Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

«Τήν ἀρετή πρέπει νά τήν ἀσκοῦμε κρυφά, χωρίς ἐπίδειξη καί καυχησιολογία. Σχετικά μέ τήν κενοδοξία καί τήν ἀνθρωπαρέσκεια. Ἀπό ποῦ γεννιέται ἡ κενοδοξία, ποιά εἶναι τά ἔργα της καί πῶς ἐξαλείφεται.» μέρος α΄

Ὑπόθεση ΚΣΤ΄(26)
«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Ἀπό τόν βίο τῆς ἁγίας Συγκλητικῆς


Ἔλεγε ἡ ἁγία Συγκλητική στίς ἀδελφές πού εἶχαν συγκεντρωθεῖ κοντά της: «Πραγματικά, θά εἴχαμε ἀξιωθεῖ νά λάβουμε μεγάλα ἀγαθά, ἄν στήν προσπάθειά μας γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ ἀληθινοῦ κέρδους, πού εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν, ὑπομέναμε κόπους ἀνάλογους μέ τά ὀδυνηρά πού ἀντιμετωπίζουν ὅσοι κυνηγοῦν τόν μάταιο κόσμο. Αὐτοί δηλαδή παθαίνουν ναυάγια, ἔρχονται ἀντιμέτωποι μέ πειρατές, πέφτουν σέ ληστές καί, μέ δύο λόγια, ὑπομένουν ἀμέτρητα ἄλλα δεινά. Πολλές φορές μάλιστα, ἐνῶ κερδίζουν, κρύβουν τό κέρδος καί λένε ὅτι εἶναι φτωχοί, γιά νά ἀποφύγουν τόν φθόνο τῶν ἄλλων.
Ἐμεῖς, ἀντίθετα, ὄχι μόνο δέν τολμοῦμε νά ἐκτεθοῦμε σέ μικρότερους κινδύνους γιά τό ἀληθινό κέρδος, ἀλλά καί ἄν κάποτε κάνουμε λίγο κόπο καί ἀποκτήσουμε κάποια μικρή ἀρετή, παινευόμαστε καί τήν ἐπιδεικνύουμε στούς ἀνθρώπους μεγαλοποιημένη, ὁπότε μέ τήν ἐπίδειξη τή σκορπίζουμε πάλι. Ἐπιπλέον οἱ κοσμικοί, ἀκόμη καί ὅταν κερδίσουν πολλά, ἐπιθυμοῦν περισσότερα, ἐνῶ ἐμεῖς ἀρκούμαστε σέ ἐκεῖνα τά λίγα, λές καί εἶναι σπουδαῖα, καί δέν δείχνουμε προθυμία νά κοπιάσουμε καί ἄλλο, ὥστε νά κατορθώσουμε περισσότερα.«
»Ἑπομένως πρέπει νά προχωροῦμε διαρκῶς πρός τά ἐμπρός1 καί νά ἐπιθυμοῦμε τά ὑψηλότερα, ἀλλά καί νά φροντίζουμε μέ κάθε τρόπο νά κρύβουμε τό κέρδος. Γιατί ὅπως ἀκριβῶς ἕνας θησαυρός, ὅταν φανερωθεῖ, σκορπίζεται, ἔτσι καί μιά ἀρετή: ὅταν γνωστοποιηθεῖ καί φανερωθεῖ, χάνεται. Ἐκεῖνοι πού διηγοῦνται τά κατορθώματά τους, ἄς δοκιμάσουν νά μιλήσουν καί γιά τά ἐλαττώματα πού ἔχουν. Ἄν ὅμως αὐτά τά κρύβουν γιά νά μήν κατηγορηθοῦν, πρέπει νά φυλάγονται νά μή διηγοῦνται τά κατορθώματά τους, γιά νά μήν τά χάσουν μέ τή γνωστοποίησή τους στούς ἀνθρώπους. Γιατί ὅσοι ζοῦν ἐνάρετα, διηγοῦνται τά μικρά τους παραπτώματα προσθέτοντας καί ἄλλα πού δέν ἔκαναν, γιά νά ἀποφύγουν ἔτσι τή δόξα τῶν ἀνθρώπων. Τά κατορθώματά τους, ἀντίθετα, τά κρύβουν, γιά νά προφυλάξουν τήν ψυχή τους· γιά νά μήν τά μάθουν δηλαδή οἱ ἄνθρωποι καί τούς ἐπαινέσουν καί τούς κάνουν νά χαλαρώσουν, χάνοντας τήν προθυμία τους. Γιατί, ὅπως τό κερί λιώνει μπροστά στή φωτιά, ἔτσι καί ἡ ψυχή χαλαρώνει ἀπό τούς ἐπαίνους καί χάνει τή δύναμή τους.«
»Ὅσο εἴμαστε στό κοινόβιο, νά προτιμοῦμε τήν ὑπακοή ἀπό τήν ἄσκηση· γιατί αὐτή διδάσκει τήν ὑπεροψία, ἐνῶ ἡ ὑπακοή μᾶς προξενεῖ ταπεινοφροσύνη».

Συνεχίζεται.....


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Εὐεργετινός τόμος γ΄
Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »
 γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


1Πρβλ. Φιλιπ. Γ΄ : 14.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ