Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024

Τό ἄγχος, ἡ λιτότητα, Ἁγ. Παϊσίου-Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Τό ἄγχος, ἡ λιτότητα,  Ἁγ. Παϊσίου-Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, 10-3-2024, 
Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
 Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης 
http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Ἐξωτερικὸς θόρυβος καὶ ἐσωτερικὴ ἡσυχία, Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἐξωτερικὸς θόρυβος καὶ ἐσωτερικὴ ἡσυχία, Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, 10-3-2024, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ντροπὴ εἶναι ἡ ἁμαρτία καὶ ὄχι ἡ μετάνοια, Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ντροπὴ εἶναι ἡ ἁμαρτία καὶ ὄχι ἡ μετάνοια, Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, 10-3-2024, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἡ Β' Παρουσία τοῦ Κυρίου, Ἁγ. Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἡ Β' Παρουσία τοῦ Κυρίου, Ἁγ. Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, 10-3-2024, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἡ χαλάρωση στὴν νηστεία ἔχει ὡς αἰτία τὴν γενικότερη χαλάρωση μᾶς στὴν πνευματικὴ ζωή , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ὁδηγίες ἐπίλυσης προβλημάτων μόνο ἀπὸ τὸν πνευματικὸ ὁδηγὸ & ὄχι ἀπὸ ὁποιονδήποτε, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Τὰ ἀρώματα δὲν ἐπιτρέπονται στὸν χριστιανὸ (Ἁγ. Νικοδήμου), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἄσωτος ἀλλὰ ὄχι ἄσωστος


Ἄσωτος ἀλλὰ ὄχι ἄσωστος

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος - θεολόγος

Τὸ δρᾶμα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀναζητᾶ τὴν ἐλευθερία του μακρυὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἀντὶ νὰ ἐλευθερωθῆ ὑποδουλώνεται καὶ ἀποκτηνώνεται μᾶς περιγράφει ἡ περικοπὴ τοῦ Ἀσώτου, ποὺ παρουσιάζει ὁ κοινωνικὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς (ιε’ 11-32). Καὶ εἶναι τόσο ἀντιπροσωπευτικὴ τῆς περιπέτειας ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν Θεὸ ἡ περιγραφὴ αὐτή, καὶ τόσο ἀληθινοὶ καὶ διαχρονικοὶ οἱ πρωταγωνιστές της, ὥστε δικαίως εἰπώθηκε ὅτι, ἀκόμη καὶ ἐὰν χανόταν ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο καὶ σωζόταν μόνον αὐτὴ ἡ περικοπή, θὰ ἦταν ἀπὸ μόνη της ἐπαρκής, γιὰ νὰ δώσῃ τὸ μήνυμα τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου.

Ποιό εἶναι αὐτό; Εἶναι τὸ ἐξαιρετικὰ αἰσιόδοξο καὶ ἐλπιδοφόρο μήνυμα ὅτι καὶ ὁ ἄσωτος, ὁ κάθε ἄσωτος, μπορεῖ νὰ σωθῇ, ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσῃ καὶ νὰ μετανοήσῃ. Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται τὸ μεγαλεῖο τοῦ φιλεύσπλαγχνου πατρός. Μόλις βλέπει τὸν ἄσωτο υἱό του νὰ ἐπιστρέφῃ μετανοημένος, δὲν ζητάει ἐξηγήσεις γιὰ τὴν ἀσωτία του, οὔτε τὸν μαλώνει γιὰ τὴν παρεκτροπή του. Γνωρίζει, βεβαίως, ὁ στοργικὸς πατέρας ἀλλὰ καὶ καλὸς καρδιογνώστης, Ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος ἐτάζει (=ἐξετάζει, διερευνᾶ) νεφροὺς καὶ καρδίας, ὅτι ὁ υἱός του εἶναι πληγωμένος ἀπὸ τὶς δυσκολίες ποὺ συνάντησε, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν προδοσία τῶν φίλων, ἐξουθενωμένος ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία καὶ τὴν ἀποστασία, καὶ τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται εἶναι ἡ ἀποδοχή, ἡ ἀνοιχτὴ καὶ ζεστὴ ἀγκαλιὰ ποὺ τόσο στερήθηκε, ἡ ἀγάπη ποὺ τόσο τοῦ ἔλλειψε μακρυὰ ἀπὸ τὸν πατέρα.

Ἀναμνήσεις μου ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη καὶ Μωραϊτίδην

Γράφει ὁ Ὅσιος Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος γιὰ τὶς ἀγρυπνίες στὸν Ἅγιο Ἐλισσαῖο καὶ γιὰ τὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν παπα‐Πλανᾶ:

«Κατὰ τὸ ἔτος 1905 ‐ 1907 ὑπηρετῶν εἰς τὰς τάξεις τοῦ στρατοῦ, ἐφοίτων εἰς τὴν Βυζαντινὴν Μουσικὴν Σχολὴν «Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνος… Ὁ συμπατριώτης μου Ἰωάννης Ἀλεξάκης… ἡμέραν τινα λέγει μοι: «Νὰ ἔλθῃς εἰς τὸν μικρὸν ναὸν τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, εἰς τὸν ὁποῖον γίνονται κατανυκτικαὶ ἀγρυπνίαι καὶ ψάλλουν βυζαντινὰ οἱ Παπαδιαμάντης, Μωραϊτίδης, Τσώκλης καὶ ἄλλοι. Θὰ ὠφεληθῆς καὶ θὰ μάθης πολλὰ ἀναγκαῖα, χρήσιμα καὶ ὠφέλιμα διὰ τὴν ἱερὰν ὑμνωδίαν.»
Μετέβην εἰς μίαν ἀγρυπνίαν καὶ τόσον πολὺ ηὐχαριστήθην καὶ κατενύγην, ὥστε συχνάκις καθ ̓ ὅλην τὴν ἑβδομάδα εἶχον εἰς τὸν νοῦν μου, πότε θὰ ἔλθη ἡ εὐλογημένη ὥρα νὰ ὑπάγω εἰς τὴν ἀγρυπνίαν∙ καὶ ὅτε ἤρχετο ἡ ὥρα, ἔτρεχον μὲ χαράν, ὥσπερ τρέχει ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγάς, διὰ νὰ πίω ἐκ τοῦ ὕδατος τοῦ ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον καὶ ποτίσω, δροσίσω καὶ εὐφράνω τὴν... διψῶσαν μου ψυχήν. Καὶ πράγματι ᾐσθανόμην δρόσον, εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίασιν πνευματικὴν καὶ μοῖ ἐφαινοντο εἰς τὸν λάρυγγά μου γλυκύτερα ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, οἱ ὕμνοι, αἱ δοξολογίαι, τὰ στιχηρά, τὰ ἰδιόμελα, οἱ κανόνες, τὰ κατανυκτικὰ τροπάρια, τὰ ὁποῖα ἔψαλλον οἱ ἀείμνηστοι καθηγηταὶ ἐξάδελφοι Ἀλέξανδροι Παπαδιαμάντης καὶ Μωραϊτίδης, ὄχι μὲ φωνὰς θυμελικὰς καὶ βοὰς ἀτάκτους καὶ ἀναρμόστους, ἀλλά, ὡς λέγει ὁ Δαβίδ, μὲ σύνεσιν, μὲ συναίσθησιν, μὲ φόβον καὶ τρόμον: «ψάλατε συνετῶς, ψάλατε τῷ Κυρίῳ ἐν φὸβῳ καὶ τρόμῳ».

Ὅταν ἔψαλλον οἱ δύο Ἀλέξανδροι Παπαδιαμάντης καὶ Μωραϊτίδης, ὁ εἷς δεξιὰ καὶ ὁ ἄλλος ἀριστερά, ἔψαλλον μὲ τόσην προσοχήν, ταπείνωσιν, κατάνυξιν καὶ συντριβὴν καρδίας, ποὺ ἐνόμιζες ὅτι προσηύχοντο, ὅτι ἵσταντο ἐνώπιον τοῦ ἀοράτως παρισταμένου καὶ πανταχοῦ παρόντος Παντοδυνάμου καὶ Παντοκράτορος Θεοῦ καὶ χωρὶς νὰ θέλῃ τις ἠλαύνετο ὁ νοῦς τοῦ ὥσπερ ὑπὸ μαγνήτου, ἐπρόσεχε, ᾐσθάνετο τὰ δρώμενα καὶ ἐνόμιζεν ὅτί εὐρίσκετο εἰς τὸν Ὁὐρανόν, ὡς ψάλλει ὁ ἱερὸς ὑμνωδός…

Μία ντροπή πού συνεχίζεται ἀμείωτη…


Μία ντροπή πού συνεχίζεται ἀμείωτη…

Νεκτάριος Δαπέργολας

Ἔγραφα πρόσφατα περί συλλογικῆς εὐθύνης, μὲ ἀφορμὴ τὴν θεσμοθέτηση τοῦ σοδομιτικοῦ βδελύγματος - καὶ προφανῶς ἐμμένω σὲ αὐτό. Βλέποντας ὅμως τὰ πανηγύρια κάποιων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Βουλῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξακολουθοῦσα ντροπιαστική σιωπὴ τῶν δύστυχων ποὺ - κρίμασιν οἰς οἶδεν Κύριος - παριστάνουν τοὺς πνευματικούς μας ποιμένες (μία σιωπή πού ὄχι μόνο δέν τήν σπᾶνε, ἀλλά τήν κάνουν ἀκόμη ἐξοργιστικότερη κάτι ἀστειότητες σάν τό νέο ἀχαρακτήριστης νυσταλέας φλυαρίας κειμενάκι πού μοιράστηκε στούς ναούς τήν περασμένη Κυριακή), προφανῶς δὲν μπορεῖ νὰ μὴν παρατηρήσει ὅτι ὅσα κι ἂν εἶναι τὰ χάλια μας καὶ ὅση εὐθύνη κι ἂν ἔχουμε ὅλοι μας (ὄχι τόσο γιὰ τὸ τρέχον βδέλυγμα καθ’ αὐτό, ὅσο γιὰ ὅλον τὸν πολυετῆ κατήφορο τῆς ἀποστασίας ποὺ μεταξὺ ἄλλων ὁδήγησε καὶ στὸ βδέλυγμα), τὶς τελευταῖες 4-5 ἑβδομάδες παρατηρήθηκαν ἀπίστευτα γεγονότα ποὺ ἐνοχοποιοῦν πρωτίστως κάποιους ὀφθαλμοφανεῖς ὑπαιτίους. Συλλογικὴ λοιπὸν ἡ εὐθύνη, ἀλλὰ φυσικὰ ὄχι καὶ ἰσομερής.

Καὶ ἀναφέρομαι ἀρχικὰ σὲ ὅσους ἔφεραν πρὸς ψήφιση τὸ ἀνοσιούργημα (τοὐτέστιν τὴν ἀντίχριστη κυβερνητικὴ σύναξη) καὶ ἀκολούθως σὲ ὅσους μποροῦσαν νὰ τὸ ἀποτρέψουν, ἀλλὰ ἐπέλεξαν νὰ μὴν τὸ κάνουν. Καὶ στὴ δεύτερη αὐτὴ κατηγορία δὲν μπαίνουν βεβαίως μόνο οἱ στιγματισμένοι ἐφεξῆς 224 βουλευτὲς ποὺ δὲν τὸ καταψήφισαν

Οἱ ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες, ἡ ὁμοίωση μέ τόν Θεό καί ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Ἅγιος Σιλουανός, 15ο μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Συνεχίζουμε, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τόν Ἅγιο Σιλουανό. Καί σήμερα ἔχουμε μερικά μικρά κεφάλαια, τά ὁποῖα ἀφοροῦν στήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου καί στή ζωή του. Ἕνα κεφάλαιο εἶναι γιά τίς ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες. Καί λέει ὁ π. Σωφρόνιος: «Ὁ Γέροντας ἀγαποῦσε πολύ τίς μακρές ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες στόν ναό, μέ τόν ἀπέραντο πλοῦτο σέ πνευματικό περιεχόμενο»[1]. Ὅπως γνωρίζουμε ἦταν στήν Μονή τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στό Ἅγιον Ὄρος καί οἱ ἀκολουθίες οἱ ἁγιορείτικες εἶναι μακρές. Καί ἀκόμα πιό μακρές εἶναι οἱ ἀγρυπνίες. Μπορεῖ νά κρατᾶνε καί ἕξι καί ἑφτά καί δέκα καί δώδεκα ὧρες καί δεκαπέντα ὧρες καμιά φορά! Καί βέβαια ἐκεῖ μέσα ὁ ἄνθρωπος καί ἀσκεῖται καί κουράζεται καί καταπονεῖται, ἀλλά καί μπορεῖ καί κάνει τήν νοερά προσευχή καί ἀνεβαίνει μέ τόν νοῦ του στόν Θεό, καί ἀγρυπνεῖ δηλαδή ἀποκομίζοντας μεγάλη ὠφέλεια.

Ὁ Ἅγιος Σιλουανός «τιμοῦσε -πολύ- τό ἔργο τῶν ψαλτῶν καί τῶν ἀναγνωστῶν καί προσευχόταν πολύ γι αὐτούς, παρακαλώντας τόν Θεό νά τούς βοηθάει, ἰδιαίτερα στίς ὀλονύχτιες ἀγρυπνίες»[2]. Γιατί βέβαια στίς ἀγρυπνίες οἱ ψάλτες σηκώνουν πολύ μεγάλο βάρος, πολλή κούραση καί χρειάζονται ἐνίσχυση ἀπό τίς προσευχές μας. Σύμφωνα μέ τό τυπικό τῆς Μονῆς οἱ ὀλονύκτιες ἀγρυπνίες εἶναι 66, τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. Δηλαδή κάνανε τόν χρόνο 66 ἀγρυνίες ὀλονύκτιες.

«Παρόλη ὅμως τήν ἀγάπη του γιά τήν μεγαλοπρέπεια, τήν ὀμορφιά καί τήν μουσική τῶν ἀκολουθιῶν, ἔλεγε πώς καθορίστηκαν βέβαια μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλά κατά τήν μορφή τους ἀποτελοῦν ἀτελή προσευχή καί δόθηκαν στόν λαό γιατί ἀναλογοῦν στίς δυνάμεις ὅλων καί εἶναι ὠφέλιμες γιά ὅλους»[3]. Ἐδῶ ἄς σταθοῦμε λίγο. Γιατί ἄραγε λέει ὁ Ἅγιος ὅτι εἶναι ἀτελής προσευχή ἡ ἀγρυπνία καί γενικότερα οἱ ἀκολουθίες πού ἔχουμε μέσα στήν Ἐκκλησία, ἡ λεγόμενη «λογική λατρεία» μέ ψαλμωδίες; Διότι βεβαίως ἡ ἀνώτερη λατρεία, ἡ τέλεια λατρεία εἶναι ἡ καρδιακή, ἡ λεγόμενη νοερά λατρεία, ἡ ὁποία γίνεται μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ἐκεῖ κατοικεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἔχει κάνει καί τήν καρδιά ναό. Καί τότε ὁ ἄνθρωπος ἔχει φτάσει στά ὑψηλότερα σκαλοπάτια τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τό ἐπιδίωκαν αὐτό τό πράγμα καί μᾶς τό δίδασκαν, ὅτι θά πρέπει νά γίνουμε ἐμεῖς ναός τοῦ Θεοῦ, ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί δέν τό λένε μόνο οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τό λέει, τό Ἅγιο Πνεῦμα, καί στήν Ἁγία Γραφή τό λέει, ὅτι πήραμε τήν ἐξουσία μέ τό ἅγιο βάφτισμα νά γίνουμε τέκνα Θεοῦ καί νά γίνουμε καί ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος μέ τήν νοερά προσευχή, μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, φθάσει νά ἀκούει μέσα του τήν φωνή αὐτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἐπικαλεῖται τόν Πατέρα, φωνάζει στόν Πατέρα «ἀββά ὁ Πατήρ»[4], ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, τότε ὁ ἄνθρωπος εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι ὁ φωτισμός, τό δεύτερο στάδιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, στήν τελειότερη μορφή του, αὐτή ἡ αὐτενεργοῦσα νοερά προσευχή τῆς καρδιᾶς, κατά τήν ὁποία ὁ χριστιανός ἀκούει τό Ἅγιο Πνεῦμα πού προσεύχεται μέσα του. Καί αὐτή εἶναι ἡ τέλεια προσευχή.

Οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῆς Οὐκρανίας κατὰ τοῦ Τσερκάσι Θεοδοσίου

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε στις 24 Φεβρουαρίου 2024 τη διεξαγωγή μιας ακόμη έρευνας στην οικία του Μητροπολίτη Τσερκάσι κ. Θεοδοσίου, στον οποίο αποδόθηκε η καχυποψία για υποκίνηση διαθρησκειακού μίσους.
Αφορμή υπήρξε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Μητροπολίτη Θεοδοσίου σχετικά με την βίαιη αρπαγή της Ιεράς Μονής στο Τσερκάσι από άτομα με στρατιωτικές στολές, κατά την οποία ξυλοκοπήθηκαν άγρια κληρικοί και πιστοί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Παρόλο που το βίντεο με την αρπαγή της Μονής και του ξυλοδαρμού των ενοριτών είναι δημόσιο, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας χαρακτήρισε το γεγονός της αρπαγής ως «ψευδή είδηση».

Πηγές από το Κίεβο αναφέρουν ότι την παραμονή της έρευνας ο Μητροπολίτης Θεοδόσιος συναντήθηκε με τον κορυφαίο Αμερικανό νομικό και υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ρόμπερτ Άμστερνταμ, ο οποίος αφίχθη στην Ουκρανία, προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

11 Μαρτίου. Δευτέρα τῆς τυρινῆς. Σωφρονίου πατριάρχου Ἰεροσολύμων (†638-44). Πιονίου, Τροφίμου καὶ Θαλλοῦ τῶν μαρτύρων, Θεοδώρας ὁσίας (τῆς ἐκ Σερβίων Κοζάνης) βασιλίσσης Ἄρτης. Ἁγιογραφικό ανάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Δευτέρας τῆς Τυροφάγου (Γ΄ Ἰωάν. 1-15).

Γ Ιω. 1,1            Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.

Γ Ιω. 1,1                     Εγώ, ο μεγαλύτερος κατά την ηλικίαν και κατά το αξίωμα, το οποίον μου έχει δώσει ο Θεός, προς τον αγαπητόν Γαϊον, τον οποίον εγώ αγαπώ με την αγνήν και άδολον αγάπην του Χριστού.

Γ Ιω. 1,2            Ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή.

Γ Ιω. 1,2                    Αγαπητέ, εύχομαι να κατευοδώνεσαι και να προοδεύης εις όλα και να υγιαίνης, όπως προοδεύει και κατευοδώνεται η ψυχή σου.

Δῆμος Θανάσουλας: Μετὰ τὸ νομοσχέδιο τί; Ἀντεπίθεση στὴ woke παράνοια !


Δήμος Θανάσουλας: Έρχονται διώξεις για όσους αντισταθούν στην woke ατζέντα!

Καλεσμένος στο #R2B είναι απόψε ο δικηγόρος Δήμος Θανασούλας για αν συζητήσουμε το πώς θα αντισταθούμε στον #woke Μεσαίωνα. Οικοδεσπότες, οι Ραφαήλ Καλυβιώτης, Παναγιώτης Δούμας και Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Δήμος Θανάσουλας: Έρχονται διώξεις για όσους αντισταθούν στην woke ατζέντα!

Τον κώδωνα κινδύνου για τις προθέσεις της κυβέρνησης να επιβάλλει δια διώξεων την woke ατζέντα έκρουσε ο δικηγόρος παρ' αρείω πάγω Δήμος Θανάσουλας στην εκπομπή Right2TheBone με τον Ραφαήλ Καλυβιώτη και τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.

Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή ο κεντρικός ομιλητής του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα και στέλεχος της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, Δήμος Θανάσουλας, συζήτησε με τους οικοδεσπότες για το  τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με τον ψηφισθέντα πλέον νόμο που ρυθμίζει τον γάμο μεταξύ ομοφυλόφιλων ζευγαριών.

«Ὅταν ἔρθει ἡ χάρις ξεχνᾶς καὶ τὶς θλίψεις καὶ τὰ βάσανα, χαλάλι νὰ γίνουν ὅλα»


πηγή:εδώ

«Ὅταν ἔρθει ἡ χάρις ξεχνᾶς καὶ τὶς θλίψεις καὶ τὰ βάσανα, χαλάλι νὰ γίνουν ὅλα»
Άγιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης, ἔκδ. α´ 2000, σ. 216


https://wra9.blogspot.com/2021/07/blog-post_9.html

Πολυτέλεια, ἁπλοποίηση τῆς ζωῆς, Αγ. Παϊσίου του Αγιορείτου, 11- 3-2024,...

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible