Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

π. Γεώργιος Μεταλληνός: " Ὅποιος προδίδει τήν ἀλήθεια, προδίδει καί τήν ἀγάπη. Πῶς εἶναι δυνατόν νά χωρίσουμε ἀπό τήν ἀγά­πη μας τήν ὀρθή Πίστη;"

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μεταλληνοῦ (2009),

Φῶς ἐκ Φωτός
Κηρυγματικές σκέψεις στά εὐαγγελικά ἀναγνώσματα,

Θεσσαλονίκη: Ὀρθόδοξος Κυψέλη.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ,
Ματθαίου κέ', 31-46.
ΑΓΑΠΗ ΝΑΙ· ΑΛΛΑ Ποιά ΑΓΑΠΗ;

«ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. κέ' 40).
1. Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἔρχεται νά μᾶς ὑπενθυμίσει μιά μεγάλη ἀλήθεια. Τήν περασμένη Κυριακή μίλησε τό ἱερό Εὐαγγέλιο γιά τήν ἀγαθότη­τα τοῦ Θεοῦ - Πατέρα, πού περιμένει τό πλάσμα του νά ἐπιστρέψει. Αὐτό ὅμως δέν πρέπει νά μᾶς κάμει νά ξεχάσουμε καί τήν δικαιοσύνη Του. Ὁ Θεός δέν εἶναι μονάχα στοργικός Πατέρας. Εἶναι καί δίκαιος Κριτής. «Οὔτε ὁ ἔλεος αὐτοῦ... ἄκριτος, οὔτε ἡ κρίσης ἀνελεήμων» λέγει ὁ Μ. Βασίλειος. Θά κρίνει τόν Κόσμο, μᾶς λέγει τό Εὐαγγέλιο, καί μάλιστα ὄχι αὐθαίρετα, ἀλλά σύμφωνα μέ τά ἔργα μας. Μᾶς φέρνει, λοιπόν, ἡ σημερινή περικοπή ἐνώπιον τοῦ γεγονότος τῆς κρίσε­ως... Καί λέμε «γεγονότος», γιατί ἡ παγκόσμια κρίση ἀποτελεῖ γιά τήν πίστη μας ἐσχατολογική βεβαιότητα καί πραγματικότητα, πού ὁμολογεῖται σ' αὐτό τό Σύμ­βολο μᾶς ὡς ἐκκλησιαστική πίστη: «Καί πάλιν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς...»....

Καλούμεθα, λοιπόν, σήμερα νά συνειδητοποιή­σουμε τρία πράγματα. Πρῶτον, ὅτι Κριτής μας θά εἶναι ὁ Ι. Χριστός, ὡς Θεός. Σωτήρ ὁ Χριστός ἀλλά καί Κριτής. Ἄν τήν πρώτη φορά ἦλθε ταπεινός στή γῆ, «ἵνα σώσῃ τόν κόσμον», τώρα θά ἔλθει «ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ», ἶνα κρίνη τόν κόσμον. Αὐτός πού ἔγινε γιά μας «κατάρα» πάνω στόν Σταυρό, ἔχει κάθε δικαίωμα νά μᾶς κρίνει, ἄν ἀφήσαμε νά μείνει μέσα μας καί στήν κοινωνία μας ἀνενέργητη ἡ θυσία Του. Δεύτε­ρον θά κρίνει ὄχι μόνο τούς Χριστιανούς, οὔτε μόνο τούς ἐθνικούς, ὅπως πίστευαν οἱ Ἑβραῖοι γιά τήν κρί­ση τοῦ Θεοῦ. Θά κρίνει ὅλους τούς ἀνθρώπους, χρι­στιανούς καί μή, πιστούς καί ἀπίστους. Τρίτον βάση τῆς κρίσεως, τό κριτήριο, θά εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἡ στάση μας δηλαδή ἀπέναντι στούς συνανθρώπους μας.

Περὶ τοῦ πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ φθάσει στὴν ἀκρότατη καὶ τελειότατη μέθοδο τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ πῶς μπορεῖ νὰ ἐξορίσει καὶ νὰ διώξει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του τοὺς δαίμονες τῆς δειλίας


ΛΟΓΟΣ Γ΄

Περὶ τοῦ πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ φθάσει στὴν ἀκρότατη καὶ τελειότατη μέθοδο τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ πῶς μπορεῖ νὰ ἐξορίσει καὶ νὰ διώξει ἀπὸ τὸν ἑαυτό του τοὺς δαίμονες τῆς δειλίας, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐκφοβίζουν τὴν νύκτα, ὅταν θελήσει νὰ προσευχηθεῖ ἢ ὅταν θελήσει νὰ πάει μόνος τὰ μεσάνυκτα σὲ κάποια σπηλιὰ ἢ σὲ κάποια ἐρημιὰ γιὰ νὰ προσευχηθεῖ μὲ ἡσυχία.

Εὐλόγησον πάτερ.
Ἀληθινὲ ἐργάτη τῆς νοερᾶς προσευχῆς, ἂν θέλεις νὰ φθάσεις στὰ ἀληθινὰ καὶ ὑψηλὰ μέτρα τῆς νοερᾶς προσευχῆς, ἄκουσε μὲ προσοχὴ αὐτὸ ποὺ θὰ σοῦ πῶ. Μερικὲς φορές, τὴν νύκτα, πήγαινε μόνος σου σὲ τόπους φοβεροὺς καὶ σκοτεινούς, στοὺς ὁποίους καταλαβαίνεις ὅτι εἶναι φωλιὰ καὶ κατοικία δαιμόνων. Ὅμως, πρὶν πᾶς, νὰ προετοιμαστεῖς γι᾿ αὐτήν σου τὴν πορεία καὶ ἐνέργεια.
Ἡ συνείδησή σου νὰ εἶναι ἥσυχη καὶ εἰρηνική, νὰ μὴν σὲ ἐνοχλεῖ γιὰ κάποιο κρυφὸ ἔγκλημα· νὰ εἶσαι ἐξομολογημένος, νὰ ἔχεις κοινωνήσει τὸ Δεσποτικὸ Σῶμα καὶ Αἷμα, καὶ μὲ συντομία νὰ πῶ, νὰ εἶσαι προετοιμασμένος σὲ ὅλα καὶ ὁπλισμένος μὲ τὰ ὅπλα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ λοιπόν, ἀφοῦ ξεκινήσεις μόνος σου τὴν νύκτα, σφράγιζε συχνὰ τὸν ἑαυτό σου μὲ τὸν τύπο τοῦ Τιμίου καὶ παντοδυνάμου Σταυροῦ, σκεπτόμενος ὅτι πηγαίνεις σὲ μεγάλο πόλεμο, τόσο μεγάλο, σὰν νὰ ἐπρόκειτο νὰ μὴν δεῖς πιὰ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, καὶ σὰν νὰ ἐπρόκειτο νὰ πεθάνεις ὁπωσδήποτε ἐκείνην τὴν νύκτα, πολεμώντας μὲ τοὺς ἄγριους καὶ ἄσπλαγχνους δαίμονες τῆς δειλίας, τοὺς ὁποίους ἢ θὰ τοὺς νικήσεις μὲ τὴν ἀκαταμάχητη δύναμη τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου καὶ θὰ τοὺς διώξεις ἀπὸ τὴν κατοικία τους καὶ ἔτσι θὰ γυρίσεις νικητής, ἢ θὰ πεθάνεις σ᾿ αὐτὸν τὸν πόλεμο.
Πηγαίνοντας, θὰ καταλάβουν οἱ δαίμονες ὅτι πηγαίνεις ἐναντίον τους νὰ τοὺς πολεμήσεις μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου καὶ γι᾿ αὐτὸ θὰ σὲ προϋπαντήσουν καὶ αὐτοὶ ἀοράτως μὲ τὴν συνηθισμένη τους πονηρία. Πρῶτα θὰ σὲ ἐκφοβίσουν τόσο, ποὺ θὰ ἀρχίσεις νὰ ἱδρώνεις μὲ ψυχρὸ καὶ κρύο ἱδρώτα καὶ θὰ τρέμεις, γιὰ νὰ σὲ τρέψουν σὲ φυγή. Ἄν ὅμως ἐσὺ πολεμούμενος δὲν λογαριάζεις τὸν πόλεμό τους γιὰ τίποτε, τότε οἱ πονηροὶ θὰ μεταβάλουν τὴν ἀγριότητα καὶ τὸν φοβερισμό τους σὲ κολακεία καὶ κατὰ κάποιον τρόπο σὲ συμβουλὴ γιὰ νὰ σὲ γυρίσουν πίσω. Θὰ σοῦ προτείνουν τότε σὰν νὰ σὲ συμβουλεύουν οἱ δόλιοι, λέγοντας· «Ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, σὲ βλέπουμε ὅτι ἔχεις μεγάλη ἁπλότητα καὶ γι᾿ αὐτό, μὴ γνωρίζοντας τὸ συμφέρον σου ἔρχεσαι τώρα σ᾿ αὐτὸν τὸν τόπο τὴν νύκτα, δίχως νὰ λυπηθεῖς τὴν ζωή σου καὶ δίχως νὰ φοβηθεῖς μὴν τύχει καὶ κολασθεῖς ἀπὸ τὴν ἀνετοιμασία σου, ἂν πεθάνεις αὐτὴν τὴν ὥρα.

Μπροστά στό «Τριώδιο»

Μπροστά στο «Τριώδιο»

Δημήτριος Παναγόπουλος

Πολύς λόγος γίνεται κάθε χρόνο κατά τις ημέρες που ανοίγει το Τριώδιο, τόσο από τους λεγόμενους πιστούς, όσο και από τους άπιστους, τους αδιάφορους, και μάλιστα κυρίως από αυτούς.

Υπάρχει όμως μία παρανόηση αναφορικά με το τι ερμηνεία έχουν οι λέξεις «ανοίγει το Τριώδιο».

Διότι βλέπουμε οι άπιστοι, οι ψυχροί, οι αδιάφοροι ως προς τα θέματα της θρησκείας, αλλά και πολλοί από τους κατ’ όνομα χριστιανούς, να ερμηνεύουν τις λέξεις «ανοίγει το Τριώδιο» με το ότι ήρθε περίοδος γλεντιού, μασκαρέματος, ξεφαντώματος, κραιπάλης, διαφθοράς ψυχής και σώματος. Γι’ αυτό βλέπουμε τόσα και τόσα παράξενα να λαμβάνουν χώρα κατά τις ημέρες αυτές.

Η πραγματική όμως ερμηνεία του «ανοίγματος του Τριωδίου» δεν είναι τα ανωτέρω, αλλά τα κατωτέρω.

Πρώτον, η περίοδος αυτή λέγεται περίοδος του Τριωδίου, και ακόμη ότι «ανοίγει το Τριώδιο», εξαιτίας ενός βιβλίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας που ονομάζεται «Κατανυκτικόν Τριώδιον» και που το ανασύρει η Εκκλησία από τη βιβλιοθήκη της το Σάββατο το απόγευμα, την παραμονή δηλαδή της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου, και θέτοντάς το στο αναλόγιο διαβάζει και ψάλλει από αυτό μέχρι το μεσονύκτιο του Μ. Σαββάτου που γίνεται η Ανάσταση, και κατόπιν το αποσύρει βάζοντας στη θέση του ενα άλλο βιβλίο της που λέγεται «Πεντηκοστάριον».

2 Μαρτίου. Τετάρτη τῆς Τυρινῆς. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἡσυχίου τοῦ Συγκλητικοῦ καί τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Νικολάου τοῦ Πλανᾶ καί Ἰωακείμ Βατοπαιδινοῦ, τοῦ ἐπονομαζομένου «Παπουλάκη». Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα Τριθέκτης, Ἰωήλ Β΄ 12-26.

Ιωηλ. 2,12         καὶ νῦν λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν· ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν κοπετῷ·

Ιωηλ. 2,12                Και τώρα, λέγει προς σας Κυριος ο Θεός σας· επιστρέψατε εν μετανοία προς εμέ με όλην σας την καρδίαν, με νηστείαν, με θρήνους και κοπετούς.

Ἐξαμίλια ἐννοοῦμε στό Αἰγαῖο. Δέν θά μείνουν γιά πολύ. Θά φύγουν ἆρον - ἆρον, καθώς θά τούς χτυπήσουν οἱ Ρῶσοι, γιατί θά ἔχουν θίξει τά συμφέροντά τους...

(2012), Μαρτυρίες προσκυνητῶν - τόμος Β', Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, Ἁγιοτόκος Καππαδοκία: Θεσσαλονίκη.

Μαρτυρία Κουρή Ματθαίου, Κέρκυρα

Σέ κάποια συνάντηση, ρωτήσαμε: "Γέροντα, οἱ Τοῦρκοι θά φτάσουν στά ἐξαμίλια. Ἀλλά, Ἐξαμίλια ἔχει καί στήν Κόρινθο καί στή Δρᾶμα. Λοιπόν, Γέροντα, μέχρι ποῦ θά φτάσουν, τελικά;" Ἡ ἀπάντησή του ἦταν: "Οὔτε στή Δρᾶμα οὔτε στήν Κόρινθο θά φτάσουν. Ἐξαμίλια ἐννοοῦμε αὐτά πού εἶναι στό Αἰγαῖο.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΩΡΕΣ 2-3-2022

https://youtu.be/eT5N0huBMJE
Συν Θεω ζωντανή μετάδοση τώρα: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΩΡΕΣ 2-3-2022

Σᾶς τό λέω μέ πίστη• δέν θά μᾶς σώσει οὔτε ὁ Μάρξ, οὔτε ὁ Λένιν, οὔτε ἡ Ἀγγλία, οὔτε ἡ Ρωσία, οὔτε ἡ Ἀμερική

«Σας το λέω με πίστη• δεν θα μας σώσει ούτε ο Μάρξ ούτε ο Λένιν ούτε η Αγγλία ούτε η Ρωσία ούτε η Αμερική. Ένα φάρμακο υπάρχει, το τέλειο φάρμακο: το Άγιο Ευαγγέλιο»

(† Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης)

πηγή

https://proskynitis.blogspot.com/2022/02/blog-post_231.html?m=0

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible