Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Ὁ θάνατος εἶναι τό τέλος ὅλης τῆς ἀπάτης- τῆς ἀπάτης ὅτι τά παρόντα καί γήινα εἶναι τά σπουδαῖα καί ὄχι τά οὐράνια, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

ΚΗΡΥΓΜΑ_Ο θάνατος είναι το τέλος όλης της απάτης- της απάτης ότι τα παρόντα και γήινα είναι τα σπουδαία και όχι τα ουράνια, Αγ. Νικοδήμου Αγιορειτου- Πνευματικά γυμνασματα, μελέτη 8η, Β' μέρος, 9-2-2023, Αρχιμ. Σάββα Αγιορειτου

Εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου († Ἀρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ἱ. Μ. Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους)

Ὁμιλία τοῦ γέροντα στὴν τράπεζα τῆς Μονῆς τὸ 1991

Ὁ μωσαϊκὸς νόμος, ὁ ὁποῖος ἐπρόσταζε νὰ προσφέρεται κάθε πρωτότοκο ἀρσενικὸ βρέφος στὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος τὴν τεσσαρακοστὴ ἡμέρα ἀπὸ τῆς γεννήσεώς του, ἀπέβλεπε στὸ νὰ προετοιμάση τὸν Ἰσραηλιτικὸ λαό, ὅπως καὶ ἄλλες διατάξεις τοῦ Νόμου, γιὰ τὴν ἔλευσι τοῦ Μεσσίου. Γιὰ ἐκεῖνον τὸν μοναδικὸ πρωτότοκο Υἱὸ τῆς Παρθένου, ὁ ὁποῖος θὰ ἦτο ὁλοκληρωτικὰ ἀφιερωμένος εἰς τὸν Θεόν, δηλαδὴ τὸν Μεσσίαν. Είχε λοιπὸν μεσσιανικὸ χαρακτήρα αὐτὴ ἡ ἐντολή. Καὶ μὲ παρόμοιες ἐντολὲς διατηρήθηκε στὸν Ἰσραηλιτικὸ λαὸ ἡ συνείδησις της ανεπαρκείας τοῦ Νόμου γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καὶ της προσδοκίας τοῦ ἐρχομένου Μεσσίου, ὁ ὁποίος θα ἐπλήρωνε τὸν Νόμο και θα ἔφερε τὸ πλήρωμα τῆς σωτηρίας καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς στοὺς ἀνθρώπους.
Ἀφοροῦσε λοιπὸν τὸν Χριστὸν ἡ διάταξις αὐτή, καὶ ὁ Κύριος, πρὸς τὸν ὁποῖον κατέτεινε αὐτὴ ἡ ἐντολή, δὲν ἐχρειάζετο νὰ προσφερθῆ εἰς τὸν Ναόν, διότι ἦτο ὁ ἴδιος ὁ Ναὸς τῆςΘεότητος. Ἠθέλησε ὅμως αὐτός ο Ποιητὴς τοῦ Νόμου νὰ πληρώση τὸν Νόμον, τιθέμενος ὑπὸ τὸν Νόμον. Και ως δούλος καὶ αὐτὸς νὰ προσφερθῆ εἰς τὸν Ναὸν ἀπὸ τὴν Μητέρα Του καὶ τὸν θετὸ πατέρα Του καὶ νὰ γίνουν τὰ εἰθισμένα καὶ ὑπὸ τοῦ Νόμου προβλεπόμενα, οἱ τελετουργίες καὶ οἱ προσφορὲς ζεύγους τρυγόνων ἢ δύο νεοσσῶν περιστερῶν.

Ἔτσι ὁ Κύριος, ὅπως καὶ μὲ τὴν Περιτομὴ καὶ μὲ τὸ Βάπτισμά Του στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ μὲ ἄλλες πράξεις Του, κατέστησε τὸν ἑαυτὸ Τοῦ ὑπὸ τὸν Νόμον, ὤστε να ὑπερβῆ τὸν Νόμον διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ εἰς τὸν Νόμον, νὰ πληρώση τὸν Νόμον και να χαρίση εἰς τοὺς ἀνθρώπους, δὶ’ αὐτῆς τῆς ὑποταγῆς Τοῦ εἰς τὸν Νόμον, τὴν ἀληθινὴ ἐλευθερία. Δεν εἶχε ἀνάγκη Ἐκεῖνος νὰ κερδίση τὴν ἐλευθερία υποτασσομενος εἰς τὸν Νόμον, διότι ητο ὁ Ἴδιος ὁ χορηγός της ἐλευθερίας, ἡ ὄντως Ἐλευθερία. Ἀλλὰ γιὰ νὰ δώση σὲ μᾶς ἐλευθερία, ἐμπῆκε ὑπὸ τὸν Νόμον. Συγχρόνως δέ, γιὰ νὰ δώση καὶ σὲ μᾶς παράδειγμα ὅτι, ἐὰν θέλουμε νὰ ἀποκτήσουμε τὴν ἀληθινὴ ἐλευθερία, πρέπει νὰ μποῦμε καὶ ἐμεῖς ἑκουσίως ὑπὸ τὸν Νόμον τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι βέβαια τώρα ὑπὸ τὸν Νόμον τοῦ γράμματος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά υπο τὸν Νόμον τῆς Χάριτος τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Ὁ πλεονέκτης ἐπίτροπος (Ἀπό τόν βίο τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου)


Μία Τζερκέζα (Μουσουλμάνα) είχε παρακαλέσει τον Πρόδρομο της Κοπαλούς να της φέρει ένα φυλαχτό από τον Χατζεφεντή, επειδή ήταν στείρα και ο άνδρας της ήταν έτοιμος να την χωρίση γι’ αυτόν τον λόγο.

Ο Πρόδρομος την λυπήθηκε, διότι ήταν και ορφανή και ολομόναχη, χωρίς κανέναν συγγενή. Άφησε την δουλειά του και ήρθε στο χωριό. Επειδή ήταν λίγο αργά, όταν έφθασε, δίσταζε ο ίδιος να πάη στον Πατέρα Αρσένιο και είπε σε κάποιον επίτροπο να πάη εκείνος. Ο επίτροπος πήγε και πήρε ένα φυλαχτό, δηλαδή την ευχή που θα της διάβαζε γραμμένη.

Επειδή δε ήξερε ότι η Τζερκέζα ήταν πλούσια –ο άνδρας της ήταν μεγάλος κτηνοτρόφος–, νικήθηκε από την πλεονεξία και πήρε την ευχή του Πατρός Αρσενίου που ήταν διπλωμένη και την τύλιξε με ένα δικό του σημείωμα, όπου έγραφε να στείλη δέματα, τυρί, κρέατα κ.λπ., δήθεν ότι τα ζήτησε ο Χατζεφεντής. Το έδωσε μετά στον Πρόδρομο της Κοπαλούς ο πλεονέκτης επίτροπος και εκείνος, χωρίς να ξέρη, πήγε την άλλη μέρα και το έδωσε στην Τζερκέζα, με την οποία γειτόνευαν στα κτήματα.

Αυτή το ξετύλιξε και το μεν φυλαχτό το φόρεσε με ευλάβεια, το δε σημείωμα το πήρε και έστειλε στον επίτροπο ό,τι έγραφε, διότι θα τα πήγαινε δήθεν εκείνος στον Πατέρα Αρσένιο.

Στον χρόνο η Τζερκέζα απέκτησε [παιδί] και έστελνε και στην συνέχεια πολλά πράγματα στον επίτροπο, χωρίς να γνωρίζη ο Πατήρ.

Ἀπίστευτη ἀποκάλυψη: Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐξέδωσε τό Κοράνιο!


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 30η Ιανουαρίου 2023

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟ!

Έχουμε συντάξει και δημοσιεύσει πάμπολλες ανακοινώσεις μας σχετικά με το Ισλάμ. Έχουμε αποδείξει με αδιάσειστα στοιχεία, ότι πρόκειται για μια από τις πλέον βάρβαρες και απολίτιστες θρησκείες της ιστορίας, αλλά και μία από τις πλέον βλάσφημες εναντίον του Χριστιανισμού. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δίκαια και εύστοχα την αποκαλεί ως «λαοπλάνο θρησκεία και πρόδρομο του Αντιχρίστου»!

Σοβαρές θεολογικές μελέτες αποδεικνύουν ότι το Ισλάμ απορρίπτει και πολεμά λυσσαλέα σχεδόν όλη την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Αποκαλύπτουν ότι δεν πρόκειται για μία θρησκεία «μονοθεϊστική», όπως την θέλουν οι θιασώτες του Οικουμενισμού, με δικές της αρχές και πίστεις, αλλά για ένα συμπίλημα διδασκαλιών από τον Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό, Γνωστικισμό, Μανιχαϊσμό, Ζωροαστρισμό, κλπ, δομημένων σε συνδυασμό με την παγανιστική δεισιδαιμονία της προϊσλαμικής αραβικής χερσονήσου. Τα χριστιανικά στοιχεία του Ισλάμ προέρχονται από τις διάσπαρτες αιρετικές ομάδες της αραβικής ερήμου, όπου είχαν καταφύγει πλήθος αιρετικών, που διώχθηκαν από το Βυζαντινό κράτος. Πολλές ανιστόρητες διηγήσεις του Κορανίου, προέρχονται από τα λεγόμενα απόκρυφα κείμενα των πρώτων χριστιανικών χρόνων, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως «ιερές γραφές» από τους αιρετικούς της εποχής εκείνης. Είναι άλλωστε ιστορικά αποδεδειγμένο, ότι ο αγράμματος βεδουίνος Μωάμεθ, κατηχήθηκε από αιρετικούς χριστιανούς ερημίτες, στα διάφορα ταξίδια του ως βοηθός καμηλιέρης.

Η ιστορία των 13 αιώνων της θρησκείας αυτής είναι ένας αδιάκοπος αγώνας κατά του Χριστιανισμού, ο οποίος είναι ποτισμένος με ποταμούς αιμάτων εκατομμυρίων χριστιανών. Φρικτές είναι οι διώξεις και θανατώσεις χιλιάδων Νεομαρτύρων στα μαύρα χρόνια της οθωμανικής δουλείας, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε φοβερά μαρτύρια και έχυσαν το αίμα τους, διότι αρνήθηκαν να απεμπολήσουν την πίστη τους στον αληθινό Τριαδικό Θεό και τον Ένσαρκο Θεό Λόγο Του.

Θαυμαστές ἀποκαλύψεις Β΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα ἉγιορείτουὉ ἐν βασιλεύσι ἀπόστολος Μέγας Κωνσταντίνος ἑορτάζεται σήμερον. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός πῆρε τό χάρισμα ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα νά εἶναι ἰσαπόστολος καί συνάμα ἦταν καί βασιλεύς. Εἶναι πρότυπο Βασιλέως, Ἰσαποστόλου καί Ἁγίου, παρόλο πού συκοφαντήθηκε πάρα πολύ ἀπό τούς ἀνιστόρητους ψευδοϊστορικούς τῆς Δύσεως. Ὅμως εἶναι ὁ θεμελιωτής τῆς Ρωμιοσύνης. Δηλαδή εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος συνέτεινε ἀποφασιστικά, συνετέλεσε ἀποφασιστικά στήν ὀρθοδοξοποίηση τῆς ἀπέραντης ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας μέ μία σειρά μέτρων, ἀφοῦ πρῶτα ἐμπνεύστηκε βλέποντας τήν οὐράνια ὀπτασία: τόν Τίμιο Σταυρό μέ τά γράμματα ΕΝ ΤΟΥΤΟ ΝΙΚΑ. Ἔτσι ἐνίκησε τόν Μαξέντιο καί στή συνέχεια ἔδωσε τήν ἐλευθερία εἰς τούς χριστιανούς. Ὑπέγραψε τό διάταγμα τή ἀνεξιθρησκείας τό 313 στά Μεδιόλανα καί ἔτσι ἔπαψαν οἱ διωγμοί κατά τῶν χριστιανῶν. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἀνέπνευσαν καί ἀναπτύχθηκαν καί σιγά-σιγά ἡ ἀπέραντη ρωμαϊκή αὐτοκρατορία μεταβλήθηκε σέ μιά κοιτίδα, ὅπου ἄνθισε ἡ Ὀρθοδοξία καί οἱ ἄνθρωποί της ἔγιναν πλέον Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Καί ἐμεγαλούργησε πράγματι ὁ Χριστός μας, ὁ Τίμιος Σταυρός, καί θαυμαστώθηκε ἀνάμεσα στά διάφορα ἔθη. Εἶναι πρότυπο αὐτοκρατορίας καί θεμελιωτής αὐτῆς ἦταν πράγματι ὁ Μέγας Κωνσταντίνος. Κι ὅλα αὐτά βέβαια ἔχουν ὡς βάση τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ὁποία ἐγκολπώθηκε ὁ Ἅγιος καί ἔτσι πῆρε τά πλούσια χαρίσματα, αὐτά πού χαρίζει τό Πνεῦμα τό Ἅγιον σέ αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἔχουν καλή προαίρεση, ἔχουν καλή διάθεση. Εἶναι πάρα πολλά τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί ὁ Ἅγιος Κωνσταντίνος τά πῆρε, διότι ἤτανε ἄνθρωπος καλῆς προαιρέσεως. Ἦταν ταπεινός καί ἔτσι ἀναδείχτηκε ὁ ἐν βασιλεύσι ἀπόστολος.

Ἡ ἀρχὴ γιὰ ὅλους μας εἶναι ὁ ἴδιος πηλός - Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου


ΚΣΤ΄
Σὲ δύστροπο εὐγενή
ΠΗΓΗ : ΕΔΩ

Κάποιος, ἐξώλης καὶ προώλης, μ᾽ ἀπὸ καλὴ γενιὰ σὲ κάποιον ποὺ ἡ ρίζα του δὲν ἦταν ἀπὸ εὐγενεῖς, ἀπὸ ἐξαίρετους ὅμως, πρόβαλε τοὺς προγόνους του. Γέλασε αὐτὸς πολὺ ἤρεμα κι εἶπε ἕνα λόγο ἀξιομνημόνευτο: «Ἡ γενιά μου ναί, εἶναι ντροπὴ γιὰ μένα, σὺ ὅμως εἶσαι ντροπὴ τῆς γενιᾶς σου».Φύλαγέ το τοῦτο, γιὰ νὰ μὴ βάλεις τίποτα μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἀρετή. Ἂν κορόϊδευε τὴν ἀσχήμια σου ἢ τα χνῶτα σου κάποιος, θὰ τοῦ ἔλεγες «ὁ πάτερας μου ἦταν ὡραῖος ἢ εὐωδιαστός»;Κι ἂν σὲ κορόϊδευαν σὰν δειλὸ καὶ ἄνανδρο θὰ ἔλεγες «οἱ πρόγονοί μου κέρδισαν πολλὰ ὀλυμπιακὰ βραβεῖα»;Ἔτσι κι ἂν σὲ ἀποδεικνύει κάποιος κακὸ κι ἀνόητο,μὴ μοῦ ἀναφέρεις τὸν πατέρα σου οὔτε τοὺς πεθαμένους.Εἶχε κάποιος μιὰ κιθάρα χρυσοκάρφωτη καὶ τὴν ἔπαιζε φριχτὰ κι ἕνας ἄλλος ἀπὸ μιὰ τυχαία ἔβγαζε μελωδία εὐγενική.Ἀπ᾽ αὐτούς, χρυσέ μου, ποιὸς ἦταν καλύτερος κιθαριστής;Ἀσφαλῶς ὅποιος μὲ τεχνικὰ κιθαρίσματα ἀποδίδει τὴν ἁρμονία.Σύ, ὅμως, γεννήθηκες ἀπὸ χρυσοῦς πατέρες, ὅπως λένε, ὁ ἴδιος ὅμως δὲν εἶσαι καλός· κι ἔρχεσαι τώρα καὶ μεγαλοπιάνεσαι.Αὐτὴ εἶναι ἡ λαμπρὴ γενιά σου, παμπάλαιοι νεκροί, φαντασίες παραμυθιῶν καὶ γραΐδια;Ἀστειεύεσαι. Ἐγὼ μόνο ἐσένα βλέπω, ἂν εἶσαι δίκαιος ἢ κακός. Ἡ ἀρχὴ γιὰ ὅλους μας εἶναι ὁ ἴδιος πηλός.Ὅλοι ἔχομε τὸ ἴδιο πετσί, μετεωριζόμαστε φουσκωμένοι ἀπὸ τὰ πλούτη καὶ τὴ δόξα καὶ τὴ μεγάλη πατρίδα μας.Τί τὰ θέλω αὐτὰ τὰ περιττά, πατέρα καὶ γενιά;

Προτεκτορᾶτον τῶν Η.Π.Α. τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον!

Σέ προηγούμενο σχόλιό μας εἴχαμε παραθέσει τὴν τεκμηριωμένη ἄποψη τοῦ λόγιου μοναχοῦ, ἄριστου θεολόγου, συγγραφέα καὶ γεωπολιτικοῦ ἀναλυτῆ π. Σεραφεὶμ Ζήση, γιὰ τὴν πλήρη ὑποδούλωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν ἀμερικανικὴ ἐξωτερικὴ πολιτική. Δυστυχῶς, τὰ γεγονότα ἐπαληθεύουν πλήρως τὴν θέση αὐτὴ καὶ ἀπὸ ἕνα πρόσ­φατο γεγονός: «Ἐπίσκεψη στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη, 11 Ὀκτωβρίου 2022, ἡ κ. Erika Olson, ὑψηλόβαθμο στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., στὸ Τμῆμα Εὐρωπαϊκῶν καὶ Εὐρασιατικῶν Ὑποθέσεων.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9-2-2023 (ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ)

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9-2-2023 (ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ)
https://www.youtube.com/live/1_1Lqj48aW8?feature=share

Μία θεατρική σκηνή καί ὄνειρο εἶναι ἡ ζωή...


“Ποτέ δεν παρέμεινε διαρκής ο χειμώνας, ποτέ το καλοκαίρι, ούτε η άνοιξη, ούτε το φθινόπωρο, αλλά όλα τρέχουν και φεύγουν γρήγορα και κυλούν. Μια θεατρική σκηνή και όνειρο είναι η ζωή”

🔹
πηγή


https://proskynitis.blogspot.com/2023/01/blog-post_587.html

9 Φεβρουαρίου. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς. Νικηφόρου μάρτυρος (†257). Φιλαγρίου Κύπρου, Παγκρατίου Ταυρομενίου (δ ́ αἰ.). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Πέμ. λδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Ἰωάν. α΄ 8 - β΄ 6).

Α Ιω. 1,8           ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

Α Ιω. 1,8                    Εάν είπωμεν, ότι δεν έχομεν αμαρτίαν, εξαπατώμεν τους εαυτούς μας και η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει μέσα μας.

Α Ιω. 1,9           ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.

Α Ιω. 1,9                    Εάν όμως, με αυτογνωσίαν και συναίσθησιν της ενοχής μας, ομολογούμεν τας αμαρτίας μας, είναι αξιόπιστος ο Θεός, δια την τήρησιν της υποσχέσεώς του περί της αφέσεως των αμαρτιών μας, είναι δε και δίκαιος, ώστε βάσει της θυσίας του Υιού του, να συγχωρήση τας αμαρτίας μας και να μας καθαρίση από κάθε αδικίαν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible