Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

Ὅτι δέν πρέπει νά καταλαλοῦμε οὔτε νά ἀνεχόμαστε τόν καταλαλοῦντα Β΄, Εὐεργετινός, (Β΄ τόμος, Ὑπόθεσις ΜΘ΄), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

  Ὅτι δέν πρέπει νά καταλαλοῦμε οὔτε νά ἀνεχόμαστε τόν καταλαλοῦντα Β΄, Εὐεργετινός, (Β΄ τόμος, Ὑπόθεσις ΜΘ΄), 8-8-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Τό Ἅγιο Βάπτισμα προϋπόθεση γιά τήν σωτηρία .Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων,3η Κατήχηση-3ο Μέρος Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Το Άγιο Βάπτισμα προϋπόθεση για την σωτηρια .Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων,3η Κατήχηση-3ο Μέρος 21-05-2011 Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Τό σχίσμα στήν Ὀρθοδοξία, Ἀρχιμ Σάββα Ἁγιορείτου Απόσπασμα

 Το σχίσμα στην Ορθοδοξία, Αρχιμ Σάββα Ἁγιορείτου 16-08-2020 Απόσπασμα

Στόν ἄνθρωπο πού παραπονιέται ἐπειδή δέν πιστεύει στόν Θεό (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Τι αμαρτία έπραξες και σε βρήκε αυτή η ατυχία πάνω απ’ όλες τις δυστυχίες; Να διακόψεις τη σχέση σου με την πηγή της ζωής και Τον Δωροδότη του λογικού; Να απαρνηθείς Εκείνον, του οποίου το αιώνιο Ον είναι πιο οφθαλμοφανές από το δικό μας εφήμερο ον και με του οποίου την ύπαρξη μόνο μπορεί να επιβεβαιωθεί και η δική μας ύπαρξη;

Ο Θεός δεν κρύβεται από τον άνθρωπο. Ο αμαρτωλός άνθρωπος κρύβεται από τον Θεό· κρύβεται ώσπου εντελώς να Τον χάσει από την όψη. Όπως γράφει για τους προγόνους των ανθρώπων όταν αμάρτησαν: «Καὶ ἤκουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν ὃ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου» (Γεν. 3, 8). Όπως τότε έτσι και τώρα. Όποτε ο άνθρωπος πράττει βαρύ αμάρτημα, αυτός κρύβεται από τον Θεό πίσω από την πλάτη της φύσης. Και χάνεται ανάμεσα στα δημιουργήματα, χάνεται ανάμεσα στα δέντρα και τις πέτρες και τα ζώα σαν να ήταν συγγενείς του, βυθίζεται στη σκιά της φύσης. Και όπως λέγεται περί της έκλειψης ηλίου στην περίπτωση που το φεγγάρι καλύπτει αυτόν τον λαμπερό βασιλιά της φύσης, έτσι θα μπορούσε να λεχθεί περί «έκλειψης Θεού», του Ήλιου της δικαιοσύνης, από την πλευρά εκείνων οι οποίοι με τη φύση κάλυψαν από τα μάτια τους τον Δημιουργό της φύσης. Όμως αυτό είναι μόνο ο δικός μας ανθρώπινος τρόπος έκφρασης. Αφού η έκλειψη ηλίου δεν σημαίνει ότι ο ήλιος έχασε το φως του, αλλά μόνο ότι με κάτι αυτό το φως καλύφθηκε από τα μάτια μας. Κατά τον ίδιο τρόπο και η έκλειψη Θεού καθόλου δεν σημαίνει ότι ο Θεός χάθηκε και ότι δεν υπάρχει πια, αλλά ότι κάτι στήθηκε ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο και κάλυψε τον Θεό από το ανθρώπινο λογικό. Τούτο το κάτι είναι η αμαρτία του ανθρώπου.

Τό προορατικό χάρισμα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Δεκαπολίτου


https://apantaortodoxias.blogspot.com/2020/08/blog-post_109.html

Περί ὑπακοῆς σέ καιρό ἀποστασίας (Α΄)


ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ (Α΄)


Ἄν πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὶς διδασκαλίες καὶ νὰ ὑπακούομε στὶς ἐντολὲς τῶν ποιμένων ποὺ δὲν ὑπακούουν στὸν Χριστὸ καὶ δὲν διδάσκουν ὅσα Αὐτὸς, οἰ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἅγιοι ἐδίδαξαν.

Ἕνα ἀπο τὰ παράξενα τοῦ σημερινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας βίου εἶναι τὸ θέμα τῆς ὑπακοῆς. Ὅλοι ζητοῦν ὑπακοὴ ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ ὅλοι δηλώνουν ὅτι ὅτιδήποτε κάνουν ἀποτελεῖ καρπὸ ὑπακοῆς. Δὲν γνωρίζω ἄλλην ἐποχὴ μὲ τόσους νὰ παρουσιάζονται ἐραστὲς τῆς ὑπακοῆς.
Ὁ ἱερεῦς κλείνει τὸν ναό του καὶ δὲν ἀφήνει τοὺς ἀνθρώπους νὰ μποῦν μέσα νὰ λειτουργηθοῦν, λέγοντας ὅτι κάνει ὑπακοὴ στὸν Δεσπότη. Ὁ πνευματικὸς ἐπικρίνει τὸν ἐξομολογούμενο γιατὶ πῆγε καὶ κοινώνησε σὲ ἄλλη ἐκκλησία-ὅταν εἶχε κλείσει τὴν δική του- καὶ τοῦ βάζει καὶ κανόνα ἤ τοῦ ἀπαγορεύει νὰ ξαναπάει σὲ ἄλλον ναὸ λέγοντας του ὅτι δὲν κάνει ὑπακοὴ στὶς ἐντολὲς τῆς ἐκκλησίας. Ὁ Δεσπότης ἀπειλὴ τοὺς ἱερεῖς του ὅτι ἄν μάθῃ ὅτι λειτούργησαν θὰ τοὺς στείλει ὁ ἵδιος στὸν εἰσαγγελέα καὶ ζητᾶ ἀπόλυτη ὑπακοή-ὑποταγὴ στὶς ἐντολές του. Ἄλλος ἐπικρίνει ὅποιον ἱερέα δὲν ἔκλεισε τὸν ναὸ ἤ ἐκοινώνησε πιστούς δείχνοντας ἀνυπακοή. Ἄλλος τοὺς προειδοποιεῖ ὅτι ἄν μπλέξουν μὲ τὴν ἀστυνομία μὴν περιμένουν καμμία βοήθεια. Ἄλλοι πάλι ἀπαγορεύουν στοὺς ἄνθρώπους νὰ εἰσέλθουν στὸν ναὸ ἄν δὲν φοροῦν μάσκες. Ρωτᾶς γιατὶ φορᾶς μάσκα καὶ ἄλλος λέει γιὰ τὸν φόβο τῶν μικροβίων, ἀλλος γιατὶ κάνει ὑπακοὴ στὸν παπᾶ ἄλλος γιὰ τὸν φόβο τοῦ προστίμου. Οἱ δεσπότες λένε ὅτι ὑπακούουν στὴν κυβέρνησι καὶ τοὺς εἰδικούς…

Ἐν περιλήψει οἱ πιστοὶ δηλώνουν ὅτι κάνουν ὑπακοὴ στοὺς ἱερεῖς, οἱ ἱερεῖς ὅτι κανουν ὑπακοὴ στὸν ἐπίσκοπο, οἱ δὲ ἐπισκόποι ὅτι ὑπακούουν στὴν «Ἐκκλησία» (κατὰ περίπτωσι σὲ πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, ΔΙΣ, Συνόδους κλπ). Καὶ ἡ «Ἐκκλησία», διὰ στόματος προκαθημένων ἤ ἱεραρχῶν δηλώνει ὅτι κάνει ὑπακοὴ στὴν Πολιτεία καὶ τοὺς εἰδικοὺς, οἱ ὁποῖοι μεριμνοῦν γιὰ τὸ κοινὸ καλό, στὶς μέρες μας γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ.

π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης – Οἱ λαϊκοί ὡ συνεργάτες τῶν εὐλαβῶν κληρικῶν στά ἔσχατα χρόνια.

 

ομιλεί ο Αρχιμ. Σάββας Αγιορείτης

«Μιμηταί μου γίνεσθαι». Ας μείνουμε λίγο σ’ αυτό για να πούμε και κάποια επίκαιρα σε σχέση με αυτά που ζούμε αυτές τις ημέρες, όπου απ’ ότι φαίνεται οι Χριστιανοί πάλι θα δοκιμαστούμε. Δοκιμαστήκαμε ήδη και θα ξαναδοκιμαστούμε… Και όπως μας λέει και η Αγία Γραφή τα πράγματα θα πηγαίνουνε όχι καλύτερα από πνευματική άποψη αλλά χειρότερα. Όλο και περισσότερο ο κόσμος θα χάνει την πίστη. Θα αποχριστιανίζεται και θα αποϊεροποιείται. ‘Όλο αυτό που γίνεται τώρα με την μασκοφορία που την επέβαλαν μέσα στις Εκκλησίες, δεν είναι παρά μια προσπάθεια να γελοιοποιηθεί το Μυστήριο της Εκκλησίας. Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας. Να γελοιοποιηθούν οι πιστοί. Να γελοιοποιηθεί όλος αυτός ο θεσμός, όλο αυτό το οικοδόμημα το πνευματικό.

Αλλά βεβαίως οι Χριστιανοί οι αληθινοί δεν υποκύπτουν και δεν θα υποκύψουν. Η Εκκλησία θα συνεχίσει να υπάρχει και δεν θα αυτογελοιοποιηθούμε επειδή κάποιοι το θέλουν. Αλλά χρειάζεται όλοι να συνεργαστούμε. Όχι μόνο οι ευλαβείς κληρικοί. Και οι απλοί πιστοί. Να στηρίζουνε οι μεν τους δε και όλοι να είμαστε ένα σώμα.

Γι’ αυτό έλεγε και ο μακαριστός π Αυγουστίνος ο Καντιώτης, Επίσκοπος Φλωρίνης, και είναι γραμμένα σε ένα βιβλίο του «Οι Χριστιανοί στους εσχάτους καιρούς». Έλεγε στους λαϊκούς, στους απλούς πιστούς, δεν σας θεωρώ ακροατάς αλλά συναγωνιστάς. Γιατί η Εκκλησία είναι κλήρος και λαός, δεν είναι μόνο κλήρος. Έχετε, έλεγε ο μακαριστός π. Αυγουστίνος, κάποιο ενδιαφέρον θρησκευτικό που είναι σπάνιο πράγμα σήμερα και αισθάνεσθε έναν πόνο για τα εκκλησιαστικά πράγματα. Γι’ αυτόν τον λόγο θέλω να σας ανακοινώσω τα εξής αναγκαία: Ως στρατιώται Χριστού, ως πιστά τέκνα της Εκκλησίας, δεν πρέπει να αδιαφορούμε για τα εκκλησιαστικά θέματα, αλλά να δείχνουμε ζωηρό ενδιαφέρον για την Εκκλησία του Χριστού. Πρέπει οι Χριστιανοί να είναι αγωνισταί. Και όταν λέμε να είναι αγωνισταί, δεν εννοούμε να πάρουν ρόπαλα, τουφέκια καραμπίνες, όπλα. Όχι. Μακριά αυτά από εμάς. Χρειαζόμεθα όπλα πνευματικά και πνευματικά μας όπλα είναι ο λόγος του Θεού. Οφείλει ο Χριστιανός να γνωρίζει τον λόγο του Θεού. Να γνωρίζει την Πίστη του. Και άλλο πνευματικό όπλο είναι η διαμαρτυρία μας. Οφείλει να διαμαρτύρεται και ο απλός πιστός. Μην περιμένει «μπροστάρηδες», όπως λέει, κάποιους κληρικούς να μπουν μπροστά. Και συ ο απλός πιστός οφείλεις να διαμαρτυρηθείς.

Ἀμβρόσιος: «Ἐργαλεῖο τοῦ διαβόλου ἡ μάσκα, ἡ ἐποχή τοῦ Ἀντίχριστου πλησιάζει»
Κατά της μάσκας τάχθηκε ο πρώην Μητροπολίτης Αμβρόσιος και προειδοποίησε πως η εποχή του Αντίχριστου πλησιάζει
Ως «εργαλείο του διαβόλου» χαρακτήρισε τη μάσκα προστασίας από τον κορωνοϊό ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος με κείμενό του στην προσωπική του ιστοσελίδα. 
«Η εποχή του Αντιχρίστου πλησιάζει και εμείς την προγευόμεθα» αναφέρει στο κείμενό του και καλεί τους πιστούς να πηγαίνουν κάθε απόγευμα στις εκκλησίες χωρίς μάσκες. Η μάσκα, συμπληρώνει, «δηλαδή το εργαλείο του Διαβόλου, κυριαρχεί τώρα πλέον παντού! ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Στη συνέχεια, σχολιάζοντας μία φωτογραφία όπου ιερείς φορούν μάσκες αναφέρει: «στην παραπάνω φωτογραφία βλέπετε και τον Δεσπότη και τους Διακόνους και τον χειροτονούμενο νέο κληρικό και το εκκλησίασμα, ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ, ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ!

«Ἐκεῖνος πού μέ ταπείνωση ὑπομένει τίς συκοφαντίες, ἔφθασε εἰς τήν τελειότητα καί θαυμάζεται ἀκόμη καί ἀπό τούς Ἀγίους Ἀγγέλους»!!!


Αββάς Ισαάκ ο Σύρος (ΣΤ´αιώνας).


Η Εκκλησία μας, εύχεται και θα εύχεται προς τον Θεόν, μέσα από τα λόγια του Προφητάνακτος Δαυίδ, να λυτρώνει τον άνθρωπο από τα θανάσιμα βέλη της συκοφαντίας.
Περί αυτού, οφείλουμε και εμείς να παρακαλούμε τον Θεόν, με τα χαρακτηριστικά λόγια του Ψαλμωδού, από τον 118ο Ψαλμό, τον περίφημο Άμωμο: «Λύτρωσαί με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τας εντολάς Σου» (Ψαλμός ΡΙΗ’,134)!!!

Ὅποιος ὑποστηρίζει ἕνα ἀντίχριστο σύστημα συντασσόμενος μαζί του...


''Όποιος υποστηρίζει ένα αντίχριστο σύστημα συντασσόμενος μαζί του, αυτο-προσδιοριζόμενος πλέον μέσα από αυτό... θεωρείται σφραγισμένος, ασχέτως αν δεν έχει λάβει το τελικό σφράγισμα...'' 


~ Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης

19 Αὐγούστου. Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου καί τῶν σύν αὐτῷ 2593. Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Ἀγαπίου καί Θέκλης. Τοῦ Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ νέου, τοῦ ἐν Ναούσῃ ἀσκήσαντος. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας. Τετ. ια´ ἑβδ. ἐπιστ. (Β´ Κορ, γ´ 4-11).


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' Γ´ 4 - 11
4 Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Θεόν. 5 οὐχ ὅτι ἱκανοί ἐσμεν ἀφ’ ἑαυτῶν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ’ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ, 6 ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος· τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποιεῖ. 7 Εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη ἐν λίθοις ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωϋσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, 8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ; 9 εἰ γὰρ ἡ διακονία τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης ἐν δόξῃ. 10 καὶ γὰρ οὐδὲ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει ἕνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης. 11 εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ