­σια­νῆς Σκή­της τοῦ Ἁ­γί­ου Παν­τε­λε­ή­μο­νος, ἦ­ταν ἀ­κτή­μων. Στό Κελ­λί του εἶ­χε μό­νο τίς κου­βέρ­τες πού σκε­πα­ζό­ταν, τά ροῦ­χα του, λί­γα τρό­φι­μα καί μαλ­λί γιά νά πλέ­κη κομ­πο­σχοί­νια. Αὐ­τό ἦ­ταν τό ἐρ­γό­χει­ρό του.

Ἀρ­χι­κά ἔ­κα­νε στήν ἔ­ρη­μο στά Κα­του­νά­κια δύ­ο χρό­νια σέ κά­ποι­ον γε­ρω–Ἰ­σί­δω­ρο, ἔ­πει­τα ἦρ­θε στό Κου­τλου­μού­σι καί ὕ­στε­ρα πῆ­ρε τό Κα­λύ­βι στήν Σκή­τη τοῦ Ἁ­γί­ου Παν­τε­λε­ή­μο­νος, ὅ­που ἔ­μει­νε σ᾿ ὅ­λη του τήν ζωή. Τόν τε­λευ­ταῖ­ο και­ρό τόν πῆ­ραν στό Κου­τλου­μού­σι, ὅ­που ἐ­κοι­μή­θη καί ἐ­τά­φη.

Τίς νύ­χτες ἄ­να­βε τήν λάμ­πα καί ἔ­κα­νε ἀ­γρυ­πνία­. Ἔ­λε­γε τήν εὐ­χή, ἔ­κα­νε με­τά­νοι­ες καί, ὅ­ταν τόν πο­λε­μοῦ­σε ὁ ὕ­πνος, ἔ­πλε­κε κομ­πο­σχο­ί­νι. Τήν πε­ρισ­σό­τε­ρη ἀ­γρυ­πνί­α τήν περ­νοῦ­σε μέ με­τά­νοι­ες. Τό πα­ρά­θυ­ρό του ἦ­ταν ἀ­πέ­ναν­τι ἀ­πό τό Κα­λύ­βι τοῦ γέ­ρον­τος Πα­ϊ­σί­ου καί ὅ­λη νύ­χτα φαι­νό­ταν τό φῶς. Κά­ποι­α φο­ρά πού συ­ναν­τή­θη­καν, τόν ρώ­τη­σε ὁ γε­ρω–Πα­ΐ­σιος: «Κα­λά, ἐ­σύ δέν κοι­μᾶ­σαι κα­θό­λου τίς νύ­χτες;». Ἔ­κτο­τε ἔ­βα­λε ἕ­να ὕ­φα­σμα στό πα­ρά­θυ­ρό του, γιά νά μή φαί­νε­ται τό φῶς καί ἔ­κρυ­βε τήν πνευ­μα­τι­κή του ἐρ­γα­σί­α.

Ἦ­ταν ἀ­σκη­τής. Ἔ­κα­νε συ­νε­χῶς ἐ­νά­τες. Ἡ μέ­ση του ἦ­ταν πο­λύ λε­πτή. Γύ­ρι­ζε δύο φο­ρές ἡ ζώ­νη του. Τό στο­μά­χι του σά νά μήν ὑ­πῆρ­χε. Τόν Δε­κα­πεν- τα­ύ­γου­στο προ­σπα­θοῦ­σε νά μήν τρώ­γη τί­πο­τε ἐ­κτός τοῦ Σω­τῆ­ρος. Ὅ­ταν ἦ­ταν στό Κου­τλου­μο­ύ­σι, προ­τι­μοῦ­σε νά δι­α­βά­ζη στήν τρά­πε­ζα, γιά νά ἐγ­κρα­τε­ύ­ε­ται στό φα­γη­τό χω­ρίς νά τόν βλέ­πουν.

Ἀπό τήν πρώτη ἅλωση στήν τρίτη;

π. Γεώργιος Μεταλληνός

Ἐὰν ἀποφράδα ἡμέρα εἶναι ἡ 29η Μαΐου 1453, ἀφοῦ «ἡ πόλις τῶν πόλεων», ἔπεσε στὰ χέρια τῶν Τούρκων, ἐξίσου σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ 13η Ἀπριλίου 1204, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Πόλη κατακτήθηκε ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους καὶ τοὺς Φράγκους.
Μετὰ τὸ 1204 ἀρχίζει ἡ μακρὰ περίοδος τῆς πτώσης τῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ Πόλη πλέον ἦταν καταδικασμένη νὰ πέσει, νὰ πεθάνει. Τὸ κύριο χτύπημα κατὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ρωμιοσύνης, τῆς Ρωμανίας, γίνεται... τὸ 1204 καὶ ὄχι τὸ 1453. Τὸ 1453 δόθηκε ἡ χαριστικὴ βολή. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων εἶναι σημαντική.
Ὁ ἀνομολόγητος στόχος τῶν Σταυροφοριῶν ἦταν ἡ κυριαρχία στὴ Ἀνατολή. Τὸ πνεῦμα, οἱ στόχοι καὶ ἡ κινητήριος δύναμή τους ἦταν ἡ ἑνοποίηση Δύσης καὶ Ἀνατολῆς, ἡ πραγμάτωση μία ὑπὲρ-ἑνωμένης Εὐρώπης ὑπὸ τὸ σκῆπτρο τῆς Φραγκοσύνης. Αὐτὸς ἦταν ὁ στόχος τόσο τῆς θρησκευτικῆς ὅσο καὶ τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τους. Τὸ ἴδιο σχέδιο θὰ ἐπαναληφθεῖ ἀπὸ τὸ Μέγα Ναπολέοντα στὰ τέλη τοῦ 18ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνα. Κι αὐτὸ τὸ ὅραμα τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης ἔγινε πραγματικότητα σήμερα μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
Σήμερα εἶναι πλέον ξεκαθαρισμένο πὼς ἡ ἐκτροπὴ τῆς σταυροφορίας πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη ἦταν σκόπιμη. Κι αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς πώς, ὅταν καταλαμβάνεται ἡ Πόλη, ἡ καταστροφὴ εἶναι πλήρης. Τὰ ἐγκλήματα τῶν χριστιανῶν τῆς Δύσεως ἦταν τρομακτικά, σὲ σημεῖο πού, ὅπως λένε οἱ ἱστορικοί, δὲν μποροῦν νὰ συγκριθοῦν μὲ ὅσα ἔκαναν ἀργότερα οἱ Μουσουλμάνοι.

Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος: «Τά Αὐτοκέφαλα εἶναι μετέωρα»


Ὁ Πατριάρχης Σερβίας ἀνεγνώρισε τὴν αὐτοκεφαλίαν τῆς «Μακεδονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας – Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος»!

Μήπως ὁ Σεβασμιώτατος Μακάριος, γνωρίζων τάς ἐξελίξεις, μᾶς μυεῖ εἰς τήν νέαν πραγματικότητα;

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ: «ΤΑ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ»

Μήπως ἐξυπακούεται ὅτι εἶναι μετέωρος καί ἡ Πρᾶξις τοῦ 1928;

Μήπως ἐπίκειται ἡ ἐκκλησιαστική προσάρτησις τῶν Μητροπόλεων τῆς βορείου Ἑλλάδος ἀπό τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως;

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος


Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου φωτιστῶν τῶν Σλάβων, 24-11 Μαΐου (π. ἡμερολ.), πραγματοποιήθηκε συλλείτουργο στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ ἁγίου Κλήμεντος τῆς Ἀχρίδος στά Σκόπια μεταξύ τοῦ Σέρβου Πατριάρχη Πορφυρίου καί τοῦ σχισματικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σκοπίων Στεφάνου, κατὰ τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίσθηκε ἀπό τόν Πατριάρχη Πορφύριο τό αὐτοκέφαλο τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων.

Ἡ ἔνδεια ἀνησυχιῶν καί ὁραματισμῶν, σέ μία ἐποχή πού ὅλα καταρρέουν γύρω μας, ἡ ἀπουσία μαχητικότητας, ὅταν καταπατοῦνται Κανόνες καί Παραδόσεις πού ἔχουν ἐπικυρωθῆ μέ τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε νά κλονίζεται ἀκόμα καί ἡ ἑνότητα τῆς ἴδιας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησάς, ἡ σιωπή καί ἡ ἔλλειψη δράσεως ἀπό τούς ἐπισκόπους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, εἶναι μερικά ἀπό τά πολλά συμπτώματα τῆς βαρειᾶς ἀσθένειας πού ἔχει πλήξει τήν ἐκκλησιαστική διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συμπτώματα πού μαρτυροῦν τήν παρακμή της καί τήν ἀπουσία ἀνιδιοτελῶν ἐπισκόπων, πού ἀναλογίζονται τίς εὐθύνες τους τόσο ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία ὅσο καί στήν Πατρίδα. Καί τήν ἴδια στιγμή πλεονάζουν οἱ σιωποῦντες ἀλλά καί μερικοί ἰδιοτελεῖς πού ἐξαργυρώνουν τήν συμμετοχή τους μέ παροχές ἤ κοσμικά ἀνταλλάγματα.

Τούτη τήν χρονική στιγμή, ὅταν ἡ Πατρίδα μας ἔχει ἀπολέσει πλήρως τήν αὐτοτέλειά της, ἀλλά καί τήν δυνατότητα νά ρυθμίζη ἡ ἴδια τά τοῦ οἴκου της μέ ἐλευθερία καί μέ γνώμονα τήν ἱστορία της καί τήν ταυτότητά της· ὅταν ἄλλα κέντρα ἀποφάσεων πού δέν τούς ἀπασχολεῖ ἡ ἑλληνική πραγματικότητα καί δέν τούς ἐνδιαφέρει ἡ πνευματική ὁμοιογένεια καί μάλιστα τά θεωροῦν ἐμπόδια στίς ἐπιδιώξεις τους· ὅταν ἡ ταυτότητα καί ὁμοιογένεια θεωροῦνται ἀνασταλτικοί παράγοντες ἀπό αὐτούς πού ἔχουν στόχο τήν ἀφομοίωση καί τήν ἐκμετάλλευση τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν τῆς Βαλκανικῆς καί τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, τήν ἴδια στιγμή ἐπίσκοποι τῆς Πατρίδος μας ἀποδεικνύονται ἀνίκανοι, στήν καλύτερη περίπτωση, νά ἀντιληφθοῦν τί διακυβεύεται ἀκόμα καί ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μας. Καί ἐνῶ ἕνας πόλεμος μαίνεται καί τά πάθη κλονίζουν τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τίποτε δέν εἶναι ἱκανό νά κλονίση τήν μακαριότητα, τήν ὁποία ἀπολαμβάνει ἡ πλειοψηφία τῶν ἐπισκόπων.

Ἐπιστολή Σεβ. Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου

Στίς 18/5 δημοσιεύθηκε ἀνοικτή ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου πρός τίς Ἐκκλησίες τῆς Σερβίας καί τῶν Σκοπίων, μέ ἀφορμή τήν προσ­πάθεια πού βρισκόταν σέ ἐξέλιξη γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος.

Ἡ Φιλαρέσκεια: «Τό φτιασιδωμένο ψέμα» (Κωνσταντῖνος Ἀθ. Οἰκονόμου, δάσκαλος-συγγραφέας)

ΣΟΦΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: Ο ποιητής του 19ου αιώνα Αλφρέ Ντε Μυσσέ έλεγε: “Δυό πράγματα νικούν τον έρωτα: Η φιλοδοξία του άνδρα και η φιλαρέσκεια της γυναίκας”. Πραγματικά ο αγώνας για δύναμη και δόξα του άνδρα βρίσκει το αντίδοτό του στη φιλαρέσκεια της γυναίκας. Είναι, θα λέγαμε, η φιλαρέσκεια το πνεύμα της καλλονής [όπως και το “πνεύμα” είναι η φιλαρέσκεια της ευφυϊας]! Ο Ουγκώ κάποτε δήλωνε πως η φιλάρεσκη γυναίκα μοιάζει με αίνιγμα. Μόλις τη γνωρίσουμε, παύει να μας αρέσει. Κι ακόμη έλεγε: “Οι φιλάρεσκες μας σπρώχνουν στο καμίνι της αγάπης, χωρίς να μας ακολουθούν ποτέ, γιατί φιλαρέσκεια σημαίνει να προσφέρεις πάντοτε και ποτέ να μην δίνεις”. Φαίνεται λοιπόν πως η φιλάρεσκη γυναίκα ζητά την προτίμηση-πρόκληση και όχι την πραγματική αγάπη.

ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ: Μα θα έλεγε κάποιος καλοπροαίρετος αναγνώστης: “μα δεν υπάρχει και ανδρική φιλαρέσκεια;”. Η απάντηση είναι πως βεβαίως υπάρχει. Απλώς δεν είναι το δεσπόζον πάθος του ανδρικού φύλου. Ακόμη το πάθος αυτό “καλύπτει” μικρότερο ποσοστό ανδρικού πληθυσμού απ’ ότι στο γυναικείο φύλο. Στους άνδρες, κύριες εκδηλώσεις φιλαρέσκειας είναι η επίδειξη δύναμης, μυώνων, αλλά και προσεγμένης ενδυμασίας. Ακόμη, συχνά χρησιμοποιούνται από αυτή τη μερίδα του “ισχυρού” φύλου και όπλα μέχρι πρόσφατα χαρακτηρισμένα ως γυναικεία [καλλυντικά, φάρμακα διαίτης, βάψιμο μαλλιών, “νυστέρι”, κ.α.]

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΙΛΑΡΕΣΚΕΙΑ: Η λέξη φιλαρέσκεια είναι κατά βάσιν γένους θηλυκού. Ας δούμε πώς θα περιέγραφε το πάθος μια φιλάρεσκος κυρία: “Θέλουμε να αρέσουμε απελπισμένα! Να αρέσουμε τόσο, που τρέχουμε να προλάβουμε οτιδήποτε θα αμαυρώσει την αψεγάδιαστη εικόνα μας. Κυνηγάμε την μόδα και για χάρη της περπατούμε σαν ζογκλέρ πάνω σε δωδεκάποντα, σκληραγωγούμαστε στο κρύο με εξώπλατα ή ξώκοιλα ή ακόμη στριμώχνουμε κοιλίτσες σε συμπιεσμένα φερμουάρ και κουμπιά, έτοιμα να εκραγούν. Μαλώνουμε ακόμη και με το χρόνο. Έτσι κι εγώ τρέχω στα Χόντος να δοκιμάσω καινοτομίες που υπόσχονται δέρμα εικοσάχρονης σε σώμα Ναόμι Κάμπελ με δώρο την κρέμα μαυρίσματος ή μια καινούρια χένα. Ακόμη, συχνάζω στο κομμωτήριο για να αλλάξω το ταλαιπωρημένο σαν τζίβα από τις βαφές μαλλί μου, που τ΄αλλάζω χρώμα και σχήμα όποτε νιώθω ανάγκη αλλαγής. Καλύτεροί μου φίλοι είναι ο κομμωτής, η αισθητικός και τώρα τελευταία που οικονομήθηκα, ο πλαστικός χειρουργός.

Παρακάλεσε τόν Θεό, εἰς ἀνθρώπους μή ἐμπιστεύεσαι, μή ἐλπίζεις. Ὅσιος Ἱερώνυμος τῆς Αἰγίνης.


Παρακάλεσε τον Θεό, εις ανθρώπους μη εμπιστεύεσαι, μη ελπίζεις. Οσιος Ιερώνυμος της Αιγίνης

«Σ’ όλα να έχεις μέτρο· στην αγάπη του Χριστού μας, όχι!».
– Κανένα άνθρωπο μη λύπησης, αλλά και για κανένα μη λυπηθείς. Μη κοιτάς να ικανοποίησης όλους τους ανθρώπους. Ό,τι και να κάνης δεν ικανοποιούνται. Να κάνης μόνον ότι θεωρείς αναγκαίο ή καθήκον σου. Από τους ανθρώπους να μη απογοητεύεσαι. Μη περιμένεις να είναι τέλειοι. Κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι παλεύουμε με τα πάθη μας. Δεν πρέπει να έχει κανείς εμπιστοσύνη ούτε εις τον εαυτόν του. Πόσον μάλλον εις τους άλλους.

– Αμάν κόρη! Το επαναλαμβάνω, πρόσεχε την υγεία σου. Το κεφάλι σου μη το βαρύνεις με λύπη και έγνοιες. Θεωρώ ότι θα πληγωθείς από τους ανθρώπους, διά τούτο πρέπει να γνωρίζεις πώς να σκέπτεσαι, διά να μη καμφθείς. Σε λέγω: Δι’ ότι θέλεις και εις όποιον πειρασμό ή θλίψιν ευρεθής, παρακάλεσε τον Θεό, εις ανθρώπους μη εμπιστεύεσαι, μη ελπίζεις. Θα με ενθυμηθείς αργότερα και το επιθυμώ, δηλ. να με ενθυμάσαι, διά να βοηθείσαι, να γλυτώνεις. Θα δοκιμαστής και θα καταλάβεις αυτά πού τώρα σε λέγω. Πάντως μη φοβάσαι!

Θα σας ειρωνευθούν,θα υποφέρετε.Εσείς μη φοβάσθε. Σας προσφέρουν δηλ. πιπέρι,να δίδετε ζάχαρη.Εγώ πιπέρι δεν έχω να σκέπτεσθε, ζάχαρη έχω,ζάχαρη δίδω”.

Νέα γενιά κληρικῶν θέλει νά δημιουργήσει τήν μεταπατερική ὀρθοδοξία καί θεολογία

 

“Τα τελευταία 10 χρόνια έχει δημιουργηθεί στην Ορθόδοξη Θεολογία της Ελλάδος μία νέα κίνηση, η λεγομενη προοδευτική Θεολογία που αναιρεί την πατροπαράδοτη Θεολογία των Πατέρων της Αγίας Γραφής” ανέφερε μιλώντας στον Focus FM και τον Στέφανο Δαμιανίδη ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, Ηρακλής Ρεράκης.
Αφορμή στάθηκε τοποθέτηση του καθηγητή Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο ΑΠΘ, Χρυσόστομου Σταμούλη, ο οποίος υποστήριξε ότι “ο Χριστός, αποδεχόμενος την ανθρώπινη φύση του, είχε μέσα του και τη φυσική επιθυμία της ερωτικότητος”.
“Η διάσταση αυτή έχει δημιουργηθεί στην Ορθοδοξη θεολογία της Ελλάδος τα τελευταια χρονια και όταν λέω θεολογια, εννοώ και ένα μέρος της εκκλησίας. που το αποδέχεται. Είναι μία νέα κίνηση που θέλει να φτιάξει μία νέα θεολογία μεταπατερική, μεταχριστιανική και αυτο έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα. Ειναι συγκεκριμένοι οι Ιεράρχες και οι καθηγητές, είναι συγκεκριμένα τα κέντρα που θέλουν να δημιουργήσουν μία νέα θεολογική σκέψη. Δεν χωράνε αυτα στην Ορθοδοξία.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6-6-2022

https://youtu.be/CmpGnuRff5k
Συν Θεω ζωντανή μετάδοση τώρα: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6-6-2022

Ὁ Ἅγιος Εὐμένιος στήν αὐλή τοῦ κελλιοῦ του, προσφέροντας λουκούμια καί κουλουράκια.


https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/05/blog-post_720.html

6 Ἰουνίου. Ἱλαρίωνος ὁσίου τοῦ νέου, ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων (†845). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Δευτ. ζ΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. κα΄ 8-14).

Πραξ. 21,8         τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν παρ᾿ αὐτῷ.

Πραξ. 21,8               Την δε άλλην ημέραν ανεχωρήσαμεν και ήλθαμεν εις την Καισάρειαν. Επήγαμεν δε στο σπίτι του Φιλίππου του Ευαγγελιστού, ο οποίος ήτο ένας από τους επτά διακόνους και εμείναμεν πλησίον του.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible