Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ποιά ἐμπόδια προσπαθεῖ νά βάλει ὁ διάβολος σέ ὅσους θέλουν νά ἐξομολογηθοῦν


Η άγνοια, ο εγωισμός και η αμαρτωλή ζωή είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους πολλοί χριστιανοί δεν εξομολογούνται. Άλλοι λόγοι είναι η ιεροκατηγορία, το αντιεκκλησιαστικό πνεύμα, η πολεμική κατά της πίστεως και η ολιγοπιστία.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται και ο αντίδικος ημών διάβολος.

Και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας εμποδίσει από την εξομολόγηση. Γιατί; Διότι γνωρίζει τα ευεργετικά και σωτήρια αποτελέσματα της εξομολογήσεως και διότι ενώ χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί (Λουκ.ιε' 7), την ίδια ώρα ο διάβολος καίγεται από τον φθόνο και την κακία του. 
Αμφιβάλλετε; Ακούστε λοιπόν, ένα γεγονός, που συνέβη στην Μονή Γηροκομείου Πατρών.
Κάποια μέρα πήγε στη Μονή ένας νέος. Μόλις μπήκε στον ναό της Παναγίας, μια δαιμονισμένη την οποία ουδέποτε είχεσυναντήσει του είπε:

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα της Τρίτης 02-09-2014

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2014. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Κορινθίους Β΄ κεφ. η΄ 7 - 15 

η΄ 7 - 15


Ευαγγέλιον: Κατά Ματθαίον κεφ. Κγ΄ 29 - 39 

Κγ΄ 29 - 39 
 

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ξεπεσμός ἕνα μόνο εἶναι, ἡ ἁμαρτία!

Τα λέω τούτα, για να μεταγγίσω και σ' εσάς τόλμη και θάρρος. Πώς εμείς δεν δειλιάσαμε; 
Απλούστατα, γιατί δεν φοβηθήκαμε κανένα από τα τότε δεινά. Αλλωστε τί είναι δεινό; 
Ο θάνατος; Κά­θε άλλο, αφού γρήγορα καταπλέουμε στο ακύμαντο λιμάνι τ' ουρανού.
Οι δημεύσεις; «Γυμνός βγήκα απ' την κοιλιά της μάνας μου, γυμνός και θα γυρί­σω πίσω στη μάνα γη» (Ιώβ 1:21). 
Οι εξορίες; «Στον Κύριο ανήκει η γη και ό,τι τη γεμίζει» (Ψαλμ. 23:1). 

Ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν συζυγῶν_mp3

Π. Σάββας 2010-09-10_Ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν συζυγῶν_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 10-09-2010 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (μικρό ἀφιέρωμα)

Α Γ Ι Ο Σ Κ Ο Σ Μ Α Σ Ο Α Ι Τ Ω Λ Ο Σ

Δι δα χὲς-θαύ μα τα-προ φη τεῖ ες
(ἀφηγηματικὴ σύνθεση)
π. Δ η μ η τ ρ ί ο υ Μ π ό κ ο υ

Τῇ 24ῃ τοῦ μη νὸς Αὐ γού στου
μνή μη τοῦ ἁ γί ου ἐν δό ξου ἱ ε ρο μάρ τυ ρος καὶ ἰ σα πο στό λου
Κ ο σ μ ᾶ τ ο ῦ Α ἰ τ ω λ ο ῦ.

Ἡ μι κρὴ συ νο δεί α βά δι ζε μὲ κό πο στὸν κα κο τρά χα λο ἀ νή φο ρο γιὰ τὸ μι κρὸ χω ριό, ποὺ φώ λια ζε σὰν ἀ ε το φω λιὰ στὴν ἀ πό με ρη πλα γιὰ τοῦ βου νοῦ. Ὁ λι γνὸς κα λό γε ρος ποὺ πή γαι νε μπρο στά, ἅ πλω νε τὸ βλέμ μα του στὶς γνώ ρι μες ψη λὲς κορ φές, στὰ κο φτε ρὰ φα ράγ για, στὰ κα τα πρά σι να ἔ λα τα, κι ἀ να θυ μό ταν πε ρα σμέ να χρό νια καὶ και ρούς. Τό τε ποὺ νε α ρὸς ἀ κό μη, γε μά τος ὄ νει ρα καὶ φλό γα, πε ρι δι ά βαι νε τὰ μέ ρη αὐ τὰ καὶ μά ζευ ε τὰ Ἑλ λη νό που λα, μὰ καὶ τοὺς με γά λους, νὰ τοὺς δι δά ξει τὰ πρῶ τα γράμ μα τα. Νὰ τοὺς μά θει τὴν ἱ στο ρί α τους καὶ τὴν κα τα γω γή τους. Νὰ ξέ ρουν τὴ ρί ζα τους, ὅ τι κρα τά ει ἀ πὸ τὸν Λε ω νί δα καὶ τὸν Με γα λέ ξαν δρο. Νὰ ξα να θυ μη θοῦν τὸν μαρ μα ρω μέ νο βα σι λιά τους. Ποὺ πε ρι μέ νει νὰ ξυ πνή σει καί, πά λι μὲ χρό νια μὲ και ρούς, νὰ ξα ναμ πεῖ στὴν Πό λη θρι αμ βευ τής.
Καὶ νὰ ποὺ τώ ρα, μὲ ἄ σπρα τὰ μαλ λιὰ κι ὡ ρι μα σμέ νη πιὰ ψυ χή, ξα να γυρ νοῦ σε γιὰ νὰ συ νε χί σει τὸ ἔρ γο του.
Ἦ ταν ὁ γεν νη μέ νος στὸ Με γά λο Δέν δρο τῆς Αἰ τω λί ας ἁ γι ο ρεί της ἱ ε ρο μό να χος Κο σμᾶς ὁ Αἰ τω λός, ἀ να γνω ρι σμέ νος ἅ γιος στὴ συ νεί δη ση ὅ λων πο λὺ πρὶν πε θά νει μαρ τυ ρι κὰ στὴ Βό ρει ο Ἤ πει ρο, τὸ 1779.
Στὸ μι κρὸ χω ριὸ εἶ χαν μα ζευ τεῖ ὅ λοι καὶ τὸν πε ρί με ναν. Ὁ ἅ γιος ἔ φτα σε κον τα να σαί νον τας κι ὅ λοι ἔ τρε ξαν νὰ πά ρουν τὴν εὐ λο γί α του, φι λών τας τ’ ἁ γι α σμέ νο του χέ ρι. Δι ψα σμέ νος ἀ π’ τὴν πε ζο πο ρί α ζή τη σε λί γο νε ρὸ νὰ δρο σι στεῖ. Ἐ κεῖ κον τὰ ἦ ταν ἕ να ξε ρο πή γα δο.
- Εἶ ναι στε γνό, ἅ γι ε! τοῦ εἶ παν.

Ἡ μοναχή Μόνικα, ὁ πνευματικός τῆς Καλύμνου

Έφερε πάντα πολύτιμο περιδέραιο την διάκριση, την σιωπή και το ακατάκριτο. Διαμάντια πιο λαμπερά και από τον φωστήρα της ημέρας. Την γνώρισα στα μέσα του ’50. Ερχότανε στην Πάτμο στον γέροντα Αμφιλόχιο όσο το γήρας της το επέτρεπε και γιόρταζε κοντά του το Πάσχα το καινό. Τα χρόνια εκείνα ήταν ο Ευαγγελισμός η πόλις Ιερουσαλήμ. Εκεί ανέβαιναν αι φυλαί, φυλαί Κυρίου να γιορτάσουν Πάσχα Κυρίου. Ήταν υψίκορμη και λιπόσαρκη σαν  δούγα παλαιού ξύλινου βαρελιού. ‘Όταν κάποτε νοσηλεύθηκε σε θεραπευτήριο των Αθηνών, οι φοιτητές ρώτησαν τον γιο της, καθηγητή της Παιδιατρικής :
-         Η μητέρα σας δεν έφαγε ποτέ μια μπριζόλα;
Ερχότανε στον ναό της Βαγγελίστρας μαζί με την αδελφή που άναπτε τις κανδήλες. Καθότανε στο στασίδι, με το μακροφούστανο και το μαντήλι μέχρι την μύτη, τόσο ήσυχα, που δεν έδειχνε μέσα στο μισοσκόταδο πως υπάρχει παρουσία ζωντανού ανθρώπου. Ήταν σαν κάποια αδελφή να κρέμασε το ράσο της στο θρονί. Είτε έμπαιναν είτε έβγαιναν από την εκκλησία, ούτε σήκωνε το κεφάλι  ούτε το έστρεφε. Ρώτησα:

Ξεκίνησε ἡ ἀλλαγή τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας – Καταργοῦν τό σταυρόH κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας σύνθετης και εξαιρετικά ευαίσθητης διαπραγμάτευσης, που αποσκοπεί στην ανόρθωση της εικόνας της χώρας μας διεθνώς και ιδίως, στον ευρωπαϊκό χώρο. Σκοπός είναι να αλλάξει το κλίμα τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό
Όμως στις διαπραγματεύσεις, τέθηκε ένα ζήτημα από τα παλιά. Ένα θέμα που είχε συζητηθεί ξανά επί πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου, ανακινείται εκ νέου το τελευταίο διάστημα και είναι η… αλλαγή της ελληνικής σημαίας, ώστε να μην εμφανίζεται πλέον το θρησκευτικό σύμβολο του Σταυρού στο άνω αριστερό μέρος της.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να συντονίσει τις ελληνικές προσπάθειες με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία. Ως γνωστό υπάρχουν αρκετές χώρες της Ε.Ε που έχουν το σύμβολο του σταυρού στη σημαία τους όπως: Η Φιλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Μάλτα, η Ελλάδα και άλλες.
Στα πλαίσια των νέων αντιλήψεων που επικρατούν στην Ευρώπη και παγκοσμίως για τον «διάλογο των πολιτισμών» και την θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους, η Ε.Ε. ενθαρρύνει ήδη από το 2008 τις παραπάνω χώρες, να ευθυγραμμισθούν με τις υπόλοιπες τροποποιώντας τις εθνικές τους σημαίες.

Ἡ πλεονεξία εἶναι ἐμπόδιο γιά τή σωτηρία_Ἀνάλυση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ πλουσίου νεανίσκου_mp3

Π. Σάββας 2014-08-31_Ἡ πλεονεξία εἶναι ἐμπόδιο γιά τή σωτηρία_Ἀνάλυση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ πλουσίου νεανίσκου_mp3
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 31-08-2014 (Κήρυγμα στόν Ι. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Πενταπλάτανου Γιαννιτσῶν).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης: Νά βλέπεις τούς ἄλλους ὡς ἁγίους!

Πολλοί πλησίαζαν τον Γέροντα για να λύσουν τις πνευματικές απορίες τους. Ιδιαίτερα οι μοναχοί έθεταν το θέμα των σχέσεών τους με τον Γέροντα και τους παραδελφούς τους.
Στην σημερινή εποχή πλήθυνε το δικαίωμα και ο αυταρχισμός. Η νέα γενιά ζει μέσα σε ένα κοσμικό περιβάλλον, που συνεχώς εξαπλώνεται και που διέκοψε την επαφή και συνύπαρξη με την παλαιά γενεά.
Αυτό στην καλογερική ζωή προκαλεί διακοπή και ασυμφωνία.
Οι παλαιότεροι Γέροντες, που είναι οι φορείς της παραδόσεως, φαίνονται σήμερα στους νέους που προσέρχονται στον μοναχισμό λίγο παράξενοι. Όσοι από τους νέους έχουν καταρτισθεί με την μελέτη των Πατερικών κειμένων δεν δυσκολεύονται, γιατί αντελήφθησαν το θέμα της πίστεως και της υπακοής στον Γέροντα. Στους περισσότερους όμως γεννιούνται διλήμματα και προβάλουν το «γιατί;». Αφού ο Γέροντας δεν έχει δίκαιο, γιατί επιμένει; Ή αφού δεν γνωρίζει καλά, γιατί θέλει να τον υπακούομε;

Μεγάλη Ἀποκάλυψη – Ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς NSA εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τοῦ πληθυσμοῦ

Ο William Binney είναι ένας από τους πληροφοριοδότες υψηλότερου επίπεδου που υπήρξε ποτέ στην NSA. Ήταν ζωτικός παράγοντας ενάντια στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αλλά παραιτήθηκε αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, αηδιασμένος από την κίνηση της Ουάσιγκτον προς την μαζική παρακολούθηση.
Στις 5 Ιουλίου μίλησε σε συνέδριο στο Λονδίνο, που διοργανώθηκε από το Κέντρο για την Ερευνητική Δημοσιογραφία και αποκάλυψε την έκταση των προγραμμάτων επιτήρησης που εξαπολύθηκαν από τις διοικήσεις Μπους και Ομπάμα.
«Τουλάχιστον το 80% των καλωδίων οπτικών ινών σε παγκόσμιο επίπεδο περνούν μέσω των ΗΠΑ», δήλωσε ο Binney. «Αυτό δεν είναι τυχαίο και έτσι επιτρέπει στις ΗΠΑ να παρακολουθεί όλες τις μορφές επικοινωνίας που εμπεριέχονται. Τουλάχιστον το 80% όλων των κλήσεων ήχου, και όχι μόνο τα μεταδεδομένα, καταγράφονται και αποθηκεύονται στις ΗΠΑ. Η NSA ψεύδεται σχετικά με το τι αποθηκεύει.

Τό γράμμα τοῦ νόμου

Τ ὸ γ ρ ά μ μ α τ ο ῦ ν ό μ ο υ

π. Δ η μ η τ ρ ί ο υ Μ π ό κ ο υ
Ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης, ὁ Πρό δρο μος καὶ Βα πτι στὴς τοῦ Κυ ρί ου, ἐ τε λεί ω σε μαρ τυ ρι κὰ τὴ ζω ή του μὲ ἀ πο κε φα λι σμό. Ὁ θά να τός του ἦ ταν ἀ πο τέ λε σμα τῆς ἐμ μο νῆς τοῦ Ἡ ρώ δη στὴν τή ρη ση ἑ νὸς ὅρ κου, μὲ τὸν ὁ ποῖ ο δε σμεύ τη κε ἀ πέ ναν τι στὴ Σα λώ μη, κό ρη τῆς Ἡ ρω διά δας. Θε ώ ρη σε ἀ πό λυ τη τὴ δέ σμευ σή του αὐ τὴ καὶ δὲν θέ λη σε νὰ ἐ κτε θεῖ στὰ μά τια τῶν προ σκε κλη μέ νων του ἀ θε τών τας την, ἔ στω κι ἂν λυ πή θη κε ποὺ ἦ ταν ὑ πο χρε ω μέ νος νὰ τὴν τη ρή σει (Μάρκ. 6, 17-29).
Τὸ ἐ ρώ τη μα εἶ ναι: Ἔ πρε πε ὁ Ἡ ρώ δης νὰ τη ρή σει τὸν ὅρ κο του ἢ ὄ χι; Πό σο δε σμευ τι κὸς εἶ ναι ἕ νας ὅρ κος ποὺ ἔρ χε ται εὐ θέ ως σὲ ἀν τί θε ση μὲ τὸν νό μο τοῦ Θε οῦ;

Ἄς φροντίσει ὁ καθείς διά τήν ψυχήν του.-Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής (2/11/1897 – 28/8/1959)

Πηγή:farm5.static.flickr.com FlickrR rated butterfly photography kees straver (will be back online soon friends) στο Flickr

 Ας φροντίσει ο καθείς διά την ψυχήν του.
Διότι είναι αισχύνη διά τον Μοναχόν να ναυαγήσει εις τον λιμένα της μοναχικής πολιτείας,
ενώ ηδυνήθη να διαπλεύσει τες τρικυμίες των παθών της αλμυράς θαλάσσης…

***
 Πηγή:farm5.static.flickr.com
FlickrR rated butterfly photography kees straver (will be back online soon friends) στο Flickr

http://www.diakonima.gr/

1 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής. Αρχή της Ινδίκτου, Συμεών του Στυλίτη, Μάρθας Οσίας, Ευανθίας Οσίας, Ιησού του Δικαίου, των Αγίων 40 Παρθένων Μαρτύρων, Ανάμνηση θαύματος Θεοτόκου στη Μονή Μιασήνων, των Αγίων Ευόδου, Καλλίστης, Αγαθοκλείας και Ερμογάνους, Μνήμη εμπρησμού της Κωνσταντινούπολης, Μελετίου Οσίου, Νικολάου Οσίου, Αγγελή Νεομάρτυρα, Συμεών του Λέσβιου, Αντωνίου Οσίου.

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου

Γιὰ τὴν περίπτωση αὐτή, ὁ Σ. Εὐστρατιάδης στὸ Ἁγιολόγιό του, γράφει τὰ ἑξῆς: «Λέξις λατινικὴ (indictio) ὁρισμὸν σημαίνουσα καθ’ ὂν κατὰ δεκαπενταετὴ περίοδον ἐπληρώνοντο εἰς τοὺς αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων οἱ φόροι.
Κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν, τὴν ἀρχὴν τῆς ἰνδικτιῶνος εἰσήγαγεν ὁ Αὔγουστος Καῖσαρ (1 – 14), ὄτε διέταξε τὴν γενικὴν τῶν κατοίκων τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους ἀπογραφὴν καὶ τὴν εἴσπραξιν τῶν φόρων, κατὰ τὴν πρώτην τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός.
Ἀπὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (313) ἐγένετο ἐπισήμως χρῆσις τῆς Ἰνδικτιῶνος ὡς χρονολογίας. Ἔκτοτε δὲ ἡ ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοῦ νῦν ἑορτάζει τὴν 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἀρχὴν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους».
«Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου χρόνου, ὢ καὶ παλαιὲ καὶ δι’ ἀνθρώπους νέε».

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ